REKLAMA

Tortury - to problem również w Polsce. Rozmawiają mec. Artur Pietryka, Rafał Kulas i Paweł Sulik

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-04-19 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
33:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM 25 lat po godzinie dwudziestej pierwszej słuchamy Radia TOK FM zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu goście mecenas Artur Pietryka wiceprzewodniczący komisji praw człowieka przy Naczelnej radzie Adwokackiej dobry wieczór doręczone w rachunku oraz krajowy mechanizm prewencji tortur dobry wieczór dobry wieczór co to jest krajowy mechanizm prewencji tortur to jest taki zespół funkcjonujący w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, którego zadaniem, w które jest Rozwiń » podejmowanie działań, które mają zapobiegać występowaniu tortur w różnych miejscach pozbawienia wolności na terenie Polski czy też nowe funkcje monitorujące dokładnie od 2008 roku Rzecznik Praw Obywatelskich w tę przyjął na siebie zadanie sprawowania funkcji takiego organu wizytującego określonego w protokole fakultatywnym do konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur protokołu fakultatywnego uchwalonego przez organizację narodów Zjednoczonych in na podstawie tych zobowiązań międzynarodowych jest tworzony właśnie zespół, który odwiedza wszystkie miejsca odosobnienia w Polsce sprawdzając, jakie są warunki pobytu jak osadzeni są traktowani i co można zrobić, żeby nie dochodziło do tortur i różnych form nieludzkiego traktowania, a ciężar tak w historii trochę w chwilę posiedział na początku, ale wydają się też ważne dla słuchaczy i słuchacze, którzy chcieliby się zamontować naprawdę dobrze w temacie czy to jest także konwencja, który pan wspomniał ona wyznacza dokładnie jakiś instytucje wpaść w krajach, które podpisały go konwencji, które mają się właśnie zajmować monitorowaniem i taką funkcją, jaką się temu jest w Polsce pewien mechanizm prewencji z końcem jakoś komisji za zaznaczone napisane czy to znaczy są są 2 dokumenty, o których tutaj rozmawiamy pierwszy dokument to jest konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur ona wyznacza takie ogólne zobowiązania państwa do zapobiegania działań prewencyjnych mających na celu niedopuszczenie do zaistnienia tortur na terenie każdego państwa, które jest sygnatariuszem tego aktu natomiast brak kodu protokół fakultatywny, czyli tzw. opłat wzmacnia stopień ochrony w ten sposób, że tworzy 2 instytucje stworzy instytucje działające na popyt na poziomie kraju międzynarodowym, czyli pod komitet ds. prewencji tortur bezpieki i nic na terenie każdego kraju krajowy mechanizm prewencji tortur, ale są bardzo różnie zorganizowane na terenie poszczególnych krajów w Polsce taką instytucją monitorującej właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich, ale w innym kraju może być ważnym może być odrębna instytucja niekoniecznie Rzecznik Praw Obywatelskich mogą to być organizacje pozarządowe może to być Rzecznik Praw Obywatelskich, który poszukuje się organizacjami pozarządowymi natomiast musi to być instytucje, które z niezależną od władz, które ma niezależne finansowanie po to, właśnie, żeby te obowiązki monitorujące wskazywanie władzom na właściwe rozwiązanie jak zwiększyć poziom ochrony wypełnić należycie tej instytucji Siemens są kontakty w różnych krajach na przerwy wymieniać dobre praktyki tak tak są usługi są spotkania na poziomie międzynarodowym, gdzie krajowy mechanizm wymieniają doświadczenia, tworząc takie koalicje utrzymują również związek z instytucją macierzystą, czyli pod komitetem ds. prewencji tortur i oczywiście śledzimy również swoje raporty swoje praktyki także we wypracować, gdyby wspólny standard możliwe dla określonego kręgu kulturowego co to są tortury w doskonałe pytanie w mecenas Artur Pietryka pytanie jest bardzo podchwytliwe, ponieważ on definicji jest wiara w, a jak się popatrzy na polskie ustawodawstwo n p . na kodeks karny w ślad jakiegoś takiego w rząd czy też próby jakiegoś doprecyzowania czym te tortury są to możemy, więc w przepisach znaleźć tak w i mamy ma moim zdaniem mamy do czynienia tak naprawdę z rozproszeniem tego i rozmyciem trochę tego pojęcia tortury, a wynika to z wielu okoliczności i norm podano przykład taki prosty przykład mamy taki dokument prawa Międzynarodowego Europejską konwencję praw człowieka w tam mamy np. definicja tortur, a przeraża mamy generalnie pojęcie tortur, bo sama konwencja może Tychy tego tego pojęcia nie doprecyzowuje, ale obok n p . wprowadza też takie pojęcia jak ludzkie traktowanie poniżające traktowanie związku, z czym też pokazuje prawda, że generalnie na pewno chodzi o pewne zachowania niewłaściwe zachowania ze strony funkcjonariuszy władz publicznych nie tylko policja, ale też innych nazwijmy to do informacji siłowych, które mogą stosować różnego rodzaju środki przymusu nakierowane na jednostkę w określonym celu z określoną z premedytacją i ten cel i który stosowanie tych, że niewłaściwych zachowań ma zwołać może być różny tak im niestety mam takie wrażenie właśnie, że w Polskim ustawodawstwie właśnie czasami nie różnie podchodzi się do tego na czym ma z czym miałoby tkwić problem także tych tejże zachowań tak w jak miałoby Stencel osiągane, bo np. mamy taki art. 246 kodeksu karnego, który mówi funkcjonariusz publiczny dług ten który, działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań wyjaśnień informacji lub oświadczenia stosuje przemoc groźbę bezprawną lub winny sposób znęca się fizycznie psychicznie, ale inną osobą podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 to jest przepis, który mówi nam prawda wprowadza jakąś taką kategorię zachowań, które należy karać tak, które są niepożądane w państwie demokratycznym należy jednocześnie mamy kolejny przepis tego kodeksu, który mówi, kto znęca się fizycznie lub psychicznie lub osobą prawnie pozbawioną wolności również podlega karze, a więc w wiemy, że policja może nas zatrzymać i to jest pozbawienie naszej wolności prawda i teoretycznie w pewnych sytuacjach możemy to niewłaściwe zachowania w ramach tego naszego pozbawienia wolności kwalifikować za art. 247 a możemy też pewne zachowania kwalifikować art. 246, dlaczego tak jest to wydaje mi się, że tutaj dało mu to inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich, która nas się do tego studia w sprowadza mianowicie wystąpienie generalne w sprawie właśnie tutaj tortur no i pokazuje, że problemem jest to rozproszenie przepisów czy nie mamy 1 przepisu, które mówiłoby nam tak naprawdę czym to tortury są to co definicję tortur czy po prostu zapisania ekspresji także tortury są przestępstwem i należy karać czy wydają się dziś wszyscy zgadzamy, że tortury są zachowaniem niepożądanym w związku z tym możemy kwalifikować jako przestępstwo w razie nie mamy wątpliwości, że ciągle brakuje takiej praktyki, bo jak rozumiem jak większa część mediów dziś po konferencji pisała w Polsce 4 tyle przypadków w takim takim czasie gotowej tyle przypadków tortur zakładając, że wszyscy uważają, że to jest bardzo złego tymczasem teraz, próbując od początku jakoś poskładać, a inne terminy logicznie problem widzimy, że my nie mamy tak naprawdę wprawie czy w Polskim prawodawstwie nie mamy to tego wyjaśnionego na poziomie tym bardzo postawa 3 bramki panów czy z 3 tys ustala z perspektywy rynkowe początek nie powinien wyglądać także oto mamy wprawie wyraźny zapis, który mówi po pierwsze, tortury są zakazane te, a dotąd toto donoszą, że znam myślę panie redaktorze to trzeba pewne informacje jak uporządkować zasiłku Polski kodeks karny nie zna pojęcia tortów w Polskim prawie istnieje zakaz stosowania tortur mówi o tym, konstytucja, że zakazuje się od stosowania tortur i okrutnego nieludzkiego traktowania oraz karania jest zakaz natomiast polskie przepisy karne Polski system prawny nie nie widzi tortur sędzia jak wskazuje jakiegoś funkcjonariusza za funkcjonariusza inną osobę za określony czyn to mówi znęcał się stosował przemoc zgadza się z rozdzieliła ich Kutza, który wymienia urzędniczka nocował tortury w ten sposób, że natomiast sama definicja tortur jest określona jest określona w konwencji właśnie w sprawie zakazu stosowania tortur i całych problem polega na tym, żeby Polski ustawodawca, że wszystkie elementy tej definicji włączył do kodeksu karnego w formie odrębnego przestępstwa tak, żebyśmy wszyscy, którzy chcą się przyjrzeć problematyce tortur widzieli, że dane zachowanie jest torturą natomiast czym są tortury z punktu widzenia konwencji, a przede wszystkim jest to działanie umyślne umyślne działanie funkcjonariusza, ale też umyślne działanie osoby, która niekoniecznie z funkcjonariuszem, a która działa za zgodą funkcjonariusza za milczącą zgodą za przyzwoleniem tego funkcjonariusza bądź osoba prywatna ta, która dopuszcza się przemocy, ale jest coś z tym scenariuszem być może wzmocni i tutaj Polski kodeks karny już kary dla takiej osoby nie przewiduje wszystkie przepisy karne mówią o funkcjonariuszu publicznym funkcjonariusz publiczny, który się znęca taki sposób, że akt w związku z tym instytucje międzynarodowe m. in. właśnie komitet w oenzetowskiej ds. tortur mówią o tym, żeby włączyć do polskich przepisów prawnych do polskiego kodeksu karnego wszystkie elementy definicji tortur, które wynikają z konwencji i myślę, że myślę, że to jest ważne po pierwsze dla celów właśnie identyfikacyjnych po drugie, dla monitorowania właśnie problem ale, żebyśmy żyli pan zada pytanie ile zawiadomień o popełnieniu przestępstwa tortur było w Polsce w danym roku jak one zostały rozpoznane w ogóle, jaki jest problem w Polsce ma pan Jasną informację, że zapyta on zabójstwo wiemy, jeżeli zapytamy o to, który mamy problem rozprasza nas tak czy trzeba zacząć od samego dnia, ale w tej dziwnej historii w takim razie jak doszło do takiej sytuacji skoro mamy podpisaną konwencji o zakazie tortur z drugiej strony nie mamy odbicia tejże konwencji w Polskim systemie prawnym dobrze rozumiem tak, by w 1 zdaniu najkrócej myślę, że tak to wygląda myślę, że partia Grzegorza w morze to jest pewien spór merytoryczny pomiędzy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości czy ustawodawca w szerokim rozumieniu ma państwo rycerzami międzynarodowymi czy przy rzecznikiem praw autorskich na brudno trudno powiedzieć to ministerstwo stoi na sprawy na stanowisku, że wszystkie zachowania, które są na określone w kodeksie określone w konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur znajdują odzwierciedlenie w przepisach kodeksu karnego natomiast rekomendacje komitetu, chociaż ONZ praw człowieka mówią coś zupełnie przeciwnego także także na dnie ślęczy czy jaki jest, jaki jest powód, że ministerstwo zajmie takiemu stanowi znalazły stąd też rozwiązaniem są tak, aby tematy dobre praktyki to w sytuacje, kiedy instytucje odpowiedzialne za Zapała zapobieganie monitorowanie czy prewencji tortur, którzy mogą się kontaktować ci ja jako taką dobrą praktyką jak z Niemiec po dzisiejszej konferencji sieją taką wiedzę po wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostęp do adwokata dla każdego zatrzymanego tak dlatego też tak istotne, żeby zatrzymany miał dostęp do adwokata Tube co to jest kluczem w takiej sytuacji konkurs panów aż w rachunku w myśl panie redaktorze, że na adwokata musimy spojrzeć z kilku perspekty w po pierwsze jako osoby, która świadczy pomoc prawną zatrzymanemu wtopił w toku postępowania karne prawda uświadamia oprawach ocenia procesowo to co policja czy prokuratura zebrała na etapie postępowania przygotowawczego ustala całą taktykę takiego co takich czynności obrończych natomiast adwokat jak pokazują instytucji, które zajmują się właśnie prewencji tortur ma również drugą rolę i która polega na mechanizmy ochrony, czyli nie jest pierwszą osobą tak naprawdę od chwili zatrzymania niezależną od organu zatrzymującego, który może, a ocenić stan psychiczny tego człowieka ocenić stan fizyczny czy czynimy śladów pobicia prawda, jeżeli zobaczy, że takie niepokojące sygnały mają miejsce jest w stanie odpowiednio zainterweniować złożyć zawiadomienie o przestępstwie domagać się badania lekarskiego ocenić zachowanie organów odpowiedzialnych za ściganie przestępst w ocenić obdukcję lekarską która powinna być wykonana prawda, bo ma świadomość jak sąd będzie oceniał te wszystkie dowody te wszystkie dokumenty już później w procesie w procesie karnym przeciwko sprawcom przemocy także adwokat jest jest znakomitym mechanizmem ochronnym przed przed torturami i też znakomitym, gdyby uzupełnieniem całego aparatu państwa jeśli chodzi o ściganie tort i żelazną taka praktyka teraz jest jakaś ktoś zatrzyma na stronach BIP Porsche adwokata dostaje, lecz przede wszystkim wszystkie prawa, z których korzysta zatrzymane realność dostęp do tych praw jest uzależniona od policjanta czy których, który dokonuje zatrzymania prawda, jeżeli zaś, jeżeli ma wydzielone zasadę ograniczonego zaufania do funkcjonariuszy na to możemy przyjąć, że funkcjonariusz może po prostu być z głuchym na prośbę zatrzymanego prawda my jesteśmy w klub tej opowieści albo dotknęliśmy, sięgając sedna tej sytuacji czy tego rodzaju sytuacje z tym ja jestem przedstawiciel władzy, która na czas zbrojona na pewno ma monopol na użycie przemocy niewątpliwą przewagę nad zatrzymanym tak od tego zaczniemy tak klinika nie widzi tak ogromna dodał PARP jest to sytuacja, gdy układ, a porządnie z tym jesteśmy monitorowani i z tej perspektywy adwokat jest w jak rozumiem w na pewnym ale w jakiej formie NRA adwokat w ten pomysł jest inny, który dzisiaj Partum polega na tym, że adwokat obligatoryjnie się zjawiał czy jak to jak to jak to miałoby wyglądać dzisiaj jest tak przede wszystkim rząd mecenasa musimy sobie uświadomić pewną pełną Trump problematyka tej całej sytuacji, że ktoś zatrzymany to przechodzi automatycznie po co przy tak powiem opiekę państwa tak powód to państwo pozbawia go wolności prawa do współdecydowania o tym co tam co ta osoba może robić no ale w związku z tym, że pozbawiają wolności powinna mieć też pewne obowiązki z tego wynikające z takie stare takie stare sformułowanie, którego bardzo często używa szczególnie Trybunał w Strasburgu, jeżeli ktoś w momencie pozbawienia wolności był w dobrej kondycji zdrowotnej to jest też dobrej kondycji zdrowotnej powinien, że tak powiem opuszczać kompetencje tak stał się człowiekiem wolnym, ale my dzisiaj jest tak, że remont nie ma kontaktu z adwokatem, a dla osoby zatrzymanej, jeżeli osoba zatrzymana w sposób wyraźny nie oświadczy przede wszystkim tego, że chce tego kontaktu i że chce kontaktu z określonym adwokatem, który posługuje się określonym numerem telefon nie ma takiej sytuacji, a mróz i najczęstszą jest natomiast taka sytuacja, że jeżeli to rodzina wie już osoba została zatrzymana została pozbawiona wolności przez funkcjonariuszy to rodzina ustanawia warunkowo tego adwokata o to, żeby on do tego zatrzymanego dotarł potwierdził, że jest prawda pełnomocnikiem, tudzież obrońcą tej osoby zatrzymanej i objął ją opieką prawną przede wszystkim adwokat w mojej ocenie przede wszystkim są tego, żeby uświadomić klientowi w jakiej sytuacji prawnej się on znalazł tak, bo my możemy napisać wiele w przepisach, że jest obowiązek pouczenia oprawach, że jest to obowiązek pouczenia o konkretnych sprawach tylko co z tego, jeżeli no i trafi się prawda, ale bardzo często zdarza się taki zatrzymany, który po prostu w tej specyficznej sytuacji ktoś zajęty jest zestresowany przerażonym sytuację, w której się z nas nie przyjmuje i nie rozumie w ogóle tego co się nagle stało prawda, więc adwokat jest tak naprawdę od uświadomienia mu tego co się wydarzyło i jakie są możliwości, że tak powiem wyjścia z tej sytuacji w sferze jak najlepszym skutkiem dlatego się reprezentowanego, tak więc tak jak mówię dzisiaj też sytuacja jest o tyle problematyczna, że bardzo często my z pracy tutaj ma poszukują też naszych mottem naszych potencjalnych pracodawców, bo to wcale nie jest takie łatwe np. ustalenie, gdzie dana osoba została przewieziona przez kogo jest zatrzymana czy jest z pozycji bardzo często szukamy też naszych mocodawców, a w komisariatach policji po izbach zatrzymań, a on to jest to jest normalne to taki jest po prostu bardzo często zdarza się tak, że nawet, jeżeli uda nam się ustalić, że dana osoba jest trafiamy na ogromny opór ze strony funkcjonariuszy, którzy n p . wskazują, iż nasz potencjalny mocodawca nie jest zainteresowany tak naprawdę pomocą oraz strona adwokata, dlaczego tak jest no być może, że właśnie odbyła się już pewna gra sytuacyjna pomiędzy funkcjonariuszem, a zatrzymanym, który to funkcjonariusz zniechęcał do korzystania z pomocy obrońca obrońcy czy czy też Dudy pełnomocnika musimy sobie zdać brudną sprawę, że my jesteśmy postrzegani jako nijako ten element tej pan powiedział tak, gdy takiego ładnego określenia może jakiś element dopełniający ten system nie my jesteśmy traktowani jako potencjalny wróg, który może po prostu w no i zepsuć pewną założenie, które są, które sobie przyjął funkcjonariusz na NATO jak ta sprawa miałaby się na dom nadal potoczyć tak w trumnach zmienić perspektywy jeśli panowie pozwolą to na czym one problem z tym, że słuchają nas bardzo różni ludzie z różnymi doświadczeniami chciał zadać pytanie co państwo robiący panowie robią jak, kiedy para rąk słyszą, że ktoś mówi po co w ogóle rozmowa o on o takiej roli konieczność bycia od początku wejścia w życie adwokata po co rozmowa o o torturach skoro to dotyczy ludzi, którzy dokonali przestępstwa ubóstwo oskarżenia, że dokonali przestępstw z Puszczy normalnemu człowiekowi też nigdy nie zdarzy poco tyle gadania o tym wszystkim od umowy międzynarodowe skoro normalnym człowiekiem Fin zdarto trafia zawsze na tych złych ze świata, czyli mitycznego świata przestępczego projekt, a nawet jeśli usłyszą 2 panowie reagują żeglarz roku pewnym zdziwieniem niedowierzaniem myślę też, że troszeczkę z pewnym współczuciem, dlaczego analiza, którą wykonaliśmy w biurze rzecznika pokazała, że te tortury, które były stosowane wobec ludzi w Polsce tortury, które zostały potwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów to należy zaznaczyć, iż były stosowane nie wobec nie tylko wobec sprawców przestępstwa na pewno nie wobec sprawców poważnych przestępst w jak terroryzm czy porwanie czy czy zgwałcenie czy czy jakiekolwiek inne czyny, które czasami podaje się, żeby usprawiedliwić stosowanie tortur, ale wobec błahych z błahych czynów powiedziałbym kryminalnych kradzież na drobną kwotę niewiele portfela powiedzmy czy kradzież złomu czy Churchill czy krążków od sztangi za wzrost w złotych natomiast był też stosowany wobec świadków, gdzie policjanci doskonale wiedzieli, że nie są sprawcami żadnych przestępstw wobec młodych kobiet wobec nieletnich, których straszono izolacji z dala od rodziców i pastwią się nim w bardzo okrutny sposób czy tak naprawdę rzadko kiedy dotyczyło to czynów, które wymagały ze strony organów ścigania i złożonych czynności złożonych dowodów, bo poważne przestępstwa panie redaktorze wymagają wielu czynności zabezpieczenia dokumentów przesłuchiwania wielu świadków być może zabezpieczenia monitoringu to trwa natomiast błaha sprawa tak naprawdę ne stosowanie tortur szybkie wykrycie kończy sprawę, więc jest straszna pokusa żeby, żeby to właśnie w tym błahych sprawach stosować to reżimom świadka, który nam wskaże potencjalnego sprawcy kradzieży roweru przy czym część portfela czy jakiegoś być może rozboju to pokusa zwiększenia tej wykrywalność wzrasta, więc myślę, że powinniśmy wszyscy sobie uświadomić, że nie w poważnych sprawach, ale właśnie w w takich drobnych sprawach tortury i ryzyko zaistnienia tortur jest największa natomiast stosuje się właśnie wobec świadków właz właśnie wobec sprawców wykroczeń, bo to też też ustaliliśmy i co wystąpienie rzecznika zawiera wstrząsające przykłady właśnie pasjonaci policjantów nad 2 mężczyznami, którzy byli na koncercie oddanie moczu w krzaki, ponieważ to i tak były zajęte i niesieni nie chcieli przyjąć mandat nie posiadali dokumentów, więc zostali pobici zostali potraktowani gazem zawiezie na komisariat, gdzie przez kilka godzin byli bici torturowani, ale to wszystko w tym wystąpieniu nie jest, że możecie państwo przeczytać możecie dotrzeć jest świetny materiał, który pokazuje jak to wygląda w Polsce na pewno nie wy nie wygląda wobec sprawców poważnych przestępstw, ale to drukarzy stałem to przypadek, którą pan powiedział no faktycznie wstrząsająca historia każe postawić mam pytanie dlaczego, dlaczego ludzie torturują, bo to nie jest tak, że w przypadku zatrzymania 2 młodych ludzi chodzi o szybkie zamknięcie sprawy i t d. wydarzyć coś jednak jest takie jak z nim żyć mam mundur mam broń nas są w taki taką legitymację władzy to państwu jak z tym państwem i nie ma adwokata, bo w waszym i nie ma kamery włączonej, kto może stać się tak, że na korzyść przemoc i pytam, żeby zrozumieć też te wchodzące w tytule Haniu, dlaczego dziadek rozwinięty mechanizm jest trochę jednak uniwersalne tak to z bardzo to jest bardzo trudne pytanie panie rektorze, ponieważ myślę, że na na napęd na etapie kształcenia policjantów nie uczyli się przecież patologii nie uczyli się wybicia nie oczywiście znęcania wręcz wręcz przeciwnie też mamy kontakt z ośrodkami szkoleniowymi dla policjantów, że też wskazuje im, jakie są standardy ochrony praw człowieka uczymy się też od nich w jaki sposób oni przekazują wiedzę funkcjonariuszowi z Estonii jest także ta przemoc pojawia się już na etapie kształcenia na dziś pojawia, gdzie ma non est pewien taki stek z 1 strony doświadczenia starszych kolegów z drugiej strony jakaś kultura po prostu organizacyjna kultura kultura pracy ta chęć zwiększenia wykrywalności te luki wprawie które, która na pozwalają na takie zachowania większość tortur, które miały miejsce tak naprawdę odbywała się nim w czasie formalnych i przesłuchań tylko w takich takich nieformalnych z pytań które, gdzie zjawiał się kilku funkcjonariuszy kryminalnych, gdzie miała miejsce rozmowa tak naprawdę, gdzie wyniki tej rozmowy były dokumentowane na notatkę służbową, że nie było rodzica, jeżeli osoba nieletnia Żnin adwokata i to pozwalało potem organom ścigania na pozyskanie dowodów, a albo przygotowanie takiego mówiąc kolokwialnie delikwenta do formalnego przesłuchania już na protokół zeznał to co zeznać miał tak też bywało zatem miasto jest wstrząsające na torze w wszystkie ofiary zachowały się spokojnie nikt nie stawiał oporu przy zatrzymaniu nie było to sądy mówił nie było konieczności stosowania środków przymusu bezpośredniego wykonywano biernie wszystkie polecenia funkcjonariuszy pęknięcia pod ścianą stania z powodujący ból pozycji ofiary był skuty kajdankami nie miał szans obronić się także także o to są to są nogi dziś to bestialstwo się człowieku pojawiają i myślę, że my wszyscy, a w szczególności osoby, która mają władze w tym kraju powinniśmy się zastanowić czy nie warto jednak zwiększyć poziom ochrony przed przed tego typu zachowania rzezie jednak gwarancji samo napisanie z kodeksie postępowania karnego masz prawo do adwokata masz prawo do poinformowania o prawach masz prawo do badania lekarskiego to za mało, bo rzeczywistość pokazuje że, że rząd, że to jest tylko teoria, że fałszuje się protokoły, że wpisuje się nierzetelne informacje o stanie zdrowia, że wpisujesz informację, że człowiek z połączono trasę tak naprawdę wcale nie od prawa nie jest połączone tylko wręcz przeciwnie nakazuje mu się zeznawać zniechęca się go do udziału do korzystania z pomocy adwokata, że coś w tym systemie czegoś w tym systemie brakuje naszym w naszej ocenie brakuje właśnie obrońcy no tak to i po upływie Ziobro odpowiedział adwokat odpowiednio wcześnie byłoby remedium na większą część przypadków, ale 1 głosem kot muszę tu nasze zapowiedzi wyraźnie nie ma takiego na kraj na świecie takim społeczeństwem, gdzie tortury absolutnie zniknęły po prostu są różne w różnych społeczeństwach różnie próbują próbują sobie te społeczeństwa grać z nimi zdarza się, że stan świadomości musi też wychodek już kolorytu kulturowo historycznego w Polsce podczas dyskusji o torturach często się powołujemy na naszą historię i mówimy tu nie może być także w kraju, gdzie były tortury w więzieniach stalinowskich, gdzie torturował gestapo nie może być Londyn to tu na stałe 1 przypadek tortur jest absolutnie dopuszczalne tak a, ale to nie czy jesteśmy jakimś wyjątkiem tym się wydaje, że powinniśmy być wyjątkiem mecenas Artur Pietryka etatów czy taki werbunek kulturową historyczną jest w ogóle do wzięcia u pod uwagę w 10, bo on tak też na konferencji to było takie zdanie, że w naszą historię bodajże chyba Bereza Kartuska padły jako taki przykład to my mamy obowiązek moralny taki, by zadbać o to czy tez były niesamowite tutaj miasto poznawałem się z tym wystąpieniem generalnej to rzeczywiście włos jeży się na głowie, kiedy się czy tata to opowiada konkretne przykłady zachowań prawda mnie szczerze powiedziawszy najbardziej zaintrygowało to, że w tamtych z tych opisów w ogóle przebijała jakaś taka znacząca przewaga tego funkcjonariusza, bo miał po drugiej stronie nieletniego n p . tak miał kobieta miało, by osoby np. nie wiem na, która miała problem narkotykowy 3 czy alkoholowe prawda, więc to jest niesamowite, że w człowieku gdzieś jest takie poczucie aż takiej dominacji nad tą osobą, że może się w swoich zachowaniach prawda tak dalece mięśnie mówi o przekroczeniu uprawnień czy niedopełnienia obowiązku, bo to co to nie jest zagranica tak tylko to jest już, które mną od humanizmu wania tej tak też tak tej drugiej osoby tak z reaktora, który to jest zatrzymana w kontekst historyczny jest bardzo ważne, które pan porusza remisję uważam, że u nas historii nie uczy się przez pryzmat tortu znaku używa się pewnych moim zdaniem pojęć zamiennych, które nie oddają tego, o czym tortury są tak jednak tutaj jeszcze, jeżeli chciał mógłbym 2 rzeczy powiedzieć my mówimy też o dostępie do adwokata, ale pamiętajmy, że mamy tutaj władze publiczne, którym dano pewną uprawnienia do zatrzymywania do stosowania środków przymusu bezpośredniego stworzone jakieś procedury np. skargi do przełożonego ale, tudzież raportowania pewnych niewłaściwych zachowaniach pytanie czy tutaj też są prawda dokładane jest należyta staranność, żeby skoro stworzony jakiś instrument skarg toczone są egzekwowane mojej ocenienie to też powoduje pełną takie przeświadczenie że, dopóki nie ma wszczęcia postępowania przeciwko osobie konkretnej osoby konkretnemu funkcjonariuszowi po to, można robić wszystko tak w w ogóle no mamy ustawę o środkach przymusu bezpośredniego ja powiem szczerze nigdy nie widziałem ma takiego raportu wskazują, że to efekt tego środka czy, że ktoś, by się wytłumaczył że, owszem, doszło do sytuacji takie, że prawda, których doznają uszczerbku, ale to było jak są proporcjonalne do okoliczności tego moim zdaniem też nie ma takiej kwestią, która jest dziś do poruszenia jest kwestia też tego, że jest prawo do opieki medycznej tak, bo do zbadania osoby zatrzymane ja wolę mogę podać przykład z praktyki nie człowiek został wywieziony zatrzymany wczoraj został wywieziony na badanie na zewnątrz tajemnic tego o wyższe ośrodka decyzyjnego ciągła i z Izby zatrzymań policyjna lekarz stwierdził przeciwwskazania do dalszego pozbawienia wolności co z tego człowiek wróciło do tego miejsca zatrzymania i po pośle, wniosek marsz został aresztowany z mojej ocenie tych problemów jest więcej, jeżeli chodzi w ogóle cały system ma i to też była zimowa na te na ten temat na konferencji bardzo skutecznie rozmowa kończy się nasza nasza rozmowa o wszystkim słuchaczom polecam inny dostępny w sieci materiały na ten temat, żeby zapoznać się z nimi i ich baz muszę zostać 1 z postawą pytaniem tym pytaniem, które zostało wysłane kozę do Ministerstwa Sprawiedliwości pytanie ma pod żądaniem tak potem się dzisiejsza konferencja nie na tym polega żeby, żeby zaapelować do Ministerstwa Sprawiedliwości dla osób i pewną refleksję o pewne pewien pomysł na to jak budować prawo, żeby do tortur nie dochodziło w myśl na koniec panie redaktorze, że zapytał pan po co mówić o torturach właśnie po to, mówić o torturach, żeby nie było potrzeby zadawania pytania czym są tortur potrzeby śmiałem tak samo jak powinno przemocy o o przez wszystkich innych patologiach byli świadomi, że to po prostu jest i to będzie niezależnie od tak czy jesteśmy krajem europejskim, czyli leczenie czy czy jest to Francja czy Niemcy tortury czy czy też jakiś łagodniejsze formy niewłaściwego traktowania one zawsze będą natomiast co możemy może podjąć takie działania, żeby zminimalizować, żeby na tyle na ile się da prawo dla każdego człowieka stanowią pewne gwarancje myślę, że po pierwsze, właśnie dostęp do adwokata z urzędu od początku zatrzymania dla każdego niezależnie od stanu majątkowego niezależnie od mocy od okoliczności jest taką fundamentalną gwarancją, ale również konieczność badania lekarskiego dla wszystkich zatrzymanych przez państwo tortur, które nam pokaże czym są tortury te rozwiązania właśnie rekomenduje krajowy mechanizm prewencji tortur i piszemy o tym w swoich raportach i zachęcamy do lektury Rafał Kulas krajowy mechanizm prewencji tortur mecenas Artur Pietryka wiceprzewodniczący komisji praw człowieka przy Naczelnej radzie Adwokackiej i naszymi gośćmi bardzo dziękuję za rozmowę za minutę godzina dwudziesta druga za minutę informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA