REKLAMA

Czy politycy są wrażliwi na głos obywateli?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-04-24 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM z nami jest już zapowiadano oczywiście prof. Mikołaj Cześnik Uniwersytet SWPS członek zarządu fundacji Batorego dobry wieczór panie profesorze litym drewnie czuwa będziemy rozmawiać o politycznej rozpozna Response żywności jest bardzo trudne słowo to już starałam się naszym słuchaczom wytłumaczyć się w, a mianowicie o tym, schorzeniu jak rozumiem zwrotne między wyborcami, a politykami z rywali Witalija wyborcami tak specyficznej zależności, która Rozwiń » zachodzi pomiędzy tymi, którzy wybierają, a tymi, którzy są wybierani byśmy sobie uświadamiać, że żyjemy w demokracji, która nie może być praktykowana także Góra praktykowana w minione wieki temu na noże w Atenach tak, gdzie ten proces demokratyczny oznacza także wymianę myśli przekonywanie innych argumentację do swojego zdania uznał od czasu, kiedy te nasze wspólnoty zbiorowości liczą więcej niż kilkaset czy kilka tysięcy osób, kiedy są wielomilionowe to też właściwie nie jest możliwe być może technicznie byłoby dziś możliwe wyobrażenie sobie takiej Agory w internecie natomiast Robert dar mówi o takim ograniczeniu współczesnej demokracji w nas dwoje prawdy czasu liczb to znaczy warto sobie wyobrazić, że jeśli mamy jakieś zgromadzenie jest w nim każdy zabiera głos choćby przez minutę to nie jest dużo, żeby powiedzieć co się ma do powierzenia komuś leży na wątrobie w sprawie czy w sprawach wspólnoty zbiorowości na to dość oczywiste jest, że taka zbiorowość, która liczy więcej niż kilkaset osób jest po prostu nam nie może się skomunikować wtedy ta data ta rozmowa po prostu trwa czy ta dyskusja dysputa trwałaby dni, a może czasami nawet miesiąc czy 3 lata w związku z tym musimy korzystać z Windows pewnych z pewnych narzędzi, które pozwalają nam w dalszym ciągu być zbiorowością rządzącą się demokratycznie, ale już właśnie musimy stosować jakieś narzędzia, które także w większych zbiorowości w ten proces demokratyczny umożliwiają też narzędziami są sondaże Mildred, która przychodzi mi o instytucje przedstawicielstwo i posługujemy się nocne kursy przedstawicielami rozpoczyna się, od której zaczęliśmy to jest właśnie rodzaj takiej powiedziałbym wrażliwości tych, których wybieramy tych, którzy są naszymi przedstawicielami delegatami ich wrażliwość na to, czego my sobie jako suweren opowiedzmy tak może to też most w modną ostatnio pojęcie, czego sobie życzymy warto sobie uświadamiać może też powiedzmy od razu, że są takie 2 główne główne modele pierwszy taki powiedziałbym bardziej realistyczny model delegata właśnie, z którym ten, którego jakaś grupa obywateli posyła on to jest dobre, bo język Polski do tej tendencji źródłosłów terminu, który dziś określamy naszego delegata z przedstawiciela dobrze właśnie oddaje w tę pierwotną dosyć i tak koło powiedziałbym właśnie mechanizm trzecią ideę stojącą za za zwrotem wprawdzie nazywamy właśnie takim przedstawicielstwem delegowanym przeliczyli mamy jakiegoś człowieka, któremu pewna grupa porusza 3 czy daje pewne zadać tak to wyglądało w sejmikach szlacheckich, a także posłowie na swoim, choć jest instrukcja jechało się z instrukcjami i miało się zamknięty mandat to znaczy występowało się, że granice, które ci, którzy kogoś posyłali wyznacza teraz mamy wolną racz nam mandat wolny, który jest czymś trochę innym mamy to jest ta rola nie delegata długo powiernika, jakby Edmunda powiedział to znaczy dla kogoś komu powierzamy naszą władzę ceduje ją na niego i nie dają żadnych instrukcji nie dajemy mu żadnych zadań do wykonania powierzano mu tę część naszej władzy, która w Dynamie należna ze względu na to, że jesteśmy obywatelami, że jesteś domostwom on zgodnie ze swoją najlepszą mu powiedzą mu ze swoim doświadczeniem w tej władzy władzy korzysta z nich uwagę, że to była dosyć Toma znaczenie mówiąc najkrócej także w tych sporach, które dziś się toczą w Polskiej polityce dziś Echa tego właśnie wyboru czy raczej byśmy woleli delegatów czy raczej byśmy woleli powierników gdzieś widzimy np. propaganda i to co mówi prawo i sprawiedliwość partia obecnie rządząca no bo tam jest mocne przekonanie o tym, że oni są powiernika, że to są ci, którym artystki powiernictwo, który jeszcze uzurpuje sobie, a mam wrażenie rundę w prawo do decydowania o tym co jest dobre słuszne moralne i właściwe dla narodu to jest bardzo ciekawe, dlatego że w dosyć sprytny sposób prawo sprawiedliwość stosuje takie rozumowanie pars pro toto z części na całości Otóż tam dochodzi do takiego sprytnego zabiegu mówi się zostaliśmy wybrani przez naród co w sensie konstytucyjnym jest oczywiście prawdą, bo ten, kto wygrywa wybory dostaje władzę, mimo że nie jest wybór wybierany przez wszystkich, bo nie mamy tych wznowił już do głośności inny tak jednomyślność wśród tych, którzy głosują tylko w Mosulu ci, którzy dostają trochę więcej niż pozostali ze względu na takie linę przyjęte rozwiązania w naszej w naszym ustroju ten ktoś zdobywa większość w parlamencie w związku z tym może władzę sprawować, ale dobrze, żeby pamiętał wówczas są w pewnych ograniczeniach, które aktorek, które istnieją bowiem pamiętać o tym, że jeśli zdobył władzę ze względu na to, że go poparło PSP 20 % tych którzy, którzy mają do tego prawo to bowiem się zachować właśnie w granicach mniej więcej tego tego mandatu i nie powinien zapominać o tym, że są inni, którzy mają zupełnie inne poglądy mało tego warto się też uświadamiać, bo w oczy solary darmo nazywa 3 paradoksami demokracji demokracja ma tych paradoksów dużo, ale on wskazuje na macie takie jego zdaniem najważniejsze paradoksy, które w, które w demokracji współcześnie w dużej właśnie takiej demokracji przedstawicielskiej istnieje 1 z nich to bardzo ważne to jest takie napięcie z 1 strony pomiędzy właśnie reprezentację ogółu, a z drugiej strony pomiędzy sterowność z 1 strony chcielibyśmy, żeby w parlamencie były zabezpieczone poglądy ich przekonania interesy także wszystkich grup społecznych z dobrze, żeby mieć ordynację wyborczą np. tak czy w ogóle prawo, które powodują, że każdy obywatel ma w tym parlamencie już swojego przedstawiciela dziś w współczesne społeczeństwa są na tyle się co robię nic tak zróżnicowane są tak różne grupy, że gdzieś w pewnym momencie czas zadać pytanie czy np. czy filateliści powinni mieć swojego przedstawiciela choćby 1 jeśli filateliści to może także numizmatycy prawda czy hodowcy zwierząt powinni mieć, a może jest hodowcy różnych rodzajów zwierząt woda nie tylko hodowcy zwierząt rzeźnych, bo oni akurat mają wobec zwierząt, ale np. Allen też w inny hodowcy kanarków na śmierć tak dalej można oczywiście to ad absurdum wciągnąć i gdzieś tam w pewnym momencie sobie uświadomimy, że w parlamencie, w którym nawet jeśliby było parę tysięcy ludzi to i tak nie znajdzie się reprezentacja dokładnie wszystkim, więc pewne grupy w tej reprezentacji tej reprezentacji muszą być pozbawione będą musiały mieć zupełnie kadłubów mało tego będziemy pić wody ma nas pouczać tylko w myśl dokonania światowej politologii, ale także nasza historia ostatnich 20 kilku lat także parlament, który jest właśnie takiej imprezy Jon reprezentujący wszystkich prawie o możliwym prawda jest przez Gazy parlament bardzo nieskuteczne taki mieliśmy parlament wybrany po dziewięćdziesiątym pierwszym roku, gdzie n p . ile dobrze pamiętam 2 posłów miało np. NSZZ policjantów prawda to co do zasady dobrze, żeby policjanci prawdy mieli jak i swoich przedstawicieli w parlamencie, ale niekoniecznie muszą to być przedstawiciele konkretnego związku zawodowego mało tego w tamtym parlamencie jak dobrze pamiętam mandaty zdobyło zdobyli przedstawiciele 33 ugrupowań następnie rozbić koalicyjne są ŻUŻEL były też badania właśnie w latach dziewięćdziesiątych, kiedy do parlamentu tak rozdrobniony czy było bardzo wiele ugrupowań politycznych Chin nie był właściwie w domyśle reprezentujących przeróżne rodzeństwem Nykaza okazywało się, że nadal bardzo duża część polskiego społeczeństwa nie czuje się reprezentowana tu dochodzimy do jeszcze 1 problemu tamte wybory odbyły się przy 43 %owej frekwencji w związku z tym 57 %o wa grupa obywateli nie miała swojej reprezentacji oczywiście kolejne bardzo ważne pytanie, które się w ogóle obywatele powinniśmy zadawać toczy z wymogiem do tego, żeby mieć swojego reprezentanta wzięciu udziału w wyborach czy jeśli ja nie biorę udziału w wyborach, ale moi sąsiedzi i grupa ludzi wokół mnie zbiorowość gmina, w której mieszka ponad wszystko jednak może grupa społeczna czy warstwa klasa społeczna wybiera jakiś przedstawicieli, pozyskując wyobrazić, że doskonale reprezentuje mnie ktoś, kto nie został wcale przeze mnie wybrano tutaj też ci, którzy się zajmują akademicką właśnie badania nad reprezentacją też nie ma między nimi zgody co do tego co reprezentacja ma dokładnie oznacza w tym element reprezentowania znaczy bycza właśnie no w wybranym przez przez kogoś przez jakąś grupą obywateli jest istotnym, że jak można podzielić się czymś co konstytuuje tę relację reprezentacja także ze sposobności, która jest częścią częściowo reprezentacji pierwsi mówiliśmy sobie o tym, że z 1 strony mamy właśnie tym wymóg 3 czy tak pożądaną cechę demokracji parlamentarnej, w której dobrze, by było, żeby przynajmniej te większe grupy społeczne posiadały swoich reprezentantów z drugiej strony mamy kwestię sterowność w jakby nie było także w demokracji we współczesnym państwie w ogóle chodzi o to, żeby to państwo realizowało działało w interesie wspólnym to znaczy maksymalizować użyteczność mówiąc językiem, gdy ekonomistów i działał w taki sposób, żeby jak największa grupa obywateli była zadowolona i będą głównie wtedy zadowoleni, kiedy będzie się żyło coraz lepiej będą coraz zamożniejsi coraz więcej będą zarabiać coraz dłużej będą żyli coraz łatwiejsze będzie chciała wyjść bezpiecznie nas uczuli się bezpieczniejsi wokół mieści się infrastruktura będzie się będą mieli coraz lepszą edukację ta infrastruktura będzie budowana będą mieli do nich marżowość, ale i z węzłem w złożu służby zdrowia taki w IPO okazuje się to co wiemy doskonale, że rząd jednopartyjny są bardziej sterowne niż rządy koalicyjne szczególnie rządy koalicyjne prawne czy takie, które podejmują szybkie sprawne decyzje o i teraz jeśli przełożony to co mówi teoria demokracji na przez morze tak powiedzmy przez okulary tej teorii demokracji powyższe na sytuację w Polsce no zobaczymy, że jest fundamentalna różnica pomiędzy tymi rządami, które mieliśmy n p . w tym dwuletnie 9193, a sytuacją po wyborach 2015 roku, kiedy wszystko działa bardzo sprawnie, ponieważ w ośrodek decyzyjny w partii rządzącej, gdyż nie jest to ma wolę polityczną do tego, żeby przeprowadzić jakąś zmianę no to ta zmiana jest przeprowadzana reprezentacja partii politycznej w parlamencie karnie głosuje tę ustawę zasadniczą przegłosowane w bardzo szybko wręcz na bok na razie odkładamy kwestia tego czy to dobrze czy źle, dlatego że Wulff z drugiej strony wiemy, że parlament powinien być miejscem deliberacji, czyli takiej pracy nad ustawami, która powoduje, że to ustawy są po prostu dobre i tutaj jako nieprawdziwe mogę podzielić go, tyle że zdaje sobie sprawę z tego, że prawo MOL może być stanowione lepiej albo gorzej prawnicy mówią, że jeśli się za szybko pracuje nad pewnymi aktami prawnymi co nas w obu o tym o tym wiemy zresztą tu ze mną w Brazylii lub nadzorowanym i sprawiedliwością liczba aktów, które trafiały do sprawiedliwości to się powiedzieć, że rzecz, że w ostatnich kilkunastu latach niestety dzieje się w Polsce także żal, że to jest proces legislacyjny przyspiesza to się dzieje ze szkodą dla tego dlatego właśnie procesu nowo potem mamy takie sytuacje jak sytuacja w lex Szyszko prawda, kiedy coś wychodzi z parlamentu, po czym samo ugrupowanie, które z autorem tego pomysłu mówi głupstwa coś poszło 12 poprawimy spada zabija się nagle, w którą poprawiają później Nowa Zelandia proszę zwrócić uwagę nawet w trakcie procesu legislacyjnego nagle okazuje się, że coś tam budzi wyjątkowe emocje, więc ktoś poprawia na etapie Izby wyższej parlamentu znaczy Senat wprowadza pewne poprawki to często, bo u nas często bywa także większość w izbie niższej jednocześnie większość w izbie wyższej w związku z tym ta sama izba zasiłki tą samą ugrupowanie parlamentarne wnosi poprawki do własnego projektu w izbie wyższej po to, żeby coś tam poprawić ewidentnie są to niedoróbki wyniku z pewnego z pewnego pośpiechu, ale tu nieprzypadkowo ja boksowałem tego Larry ego Raymonda, bo ważniejsze jeszcze rok to jego napięcie czy tego paradoksu sterowność versus reprezentacja dajmy się inne, o których mówi to znaczy przyzwolenie versus efektywność każe nam lat remont, kiedy myślimy o życiu politycznym w demokracjach przedstawicielskich współczesnych każe nam zdawać sprawę z tego, że bardzo istotny czynnik czasu, toteż dla Polski sytuacji dzisiaj po wyborach 2015 roku, a także innych wcześniej jest bardzo bardzo istotna dla Le Monde mówi nam tak to czegoś oczekuje od rządów tak wcześnie powiedzieliśmy jest pewien rodzaj efektywność pewien rodzaj działania, które będzie maksymalizować o właśnie podział może też reszta będzie maksymalizować u dobro wspólne czasami tego rodzaju działania szczególnie jeśli to dobro wspólne ma być maksymalizować, ale w dłuższej perspektywie wymaga w krótszej perspektywie działań oraz najkrócej odważnych tak było np. jest kwestią emerytur nie jest dla nikogo myślę dla większości oświeconych polskich obywateli nie jest tajemnicą, że są pewne meta procesy dziejące się w Polskim społeczeństwie, a także w społeczeństwach kościelnych, z którymi sobie nie radzi jak żyjemy coraz dłużej akurat bardzo dobrze radziły coraz mniej dzieci do żużla to to już gorzej odkładane na konto emerytalne czy też w ogóle przeznaczamy dla emerytów osiągną stosunkowo mało tych emerytów jest coraz więcej to jest pewien rodzaj problemu, z którym się trzeba poradzić w 2001 zaraz po wyborach 2011 roku Platforma Obywatelska i PSL próbował coś z tym zrobić zrobiłem zresztą doświadczyć spotkało w dużym z niechętną reakcją bardzo wielu z otoczeniem celnych tak obywateli naszego kraju, ale też nie ma w nich nie ma chyba co do tego wątpliwości, że był to ruch we właściwym Dell właściwym kierunku to właśnie przykład działania, w którym cel wyznaczony nowy dziesięciolecia spełnia przynajmniej to w dłuższej perspektywie niż perspektywa kadencji parlamentarnej okazał się ważniejszy w ciemię bita chcemy mieszkać prawda, że ta zmiana była wprowadzana właśnie z tego powodu, że chodziło o jakieś no i uzdrowienia to może być za dużo powiedziane, ale w każdym razie poprawy sytuacji jeśli dzieło w ten system zabezpieczeń różne narzędzia długofalowego tak silna, ale Respect Biel oraz zamknięcie zbiorów, ponieważ sondaże zaczęły spadać po reformie oraz jury Trento to co to poparcie wiele wskazuje na to, że 1 z powodów porażki, by Platformy Obywatelskiej w 2015 roku było właśnie to, że znowu podpadła wielu Polakom, wprowadzając niepopularną powiedzmy od razu reformy natomiast to co zaskakuje na pewno jest to, że prawo sprawiły zamiast zacierać ręce jej gdzieś tam jest w zaciszu gabinetów dziękować Opatrzności za to, że ktoś ten gorący ziemniak wyciągną z tego ludziska zamiast prawa i sprawiedliwość prawo sprawiedliwość decydują się przywrócić poprzedni wiek emerytalny toczy się w krótkiej perspektywie zapewniała jakieś tam poparcie społeczne nie wiem czy tutaj skórka była Warta wyprawki jak gra Warta świeczki o tym, się dowiemy w 2019 roku natomiast komentatorzy dziwili się, że został zrobiony tak wcześnie, że zostało pozostawione na końcówkę kadencji, kiedy można byłoby na tacy wyborcy podarować koniec lotu właśnie do tej efektywności i efektywności i przyzwolenia dochodzimy dlatego, że to na co w ZUS-ie powołam Walerego daje mandatu członka ze 1 osoby bez przerwy coś bramkarza uświadamiać cały czas jest pewna, gdyby taka bardzo duża elastyczność płynność opinii publicznej opinia publiczna jest skłonna zmieniać opinia publiczna z reguły hetero liczna, ale i piękno właśnie opinii publicznej polega na tym, że tam są bardzo różne zdania, ale da się z tego, że reguły wyciąga z pełną dominantę idealny wzór wydaje się, że rozumienie życia potrafi zmieniać zdanie powiedziałem do Varius Manx to bardzo szybko przypomnę w i pani redaktor i sobie ich przede wszystkim naszym słuchaczom, że czasami te zmiany czasu odbywają się dosłownie kilka dni tak było w czasie ataku na stacjach to co w Madrycie, kiedy kilka dosłownie dni przed wyborami zostali już zostali zabici niewinni ludzie, a następnie sposób ogrania jeśli tak mogę kolokwialnie powiedzieć w tej sytuacji przez rząd premiera Aznara doprowadziłby do do porażki Lemon też na krajowym w krajowym z reformą edukacji to jest zależność obywateli my chciała likwidacji gimnazjum w rozprawie wyszedł cało to w wyborach, ale teraz, realizując obietnicę wyborczą musi zmierzyć się sondażami, które pokazują, że już większych bloków nie chcą likwidacji gimnazjów mamy bardzo ciekawe właśnie rodzaj paradoksu, bo z 1 strony oczywiście i to jest po pewnym paradoksie pewne wyzwanie ustrojowa, bo z 1 strony zwróćmy uwagę na to liczyć, że nie ulega wątpliwości, że istotnym elementem programu prawa i sprawiedliwość w 2015 roku była reforma szkoły akurat tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że prawo wprawdzie złożyć zażalenie od tego, że chce zlikwidować gimnazja oraz gimnazja w Polskiej szkole działo się pewnie dużo złego ja akurat tego ojciec uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowe jestem przekonany, że moja akurat doświadczenia są jak najlepszej Lilian będę będę bronił polskiej szkoły, bo jestem świadom tego, że tam jest masa ludzi naprawdę bardzo zaangażowanych i wypełniających lub innych swoją misję, która w Polskiej kulturze szczególnie ma takie jedno, bo jest to to jest to jest właśnie misja bym powiedział to niezwykły zawód, ale od czasów nikt nie wie o dziewiętnastego wieku to jest, którym Polska literatura to opisuje prawda czasu jest etos polskiego inteligenta realizuje się chce wiedzieć, że głównie, ale na pewno głównym i Polski nauczyciel to jest takiej, a ja nie chcę używać wielkich słów, ale tam bardzo wielu tych takich typowych polskich inteligentów się w lesie spotyka ludzi zmniejszyła się, więc moje doświadczenia są takie, że Atom w dalszym ciągu tych ludzi widzę i dlatego się bardzo przykro robi, kiedy słyszy jakieś uproszczenia i kłamliwe po prostu sądy wypowiadane publicznie na temat polskich nauczycieli często wobec nich nie jest sprawiedliwe, ale pewne złe rzeczy da się tam działy gimnazja stały się takim chłopcem dobicia uznano, że likwidacja gimnazjów za załatwili wszystko natomiast dzisiaj, kiedy odbyła się z opinii publicznej wśród polskich obywateli bowiem odbyła się pewna deliberacja latem temat to widzimy wyraźnie, że ta opinia publiczna się czy ciel po ósmy ten cel to co opinia publiczna myśli i zdaniu opinię publiczną jest dziś trochę inne to nie jest przypadek, że prawo sprawiedliwość dziś się tego referendum obawia się wiele wskazuje na to, że ta reforma zostałaby zatrzymana gdyby, gdyby doszło do do referendum wiadomo już będzie referendum aż pani premier już powiedziała, że zostało w uchwale tuby matura z wody oczywiście abstrahując od bieżącej polityki mamy tutaj też rodzaj takiego ciekawego no właśnie napięcia ustrojowego instytucjonalnego czy zgadzamy się na to, że ktoś wygrywa wybory i następnie realizuje swój program czy godzimy się też na to, że wygrywa wybory i robi w ogóle co chcę to drugie jest mało, że nie dziwmy się na to, że rozliczam go dopiero przy kolejnym spotkaniu przy urnie wyborczej czy też możemy korygować jego polityka w trakcie, bo to utrudnia też puby i o tym, właśnie Larry Dimon przede wszystkim mówi mówiąc o przyzwoleniu i efektywności mówi o tym, że ta perspektywa kolejnych wyborów czasami bardzo utrudniała życie i utrudnia ten proces decyzyjny rządzącym, którzy żyją w ustroju demokratycznym tam, szczególnie że wydział ekonomii w szczególności chodzi ekonomią pokazuje przykłady tych, którzy nie mają tego tego bez der ni w nie czują tego oddechu wyborcy, który w każdym momencie może odwołać Latę to w zobaczmy granda popatrzmy na tygrysy azjatyckie prawda, gdzie można było realizować bardzo odważną czynna w Chile w latach siedemdziesiątych i 80 zlotemu pewne reformy można było często bardzo bolesne dla społeczeństwa można było realizować, ale się udawały m. in . z tego powodu, że była celowo, by zdenerwować, żeby można było po prostu tej władzy w wolnych wyborach odwołać wtedy, kiedy istnieje to zagrożenie odwołania wtedy politycy zatrudnieni zastanowią się 2 albo 3 ×, zanim też że, zanim podejmą jakąś decyzję, która może być wyborczo będzie opłacalna stąd byliśmy trochę inaczej patrzy też na pewno decyzje podejmowane przez prawo i sprawiedliwość, bo to także na Platformę Obywatelską myślę, że motywacje są trochę różne, ale zarówno w przypadku Platformy Obywatelskiej, jakim prawa i sprawiedliwości jesteśmy w stanie wskazać takie reformy co, do których można się spodziewać, że one jednak doprowadzą do urn jakiś erozji poparcia przynajmniej w przypadku Platformy to było na pewno to było osły i właśnie obniżenie przez rząd podwyższenie wieku emerytalnego w przypadku prawa i sprawiedliwości to może być reforma szkoły to mogłoby rzeczywiście te wszystkie kwestie ustrojowe tych z jeszcze 1 rzecz prawo i sprawiedliwości wychodzi poza mandat, w którym został oddany i ułani w istocie nie tylko ja mam takie wrażenie ducha konstytucji, ale także konkretne zapisy konstytucyjne jest porządek Konstytucyjny w tym się właśnie charakteryzuje że, aby go zmienić trzeba mieć dużo mocniejszy mandat niż ten mandat z należności, które się zdobywało w wyborach nieprzypadkowo zmiany konstytucyjne czy zmiany porządku Konstytucyjnego muszą się odbywać trochę innym trybie do tego potrzebna jest zmiana konstytucji zmiana konstytucji wymaga kwalifikowanej większości et Cetera et Cetera akurat przypadku prawa i sprawiedliwość jest często stosowany ten trik albo wygaszaniem kadencji Senatu uszu ustawową zmianą w działania organów konstytucyjnych właśnie bardzo groźne jest to co się w tej chwili dzieje z KRS może wcześniej te próby były podejmowane wobec takich organów konstytucyjnych jak Trybunał Konstytucyjny czy krajowa rada Radiofonii telewizja nigdy nie przestanę powtarzać, że to jest tak groźne nie tylko ze względu na to, że to robi prawo sprawiedliwość najgroźniejsze jest to, że też modus operandi, które wiążą także nakłady na stole i mam nadzieję, że ma pełną świadomość tego, że tu ktoś może to kiedyś wykorzystać, chcąc zrobić dokładny plan Solorz granice zostały przekroczone granice zostały przekroczone przekroczone to modus operandi leży na stole i raz tylko naprzód ja bym bardzo chciał zobaczyć twarze gminy zarówno polityków prawa i sprawiedliwości w jakiej publicystów, którzy dziś prawo sprawiedliwość popierają rozmowa z wirażu ziemską innym tak i zasad i przymykają oczy na to co się co się dzieje w tej chwili próbuje tego nie zauważać, kiedy np. ktoś w podobnym trybie będzie próbował przeprowadzać zmiany w Polskim prawie takie zmiany natury światopoglądowej zapewnia należą na pewno będą w dole jest dość zaskakujące, bo do prac, ale także o tym piszemy dzisiaj mówić natomiast dla ojczyzny co znaleźliście już trzeci paradoks konflikt versus self konsens to żart w Polskiej polityce nie ma litery tolerancja wobec opozycji kompromis w pracowni dostosowywanie się dogadywanie dostaje znowu rzecz fascynująca, ponieważ okazuje się, że jak się czyta właściciela tego Dimon daczy Cesar to w jego oczy z dala okazuje się, że cała ta cała ta demokracja i 5 nowość polega na tym, że suczka ma właśnie takich paradoksów z 1 strony w demokracji demokracja zinstytucjonalizowane konfliktem niezgodą ona właśnie pozwala nam w takiej cywilizowany sposób się ze sobą nie zgadzać jeśli tylko 30 do istoty jeśli jest jakieś takie duże dokonanie nauk społecznych w dwudziestym wieku temu podział jest właśnie takie uświadomienie nam wszystkim, że bez konfliktu nie da się, że te wszystkie utopie w Tomasz Morus, owszem, każdy w tunelach oraz żonę Olgę czy wolisz wyobrażali, że uda się stworzyć w świat, w którym ten tego konfliktu nie będzie to by tak się nigdy nie stanie w razie konfliktu są czymś dla ludzkich zbiorowości i manewrowymi tego nigdy nie wybudujemy z naszego życia natomiast musimy je tak organizować, żeby to, żeby one były może nawet pożyteczne dla, a w każdym razie, żeby na mnie uniemożliwiały życia wspólnotowego, więc demokracja jest takim właśnie zinstytucjonalizowane i wziętym, jakie skarby konfliktem, ale musi także oznaczać zgodę startuje, mówi że fakt, że co właściwie 1 jedyny rodzaj konsensusu jest w demokracji nieźle wyglądało trochę kamyczek do naszego polskiego ogródka i to paradoksalnie sam nie sposób w tych sprawach podstawowych można coś zupełnie swobodnie wyobrazić dwójka ludzi, którzy żyją w ustroju demokratycznym się fundamentalnie od siebie różnią np. status ontologiczny zarodki podał dla jednych to człowiek dla innych to jest jakiś zlepek komórek ci ludzie są w stanie ze sobą to oczywiście nie jest łatwa Góra 3 jeśli chodzi o innych takie sprawy Acta, który przed chwilą powiedziałem natomiast można wyobrazić, że oni będą razem funkcjonować fundamentalnie się różnych sprawach naprawdę podstawowych i 1 jedyna rzecz powiada Satori któryś absolutnie nie możemy różnić to jest to jest to jest zgoda czy konsens w instytucjonalne usiłuje się zgadzać co do tego w jakiej formule się nie będziemy ze sobą zgadzać i nie zgadzać moment, w którym ktoś kiedyś nie ma zgody co do zasad gry moment, w którym nie zgadzamy się co do tego w jakiej formule będziemy się od siebie różnić SOS moment, kiedy się to wszystko kończy dlatego tak i to dlatego też kamyczek do naszego ogródka, ponieważ jeśli ktoś w pewnym momencie może nie wywala tego stolika, ale wskazuje zaczynali wciąż mówi jest dzisiaj będziemy grali w dziejach ziemi, ale nie jest ani logo złożyli w kontraktach na studiach mowa w niesłychanie groźne, dlatego że po wysłuchaniu osłabia wspólnoty wspólnota umówiliśmy się na pewne reguły i właśnie tu wyłącznie zgodnie z tymi regułami możemy te reguły zmienić reguły są od tego, żeby nie znaleźliśmy je dostosowywać do świata dziś niesłychanie dynamicznie zmienia, ale może być pełnej zgodzie na zmiany, ale Gudrun konstytucja jest napisane jest osobny rozdział, który mówił o tym jak te podstawowe reguły należy zmieniać jeśli ktoś próbuje zmieniać winny sposób niż ten przewidziany konstytucją to robi nam wszystkim krzywdę w domu co obraża, bo to zaczyna wyglądać jak my ich tworzenie obsesja, ale znów wracamy do tej polskiej sytuacji, bo ona faktycznie, mimo że rozmawia może 3 gminach od teorii demokracji to to wszystko ma jednak jakieś przełożenie na nasze nasze codzienne wręcz wrażenie, że VAT ani w codziennym życiu czernieje to tort to nie jest mijali się żadnego przykładu w poddawać tylko raczej powiedzieć o tym, że te wszystkie brzmiące na pierwszy rzut oka czy ucha raczej kwestie, które wydają się takie mocno skomplikowane i abstrakcyjne one jednak mają bardzo bezpośrednie przełożenie na to co się wokół nas wokół dróg wokół nas dzieje także ten to są istotne to jest ten trend ten konsensus co do co do procedur w istocie wszystkie pozostałe po pod wszystkimi pozostałymi względami tak naprawdę możemy się różnić ważne, żeby panowała zgoda co do tego, jaką dokładnie grę gram jeszcze grał w piłkę ręczną to są przepisy piłki ręcznej tychże trzymamy jeśli Helion 2 państwo jeśli chcemy to demografia oraz z tarczą waterpolo to musi być to znowu zrobić w sposób cywilizowany przewidziany obecnie funkcjonującym obecnie obowiązującym prawem bardzo dziękuję za rozmowę pani prof. prof. Mikołaj Cześnik Uniwersytet SWPS członek zarządu fundacji Batorego był nasz gość przed dwudziestą drugą dziękuję pięknie zapraszam państwa na informację Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA