REKLAMA

70 lat temu rozpoczęła się akcja "Wisła". Mówi prof. Tomasz Stryjek

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2017-04-28 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy śniadaniu w dołku z po szóste 25 i 10 sekund pan Piotr w mailu wyjaśnia, że oczywista oczywistość, bo pozwolił sobie zacytować ten zwrot to powiedzenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego premier Miller nie tylko żartobliwie powtórzył czeka na państwo opinie komentarze także na profilu Radia TOK FM na Facebooku prosi również do nas dzwonić 224444044 pisać śniadanie małpa TOK kropkę FM pierwsze śniadanie w toku państwo mają gościem jest pan prof. Tomasz stryjek Rozwiń » historyk Polskiej Akademii Nauk Collegium Civitas dzień dobry pani dzień z 6 z pani profesorze tak wyszło, że o o ważnych wydarzeniach historycznych zwykle mówimy przy okazji okrągłych rocznic są takie wydarzenia historyczne, które wciąż gdzieś są za Odrą wokół in im świeższe tym większa zadra w ale jest takie toczyliśmy przed wejściem na antenę krótką dyskusję jest takie wydarzenie akcja Wisła, który mieni się tak wydawało jest 1 z takich wydarzeń sprzed 70 lat przypomnę wysiedleń 140  000 Łemków Ukraińców z Bieszczad najogólniej rzecz ujmując, które niesie wydawało została wyjaśniona Polska posypała sobie głowę po po popiołem świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński prezydent Aleksander Kwaśniewski politycy parlamentarzyści uznali, że no to był to było nie w porządku, że należy to potępić to wydarzenie, a teraz wraca właśnie to znaczy nie powiedziałbym, że to zostało wyjaśnione ani w Polsce ani w stosunkach polsko-ukraińskich to jak oceniać to wydarzenie ono zaś znajdowało się na drugim planie w stosunku do zbrodni wołyńskiej, bo faktycznie no jest o zbrodnie innego typu polegającą na masowej deportacji do 40  000 została aktorka nie na zabijaniu natomiast no trzeba powiedzieć to co pan tutaj przywołuję te opolskie polityczny akt w stosunku do akcji Wisła Lotosu po pierwsze, zmienić uchwały Senatu pierwszej kadencji 1910 roku, która przeprasza naród ukraiński do przeprowadzania tej gminy Koluszki tej akcji, a także szereg deklaracji prezydencki rzeczywiście są równo w stosunkach między ziem, który prezydentem Kwaśniewskim o kuciu wspólnej deklaracji jak prezydentem Lechem Kaczyńskim o prezydent Juszczenko, niemniej nóż łożysko akty, które ma charakter polityczny, a nie prawne to znaczy to jest wyraz dobrej woli to efekt no właśnie on ładniejszy znacznie łatwiejsze, bo nieco się odnosić do prawa Międzynarodowego dnia trzeba myśleć o rekompensatach to tym bardziej że rzeczywiście wtedy to niema zobowiązania tak jak polityczny do tego prawne, owszem, daje takiej podstawy aż roi w tej sprawie w sprawie przesiedlonych w akcji Wisła w zasadzie nie ma problemu roszczeń o 8 i gospodarstwa tego, żeby gospodarstwo jedno przesiedleńcy dostawali w jest jedynie problem roszczeń o lasce na terenie Bydgoszczy część prywatnych osób, które było w rękach Chłopskich z nieco niestety drużyna Niemiec też trochę jest ono jest zawsze, kiedy się pojawiają pieniądze obywateli wasz problem polega na tym, że pan nazwał to czystką etniczną przeprowadzoną przez państwo polskie wobec własnych obywateli no tak to wygląda z punktu widzenia prawnego co więcej można, by nawet powiedzieć odciska się też jestem trochę grosza jest termin właściwie takie opisowe historyczno socjologiczny, a który się upowszechnił w latach dziewięćdziesiątych w związku z wojną wojnami na terenie byłej Jugosławii dopiero w kulturze prawnej należałoby raczej mówić o zbrodnie przeci w ludzkości 1 z form tych zbrodni i jest cel i to takiej zbrodni, której celem jak się skończyło Kazio on było pozbawienie tożsamość całej zbiorowości narodowych, bo aż bale czułem to ma pan namyśli Ukraińców Łemków Ukraińców byłeś, dlatego że akcja Wisła sięga znacznie większego obszaru niż nam się z reguły tak skojarzeniom wydaje Bieszczady metoda uproszczona, bo to jest przecież pas, który sięga od czerwonej Rusi Chrostowski Otóż są okolice tutejszy szef misji Krościenka aż po młoda tutaj prawda, więc to jest województwa krakowskiego ówczesnego krakowskiego rzeszowskiego lubelskiego czerpać Pograniczny całe Podkarpacie i w gruncie rzeczy poza miastami były nieliczne grupy ludności ukraińskiej zostaje cała trudność w Polsce, która w ogóle został w terenie wysiedlono i na miejscu 3 zamieszkane Norwegom pozbawiona możliwości kultywowania swojej tożsamości przez przez język przez gminę szkołę przez wydawnictwo przez tak że nabożeństwo obrządku greckokatolickim, bo ten kościół był skasowany z tym, że trzeba powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że władze polskie w momencie podjęcia decyzji o wysiedleniu nie miał jeszcze tej takiej determinacji asymilacji innych to inaczej to torze żyło za 3  000 000 na nowym miejscem zamieszkania tak właśnie przez te regulacje, odbierając możliwość kultywowania własnej tożsamości, a tu dziś dopiero około pół roku później można powiedzieć, że to polityk jest widoczny tu jest rzeczywiście wiele w tym w kwietniu maju 40 siódmego roku jeszcze spontaniczność czy działa wysokiego wzrostu ostrygi jest lęk, że to, by to w końcu załatwimy my to w końcu lat i oczywiście sprawa zabójstwa czy go wreszcie śmierć w boju gen. Karola Świerczewskiego 2007 . Mars jest przypadkowo po prostu zdarzyło się tak wyszło i konsekwencji wykorzystano jako pretekst właśnie, żeby za rok, żeby użyć, gdy Mieszko znalazł się KBC jest właśnie był 1 z zostawmy na chwilę gniew społeczny skupmy się na taką operację Wisła mamy czterdziesty siódmy rok tak, ale to nie był początek żaden tylko, a nawet chyba bardziej należy być koniec pewnego procesu, bo przecież już czterdziestym czwartym roku rozpoczęło się wysiedlania repatriacja tzw. taktach w tym, że są jednak te 2 rzeczy jak wyglądał nie chciałem zobaczyć jak wyglądały tak bardzo to nazwiemy ów w uproszczeniu Bieszczady przed drugą wojną światową pytam, bo 1 z naszych słuchaczy też zwraca uwagę na profilu Radia TOK FM na Facebooku, że rozmawiała z 1 z banków, który mieszka żyje w Bieszczadach ja też kiedyś rozmawiałem z osobami którymi opowiadał, że kiedyś było, że i tętniące życiem tereny już wtedy to ile masz takie wyludnienie to tam i pustka Bieszczadzka, którą tak nas ciągnie w Bieszczady kiedyś była nieprawdziwa najbardziej tu na 3 stopień wagę takiego zagęszczenia ludności w ogóle szkoda całych Karpatach dawnym zaborze austriackim był bardzo wysoki to bardzo ciekawe, że przy bardzo kiepskich glebach i mało korzystnych warunkach w ogóle dla bytowania ŚDM 1 bardzo wysoki przyrost naturalny i w konsekwencji mieliśmy gestu jest zasiedlenie są takie opisy słynnego polskiego etnografa wystrojem wnętrza tych, którzy muszą kościelną krzyż znów 30 właśnie tych wsi dosłownie w okolicy najbliższy tego jądra dzisiejszego parku Narodowego Bieszczadzkiego 2 osad tam jest mniej, żeby nie skłamać 400500 numerów, czyli z gospodarkami tam jest kilka prawda, więc to są olbrzymie różnice i domy głównie w hodowli mniej rolnictwie no każdy kawałek ziemi praktycznie wykorzystany sprzyjało temu zresztą ten specyficzne warunki przyrodnicze czy choćby tak jeśli chodzi o wypadkach najbardziej tutaj w Osieku unijnych Połoniny bez drze w na tereny, a kto, więc jest w tym sensie akcja Wisła jest jedno zniszczeniem pewnej notebook takie górnolotne słowo cywilizacji, która dość górnolotnie, ale adekwatne ostatecznie tak no bo pewien specyficzny kulturowo obszar górali ruskich, w których część miała już świadomość narodową ukraińską ukształtowaną trzęsienie z buszu członków była też orientacja narodowa oddzielającą świąt od Ukraińców oraz wszystkich szkół spośród wszystkich tak aż 3 i dzisiaj zwana kara od Rusi szkoda, gdyż istnieją co zresztą to jest specyficzny bardzo taki krok od dziś cywilizacji jest nie zmodernizowanej gości w noc ona całkowicie zniknęła z Elwro pan nazwał to czystkę etniczną przeprowadzono wobec własnych obywateli to byli obywatele Polski nie było a dlaczego los, ale zdaniem nie udało się, bo UE wiadomo przesiedlenia miały miejsce we wszystkich częściach Polski w różnym kierunku różne były okoliczności przyczyny zachodnie ziemie tzw. odzyskane to data z kolei na zachód my, dlaczego akurat Bieszczady i jej i tamte okolice nadal, pozostając takim puste, dlaczego nie udało się zawsze, dlaczego tam nie pojawiła się pana zdaniem z perspektywy historycznej nowa ludność Borys ziemie zachodnie bardzo gęsto zaludnione dzisiaj już dawno tak tak to osiedle masowo zwalnia z winy, czyli te poniemieckie tereny nazwijmy to tak bardzo w dużym uproszczeniu nie było problemu z tym, żeby tam sprowadzić nową ludność ubierała się to nie udało w 2 w waszych rodzin są 2 kwestie to znaczy pierwsze, że dla władz polskiej Rzeczpospolitej ludowej z osiedla niesiemy tzw. odzyskała czy zachodniej i półrocznych i niemieckich było to priorytetowe z powodów ideologicznych międzynarodowych to znaczy trzeba było wykazać, że to nienależnie polską w Poczdamie tej ziemi otrzymało i wobec Niemiec polskie stale Piastowskim moje liczone były Piastowskiej trzeba było tam zatrzeć nie on niemieckość wszystkim w terminologii to on ma to pomosty co prawda w nazewnictwie i zasiedlić kiedyś panią przepraszam jest z Opola pochodzę stary Piastowski gród Opole taki napis w nieco w żółtku jeszcze w pod koniec lat osiemdziesiątych na wieży Piastowskiej został właśnie tam akurat tam rzeczywiście lokat w Opolu oczywiście było to dotyczy to z czasów Książąt Piastowskich było to osadnictwo prawda, ale rzeczywiście w wielu miejscach warto sięgnąć po trzecie to w ogóle praktycznie już drogową natomiast też pierwszy powód i też zapomnieć też osiemdziesiątego roku do traktatu Polska RFN nie było ze strony niemieckiej faktycznie zawiedzeni w dostawie ziemie zachodnie wróćmy do operacji Wisła tak no sama operacja jak wiadomo miała miejsce między po dwudziestym 8 kwietnia stąd dzisiaj początek lat 80 rocznica dotrzesz do 1 lipca po czterdziestego siódmego roku w no i celem było przede wszystkim całkowite wyeliminowanie z oddziałów ukraińskiej powstańczej armii, które przypomniały osób przy tej okazji żal ból żal za zabicie gen. Świerczewskiego miesiąc wcześniej przecież postanowiono, że no ten jeśli zniszczenie tych partyzanckich oddziałów jest możliwe tylko po całkowite wysiedlenie ludności w Łęczycy chce 1 rzecz dopytać na ile to wysiedlenie było polską reakcją na ile to było akcja zaplanowana gdzieś w ZSRR nie dodać do tego zapanowała w ZSRR w radzie nie ma tutaj żadnych na razie dowodów, że było zaplanowane 3 polecone ślady Moskwy 36 Kijowa szybką kolej nie można powiedzieć ostatniego zdania w tej kwestii rzeczywiście archiwa w Kijowie w szczególności dopiero niedawno całkowicie otwarte można jeszcze pod kątem przebadać, ale nie narażeni są to nie wskazuje w rozmowie z 1 to, że państwo polskie, wzorując się na sowieckich deportacjach podjął to są metodą rozwiązanie problemów no partyzantki na południowo-wschodnim czy obcą rasą Reasumując, kończąc, bo musimy skończyć drogę, a powinniśmy my jako Polacy jednak mówić biją się w piśmie akurat ta no niewątpliwie jest to odpowiedzialność państwa polskiego no, chyba że ktoś nie uzna tego państwa rządu przyznają, że za swój Zapolskiej, ale poważna dyskusja inna dzisiaj nie możemy tego przed czym jest to w pełni umów, ale warto mówić przypominać także przy okazji okrągłych rocznic zawsze wychodzę z takiego założenia, że świadomość grzechu własnych narodowych społecznych pozwala zbiegł z otwartą przyłbicą mierzą się ze współczesnością mamy zgodę dziękuję bardzo prof. Tomasz Rejek historyk Polskiej Akademii Nauk, by państwo i moim gościem Collegium Civitas za chwilę informacje totemy pierwszy program gospodarczy i poranek Jacek Żakowski my spotkamy się w czwartek dopiero życzę państwu bardzo miłego w poniedziałek ma być już słonecznie majowego weekendu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA