REKLAMA

Tylko jedno źródło odnawialnej energii będzie wspierane przez państwo. Gościem Pawła Sulika był Wojciech Stawiany

Post Factum
Data emisji:
2017-04-26 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum słuchamy Radia TOK FM i programu post factum dziś w środę 26 kwietnia, a w naszym studiu gość pan Wojciech stawiany ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dobry wieczór w dobry wieczór panie redaktorze w kasie państwa co jest celem programu geologia i Górnictwo, które w podtytule ma takie hasło poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalnych i wód podziemnych w Lotto prawie prawie, by redaktor powiedział co Rozwiń » jest celem rozpoznanie budowy ekologicznej kraju geologicznej kraju racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin wód podziemnych wskazań kierunków badań implementacja dyrektor na dyrekty w w nawiązaniu do gospodarki zabaw z zasobami i wodami płatny podziemnymi i to co tutaj stawiamy i mamy nadzieję, że to będzie największa ilość wniosków to są badania środowiskowe związane z poszukiwaniem rozpoznawaniem złóż termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej na jakichś ekstremalnych warunkach również elektrycznych, który lada wyczyn sok z KUL, ale jak to wytłumaczyć słuchaczom, który słuchaczowi, który myśli tak mamy Narodowy fundusz ochrony środowiska i fundusz agenda zajmująca się ochroną środowiska będzie badała, gdzie są kopaliny w Polsce to jest dość zaskakujące no nie myto robimy co najmniej 27 lat tak jak funkcjonujemy w, dlatego że my również jesteśmy już tak powiem odbiorcom pewnej części opłat eksploatacyjnych w jej koncesyjnych w zakresie górnictwa z zakresu geologii i ten element tzw. gnomy to czasami nazywamy znaczonymi pieniędzmi przeznaczamy właśnie na rozwój prac geologicznych czy te pieniądze z górnictwa część tych pieniędzy przeznaczać będzie do gminnych część idzie do nas i one są przeznaczane na dane na rozwój tych technik technologii, ale również doprecyzowanie tych map zasobów, bo jeżeli generalnie mówimy, że hasłem Narodowego funduszu jest zrównoważony rozwój, a jest to hasło czy idea zapisana również w konstytucji to tu morzem możemy również mówić o zrównoważonym gospodarowaniu zasobami naturalnymi tango wie pan duża część społeczeństwa myśli no Narodowy fundusz na złe zajmuje się ochroną środowiska przede wszystkim, tak więc być może takie zdziwienie u nich trwale Pato świetnie wyjaśnił chciałem zapytać komisję właśnie Narodowego funduszu ochrony środowiska gospodarki Wodnej, a mianowicie związana z nimi związaną z ochroną środowiska, a ktoś może zapytać, dlaczego tak jak pan przed chwilą mówił te złoża ter man termalne będą teraz w w 2 i nikt z państwa są nimi zainteresowani i będą wspomagać finansowo koszt będzie szukał takich złóż termalnych nabędziemy smog nad resztą bracia zresztą wspomagaliśmy, dlatego że uważamy, że złoża kary termalne albo jak niektórzy mówią geotermalne, czyli termalny ziemię no to jest również walka z niską emisją też również walka z tym z tym smogiem, ponieważ to samo jest czyste źródła energii, bo to jest woda ciepła czy wręcz gorąca, która będzie funkcjonowała w naszych systemach ciepłowniczych zgoda, ale ktoś może zapytać, dlaczego państwo ma dopłacać do szukania takich złóż termalnych skoro może zdarzyć się tak jak w Stargardzie szczecińskim, gdzie oczywiście na początku wszyscy naukowcy mówili trzeba wykorzystać zasoby geotermalne, a teraz niestety system nie działa, dlatego że woda stała się trochę chłodniejsze, a przede wszystkim stał się trochę mniej Bobak dlatego w tej chwili płacimy po tych pewnych błędach, które były mamy bardzo szczegółową analizę dokonań jak lepszych aplikacji wniosku 3 szczegółową ocenę czy analizy zasobów geotermalnych z możliwości wykorzystania w sposób bardziej szczegółowe niż dotychczas, ale oczywiście pewne pewne rzeczy mogą być nietrafione myśmy ten program, który ma redaktor rozgorzał milicja już realizowali w zeszłym roku w wtedy wpłynęło 30 ona jeszcze nie są realizowane w sensie fizycznym natomiast tam było 30 wniosków, które ktoś może wiązać przerwę, by ktoś może mieć problem z tym pamiętaj Narodowy fundusz ochrony środowiska gospodarki Wodnej miał programy takie jak Kawka prosument Ryś i tych programów już niema to były programy, które realnie wpływały na to, że powietrze było czystsze a dlaczego pan uważa, że ten, że ten program nie będzie realnie wpływał, jeżeli w Stargardzie szczecińskim wpływa w 2 na metę jest trochę czepianie się za słowo nawrócenie dla Brazylii to przejdźmy do innych osadzonych zobaczymy geotermię podhalańską jak samo zagarnięcie to pan redaktor też był na tej modeli studialnych, na które było kilkudziesięciu kilkunastu dziennikarzy no i tam dobre, choć bardzo bardzo art opowiedzą słuchaczom jak to wychodzi energia z wód termalnych 40 MW dogrzewanie, że gazowej elektrowni do 41 MW dobrze pamiętam te liczby co oznacza, że państwo wspomaga no nie do końca chyba pewne i skuteczne metody produkowania energii z odnawialnych źródeł energii, chociaż wszyscy zgadzają się, że to jest geotermia jest ewidentnie taką taktyką taką przyszłościowa metoda tylko pytanie, skąd wiemy, że w Polsce na choćby z tej mapy, którą tu mamy, ale w rezultacie w Pucharze droga ruszyliśmy jednak do przodu właśnie dzięki Narodowemu funduszami stąd wystąpi w tym takim wstępnym rozeznaniem i te zasoby wg środowiska naukowego tak powiem no o jego kilkunastokrotnie przekraczają możliwości wykorzystania mówią o zasadach, jakie środowiska naukowego, bo to dyskusja jest tak gorąco że, gdyby się tutaj zaprosili do środowiska naukowe to pewnie byśmy rozmawiali do rana duża część ludzi za element Jerzego Otello, mówi że nie mamy jasnych danych, które mówią o tym, że potencjał Polski jest duży nuta, bo środowisko krakowskie podaje inne lizaka, a Polski państwowy Instytut Geologiczny podaje nieco inne liczby, ale oba się zgrała oba te środowiska zgadzają się z tym, że jego terminie trzeba wspierać, ale w ten sposób, żeby zamykać program Kawka prosument i ryż i narzędzia wdrażamy tych programów w ogóle nie w ogóle nie zamknęli w ale po prostu się w sposób naturalny zakończyły natomiast te elementy te elementy Kawki liściach, które wiążą się z przyjmowaniem indywidualnych wniosków przekazaliśmy niejako w formule programu region do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska gospodarki Wodnej sami realizujemy widać, że chodzimy już na te elementy na te elementy walki ze smogiem sami realizujemy dla wszystkich województw ogólnopolski system doradztwa NRD wszystko należy bardzo dobrze pod warunkiem, że pan wytłumaczy słuchaczowi dajmy na to nie z Warszawy to w jaki sposób to, o czym pan mówi geotermia miałaby wpłynąć na jakość powietrza w Warszawie do tego, by posłuchać w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie nie wie ze Szczecina skądkolwiek pomyśli przecież to nie dotyczy mnie geotermia to niema wpływu na moje jako w powiecie jak to wpłynie na jakość powietrza nad ogólnym bilansie ciepła na pewno wpływa również w Warszawie, bo generalnie tam, gdzie niema warunków do wykorzystania zasobów geotermalnych to tancerz i że tak powiem wspieramy je kogenerację i efektywne systemy ciepłownicze i chłodną i chłodzenia dla tak, ale nie wspieracie państwo wymiany pieców w masowej ilości tych starych kopcących dla Moto wspierają ich dobra to będzie wspierane wg tej filozofii, którą Narodowy fundusz ochrony środowiska gospodarki Wodnej teraz sprzyjał to będzie wspierane poprzez regiony natomiast Narodowy fundusz zapewnia doradztwo energetyczne w różnych elementach w oraz realizuje duże programy n p . na to mogę powiedzieć że kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych, które realizujemy jako instytucja wdrażająca działanie działanie i oś priorytetowa 1 programu Operacyjnego infrastruktura rząd rozwiązań jakość powietrza zgoda na pana jest prawie 300  000 000 EUR, a w NATO ile przepraszam pieniędzy będzie na poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarkę zasobami 200  000 000 zlotych, czyli 200  000 000 zł tak przeznaczają państwo na poszukiwanie złóż geotermalnych, a jednocześnie 300  000 000 tak na na cel, który ma mieć związek z jakością powietrza bezpośredni tak teraz niż rozumem pana redaktora jak się ma zrobić lepsze powietrze w dużych miast w dzięki tym 2 miliony, o których pan mówi ale dlaczego pan redaktor tak się przyczepił tych 12  000 000 w jaja mówi o wielo, ale jak mówią wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych dla, które mamy również dużych aglomeracjach prawie 300 mil 300  000  000 EUR, ale te budynki w dużych aglomeracjach wielorodzinne zazwyczaj nie są opalany diecezję i śmieciami, które w nim lądującego są w sieciach energo energetyczną z kością nie ma problemu z jakością powietrza problem jest tam, gdzie jest 1 budynek i ludzie palą jakimiś złymi problem w tym dużo się tak powiemy aglomeracjach miejskich np. ostatnio rozmawiałem w Sosnowcu w urzędzie miejskim to mamy z kolei program 25 k wiązanej z poprawą jakości życia w miastach do sądu to jest stare budownictwo familoków w Sosnowcu konkretnie dzielnica Konstantynów dam się zastanawiałem i tam występują wielorodzinne 1810 lat 10 rodzinne domy i też palą mysz tak powiem piecami to jest to jest inny program rewitalizacja w wojewódzkiej poprawa jakości życia miasta to jest bardzo to jest to jest zabawa szlachetna inicjatywa jestem przekonany, że większość słuchaczy słuchaczek zwyciężą z tego powodu, ale pytania geotermię pozostanie, ponieważ przeczytałem tekst byłego ministra środowiska prof. Nowickiego, który powiedział bardzo wyraźnie, że z jego perspektywy wszystkich źródeł odnawialnych to najmniej należy inwestować geotermia najwięcej albo farmy wolta fotowoltaiczne albo w wiatraki w te rzeczy, które na pewno dadzą nam prąd na zgodę ja akurat tej wypowiedzi prof. Nowickiego nie znam chociażby znany i cienie na teraz w ostatniej wypowiedzi chyba mowy powiedział, że wspieranie geotermię celowe i też wypowiedź, że w Gniewie tygodnia 10 dni, ale prof. Beata mobilna ma chyba to mówił na marginesie właśnie ta studia, ale i innych eskapady dziennikarzy do Zakopanego i pokazania w ogóle gonienie to już mówił w rozmowie w radiu TOK FM ze mną rok temu, że jest nas zastanawia się z jakiego powodu Polska jako jedyny kraj na świecie uważa, że natak monstrualny ilości złóż geotermalnych tak jak mówił pan minister środowiska w Paryżu na konferencji klimatycznej, skąd to wiele zdrowia ma grać opracowań IT dla polskiego Instytutu państwowego Instytutu Geologicznego i dopracowania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie to po co państwo płacą pieniądze, żeby ludzie dalej szukali tych źródeł skoro wiemy, że mamy bardzo dużo, ale wiem co to w tej chwili to mogliśmy zagrać ogólnej czy globalnej, a tutaj są odwierty koszty indywidualne takiego projektu to jest 56  000 000 zł pojedynczego od lat przykładamy dodaje miasto Sieradz, bo kraty zostaje do pierwszego konkursu tango ten projekt jej sieradzki uzyskał już zgodę głównego geologa kraju to tam jest w granicach kilkunastu milionów zlotych taki odwiert próbny wiedzie od aut Fiat badawcze natomiast drugi odwiert sprzyja oczywiście uzyskanie zakładanych parametrów, a do tych parametrów będzie zależeć Strumień tej tego ciepła czy tej wody aż 2 termiczne i temperaturę jedno 100 i literatura oraz dba powinno być jak najwyższe, a jak najniższe powinny być elementy związane z korozją i teraz ktoś się raz nas słuchają jeśli Orany, czyli nadal nie wiemy czy to wszystko nie skończy się tak jak w Stargardzie szczecińskim wszystkie te dane, ale jeżeli dane dane, jeżeli te dane uzyskają z tego odwiertu badawczego to wtedy już wchodzi przedsiębiorstwo z konkretną inwestycją w konkretnym biznesplanem już nie uzyskuje wsparcia poprzez dotacje albo poprzez pożyczkę ja rozumiem no tak, ale to my wydajemy to by tylko jak by iść tym układzie koło zamachowe, ale i odwiedzimy pan od generalnej tezy mojej wypowiedzi, że Narodowy fundusz ochrony środowiska gospodarki Wodnej zgodnie z nowymi założeniami polityki energetycznej państwa, bo przecież Narodowy fundusz jest agenda rządowa ani Państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jesteśmy w zakresie działów gospodarki narodowej 22, czyli gospodarka wodna i 41, czyli środowisko w Żylinie będzie w tym roku żadnych pieniędzy następnie żadnych pieniędzy na wspomaganie innych źródeł odnawialnych energii w takiej ilości jak jak na źródła geotermalne my generalnie będziemy wspierać np. gdyż w tej chwili projekt i to też nowy paradygmat tej polityki w energetycznej chyba pan minister Grzegorz Tobiszewski moja żona się ukaże do końca tego roku była też założenia są w dno będziemy wspierać w tym większe niż dotychczas stopniu dzieci jest takim powietrzem proporcji w będziemy wspierać to coś jest jako paradygmacie założenia tej polityki zapisane wytwarzana jest na Mazurach ana pewno, więc w związku z tym będziemy rozwijać samowystarczalność energetyczną, czyli uzyskiwanie m. in. prądu na terenie gminy ale, ale również gazu jej biopaliw czy chcieliby się w biogazowni na terenie tych gmin, które się deklarują wiarę, że będą samowystarczalne i nad takim programem w tej chwili pracujemy to drenaż myślę, że będą duże środki w 200  000 000 nie wiem dla klasy w myśl może trochę więcej ktoś sobie wiatrak postawić nieduży wiatrak dla siebie może dla sąsiada po podaniu dostanie 2 wsparcie wtedy w ramach tego kompleksowego programu wspierania tak bowiem klastrów energetycznych czy samowystarczalne i gminy, o czym oczywiście, ale będzie to też również realizowane poprzez akurat tam jednostka samorządu terytorialnego, która tak dziś program dla swojej gminy będzie miała o samowystarczalności energetycznej będzie miała opracowany, ale nie ma jeszcze tego programu dopiero ma być Żuraw o tym, program na pewno poznają na początku drugiego półrocza na razie szukamy złóż geotermalnych tacie wiemy, że sąd, że jest ich bardzo dużo, odkąd się, żeby być uważa na razie praktycznie sprawdzamy możliwości wykorzystania wód geotermalnych dla energetyki po Wojciech stawiany ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był naszym gościem bardzo panu dziękuję za rodziną to jest w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA