REKLAMA

Parlament Europejski debatuje o sytuacji na Węgrzech

Co się stało?
Data emisji:
2017-04-26 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich w oczy ze wszystkim dobry w parlamencie europejskim trwała sesja plenarna 3 jak mówią inni mini sesja w Brukseli, podczas której toczy się w tej chwili debata o ne sytuacji na Węgrzech w debacie tej bierze udział premier Węgier Viktor Orbán, gdy uczestniczy w niej przysłuchuje się, ale na chwilkę wyskoczył za co od razu dziękuje z niej pan Zbigniew Kuźmiuk poseł do parlamentu Europejskiego prawa i sprawiedliwość dzień dobry dzień dobry 2 słowa jeśli Rozwiń » pan wybaczy, żeby słuchacze, którzy zapewne nie słuchają tej debaty najpier w wiceprzewodniczący komisji Europejskiej Frans Timmermans powiadomił, że komisja czy Kolegium komisarzy dzisiaj uznało ustawy o szkolnictwie wyższym na Węgrzech jako niekompatybilne z unijnym prawem i wszczęło procedurę o naruszenie w sieci przeciwko rządowi Węgier w terenie jednocześnie komisarz dodał, że wątpliwości wiele budzi nowa ustawa hazardowa na Węgrzech, a także takie sprawy jak sytuacja Romów na Węgrzech w tym dyskryminacja dzieci romskich w edukacji w UE również komisja jest zaniepokojona sytuacją ochrony kobiet w ciąży pracujących kobiet wciąż na jej potem było wystąpienie premiera Orbana, który oczywiście, mówi że nic złego się nie dzieje, a to co Węgrzy robią mają do tego prawo i wizja Unii Europejskiej to Unia silnych państ w narodowych, które nam mogą robić wiele rzeczy tak jak uważają, że powinny zrobić, a potem gorąca reakcja na sali, o czym powie już pan poseł Kuźmiuk tak to prawda gniew to znaczy można powiedzieć tak, że zarówno pan Timmermans sól specjalnie nie atakował Węgier, jaki my one mnie premier Orban specjalnie nie nie atakowały jedne z komisji natomiast było parę parę mnie wystąpień takich bardzo emocjonalnych no może wystąpienie socjalisty bitej i było niezwykle emocjonalnym szczególnie w odniesieniu do tej kwestii imigrantów i prawa azylowego bardzo emocjonalnie wystąpiło również pan Verhofstadta i sugerując tak naprawdę Węgrom, żeby podjęli decyzje o wyjściu z Unii Europejskiej na obu panów haracz w swoim stylu z kolei namawiał właśnie brak ścieżek wyjścia dla Acta Acta przez innych powozy innych powodów nie więc, żeby dyskusja rzeczywiście ciekawa, a teraz przemawiają kolejne osoby sądzę, żeby siedzieć za pół godziny debata się skończy, ale panie redaktorze rzeczywiście przysłuchiwałem się myje i odnoszę wrażenie, że rzeczywiście komisji Europejskiej co jakiś czas tej lewicy w parlamencie europejskim potrzebna jest takie połajanki wobec jakiegoś kod kraju członkowskiego, żeby pokazać, że te instytucje jednak działają natomiast zasadnicze unijne problemy są nie zupełnie, gdzie indziej niestety w nie misie z jakichś powodów ani komisja ani parlament zajmować się zajmować i nie chcą jak do tej pory np. nie doczekałem się jakiegoś głębszego namysłu nie dotyczącego choćby przyczyny wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w to ciągle się obracamy się w sferze takich właśnie decyzja moja polityczna, ale tak naprawdę, jeżeli tak zastanowić się poważnie nad tym co się stało przecież to pierwszy taki przypadek w długiej historii Unii, że jakiś kraj z niej wychodzi to nie jest jakiś kraj, ale druga potęga gospodarcza nie Europy to pojawia się pytanie dlaczego, ale większość Brytyjczyków zdecydowała się na taki ruch skoro nie oszukujmy się wszystkie kraje członkowskie w różny sposób członkostwa w unii Europejskiej w różnych obszarach osiągają korzyści takie korzyści mieli zapewne i Brytyjczycy i teraz właśnie jest ten ruch decyzja o wyjściu co o tym, zdecydował komisja Europejska nie przeprowadziła jak sądzę żadnych badań na ten temat poruszamy się po omacku i mówiąc szczerze trudno mi sobie wyobrazić, żeby były podejmowane kolejne kroki już po wrogu bez Wielkiej Brytanii rozsądne w sytuacji, kiedy nie wiemy co tak naprawdę zdecydowało, że druga gospodarka Europejska będzie za 2 lata poza Unią Europejską w dół oczywiście pan przyznał, że debat w Europie opracowaniem na ten temat oczywiście jest dużo ja rozumiem, że panu chodzi o takiej dziś oficjalny dokument samej komisji Europejskiej a kto to to powinna być rzeczywiście opracowanie położone na stół diagnoza i że ich na tej podstawie możemy podejmować racjonalne decyzje dotyczące przyszłości 27 krajów tego nie robimy tylko w dalszym ciągu poruszamy się po omacku co więcej to rozpoczęcie taka próba u temp parowania trochę Węgier wcześniej Polski teraz być może za chwilkę także Rumuni pełno jest próbą debat zastępczych nie posuwamy europejskich spra w do przodu co więcej MRR próbujemy uderzać raczej komisja próbuje uderzać w kraje, gdzie sympatia poparcie dla Unii Europejskiej to zdecydowanie przekracza 50 % tak, ale jego łasce gmin tak jest także na Węgrzech komisja Europejska oczywiście broni się w taki sposób, że przypominam, iż jej zadaniem jest m. in. pilnowanie czy państwa członkowskie Unii przestrzegają zasad zapisanych w traktatach i dzisiaj również pan komisarz Timmermans przypomniał w UE art. 2 traktatu Unii Europejskiej, który mówi tu słuchaczom krótko przypomnę Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej wolności demokracji równości państwa prawnego jak również poszanowania praw człowieka w tym praw osób należących do mniejszości no i potem on mówi o to jeszcze nas niepokoi sytuacja np. mniejszości romskiej na Węgrzech czy spra w, które docierają do komisji, że dzieci romskie są dyskryminowane w procesie edukacji no to on mówi no właśnie to jest zapisane w art. 2 traktatu no to my musimy reagować, bo wtedy bylibyśmy, ale atakowani, że nie reagujemy co jest naszym obowiązkiem zapisanym w traktatach tylko próba panie redaktorze ten wątek z dziećmi rozwód Burski miał się rzeczywiście Timmermansa po pojawiła, ale pojawił się można powiedzieć tak naprawdę stojące niejako w ostatniej chwili 3 podstawowe zarzuty, które zostały postawione Węgrom i stąd ta debata to jest projekt na razie ustawy o organizacjach pozarządowych jak wyjaśniał premier Orban chodzi domu o pokazaniu o przejrzystość w finansowaniu tych organizacji, jakiego rodzaju środki zasilają te organizacje, jakiej wysokości i skąd one pochodzą i to będzie dotyczyć wszystkich organizacji nie wiem czemu w tej sytuacji są zastrzeżenia komisji do tego projektu no właśnie projekt nie przepraszam, ale jest napisane, że PSL zgodnie z tym prawem każda organizacja pozarządowa otrzymująca z zagranicy ponad 23  300 EUR rocznie musi pogoda panie redaktorze, ale moim zdaniem to Albańczycy co trzecia przejrzystość w finansach jakiejkolwiek organizacji o charakterze publicznym może być się żądanie tej przejrzystości można z tego zrobić zarzut wobec UE to jest nasz bolid Jordana jest to bon do dzisiaj powiedział, że obywatele muszą wiedzieć czy te pieniądze to nie idą na to, żeby opinię publiczną w jakieś ośrodki z zagranicy np. nie wprowadzały w błonnik niezbędny, by w weekend kopa innym mówią tak naprawdę chodzi o to, żeby nie dla po grze tak MO opozycyjnych środowisk na Węgrzech nie wspierały tak tych, które uważają, że nie znane, ale wytarta tam nie ma nie ma BL z Zabrza, ale my z bronienia wsparcia dla tych organizacji tylko konieczność ujawniania ujawniania źródeł finansowania moim zdaniem w tym bardzo skomplikowane, że tak oględnie się w razie świecie coś takiego jest naprawdę potrzebne i same organizacje powinny do tego dążyć, żeby pokazywać w jaki sposób są w finansowanej, skąd pochodzą pieniądze druga obrażać to właśnie ten uniwersalny uczelnia ta uczelnia robi no właśnie to dotyczy nie tylko Uniwersytetu OBOP, bo Orbán mówił, że nie nie operujemy na znane na faktach tylko jakiś opiniach to dotyczy 28 uczelni zagranicznych i chore, bo chodzi o to żeby, żeby te uczelnie podlegały takim samym regułom jak uczelnie węgierskie należy tutaj nie ukrywają również przyzna pan panie pośle, że chodzi mu jednak o o jak to mówią o wielkiego finansistę szarość już Sarosiek Tal no ale już opinia Lidia te informacje o tym, idylla Timmermans tym się posługiwał, że to oznacza likwidację tej uczelni, że rząd wprowadza ustawę, która to uczenie zlikwiduje jest jakimś nieporozumieniem tam jest ten zapis mówiący o tym, żeby ze kraju darczyńcy Mermer powinna być prowadzona taka sama działalność co stoi na przeszkodzie, żeby Soros za nieduże pieniądze uruchomił działa dobrze uczelnie wyższą na terenie Stanów zjednoczonych moim zdaniem jeśli niema tu żadnej dyskryminacji, więc więcej wyrzucanie tego nie Węgrom, bo jest po prostu szukaniem dziury w całym i wreszcie sprawa chyba jeszcze poważniejsza to jest to prawo azylowe węgierskie, a mówiąc szczerze nie znam szczegółów dotyczących tego prawa no ale generalnie jak rozumiem chodzi o przymuszanie Węgrów do wizji większego niż do tej pory dnia przyjmowania imigrantów co więcej Timmermans wymienił przy tej okazji dnia liczba 12  000 co przy tak niedużym kraju jak i jako były Węgry no naprawdę źle wróży byłoby Polsce, która jest parokrotnie parokrotnie zwiększa, więc czy my w tej sprawie jest fundamentalna Niezgoda krajów Europy Środkowo -Wschodniej na otwarcie my się na imigrantów, bo tu oczywiście cały czas używa się pojęcia uchodźców, ale jest to pojęcie nieprawdziwe, bo uchodźca i NBU jest uchodźcą, ale w pierwszym kraju, do którego trafi ze swojego kraju, gdzie toczy się wojna, więc jeżeli ci imigranci wcześniej byli w Turcji to już przemieszczają się z Turcji do jakiegokolwiek kraju Europejskiego nie są uchodźcami tylko są imigrantami to w dużej części migrantami ekonomicznymi, ale nie rozstrzygniemy w tedy tych sporów w każdym czasie chodzi o to, żeby kraje Europy Środkowo-Wschodniej przedstawiły inną koncepcję pomagania imigrantom, a więc pomaganie na miejscu jak rozumiem Węgry z tego obowiązku się także wywiązują jednocześnie rzeczywiście wzmożonych wysiłkach, aby chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej bez tego moim zdaniem będziemy zachęcać kolejne fale imigrantów z całego świata, żeby się pojawiały na granicach unijnych będziemy mieli ogromny problem problemy humanitarne, a my rzeczywiście do tego nie powinniśmy my dopuścić tak to rzeczywiście od cywilnych wiele miesięcy jest bardzo trudny problem, bo oczywiście gdzieś w tle tej dyskusji jest fakt, że jest mnóstwo ludzi na terytorium Unii Europejskiej chociażby w tych państwach właśnie granicznych jak Grecja czy Włochy i te państwa oczekują od wszystkich Solidarności również od państw Europy Środkowej, żeby im pomoc już nie chodzi o pomoc tylko imigrantom, ale im tak znanego naszym przyjaciołom z oddanego i dlatego jesteśmy gotowi wspierać się my także służby graniczne tych krajów co modne meble takie deklaracje zostały złożone i rzeczywiście tak, żeby my Enemy na Węgrzech czy w Bułgarii są nasze służby graniczne wprawdzie w niedużych ilościach w takich jak te kraje przedstawiły zapotrzebowanie i wspieramy tamte służby, żeby te zewnętrzne granice Unii chronić, ale tak potrzebny będzie niejako przy okazji bo, ponieważ podniosło także pan Timmermans mówiąc o tych 4 swoboda z, że my zapisaliśmy się wszyscy do tego organizmu pod nazwą Unia Europejska właśnie i przyjęliśmy na siebie, że te 4 podstawowe swobody będziemy szanować rzeczywiście tak dokładnie jest przy czym panie redaktorze chleba chcemy zwrócić uwagę na taką subtelność konieczna jest Europejski Europy Środkowo-Wschodniej zostały przymuszony wręcz do pełnego otwarcia na swobodny przepły w towarów i nerek kapitału o tyle kraje Europy zachodniej zamożniejsze niestety co rusz tworzą barykady, jeżeli chodzi o swoje rynki usługowe, bo tutaj kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają przewagi konkurencyjne i tu pełna zgoda jest robot nie ma i moim zdaniem także powinno się toczyć na forum komisji i parlamentu poważna debata na ten temat to jest ta sprawa pracowników delegowanych to jest apel to jest sprawa płac minimalnych w transporcie towarowym to to jest styl swoboda przepływu usług wszystkie kraje zachodnie pod tą swobodą się podpisałem komisja Europejska powinna stać na straży przestrzegania tej swobody niestety nie stoi tu pełna zgoda Zbigniew Kuźmiuk niestety po czasie nie zapytałem pana po raz pierwszy Platforma przed spisem z sondażu Kantar Mb SI, ale zostawiam już pana stąd panie panie redaktorze co mamy patrzeć na sondaże w długim okresie tak jest i tak będziemy śledzić kolejne letnie bardzo dziękuje dołączył pan poseł Ożóg Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA