REKLAMA

Jakie zmiany w podstawie programowej z polskiego? Co na nowej liście lektur? Z dr Beatą Kapelą-Bagińską rozmawiała Joanna Mąkosa

Usłysz Swoją Szkołę
Data emisji:
2017-05-04 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Joanna Mąkosa witam ponownie ze studia w Gdańsku ze mną kolejny gość pani dr Beata kapela Bagińska dzień dobry thriller reż inna pani jest nauczycielką języka polskiego retoryki w liceum w zespole szkół nr 1 z imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Sopocie pisała pani także w 2015 roku zadania do matury i współpracowała pani autorką podstawy programowej w 2011 roku i my właśnie o tej podstawie programowej do języka polskiego będziemy dzisiaj oni rozmawiać to właściwie Rozwiń » pojawiła się ona kilka dni temu niecały tydzień temu, ale widziałem wczoraj przeczytam co mi się rzuciło w oczy na pierwszy od Clinton była imponująca lista lektur tak lista lektur rzeczywiście jest imponująca wszystkie lektury z tej listy są obowiązkowe zarówno w podstawie jakich rozszerzeniu jest też druga lista lektur uzupełniających i równie ponury los imponująca, ale tam nauczyciel wybiera tylko 2 pozycje książkowe w ciągu roku, ale czeka was, że jeżeli chodzi lista obowiązkowo to tam nauczyciel może nie nauczyciel wybiera, bo jest to ten list napisany bardzo często wmawia się tytuł książki i fragmenty tak jest no i to był największy zarzut dla poprzedniej podstawy z 2008 potem dwunastego roku zielone poznawanie tekstów jest fragmentaryczna i okazuje się, że autorzy tej podstawy no na razie na nieznani wciąż trwają żniwa ma w tajemnicy tak to również postawili na fragmenty no tak można tu kolokwialnie powiedzieć, że stawiają na fragmenty bardzo rozbudowana jest ta część literatury starożytnej na razie drużyna złożona na literaturę starożytną wraca odprawa posłów greckich np. wraca odprawa posłów greckich, która jak pytałam ostatnio studentów pierwszego roku filologii polskiej, gdzie pracuje w katedrze polonistyki stosowanej UW studenci powiedzieli, że niestety, ale te go na liście lektur nie ma tych licealiści będą mądrzejsze od osób myślę, że tak, chyba że rzeź zmienią się KRK, bo wie pani bardzo dziwne jest to że, ucząc się przyszłych nauczycieli my nie mamy jeszcze krajowych ram kwalifikacji dla nich to też jest 1 zadziwiające, ponieważ oni pójdą na praktyki do siódmej klasy, ale nie wiemy jakich przygotowywać do tego mu bez ryzyka, aby minister zjechali też szkolenia z podstawy programowej cały czas są z jedno ustawy nie tylko tak dla nauczycieli takich jak my natomiast ukryć tego jak studentów przygotować do tego mamy mato tego jeszcze nie ma dowody NATO NATO będzie jak zwykle mało czasu nie znając Ministerstwo Edukacji Narodowej, a ja zapytam tak na drugi bliżej jako podstawę programową my pani w GM miała taką prezentację dotyczącą podstawy programowej UE powinna wyglądać jak mnie w 2015 roku do liceów czy czytano są programowo, chociaż gdzieś w części odpowiada na SZ po takie postawiony przez panią wyzwania chcę ja powiem tak w zakres tutaj tej podstawy wchodzi bardzo dużo filozofii bardzo dużą retoryki retoryka jest bardzo rozbudowana tak jak pani, przedstawiając nie powiedziała, że uciera aktorki w szkole jest to przedmiot uzupełniający takie na studia, ale nie zmieni jest to on jest w liceum przy przygotowane dla uczniów liceum no nie ukrywam, że jak niektóre elementy realizuje, ale nie podczas języka polskiego tylko na dodatkowej godzinie, która jest retoryką to może być za dużo co dla nich może być za dużo, zwłaszcza że tych godzin zgodnie z siatkami zaproponowanymi przez zmiany nie jest aż tak dużo na te 4 lata to zaledwie 4 × 4, czyli 16 godzin języka polskiego, a więc ta 1 kara za duchownych za no właśnie to coś za coś prawda zawsze tata to 11 rok, który doszedł dołożył po prostu kolejne 4 godziny, ale tu nic się nie zmieniło natomiast ogrom literatury nawet do omówienia ogrom elementów, do której tutaj się pojawiły do omówienia z zakresu kształcenia językowego, bo weszła w życie wszedł cały dział gramatyki z poziomu gimnazjum pewne treści, które nie zmieściły się Lech Piesik gimnazjum została przeniesiona do ulicy tak nie zmieściły się po prostu nowy 2 lata trudną upchać 3 prawda, więc tutaj ten 1 rok został rozłożony trochę na czwartą piątą szóstą klasę w nowej podstawie siódmą ósmą no i jak teraz zaobserwowałam przy tym pierwszym czytaniu również tutaj się pojawiają te treści, zwłaszcza takie instynkty dramatyczna, których nie było klasy klasa 13 tys 8 g tyka językoznawstwo Anny, a klasa czwarta ma być przeznaczona na literaturę współczesną tech no właśnie tak naprawdę to tylko ostatni rok będziemy znać współczesności dobrze że, chociaż cały rok jest, że jest takie założenie to cudownie, bo mam nadzieję, że nauczyciele się wyrobią, żeby jednak tamten 1 rok został inna na współczesność, ponieważ przed tak imponującej liczbie lektur dawnych może jednak pozostanie tylko murawę właśnie cel Ministerstwa Edukacji Narodowej nacisk na historii historii będzie więcej to może na polskim też warto taki stary przemysł zaś wyniesienie tego co czwartej klasie przecież mamy literaturę współczesną no i oby może może tak jest też jakość tego nie widzę konia widzę tutaj sporo sporo sprzeczności w tych zapisach właśnie, która w, którym została opatrzona podstawa programowa i jakości Mann w zaleceniach wie pani ja tutaj sobie pozwolę zacytować i jest takie właśnie zapisana zapis jest taki podstawa programowa kładzie duży nacisk na zapoznawanie uczniów z literaturą współczesną dlatego też materiał literacki poczynając od dzieł literatury starożytnej aż do literatury wojny okupacji oraz utworów tematycznie związanych musi zostać zrealizowane w klasach 13 zaprzeczeniem jest rozbudowanie tych właśnie te starożytności, gdzie pojawia się tekst Arystofanesa chmury, którego nie sądzę, że żaba na on nie sądzę, żeby było dostępne po prostu szkolnych bibliotekach, a talerz cóż taka aptekarze od dawna poza tym w interesie tu też taki udział w samokształcenie stanowi ważny akurat bardzo bardzo ważne ja tak no jesteś Marsa, ale nie podoba jest czy podoba mi się w ogóle ideę samokształcenia, bo w tej podstawie, która obowiązuje ona też, że ten dział też był no nie było takiego wykazu o tekstów źródłowych polecanych do samokształcenia ja jak pani wczoraj pani widziała jest to dosyć pokaźna lista lektur człowiek średniowiecza jesień średniowiecza i ja no jak patrzę NATO to wspominam swoją listę lektur do zaliczenia egzaminu i myślę, że to jest dla studentów to są opracowania dla studentów w większości bibliotek do książek nie ma o nim mówią słownikach Słomniki, owszem, są dostępne to nie są książki, które są dostępne w wersji elektronicznej e-ZLA będzie jest bardzo dużo samozaparcia, żeby się stało, żeby w ogóle zamach w samo kształcić, żeby w ogóle do nich dotrzeć tak, ale idea takich właśnie pozycji, jeżeli chodzi o to samo kształcenie, pomijając to uczynić jest to fizycznie wykonane to jest dobra idea mówimy o starożytności wydaje się, że od tego jest podręcznik tak jeśli nie chcemy, żeby uczniowie dotarli do pełnych tekstów z zakresu tej listy umieśćmy je w podręczniku, jeżeli to jest wykaz dla wydawców, którzy no teraz w szale będą przygotowywać kolejne kolejna publikacja, jeżeli to jest wykaz tylko i wyłącznie drużyny zrównają się, w których tych brakuje bibliotekę no może do druku się myślę, że z mariażem wydawnictwa typu Greg będą tutaj miały el po PiS do tak Arystofanesa albo wybory dziś fragmentów myślę że, że to jest w 2 w jakiś biznes prawda pomysł na biznes biznes natomiast tutaj zapis jest taki w samo kształcenie rozumiane jako przygotowanie do edukacji ustawicznej, czyli wychowania człowieka jest oczywiście zadaniem szkoły wobec tego musi ona przygotować uczniów nie tylko do samodzielnego opanowania wiedzy uporządkowania problematyki zachowania, lecz odejścia od encyklopedii z mu na rzecz uczenia się rozumiejącego oceniania użyteczności i prawdziwości przekazywanych informacji to świetny przecież świetne założenie no a jak ktoś ma do zapisów podstawy, które jednak cały czas uczę znaleźli uczeń rozumie, tak więc się uczy równowagi rozumie tak w domu króluje wyróżnia rozróżnia w pochodzi z powrotem gramatyka historyczna pojawiają się elementy prądów literackich w odniesieniu do tekstów pojawia się cała lista kierunków grup literackich pokoleń literackich, które uczeń na poziomie rozszerzonym wprawdzie całe szczęście musi rozróżniać, więc cóż to są zapisy one są niespójne po prostu, jeżeli stawił stawiamy na kategorie celów w 2 i rozumie, czyli wkuwał na pamięć, a ja wymagam, bo rozumiem, że do takiej dydaktyki wracamy od tej dydaktyki rozwijającej metodą projektową metodami aktywizujące mi, że teraz po prostu będzie wykład podawanie ewentualnie samokształcenie prawda doczeka sobie gdzieś tam i przejdzie na lekcje imię powie o tym, ale jaki chce prowadzić takich lekcji Pantani, a film, a właśnie czy będzie możliwość taka, żeby nauczyciel troszeczkę puścił jednak może nie wodze fantazji, ale my ale, żeby na lekcjach realizował mimo wszystko pewne rzeczy, które są obok podstawę zawsze jest taka możliwość handlarze czasu czasu będzie na pewno zdecydowanie mniej, ale zawsze jest taka możliwość, żeby te elementy najważniejsze zrobić w sposób ciekawy to zależy już tylko nauczyciela od jego świadomości od jego poszukiwań tak, ale gramatyki historycznej nie będziemy mogli przecież odpuścić, bo jest podstawy programowe, ale można ją zrobić przyjemny sposób na gramatykę historyczną bardzo jestem ciekawa jak można zrobić to przyjemny sposób myślę, że można jeszcze o tym nie myślałam, ale może jakieś dobre albo jakieś Domino z końcówkami w Czechach czy nie mam pojęcia, ale będę myślała o tym, jeżeli będzie taka konieczność przebytego uczyć to będę chciała uczyć tego w sposób ciekawy nos z tego co pani mówi to będzie nowa baza programowa, żeby ją dać ciekawe uczniem przekaz będzie bym potrzebowała kreatywnych nauczycieli to tylko tyle koło tylko wyłącznie takich i takich, którzy rzeczywiście zaciekawią, chociaż niektórymi rzeczami rzeczywiście ona jest to będzie to trudne będzie to wyzwanie, ale są tacy nauczyciele to wieża jest wielu takich nauczycieli znam, którzy rzeczywiście są kreatywni szukają będą szukać po prostu w innych zakresach pani radna po dniu nie ukrywamy tego nie podoba się pani postawa mowa w Polsce 4 października 2016 roku podpisała pani taki apel do pani minister Zalewskiej w sprawie reformy edukacji muzeum, krytykując pośpiech brak konsultacji, ale i cytuje zaprzepaszczenie najważniejszych idei edukacyjnych opracowanych po osiemdziesiątym dziewiątym roku na to też tak już ostatnich tak tak, ale dotyczyło to podstawy programowej dla szkoły podstawowej, ale rzeczywiście analogicznie starych nazw, ale tam jest dużo mniej czasu proszę zauważyć, że ta podstawa poszła teraz do konsultacji w formie projektu Lampre konsultacje są Mileny tak brak konsultacji, więc może trochę poczytać na stronie ministerstwa na czym polegają konsultacje tak, ale jeszcze nim mogą tutaj wiele poprawić się z 2017 rok podstawa wejdzie w 2019, więc 2 lata to jest bardzo dużo czasu na jeszcze poprawki pani napisze takie taką opinię myślę, że napiszemy nie nie tak nie jest sama pewnie feerię bar w w ramach naszego Instytutu owego dnia działania czy naszej katedry, bo no i chcemy, żeby ta podstawa, która wchodzi, żeby naprawdę byłam dobra tam coś najważniejsze poprawki jak można tu może zapytam jak można uratować podstawę w takim razie ograniczyć wiedzę na rzecz umiejętności, bo proszę zauważyć, że tu nie ma umie stosuje naprawdę takich czasowników operacyjnych jest bardzo malutko ale, a generalnie nam chodzi o to, żeby wyszedł z szkoły ponadgimnazjalnej człowiek, który stosuje wiedza w praktyce oczywiście muszą posiąść, ale może nie w takim zakresie raczej bym skupiała się na umiejętnościach na umiejętnościach i rent i wahania na in tak czytania poszukiwania lato, gdy ma mu dawać lista lektur do samokształcenia Nihon pójdzie do biblioteki niech poszuka co jest tak to to też, jakby jest tajna przepraszam, że tak ruszamy tymi kartkami, ale w, ale tych zmian, które tutaj pomoc oraz cytatami zaznacza, że rzeczywiście PRL, czyli co bardziej trzeba też zaktywizować ucznia do tego, żeby też sam trochę działa tak rozumiem oczywiście na olej, jeżeli jest aktywne jest aktywnym uczestnikiem procesu edukacji jeśli jest pasywne no to niestety chodzi do szkoły, bo musi taką bombą musi zaliczyć rolnik nie zapamiętuje tak no no ta nauka nie jest efektywna wtedy, kiedy uczeń nie jest aktywna, a pani perspektywy będzie szansa na to, żeby nauczyciele się zaangażowali w 2 w kreatywne omijanie niektórych części podstępem zdarzało się tam psy to co nauczyciele też znajdą świadomi rozsądni dno rozsądek też apeluje najtrudniej będą mieli nauczyciele szkół podstawowych nie ukrywam, że jest zły stąd też osobiście zaniepokojona, bo jestem mamą szóstoklasistki, która trafia do siódmej klasy i pewne elementy, które spadły z gimnazjum do klasy czwartej piątej szóstej ją ominą ona będzie w siódmej ósmej klasie z pełną dziurą informacyjną jak stąd takie dobre sytuacje, że kampania dziurę zupę mogę tę dziurę uzupełnić, ale tylko z Polski Lotto podkreślam, bo będą jeszcze dziury w innych przedmiotach, bo zadziało się dokładnie to samo pewne elementy poszły niżej, a oni jednak robią zupełnie coś innego i to jest porażające, że właśnie, gdyby tam był czas 2 lata na to, żeby przygotować do podstawy, żeby to podstawa chodziła od klasy czwartej, czyli zgodnie z jakby z cyklem ta danego etapu edukacyjnego i szła sobie do ósmej klasy no jeśli jest taki zamysł państwa, żeby zrobić ośmioletnią szkołę podstawową to niech ona będzie, ale niech ona będzie przemyślana o podstawie programowej języka polskiego zarówno tej FR w szkołach podstawowych, jaki jest w szkołach w liceach technikach będzie mieścić się rozmawiać bez akcję usłysz swoją szkołę dzisiaj cały dzień jesteśmy w Gdańsku po trzynasty 40 moim gościem będzie pani Karina Hammer Krzemińska kierownik centrum rozwoju talentów będziemy rozmawiać o tym jak się tych talentów szuka jak można z tych trendów później te talenty później wykorzystywać, a osiemnasty piąte już debata z cyklu usłysz swoją szkołę czekamy na państwa w europejskim centrum Solidarności ja bardzo dziękuję za rozmowę o moim gościem była pani dr Beata kapela Bagińska dziękuję bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: USŁYSZ SWOJĄ SZKOŁĘ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA