REKLAMA

Kontrola Ośrodków Szkolenia Kierowców i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego nieefektywna (powtórka z 4.03.2017)

Skołowani
Data emisji:
2017-04-29 09:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
31:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
druga część audycji skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem proszę państwa teraz przede mną 2 pliki kartek ministerstwo infrastruktury rozporządzenie ministerstwa infrastruktury i budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców i rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego pierwsze nauczają drugie egzaminujący, więc to dość myślę istotna sprawa, żeby wiedzieć co tam się dzieje jak są Rozwiń » szkoleni kandydaci jak może tak powiem są egzaminowani kandydaci także porozmawiamy sobie teraz o tym, przez Skypea Filip Grega Fundacja SOS odpowiedzialne szkoły jazdy dzień dobry halo halo dzień dobry chodzi, ale teraz sygnał, że przez chwilę taki był tylko źle, ale teraz już słyszymy wszystko dzień dobry, więc studio Wojciech Szemetyłło ekspert ds. szkolenia kierowców dzień dobry panie Wojciechu dzień dobry pan dzień dobry panie, ale z Filipem rozmawia Anna propos różnych rozporządzeń, które ministerstwo w zakresie właśnie szkolenia kierowców i egzaminowania wymyśla z panem Wojciechem z kolei rozmawialiśmy, a propos raportu Najwyższej Izby Kontroli co do właśnie system szkoleń, więc jak najbardziej związkowe, które są w tym temacie zaiste, mają, więc ani chwili, by ich chyba się rozłożyliśmy 2 noże to zróbmy także ja tutaj będę pisać panie Wojciechu to może zaczniemy od tego, że jak to rozmawialiśmy kilka minut drogi lat temu chyba 201415 zlotym rok ten raport Najwyższej Izby Kontroli był na kiepsko z tą kontrolą jest u nas w Polsce i chyba lepiej nie będzie, jeżeli patrząc na te rozporządzenia, o których jeszcze jest to bowiem chwilkę nawet zagrozić sytuacja jest dla przedstawiona w raporcie jest po prostu sytuacją, która mówi nam, że ta kontrola nie istnieje de facto po prostu starostwa, które z mocy ustawy osoby upoważnione przez pana wojewodę do kontroli ośrodków szkolenia kierowców nie mogą spełniać swojej funkcji i to nie tylko, dlatego że nie chcą nie potrafią nie mają środków nie mają ludzi, ale po prostu, dlatego że zapisy ustawowe zawarte w ustawie o kierujących, jaki zapisy regulujące pracę starosty nie pozwalają np. podstawowa sprawa, czyli kontrola pojazdów i kontrola procesu szkolenia nie teorii tylko kontrola nauki jazdy, czyli ta praktyczna sfera, gdyż naczelną dla nas jak najważniejsze, by wejść za darmo nie może się odbywać, bo stale, bo pracownicy starostwa nie mają takich uprawnień co prawda wymyślano furtkę, żeby robili to nie wspólnie z organami z jednostkami policji, ale z kolei raport ten wykazuje, że 90 parę procent kontroli się nie odbywa, bo trudność porozumienia pomiędzy starostwem, a komendą policji, która ma inne zadania miał uniemożliwia prowadza zjawa trudna sprawa właściwie rozmowa trudna sprawa, bo polegałaby rozmowa na tym czy obecny system kontroli szkolenia, które powstawały, który powstawał przez 10 lat, bo przypomnę ustawa o kierujących ma w tej chwili 10 lat ponad 10 lat i szczęśliwie dobiega końca stąd te 2 ostatnie rozporządzenie, które jak, gdyby zamykają już całość tej ustawy i są niezbędne może dać jej funkcjonowania jako takiego właściwie stawiają nas w sytuacji takiej, że te kontrole chcemy się zastanowić, czego mają dotyczyć i co są uzasadnione w tak szerokim zakresie zatem tylko, że np. art. 27 w ustawie o kierujących jest to maczkiem zapisane 708 stron maszynopisu, które wyjaśniają co takiego, jakie są obowiązki szkoleniowców mało szkoleniowców kierownika ośrodka szkolenia kierowców co ma zgłaszać sama regulować datę tryb postępowania z dokumentami i te kontrole, które są odbywają się dzisiaj ich do dzisiaj właściwie głównie zajmują się tym, jaki jest obieg dokumentów jak z punktu formalnego wynika prowadzenie Dziennika karty zajęć są podpisy regulacji najmniejszej zajmuje się tym czy merytorycznie to w ogóle szkolenia ma jakikolwiek sens co teraz mój drugi gość Filip Grega jednak przez telefon słyszymy się mam nadzieję, którym się bardzo dobrze doskonale dobrze, bo musimy powiedzieć w jakim stanie faktycznym teraz jesteśmy teraz tak naprawdę nie obowiązuje żadne rozporządzenia, ponieważ poprzednie, które mówiło o jakichkolwiek kontrola wojewódzkich ośrodkach i z ośrodka szkolenia kierowców, ale wygasło 1 stycznia 2017 roku panie Filipie to pytanie tak naprawdę w tym momencie jakiekolwiek kontrole mogą się odbywać pod murem, który tutaj należałoby zapytać chyba w ramach POIG PARP opiekun i od 3 ile lat 2 proc niż rok rynek, ale dla mnie, jeżeli ktoś ich rękach, bo on funkcjonuje w Meksyku wójt Kłaja w środku kocich łap odprawiać grup wiekowych tego planu filmowego off obie uchwały o jej napomyka o wypełnienie poprosił o odpowiedź nie jest tak jednak pan Wojciech kłania się w jego ogrodzie kameralne filie i Wojciech Bigaj parków i zauważył tak naprawdę kontroler nie jest specjalnie Hongkong miały one nie spełniają ich funkcji kontrolnych w sposób należyty kontrolą spółka hak był kontrola była ona bowiem nie wnikając WTO UR w ujęciach nad głową nad kimkolwiek a gdy po się opierać się mama była ona ośrodkami szkolenia, a druga sprawa o kontrolę jej na podstawie u nich działalności gospodarczej jest o połowę mówi g odprawą, bo rów no trudno by mogli się, że taką, która ma dać im większy wkład werbalnie Philippe do pana, bo pan śledzi bardzo te wszystkie rozporządzenia albo co tak naprawdę od poprzedniego rozporządzenia wprowadza wprowadzające nowe, które chcą teraz projektami jeszcze, ale jednak już pewnie w tym szybciej później czy czy też nie wejdą w życie co nad zmieniają czy cokolwiek zmieniają czy cokolwiek tam jest dodane, że te kontrole będą bardziej szczegółowe nie do końca euro padnie gol padł na KUL jak i opiera się głównie na tym, że bobry posługuje się poddaje kontroli wprowadza się domagać się dokładnie lokajem kontrole które, które są wykonywane w zależności od tego jaka jest lekkie felgi kontroli i tak i tak np. było też kontrolę opisuje ją nazwą kompleksowa problemowa i doraźne np. tych złych tutaj o tym, że kontrola doraźna kontrola, która ma inne i opiera się na podstawie skarg lub pozyskanych informacji i nie i namiętnie i raport powołuje się kontrolka DPF norma euro, że w ogóle w korkach i z innymi z talentem i w złotych albo też już jakieś źródło informacji i to nie tylko na ile o moje realne i uczciwe i chmielu Chmiel bardzo wielu park w przypadkach jest ono znacznie bardziej niewiarygodna niż słowa o planach skargę bezpośrednio w urzędzie posła pomogła w DM BOŚ klient skargę podpisaną samą osobą pobiegła szukać tak złożonych jest tak pełna odpowiedź od Świętego Mikołaja krótko mówiąc i nie jest on wypłacić po Małecki i Łukasz Kargol zgłaszają jednak niekoniecznie przyznają się do nich ach, jak było żadnych gier partii podaż, aby go skargę złożyć oficjalny na piśmie taką takiej pułapki wielokrotnie uzyskiwałem nawet po czwartkowej konferencji po roku, którą ich organizowaliśmy przy wsparciu innych prawach obywatelskich po golkiper był głównym uczestnikiem był hotel i dziękuję właśnie urzędnicy wskazywali ten problem, że tak naprawdę od jedno otrzymują kartki, ale per pan wspomniał, ale i tak naprawdę ich nie mają pieniędzy być może chcemy takich kontroli doraźnej i te słowa uzyskanych informacji ich, bo to właśnie otwiera furtkę do kontroli ich na podstawie nieoficjalnych wielka panie Wojciechu, więc tu jest jeszcze oczywiście pozdrawiam panie Filipie przypominam, że ta konferencja żeśmy razem grali w tym udział może być zbyt rzadko się spotykamy w szerszym gronie, żeby omawiać tego typu problem rozmowa nie boli takie rozumowanie boli czy warto rozmawiać te słynne hasło, żebyśmy stworzyli pełną moc lobbing grup nacisku, bo np. mówimy o tej kontroli najskuteczniejsze kontrole są na miejscowych w dacie, czyli w gminach tam, gdzie wszyscy się znają, a tymczasem nasza ustawa o kierujących zabiera specjalny paragraf nr 123, który zabrania wręcz starostom przekazywania części zadań kontrolnych na poziomie gminy, a tam się wszyscy znają tam wiedzą jak mu opinia ma właściciel tam wiedzą, który instruktor ma uprawnienia w tamtym większość spra w tzw. obywatelskiego konflikt, aby można było ścigać na miejscu Ts 1 sprawa druga sprawa poza obszarem kontroli dotychczas chyba pan doskonale wie, iż ze mną zgadzał, że n p . tzw. funkcja instruktor z samozatrudnienia instruktora nauki jazdy, który prowadzi działalność miasta powalczą w oparciu o ustawę zawiera w sobie 5 funkcji to jest człowiek, który jest orkiestra jest kierownikiem przedsiębiorcom wykładowcą nauczycielem kontrolerem i koordynatorem jeszcze koordynatorem, czego koordynatorem działań instruktora prowadzącego z kierownikiem ośrodka w celu zapewnienia należytego poziomu szkolenia i ta działalność praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą starostwa czas pracy instruktorów z powodu, którego jest mnóstwo wypadków też jest praktycznie dzisiaj na skutek King i tego, że praktycznie większość w procentach możemy to recital raport NIK mówi o instruktorów nauki jazdy do tej pory bardzo często byli zatrudniana na tzw. śmieciówkach umowach umowy o dzieło się skończyły wyrokami sądowymi nie istnieje, ale te ci pracownicy pracują poza normowane czasem nawet kierowców akcja ta praca powoduje to po pierwsze, Pogoń 3 i pogorszenie jakości usług są wypadki nawet, że w naszej branży dochodzi do wypadków śmiertelnych to się nie zastanawia czy to jest tylko z nieuwagi niewolniczym wręcz z przemęczenia pracowników i te rzeczy w dalszym ciągu nawet opublikowanych ostatnio zamykający cykl takich rozporządzeń są jak gdyby poza strefą zainteresowania basen niemożliwe do skontrolowania jest jeszcze inna sprawa w naszym środowisku wszystkie kontrole praktyczne prowadzone na mieście przez policję wykazują niefrasobliwość właściciela instruktorów na poziomie infantylnym Ballack są co to znaczy to z racji wykroczenia typu brak trójkąta brak apteczki brak zapasowego koła odpowiedniego i co najgorsze brak wpisu w dowód rejestracyjny szkolimy samochodem przystosowanym do nauki jazdy co to powoduje powoduje po pierwsze, ale wikary nie, bo jeżeli, jeżeli pan powiedział, że część tych instruktorów i naucza samochodami, które nie są przystosowane nieformalnie z form oczywiście formalnie, czyli nie są przystosowane do tak, żeby szkolić kandydatów na kierowców na to czym naprawdę mamy bardzo duży problem, ponieważ w takim samochodzie może być wszystko nic co w takim samochodzie praktycznie jest to załatwiane w ten sposób, że ma tzw . a ten z kontroli kontroli ze stacji kontroli pojazdów, że samochód nadaje się do szkolenia tylko instruktor czy właściciel zapomina to zgłosić do wydziału komunikacji i teraz przemian zapomina o nim moja wizja jest daleka od dzisiaj piękna pogoda jest u nas jest delikatnie, ale Wioletta Szwak boimy się nazywam się, że po imię maja do niechlujstwa mało tego ta wpadła do jazd to groźne, bo powoduje to po pierwsze, jakoś tam demoralizacją młodych kierowców pokazują, że można iść na skróty, ale są gorsze co byliśmy świadkami wystąpienie i urzędy ludzi zajmujących się ubezpieczaniem możliwość odstąpienia od wypłaty odszkodowania w razie powstania poważnej koalicji druga sprawa praktycznie te prawa jazdy zrobione to świadectwo uzyskane w ten sposób z punktu widzenia prawnego może być zakwestionowane jako słaby nieważne, czyli taki kandydat tak naprawdę w ogóle nie powinien wchodzić do nich wsiadać do tego samochodu jest to powszechne zjawisko i tu znowu nas we własnym gronie trzeba powiedzieć winę za to ponoszą po pierwsze, właściciele tych samochodów i właściciele ośrodków oraz lokalne organizacje stowarzyszenia, które w ogóle tym się nie zajmują te rzeczy powinny być legalne i likwidowane nie tolerował Anny nagłaśniania nagminnie we własnym środowisku niestety my Polacy mamy taki charakter, że po pierwsze nie lubimy się chwalić osiągnięciami, ale z drugiej strony nie lubimy zwracać uwagi na błędy naszych przyjaciół kolegów i to jest sprawa taka, że dopóki nasze stowarzyszenia nasze firmy dlatego namawiam pana, bo pan ma wiele zapału i t d . do działalności, żebyśmy organizowali takie spotkania nagłaśniali tego typu sprawy, a przy okazji mówili o tym co należy zmienić w systemie kontroli, który jak pan sam wie ja wiem i większość z nas wie praktycznie nie działa Wojciech Szemetyłło ekspert ds. szkolenia kierowców, że Filip Grega Fundacja SOS odpowiedzialne szkoły jazdy proszę państwa skrót informacji po skrócie wracamy do rozmowy i powiemy może trochę doradzimy jak te kontrole powinny wyglądać trochę ośrodków szkolenia kierowców i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego skrót informacji zapraszam trzecia część audycji skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem i druga część rozmowy o kontrolach wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i o kontrolach ośrodków szkolenia kierowców niesie wydaje, że to bardzo ważny temat, ponieważ dość istotne jest sprawdzanie i w jaki sposób są szkoleni kandydaci na kierowców i w jaki sposób są egzaminowani kandydaci na kierowców, żebyśmy wszyscy wiedzieli czy to jest dobre przygotowanie egzaminowanych czy źle nas tutaj proszę bardzo i był Filip Grega Fundacja SOS odpowiedzialne szkoły jazdy przez telefon w studiu Wojciech Szemetyłło ekspert ds. szkolenia kierowców panie Filipie tak rozmawiając po co te 2 rozporządzenia w ogóle muszą powstać czy to tylko łącznie z kwestii formalnych, że ustawa tak każe ministrowi odpowiedzialnemu za transport wydać takie rozporządzenia, które tak naprawdę mało co wprowadzają w taktyczne życia, bo one przede wszystkim regulujemy takich RM prawnych w polu to nie tylko powód Peak jej akty normatywne ustawowe rangi ustawowej naukom, by być doprecyzowane aktem niższej cenie niższej rangi ich nie ma żadnych uwag od mniej zdziwienia i pomiar Michał Jach punk dotyczyła ona od pana na inne pytanie zupełnie zupełnie inną tak, ponieważ słonie przynoszą rezultatów wykładnię oczywiście miał jedynie prawo i dobrego, bo ich poborów pożądanych Amerykanów o jak kontrolować wolno, a nawet albo pytać czy ich kontrolować, ponieważ ludowych w głowie i alkohol pojawiło się takie jak my takich stwierdzeń, które nie jest pozbawiona doszło o urlop, aby w Bohemie jego polemiki w głowę jak dbać, aby obok nas uwolnić LM szkolenia i efekt bałagan w ich poziomem działalności regulowanej, a nie podlegało VAT Gollob i szkolenia nie jest zwolennikiem tego bez tego rozwiązania, bo nie byłby chyba tu o niewielkich opłat to tylko krótkie pytanie do pana Wojciecha pan jest zwolennikiem uwolnienia z wiarą i wiał w stronę nie jestem zwolennikiem uwolnienia spod kontroli wprowadzenia do zapisów o działalności regulowanej, bo np. co ma wspólnego szkolenia nasza dystrybucja alkoholu i t d . i t d. organizować, by wyjaśnić nie zgadzam się również z panem Filipem czy nasze społeczeństwo nie dotrze właśnie dojrzałe, bo to jest absolutnie nie moim zdaniem nieprawda nie obserwujemy tego czy ja tymczasem od marzenia zbyt górnolotnie pejzaż czasami w momentach historycznych my się sprawdzamy prawdą jest, że w tak drobnych sprawach jak szkolenia kierowców wymyśliliśmy sobie system szkolenia nieistniejący praktycznie w żadnym cywilizowanym kraju mało tyranię, bo ten nie takiego nie ma czegoś takiego jak WORD czegoś takiego jak rozporządzenia czegoś takiego jak funkcja instruktora prowadzącego to w Europie nie istnieje nie miałoby to nic przeciwko temu, gdyby nasze szkolenie dawało po pierwsze, bezpieczeństwo na drogach niestety w tym mamy niechlubne na końcu tabeli miejsce w żadnym lepiej zarządzanym kraju pod tym względem ilość wypadków na drogach nie dorówna jakości w Polsce dwu trzykrotnie niższa w związku z 3 lat system jest niesprawny, jeżeli mamy dzisiaj mówimy na bieżąco, że już udało się w niektórych ośrodkach egzaminowania kierowców osiągają zdawalność teorii na poziomie do 50 % i ten sukces natomiast, jeżeli mamy 30 % zdawalności średnio na poziomie teorii co to znaczy dla mnie to znaczy to, że 15 osób nastał kończy egzamin z cyklu szkolenia egzaminowania za pierwszym razem to jest skandal mało tego w tak wysublimowanych tak wyśrubowanych jakiś twardy i warunkach można powiedzieć wysokich te 15 % wyszkolonych w ten sposób kierowców generuje największą liczbę i w Europie wypadków samochodowych i dlatego musimy się zastanawiać jak to zrobić 3 po pierwsze nie zakończyć tej nieszczęsnej ustawy, która 10 lat dłubie najprzyjemniej, a panie Filipiak nie będzie się razem do pracy i spróbować stworzyć nowoczesną ustawę drogową opartą na najlepszych wzorach czy to będzie wzór germański czy romańskich może szwedzki te zupełnie inna sprawa ten system egzaminowania i szkolenia i praktycznie się nie sprawdza i dalsze jego poprawianie ulepszanie moim zdaniem i nie tylko nie mają dzisiaj sensu w 2 ligi NHL powiedział, że rzecz kiepsko z tą zdawalność jest co trochę pływa i znaczy, że ci kandydaci są źle szkoleni tak rozumiana oczywiście szans, więc w takim razie może te kontrole jednak są potrzebne jak pan nas panie Filipie mały test można złożyć na południu i 2 tomy albo zwiększyć kryteria go, by budowało, u których możemy ją o o VAT, a on reaguje on chce w wymogach niebiesko-biali przyszłego łatwych i które chciałbym to wiadomo, że skandaliczną akcji, bo mogłabym o tym, bo młodszych mówi, czyli PKL SA GK PL szkolenia wygląda inaczej on oczywiście wygląd, ale również w zakresie dostępu do klubowych barwach i logo, a wśród nich 3 wersje radaru jest drugoplanowa postać i paliw kopalnych i Kajmanach Wolf proponowali po wygranej w Polsce projekt Vanguard jest po, ponieważ określanego od ich sprawdzamy jak należy wykład o szczególne zadania egzaminacyjne jakich konkretnie ich o pełnych i t d. bo o nich nie do końca życia o g Bąk Wieliczka Kraków ruch i innych Hioba FOT Kamil Stoch był Robert Bosch w innych krajach rynek bal znacznie bardziej skomplikowane i Austrii jest piąty etap n p . wobec tego wyczerpały najpier w należałoby zmienić w kolejnych no właśnie, ale tutaj dalej wdraża u Murakamiego składa się właśnie oni się przekonać się nad Boru no właśnie, bo ja chciałbym zapytać, bo obliguje ośrodki szkolenia i o rabują ośrodki egzaminowania, jakie kryteria, bo byłem w USA logika osoby kontrolującej, ponieważ ich mamy naszą chlubą i przypadki, w których np. osoba, która LUG, a turniej pani chwilkę, bo pan z zanika wiara halo panie z PFRON odbywała się bliżej, bo to jednak łącza telefoniczne jej planach są dość głośnej w kategorii żartu przyjmowana, ale jednak mówić o sytuacje, w których osoba wykonująca Mark Urban w ośrodku szkolenia pod ośrodkiem ogłasza egzaminowania nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem po poborowych i łąk nad głową n p . w zakresie weryfikacji przebiegu egzaminu państwowego urlop pani egzaminator popełnił ich tu też nie popełnia wielki błąd w przypadku prowadzenia handlu ich ja słyszałem o tym, przypadku Leppera poparło go nie posiada ona jakby ich, więc chcemy grać, ale z dnia należy poprawić i taka wypłata premii rocznej kwoty wolne wybory, a wśród dobrze, a drugi, jakimi środkami prawnymi możemy wpłynąć na na tym, że te osoby, które są odpowiedzialne za za kontrolę poszczególnych jednostek, jeżeli chodzi o ośrodki szkolenia kierowców to oczywiście są to starostwa lub prezydent miasta na trawiastych w prawach powiatu, jeżeli chodzi ośrodki ruchu drogo narodową marszałek województwa może zlecić taką kontrolę nad jakimi tutaj środkami prawnymi możemy wpłynąć na to, żeby to osoby, które kontrolują było lepiej wykształcone miało kompetencje ku temu panie Wojciechu my niesiemy niesie wydaje, że to co 3 z panem Filipem mówimy, że system jest zawodny jest system, który nie przewidziano tam paliły się hala Olivia Gate dobrze, żeby od początku serwis od początku całą ustawę o kierujących pojazdami napisać, bo to jest potrzebne to jest jednak presję na sprawa, ale na dziś się tego nie zrobimy ja myślę, że łatwiej rozwiązać po kolei jakiś tam problemy niż od nowa przekupywać całą ustawę, na podstawie której później znowu będą do rozporządzenia mieszane my powstawać musiały być posłem pisane myślę, że tutaj dobrym kierunkiem byłoby im rozważenie możliwości posłużenia się z systemem doboru pracowników doborem kwalifikacji pracowników do zadań kontrolnych tam zbiorników jednak oni mają swoją instytucję mają izba swoją swoją instytucja bardzo potężną kontrolują praktycznie wszystko ich tu wzorem tego z kolei jest problem jak tych ludzi wysoko wykwalifikowanych mający doświadczenie w szkoleniu mającym doświadczenie w finansach mający doszkalania kontrolne zatrudnić starostwa, które są bieda i po prostu nie mają na to środków moim zdaniem należałoby pójść w kierunku takim zmniejszyć zakres kontroli na korzyść jego jakości zaznaczyć jakoś musi uwzględniać zadania, jakie są przed nami postawione zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu zwiększenie po pierwsze, bo dzisiaj kontrole to co mówimy od początku z 3 przejechał na linii leczenia przejechał natomiast najmniejsze rozważa i kontroluje czy ten egzamin z pompą, bo z punktu widzenia formalnoprawnego my ograniczamy Iza instrukcja egzaminowany, lecz zdaje się 80 stron na dobrą sprawę jak dzisiaj wsiadając nie chce szedł przez jakość reklamować w dowolnym kierowca w Polsce mogę powiedzieć, że nie umie jeździć, bo posiadam doświadczenie w swojej instruktora nauki jazdy, a propos instruktora techniki jazdy czy pan wiecie państwo na przykładzie dzisiaj uprawnienia instruktora techniki jazdy może techniki jazdy tej osoby, która powinna wpływać na sposób na styl na techniczne możliwości prawnej każdy może dostać kierowca posiadający trzyletnie uprawnienie po trzydniowym kursie to już nieraz sami Filipem rozmawialiśmy uważają się na sali skandal oczywiście żenujący skandal taki człowiek, a mało tego człowiek, który będzie miał uprawnienia do ciężarówek, które da się do ciężkiego sprzętu tzw. tych tirów wystarczy, że mamy od praktyki, czyli praktycznie sam nie bardzo wie co jeździć jest jakieś zaszłości mentalne 3 inne, które mówią, że powinien umieć skontrolować dolać jest to nieprawda ten długo państwo zarabia w świat, robiąc takie kwalifikacje na kilkanaście kilkadziesiąt lat temu to trwało w Polskim związku motorowym chała roku czasu pan Filip wie o tym, że się pan tam rozmawiali z różnymi panami o robiliśmy rok czasu takie uprawnienia i mamy je do dzisiaj to jest pierwsza sprawa druga sprawa absolutnie skandaliczne szkolenie instruktorów Bacewicz MF szkoleniowcy nie jesteśmy święci mamy tyle grzechów na sumieniu, że jest, o czym mówi nie jest szara w związku z tym efektywność szkolenia albo mówimy dzisiaj o nadzorze, kto dzisiaj kontroluje n p . w czasie egzaminu na ciężki sprzęt ciężarówki ile godzin ten kierowca jeździł po auto, ale jednocześnie mówi pan, że trzeba ograniczać to te kontrole na rzecz jakości czy liczba na rzecz jakości pani Filipiak ile rzeczy wiemy ile jest ośrodków szkolenia kierowców w Polsce nie świadczy o blisko 7000 takich i w ciągu rozumiem roku część z nich musi być lekarz tego każdy musi być kontrolowany jest, by ograniczać liczbę przez morze Radia jasno jasno sprecyzowaną liczbę i ile ośrodków musimy w ciągu roku na starą, ale jednocześnie taka kontrola opiera się na kontroli Dziennika już np. kontrola finansowa, która podobno ma wejść w komplecie tego nie dotyczy, bo nadzory finansowe izba skarbowa nie ma dostępu do do izb daje dokumentów i szkoleniowych i np. tancerz Mobile na konferencji pan Filip domowi zniknęły cały zakres kontroli wyparował cały zakres np. działalności tzw. dodatkowe jazdy w Polsce nie istnieje, chociaż wiemy, że ponad 10 % obrotu wszystkich powiem tak głośno się nad tą trasą jazdy dodatkowe i gdzie one są przy tym systemie kontroli w ogóle nie się tym zajmuje, gdzie są np. możliwość powszechna, a który też ja będę mówić, bo to mój konik możliwość szkolenia doszkalania osób posiadających prawo jazdy w ośrodkach szkolenia kierowców nie ma o tym z panem Filipem też nie ma, ale co istnieje, więc ten system kontroli, które mamy kontroluje się Dziennika nie cel kontroluje się to ktoś siedzi jak siedzi w samochodzie, kiedy ja uważam, że najprostszy system kontroli, czyli kontrola drogowa powinna zostać grającej w rękach policjantów tylko, że skutki tej kontroli powinny mieć duży dalekosiężne dla dalsze głębsze niż 100 złotowy mandat n p . za brak wpisu w taki ośrodek oczywiście procedura powoływania ośrodka jest bardzo prosta wystarczy formalne natomiast procedura odwołania zamknięcia ośrodka ciągnie się latarki może być obowiązek rzetelność, ale i kara musi być za to może być ich po prostu ostracyzm towarzyski Itaki 3 inni, że sama samogon samo nasze środowisko niestety nie potrafi się oczyścić jak wiele innych środowisk tego typu w Polsce, o czym mówi nazwał go pani pytanie panie Filipie, a czy tonie jest także tak naprawdę taką na jej większą funkcję kontrolną to jest ten klient, który ewentualnie później poleca ośrodek szkolenia kierowców o miano go nie poleca jej znaczenie ma najwyższą, jaką wywoła, dlatego że wygodnego pomogą nam ciągle napływają tu karpi pomogą Honda, którym na przebieg szkolenia i ja na tym opieram swoją tezę, że na chwilę obecną niech pan Bajer dalsze kontrolowanie wykop PL lub podmiotów gospodarczych o połowę lat niestety Alitalia naszych przedsiębiorców i park golf popchnięta PLFA traci obywatel traci w kontekście jego kompetencji do prowadzenia pojazdu o Suwałkach mówi Piotr Jawor Pollena, ale również takie pokiwał głową, aby każdego konsumenta jak Weltbild PL, aby niech kołem u Obamy od dzisiaj nie ma obowiązkowej ubogo, a ich nie wiem ze szkołą jazdy, a konsumentem, a kupują w ciągu pół wieku w ogóle nie wie, kto kupuje tak naprawdę nie ma pojęcia, kto kupuje kupuje, bo dopóki kolega, ale kolega mnie niepokoiło ich wierzchołków gór do domów pokazowych popada śnieg wokół klubu to jego kolega kupił w razie naprawdę to możemy oglądać go, bo czasu niestety dobiegł końca i krótko panie Filipie 2 punkty podstawowe, które powinny być zmienione, a propos kontroli ośrodków i obwodów na chwilę obecną plama w ustawie o działalności gospodarczej lub działalność regulowana, ale podlega specjalnym logo, który miał ich kontrola nie powinna moim zdaniem kontrolował powiedziano wcześniej ich nie ma żadnego fachu, by 1 punkt gród czerpie Orzeł w darze panie Wojciechu zwracam się z panem Filipem kontrole nie będą powinny być doraźne wyrywkowe mało tego uważam, że powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić nad ograniczeniem tej kontroli nie tylko do formalnych, ale do rzeczywistych obydwa rozporządzenia jeszcze nie weszły w życie jeszcze są procedowane, więc apelujemy do ministerstwa infrastruktury proszę pomyśleć o tym, wysłuchać naszej audycji może coś z tego wdrożyć w życie drodzy ministrowie bardzo zachęcam do tego dziękuję państwu Krzysztof Woźniak Wojciech Szemetyłło ekspert ds. szkolenia kierowców oraz Filip Grega Fundacja SOS odpowiedzialne szkoły jazdy to byli moi goście rozmawialiśmy oczywiście rozporządzenie w sprawie kontroli wojewódzkiemu ośrodkowi ośrodków szkolenia kierowców informacji Radia TOK FM, a po nich wie, że zwierzę ja zapraszam 1220 zmotoryzowani Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SKOŁOWANI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA