REKLAMA

Zmieńmy Wspólną Politykę Rolną. Do 2 maja trwają konsultacje

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2017-04-29 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry państwu Ewa Podolska wezwany zaczynamy nasz blok i zielono mi po godzinie dwudziestej rozmawiać będziemy o możliwościach o szansach o tym jak i zrealizowane czy w ogóle transformacja energetyczna Polski to z cyklu energia dla klimatu, ale w tej chwili będziemy mówić o czymś innym, szukając tematu do tej godziny znalazłam takie wyzwanie chcesz zdrowych warzyw dobrze traktowanych zwierząt wsparcia społeczności wiejskich kochasz przyrodę zmienił wspólną politykę rolną Rozwiń » i w efekcie tych słów, które przeczytałam moimi gośćmi studio są pani Dorota Metera ekspert rolnictwa to kończmy to ekspert rolnictwa ekologicznego jestem członkiem stowarzyszenia forum rolnictwa ekologicznego, skąd państwu znana, ponieważ wielokrotnie spotykałyśmy się na naszej antenie z panią Dorota Metera mniej rozumu w różnych rzeczach różnych aspektach rolnictwa ekologicznego rozmawiałyśmy chyba ostatni raz o nowalijkach konkretne pytanie zadawałam za dobre dla nas czy niektóre co jeść, kiedy dlaczego, a drugim gościem jest pan Roman Izdebski z wykształcenia rolnik doktor nauk rolniczych doktorat z genetyki roślin jest pan doradcą polskiej Izby technologii i wyrobów naturalnych i dzień dobry dzień dobry z dzień dobry witam państwa i chronią ich wspólna polityka rolna bardzo mądrze brzmi jak globalnie i coś takiego zmieni wspólną politykę rolną dzięki wspólnej polityce rolnej nasi rolnicy mają dopłaty jesteśmy wciągnięci pewną sieć prawda uzależnienie uregulowań prawnych i t d. LM w Polsce określa się je i zalety to było bardzo ważne obszerna, gdy wchodziliśmy do Unii prawda to co zostało ustalone jak będzie wyglądało nasze rolnictwo w wyniku tego, że wejdziemy w ten system, a teraz co zmieni wspólną politykę rolną, bo jest boi, bo jest zła może zacznę od tego, dlaczego to jest wspólna polityka rolna i jakie ma oznaczenie oznacza to w praktyce, że państwa członkowskie rezygnują ze swoich własnych polityk w danym obszarze, bo uważają, że na szczeblu wyższym, czyli wspólnym te problemy rolnictwa będą rozwiązywane lepiej i skuteczniej, żebyśmy to dobrze nas rozumieli, a jest myśmy się, że jako Polski oraz zgodziliśmy się z tym rozumowaniem tym samym i często jest to nieuświadomione nieuświadomione społeczeństwo protestuje duża część tego społeczeństwa no, dlaczego rolnik dostaje dopłatę nauczyciel czy hydraulik i inne, dlatego że nie ma wspólnej polityki, a hydraulicznej w pojeździe czy jakiejkolwiek innej natomiast jest wspólna polityka rolna, a wiesz myśmy nie mieli wyboru może sobie będziemy samodzielną politykę rolną prowadzi dzień można być z Unii nie mniej respektują zasad prawda, a swoją drogą to na początku wyglądało bardzo dobrze, bo jak ktoś ma dobrą pamięć to wierzę na rolnictwo przeznaczali w Polsce o wiele mniej niż wynikało to z dokumentu przed akcesyjnych jak ważną rolę rolnictwa spełnia Unii Europejskiej jak duże są pieniądze tam kierowane to tyle tytułem wstępu mogą tu są tutaj dużo zamieszania to dobrze dlaczego, bo to akurat znalazłam na stronie WWF Polska, dlaczego wzywa w geo tego byśmy myli konsumenci obywatele wzięli udział co dla nas program jest kilka dni przed ostatecznym terminem konsultacji, bo pozwalają one do 2 maja, czyli do wtorku dziś do wtorku można wysłać dodaj swoje zdanie w tej materii do tego, abyśmy wreszcie jakiś wielkich jakiś działania naprawcze i naprawia się to co jest nie działa źle co działa źle o nich wszystko we wspólnej polityce rolnej jest bardzo dobra i wiele szczegółów wymaga poprawy jedno z pytań w tych konsultacjach jest takie czy wspólna polityka rolna ma sens jeździ ona ma sens natomiast zależy nam na tym, żeby poprawić szczegóły, ponieważ wydatkowane pieniądze nie zawsze powodują oczekiwany efekt, który konsument i podatnik jednocześnie chciałbym widzieć widzimy pewne niekorzystne zjawiska jak utrata różnorodności biologicznej spadek liczby gospodarstw te małe gospodarstwa z różnych względów wymaga wypadają styl funkcjonowania w obszarze wspólnej polityki rolnej czasem to jest po prostu podeszły wiek właścicieli, a czasem to jest brak możliwości sprostania konkurencji jest duża unifikacja w dziedzinie rolnictwa, czyli realną trzeba specjalnymi programami starać się być, żeby dbać o różnorodność genetyczną w rolnictwie ekologicznym, żeby wspierać pewne pożądane oczekiwane przez konsumentów trendy jak nasza rozwój rolnictwa ekologicznego czy dbałość o przyrodę w ramach sieci natura 2000 czy w ramach programów rolnośrodowiskowych i diabeł tkwi szczegółach dlatego te konsultacje mają pokazać jak to zrobić lepiej, czego oczekują podatnicy konsumenci i czego oczekują też nic, zanim podam panu głosu jak długo, a tutaj przytoczyć kilka danych, które właśnie można znaleźć wchodząc na inny ten strony jest mi wspólną politykę rolną do Państwowej liczę na stronę w ww kilka takich rywali Czyżby uważa się na Węgrzech pokazują wyraźnie wynika z wrażenia 60 % istotne gatunku zwierząt roślin oraz 77 % ich siedlisk są chronione w sposób niewystarczający 9 % pszczół w Europie zagrożony wyginięciem głównie z powodu utraty siedlisk skutek intensyfikacji rolnictwa 24 % gatunków należących do grup takich jak motyle ptaki ssaki już zniknęły całkowicie z terytorium niektórych krajów europejskich ptaki krajobrazu Rolniczego są obecnie najbardziej zagrożoną grupą ptaków w Europie w ciągu ostatnich 30 lat ich populacja zmniejszyła się prawie 50 %, a jeśli idzie o Polskę to, jeżeli porówna, ale my liczebność po każdych takich ptaków pospolitych krajobrazu rolnego w tym tak jak ona wyglądała przed wejściem Polski dom z Unii Europejskiej to wraz z o 15 % mniej ptaków tych ponad 40 proc rzek i nadbrzeżnych zbiorników wodnych w Europie zanieczyszczony przez rolnictwo no i bardzo się z punktu widzenia tego ekonomicznego i społecznego to około 80 proc dotacji trafia do około 20 % najbogatszych właścicieli ziemskich i największy Agrobiznesu w Europie każdego roku Europa traci 2 % swych miejsc pracy w rolnictwie, a zatrudnienie w rolnictwie spadło od 25 proc w ciągu ostatniej dekady to są efekty w Baninie pożądane wspólnej polityki rolnej ten zestaw można, by zaoszczędzić wiele innych wskaźników dramatycznych z UE wskaźników, które tylko wskazują, iż 1 zasadniczy obraz piękne cele i piękne założenia i fatalna realizacja, ale jeśli pani pozwoli to do pani Doroty komentarza się odniosę może powiedział bardzo delikatnie, że ich, że tylko szczegóły są do do zmiany ja uważam, że nie ścieku zasadnicze sprawy są w we wspólnej polityce rolnej do zmiany nie w założeniach nawet ponad brzmią fantastycznie propagandowo jako i jak ona spełnia fantastyczną rolę w stosunku do konsumenta do wody żywności i t d . tak dalej tylko gdy się przyjrzymy efektom pani wymieniła kilka tych cyfr dotyczących efektów, a więc jak można je tam są jeszcze też przekłamania zbyt optymistyczne są tajne niektóre wskaźniki ja analizowałem te sprawy to jest jeszcze gorzej z dystrybucją pieniędzy kierowanych do rolnictwa albo 2 % największych beneficjentów tak to się w swym żargonie określa rolników, którzy nie zawsze są rolnikami, a otrzymują pieniądze z tytułu rolnictwa otrzymuje, więc tyle samo pieniędzy co prawie 90 %, a więc jeśli dotrzemy do celów wspólnej polityki rolnej i szerzej nawet do do celów funkcjonowania całej Unii Europejskiej, a tam jest jednoznacznie napisane ma być to zrównoważony rozwój Unii Europejskiej to, że wasza czy to trzeba eksperta, żeby zauważył, że taki podział dystrybucji nie sprzyja zrównoważonym rozwoju, a konsekwencje są fatalne społeczne przypomnę przywołam tylko nie tylko te środowiskowe, bo tam oczywiście może uzupełnić całą listę tych dramatycznych wskaźników środowiskowych, bo nasze środowisko rzeczywiście strasznie degeneruje, ale i społecznych i jeśli co godzinę po całej Unii wg moich ostatnich wyliczeń wykłada z rynku 43 gospodarstwa, jeżeli będziemy dyskutowali na ten temat to proszę sobie uświadomić, że w ciągu 1 godziny 43 rodzina rolnicza z Unii Europejskiej są pozbawiane działalności rolniczej w Polsce wg oficjalnych danych z wziętych z usług jest około 10 to przepraszam bardzo spójna polityka rolna powoduje pewne fatalne efekty społeczne, a z drugiej strony koszty ponoszone przez wypchnięcie tych rodzin z rynku pomocy państwa członkowskie czy to nie jest dramatyczna jakieś dziwne co najmniej robot zarazem zarysował pewien obraz, a jest zgoda rozumiem co do tej diagnozy no bo jednak komisja Europejska to ona te rozwody dlatego Fundacja to znaczy czy ci, którzy decydują o z kolegami ze wspólnej polityce rolnej widzom do chociażby co pandy w tej chwili powiedział mogę kontynuować nie leczą i niedowidzących oraz Renacie kim z pewnością na rozdzielność obrazu, ale wydaje komunikat do społeczeństwa duma do opinii publicznej, że wszystko jest dobrze z ogniem przychody branży mają inny problem, bo przecież imieniem nie była potrzeba zmiany, bo rozumiem, że widzą potrzeby zmiany, bo po co te konsultacje, żeby się coś zmieniło prawda w to jest tylko, że tak jak brutalnie to jest po prostu od czasu, gdy próbowali propagandowe EU i powiem jeszcze dosadniej propagandowe skierowane do manipulacji z odbiorem społecznym, bo w gruncie rzeczy, gdy się przyjrzymy się o realizacji polityki to ona służy tylko w największym podmiotom gospodarczym powiedzieć tego cuda za działania pozorowane w latach zrozumiałam przepraszam upraszczając powiem, że tak pani Royal uzupełni jeszcze, dlaczego tak myślę to nie, dlatego że jestem jak dziś fanatykiem czy wrogiem z wolnej od polityki rolnej obserwowałem konsultacje społeczne ogłoszone przez poprzedniego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich pan Ciolos Rumuna też nie masowe były te konsultacje było ponad 5800 odpowiedzi i co z tego wybrano taki, który odpowiada dużym podmiotom i dużym beneficjentem tej polityce, ale to co ludzie powiedzieli, a równocześnie chcą wezwać słuchaczy, by weszli na stosowną stronę rzeki Ełk wypełnili stosowne formularze 1 słowem wzięli udział w tych konsultacjach, ale o tym, już po zgodzie z informacji o wieża wracamy do naszego tematu konsultacji ze zmianą wspólnej polityki rolnej ego z fundacji ostatni dzień wtorek to północ rozumiem można przesłać mailowo wypełniony stosowny dokument nasi goście pani Dorota Metera forum UE rolnictwa ekologicznego pan Roman Izdebski doradca polskiej Izby technologii wyrobów naturalnych pan powiedział byłem świadkiem, bo wynik konsultacji uważam, że były to działania pozorowane i teraz też takie są, że to z tego wynika jakby, że ci, którzy decydują na nie mają rzeczywistej woli zmiany, a jednak chcemy namawiać naszych słuchaczy, by wzięli udział w konsultacjach w pani Dorota względem jestem za tym, żeby obywatele cały czas wyrażali swoje stanowisko, ponieważ wszyscy jesteśmy podatnikami i nie jest nam obojętne na co są wydawane pieniądze podatników, jeżeli są wydawane na cele, które nam nie odpowiadają, bo tymi niekorzystnymi zjawiskami rolnictwa właśnie utrata różnorodności biologicznej zanieczyszczenie wód czy degradacja gleb nie chcemy, żeby podatnik uważał, że moje pieniądze idą nader gradację Clapton też, że podatnik powinien absolutnie wziąć udział w tych konsultacjach do tego zachęcają organizacje na poziomie brukselskim 140 organizacji zajmujących się rolnictwem środowiskiem sprawami społecznymi w rolnictwie ogłosiła kampanię Living and Jeżyce przy tłumaczymy te słowa, czyli żyjąca ziemia żyjące krajobrazy z wyobraźni ile się za tym kryje to są żyjące struktury społeczne na wsi żywa wieść żywot na wieść, że wokół gospodarstwa rolne żywotna i trwająca dalej różnorodność krajobrazowa i biologiczna na obszarach wiejskich i rozwój tych obszarów wiejskich z tych to jest bardzo dobre hasło, które powinno dla każdego być istotne i 1140 organizacji przygotowało stanowisko, w którym przed głównym z głównym z hasłem tego stanowiska jest publiczne pieniądze dla dobra publicznego w tym to powinno wszyscy go do wszystkich graczy moje pieniądze i jako podatnika trafiają na szczytne cele wspólnej polityki rolnej, a nie tylko do kieszeni czy też na kontach największych beneficjentów z gościem bezwzględnie trzeba wziąć udział w tych konsultacjach poświęcić na to pół godziny, klikając w internecie, czyli bawiąc się wracaj gry komputerowej, który efekt miejmy nadzieję będzie przez kogoś przeczytany i wzięty na poważnie, a przynajmniej przez media podjęty i przekazany dalej, ponieważ dla nas ważne nie jest dla nas obojętne jak wyglądają obszary wiejskie, jaką żywność wiemy, jakiej jakości i czy mamy w naszym społeczeństwie jeszcze rolników czy mamy już tylko fabryki 16, ale powódź jak technicznie wchodzą na stronę w ww EW, klikając dom ja popieram postulaty Living błędu ale jakby nie biorę mu udział w konsultacjach w ten sposób, że wypełniamy te wszystkie propozycje odpowiedzi napytania, których są w dokumencie zawarty na scenie środowiska bank, toteż trzeba zrobić to czy hossa przejść przez 30 pytań i odpowiedzieć na to Wedel ma właśnie prysła, gdy ma pani przykłady tego limitu pokazywała ten dokument tak, ale no trudno ten dokument jest długi, ale trzeba, ale dodajmy choćby, ale to jest ważny powód jest nie do trojga trojga Lilo nas Uganda na bazie na stronie Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju na odnowę wie o tym, żeby wypełnić Orion Dziewierzewo wypełnić formularz przygotowany przez komisję Europejską, ponieważ te odpowiedzi będą się liczyły, jaka będzie moc odpowiedzi społeczeństwa nie wie meta komisja zadecyduje, które w odpowiedzi uznał za celowe poprawne i będą stanowiły podstawę do zmian natomiast jest zapowiedź komisarza Phila Hogana, że w lipcu będzie konferencja na ten temat, a do końca 2 tysięcznego siedemnastego roku będzie przygotowany dokument na podstawie tych konsultacji zrób mentalnie nie poddajemy się lobby wielkiemu laby przemysłu rolnego tak to nazwę, ale jako podatnicy odpowiedź na hasło, ale wie pani jak co niby miałbym problem, bo na przygodę ósma w wydaniu, jakie są główne przeszkody stojące na drodze do zostania rolnikiem, chcąc odpowiedzieć po linii w rozumowania, którą państwo reprezentują to co mam mogę 5 z 8 zaznaczy niska rentowność brak dostępnych gruntów wysokie ceny gruntów przepisy dotyczące gruntów trudności w dostępie do kredytu złożoność systemu ubezpieczenia prawo spadkowe podatki wymogi administracyjne dostęp do aktualnej wiedzy na rok wizerunek sektora miedziowego wszystkie są dobre, choć nie wiem co miałabym, by uzyskać efekt, którym tutaj państwo mówicie zmiany, bo nie wiem co co tu jest rzeczywiście najgorsze, jakie są główne przeszkody i Tyson jest to właśnie subtelne subtelnej i niełasce w tych pytaniach mu oczywiście wiele ich pytać ich brzmi rozsądnie bardzo w ale najważniejsze rzeczy się pomija, gdy dostęp do NATO odpowiedzieć za możliwość odpowiedzi jest rozsądne każda z tych 8 ale zanim się ustosunkuje do pani pytania może w nawiązaniu do tego co pani Dorota powiedziała, a może nawet szerzej proszę państwa uważajmy na to co robimy ze swoim głosem, jaka była przestroga jest nas w Unii Europejskiej 508  000 000, zakładając w uproszczeniu, że połowa tej z ludzi dorosłych jest aż 250  000 000 jeśli w tak żywotnej sprawie jak żywność, czyli wspólna polityka rolna w poprzedniej perspektywie wypowiedział się 5800 głosów to gdzie ten milioner, który codziennie spożywają żywność, gdzie jest ich głos dlatego może być może być ten głos lekceważony w związku z tym mój apel nawet gdy nie wiemy o tym, że jest taka ankieta w Ministerstwie Rolnictwa na stronie Ministerstwa Rolnictwa zainteresujmy się to nie baliśmy wielbi kapelach jesteśmy bierni to politycy nas lekceważy możecie państwo wyobrazić, jakby 200  000 000 było głosów przeciwko realizacji polityki rolnej czy polityk, by mu wtedy nie zareagować jako odpowiedź to 1000 osób 200 ton będą mieli mówiąc brutalnie nas wszystkich w nosie tylko będą realizowali interesy bene obecnych beneficjenta odpowiedzi wydaje mi się równie dobra, a więc nie wiem, które by to moje odpowiedzi miałby być takie, które by pokazują, że pokazywały, że jestem przeciwko obecnej linii wspólnej polityki rolnej, gdzie jest pytanie no i jaki procent rolników w największym stopniu korzysta z obecnej realizacji wspólnej polityki rolnej jest takie pytanie, żeby ludzie sobie uświadomili do kogo te trafiają pieniądze ja pamiętam taką reakcję z popcornem takie jedno pytanie z poprzedniej perspektywy UE czy jesteś za silną polityką rolną no tak wielu latach ładne prawda 1 odpowiedź to wiadomo większość to działa tak nów, bo Francuzi nawet obywatele francuscy myśleli, że te pieniądze są kierowane rzeczywiście do rolnictwa, które służy społeczeństwu, aby skierować do tak samo jak do pozostałych państ w członkowskich do ich głównie do niecałych 2 % największy posiadacze, którzy uprawiają przemysłowych przemysłowy rolnictwo bardzo niegroźne dla naszego zdrowia dla środowiska, a więc ja jak i zadanie pytania już jest manipulacją dlatego zachęcamy konsumentów, żeby im też, kierując się własnymi odczuciami własną chociażby pobieżną wiedzę jednak stawiali na jakość żywności na wartości środowiskowe i społeczne, gdy przeglądałem zdalnie rynkowe rynek sobie dać sam świetnie radę, ale rozumiem też czuć trwogę pewna wartość polega na tym, że w ogóle weźmiemy udział w tych konsultacjach zdecydowano, że miasto obchodzi tak jeszcze za dolara pewne narzędzie nacisku na zmiany tak tak nas zdecydowanie tak i tam jest taka możliwość na końcu tej ankiety, że można dołączyć pewien dokument swoją opinią swoją opinię, która wykracza, jakby poza treść tych pytań jest też bardzo ważne jeśli ktoś ma skondensowaną wiedzę na tak albo innych niekoniecznie skondensowaną jako obywatel jak chce żyć w dobrym środowisku jak chce żyć mieć mieć dostęp do zdrowej żywności w jesteś tak, a propos zakazane wrota, który jest n p . mam, które elementy obecnej wspólnej polityki rolnej są najbardziej uciążliwe lub złożone i dlaczego i mogę tu wprowadzić odpowiedzi na zamianie 1500 znaków podoba, choć woda w niej stężenie nie notujemy 1500 znaków wbre w pozorom też nie znajduje tutaj niczego nie widzę zmagają się na stan jest możliwość dołączenia załącznika ze swoją ogólną opinię jest taka możliwość ich ready to 40 organizacji na poziomie brukselskim przygotowały taki dokument jest w języku angielskim również w Polsce Fundacja WWF przygotowała taki dokument można sobie go przeczytać jest dość ogólne, ale można się nim posługiwać natomiast właśnie samodzielnie konsument deszcz może powiedzieć, że nie chce najtańszej żywności kosztem środowiska i kosztem społecznym utraty miejsc pracy w rolnictwie, bo najtańszą żywność jest produkowana najtańszymi metodami tylko chcemy żywności wysokiej jakości, która pozwala funkcjonować gospodarstwom rolnym w unii Europejskiej tylko w Polsce, ale w innych krajach też duże rozdrobnienie w rolnictwie dajmy tym ludziom też funkcjonować w naszym społeczeństwie właśnie brakuje mi tego słowa soli i solidarnościowego solidarnej wspólnej polityki realnej, bo te 2 % 90 % beneficjentów tak nie ma nic wspólnego z Solidarnością w naszym społeczeństwie raczej na poziomie Unii, czyli na poziomie nawet naszego kraju ich na to, że to porozmawiajmy chwileczkę o tym, czym do kogo konkretnie co dlaczego, dlaczego tak się dzieje, że 90 % trafia do do 2 % i co należałoby tutaj zmienić na to potrzeba by to chyba powrócić no i szerzej doradca całej polityki światowej, a nie tylko lądowały nie tylko dotyczące rolnictwa, dlaczego tak się dzieje, że prawie w każdym rozwiniętym państwie członkowskim co instytucje antymonopolowe, a z drugiej strony jak też troszkę pogrzebie nawet w internecie to wiele, że Legia zarządzają korporacje międzynarodowe noże i mieli Szwajcarzy odkryli, że 160 korporacji międzynarodowych rządzi całą gospodarką światową i dobrze zdadzą w tej chwili rozmawiamy o systemie gospodarki kapitalistycznej świadomej na ich zasiedzieli oddanie do przepraszać toposu Sopot i instytucje antymonopolowe także na poziomie unijnym jeśli one pozwalają tym potężnym przed potężnym mega potężnym korporacjom ustawiać swoje rynki w rolnictwie też to się dzielą jej mama takie zestawienie zabłądziły państwa, gdyby mówił, kto rządzi rynkiem nasion prawda kilka korporacji, kto rządzi rynkiem wytwarzania mięsa i kilkanaście korporacji na całym świecie czy to jest dobre dla społeczeństwa ślady środowiska oczywiście zajmie, ale dobrze, ale co mogłoby zrobić tutaj konkretnie w obliczu wolności wolność dzieje w handlu co to oznacza, że wolność normalność jest dla korporacji, ale wolność obywateli na wolności obywateli nie ma mogą liczyć co powinno się zmienić każda policealnej lub jarzynami osobiście to była taka refleksja osobista, ale myślę, że dotyczy to szerszego poglądu siła finansowa tych największych korporacji tak potężna żona przekracza dochody poszczególnych państ w członkowskich i myślałem tak sobie wyobrażałem, że pojedyncze państwo z korporacjami zawodowymi nie nie jest w stanie sobie poradzić, bo nie dysponuje takimi pieniędzmi natomiast, jaki jest łączymy teraz mamy 28 członków zgodnie z zasadami funkcjonowania Unii to tylko Unia będzie mogła przywrócić siłę finansową tych korporacji międzynarodowych i to się pan już w bardzo uczestniczę w niejednej konferencji na poziomie Unii Europejskiej o kształtowaniu cen wraca do żywności o kształtowaniu cen żywności dla konsumenta w wezwano przedstawicieli rolników i 2 największych aktorów na rynku żywnościowym się duże sieci handlowe i duże zakłady przetwórcze i ta dyskusja trwa trwa obie te korporacje były obawy mają swoje życzenia mówi nic nie toniemy tylko pracujemy na marży jedno procentowej to oni i dyskusja trwa, a każdy rozsądny obywatel idzie idzie jakaś różnica między ceną była jak kupić żywność od producenta, a nawet ekologiczną prawda, a można ekologiczną dostać za niższe pieniądze niż tą ma masowego rażenia jak tych, którzy mówią natomiast w supermarkecie jest ona droższa czasem jest dwukrotnie trzykrotnie to przepraszam panie na 1 marzy pracują w droższe od czego od tej konwencjonalnej i masowego rażenia jak niektórzy mówią, ale one być w supermarkecie jest droższa była ekologiczna, bo już dopuszczają ekologiczną oraz ich ochrona zdrowia Ewa Nosek wodą waży zbiera to jeszcze 1 %, a może producent wytworzenie między droższej producentowi płacą więcej tak, bo dla Rwandy pani w to wierzę w rolę więcej na pewno natomiast nie każdy wymyśla Mielno do nas, jeżeli dyskutujemy o tym co zmienić jak zmienić są konkretne postulaty tych organizacji, które biorą udział w kampanii na temat zmiany wspólnej polityki rolnej, ale o tym, może pani Dorota już w zgodzie z formacji dobrze wracamy do naszej rozmowy zabrał głos pani Dorocie Peterze i ten głos jej oddaje córkę dziękuję bardzo no, więc pod tym hasłem publiczne pieniądze dla dobra publicznego kryją się konkretne postulaty tych idei w tej kampanii na temat zmiany wspólnej polityki rolnej prowadzonej przez te 140 organizacji z ekologicznych społecznych i na rzecz zrównoważonego rolnictwa jest utworzenie 1 funduszu płatności, który byłby z pro 100 % finansowany ze środków unijnych której, gdy w 1 tzw. filara OFE i są 2 filary wspólnej polityki rolnej 1 filara, który byłby ukierunkowany wyłącznie na cele środowiskowe i społecznych w w ramach tego filaru finansowane byłyby działania na temat dotyczący doradztwa pro środowiskowe to dla rolników rolnicy są w ramach wspólnej polityki realnej nowej zmusza niczyich zachęcani zmuszani premiowani za prowadzenie tzw. zazielenienia nie bardzo osobistym dają rady jest to system dość skomplikowany, więc to doradztwo bezwzględnie potrzebne mu chodzi również o wspieraniu infrastruktury rozwoju infrastruktury w rolnictwie i innowacji rolnictwa ekologicznego skracanie łańcucha dosta w i promocji to są takim główne obszary, które powinny być finansowane w ramach tej małej noweli zmienia podział pieniędzy win, czyli nie pieniądze za posiadanie gruntów rolnych, które są pod prawą jak też ma 2000 ha to dostaje więcej tylko ten ktoś musiałby się wykazać, że działa rzeczywiście na rzecz środowiska, że prowadzi produkcję rolniczą nie zanieczyszczają środowiska, że wprowadza elementy zazielenienia takie, które służą poprawie różnorodności biologicznej w rolnictwie, czyli osoby rzeczywiście coś zrobić był kiedyś też taki pomysł inny kształtowania dotacji w zależności od siły roboczej zatrudnionej na hektar jest też bardzo trudne, chociaż może bardzo dobre, ponieważ mamy w tej chwili duże gospodarstwa, które mają nie wiem po 200 czy po 5 ha, które mają 2 pracowników z pewnością nie służy do zatrudnienia w rolnictwie ani rozwojowi obszarów wiejskich gotową pracę wykonują maszyny i ekonomicznie jest to bardzo uzasadnione środowiskowo społecznie coś takiego dużym znakiem zapytania również w tym tej nowej w tym w tych postulatach nowej wspólnej polityki rolnej jest z tym dbałość o jakość żywności, czyli produkowanie żywności najwyższej jakości z różnymi to jest różnego typu oznaczeniami rolnictwo ekologiczne tradycyjna gwarantowana specjalność i różne inne systemy jakości również my żywność produkowana bez GMO w całym łańcuchu produkcji i NATO należy stawiać ani na żywność najtańszą nagle mój ciągle wyprodukowana najtańszymi metodami bez uwzględnienia kosztów społecznych środowiskowych, więc te konkretne postulaty jak najbardziej istnieją też można się z tym stanowiskiem organizacji zapoznać i te nie są wcale nowe postulaty objęta w dyskusji na temat reformy WPR na tyle obecne latać w 23122020 pani Doroto takie postulaty jak pani doskonale wie były także zostały pominięte chociażby po radykalne rozwiązania, że to trzeba ewolucyjnie zrobić i t d . i przyjęto, że państwo to jest coś niesamowitego wtedy było jeszcze 27 członków chyba o Unii Europejskiej przyjęto stanowisko tylko 2 rządów Niemiec i Francji, że oni nie mogą być te dopłaty do rolnictwa ze szkodą dla dotychczasowych beneficjentów czyli jaki był sygnał polityczny nie zmieniamy finansowania natomiast na poziomie haseł celów niż na trening 2020 o tym, mieście, a ochrona środowiska zrównoważony rozwój czeka go jak przyjdzie do 1 ze koniec kropla w tak to też zachęca w dalszym ciągu wszystkich konsumentów i podatników, żeby się wypowiedzieli na ten temat i zgodnie ze swoimi uczuciami ze swoją wiedzą w miarę możliwości, żebyśmy rzeczywiście to suma konsul siła konsumentów podatników pokazali to nie traćmy nadziei myślę, że kiedyś ta wspólna polityka rolna może się zmienić przykładem tego, że to jest możliwe jest prowadzenie w ostatniej perspektywie zazielenienia, który jest bardzo skomplikowane dla rolników, ale jest tak cieszę się, że sezon rolnik dostaje pieniądze za to, że zazieleni kawałek ziemi takie znajomości w sądach, a ty wiesz co to oznacza wyrażenie gospodarstwa, które mają powyżej 10 powyżej 15 i powyżej 30 ha mają określone obowiązki, do których należy np. zmianowa nie, dlatego że nad zmianą jest mianowanie upraw, ponieważ do tej pory ci najwięksi przemysłowi rolnicy kierowali się głównie specjalizacją tak czy jest on jest ta specjalizuje się załóżmy w uprawie rzepaku kołobrzescy kukurydzy przez 10 lat produkuje sobie spokojnie kukurydzę do tego pełne park maszynowy i degraduje sobie z roku na rok coraz bardziej gada tak chyba nie to chcemy wspierać i dostaje pieniądze oczywiście hazard jest warunkiem dostania pieniędzy jest to, żeby po 3 latach kukurydzy zmienił tak są określone obowiązki bierze udziału 1 rośliny w strukturze upra w w danym rogu, lecz również obowiązek mianowania co roku tak dużej pierwszy krok niestety krytycy ten system jest bardzo skomplikowany przyznaje Ernest krytycy tego strony on jest tak skomplikowana on nic nie daje, że na scenie można oczekiwać natychmiastowego efektu w postaci mnie Czystszej wody czy lepszej gleby, ponieważ takie efekty środowiskowe można dopiero po kilku latach zmierzyć, czyli trzeba mieć stan zerowy czystość wody zmierzona w x w punktach to wszystko kosztuje następnie co roku prowadzić monitoring i mierzyć zanieczyszczenia wody zanieczyszczenia wody są wielkim problemem przecież żyje ilość stosowanych środków ochrony roślin nawozów w rolnictwie oczywiście jak czytamy średniego saskie możemy się dalej, jakby uspokajać tym, że Polska jest na szarym końcu, ale weźmy pod uwagę to, że nie wszystkie gospodarstwa produkują żywność na rynek tego sporu z tak, które produkują na rynek używają myślę, że tyle samo środków ochrony roślin nawozów co w tzw. krajach Zachodu w zachodniej Europy z Lechem nie krytykujemy, że rosną w krajach zachodnich jest dużo więcej średnio o nas jest mniej, ale w rzeczywistości ma tys hektara, na których jest produkcja rynkowa jest dokładnie tak samo chyba nie zależy nam na tym, żeby nam rosło zużycie środków ochrony roślin na hektar to, żeby spadało, żeby coraz mniej środków ochrony roślin stosować poniesione są inne jest to po prostu czysta żywa chemia, która na pewno nie służy ani człowiekowi ani różnorodności biologicznej remont wieży i jeśli można powrócić do tego apelu zgłaszajcie protest przeciwko efektom, żeby was zachęcić proszę państwa to podam wam taki przykład w 2009 roku w Rostoku, by rozporządzenie, czyli ustawa unijna dotycząca płodozmian ów, o których absolwent zasadniczej szkoły rolniczej wie, że są niezbędne była w trzeciej kolumnie ważności na poziomie Unii to pytanie kogo my tam jako Europejczycy zatrudniamy, ale z po zupełnie do ignorantów, którzy nie wiedzą tak podstawowych rzeczy i uzupełni to pytanie zatem to pytanie, dlaczego czy jeśli już nawiązuję do tego co pani Dorota powiedziała o tym, zazielenienia co oczywiście jest jakimś żargonem niezrozumiałe dla odbiorcy, ale chodzi o to rozszerzenie ekologiczne Made uprawę, skąd wzięliście to 7 ,5 %, dlaczego 7 , 5 i jednocześnie uzupełnia pytanie czy urzędnicy komisji Europejskiej mają świadomość, jaki jest poziom monokultury w unii Europejskiej odpowiedział nie nie mamy takich danych to przepraszam to zaś dzielenia się i nie ich synów i jest, jaki poziom się rolnicy w unii Europejskiej jest monokultura, a czym moglibyśmy słuchaczom powiedzieć co znaczy 7 dni i pół procenta zazielenienia Penn gospodarstwa, które mają właśnie pan, że jest 1015 i 30 ha mają określone obowiązki mają w określonym upływie czasu przed wyznaczyć inną część swoich gruntów pod użytki ekologiczne i nie jest cała lista tych użytków ekologicznych decyzja mam coś posiać posadziła zostawić tak jak to teraz nie są wyraźnie ta łąka do wyrównać to wywołuje ma się za to określony punkt, ale utrzymać tzw. dziś trwałe użytki zielone mundury sklejają ochronić Srebrenicy w izbie jest obowiązkiem ewentualnie uprawiać rośliny motylkowa te, które w Polsce są bardzo potrzebnej wspieranej w całej Unii jest brak białka do produkcji zwierzęcej, więc byłoby bardzo dobre, gdyby n p . w ramach tego zazielenienia rolnicy decydowali się na uprawę również roślin motylkowatych chodzi o to, żeby zrównoważyć Haumono kulturę i brak mianowania, czyli nie przez 10 lat, że tak na tym samym polu od miedzy do mnie tylko, żeby 1107 % stopniowo wyłączyć przeznaczyć pod coś innego np. eposie poszerza Niemiec, chociaż tak jest mianowanie w sensie innej uprawy przy czym zdajemy sobie sprawę z tego, że gospodarz ekonomicznie efektywne muszą być w jakim stopniu wysoce wyspecjalizowane, ale nie mogą prowadzić monokultury bez końca związku z tym ile jeszcze jest taki problem, że gospodarstwa, które uprawiają rośliny wieloletnie są wyłączone z obowiązku zmiana wagi uprawy wieloletnie Tysona przez rośliny sadownicze i mamy spadek od mieć dom między, gdzie zgodnie z programem ochrony roślin można stosować 30 parę oprysków w ciągu sezonu tak czy konsumenci jedzących owoce zamierzają z tego sprawę nie wiem pewnie się na razie w tym momencie sadownikom, ale również inne uprawy wieloletnich, których stosuje się bardzo dużo chemii np. uprawa wieloletnia są szparagi, jeżeli państwo jej nie jedziecie w okresie zbioru szparagów przez tereny, gdzie takie uprawy są prowadzone to proszę zwrócić uwagę, że tam nie ma ani 1 chwasta, dlaczego nie ma Chwaszczyno pytam, ponieważ są stosowane herbicydów środki fast boicie, więc ruch tam też moim zdaniem powinien być wprowadzany obowiązek zasilenia tymczasem te środowiska nie wypracowały sobie wyjątek w związku z Ziemowita zakładam Salt Hill na lata zakładają wpada w Gardnie na lata no dobrze to może właśnie w tych intensywnych gospodarstwa wbre w pozorom bardzo dużo środków ochrony roślin również należałoby zrobić coś dobrego dla środowiska dla przyrody dla ptaków, które ram są dla owadów, które tam są i zrobić jakąś Niewiem strefę buforową, gdzie są krzewy dziko rosnące czy kawałek trwałego użytku zielonego, gdzie rzeczywiście ta różnorodność biologiczna nad tymi w tym jego obszarze też ma szansę, jeżeli pozwoli mu odnieść do mycia stosować środki ochrony roślin to tam różnorodność biologiczna naturalna nie ma żadnych szans można inaczej są już przykłady w Polsce i to w regionie, który uchodzi za 1 z najbardziej intensywnych produkcji sadowniczej, czyli Grójecką Małeckim ma same znam osobiście tego Sadownika, który zrezygnował z chemii albo stosuje bardzo ekstremalnych sytuacjach i nie ma żadnych problemów ze sprzedażą jabłek, bo on stosuje naturalne metody, czyli nie chemia syntetyczną tylko preparaty probiotyczne pożyteczne mikroorganizmy plus jeszcze nawozy różne organizmy naturalnego pochodzenia pochodzenia i mogła z drze w, zbierając jabłka i on nie musi być nie może mieć także wydajność na hektar nie zwolniła wydali na Żydach wzajemnie niezła gra na niej Nobody jest argument bardzo często prawda ja będę boks nie będę opryski wał i t d. wybiegł na boisko co mówić o różnych metodach Weronice ekologicznego, ale popatrzeć na wydajność wydajność będzie mniejsza jest następne kłamstwo uprawiane na szeroką skalę owszem, owszem w pierwszym roku w drugim roku przed szybszych przy redukowaniu syntetycznych środków chemicznych może to się zdarzyć, a po kilku latach już tak nie ma prawa czy też plus mam nadzieję, że po kilku latach, kiedy Janusz zdobędzie tę doskonałość metodach będzie mógł sprzedać swoje produkty powyższej cenie tradycyjnie liczyć się wyłącznie plon hektara, ale liczyć się efekt hektara, czyli dochód tego rolnika proszę państwa na koniec powtórzmy, gdzie znajdziemy materiał, o którym rozmawialiśmy na stronie Ministerstwa Środowiska Ministerstwa Rolnictwa jestem, ale rolnictwo przeważaliśmy organizacją i obszarów wiejskich i rozwoju wsi przeważa jednak, że kręcą tak ważnej go miej nas tak ważnego ministerstwa i tam tam trzeba też uważnie poszukać, gdzie to jest dziś po prawej stronie nowinkach w konsultacji lub w wyszukiwarce reforma wspólnej polityki realnej konsultacje społeczne różnymi słowami można wyszukać wypełnienie tego formularza myślę, że nie zajmie więcej niż pół godziny daje bardzo dużo do myślenia jest świetnym ćwiczeniem umysłu, a jednocześnie takim wkładem w zmiany wspólnej polityki realnej dla naszego napraw i obudzimy się bronić własnych naszych interesów żywienie jest naszą podstawową potrzebą bardzo serdecznie państwu dziękuję pani Dorota Metera ekspert forum rolnictwa ekologicznego pan Roman Izdebski doradca polskiej Izby technologii wyrobów naturalnych byli naszymi gośćmi dziękuję bardzo dziękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA