REKLAMA

Światek przestępczy w Polsce przedwojennej

OFF Czarek
Data emisji:
2017-05-04 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa i moim gościem jest dr Mateusz rodak z Instytutu historii Polskiej Akademii Nauk dzień dobry czas dożynek agresorzy no pan specjalizuje się zajmuję się interesuje się marginesem społecznym, ale tym z Polski międzywojennej tak jest co ponad zainteresowało mnie to przypadek czy, pisząc pracę magisterską banalna historia w zasadzie przez pracę magisterską, że w Lublinie w 1 dzień warsztatów lubelskich zajmowałem się społecznością żydowską w 1 z małych Rozwiń » miasteczek na Lubelszczyźnie w Łęcznej, a dosyć wcześnie skończyłem tę pracę pisać zostało jeszcze co najmniej rok studiów postanowiłem napisać jeszcze 1 rozdział zastanawia się to, o czym ten rozdział może być postanowień zerknąć do zbioru komendy Powiatowej policji Państwowej w Łęcznej okazało się, że jest to studnia bez dna, a informacji, które pokazują życie tego miasta od zupełnie innej strony nie od strony działalności synagogi, a cel gospodarczy i t d. tylko od strony tej takiej ulicy i komisariatu wejdą grożą powstał w 2 i kiedy zastanawiam się nad tematem, a pracy doktorskiej postanowiłem, że będę kontynuował ten temat po prostu wtedy w ten sposób Stamma praca doktorska dotycząca przestępczości żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym na Lubelszczyźnie ale jakby to czas ten temat kontynuuje Wanda to jest pierwszy powód drugi powód jest taki, że w zasadzie nikt wcześniej rada na tak dużą skalę ten problem się zajmował było oczywiście pojawia się w różnych pro praca natomiast punktowo tylko na zasadzie taki, że pojawiają się krótkie informacje statystyczne ewentualnie jakiś ciekawostki związane z tym tematem natomiast nikt z szerszej skali nie starał się tym zajmować do tej pory mylił zresztą to gąsawianie historii międzywojennej, a w UE stara się kontynuować graczy patrząc na nią od niedzieli wielkiej polityki tylko od strony właśnie ulicy komisariatu w ludzi poruszających się od tych ulicach niekoniecznie najlepszą historią w życiową pan zajmował się na społeczność żydowską, ale z tego, że zdąży zorientować czytając niektóre z pana tekstów margines społeczny to jest taka 1 wielka międzynarodówka w przypadku tak jak generalnie wszystko wystarczy międzywojenne prawda znaczy 0 dyskryminacji wszystkie religie wszystkie narodowości w 231 z niewielu środa w dwudziestoleciu międzywojennym, a w zasadzie być może tylko 2 osób z 1 strony mamy inteligencję, czyli tę śmietankę w samej Górze, a tego społeczeństwa międzywojennego, a z drugiej strony mamy te doły społeczne, które rzeczywiście tych różnic narodowościowych wyznaniowych nie widzą zresztą bardzo wychodzi z mojej pracy doktorskiej, a gdzie, a w szczególnie lata dwudzieste powiedzmy do połowy lat trzydziestych, a to w tym środowisku w zasadzie nie obowiązują podziały wyznaniowe później to się zmienia, bo rzeczywiście ta sytuacja międzynarodowa nie tylko to, ale generalnie atmosfera lat trzydziestych po do połowy lat trzydziestych troszkę zaczyna wpływać na pana także ich stosunki w środowiskach przestępczych marginesu społecznego mówiąc szerzej teraz lata dwudzieste do połowy lat trzydziestych mamy symbiozę taką pełną wynika z kilku prostych przeciągnąć przez miasto się do stosunkowo niewielkie chcą zorganizować się ekipy złodziejską to potrzebujemy sprawnych ludzi mówimy oczywiście będą od tych przestępstwach takich, ale najbardziej wyrafinowanych tych najzdolniejszych, a w związku z tym, ale nie tylko tam boli w tym takim, które w tej tezy tej tej masie tej tej złodziejskiej chociażby Warszawy prawda też resztę podziały nie mają większego znaczenia, a i, kiedy chce zrealizować czeki po to, potrzebujemy ludzi szukamy ich szukamy tych najlepszych i nie zastanawiamy się czy ktoś ma takie pochodzenie Cheney wzięliście tutaj de Gaulle wygląda zupełnie inaczej, jakbyśmy spojrzeli Elana nadal na to 7 lat, czyli myśl ekumeniczna najlepiej może rozwijać się z na marginesie społeczeństwa, choć tak to wyglądało tak to wygląda oczywiście tam sprowadzam wszystkich do 1 poziomu i generalnie w nieco ponad wyznaniowe, ale też zapewne będzie społeczne przestają mieć znaczenie i dużo patologii prawda, kiedy mówimy o ludziach, którzy nałogowo alkoholika czy czynność hazardzista, która pomaga też oczywiście wystarczy mieć wojny stał tutaj też nie ma żadnego znaczenia, ale to, jakby nie jest efektem jest ekumenizm Włoch przemyślanego tylko po prostu sytuacji życiowej w domu dla bezdomnych przy ulicy dzikiej karty w cyrku w Warszawie spotkają się wszystko nie ma znaczenia prowadzą gabaryty nie zakonnicy katolicy, ale mieszkają tam żebracy żydowscy w związku z tym, że do pokoju powoli definiujemy są auto ma na myśli mówiąc o margines społeczny, czyli włóczędzy żebracy przestępcy prostytutki i osoby uzależnione to ten trzon marginesu tak jak pozwoli stworzyć taką definicję, która jest było w oczy, że taki sam zabieg intelektualnym i można z nią dyskutować zresztą się dyskutuje, a ja uznałem, że margines FOT społeczne tworzą wystać międzywojennym udział nie tylko muszą wysłać międzywojennym jest to pewna grupa społeczna, która stanowi pewne zagrożenie dla porządku społecznego, ale tak jak mówię można z tym dyskutować, bo ja zawsze daje do tego przepis, że nie interesujemy n p . tzw. przestępcy politycznie taka kategoria w dwudziestoleciu międzywojennym istnieje w związku z tym, ale ta grupa ludzi nie wchodzi jak zakres moich zainteresowań, ale ewidentnie, ale dążyli do zmian w porządku społecznego zagrażali porządkowi społecznemu prawa ówczesnemu w związku z tym też mogliby się zmieścić w tej definicji umowy jest to pewien tylko pewien pomysł, który można dyskutować, ale wydaje mi się że, jakbym jasno i wyraźnie z operacji analizowane po co mnie interesuje sprawa, czyli pewnej konkretnej grupy społeczne, które pasują do tego obraz w pisze pan o marginesie społecznym dwudziestolecia międzywojennego czy jest coś wyjątkowego wierzymy, że margines społeczny tego okresu w porównaniu z innymi okresami czy to po prostu od tak wybrany z różnych z różnych powodów okres historyczny Penta ma pewne swoje cechy wyjątkowe chociażby ta musi wiedzieć prawda co jest zresztą wcześniej oczywiście przed osiemnastym rokiem natomiast mamy tutaj pewne nowe otwarcie prawda mamy nowy kodeks karny mamy bardzo poważne zmiany w prawodawstwie w międzywojennym ido tego wszystkiego nie tylko lwia część społeczeństwa musi przystosować, ale wszystkim ci, których to prawo karne dotyczy on podaje 1 przykład prawda poza tym w ogóle pojawia się Polska policja stosunek do niej marginesu społecznego też jest musi ewoluować prawda pojawiają się polskie więzienia tak mocne strony taki prawodawcy dla graczy w 2 lata wyjątkowa natomiast z drugiej strony bolało wpływa na to jak funkcjonuje to społeczeństwo jak funkcjonuje ta grupa społeczna, a z drugiej strony re ne jest taki dosyć specyficzny okres przejścia prawda okres modernizacji społeczeństwa mniej widać to bardzo wyraźnie też w badaniach nad marginesem społecznym ta grupa też modernizuje mamy klasyczną zmianę pokoleniową zmianę pokoleniową w marginesie społecznym międzywojennym, ale która nakłada się właśnie na tę bardzo intensywne zmiany modernizacyjne i sprawa wydaje się bardzo istotna jest to okres, przez które przez bardzo długi czas trwał poważny kryzys ekonomiczny lat jest dobrowolny, którą możemy policzyć na palcach 1 ręki, a i to wszystko wpływa na to jak ten margines kształtuje, a ja podaję taki dzik za prof. Żarnowski drze w na blisko kosza takim jak bardzo poważne wyliczania blisko 6  000 000 ludzi żyje na powiedz może nie w ubóstwie, ale w bardzo poważny bardzo złych warunkach ekonomicznych co jakiś sposób zagrożeni marginalizacją to eksplozją społeczną w związku z tym, że ten margines społeczny jest bardzo szeroką szerokim zjawiskiem badanie też tych procesów, które dzieją, a które tworzą ten teren ten margines w Soczi międzywojennym jest też jest to szalenie ciekawa, że mamy aż ośmioro ludzi żyjących w ubóstwie mocno Kerdosu są takie wyzwania już bardzo fajne, bo powiedzmy umówmy się, że to one kupują, bo powtarza wnioski podają od 2 do 6  000 000 nawet w związku z tym tych takich żyjących na skraju ubóstwa w bardzo fatalnych warunkach ekonomicznych obecnie około 2  000 000 w dosyć duża różnica ta data 4  000 000 w każdym razie w okresie kryzysu ekonomicznego w pierwszej połowie lat trzydziestych liczby sięgają nawet być może 6  000 000 mamy ponad 1 000 000 bezrobotnych to w Bilbao niewyobrażalna i ci ludzie wszyscy w jaki sposób są zagrożeni maliny za co oczywiście nie wszyscy trafią na margines Natural natomiast badanie też tych procesów, które się dzieje wówczas, z którymi do tej pory polskie społeczeństwo nie miało do czynienia, a który pojawiał się wyspać międzywojennym i państwo polskie musi sobie z nimi poradzić z tą armią bezrobotnych, która może stanowić zagrożenie dla porządku społecznego tak się o nich myśli w tych kategoriach my jednak daje domyślenia daje pole do popisu badaczom w wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM jej informacje za kilka minut o godzinie dziesiąty 20 dr Mateusz rodak z Instytutu historii Polskiej Akademii Nauk z państwa i moim gościom państwa i moim gościem jest dr Mateusz rodak z Instytutu historii Polskiej Akademii Nauk rozmawia o marginesie społecznym Polski międzywojennej, czyli data 19181939 zlotych pasek, który już zapomnieli, że zbliża się druga wojna, więc się nie wiedzieli, która w międzywojniu z nożem w NATO, że to wspomniał pan takich Anny i 5 filarów można, by rzec tego marginesu społecznego włączy pan więźniów politycznych i jaka Bob jest jak z kogo z tego składały się te filary, skąd się wzięły co charakteryzowało przestępcy czas prezenty zawsze znalazł zawsze to, a w związku z tym, że w związku z tym tak samo jak w pozostałych grupy w społeczne natomiast ten w związku z tym ten w związku z tym różnie wzięła się z nich prawda kilka osób niepodległa Polska przyjęła jest dobrali się bardzo bardzo dobrze to widać w książce u mechanika badać ich najbardziej znanego złodzieja międzywojennego, który stwierdził tylko jedno, że zmieniła się w zasadzie tylko torze, a strażnicy polscy nie widział więzień prawda, a kiedy, jaki dopisywał ten moment odzyskania niepodległości do roku osiemnasty dla nich to była wyjątkowa sytuacja zresztą wszyscy się podobno więzieniu siedział wówczas więzieniu Mokotowskim chyba albo w Siedlcach już nie pamiętam dokładnie w każdym razie było dla nich wyjątkowe wydarzenie to oni byli zawsze to co może wyjątkowe dla wystroju wnętrz emitowanego to o to, o czym mówię, czyli o skali, a która rośnie w niewyobrażalny sposób szczególnie w czasie kryzysu ekonomicznego, jakby to jest może nagrywać najciekawsze najważniejsze w WSG na myśli list do liczby skazanych i Liberca widać, że nie dochodzi badaczy tak przede wszystkim nowa to najłatwiej wyliczyć najłatwiej wyczytać z z statystykach międzywojennych prawda którymi oczywiście można dyskutować, bo te w rozpaczy formy mierzenia rodzaj mierzenia były były rożne i ktoś, kto powie wspomnienie nie, jakby nie w w nie próbuje dokładnie czytać tych statystyk może być szykowany pewnie SKOK-ami, które potem można jakoś wyrównywać w każdym razie skala jest ogromna i tak nie ulega wątpliwości szczególnie przestępczości, a o drobnej, bo twarzą złodzieja międzywojennego to nie są postaci z pierwszych stron gazet, czyli Szpicbródka sprawdzali ci najsłynniejsi kasiarzy międzywojennych ci kierowcy tylko to są, a bardzo biedni i kobiety mężczyźni złodzieje kilku dziesięciokrotnie recydywiści zgodnie z ówczesnym prawem, którzy kradną węgiel z nasypów w kolejowych albo kradną drzewo z lasu to jest tak, by sedno międzywojenny przestępczość ta drobna przestępczość przede wszystkim oczywiście wiemy najwięcej od tych przestępstwach, o których pisała prasa ówczesnej, którzy ku swoim kolorytem jakoś tam nas fascynują jak niektórzy się pojawiają na na w papież stale gazem natomiast jego sednem tej idei tej Tajpej i sercem tej tej przestępczości mit wojny jest właśnie ten taki drobiazg kradzież drewna i węgla niestety niestety, ale zgodnie z ówczesnym prawem to są wszystko recydywiści ja mam kilka dziesiąt tysięcy tego typu przypadków, w które natrafią w czasie swojego kraju w czasie swoich badań aż takich drobnych kobiet, które kradną, ale ten węgiel jeszcze jest z nasypów kolejowych prawda, ale wiaderkami byłby skandal warzyw i podobnie jest zaś z prostytutkami nie są wyższe od danych z najwyższych sfer, które już wasze kieszenie obsługują establishment polityczny i najbogatszych mieszkańców Warszawy tylko to są biedne dziewczyny ze wsi, które nie potrafił się znaleźć tutaj w Warszawie i w czasie kryzysu, do którego wracam jak jak zaklęte w ich jak zaklętym kręgu, ale które wychodzą na ulice, ale też i przypadki ojcu wysyłających swoje córki nie wiem robotników warszawski festiwal w swoje córki na ulicy i traktują jako formy zarobków w związku z tym też z pytaniem o to gdzie się ten margines kończy prawda działo się zaczyna, bo jeśli rodzic wysyła swoją własną córkę, a takie przypadki się zdarzają bardzo często wystarczy między wojennym na ulicy zresztą wcześniej również on w dyby tutaj o wyjątkowości może trudno mówić no to pan, tak więc margines się przy przesuwa tego co akceptowalny tego co jest strategią życiową po prostu gra pozwala przetrwać trudny okres, ale może tym nowym są narkomani, którzy każdego oczywiście wcześniej, ale pojawiają się po pierwsze, pierwsze pierwsze ustawy 1 rozporządzenia dotyczące funkcjonowania narkotyków we własne środki odurzające są uznawane za nielegalne czy to w w Soelden na łacinę, ale czy proponuje rozmowy z Adrianem Zandbergiem, bo jest specjalistą w tych sprawach natomiast z tego co raz przypominanie chciałbym skłamać, bo nie jestem specjalistą w tym, że to oni i morfina się pojawia przede wszystkim, ale najbardziej popularnym środkiem odurzającym narkotycznym jest eter dwudziestolecie międzywojenne, które zaczną masowo PIP jest n p . na Śląsku, a też pytanie o to, w którym miejscu zaczyna się margines społeczny jeśli tam też jest dużo tańszy od alkoholu jest wprowadzany jest Czechosłowacji czy przemycany Czechosłowacji i w zasadzie wszyscy go tam powszechnie piją zamiast alkoholu postawa zdrowej łemkowskiej wiatrak Bydgoszcz ma OC dla w każdym razie przeprowadzało taką ankietę Adrian Zandberg o tym, kiedyś opowiadał przeprowadzono taką ankietę wśród dzieci szkolnych na pytanie o tym, to jeszcze pije w domu to dzieci masowo odpowiadają, że PIT-y jest eter, a nie bimber z mleczkiem np. środowe niewielkie wybuchła w ów włóczęga włóczęgostwo i żebractwo Maciej MO, czego są ciekawe, bo to jesteś także licha jedni drudzy zawsze, gdy natomiast zmianie aż, jakby sposób patrzenia na tych potrzeba zdefiniować co jest ucięła to nie jest metal w wysłużonym roku pojawia się trzydziesty szóstym siódmy roku pojawia się rozporządzenie, które jasno definiuje ale kto jest żebrakiem a kto jest włóczęgi, czyli osoba, która przemieszcza się po kraju nie posiada pracy i nie stara się znaleźć mandat bo jakby kwintesencją tego wszystkiego jest stosunek do pracy ludzi, których określa się marginesu społecznego patrzy się ani przez pryzmat tego w jaki sposób oni traktują pracę praca jest zjawiskiem pozytywnym pracować powinni wszyscy w tych kategoriach mieście wystarczy mieć w 1 pomijam już także dla 1 000 000 osób co najmniej tej pracy nie ma, ale ten, kto tej pracy nie szuka, a i nie ma jest podejrzany i tego typu rzeczy takimi ludźmi są do sądów uciec, ale z tym, że budżet może być każdy włóczęga może być tak naprawdę prostytutka, która kręci się po ulicy, ale jeśli są zatrzymywane są zatrzymywane albo po prostu jest legalna i trzeba pamiętać, że straciłem dwoje, a jest zajęcie ulega po spełnieniu oczywiście pewnych warunków natomiast włócząc się raczej kręcąca się o 1 końca drugi koniec ulicy zatrzymywany za włóczęgostwo, ale definicja dosyć szeroka natomiast klasyczny grupy włóczęgów tor rzeczywiście przemieszczają się po kraju w czystości inwestorzy międzywojennych są traktowane jako zagrożenie dla porządku społecznego i myślisz oni w kategoriach właśnie wykluczających i szuka się dla nich rozwiązań społecznych w tym mogliśmy leczenie przez pracę o VAT krótko mówiąc stara się ich za czym stałyby w wadze porządkowe policja stara się ich zatrzymywać linia umieszczać w domach dla w domach pracy przymusowej bez pracy dobrowolnych podobnie żebrakami to jest właśnie problem tego w jaki sposób się na nich patrzy znaczy jeszcze w średniowieczu żebrak jest zjawiskiem potrzeb, a ponieważ dajesz mu jałmużnę, gwarantując sobie w ten sposób miejsce w 2 prawa w związku z tym spełniają użyteczną funkcję żebracy, którzy są pod kościołami toczy z cech od osób są prof. Geremek w oczy w międzyczasie zmienia i wysłać międzywojennym mam już klasyczne patrzenie na to, że są patrzenie na żebraków, jaką na grupę, a która a powinna zniknąć typowym powinny w ogóle nie być w kategoriach eugenicznych i higienicznych, ale miasta mają być czyste ulice mają być czyste żebraków, a nie być w związku z tym aż tak standardem są w dwudziestoleciu międzywojennym szczególnie w Warszawie bo gdy to miasto dotyka szczególnie plaga żebractwa tak się o tym, zestaw wówczas pisze, kiedy przed 1 listopada przyjeżdża karetka, która taka jeździła po Warszawie i zbiera wszystkich żebraków sprzed murów z cmentarnych goli ich myje i przez kilka dni przetrzymuje po to, żeby mu przed cmentarzem był porządek, żeby było czysto i t d. potoczy wypuszczają wracają na swoje miejsca, bo rozchodzić jeleni a, a ja Sień, a i my i wędrują po kraju i wzruszają, bo w Polskę o to, żeby znów do 1 listopada wrócić do Warszawy lub bocznych Shin większe święta o bagaż prasa też dotyczy głównie na dużych miast takich jak Warszawa i wsi i tutaj też zresztą stosunek wsi do żebractwa bardzo się zmienia to zresztą widać w drugi po lat trzydziestych odbywały się taki zjazd przeci w żebracza, gdzie dyskutowano o tym problemie i tam się zwraca uwagę na to, że wieś przestała też myśleć w kategoriach pozytywnych żebraka jako nosiciela ach, czy włóczęga nosiciela informacji o osobach, które należy pomóc, a inni myślą o nich też w kategoriach jako elementu zbędnego prawda poza tym trzeba też pamiętać o tym, że w UE żebra, a czy te grupy żebrać, ale nie tylko i włóczęgów, ale także i przestępców tworzy nowe pokolenie pokolenie wychowane już w Polsce jest w w państwie polskim, ale może to kolokwializm wyklute przez kryzys ekonomiczny zupełnie, ale ich być nieprzygotowane do tego, że może tworzyć margines społeczny w związku z tym sfrustrowane zawiedzione agresywne, ale i, o ile jeszcze obrazu brak takiego dziewiętnastowiecznego to jest po prostu starszy człowiek, który wędruje ze wsi dowodzi, że we wsi żyje z jałmużny o, tyle że obraz w dwudziestoleciu międzywojennym, ale też przestępczość przybiera twarz młodych sfrustrowanych ludzi wyrzuconych przez kryzys i poza margines Orkla na margines społeczny, jakby mnie przygotowywanych do tego, że margines mają się stać w planach mamy rodzinny złodziejski od zawsze wiadomo, że dzieci też będą złodziejami takie a takie historie też spotykam natomiast twarz nowego marginesu wysłać międzywojennego ma twarz, że kryzys ekonomiczny wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację o godzinie dziesiątej 40 już za kilka minut dr Mateusz rodak z Instytutu historii Polskiej Akademii Nauk jest państwa i moim gościem wracamy po informacjach studio dr Mateusz rodak Instytut historii Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy dzisiaj o marginesie społecznym w Polsce międzywojennej, jaki stosunek do marginesu ma państwo polskie czy to jest przestrzeń przestrzeń istnieją co z tą przestrzeń trzeba zrobić trzeba ją zamknąć schować ukryć jak w przypadku żebraków czy dwojakiego, że chcemy ją z resocjalizować plemiona z powrotem przyjąć na łono uczciwych to jest ważny jest też to co jest wyjątkowego dwudziestolecia międzywojennego to znaczy, że namawia patrzy się dwutorowo w 32 wojny jest jakby w sosie patrz na czym ma tę grupę, której pomoc już się nie da, a którą trzeba odizolować zamknąć tak, żeby zniknęła z życia społecznego i przyjmie wracała, czyli jedynie na długie wyroki 15 zlotym, a druga sprawa to jest pomoc, ale co prawda wysłać międzywojnia powstała tylko 1 ustawa o opiece społecznej 1923 roku, która w zasadzie miała być zmieniona nie została zmieniona do 3009. roku, ale jest to ta optyka, a pomocy społecznej wracam teraz do tych, których trzeba odizolować to bardzo dobrze widać na pod tym jak reformuje się polskie więziennictwo w dwudziestoleciu międzywojennym znaczy pojawiają się, a miejsca i zakłady karne, które służą trwałej izolacji recydywistów, a tych, których uznano za niereformowalny, a kilka takich zakładów powstało rektor uznaje, że sąd sąd podejmował taką decyzję o umieszczeniu recydywisty z takim zakładzie na podstawie badań, które prowadzono w latach na początku lat trzydziestych jest trzecim roku rozpoczęto trzydziesty 0303. roku rozpoczęto, a zakrojone na szeroką skalę takie badania w polskich więzieniach się nazywało badania kryminalną biologiczne stworzono specjalny formularz do tych badań i UE wynik tego formularzu, którego bardzo z bardzo bogaty w informacje, a oraz historia przestępcy trafiała do sędziego sędzia podejmował decyzje o umieszczeniu na czas nieokreślony czy nie, widząc moje człowieka na zatrudnienie bywało różnie czasami miał z nim do czynienia czasami nie da, ale uważam, że ten formularz jest na tyle bogaty, a informacje jej historia tego człowieka, którą zobowiązany był sędzia zebrać jest wystarczająca, żeby uznać te uznać, czyj jest trwale niereformowalny krzyczy czy może trafić do więzienia zwykłego jest z klasycznym wyrokiem, bo oni trafiają do tych miejsc już po odbyciu wyroku, a w zwykłym więzieniu, a i w i na czas nieokreślony trafiali dotyka tych zakładów zamkniętych i nieokreślony to jaki to potem się docelowo 3 już to znaczy obserwowano tego człowieka prawa i co jakiś czas oceniano i wrześniu uznano, że w można w tym tej osobie zaufać i wypuścić rola wolność wypuszczane natomiast generalnie chodziło o nieustanną obserwację, ale został ten formularz, którym mówiłem o tych badań kryminalną biologicznych wypełniali pracownicy więzienia przecież lekarz więzienny, ale także jak imię osoby, gdy miał bezpośredni kontakt z we wskazanym a gdy zabija do form prowadzi trwałej izolacji podobnie jest z żebrakami prawda, dla których stworzono zakład pracy przymusowej z tym, że dotąd, jakby była furtka wyjścia jeśli ktoś uznano, że przez prace się z resocjalizować, a o taki zakład tutaj jestem pod Warszawą w Boryszewie, ale jeśli tylko 1 planowano, że powinien powstać w każdym powiecie to jest niestety to czego się nie udało wystarczy międzywojenny niestety tak czy chodzi mi o to, że nie udało się jak by zrealizować ambitnych planów które, który był udało się bardzo fani zreformować więziennictwo np. IAiR był to pomysł, który ma ówczesne czasy wynikających z kodeksu drogowego z przepisów nowego kodeksu karnego było to rewolucyjny mogą orzec za dużo powiedziane, że nowatorski jeśli chodzi o Europę ówczesną bardzo chwalono zresztą to te pomysły rozwiązanie penitencjarnych i prawnych w lesie w latach trzydziestych pojawiły w Polsce natomiast pewien pomysł nie udało się zrealizować do końca i off dlatego mówię niestety prawda a jakby stworzyć taki całościowego pomysłu na to w jaki sposób nie przeszkodziło temu wojna, a także problemy finansowe, bo jednak grą walki z przysłowia oczywiście z marginesem społecznym w tym takim, o którym tutaj mówimy, ale spoczywało na barkach samorządów międzywojennych, które nie dysponował wielkimi funduszami nawet Warszawa miasto ma ogromne problemy, a już kiedyś tego państwa opowiadałem o tym, że w samej Warszawie mamy przecież ponad 20  000 bezdomnych ludzi, czyli ludzi, którzy są dziś na drodze do tego, żeby stać się w częścią tego marginesu oczywiście nie wszyscy prawda, ale jednak jakoś sobie z nimi poradzić, a niewyobrażalne liczby teraz mamy takiej liczby stałych w skali całego kraju, a bezdomnych w UE w związku z tym, ale tego nie udało się doprowadzić do końca i to jest moim zdaniem w jakiś tam jak siły w taki czołg do ogniwa brakuje do zamknięcia tego jego praw takich planów pomysłów na to jak jak radzić z marginesem społecznym oczywiście w tym momencie zupełnie w innych kategoriach myślimy o tych ludziach i zupełnie inny sposób w z tymi problemami się staramy radzić walne ówczesne czasy był to pewne pomysły które Staszek perspektywy trzeba pogratulować wandali nie udało się tego po prostu postawić kropki nad i warzy w, żeby sprawdzić jak rzeczywiście będzie działał, a ten drugi torach, czyli cisza obracanie społeczne, czyli pomoc, ale Noto mamy klasyczne pojęcie stylizacji to znaczy, które formułuje się domyka wystawiać międzywojennym na czym zaczyna się myśleć o przykład karze więzienia niejako abstrakcyjnie jakimiś w oderwane od rzeczywistości inaczej, a przestępstwo jako czas przestaje być abstrakcyjną, a formą złamania konkretnego przepisu, ale co sobota Avia wybitny kryminolog wzywany powiedział nie ma przestępst w są przestępcy i to jest też ogromny plus między wystarczy mi weny zaczyna patrzeć na ludzi marginesu jako na ludzi ani do masy czy na jakieś konkretne przestępstwa, które nie popełnia znaczy ten krótki kwestionariusz oczy, po którym mówiłem pokazuje nam, że zaczyna się w estradzie międzywojenny interesować człowiekiem i pod kątem konkretnego człowieka stara się, ale stworzyć jak by pomysł na to jak mu pomóc prawda jest co mamy tutaj forma resocjalizacji jako ma być kara więzienia nie ma być zadośćuczynieniem za to co zrobią tylko ma być formą naprawdę czy to się udaje w praktyce czy nie no to jest prawda dyskusyjne wojennych udaje resocjalizować innych nie z drugiej strony mamy, a wszelkiego rodzaju formy pomocy społecznej od organizowania schronisk dla bezdomnych, ale w domu w pracy dobrowolne dla żebraków a czy w jakąś pomoc w resocjalizacji prostytutek, ale tutaj też, iż chodzi o to prostytucja to państwo nie za bardzo się sprawdzał w tych ostatnich w w tej kwestii akurat tutaj więcej czynił organizacje społeczne prywatne organizowane przez przez co ludzi, którzy społeczników, którzy chcieli po prostu pomocnych rad gmin państwo polskie morze, niemniej bardzo mnie nie bardzo sobie z tym problemem radziło, ale tak, więc w przede wszystkim sposób zmiana myślenia prawda, bo kwestie na infrastrukturalny finansowej tak dalej zawsze był trochę z tyłu, a woda zawsze nie nadążały za pomysłami co wynikało przede wszystkim z problemów finansowych, jakie DEK i państwo musiało się borykać, a w związku z tym, że pewne formy się pojawiają pewne formy są kontynuowane są te, które już były natomiast sposób myślenia o tych ludzi to efekt największa zmiana, w jaką jaką, jaki powinno się mówić jeśli chodzi o dwudziestoleciu międzywojennym znaczy perspektywa patrzenia na tych ludzi jak na osoby, które potrzebują pomocy z wyłączeniem tych, którym pomoc nie możemy, który możemy tylko trwale izolować bardzo to jest ciekawa do tego, że tak jak on podkreślał wielokrotnie mamy bardzo wyjątkowy okres, bo z 1 strony mamy nowe państwo, które powstaje na gruzach 3 innych państw, a więc przyjmuje różne systemy prawne różne systemy penitencjarne i stać to scalić w jedno jednocześnie stworzyć pewną tożsamość, iż państwo bardzo proszę ja użyłem ostatnio takie sformułowania w 1 ze swoich artykułów chaos prawny, a to on powiedział o tych 3 zaborach, a w rzeczy 3 o tekstach karnych czy 33 pomysłach na umowę na prawo, a w zasadzie to nawet 4, a wreszcie Spisza Orawy i małe natomiast kryminolog, który czytał ten tak zwrócił uwagę, że nie uprawomocnią wpisanie chaos prawny bo, a państwo polskie świetnie sobie poradziło ze scalaniem tych 34, a kodeksów prawnych i uporządkowaniem tego to też jest wielki sukces tego państwa, a w, przekładając się też bezpośrednio na to w jaki sposób z tym marginesem społecznym sobie radzono prawda już jest czwartym roku stworzono system klasyfikacji przestępstw, układając go z tych 4 różnych kodeksów karnych było ono wręcz tytaniczną, żeby to uporządkować wiele to zajęło, ale udało się to zrobić AIM też takie kroki milowe AM w zakresie właśnie prawodawstwa UE są godne podkreślenia, ale tak jak mówiono cały czas brakowało tej kropki nad jego zakończenia tych wszystkich, czyli scalanie kodeksu nowe państwo próba budowania jedności, a jednocześnie światowy kryzys ekonomiczny VAT od 2 bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studio dr Mateusz rodak z Instytutu historii Polskiej Akademii Nauk był państwa i moim gościem odsyłam zainteresowanych skoczy do tekstów, których autorem współautorem albo redaktorem jest mój gość dr Mateusz tak bardzo dziękuję informacji Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA