REKLAMA

Czy Minister Środowiska nie lubi przyrody? Z prof. Przemysławem Chylareckim rozmawiała Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2017-04-24 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie znam już wspaniały gość prof. Przemysław Chylarecki z fundacji Greenmind Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dzień dobry panie profesorze czy dobra cieszy się, że ona Widzew też zwykle się spotykamy rozmawiamy z ponurych w sprawach, ale to nic go z panem jakoś łatwiej to wszystko znieść, a chodzi o to, że właściwie jeszcze nie skończyła się awantura o wycinki o tym, też dzisiaj porozmawiamy, bo Rozwiń » jeśli państwo myślą, że Sejm zmienił tak przepisy, że już niemożna w wycinać drzew jak jak komuś podoba to tkwią państwo będzie za chwilę o tym, będzie będziemy rozmawiać, ale najpier w chciałam zapytać o nową and Cre w z fiatem tym razem resort środowiska w wziął sobie na celownik obszary natura 2000 i jak donosi oko Press tak chce zmienić przepisy, żeby na ochronę tych obszarów mogła być ograniczona w co to są obszary natura 2000 ełczan natura 2000 to są obszary najbardziej cenne przyrodniczo w Polsce, ale również w Europie, bo ta sieć obszarów natura 2006 paneuropejski uczeń w całej Unii Europejskiej wybieramy wybraliśmy obszary, które są z punktu widzenia ochrony zagrożonych gatunków roślin zwierząt siedlisk kluczowe i to obszary właśnie tak nazywamy itd powinniśmy skutecznie chronić, a w Polsce n p . które miejsca no to Puszcza Białowieska przypadkiem tak możemy powiedzieć Puszczę Kampinoską, a bagna biebrzańskie mnóstwo innych mniejszych i Senatu niedaleko w ośrodku nad Wisłą też mamy taki obraz oczywiście przez przez stolicę przebiegała w obszarze Wisła środkowa natura 2000, więc jeżdżą rowerem z akt rysuje, który obszar jest objęty tym programem czy to z Unii z Brukseli płyną też wytyczne czy też każdy kraj sam określał cele te miejsca każdy kraj członkowski sam wybierał te miejsca oczywiście w atmosferze mniejszych lub większych tarcz czy to miejsce rzeczywiście spełniali kryteria czy nie ale, ponieważ kryteria wybierania miejsc natura 2000 są dosyć obiektywne są naukowe są ilościowe najczęściej powyżej pewnego progu liczebności czy powierzchni dany teren kwalifikuje się np. występuje tam dużo żurawi albo ryżu 20 ileś procent krajowej populacji jakiegoś tam na rynku już wiatraczka najgłośniej, ale dorośli albo czegoś służy kryteria są obiektywne Enei wskazaliśmy mniej więcej 191 % powierzchni kraju w Polsce to natura 2000 dat dobrzy dla nas bardzo dobrze powinno być jeszcze więcej jesteśmy chyba ciut poniżej średniej Europejskiej najwięcej takich obszarów, które mogłyby podlegać tak w przypadku dyrektywy siedliskowej wciąż mamy nie wyznaczonych na kilkadziesiąt obszarów ich przypadku dyrektywy ptasiej mamy też w zapasie 30 obszarów, które spełniają te kryteria nie został wyznaczony a kto mógłby podjąć decyzję, że jeszcze dorzucamy do tego koszyka natura 2000 kolejne miejsca i minister środowiska rzecz jasna nie obyło się no, więc właśnie Ministerstwo Środowiska postanowiło w naturze 2000 EUR on coś zmienić, ale nie tę stronę, której pan mówi jak opisuje oko Press w tekście Roberta Jurszo chodzi o 2 rozporządzenia, które mają zmienić przepisy wprawdzie chodziło bez zmian słów o dopisanie 21 kawałeczki zdania, ale jak Real Time alarmuje oko Press może to się skończyć tragicznie w ULC coś co mam coś co coś co jest rozumiane, a nawet język jest trudne do urn do takiego przyjęcia przez laika, o co chodzi panie profesorze chodzi o to jest takie przyrodnicze wydanie w przypadku wodzem lub czasopisma w Lubczynie, choć ich o o wprowadzenie poprzez prawo niższego rzędu 3 przy poprzez urządzenia z zadań ministra o takie takiego planu tak takie oto sytuacji, że odstępujemy od czegoś co w ustawie, czyli prawie wyższego rzędu było przez szereg lat zagwarantowane mianowicie, że na tych obszarach natura 2000 Polska ma obowiązek odtwarzacz lub zachowywać się tzw. właściwy stan ochrony tych zwierząt tych wrośniętych siedlisk, które tam są chronione chcieli tylko uznajemy, że to przesądzone, ale również, by biernie poprzez niemal w szatni zabudowywanie, ale i czynnie, czyli już konkretne działania chronimy Canona właśnie nie wystarczy rzut pisano, że tylko patrzeć na, ale jest jeszcze obowiązywać w razie w razie czego on, gdy dzieje się źle trzeba to aktywnie przewracali nieważne Mściwoj zaczną pytać czy to ta właśnie pan minister realizuje te przepisy, wycinając Puszczę Białowieską, ale i dopisano sformułowanie w tym, że te to ochrona jest minimalna nakazana za wyjątkiem sytuacji, gdy ze względów przyrodniczych niemożliwe lub nieuzasadnione jest polepszenie tego stanu w tym ochrony, kiedy w przyrodzie następuje sytuacja, która zmusza nas do tego, żebyśmy nie chroni właśnie chciałbym odpowiedzieć, ponieważ po takie sformułowania, które mówi, że w pewnych przypadkach możemy odstąpić od tego ustawowego obowiązku przywracania do właściwego stanu ochrony takie sytuacje są opisane tutaj pół zdaniem w uzasadnionych przypadkach, czyli jak bardzo chciałbym wiedzieć, jakie to są to uzasadnione przypadki nie są one w dobrym ekspertem w swojej dziedzinie wiele lat już pan spędził wśród drze w i wśród szeregu publikacji na temat przyrody, więc czy istnieje sytuacja, w której ze względów przyrodniczych należy odstąpić od ochrony jakiegoś obszaru na nie istnieje sytuacja, kiedy należy odstąpić od ochrony jakiegoś obszaru, choć istnieją sytuacje, w których istnieje zdarzają się konflikty pomiędzy wymogami ochronnymi różnych gatunków, a tego ustawa nie przewiduje ona i być może w ustawie należałoby się zastanawiać pamięta pan taki przypadek, kiedy Lena albo bobry albo na rzekach oczywiście w bardzo wielu przypadkach parków narodowych, które często mają skłonność do tego, żeby operować reżimem ochrony ścisłej MO i ochrona siedlisk przejściowych WK Rus może stać w konflikcie z wymogami ochrony gatunków, które wymagają czegoś bardziej konserwatywnego a, czyli o zjawisko przejściowe, czyli czy takie, które jest chwilowe patrzmy chwilowe skali ekologicznej graczy trwa 2030 lat potem się przekształca w innych barach z punktu widzenia o o naturę chcielibyśmy żeby, żeby to siedlisko trwałą no i dłużej, żeby ona ona ono to jednak gdzieś na tym obszarze umorzenia w tym miejscu skoro drzewa rosną tak należałoby stworzyć taką siatkę płatów różnych siedlisk wiadomo, że ministrowi dodaje szukamy uzasadnienia dlatego przepisu, który na, który niepokoi oko Press może to właśnie chodzi o takie sytuacje z uzasadnienia do euro zmiany rozporządzenia to nie wynika, że mnie nie wynika być może ministrowie oto chodzi, ale nawet o to chodziło o to po pierwsze nie nie ma żadnego nasz nie powinien tego wprowadzać żaden sposób w rozporządzeniu kopanie w ustawie w tej chwili doprowadzi do tego, że będziemy mieli ustawę sprzeczną z rozporządzenia mieniem kojarzą uznawali różnym po prostu generalnie nakazuje ochronę cieplną i wielu z tych gwiazd jest nadrzędny obowiązek przywracania właściwego stanu ochrony dom został utracony na uznanie nasila tak tylko dla potrzeb tej rozmowy złą wolę Ministerstwa Środowiska tylko dla potrzeb rodzin danych to co może oznaczać w praktyce tego typu rozporządzenie jest, że wejdzie w życie powiedzmy, że ministerstwo nie myli się przejmował treścią ustawy np. wiem czy to w Puszczy Białowieskiej czy w każdym innym, choć ceny miejsc to oznacza, że w każdym na każdym obszarze natura 2000, który został stworzony po to, żeby efektywnie chronić powieśmy Bekasa Dubel ta 3 żubra czy da się 2 pierwsze to piękne ptaki w klasie fale były czasem wiem coś toż to lubi się pochwalić jest na każdym takim obszarze bez kija, kiedy stwierdzimy, że tego o pięknego ptaka jest nagle o 50 % mniej po 510 latach naszych działań to będziemy zwolnieni z obowiązku mu jego ochrony, ponieważ znajdzie właśnie ta okoliczność mityczna, o których mówimy, że w uzasadnionych przypadkach nie wiem kto, ale kto, ale mamy w tej chwili furtkę, która będzie mogła być wykorzystana zapewnia Keith Motor skoro go nie ma na to dobrze, a tego typu czynną ochronę to m. in. na czym polega oprócz tego, że wiemy, że np. tam jest ograniczona wstęp ludzi albo co Inter też takie okresy, kiedy w ogóle nikomu nie wolno na dany obszar wchodzić to co jeszcze co jeszcze się dzieje takiego już dziś realnych działań, które mogą zostać za za zapachem zarzucone w większości i terenów np. zalewowych, czyli dolinach rzek mówimy na otoczenie Wisły warszawskiej 3 o Dolinie Biebrzy to, a o dużym zagrożeniem dla tego co się dzieje z populacjami zagrożonych ptaków jest nie tylko penetracja ludzka np. zmiana stosunków wodnych zmiana intensywności gospodarowania i odejście od intensywnego gospodarowania i pozwalanie bankom na zarastanie Wierzbową i Brzozową pozwolenie na nieskrępowany rozwój dróg n p . w pozwolenie na NATO, żeby budować się w 2 w każdym miejscu które, która człowiekowi do głowy przejęcia aktywów głównie o ograniczaniu się ograniczaniu inwestycji ograniczaniu pewnych zmian, które mogą wpłynąć na obszar, a na obszarze, gdzie sam obszar to głównie zostawcie w spokoju i tyle sam sobie poradzi czy to też jakieś pomysły oczywiście Maćka mamy w tej chwili po fajne projekty, które są zorientowane na czynną ochronę gatunków na obszarach natura 2000, które polegają na tym, że naukowcy zabierają im na okres inkubacji jaj KO Chan o to, żeby się, żeby one zostały wystrzelone robić tego w domu wyszydzany ani w Polsce, gdyż ani na łące wyszydzany w inkubatorze przez to są bezpieczne przez 28 czy 9 dni, kiedy mogłoby być zażarta przez dron i od oddawane do do gniazda są już tuż przed kluczem czy też np. to pomysł na to jak aktywnie jest duże no to jest rzecz trudna skomplikowana duży z dużym nakładem energii i inwencji próbować pomagać ptakom na na takich obszarach w lipcu oczywiście w sytuacjach, które z Sołą uzgodnione z o zatwierdzone przez organy ochrony przyrody i tak dar niesamowita historia i tutaj jeszcze się na coraz to oko Press, bo naprawdę wdzięcznie służy emitent fortel jeśli chodzi o porządne przygotowanie tematów z Elby zwraca uwagę autor pan Robert już na to, że również remont ma się zmienić sposób monitorowania tych obszarów to też może wpłynąć na ich los, o co chodzi tu też druga z tych duże zmiany, które są w rozporządzeniu w 2 nowelizacja rozporządzeń chodzi o to, żeby propozycja opiewała, że będziemy mogli w zestawie z indeksów monitoringu każdy z kilkoma każdy gatunek każdy siedlisko, który jest przedmiotem ochrony w obszarach natura 2000 jest monitorowane, czyli co roku albo co kilka lat określa się w jakim stanie ona jest dla różnych kryteriów pewnie dokładny adres są tu różne wskaźniki teraz, żeby taki monitoring miał sens te wskaźniki muszą być takie same krótko mówiąc takie same w czasie Giro po roku takie same i w przestrzeni, zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej Puszczy Kampinoskiej takie same, że można było porównywać ministerstwo proponuje mieliśmy taki system, który został wdrożony w przeciągu ostatnich kilkunastu lat na dużym nakładem prac naukowców pracujących na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska teraz pewność odejścia tego systemu powiedzenie, jeżeli tam jakiś wskaźnik nie pasuje to możecie go odpuścić grę może zdarzyć tak możecie w to miejsce w morze, czego mogę odpuścić albo może możecie również zaproponować jakiś nowy ad Hok w dziejach przykład można zrezygnować z badania poziomu wód gruntowych i nie wiem, czego jeszcze uzależnienia, ale za to by badać coś co tam z przysłużyć do potwierdzenia, iż tezy np. ono zielony obszar zamiera i raczej już go nie do muraw nawet bez takiej obok bądźmy optymistami możemy teraz dobra zmiana pozytywnie są pozytywnie myślimy nawet bez tej demonicznej w takich pełnych spiskowych teorii to oczywiście cały system intrygę, aby się sypie no bo coś co było wskaźnikiem dobrego stanu w roku 2000 szóstym w roku teraz w 2000 dwudziestym już nie będzie będzie oznaczać zupełnie zupełnie innego i tak samo w przestrzeni coś co w Radomiu jest wskaźnikiem dobrego stanu o jakiego rzeczka to będzie nie będzie wskaźnikiem analogicznie w gdzieś pod Warszawą cały system do niej przestanie być wiarygodny w cały system naczyń tutaj znowu bardzo bardzo taka oraz zarządzanie rodziny oraz Royal Air race i jesiennej zobaczy, że dane o przyrodę mamy wada się winny sposób drugi w zupełnie inny sposób to ja powiem no proszę państwa to goście zmarnowali nie to jest niewiarygodne dane mogą nawet ponowić pan twierdzi, że Puszcza jest z kiepskim stanie, ale ten system nie zalegają z dnia rozłożą ręce powiem niestety system jest niewiarygodny maniera znakomite w rozmowie sprzed 2 lat za wiele rodzimych oraz chór, który w zajmują z ról wrócimy z rozmową po informacje są zajęcia z prof. Przemysław Chylarecki Fundacja Greenmind Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, gdy przyjrzymy się temu coś tam posłowie pozmieniali wprawie dotyczącym wycinek słynnym lex Szyszko miałoby ślepia, ale czy na pewno post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie cały czas też tyle głowy zastanawiam się czy pan minister Jan Szyszko to po prostu nie lubi przyrody, bo co decyzja co jakiś jego jakość jego aktywność to przeciwko środowisku, a nie działa na jego rzecz jednak są między nim pan Jarek, że jego zdaniem pan minister Szyszko powinien stać na czele ministerstwa dewastacji środowiska, a nie środowiska w no cóż może po prostu ta nazwa pozbawiona słowo ochrona pozwala w różny sposób traktować naszą przyrodę i tutaj właśnie będziemy rozmawiać z panem prof. Przemysławem Chylareckim, który cały czas w studiu Fundacja Greenmind i Polska Akademia Nauk o drugim w rozdziale działalności ministra Szyszko, który już właściwie nic nie musi robić, bo z jego jego plany realizują posłowie chodzi o słynną lex Szyszko, czyli ustawę wycinką ową pozwalającą każdemu w na prywatnej działce wycinać drzewa, która to ustawa wywołała takie taki sprzeciw taką awanturę, że nawet sam prezes Kaczyński powiedział, że te przepisy muszą być zmienione w tym co wydaje się, że tak się stało tak ogólnego samopoczucia nasze się polepszył, że ta ustawa została zmieniona Otóż nie Otóż nie ona nie wciąż trwają prace w inne nazwy jak donosi Jan Mencwel ze stowarzyszenia miasto jest nasza ocena komisji po cichutku zdaniem Jana Mencla land wprowadzono poprawki do nowelizacji, czyli min, gdy nowelizacja, która uwzględniała dotychczasowe postulaty, żeby ograniczyć jednak tę wycinkę w po cichu pisze Mencwel w Gazecie wyborczej w bez udziału strony społecznej zwołano kolejną komisję, podczas której szybko wprowadzono kilka zmian w IT zmiany w inne mają wprost z oznaczać, że zdaniem znów Jana Mencla, że wycinka drze w teoretycznie będzie zakazana w takim dniu w takim sensie do tej pory była możliwa w, a realne, ale będzie wyjątek Otóż Anne będzie należało zgłosić wycinkę drzewa jednak, podając obwód drzewa, które chce się wyć się wyciąć będzie ten ma obwód należy należało mierzyć na wysokości 130 cm i tutaj Jan Mencwel pisze w Gazecie wyborczej w to oznacza w praktyce, że można wyciąć dorodne drzewo szybko je posprzątać i nikomu ran i ich właściwie niknie nam nie udowodnili, że drzewo ma było już zbyt dorosła zbyt wielkie, żeby można było je taksy po prostu wycinać panie profesorze czy to rzeczywiście tak źle będzie co się dzieje z tym lex Szyszko nos fakty są takie jak pani redaktor pisała znaczy, że wprowadzono przynajmniej 3 poprawki do tych uzgodnień ze stroną społeczną, które na początku kwietnia zostało jakoś wprowadzone ku zadowoleniu powszechnemu, ale też przy przedszkolu przy wielu głosów sceptycznych, że to za mało i że powinniśmy wrócić do do starego systemu i toby do toalety to był to powinien odbyć się być cel zasadniczy tym niemniej był jakiś kompromis, który w 3 miejscach został teraz złamany, ale może troszkę dziwili, że tej ustawy takie koszty nie ma końca naszych przyjemnych sprawach takich mniej poważna trenerska Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie udawało się przypalić ustawę, a tu w sprawie jest 132 przepisy dotyczące wycinki drzew sprawa się ciągnie ciągnie być może to jest rozwiązanie przeczekać, a potem po cichu zmienić sytuację czy dany metr 30 mierzenia obwodu na tej wysokości rujnuje całą ideę ochrony drze w na pewno o uniemożliwiała egzekwowanie tego prawa w takim w takim układzie o jakim myśleliśmy, że trzeba jeszcze szczerze powiedzieć uczciwie, że mierzenie średnicy drzewa na namiot 30 też powszechna, że 3 w leśnictwie to już to jest wysokość na pierwszy nic im w powszechnie Stach mierzy tyle tylko, że w przypadku, kiedy chcemy rozważać czy ktoś przypadkiem nie wyciągną to oczywiste jest, że to, że ten pomiar jest bezużyteczny nie można mierzyć tegoż coś co nie istnieje prawda no, więc w tym przypadku należało oczu w sposób oczywisty odstąpić od tej praktyki wdrażania wielkości drzewa przy pomocy Pierzchnica diod to nie jest przypadek, bo wszyscy wiedzą wiedzą, o co chodzi ten moty w przymierzyć na wysokości kierownicy czy mierzyć podstawy wielokrotnie w dyskusjach powracał i wszyscy wiedzą, o co chodzi co jest, jakie są argumenty za jakie są przeciw w związku z tym to co powraca teraz stanie żaden przypadek to jest celowe działanie tak, żeby tej nowelizacji zęby wybić oczywiście w, a czy na nie pomogłoby to co planują niektóre już miasta, czyli pełen rejestr drzew pełny zapis co, gdzie rośnie jak wiele jak duże nawet Tchibo Warszawa namawiam do tego mieszkańców, żeby wspólnie tworzyć taką matę drze w, żebyśmy wiedzieli co nas w miastach rośnie no na pewno jest to interesujące ideałem są nasze miasto na świecie wiemy oboje chociażby nowy Jork, które mają to zinwentaryzowane i wtedy łatwo mu łatwo w po wiedzieć co się dzieje, ale oczywiście jest to duży problem logistyczny prawda, więc ja bym proponował tego typu pomysły, których wdrożenie zajmie ponad tylu osób MNI kasy za stworzenie systemu informatycznego poza tym rozważamy 3 przepisy, że warszawski system nie obejmować prywatnych działkach ważne było, więc w samo w sobie Hindusów w zalewie najlepiej osiągać metę nie ma sensu, więc rozumiem, że pana zdaniem wybito zęby tej nowelizacji nie ma powrotu do tego co było w i znów, bo tutaj też Jan Mencwel twierdzić, że wszystko po to, żeby duch grube ryby duże ryby, które się nie boją są szczelne wały znów wycinać drzewa pod inwestycje i twierdzi, że to już czas nie ma, więc można budować jak też tak sądzę niestety mimo że za pierwszym podejściem naczep w momencie, kiedy teatr propozycji się pojawiły w przestrzeni publicznej to te spiskowe teorie że, że stoi za tym jakieś hobby zresztą prezes powiedział, że stoi za tym lobby misjach te spiskowe teorie nie za bardzo wierzyłem, ale potem, gdy zobaczyłem, że ta ustawa od początku do końca, czyli od wjazdu do do Sejmu do podpisu prezydenta zajęła 29 z nich BSW 211 to jest to jest imponujące tempo po drodze była sala kolumnowa nikt nie zapomniał wziąć tej ustawy z sali Kolumnowej ona została w sali Kolumnowej przegłosowana po modlitwach i t d . w związku z tym, a oni tu nie ma przypadków nie ma przypadków również teraz, że po tych propozycjach kompromisowych znowu tylnymi drzwiami są wprowadzane jakieś dziwadło oto państwo pewnie w jelitach pomagają one czysto post factum podajemy przykłady komisji zwoływanych n p . na godziną ósmą rano także tylko posłowie wiedzą o tym, strona społeczna nie ma czasu nawet się zebrać, żeby zgłosić do przewodniczącego chęć udziału w fakcie dana dana do nas dana sprawa jest rozważana i przyjmowana bez udziału, a on obywatelskich organizacji ruchów i tak i pojedynczych osób jest to tak tak było w tym przypadku ten wynik wiozłem też promu potwierdza to co pan panie profesorze fakt że, gdyby chodziło wyłącznie o złe przepisy, które teraz rząd po zastanowieniu postanowił zmienić nie byłoby tego ciągłego trzymania wraz z badania rozwój tej tak tak to dokładnie jak ja nie niestety fakty są takie, że to że psucie tych tych ratunkowych przepisów na nie może być przypadkiem ten tak tak stać ważnym żadne przepisy, o których pan, mówi że dobrze było do nich wrócić też nie było jakiś Super świetna, bo drzewa wycinano w Polsce na Podłężu i miastach poza miastami aleje drzew na i tak życie było tak, a organizacje pozarządowe były zaniepokojone oczywiście skalą wycinek co zrobił szereg projektów dokumentujących jak duża była skala wycinek robionych przez gminy i Witold i to była sytuacja, która już wtedy wymagało uzdrowienia nawet tam w niemieckiej prasie takie artykuły o tym, że turyści z Niemiec już nie chcą przyjeżdżać na niektóre części Mazur już nie mogą patrzeć jak aleje drzew, na który u nich zniknęły, ale uchowały się na naszych Mazurach po prostu są wyroby zwanych bez sensu z kompletnie zarośnięta tak dokładnie tak i jest tutaj mówię nie jest nie jest historią przypadkową, że rzecz, że duże tarasy sytuacja z odkryć samą kolej również nie chcę przez to powiedzieć, że sytuacja sprzed noweli jest grudniowej była idealna ona już wtedy by pokazywała, że ten system ochrony drzew jest zbyt słaby, ale 1 jedno można trzeba dodać, że on prawo pozwalało na na uzyskiwanie wiedzy o tym ile drze w wycięto Rokitno na tak organizacje pozarządowe były w stanie wiedzieć ile tysięcy drze w w Warszawie wycięto wbrew temu co Warszawa mówi tak ile od teraz będzie to trudniejsze do daleko to nie dokumentować, ponieważ znowu np. to co było przewidziane w tej noweli, która właśnie ma nawet uczona zęby to obowiązek publikowania rejestrów Wood drzew wycinanych w ten obowiązek został właśnie wykreślone z 4 w ciągu ostatniego, bo też propozycja strony społecznej, która jak widać ma czasem, a lepsze pomysły mądrzejsze pomysły niż sami parlamentarzyści wybrani do tego, żeby stanowić dobre prawo to trochę odnosi się do pierwszej części naszej audycji dzisiaj i rozmowy o tym czy warto dawać obywatelom bezpośrednio wpły w na to jak i stanowione prawo nie jest wesoło i dlaczego oni tych zasad nie lubią w nie wiem myślę, że rzeczywiście jest to jest tu sprawa związana z konfliktem interesów to znaczy z pewnymi g interesów na teren na terenach miejskich, bo deweloperka i t d. skłonny jestem uwierzyć w to historię natomiast na terenach pozamiejskich to ja myślę, że może jest powszechne jednak powszechne przekonanie, że drzewa są rzeczą, którą można gospodarować w sposób bardzo liberalny tak powiem z wielkim sercu żebrzą o stratę, a jakże wybitnej to będzie spoko czy szczerze, że drzewo to jest problem generalnie no bo gałęzie spadają liście rynny zatykają te słynne historyjki, że jest za dużo cienia miasta coś nie euro narzucają się też na samochody w gminach takich kierowców oczywiście NATO, a to trudne inny rów no cóż jakoś tak mało optymistyczna, że tak, że to jest troszkę tak w naród też jest dosyć skłonny łatwo popił sięgasz niestety tak tak tak to zawsze podkreślam to nie minister Szyszko wycina też państwo te wszystkie drzewa to my to robimy prof. Przemysław Chylarecki z fundacji Greenmind Instytutu Zoologii Zoologii w Polskiej Akademii Nauk bardzo dziękuję za spotkanie King wziął czas na informacje audycji post factum przygotował mnie to strzelecki realizował Kamil Wróblewski w ja już państwo się kłania mówi do usłyszenia w po informacjach i Adrian Brzozowski i podsumowanie weekendu wsparcia w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA