REKLAMA

Jak wspierać najsłabsze grupy społeczne w zdobywaniu własnego mieszkania?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-05-04 12:40
Czas trwania:
12:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy, a dzisiaj gościem raportu gospodarczego jest pani Barbara Audycka Habitat for Humanity Poland dzień dobry dzień trochę pomoże w 1 zdaniu jest to organizacja działająca na rzecz zapobiegania ubóstwu mieszkania domu i eliminacji bezdomności do tak, żebyśmy mieli jeszcze jasności, o czym będziemy się rozmawiać, bo to chyba Adamek samo wyjaśnienie wyjaśnia, którą którymi grupami społecznymi teraz nie chcemy się zająć się płynnie i z panią zrobić Rozwiń » na początek hymn czy znacie państwo odpowiedź na pytanie jak poprawić sytuację mieszkaniową w Polsce bez tytuł raportu, który właśnie ukazał się państwa autorstwa wydaje nam się, że już od kilku lat tej odpowiedzi szukamy i wydaje nam się, że to szukamy dosyć skutecznie w 2 lata temu wydaliśmy duży raport mieszkalnictwo w Polsce analiza sytuacji mieszkaniowej tam wykazaliśmy co nietrudno było do wykazania, że ta sytuacja mieszkaniowa w tej chwili w Polsce jest w Polsce bardzo trudna, bo oprócz znanego wszystkim deficytu ilościowego to znaczy braku około 1 000 000 mieszkań dla gospodarst w domowych w Polsce mamy jeszcze deficyt jakościowy to znaczy mamy bardzo dużo mieszkań, które są mieszkaniami są standardowymi pozbawionymi podstawowej infrastruktury technicznej mamy bardzo dużo mieszkań, które są przeludnione to znaczy zamieszkiwanym przez wielu gospodarstw domowych wiele rodzin przez zbyt dużo ludzi w 1 pokoju na zbyt małej powierzchni mamy problem ubóstwa energetycznego czy niemożności pokrycia kosztów związanych z ogrzewaniem mieszkania tych problemów jest bardzo dużo i rozwiązań, które są do tych innych są tutaj potrzebne też jest cała gama i przez to ostatnie 2 lata gromadziliśmy takie dobre praktyki rozwiązania, które są realizowane na poziomie lokalnym w bardzo różnych obszarach no właśnie chciałem zapytać, skąd czerpać wzorce wzorce, skąd państwo dostrzegacie wzorce i oczywiście, jeżeli są przykłady w Polsce ta przeczytana powiem, więc wiem, że są to pomysły tych dobrych praktykach są przez nie powie o problemach z kontr przykłady za granicą niektóre rozdziały naszego raportu UE są tych przykładów polskich niestety pozbawione tutaj na czele z rozdziałem o planowaniu przestrzennym natomiast, jeżeli chodzi o dobre przykłady to można podać one różne inicjatywy związane z budownictwem społecznym budownictwo społeczne to jest taki rodzaj budownictwa, które nie są ani realizowany przez podmioty publiczne ani przez prywatnych inwestorów, tak więc mamy tutaj do czynienia z ust dawnym budownictwem TBS Sowę, który mimo braku finansowania, ponieważ 2000 dziewiątego roku krajowy fundusz mieszkaniowy, który był dedykowany TBS są do preferencyjnych zasadach został zlikwidowany mimo to niektóre TBS lokalnie poradziły sobie wypracowały takie schematy inwestycyjne pomagająca zaspokoić potrzeby mieszkaniowe mieszkańców danej miejscowości i te potrzeby są najróżniejsze od potrzeb osób, które są średnio zamożne nie stać ich na kredyt nie stać ich na najem na rynku komercyjnym, ale mają jakieś środki, które są gotowe zainwestować po potrzeb osób, które potrzebują wymagają takiego mieszkania ze wsparciem osób niepełnosprawnych osób starszych osób opuszczających ośrodki pieczy zastępczej, czyli domy dziecka, które potrzebują oprócz mieszkania jeszcze jakieś usługi drobnej asysty w dochodzeniu do samodzielności drugim takim przykładem budownictwa społecznego tez budownictwo oddolne, czyli Kooperatywa mieszkaniowa w Polsce mamy bardzo długą tradycję spółdzielczość, która podobnie jak w krajach Europy Środkowej gdzież tam w okresie powojennym została wypaczona, ale teraz bardzo wielu ludzi chciałoby chętnie do niej wrócić tutaj jest potrzebna pomoc samorządu, ponieważ na dzień dzisiejszy koszty inwestycyjne takiego oddolnego budownictwa są spod stad zbyt wysokie aż go zbyt wielkie żeby, żeby można je było pod na czym polega taki właśnie prostota to portal tego typu inwestycjach umów o pracę mieszkaniowa to jest grupa ludzi, którzy zbierają się razem i decydują się, że będą razem budować budynek wielorodzinny w celu zaspokojenia swych własnych potrzeb mieszkaniowych czy nie o to, żeby potem go sprzedać mieszkanie na rynku tylko tylko, żeby samemu w nim zamieszkać tutaj ten wymiar współpracę może być różny na pewno trzeba współpracować przy przy projekcie architektonicznym przy wybieraniu działki działka stanowi w tym momencie bardzo istotną barierę wejścia w taki projekt podziału długu koszty nieruchomości gruntowych są jak państwo dobrze wiedział bardzo dużo natomiast później zakres takiego o funkcjonowanie wspólnego w kooperacji wie może być różny w zależności od tego jak zdecydują przyszli mieszkańcy mogą stworzyć sobie w ramach tego budynku przestrzeń wspólną np. bawialnie dla dzieci albo wspólny ogródek albo jakąś przestrzeń użytkową pro przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej także to chodzi o to, żebyśmy mogli sami zaplanować nasze miejsce do życia to gdzie chcemy żyć w jakiej w, jakim budynku, a samorządowcy rozumieją niestety nieszczególnie od dzisiaj mamy tylko 1 przykład kooperatywy, która została wsparta przez samorząd tez Kooperatywa w nowych Żernikach we Wrocławiu tutaj stowarzyszenia architektów polskich zainicjowało taki projekt, który został poparty przez samorząd samorząd dedykował działka w przetargu ograniczonym i działka ta jest udostępniona na zasadzie dzierżawy wieczystej czy na starcie Kooperatywa nie musiała ponieść całości kosztu gruntu tylko spłaca go stopniowo i w związku z tym może te pieniądze, które ma zainwestować sam budynek w tym takie, że rzeczą, której warto na pewno powiedzieć, bo to też jest być może znany naszym słuchaczom to są mieszkania chronione idzie do państwa raporcie, że w Polsce funkcjonuje tam trochę ponad 2000 tego typu mieszkań chronionych inny to jest instytucja być może nasz naszym słuchaczom w jaki sposób znana może nie bliska, ale znana, ale piszecie państwo, że my po pierwsze, tych mieszkań jest za mało no to się wydaje oczywiste w 2000 mieszkań na skalę całego kraju nad rzeczywiście jest dużo, ale macie państwo pomysły na ich upowszechnienie tego systemu jak sam pomysł zniesienia barier takich barier umowne zniesienie barier architektonicznych, ponieważ jak w przypadku mieszkalnictwa w Polsce tak szczególnie w przypadku mieszkań chronionych mieszkań w wspomaga innych podstawowym problemem jest brak mieszkań znaczy bardzo trudno jest znaleźć mieszkanie, które może być Tybet dedykowane na taki cel najczęściej jest wolny właścicielami takich mieszkań są prywatni darczyńcy, którzy decydują się na przeznaczenie takiego mieszkania np. do organizacji pozarządowej, która prowadzi mieszkanie chronione gminy mają z tym pewien problem, ponieważ gminy mają własną kolejkę mieszkaniową i zasób mieszkaniowy gminy jest dedykowany bardzo konkretnym potrzebom mieszkańców komunalnego socjalnego i wyjęcie z tego zasobu lokalu jest bardzo trudne, a dodatkowo utrudnia to obecne rozporządzenie w mieszkaniach chronionych, które mówią o tym, że każde mieszkanie chronione musi być wysp dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo i oczywiście to, że mieszkania były projektowane w sposób uniwersalny uznajemy za bardzo ważną rzecz natomiast praktyka pokazuje, że tych mieszkań stosunkowo niewiele natomiast tych grup, które mogłyby zamieszkać jest dużo to nie są tylko osoby z niepełnosprawnością ruchową czy poruszający się na wózku, ale też np. osoby z zaburzeniami intelektualnymi osoby starsze, które nie są niepełnosprawne mają potrzeby mieszkania ze wsparciem wreszcie wychowankowie absolwenci domów dziecka te wszystkie grupy powinny mieć możliwość korzystania z mieszkań chronionych, bo dla nich to mieszkanie samodzielna jest pewnym wyzwaniem także tutaj domagały się tego, żeby w przypadku starego już istniejącego zasobu te bariery techniczne znieść i dostosować przynajmniej w odniesieniu do niektórych grup term potrzeby do możliwości, które którymi dysponuje gmina czy podmiot posiadający takie mieszkanie, gdy sposób oczywiście jest to bardzo wiele nie wszystkich, żeby powiedzieć, ale chciałabym, żebyśmy zdarzyły mamy jeszcze dosłownie 3 minuty, żeby się zdarzy powiedzieć o tym czy coś się jednak na przestrzeni ostatnich lat działo w tym właśnie zakresie pomocy najsłabszym grupom społecznym w kwestii szkolnictwa wydają się, że to co się zdarzyło WUP w w ostatnich latach przy jej program mieszkanie plus to jest bardzo istotny punkt przełomowy, bo mówiąc o grupie osób najsłabszych, która była dotychczasowym klientem, po czym odczyty beneficjentem mieszkań zasobu lokalowego gminy, ale też mówiące o osobach średnich dochodach należy pamiętać, że 60 % obecnie polskiego społeczeństwa nie ma zdolności kredytowej nie ma możliwości zaspokojenia swych potrzeb mieszkaniowych włącznie w oparciu o rynek jesteśmy też społeczeństwem, które bardzo przywiązaną do własności, ponieważ uznał się to własność mieszkaniową zapewnia synonim bezpieczeństwa to co nam się wydaje najistotniejsze w tym momencie to jest mówienie o wynajmie o tym, że rynek najmu w Polsce jest zbyt mały, a stanowi około 15 % całego rynku mieszkaniowego podczas gdy w zasadzie im bogatszy kraj tym więcej jednak większa co takiego mieszkańców żyje w Niemczech wynajmie w tak w Niemczech jest to około 40 % populacji Szwajcarii wręcz 60 % na rzecz korporacji wynajmuje i to jest bardzo istotne, żebyśmy po prostu zaczęli dyskutować o różnych alternatywa w domu, ale nie każde narzędzie dostosowane do do każdej dla każdego, ale tych narzędzi musi być cała gama, żeby ta sytuacja można było poprawiać to jest rzeczywiście prawda, że trzeba przyznać, że program mieszkanie plus, ale też wcześniej jeszcze poprzedni rząd miał ten program w banku gospodarstwa krajowego, który też miałby docelowo właśnie fundusz ochrony wynajętych nazywało, że to, jakby wybiło ten problem, który palił się wspomina do takiej rangi, o które zaczęto rozmawiać skutki na razie 1 programu drugiego, czyli tego funduszu mieszkań na wynajem mieszkania plus na razie jeszcze są właściwie nieznane no bo to musisz zbudować musi powstać zobaczymy, jakimi to będzie efektami, ale faktycznie problem został dostrzeżony został wyniesiony do dyskusji, więc to jest wartość, a państwo jak rozmawiać z przedstawicielami władz to właśnie z kim rozmawiać dzielić się ktoś, czyli kogoś ludzie wracają co mówicie i ten raport, który państwo przygotowaliście net do kogo trafi też gest ludzie myślą bardzo cieszymy z tego, że strona społeczna niezależnie w zasadzie od opcji politycznej w ostatnich latach jednak gdzieś tam znalazła życzliwe uszy w departamentach mieszkalnictwa w departamentach odpowiedzialnych na za mieszkańców w ministerstwach bardzo przecież my też z tego, że to nowych projektach legislacji związanych z mieszkaniem plus dzieją się takie rzeczy jak wprowadzenie definicji np. społecznych agencji najmłodszy takiego instrumentu pośrednictwa w najmie realizowanego w formule not for profit czy znalazł się deklaracja poparcia kooperaty w mieszkaniowych oraz jest planowana całkowicie całkowita nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych także te zmiany są dobra nie czują się w tym mieście w tym momencie na siłach, żeby oceniać rezultaty programu mieszkanie plus natomiast wydaje nam się, że naszą rolą jest po prostu im pokazywania tych drobnych elementów, które mogłyby te duże globalne modne programy uzupełniać w niestety nie zażywali ciszy więcej, bo czasem się edycji właśnie kończy, ale inne państwa słuchaczy nie odsyła do raportu raport jak poprawić sytuację mieszkaniową przygotowany przez Habitat for Humanity Poland bardzo ciekawa opracowanie i mam nadzieję, że jak najwięcej osób się zaś do raportu będzie czerpał swoje wzorce bardzo cieszy, że państwo podejmuje się ten temat rzeczywiście inny problem z dostępu jest z dostępem do mieszkania to nie jest stary problem z lekarzem być może jest za mało recept w dół, które warto się zresztą też zdiagnozował w państwie diagnozuje się i rzeczywiście jest bardzo cenna sprawa dziękuję za udział audycji dziękuję panu, że państwa gościem była Barbara Audycka właśnie sennych ma interes Habitat for Humanity Poland kończymy teraz raport gospodarczy do informacji Radia TOK FM zostało jeszcze parę chwil to raport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA