REKLAMA

Generał dywizji, prof. Bolesław Balcerowicz ocenia stan polskiej armii

Światopodgląd
Data emisji:
2017-04-21 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podgląd itp mówi Agnieszka Lichnerowicz z wielką przyjemnością i zaszczytem przedstawiam państwu kolejnego gościa generał dywizji prof. Bolesław Balcerowicz z uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie generale w dzień dobry po Bydgoszczy chciałabym porozmawiać o tym jak się ma nasze wojsko i co nam zagraża jako krajowi pozwólmy wyciąć tego drugiego pytania to mieszkanie dużo pisał na ten temat, a tam, gdzie z tej perspektywy ta hala LO im to jakich dziś są 2 główne Rozwiń » zagrożenia którymi powinna, którą powinniśmy się skupić jako państwo i do nich przygotowywać przeciwdziałać im oczy pani pozwoli się koncentruję na zagrożeniach militarnych to na pozostałych się nie znała albo nam się na tyle mało, żeby w ogóle nie zagrasz nigdzie nie zabierać głos w owe zagrożenia militarne mogą przy przybrać 2 takie powiedziałbym prawie skrajna postać w pierwszy to nasz WIG na siebie i zagrożenia pośrednie zagrożenia to znaczy polegającym na wykorzystaniu siły militarnej dla określonej treści po silnym w celu uzyskania określonych w określonych celów niż uczniowie zazwyczaj też przejęcie części kontroli lub jakiejś kontroli nad nad nad nad życiem politycznym czy nad państwem rzadziej rzadziej nad terytorium sylwetki postaci będzie dostać, by się to przejawiało w takie takie najbardziej w najbardziej czytelny dla biednych zbrojenia w u sąsiadów niebędących naszymi sojusznikami, chociaż uwaga sojusznikami nic nie powiem, że teścia, bo uważali go przez nadmierne zbrojenia Stanów zjednoczonych, a nie grożą nawet to jeszcze po pierwsze, nadmierna giną ciekawa nadmierna i demonstracyjnie czaszę aktywność militarna w pobliżu granic obserwuje także właściciele zostali z niego także ćwiczenia np. ćwiczyło się świąt tworzą mają tworzyć określono atmosferę one mogą one mogą służyć, w jakich się jak myślą, że w stawie i innych działań do do osiągania u niego coś w Żywcu rów oczywiście politycznych Czeczena mogą być różnorakie też mogą być polegać np. 1 w uzyskaniu na rzecz określonych układów międzynarodowych prawda na osłabieniu mąż określonych układów międzynarodowych na dane na przyciągnięciu do swojej strefy wpływów to tortura tortur to można dodać to można do definiowania, lecz i wreszcie wreszcie może być to może przybrać nie wykorzystać szantażu militarnego wręcz szantażu militarnego bezpośredniego tłumaczy w nie skrywane groźby użycia siły dużych miast nie mieliśmy z tym do czynienia jeszcze z szantażem politycznym szantażem militarny mamy do czynienia w stosunku do Ukrainy ze strony ze strony Rosji na chciały się aż coś znaczy też to bywa skrywanych szantaż militarny, ale może być nie skrywane w play teraz możemy mieć bezpośrednie użycie ewentualnie siły militarnej, lecz krąży postać przybrać postać, jaką dziś w czas się nam się kojarzyć z wojną dużą wojną z obrazkami z drugiej wojny światowej nie daj Boże z pierwszej wojny światowej przez ostatnich wojen chociażby z prowadzonych przez zachód w Iraku czy wagę niż przy w Afganistanie obecnie nawet wsiedli w Rzeszynku do Polski ja myślę sobie, że operat świat zaczepna, ale w równym dziś z użyciem lotnictwa sił lądowych marynarki wojennej na dużą skalę Neuer, który raczej mało prawdopodobna niech, chociaż obecnie mam w litościwie, pokonując 3 w Ministerstwie Obrony Narodowej w ciemno pewnie by się nie zgadzali, ale ja pozostanę na razie przy swoim zdaniu, jeżeli pani redaktor jak pani redaktor i pozwolić ja myślę sobie to znaczy myślę sobie, że w ogóle myślę, że to może przystają przy przybrać postać w uderzeń, które mój kolega na żywo uderzeniami, a terytorialnej i w 3 rakietą Włoch lotnicze nie daj Boże drwale rakietowe lotnicze punktowe wybrane punkty, żeby stworzyć określoną atmosferę, żeby z le, żeby doprowadzić doprowadzi do dolnych destabilizować symbol celów może być tutaj celów może być sporo, czyli można czyny polityczne on określone siły polityczne można tą drogą tą drogą uzyskiwać pływanie i to 8 na rozwój się w ostatnim zdaniu uwagę na ogromne znaczenie dla budowy naszych sił zbrojnych wojsko nie znali nawet dla przebudowy naszych sił zbrojnych budynek z ziemi dokonuje dokonuje się w tej chwili zmiana zmiana to wcale nie znaczy żona, ale przecież najgorsze po prostu na inne niż w nieszczęściu polega na tym, że tego innego jeszcze do końca w stanie rozszyfrować, ale o tym, że to nie bardzo nas niepokoić powinny już Panfil właśnie profesorowie pewnie pewnie zupełnie mnie to też też niepokoi chociaż, że raczej nieprzyzwoicie drugiego w błąd w zaawansowanego wieku już nie niepokoić może pani specjalnie nie nie powinno, Ergo wygląda mina król wziął w stosunku do off tak sformułowanego zagrożenia w bezpośredniej akcji militarnej ze strony potencjalnego przeciwnika lub wyznaczone były niszą wyznaczonej się w obowiązującej strategii bezpieczeństwa Narodowego w 2014 roku pewne priorytety w tym, że przy budowie nowych priorytetów należy rozpoznanie oczywiście też absolutnie zrozumiałe, bo bez względu znowu na to zagrożenie to rozpoznanie powinno mieć absolutny priorytet w dużym formacie inny, tym bardziej czyli rozwiązanie to co to jest wywiad itd uwaga wasz wywiad 41 rozpoznanie, że rozpoznanie wojskowe, którzy z rozpoznaniem, który był z nazwą bardziej techniczne bardziej bezpośrednie bardziej interesujący operatorów tych, którzy już szykują mu określone w określonej pracy rozpoznanie już wizyty pary jedno piętro co najmniej niżej w tym systemie zdobywania i zdobywanie informacji w Senacie chciałem zwrócić uwagę główną to proszę pani obrona przeciwrakietowa obrona przeciwlotnicza Jerzy żywi się, że ani Lecha i ustawienie na pierwszym planie działań w tym zakresie to może być niedobrze obrony przeciwrakietowej dzisiaj nic nie mamy to pani opowiedziała się niestety musisz panią szkołach to chamy natomiast obrona wsi no właśnie natomiast obronę przeciwlotniczą w tym mamy ściętych po tych parasola czy po tym, barażu nie w istocie zostało najwięcej prezentów i czasie w myśl tego i dlatego przyrządów i rządu dotrzymanie nowości panie profesorze to teraz pozwolę, żeby zapytać jak pan oceni mówi pan, że są zmiany gwałtownym od bb dbają przede wszystkim zwracamy uwagę na kadrowe, ale też, jeżeli chodzi o modernizacji Chin kontrakty też do radykalnych działania podejmowało ministerstwo nawet niektórzy twierdzą, że armia przechodzi największą rewolucję kadrową od osiemdziesiątego dziewiątego roku odeszło bardzo wielu generałów, ale nie tylko generałów niższych stopniem również znani i z drugiej strony zwracać uwagę na to, że to jest oczywiście o możliwość awansu dla młodszych w ciemnych zresztą obiecuje ministerstwo też lepsza w państwie innym jak pan ocenia to znaczy rozumiem pan tę logikę czy jednak po to, po podpisie pod tymi opiniami wielu ludzi to jest ludu bardzo niebezpieczne, bo pozbywamy się 33 minister się pozbywa bardzo doświadczonych w ich dowódców wojskowych w fiata niż, gdybym był w głupio dowcipny proszę o grupie tobym powiedział że, ponieważ wszystko powie że, choć w grę, ale to nie tak to to nie do końca nie do końca tak nie do końca tak niewolniczo pewne zmiany pewnie się w armii wyprzedały, dlaczego tego nie ma wątpliwości, że pewna wymiana kadr też nie ma wątpliwości czy nie nikt z bodźców tylko zysk to mu służyć określonemu celowi jak nie czuje ja nie czuje ciężaru merytorycznego, jakim czuje ciel ideowej ideologicznej, jakbyśmy tego nie nazwali tę wie pani przedwojenna armia po zwycięskiej All bitwie pod prąd podpórki pod Warszawą potem poziomach bojowym czy też przechodziła różne różne Rzymian chciałem zauważyć w Luwrze Norah nie zwalniało się byłych oficerów austriackich zwalniało się byłych oficerów i Szyszkin nie zwalniało się marynarzy nie zaś w drugim na czele, który 77 kończ już 7 i pruskiego generała notabene jak w dostał się do niewoli niemieckiej 3009. roku to poproszę u siebie tłumaczy, a w Fil mu tłumaczyć ślub Polski Niemiec do czego zmierzam proszę pani do tego, że zmierzamy i tułów tu będą też troszeczkę niestety niestety ideologiczny, że to rzecz moi młodsi koledzy, którzy dużo młodsi no wpadli w pułapkę wczesnego urodzenia urodzili się nie wtedy, kiedy potrzeba nie w miejscu, w którym toczyło w tym wiadomo, o co chodzi służyli w myśl jak gdyby niesłusznie naród większość służyła już w słusznej używam złośliwie tego słowa w słusznej armii chłopcze, że dają sobie pytanie co jest takiego zrobiłem, a zaczął od Holding, o czym ja byłem już czym ja byłem winien być źle postępowałem nie tak jak potrzeba a dlaczego ja nie mogę być patriotą wśród naszych bardzo ja się czuję patriotą 41 lat służyłem w armii jak ktoś chciałby zabrać dołączył w armii w służbie zawodowej w szczególności ma ogromne znaczenie przywiązanie do swojego państwa przywiązanie do swojego sztandaru oprócz tego fachu Łoś kolejna sprawa fachowości wie pani można je ciężko z kąpielą wyższe w latach dwudziestych dziewiętnastego wieku najlepszą armią najlepiej wyszkoloną armię obok armii francuskiej troszeczkę rosyjskiej miało królestwo polskie w powstaniu listopadowym tu się okrężną jak fantastyczny fantastyczny bilans dla nich rozglądałem się z wymienionych w turniejach kontroluje tylko to pozwolę sobie teraz, korzystając z pani profesorze zakaz decydować Piotr Łukasiewicz lub na stronie 224 PL były ambasador w Afganistanie, ale też żołnierz teraz ekspert Global la, by być tak podłością obecnego stanu jest to, że przyzwoitych ludzi o wielkim dorobku zawodowym jak pan mówił służących Polsce swoimi życiorysami wiedzę doświadczenie postawiono przed koniecznością bronienia środkami politycznymi przed politycznym atakiem na życie reset to nie dymisja nie obrona terytorialna nie rozchwianie modernizacji sprzętu wojskowego nawet nie chwilowe obniżenie jakości dowodzenia polską armię jest największym grzechem obecnego kierownictwa MON największą klęską obecnego momentu rewolucyjnego jest to, że wojsko poczuło wpły w polityki na swoją służbę posmakował sytuacji w czasie, której chwilowa hańba trzymanie parasola nad kolanami głową nudnego urzędnika jest momentem decydującym o dalszej karierze wojskowej ktoś zrobi się kąpać w 2 świat, by nauczyły się, że można trwale powiązać swoje powodzenie zawodowe i status fortuną pojedynczego polityka tak tak tak, ale wie pani czworo innych niż w ich dalsza cześć wygłosił mętne grupową mądrość wszystko przemija cechom jeśli dłużej klasztor niż sznur, ale pani też tak, bo pytanie jest ciąg dalszy i co dalej z wojskiem po tych w obliczu tych roszczeń, czyli krzyż na wieczorkach i t d. panie tu to nie byłbym takim skrajnym pesymistą niemal połowę wszystkich wszystkiego na czarną, bo już faktem jest Cienciała Góral została przemoc na wałach przemalowane i to okrutnie słowo okrutnych gładkość można akurat zbiegiem okoliczności pasuje, ale w sumie wojsko tworzą kaprala wojsko tworzą sierżanci wojsko tworzą porucznik 3 wojsko tworzą kapitanowie mają w rowie niektórzy nie mniej niż z pewnego dystansu przyglądają się temu co się dzieje jednak, że jeżeli oni zachowują szczególną sprawność taktyczną żyli w te narzędzia będą cały czas mocno narzędzia jednak do działania Kompanii bataliony 3 pkt 3 brygady, jeżeli te narzędzia nie zostaną naruszone no to wystarczy przy uczyć w operatorów tych narzędzi troszeczkę tego gruntu w Wilnie w komorze obraz realnych narzędzi w hotelu dosyć ciekawa historia dziś nam akurat tych troszeczkę pośrednio troszeczkę znam tych, którzy wzięli też czołowe stanowiska na Górze 1 nie znam, ale 2 różnych ciążę naprawdę świetnie, choć skądinąd tylko że, zanim je już ta jest potrzebny jest ławka rezerwowych, a tym żyć pustka znam na 1 generał nie wymienia go miał aż przykro, który się stopnia podpułkownika MF w rok awansował do stopnia generała może pani w armii ludowej tak się awansowało jak przyjrzeć się zameldował na balangach Joanna za chwilę mówi siadajcie sierżanci, a potem było ono dowiezienia kapitanie prawda na koniec panie generale tak będą bardzo poważnie bardzo to pana niepokoi jednak w obliczu tych zagrożeń trzymamy się bardzo martwi czy te wykończono je od nich dziewięcioro być bardziej wojskowym czy bardziej profesorem czy bardziej obywatelem tylko to będą prof. Andrzej, iż wojskowi mają to do siebie, że jednak eksponują zagrożonej słusznie, bo o nim służą do tego, żeby i t d . i t d. przeciwdziałać złym, że strażacy pożary, ale też mają przeciwdziałać zapobiegać gaśnicze ustawiali się czy teraz czy teraz dla nich pożar jest najważniejsza dla wojskowych zagrożenie jest najważniejszy na tak, by to powieść nadmiernym eksponowaniem zagrożeń można zrobić zupełnie niezłą karierę polityczną u nas na tym się śnieżna, ale w z zadartym nosem to to troszeczkę to troszeczkę proszę pani wyczuwam jest spokojniej niż tymi zagrożeniami jeszcze trudniej też fakt nie ulega wątpliwości natomiast natomiast nie ma co szaleć trzeba się szykować rozsądnie szykować tych generał dywizji prof. Bolesław Balcerowicz z uniwersytetu Warszawskiego głów państwa gościem bardzo dziękuję dziękuję, a świerk lub podgląd na Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA