REKLAMA

Opowieści łotrzykowskie

OFF Czarek
Data emisji:
2017-05-05 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa moim gościem jest dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj jest książka zbiór właściwie bardzo interesujący, ale chama na niego zatytułowane opowieści łotrzykowskiej wersja, którą trzyma w dłoni wydana przez Ossolineum 1983 roku trwało najpiękniejsze wydania jestem przekonany, że wielu wielu naszych słuchaczy, gdy ma właśnie te wersje w tłumaczeniu Janusza bandyckiego, a wiersze tłumaczyła Aleksandra Witkowska, zanim o Rozwiń » samych opowieściach o 3 kostki na ile to warto chyba powiedzieć kilka słów o ich autorze i też kontekście w jakim się znajdujemy, bo pomimo tego, że książka Terry to wydanie po polsku ukazał się w 1983 no to oryginał dużo dłużej było długo wcześniej ta opowieści łotrzykowskiej są m. in . dlatego bardzo ciekawym źródłem żonę i wyrażają pewne napięcie, które jest obecny w klasycznej kulturze islamu zdobyli największego rozkwitu, czyli w 0910 . wieku to znaczy pewne napięcia etniczne między Arabami Persami wtedy już Arabowie w nie są oni nigdy nie byli liczbowo w jej, a nie stanowili większości ludności imperium, którzy już po podbojach przecież nie mogli stanowić ci w większości, bo Półwysep arabski ma ograniczony potencjał ludnościowy, ale w dziewiątym wieku mamy do czynienia z bardzo szybką islamizacją i Arabowie nagle przestają mieć nawet większością muzułmanów w momencie, kiedy ruszali islamizacja Persji czy w ogóle wielkich połaci imperium zdobytych Lassa sami dawczyni, czyli Bizantyjczycy ach, i nagle w obie strony dają wyraz pewnym kompleksie są w swojej literaturze czy 3 czy do niechęci do Arabowie do Persów Persowie do Arabów i wydaje się, że jest to 1 stropu do do odczytywania opowieści łotrzykowskiej nie wiemy za wiele o autorze wiemy tylko, że się urodził 900 sześćdziesiątym ósmy roku umarł w 1000 w ósmym, a oni zresztą dosyć szczególną śmierci czy może za chwilę, ale główna teoria jest taka, że właśnie był prezesem po pierwsze, dlatego, że miasto jego pochodzenia Amazon, czyli starożytnej bata nad to był 1 z ośrodków kultury Perskiej przy tym, żeby było jasne i językiem literackim był cały czas arabski wtedy Perskiej jest w odwrocie można powiedzieć i w 2 Lubno jego biografowie mówią, że równie biegle co arabski ma same opowieści łotrzykowskiej są dowodem, że arabskimi władał niesamowicie z niesamowitą biegłością podobno perskim władał równie dobrze co dla Araba etnicznego mogiły było, że byłoby czymś dziwnym jednak i to nie jest w ogóle nic nadzwyczajnego, że w pierś z władał wtedy tak doskonale językiem arabskim, dlatego że trzeba pamiętać, że ten język literacki ówczesny, który był wtedy jest rozwinięty i jest wielu autorów, którzy prezentują wielką wirtuozerią jest tylko językiem literackim to nie jest język mówiony podobnie jak jak dzisiaj arabskich wtedy rozbijał na bardzo wiele dialektów mówionych, które się różniło od tego języka literackiego i można go było opanować po prostu jako język erudycji i religii czy wysokiej literatury są dość powiedzieć, że autorem pierwszej gramatyki arabskiej jest systematyczne lub Pers Asia była ich rzeczywistego wzrostu jest język literatury i nauki i kolorze Bahama, zanim władało nim perfekcyjnie nie od nie pozwala wysnuć wniosku, że była radiem natomiast wiele zbyt wiele o tym, autorze nie wiemy no poza tym, że z 1 z jego biografów w Tychach o wiele późniejsze ich hali Kan daje taki szczegół, że umarł w taki sposób, że zapadł w letarg i pochowano go za życia jeszcze nie zdążono go odratować po tym, jak ktoś usłyszał jego głos z grobowca na cmentarzu, czyli właściwie to była groza, którą karmiła się cała dziewiętnastowieczna literatura fantastyczna rzecz niesamowita jego dosięgła natomiast nie wiemy my nie wiemy zbyt wiele o jego nauczyciela mamy do jej kilka może imion i nie wiemy dokładnie możemy tylko domniemywać, jakie były źródła jej gatunku literackiego, który można chyba powiedzieć, że stworzył, czyli właśnie Macan Marka ma właśnie ta, bo prof. Danecki to tłumaczyć jako powieści łotrzykowskiej ze względu na tematykę, bo rzeczywiście jak byli za chwilę pewnie zobaczymy tematyka jest jej tematyka dotyczy bandyckiego półświatka różnych forteli i oszustw, których dopuszcza się główny bohater tych ma tam szyby czy diabła Fatahu i skandali, ale samo arabskiej słoma Kama oznacza raczej posiedzenie to jest coś co się opowiada zebranym z Wkrą słuchaczom, którzy siedzą dlatego każda z tych Macan każda z tych opowieści zaczną się takiej formułki opowiadał mi solidnych mieszczan i Tennis League Hiszam to jest z kolei narrator, który opowiadał o tym, głównie młodszych zazwyczaj taka, że byli w pewnym stopniu szkatułkę oraz konstrukcja tego natomiast naszym końcowym narratorem jest ktoś zapewne uczestniczy w takim posiedzeniu i tą formę sensu stricto widzimy po raz pierwszy łacha ma za niego, czyli na przełomie 210 z góry tak to jest oczywiście można wskazać pewne wcześniejsze dziewiątą wieczne źródła, gdzie podobne dykteryjki Cypryjczycy opowieści, że znajdą, bo w ogóle cała tzw. literatura Adam połowa decyzję w nurt bardzo ważny literatury dworskiej, który jest w osiągach Rosji w dziewiątym wieku w pewnym sensie karmi się dykteryjek kończy co liczyć się anegdotą nawet jeśli zostaniemy poważnych rzeczach naukowych już lub filozoficznych nie musimy koniecznie młodszych kach to taka anegdoty liczna forma przekazywania wiedzy jest dla niego bardzo charakterystyczna i na pewno można uważać za 1 ze żwirem za jedno ze źródeł gatunku natomiast malowani po raz pierwszy nadaje mu takie ścisłe ramy można powiedzieć i to jest odbiorcą groźny, że Allaha badani pisze dla jakiegoś czytelnika konkretnego tak to jest swoją drogą też bardzo ciekawe tylko dlatego, że to byłoby grubym uproszczeniem, gdyby założyć każda z tych opowieści jest tylko opowieść o jakimś fortelem czy o czoło 3 ku zakres tematyczny jest bardzo szeroki potrafią zdobyć erudycyjne zabawy na zasadzie realny zacytujmy jakiś wiersz im lalka i zacieki z innego poety i rozmówca recytuje albo, w których wiersz jest taki Itaki wtedy trzeba szybko znaleźć cytat, który odpowiada za danym kryterium jest taka matka ma jest taka, a od domu dla obłąkanych bim list dania po arabsku, czyli szpitala, która właściwie porusza główne problemy teologiczne epoki, czyli problem wolnej woli problem tego czy kolonii stworzony czy nie, bo są takimi opowieści, które zahaczają jednocześnie już zahaczają wręcz burleska właśnie to te osoby po latach, które miały w Rosji za zadanie, by rozbawić czytelnika natomiast ewidentnie go, bo wszystkie te opowieści łączy jedno, a one są napisane bardzo trudnym erudycyjny mi kunsztownych stylem arabskim, który pozwalał sądzić, że to było adresowanych do wykształconego czytelnika, który był w stanie połapać we wszystkich tropami, by rozumieć te jak nic, jaki cytat właśnie właśnie pada zrozumieć jest sam ten język, bo on jest bardzo bardzo trudny duża część klasycznej literatury arabskiej 0910 . wieku operuje świadomie trudnym zawiłych kunsztowny stylem gry co maluch Fiat był głębszy konotacje samej tej teorii Adam Buczek tej literatury, o których mówiłem wcześniej w skrócie chodzi o to, żeby czytelnika rozbawić nie zanudzić, ale jednocześnie sprawić, że stanie się mądrzejszy chociażby przez to, że powyżej, że poszerzy sobie zasób słów i BMW i będzie musiał wykonać prace nad tym, żeby zrozumieć ten tekst jest nawet jeśli tematyka jest trywialna, ale czasami wychodzi na szkodę oszukiwanie wieśniaka naciąganie go na obiad istnieje taka matka ma to jest zawsze podane wprost uregulowaną językiem, który jest bardzo daleki od standardów mówionych wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM nic się znajomością z opowieści łotrzykowskiej albo ma na niego państwa my gościmy dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego informacje o 1120 już za kilka minut po informacjach wracamy do programu off czarek studio dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego opowieści łotrzykowskiej, których autorem jest, a sama Dani netto inspiracja naszego dzisiejszego spotkania rozmawialiśmy o autorze znaliśmy tylko o czasach, ale chyba też warto poznać tych młodszych kach czy też w ogóle są w kontekście w tym czasie w zgodzie no bo ktoś myśli sobie do islamizacji raczyli, a historycznie pełno jest zaprowadzenie porządku bardzo ścisłego przepisy dotyczące życia codzienne codziennego, a to co chwila jakiś chłopczyk nieco 1 to drugi, a to drugie, czego zależy mi się o czasach, czego dowiadujemy się od tych tytułowych okrzykach machamy na to jest przede wszystkim produkt kultury miejskiej czy ono powstaje opowiada o różnych miastach wystarczy zobaczyć się tytuły 1 z bagdadzkich druga Mosulu w całości większość głównych miast, chociaż z przewagą PiS wice po raz kolejny chyba by wskazywało na to Pers com genezę, ale Hamas za niego, jakby nie może to funkcjonować poza poza kulturą miejską no bo nie mogą tam funkcjonalnym i nie mogą na wsi mówiąc o dużym uproszczeniu funkcjonować subkultury, a w pewnym sensie opowieści łotrzykowskiej hamowanie to są opowieścią o subkulturze, czyli właśnie w rzutach wolnych chwilach sam sama jak i częstości jej się pojawiają pojawia się określenie na na na kartach tego zbioru Otóż ci bonusa salon to są właśnie dworzec z, że jest to nieformalne Stowarzyszenie żebraków i młodszych kłów, których przynajmniej jeśli wierzyć zahamowaniem osobnym problemem znajdę to istniało na ile jest to realny kreacja literacka Hamas dla niego, ale jest to właśnie grupa nieformalna jakichś niebieskich ptaków, którzy żyją z oszukiwania najdziwniejszych tym mniej elokwentny od siebie zresztą często temat tamy i kończą się jakimś takim wiersz proszą kończą taką wieś schowaną puentą, gdzie nasz bohater fabuła Fatahu i skandali właśnie recytuje, że takich jak ja Bóg nie oddala od siebie, dopóki będą głupi ludzie wokół nich dopóty, jakby nie miał się dobrze w pewnym stopniu każdym takim fortelu, ale jednocześnie tak to jest można powiedzieć taki sztafaż do opisania, a całej kultury miejskiej ich nie tylko z jej bogactwem to znaczy w pewnym sensie jest to wygodny sztafaż to pokazanie pewnej karykatury w Wiedniu trendów kulturowych w klasycznego islamu, a także chyba tych napięć między Arabami muzułmanami Adamiak prezesami czy zasiądą w bo Kisielic gostyńskich w pewnym uproszczeniu tak, chociaż trzeba pamiętać, że Iran nie jest czysto szyicki bardzo długo przecież dopiero w dopiero 16 wieku szyizm staje oficjalną religią Iranu z papierosa widzi, a wcześniej to jest jednak wszystko konglomerat mozaika to jej nie ma nigdzie monolitu religijnego nie to są raczej rzeczy chyba w tym nie nie dziejące się na płaszczyźnie Teologicznej i zwyczaje w płaszczyźnie kulturowej proszę zwrócić uwagę, że bardzo często jest w tych matka małych i pojawia się moty w gościnności, na którym jest właściwie ufundowany cały etos arabski można zwrócić uwagę, że w jeszcze w 14 wiecznej redakcji baśni 1001 nocy opowiada się haki miał im jest taki Beduin, który zabija swoją ostatnią wielbłąd dzicy, żeby podjąć gości zbłąkanych na pustyni Arabowie byli w tym wychowywani, a ile matka Mohammada z niego robi sobie z tego różne niewybredne żarty jak np. znakami o maśle niestrudzenie wędrowcy w przybywają do jakiegoś takiego z innymi starca, który sobie z nich żartuję, a co byście powiedzieli na to inna to nic nie padają bardzo kunsztowne opisy potraw, ale im ślinka cieknie, mówi że mówią, że tak, że właściwie tego chcieli omówić tylko własnej pragnie tego samego prawda albo gospodarz, który zanudza swojego gościa lub opowieścią o wszystkich elementach swojego domu drzwi po pro quo, bo od lat i nogi od stołu, a my nie podaje mu obiecanego jedzenia to jest ewidentnie jej topos w pewnym sensie, fundując dom kultury będą blisko rocznym pokazany już w krzywym zwierciadle dlatego się nie wydaje, że to, że tutaj chodzi o religię tu chodzi raczej o takiej można wyjść coś co definiuje arabską czy Perską tożsamość, bo z kolei o ludziach i był, w którym chodził w tamtym okresie za najwybitniejszego uczonego, że jest za kogoś, kto to jest, kto opanował i pojął całą tę całą dostępną wiedzę zresztą podobno miał umrzeć przygnieciony przez własne książki jeszcze topos antyczny dość trudne reformy było w realizacji zważywszy, że to był raczej zwoje ich nie było pergaminu tak jak wiosną Europie, ale napisał taką księgę z kompleksów w dziewiątym wieku, którą można uznać za w jakiś odległy literacki pierwowzór Hamar NIK też posługuje anegdotą i co jest na pozór dzieło naukowe co znaczy mało powiedzieć kilka opowieści o skąpca i wyjaśnić fenomen skąpca, który jest dla Araba niepojęty i dlaczego aż ktoś, kto ma nie da tego komuś, kto o to prosił, a przecież to jest taki dyshonor jak można ten dyshonor przewyższa tę stratę materialną, bo jak się przejrzy księgę z kątów jest dosyć obszerna obszerniejsze niż Hamas Danii one są one geograficznie ułożona opowieści stamtąd stąd to stamtąd to jak zrobimy mapy tych opowieści się okaże 90 % w końcu będzie pochodzić z wersji, a nie z miasta arabskich dlatego właśnie wydaje mi się, że pewną tak pewnym takim kołem zamachowym całej tej literatury jest rywalizacja arabską perska no bo 1 szuka miejsc w końcu wśród Persów z kolei Pelc 6 nie jest taki gość z tego przymusu arabskiej gościnności pokazuje Arabów z kolei w krzywym zwierciadle co nie zawsze wygląda tak idealnie powinno natomiast życie zakres tematyczny jest szerszy, bo dotyczy 2 czas do literatury wysokiej teologii innych rzeczy tutaj można znaleźć wszystko wspomniał pan o tym, panie doktorze, że ma Kama to taka ranny opowieść anegdota pisana prozą, ale w tej prozie czy w tych opowieściach pojawia się sporo poezji czy to jest taki trochę język mieszany, bo to jest mam wrażenie dzieło erudytę właśnie dla Rudy tułów to oni, że tematyka jest przez solniska czyli, czyli półświatek i bagdadzkiej czy z innych miast to zresztą nie jest nic dziwnego przecież każda tradycja literacka właścicielka Europejska również, że także chińska ma literacki opis przestępcy to jest taki romantyzm, więc iść za tym kryje, ale oczywiście jest to w znacznym bardzo znacznym stopniu Grass konwencję i w pewnym sensie to jest ufundowany z 1 strony na licytację rzeczywiście są już są cytowane i teksty często wiersze klasyków poezji arabskiej czy dobre duńskich czy z tego największego rozkwitu dziewiąta wiecznego, ale też często pastisze, jeżeli się przyjrzymy nasz wkład rzut karny jest taki jest taki moment, a Wojciech Kocikowski, że jest zacytowany fragment z 2 sumy to jest taki znany poeta beduiński, ale w dzisiejszym dywanie tego nie znajdziemy w dzisiejszym dywanie w Rumi, który mamy nie ma takiego fragmentu albo coś się nie zachował zawsze jest możliwe albo jest to po prostu pastisz już napisany przez zahamowanie jego natury jest to oczywiście nie do odróżnienia, ale oczywiście to nie jest Otóż jest to opowieść o umowę o życiu miast, która dostarcza wielu detali na pewno o o życiu codziennym szkody, jakie potrawy gotowane jak wyglądał suk i t d . ale trzeba mu jednak mieć świadomość, że to jest literacka kreacja i nie jest żadnym realistyczny opis co tam są właśnie głównie mamy do czynienia z hiper wolą było brzemieniem czy przyjedzie stylizacją nic nie rozumiem, że ta forma literacka zdobywa popularność zrobiła wręcz ogromną karierę w całym świecie muzułmańskim, a nawet poza nim, bo rzeczywiście dosyć początki są można powiedzieć dosyć skromne wraz za chama zanim, z czym skromny jeśli chodzi o samą tematykę, bo tutaj powiedział, że jest dużo detali, ale jednak to do winy i duży zakres tematyczny, ale jednak dotyczy to cały czas tego, iż nie tego, aby USA hali skandal jego, których nie dokonuje właśnie różnych cudów sprytu i elokwentny i a ta tematyka poboczna jest tam tyle po prostu tak tematami dotyczą różnych tematów natomiast już jeszcze to ma jeszcze by się to wystosowało do takiego bez bezpośredniego następcę Bahama na niego następnym pokoleniu przyjechali jego, który ma bardziej popularny Bodzio gardziła rozdali większą sławę, ale dla Europejczyka jest znacznie mniej strawnej byli dużo trudniejszy do przetłumaczenia dlatego rząd nie tylko to on wszystko filmował Polski przekłada się nie rymuje jest to niemożliwe do uzyskania, bo bardzo trudne, a my za Halina w skład pisał utwory ze znacznym pisał samymi literami bez kropek jedyna kamera albo samymi literami z kropkami także przenosić to jeszcze na najwyższy poziom natomiast literacko oczywiście chodzi o te obrazy jest jej matką mniejszą siłę chwalić, ale Hamas ani natomiast z biegiem wieków to ewoluuje i matkami to jest z późniejszych wieków czy czytniki z późniejszej fazy klasycznego islamu już mają bardzo im czasami mało wspólnego z tym pierwowzorem młodszy KOV ski można powiedzieć jest ważna debata teologiczna albo filozoficzna ma problemy o problemach egzystencjalnych można powiedzieć jest to spotkanie filozofów bardziej niż dziś Silence cisza opowiadający o młodszych, jakie musi audytorzy mów mów w mieście często dotyczy właśnie kwestii jakichś naukowych astronomicznych przyrodniczych, jakby ten gatunek wykracza poza tą młodszy kostką genezę innych staje się 1 z gatunków refleksji naukowej można powiedzieć, ale pytałem mojego odbiorcy tej książki zastanawia się czy ta forma jest pewnym narzędziem, którym autor posługuje się, żeby podzielić się swoimi wrażeniami czasem punktu widzenia czy też jest pewnego rodzaju nie wiem zbiorem tak działamy zbiór dowcipów, które można opowiadać znajomym, tak więc ktoś, kto nie ma zasobu nie zna dowcipów, by po przeczytaniu książki dowcipami może podzielić jej słuchać znajomi, którzy ostatnio świetny kawał no i teraz Jerzym pani na to pozwoli to może sypać jak z rękawa i w zasadzie czy też jest podobnie czy to, gdyby te opowieści łotrzykowskiej są właśnie opowieściami, które możemy zabłysnąć wśród przyjaciół mówi kościoła o elitach, ale jednocześnie, opowiadając mrożącą krew w żyłach historie albo gdy bawiąc także uczymy tak nowo jest jakiś morał tak to widać tu właśnie dlatego ja mówię Łada 2, a dobro ogólnie oznaczeń w dzisiejszym języku arabskim nowoczesnym rysuje funkcjonuje raczej w liczbie mnogiej jako adapter z dłuższymi samogłoskę mi to zaś literaturę, ale pierwotnie to oznacza wszelkie wyrafinowani wszelką kulturę i ta tzw . w Polskiej logistyce literatura Ada, bo one właśnie na te 2 cele nadrzędne, czyli dydaktyczny i jednocześnie nie może zanudzić musi musi bawić niezależnie od tematyki no właśnie z 1 strony tematyka jest lekka, ale z drugiej strony warunek jest lekka to bawimy po pierwsze, tym językiem, a po drugie, uczymy tym językiem, który jest trudny nie można go sobie tak zrozumieć, a Vista i w pewnym sensie UEFA ma dla niego to jest dziedzictwo tego wydaje mi się po co na pewno pokaz wirtuozerii stylistycznej jeśli chodzi o coś jest książka z dowcipami do pewnego stopnia tak, ale raczej bym tutaj w Lublinie porównują Tour de ski młynarz polskiego tylko raczej, z jaką silnych jakoś bardziej wyrafinowaną literacką zabawą bliżej temu Dekameron niż dojedzie do nas carskiego wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwa mają gorsze informacje 1140 wracamy po informacjach dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest państwem moim gościem opowieści łotrzykowskiej autorstwa, ale Hamada niego w tłumaczeniu Janusza Nowackiego i Aleksandry Witkowskiej Aleksandra Witkowska pierwsza poezja Janusz Danecki prof. Różański k proza słonia ponoć literaturze, a dobowej i rozumie te wszystkie elementy dobra literatura dobowej, a jednocześnie z dzisiejszego punktu widzenia, ale mogą wydawać się trudne do pogodzenia no bo oto mamy kogoś zabawić dzisiaj raczej, jeżeli mamy zabawić to powinno być proste i nie wymagają zmierzać szybko do celu tak taka jest puenta trochę zakręcamy i Bach jednocześnie język, który jak rozumiem wymaga też od słuchacza czytelnika wykonania pewnej pracy tak, bo to jest przede wszystkim rozrywka elit, a poza tym literatura, a w 2 stawiało sobie z celem coś co wykracza poza samą literaturę i w ogóle się wpisuje w pewną refleksję filozoficzną oraz człowiekiem dziewiątą wieczną to znaczy celem wszelkiej nauki, a w tym też literatury jest uzyskanie można powiedzieć takiego zwanego el alei San kami po arabsku, czyli człowieka pełnego człowieka doskonałego, który przez obcowanie z nauką literaturą dochodzi do jeśli nie pełni Poznania, bo ta jest niemożliwa do głębszego Poznania świata w ślad za tym do głębszego Poznania Boga, a na ich ślad za tym stoi sam staje się lepszy i doskonałych natomiast tutaj też trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie wypływa to czysta teoria sztuki literatury wiedzy wypływa także ze szczególnego statusu języka arabskiego, który jest językiem Koranu, czyli doskonałe poznanie języka arabskiego, a idzie on nas właśnie za tym, że rzezie czytamy literaturę rada bowiem bawimy się takimi trudnymi tekstami poznajemy język arabski doprowadza nas do lepszego Poznania i objawienia boskiego w ślad za tymi Boga co prawda ta moneta miała 2 strony w klasycznym islamie, dlatego że wielu rekordzistów religijnych krzywił się na tom prozy rymowaną tzw. sadzy, a dlatego, że jest kino mniejszościom zarzucała, że sanki beduińskie praktyki należy zarzucić, ale z drugiej strony podnoszono, że Koran jest, że eksmitowany sam w sobie, że się rymuje i niektórzy uważali w ramach tak znanej teorii od razu Koranu w ramach, której Koran jest najdoskonalszym tekstem i od czasów, lecz osłabienie czy wszystko jest słaby i blednie w obliczu Koranu jest stworzenie takiej prozy rymowane i było przez niektórych uważany za nieuprawnioną imitacji Koranu, który się należało wystrzegać niektórzy z jego liści właśnie potępiali raczej takich działek na chama taniego on większościowym nurt był taki, by się przyjęło i jakby w ostatecznym rozrachunku chodziło o to, o czym mówię, czyli właśnie do o uzyskanie człowieka doskonałego grzeje lepszego niż był przed kontaktem z literaturą oczywiście nie jestem na tyle naiwny, by twierdzić, że każdy dzień, że każdy dworzanie nadwozia beskidzkich rzek przyświecały takie wzniosłe cele, ale teoretycy nauki i dziewiątą uwiecznić dziesiątą właśnie w ten sposób to uzasadniali, ale to do tego celu bardziej pasuje Tałant późniejsza forma, które pan mówił, czyli ta, w której po rozmawia się właśnie o problemach teologicznych, a w pewnym sensie tak tylko to jest mniej atrakcyjny dla dla nieprzygotowanego czytelnika, a tutaj ważne byśmy tą Macana od domu dla obłąkanych oto nagle mamy naszego AWSA haczyk, dlaczego łącznika, który nagle znajduje się w towarzystwie 1 z głównych teologów swoich czasów niektóre wcześniejszych Abu Daoud da, który jest takim to jest od bazyliki dawniej się mówiło, że to są racjonaliści muzułmańscy dzisiaj to odrzuca wolałbym byliby w stanie chodzić do szkoły nagle się ten wybitny teolog znajdują obok naszego reprezentanta półświatka i oni się obydwaj, a przepraszam nie tylko to ten nasz narrator jest w jego towarzystwie i obydwoje się udają nagle do domu dla obłąkanych, gdzie w Łodzi, gdzie spod ręki szaleńca, który nawiązuje polemikę ze wszystkimi poglądami w autach mówiąc umownie więc, że pójdzie do piekła ogłosił wolną wolę jak człowiek nie jest nie ma wolnej woli jest kierowany przez Boga jest naprawdę jest 1 akcja poza tym Koran nie jest stworzony i w ogóle jesteś, a buda Łódź wrogiem księgi hut PiS-u oczywiście na końcu się okazuje, że to jest znowu nasz młodszy tym szalenie zagłaskać i skandali, które akurat znalazł się w tym miejscu dzisiaj jak sam wierszowanej płeć mówi prezes szaleńcem w szpitalu zaraz zmieni się w tutejszym klasztorze nic nie należy tego wszystkiego brać zbyt poważniejszą zmienności też jest czymś co bardzo często występuje w tych matka Madzi z racji tym hebrajskiego rasa Arabem nie jest w ogóle istotne jest sztywny pokazuje ten tygiel kulturowy, jakim było imperium, ale wydaje się, że cel jest jasne, że to jest rzecz jest w ogóle, jakby ten obłęd hut jest ich skrajnie pretekst to wyliczyć, że ten design Hiszam można sobie tam dołożyć Abu Daoud, dla których wydaleni z człowiekiem z półświatka nie był i że ten ta konwencja jest bardzo pojemna, że zwierzę, że nagle się okazuje, że tak tacki złodziejaszek i Sowizdrzał jest w stanie nawiązać polemikę teologiczną natomiast, jakby te teksty nabierają wielkiej większej naukową gościć dziś można tak wyrazić dopiero później, a wcześniej wydaje mi się, że Malta Kia jechała za niego to jeszcze nikomu nie przeszkadza młodszych może rozbawić teologii w 3 oprócz 3, a Harry i jego Anwil, a uchwalenie go sąd znamy w Polsce autorów bakalii nie jest tłumaczony tylko Hamada nie jest tłumaczona serię ligowych i hali jest trudniejsze na pewno jeszcze językowo Bond przechodzi na wyższy poziom wirtuozerii na pewno, a jednocześnie są mniej celne i mniej zabawne tylko polskiego chama Dańczak natomiast trzeba powiedzieć że, zwłaszcza przez Hiszpanię wydaje mi się ten gatunek ma kamery przedostaje się można powiedzieć tylnymi drzwiami do literatury Europejskiej, bo literatura romańskich, zwłaszcza hiszpańskich taka literatura młodszych KOV skoro okazuje się modna jest żoną nowela wikary Liska w Hiszpanii szesnastym wieku, a nie znamy dużo takich tekstów no tu oczywiście to nie jest jedyne źródło inspiracji w ogóle nowela przeci w starszym starszym gatunkiem jej obecnym w ogóle literatura śródziemnomorskiej już wcześniej, ale n p . na Polski jest tłumaczony po pierwsze mamy antologię dawnej noweli hiszpańskiej, gdzie właśnie z tą nowelą WiK aryjską można się trochę zapoznać, ale przede wszystkim łazik Stonesów klasyk literatury hiszpańskiej anonimowy 1 z natychmiast trafił na indeks inkwizycji to jest gryząc tą satyrą na kościół już 16 wiecznej w ogóle na stosunki społeczne w Hiszpanii dodatkowej pikanterii dodaje fakt że, że wg legendy miał zostać napisany w jakiś kardynał w karocy udających się na sobór trydencki, ale nikt tego nigdy nie potwierdził i na pewno ta nowela młodszych Kosowska, która była znana w kulturze muzułmańskiej chama rani był znanym autorem jest 1 z nich Jet jest 1 z inspiracji podobnie Don Kichota przecież postać Sun co państwo jest dużym stopniu Piekary niska Cervantes też w pewnym sensie wyrasta z tej tradycji, więc nawet jeśli nie znamy w Polsce jej nie innych autorów noweli młodszy kolskiej albo arabski czy arabsku języczki najmniejsza hamowanie i to na pewno należy się jakoś przedostaje do literatury Europejskiej Szalacha Maroni też nie jest także jest tłumaczony na wiele języków europejskich z tego co pamiętam jest przykład francuski natomiast angielski jeśli jest tego nigdy nie widział nie miałem w rękach, a w świecie arabskim, a hala oddani ma szczególnie szczególną pozycję 3 dniach właśnie prekursor gatunku tak znaczy oczywiście historycy literatury cały czas go pamiętają, ale ten obłęd w te mogły osad jest na tyle sympatyczną postacią takiego dyla serwis działa trochę właśnie to jest kolejna nowela młodszy powstał też germańska być może czerpie z tego takie właśnie łotra, który żyje z portali i on jest na tyle sympatyczną postacią taką barwną, że rzeczywiście przedostaje się w każdym z nich też do literatury dwudziestowiecznej arabski jest kilku pisarzy, którzy je nimi inspirują poza tym bardzo nośna jest formalnie szkatuły kogoś tych opowieści tutaj jeśliby miał wymieniać oczywiście ona jest w ogóle to nie jest tylko cecha Hamas za niego i to każdy, kto czytał wymienione wcześniej baśni 1001 nocy czy w ogóle prozę arabską klasyczną się z orkiestrą szkatułki nowością no to tutaj jeśli się jeśli mam wymienić oraz mini kolejne dzieło klasyczne europejskie, które wiele temu zawdzięczasz temu wiele kamienicami z JLL wiele jest powiedziane od tej z dawnej Hiszpanii muzułmańskiej korzyści były rękopis znaleziony w Saragossie, więc wydaje się, że taka literatura jest bardzo nośna i innych nawet literatura Europejska być może ma Hamas nie mógł wiele zawdzięcza Enia, a pan podobało się panu podoba swoje spotkanie z opowieściami o 3 ruskimi co jest 1 lub z moich ukochanych książek jeśli chodzi o klasyczną literaturę arabską tu poznałem jako student i byłem zauroczony tymi właśnie barwnymi opowieściami i często dowcipem często aktualny nawet dzisiaj znaczy człowiek czytający te nuty fortele wykupy różne, ale sama do niego jeszcze w stanie już z tego śmiać do dzisiaj wydaje mi się, a to nie jest wcale regułą już jej w przy obcowaniu ze źródłami średniowiecznymi pamiętam, że jak byłem wierzę, że jeżeli już zacząłem mieszkać w Paryżu to wtedy kończyłem arabistykę natomiast pisałem doktorat to jedno z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem to było pójście do Chin dojdą do arabskich księgarni kupienie sobie oryginału oczywiście nic nie rozumiałem jeszcze wtedy, bo to jest bardzo trudny język i do dzisiaj jak czytam to często wymaga ode mnie na miejscu władz Wrocławia i dużego słownika, ale tak jest to coś co mimo zapowiedzi towarzyszy im chwili od początku kariery i bardzo solidną książkę w cenie i tak książka Anny jest wersja na skróty jest tak chłopak kupił w Paryżu tak właśnie tam przed sobą większe i to jest wydanie starego roku co musiałbym zobaczyć wydają się ze swoich lat dziewięćdziesiątych w wiecznym Stopka 200012 proc 2000 EUR ten stał się zbudowany jako klasyk więcej jak im to trudno mi tutaj teraz coś wymienić wiele marzeń może jedynie Kochanowskiego Kochanowski on ma małe ma podobną rangę w literaturze arabskiej hamowali pamięta się ani bardzo panu dziękuję dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego im rosnąć również Warszawskiego był państwa i moim gościem opowieści łotrzykowskiej autorstwa, ale sama do niego tłumaczenie Janusza Zaleskiego Aleksandry Witkowskiej były tematem naszego dzisiejszego spotkania informacje Radia TOK FM już za kilka minut z o godzinie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a zrealizował Adam Szurek z Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA