REKLAMA

Mocny początek roku w gospodarce, czyli podsumowanie pierwszego kwartału

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-04-26 12:40
Czas trwania:
13:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy w, a goście robót gospodarczego jest pan Łukasz Tarnawa główny ekonomista BOŚ banku i Zając DRS raz na jakiś czas spotykamy się właśnie po to, żeby zaraz by wszystkie te informacje, które czy z miesiąca 3 kwartału jest przygodą z polskiej gospodarki zacznijmy od tych najświeższych czuć się publikowanych stopa bezrobocia 81 % w marcu, czyli wyraźny spadek w porównaniu do lutego 8 , 5 tam było teraz 81 i stopa bezrobocia w Polsce rozumie zna dobrym Rozwiń » poziomie i tego na razie możemy się trzymać tak na razie będzie zdecydowanie tak marzy to buty też zawsze ten pierwszy miesiąc na wiosnę, który oznacza się spadkiem stopy bezrobocia natomiast spadek był solidny do 81 % w porównaniu z naszymi pół procent w lutym myśmy takiej taką osobę prognozowali natomiast to w porównaniu z oczekiwaniami rynkowymi jest lekka pozytywna my niespodzianka, jeżeli popatrzymy na strukturę to istotne jest to, że odbywa się to w kontekście faktycznie rosnącej gospodarki rosnącego zatrudnienia od tej widzieliśmy solidne dane także za marzec z sektora przedsiębiorstw i bardzo pomogły i słabnącego napływu nowych bezrobotnych do urzędów pracy w dół widać że, gdy popyt na pracy jest solidny w warunkach korzystnej koniunktury i to będzie nam nie skutkowało dalszym spadkiem stopy bezrobocia w najbliższych miesiącach pamiętaj nie wspominamy o tym za każdym razem, że u nas stopa bezrobocia nie skorygowana efekty sezonowe, czyli ten spadek w dużej mierze marcowy i w kolejnych miesiącach jest efektem już wiosenny jest trance 2 ruchów w różnych sektorach gospodarki, które zgłaszają zapotrzebowanie na pracę, bo i budowlanka silniej ruszyła inne sektory stąd też przewidujemy, że najbliższe miesiące przyniosą ten sezonowy spadek stopy bezrobocia ląd będzie nitka stopa będzie niższa niż przed rokiem, czyli mamy do czynienia zarówno z efektem poprawy w gospodarce który, który powoduje, że stopa bezrobocia jest niższa niż przed rokiem, ale i oddziaływania tych efektów statystycznych 1 słowem w najprawdopodobniej do wakacji będzie wymieni do czynienia z spadkiem stopy bezrobocia w okolice nawet 6 %, czyli w wyżej dawno niewidziany złożyło, że działa wlewać się z imprez w okresie transformacji natomiast na koniec roku będzie ten tradycyjny odbicie w górę Enei około 7 proc na koniec, ale i tak dobry wynik to zostawmy na razie te stopy bezrobocia on boja bym chciała pana dopytać o poszczególne komponenty tych informacji, które docierały do nas do nas w ostatnim czasie, bo zdaje się, że ten pierwszy kwartał szczególne dane po marcu to pokazują, że to było mosty kwartał w naszej gospodarce ale zanim Rojek był pójdziemy dalej to jeszcze 1 informacja też z GUS-u też jest dzisiaj, która na liczbach wygląda to powiedziałbym fantastycznie nowe zamówienia w przemyśle w marcu wzrosły w ujęciu rok do roku o 33 % po wzroście o 4 % w poprzednim miesiącu tak podaje GUS dane z mego porównanie zmierza do miesiąca też ponad 30 % wzrostu zamówień w przemyśle to takie cyfry GL sugerują rzeczywiście jedno jest jakieś odbicie w przemyśle czy tutaj zaraz pan powie, że tak, ale tak, ale Królewscy, ale euforia, a w Tęczy oczy oczy oczywiście my powinniśmy mieć świadomość tego, że na ziemi marcowe dane są dotknięte przez efekty większej liczby dni roboczych przez efekt przesunięcia świąt przed rokiem święta wypadały w oku, gdy pod pod ich na przełomie marca kwietnia teraz w kwietniu stąd też naturalnie ta aktywność gospodarki w tym produkcji w tym zamówień w przemyśle w tym produkcji całej przemysłowej jest lepsza, czyli uśredniając można być tak uśredniając jest bardzo dobrze natomiast właśnie, przechodząc do tego rozbicia tremy pani redaktor wspomniano to pozwoli pani, że właśnie w paru słowach ja na to rozbicie sobie spojrzymy, bo właśnie nie powinniśmy rozdzielić z 1 strony takie powiedzie mamy do czynienia z czynnikami inne nadzwyczajnymi, które w kolejnych kwartałach nie w sprzyjającym okresie nie nie powtórzą, które skutkują nam tym, że z dużym prawdopodobieństwem w w pierwszym kwartale będziemy mieli bardzo dobry wynik czekam, by wzrostu PKB my punktowo szacujemy, że to jest, że to może być powyżej 4 % dokładnie 412 % dawno niewidziana ryzyk, czyli solidny wzrost, dlaczego właśnie ze względu na wspomniane efekty dni roboczych przesunięcia świąt, bo tutaj coraz częściej w okresie Wielkanocy mamy do czynienia z dłuższymi wyjazdami w większą inny tak urlopowym okresem, który powoduje, że ta aktywność gospodarki jest słabszy, jeżeli mamy ten efekt przesunięcia także z po kwartałach to byto to pomoże w tym roku no imamy jeszcze 1 element HP rzadko wymieniany oprócz tego, że wszyscy dobrze wiemy, że efekty programu 500 plus dają ten impuls pro konsumpcyjne w toto jeszcze na przełomie 2016 siedemnastego roku mieliśmy do czynienia z dodatkowym impulsem wynikającym z kumulacji w bardzo krótkim okresie dopłat bezpośrednich dla rolników tam była kumulacja kilkanaście miliardów złotych w bardzo krótkim okresie zazwyczaj te dochody były te wypłaty były rozłożone na okres styczeń aż do kwietnia maja teraz właściwie większość tych wypłat skumulowana została w grudniu naturalnie skutkując zapewne także dodatkowym popytem konsumpcyjnym w gospodarce i to są te elementy, które je są krótkookresowe i idzie o będą oddziaływały w pierwszym kwartale, podbijając ten wzrost gospodarczy natomiast natomiast są dłuższe dłużej trwające czynniki tak jak poprawa w koniunkturze gospodarczej generalnie poprawa dochodów z tytułu właśnie dochodów 500 plus, w które powodują, że jeżeli popatrzymy na nie tylko na dane na temat produkcji sprzedaży detalicznej produkcji budowlanej za marzec, ale także za poprzednie miesiące to generalnie mamy do czynienia z Bartos z solidnym odbiciem w pierwszym kwartale właśnie produkcja przemysłowa sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym to są wyniki w granicach 7 % kwartalnie w mojej bardzo istotny element produkcja budowlana, która była wręcz nam bardzo z dramatycznie słabych poziomach pod koniec w drugiej połowie ubiegłego roku tam były spadki kilkunastoprocentowe teraz jest na plusie to znamy dodaje, że w 2 zlotemu, żeby powiedzieć także nie tylko wzrost gospodarczy będzie silny, ale w strukturze pewne będą zmiany, bo po oprócz tego, że konsumpcja prywatna to, czego się już przyzwyczailiśmy od kilku kwartałów będzie solidna jeszcze zapewne ze względu na te efekty wypłaty dla rolników jeszcze silniejsza ponad 4 % w pierwszym kwartale no to dane dotyczące wydatkowania środków przez samorządy sygnały dotyczące umów w zakresie środków unijnych, że wskazana właśnie sytuacja w budownictwie, które się my poprawia wskazują na to, że mamy szansę także na po bardzo marnym 2016 roku pod względem inwestycji i mieliśmy do czynienia z sporym spadkiem i 8 pierwszym takim okresem, kiedy przy dobrej koniunkturze gospodarczej te inwestycje zachował się słabo to możemy powiedzieć, że w pierwszym kwartale najprawdopodobniej inwestycja już pozytywnie kontr było walczyć o nazwie Górna realizowały, ale zapewne to jest będzie głównie efekt inwestycji publicznych co z inwestycjami prywatnymi to zobaczymy w danych, bo tutaj w tym przypadku ciężej jest o dobre dane miesięczne, żebyśmy mogli na tej podstawie całości więcej wnioskować 1 słowem wzrosty PKB wysoki w będzie zbliżony do 4 i nawet powyżej 4 w pierwszym kwartale efekty, że okresowe oddziałujące, ale i poszerzające się czynniki wzrostu gospodarczego skutkują tym że, że ten efekt pierwszego kwartału powinien być solidny wygaśnięcie tych efektów nadzwyczajnych przy w tym, że wejdziemy już okresy, kiedy przed rokiem pozytywnie oddziaływały efekty rodziny 500 plus powodują to, że najprawdopodobniej ten pozytywny efekt nie utrzyma się tak dobry w kolejnych kwartałach raczej ten wzrost zbliży się w bliżej 3 ,5 % dowodząc, że to mamy pierwszy kwartał, który będzie mocno no bo to na to wskazywały kolejne dane ambaras to bym wymienił też szereg czynników, które nam to jak potwierdzają mamy różne zapisy różne dokumenty też rządowe którymi się właśnie my posługuje rząd skoro są to dokumenty rządowe na ich 1 z tych planów wieloletni plan finansowy państwa taka prognoza, że w tym roku wzrost PKB wyniesie 3 i 6 %, a w kolejnych latach może to być nawet 3 i 9 %, czyli lepsze są prognozowane kolejne lata niż ten rok pod adresem pana zapytać, bo już słyszałam też takie głosy ekonomistów, którzy mówili, że właściwie to chyba rozsądniej byłoby te mrozy, by zamienić ten rok prognozować lepszy, a w przyszłym już nie wiadomo jak będzie co ponadto w klub i sedno nie, gdyż brak wyzwań związanych z prognozowaniem b r . i generalnie najbliższych lat leży w we wspomnianych już inwestycjach przedsiębiorstw, czyli w tak jak wspomniałem w UE z 2016 roku koniunktura gospodarcza nie dawała przesłanek do tego, żeby te inwestycje, gdy tak wyhamował jak wyhamowały i teraz, jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której ona odbiją w tym roku, bo przedsiębiorcy oswoją się z otoczeniem regulacyjnym po ich niepewność z tytułu zmian w zakresie po np. podatków osłabnie, bo może elementy globalne wygasną, bo się może przestraszyli np. efektu brexitu w to wątpię to inny, ale generalnie krytycy tej inwestycji nie powinny być tak słabe to, jeżeli choćby efekt odtworzeniowych inwestycje zobaczymy o zdarzeniach, czyli że potrzebujemy na zwiększenie bieżącej produkcji, bo się zużywają na maszyny prawda czy nie potrzebujemy, by odtworzyć nie jak żyje to jest jakieś nowe inwestycje, ale utrzymać stąd produkcji, która jest dotychczas ze względu na normalne zużycie czynników produkcji to wtedy faktycznie te ta prognoza nasza 3 ,5 % rządowa 360 % może zaskoczyć mogą może być zbyt pesymistyczna z natomiast ja bym co Dody z 2018 roku to oczywiście ze statystyki wynika, jeżeli im mocniejszy bieżący rok tym trudniej wyrobić dobry kolejny rok, niemniej tytuł 3 nie jesteśmy w stanie osiągnąć 39 i wy, czyli 89 akty te to dyskusyjne no net, jeżeli będziemy mieli boom w w inwestycjach unijnych to to wynik w okolicach 4 % w kolejnym roku nie jest jakimś wielkim wyczynem większe wyzwania dotyczą kolejnych lat, bo tutaj już w wejdą nam kwestie związane z wygaszaniem efektów unijnych nie mówi od razów od dziewiętnastego roku, ale znaczące strategiczna wyzwania dotyczą kolejnych lat, kiedy na pewno już taka pula środków unijnych nie napłynie do gospodarki trzeba będzie zwiększyć rzeczy aktywizować inne sprężyny wzrostu, a tu na pewno te wyzwania są przez naszą gospodarką i będą byłą panią premier to już tak na podsumowania, które mówi, że zależy na tym, żeby ze wzrostu gospodarczego tak dobrego wzrostu gospodarczego korzystali wszyscy obywatele nie tylko wybrana wąska grupa obywateli to pani premier o polskiej gospodarce my mamy też świadomości, która nocnych, by w polityce gospodarczej jest równie istotne są po prostu wpolityce wzrok rok 200018  019 lata wyborcze, więc też tutaj pewnie Hindus tutaj cykl wydatkowania unijnych środków unijnych i rozłożysty, więc wreszcie musi złożyć odgrywa oczywiście zawsze tak jest bardzo dziękuję za spotkanie pan Łukasz Tarnawa główny ekonomista BOŚ banku był moim i państwa gościem 2 marca kończymy raport gospodarczy tej informacji Radia TOK FM jeszcze 3 minuty, a po informacjach Jakub Janiszewski i audycji połączenie raport Gos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA