REKLAMA

Rok "dobrej zmiany" opowiedziany przez Michała Sutowskiego

Światopodgląd
Data emisji:
2017-05-05 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Kasia świerk lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz Michał Sutowski z krytyki politycznej dzień dobry na pretekst do naszego spotkania jest rok dobrej zmiany MTR, czyli książkę o ara, czyli zesta w wywiadów, które wydało wydawnictwo krytyki policzmy politycznej, a których autorem jest Michał Sutowski rok dobrej zmiany Anną układ cea dosyć znane zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego tak myślę, że to jest to zdjęcie wiesz jest jednak jak Rozwiń » najbardziej wyjeżdża podczas grudniowych zajść, jeżeli mogę tak powiedzieć w sejmie byłyby w środku nocy wyjeżdżali i tę stronę został uchwycony w bardzo bardzo charakterystycznym uśmiechem nadzorczego poznaje się tu jest, dlaczego rzuca książka jest o wydarzeniach politycznych ostatnich kilkunastu miesięcy, a Jarosław Kaczyński jest niewątpliwie ich centralną postacią oczywiście Polska polityka Jarosława Kaczyńskiego szumnie redukuje wbrew temu co można, by stwierdzić po niektórych komentarzach 33 czy felietonach czy 3 nastawieniu części publicystów analityków, niemniej jest to tak niewątpliwie najważniejsza figura, gdyby liczyć pojedyncze osoby polskiej polityki też nie przypadkiem całą książkę otwierają 2 rozmowy z bardzo wybitnymi historykami 2 różnych epok, bo inne końcówki PRL -u i czasie Europa, czyli prof. Andrzej Friszke i prof. Antonim Dudkiem poświęcona autobiografii Jarosława Kaczyńskiego uznaliśmy w wydawnictwie żon to jest dobrze będzie otworzyli właśnie w ten sposób, dlatego że tak jak powiedziałem polityka nie redukuje się do postaci i inni też to co pisze we wstępie, że to nie jest Poświat polityczne to nie jest walka samców Alfa w kisielu to są już bardzo wielkiej długo trwała procesy mechanizmy, niemniej postaci mają znaczenia jeśli postać ma znaczenie jeśli jakaś postać ma znaczenie to w Polsce niewątpliwie jest nią Jarosław Kaczyński są wywiady, które Czesi mogą państwo uznać, że mogli wcześniej przeczytać, ale muszę powiedzieć, że moim zdaniem one tworzą lub całościowo jeśli dobrze czyta, tworząc taką może nieco powitała, ale jednak opowieść o Polsce szczególnie w tych ostatnich miesiącach są wywiady z profesorem materią łemkowską prof. prof. Łętowską prof. Belką Anną gromadą Ludwiką Włodek była Agnieszka grała słynna Kora Elżbieta Korolczuk Michał Bilewicz, ale tu, bo Andrzej Leder Artur Żmijewski Przemysław Czerwiński jeszcze lepszy, by wziąć tam kolejną więcej wiemy już to ostatnie nazwiska zostawiłam i teraz Emu nie mam takie poczucie, że w taką ciekawą prawidłowość zauważam to znaczy, że jednak byłoby wielu z bohaterów tych wywiadów ile by mówić w kategoriach i krytykuje obecne 3 poprzednie władze w kategoriach państwowych n p . pojazd takie zdanie czy zdaje się prof. Dudka czy prof. Matyi, że nie autorytaryzmu się tak bardzo boją co niekompetencji i rozpadu państwa w Senacie to by wręczyć mu niekompetencję, a nie śledzą trendów tak mecz za ten hotel tam jakoś może też, ale że w tym kluczowym hasłem jest niekompetencja tak na to to jest COVEC rozmowy z prof. Rafała maty ją moim zdaniem najwybitniejszym politologię w kraju człowiekiem o poglądach raczej konserwatywnych rząd tak się przynajmniej defilują poznawczy autor autor bardzo ważnej książki konserwatyzm po komunizmie, ale też bardzo ważnej pracy o konflikcie politycznym w Polsce po osiemdziesiątym dziewiątym roku i on on mówi to na marginesie kryzysu sejmowego mu wtedy pytam go ocenę tym wydarzeniom na, pozostając tak jak mówią Osamu poglądach prawicowych raczej, ale bardzo krytyczną wobec obecnego obozu władzy mówi o tym, zioła to wyjście do sali Kolumnowej i głosowanie tam budżetową to jest bardzo niebezpieczny moment, bo oznacza zawłaszczanie symboliczne zawłaszczanie Sejmu, więc najważniejszej zasadzie instytucji Demokratycznej polityki we współczesnym świecie przez jedno Stronnictwo polityczna i jego zdaniem obecna dynamika wydarzeń ona prowadzi właśnie Niemcy lat i do tego, czego obawia się wielu liberalnych przede wszystkim komentatorów, czyli logo jakiejś formy autorytaryzmu, ale prowadzi do zniszczenia państwa to znaczy jako pewnej instytucji dobra wspólnego państwa mamy niektórzy się nim bardzo szczycą chwalą niektórzy jak prezydent Komorowski mówi, że to zwykle wielkie osiągnięcie może największy w naszej historii inni z kolei są wobec niego bardzo krytyczni, niemniej jednak dotychczas politycy obowiązywało założenie, że państwo jest czymś wspólnym i to było założenie podziała na przyznaniu przez elity polityczne posłem Mateja wskazuje na taki ciekawy przypadek przykład historyczny Otóż przecież na początku lat dziewięćdziesiątych mieliśmy w sejmie do czynienia z sytuacją, w której w ławach poselskich obok siebie zasiadali ludzie, którzy siedzieli w więzieniach jeszcze nie tak dawno jeszcze parę lat wcześniej z tymi, którzy ich do tych więzień wsadzali dosłownie i łatwiejsze i okazało się dalej może zwolnić z taką egzystencja jakieś pewne elementarne ramy dla konfliktu politycznego były zachowywane dla cywilizowanego konfliktu politycznego dzisiaj jest dużo gorzej, mimo że gdyby popatrzeć na biografie to one są dużo bardziej zbieżna z tak w poszczególnych polityków niż było niż były kiedyś i to on rozbicie Sejmu czy zniszczą nie są na poziomie symbolicznym, ale realnym jako czegoś co reprezentuje całość społeczno-polityczną to znaczy, że tam jest również miejsce dla opozycji to normalne, że w sejmie jest i władza i opozycja i fakt rząd zasiadają nawet jeśli najsilniejsza druga słabsza zasiadają w tych samych ławach i że prowadzą spór i jakoś tam racjonalne jest to jednak świadczyło dotychczas o tym, że rano jesteśmy normalnym państwem demokratycznym to druga rzecz byłyby czy druga diagnoza, którą wychwyciła z kilku tych rozmów szczególnie właśnie tych pierwszych dotyczących Jarosława Kaczyńskiego i jego rządów to jest to i to co się pojawia na UW prof. Dudka i Matyni to jest to to jest opowieść o celach Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież toczy się dyskusja dotycząca zjeżdżając na korzyść Neuki są zwolnione od piłki nożnej z psychologią i psychiatrę nawet niektórzy próbują szukać prof. Dudek, jeżeli mogę zacytować mówi w ogóle o tym, że przede wszystkim chodziło o wymianę elit ogólne cele Kaczyński ma jasno określone wykreować nową elitę i hierarchię społeczną przebudować tym celu aparat państwowy jednak szczegółowego planu działań Kaczyński nie go nie ma czego przykładem jest dzisiejsze działania PiS w sprawie i tam już nie będzie przypominać ciemne tego konfliktu 3 czy tego rozłamu, który tam miał miejsce, ale dziś się nie męczy czy tak jest tylko moje wrażenie czy też po po przeczytaniu pewnie powtórnym posturę tych rozmów miał takie poczucie, że to opowieść o celu Kaczyńskiego jako się przede wszystkim wykreowaniu nowych elit hierarchii społecznej jako diagnoza się powtarza tak o tym, mówi prezes Michał Bilewicz, który z kolei wskazuje na inny aspekt rocznie na psychologię osobistą Kaczyńskiego tylko na pewną opowieść polityczną, która jest atrakcyjna dla wielu wyborców tak i że ta zmiana o elitę ona się wiąże z 1 strony no z tym, że jeśli np. wymieniasz skład personalny różnych instytucji albo powołuje się zupełnie nowe instytucje to co się wiąże tak najbardziej pragmatycznym przyziemnym poziomie to znaczy to jest określona liczba stosunkowo korzystnych przyjemnych funkcji miejsc pracy miejsce zarobkowania i dyspensa się to z 1 strony zjawisko typowe to znaczna w Polsce niestety o tym bardzo dużo bardzo dawno się mówi to jest 1 z problemów, że jest bardzo duża pula stanowisk ma charakter polityczna niemerytoryczne smarta praktyczne zaś przychodzi nowa ekipa wymieniająca związany jest rozwiązaniami prawnymi, ale też pełną kulturą walczy z kulturą polityczną kulturę gospodarczą w spółkach skarbu państwa również i tutaj jeśli chodzi o PiS mamy do czynienia z taką na złom kontynuacją można powiedzieć co znaczy to dzieje się w zasadzie to samo tylko dużo bardziej tak, że na większą skalę bardziej w sposób bardziej Total z jej narzeczonym druga to stanąłem przy poziom to jest oczywiście próba zagrania na triumf w przekonaniu właściwym dużej części społeczeństwa, że kanały awansu kanał mobilności społecznej możliwość robienia ścieżki robienia karier, by były dotychczas zablokowana przez określony to nie nie ciążą odpowiedź układu ponosi w oczywisty sposób kojarzono jednak przez pewną elitę, która się reprodukowane przez kooperację ewentualnie jakiś nowych nowych członków mojej PiS funkcjonuje z obrażania wielu wyborców jako taka partia, która ten skostniały układ rozbija narusza, bo to oczywiście otwiera złości obrożę jest w ciężkim stanie, a wraz z nimi śmiechu przyswoili choinki i swojego układ i 3 i tutaj to akurat ZOZ Michał Bilewicz wskazuje, że ten sens tego jest podwójny to znaczy z 1 strony to, że bardzo przyziemna mówią no i prawość powodują, że z partią ma określone zaplecza biznesowe medialne to są wszystko ludzie, których potrzeby trzeba odpowiedni sposób wynagrodzić obsłużyć zasługi wynagrodzić potrzeby obsłużyć, ale z drugiej strony są jeszcze to sentyment społeczny znaczne nawet ludzie, którzy bezpośrednio nie korzystały nasze nie są beneficjentami sensie ścisłym takiej wymiany albo nie znaleziono liczne kości mózg, a nie należą do kontroli to również dojazd kierującej, która chciała iść w górę, ale nie jest dla nich w pewnej satysfakcji fakt, iż rolą, że ktoś inny ma prawo piastować stanowiska urzędu czy zająć takie miejsce w hierarchii społecznej, która była należna czy to z racji zachód za zasługi czy to z racji poglądów mają i nie było dostępne dotychczas za poprzednich układ rządzący, zanim zwrócą uwagę na dno te alg diagnozy czy te rozmowy, które zwróciły moją szczególną uwagę to drodzy państwo powiem, że będziemy mieć jeszcze kije kilka egzemplarzy książki Michała Sutowskiego rok dobrej zmiany do rozdania mogą państwo pisać na adres światopogląd małpa TOK kropkę FM bez polskich znaków, a więc wiatą pod blat małpa TOK kropkę SM Chełm i rent jeszcze przed informacjami, aby jak obraz Polski się wyłania się to opis węża zdania aż mi bardzo głęboko podzielone, ale w taki sposób, którego nie do końca odzwierciedla podział polityczny i podzielonej historycznie ze względu na procesy, które są dużo starsza niż trzecia ropy niż parę tutaj wyznam, że nadal szczególnie dużo o tym, mówić oznacza to jak i Folwarcznej w strukturze naszego społeczeństwa i gospodarki, która to strukturalną mająca swoje źródła gdzieś tam z dnia 1718 wieku produkuje się pomimo to fundamentalna zdawałoby się przecież zmiana ustrojów różnych kataklizmów historycznych także potężnych przemian społecznych, która przez wszystkie lata dekady miały miejsce wrócimy do rozmowy o rok dobrej zmiany o Polsce, jaka wyłania się z obraz obraz Polski, jaki wyłania się z rozmów Michała Sutowskiego po informacjach ADP, a świerk lub pod blond dąb Grab świerk lub podgląd itp mówi Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest cały czas Michał Sutowski z krytyki politycznej, ale też autor książki zbioru wywiadów z SB myślicielami ekspertami profesorami na temat Polski szczególnie na temat tych ostatnich miesięcy tytuł rok dobrej zmiany tak jak mówiliśmy w informacjach tutaj bardzo silna silnie obecną jest to perspektywa Państwowa byłby odze w wśród rozmówców Michała Sutowskiego, czyli opowieść o polskim państwie, a potem opolskim społeczeństwie ideę i to jak osłabia tylko to państwo ten rok dobrej zmiany być może dla mnie 1 z ciekawszych jedno z ciekawszych rozmów jest płyta z Anną gromadą na temat programu tzw. programu 500 plus AMD w dużej mierze, jeżeli miałbym podsumować to co mówi Anna Gromada, który jest socjolożka ową ekonomistką współzałożycielką fundacji Kaleckiego Kaleckiego, ale też związaną z Polską Akademią Nauk SGH długo, by wymieniać ona w dużej mierze w bardzo takiej Anny pragmatyczne i konsekwentny sposób obala bardzo wiele mitów w myśleniu naszym o polityce społecznej bardzo krytykuje ten program czy uważa go za straconą szansę to znaczy bardzo duże pieniądze wydane na program przy, których dno powstało błędów tak po prostu znaczy nikt nie zrobił badań nikt tak po nie usiadł i się tak, aby wy NIK przyjrzał społeczeństwu potrzebą jest nie skorzystał z najnowszych badań rozwiązań społeczną ekonomiczną, żeby odpowiedzieć na te problemy najpierw nie zdefiniował problem w Pogoni zdefiniował potrzebnym programie i nie oszacował, jakie będą jego skutki w ciemno, aczkolwiek chyba potrzebna jest korzystają został wprowadzony i trzeba mierzyć się z tym, że poparcie powyższe rozpoznawalność w g zaczął ponad 90 % 6 proc słyszało o nim, a ponad połowa jest w stanie wytłumaczyć dokładnie co w nim chodzi, a do tego zdecydowana większość we wszystkich grupach i wiekowych i statusu owych popiera wprowadzenie tego programu i co to jest przykład takiego paradoksu, bo jak reszta jest bardziej obok powiedzmy opowieść nie Poli tyczki tylko ekspertki myślą o mechanizmach społecznych i o tym co już nauka ustaliła na temat działania różnego rodzaju programu Tesco warto by to za spadkobiercę lewicowych poglądach, która jednocześnie z punktu widzenia ekspertki z punktu widzenia właśnie celów źle albo maści niezdefiniowane z tego programu jego efektywności po prostu ekonomicznej rozjeżdżać walcem drogowym w ale na takie rzeczy może sobie pozwolić lewicowe ekspert co wydaje się, że niekoniecznie może stawić się pozbyć lewicowych pola karnego Czytelnicy bo, żeby pozwolić przynajmniej, na które żeby z do wzięcia, więc jak działa n p . pierwszy przykład ona na euro mówi o tym jak zmierzyć się efektywność tego programu pozwolą ważyć ewaluacji nie można robić na podstawie tego ile dzieci się rodzi tylko na podstawie dzietności w budżecie może się rodzić więcej, bo np. więcej jest wiele mocnych wywołane groźnym zmieniła się zmierzyć efektywność tego programu tylko można Witold to też jest całkiem całościowo, ale powiedzmy, że dzietność to jest nie oczywiście ma dostać zwrot podstawowe rzeczy mają nogi, ale tutaj najpoważniejszy chyba zarzucić jest awans tak, żeby nie do końca wiadomo postępują nie znaczy jeśli on nie jest w viatoll dobrze panią zatytułowana obudzić z tego nie będzie program rodzina 500 plus teoretycznie w deklaracjach i samego Jarosława Kaczyńskiego było opisywane jako program zwiększania dzietności minister Morawiecki takim w swoim słynnym przemówieniu w gronie zwolenników PiS-u podział coś takiego, że wydaliśmy aż 3 miliardy na nie, żeby zwiększyć dzietność prawda mówić krytycznie zresztą, bo natomiast, że to, że nie przekłada się na inwestycję łączna znana na oszczędności, ale są zaś polega na tym, że Polacy rzeczywiście chcą mieć więcej dzieci w tym sensie program polityki rodzinnej sprzyjające temu byłby jednak są 1 z nich nie odbyły wyrazem jakiejś wizji ideologicznej PiS-u tylko byłby wyrazem odpis byłby odpowiedzią na realne potrzeby społeczeństwa ten rozrzut między tym ile Polacy chcieliby mieć dzieci ile mają jest to sprawy o jedno dziecko tak znana na narodziny jest największy w Europie także Polacy chcieli mieć więcej dzieci Aleksiej zapyta, dlaczego nie mają no to okazuje się, że najważniejszy czynnik to jest dostępność mieszkań dostępność infrastruktury opiekuńczej, czyli żłobków i przedszkoli, a także co bardzo ciekawe licea i dorzuca jeszcze czas, a jeżeli praca, ale to co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia taki kamyczek do ogródka na konserwatystów to jest stosunkowo równe dzielenie się obowiązkami rodzinnymi domowymi między partnerami to znaczy, że pismo partnerskich, którą obydwoje rodzice angażują się wychowanie dziecka i realizacją zadań domowych wówczas dużo łatwiej jest przecież także sam podejmować decyzje o posiadaniu dzieci młodszych to jest dokładnie na przekór wizji, która stoi gdzieś tam wizji rodziny, jaka stoi zatem za te wzrosną też bardzo ciekawe fragmenty dotyczące elastyczności pracy w tym rozumieniu, żeby dostosować do potrzeb możliwości matek i takie rozwiązania są w wielu krajach nadaje przykładali też bardzo ciekawe tutaj ty mnie komentarze dotyczące ubóstwa i tego jak wpływa na ubóstwo było bowiem są badania żal, że z oczywistych powodów szły w MF zredukowało to auto obsadzona i najstraszniejszą pozostają obozów jak Zara no ale z drugiej strony, jeżeli on ona mówi o tym jak byśmy naprawdę długofalowo i całościowo chcieli się zmierzyć z tym problemem to mówi, gdyby rządowi chodziło długofalową pomoc ubogim to na pewno zauważyłby ciasno, że wczesna edukacja dzieci najmniej uprzywilejowanych środowisk jest 1 z najważniejszych tego instrumentu no i mówi opolskiej wsi i tak i wymienia w bardzo praktycznej pragmatycznym przeważy to jest 1 z ciekawszych moich najciekawszych może nawet wywiadu w tej książce między pytaniem niektóre twoim zdaniem jest ciekawym, chociaż zwrócił uwagę wszystkie są bardzo ciekawa dozna aż tak bardzo ciekawy jest ten na pewno dlatego również, że jest kontrowersyjny i trudno zostali dla wszystkich bonus dla liberałów i za bardzo, bo ładna gra nadal najbardziej postuluje socjaldemokratyczne tak jest skandynawskie 3 czy austriackie tak daleko bardziej konserwatywna, ale też socjalnym mocno rozwiązania w polityce są socjalnej czy dla liberałów to niespecjalnie, ale dla lewicy obecnie funkcjonującej partyjne to, że bardzo kłopotliwe tak z dumą pokazuje czy Kubowicz taki wywód argumentacja pokazująca, dlaczego ten program z punktu widzenia lewicy nie tylko z punktu widzenia różnych celów społeczność i demograficznych i socjalnych nie jest najlepszym sposobem wydania tak ogromnych w pieniędzy na pewno ważne jest też wywiad z Ludwiką Włodek wspominaliśmy o tutaj poza anteną to jest rozmowa, w której autorka socjolożka zajmująca się przede wszystkim pro problem narodu teraz wydała książkę o in spisu, ale zajmująca się taką, jaką reporterską historyczną zajmujący się w konsoli problematyki narodu i konstruowania wspólnoty narodowej ona pokazuje jak wygląda ta obecna polityka historyczna PiS u nas nieco inna niż była jeszcze 10 lat temu to już bielszczanie dyfuzja żołnierze wyklęci tak są w jej centrum, ale pokazuje też, dlaczego to gra, dlaczego to działa, dlaczego znajduje podatny grunt Polski sport, a ona też odrzucała ten zarzut, który pada ze strony obecnie rządzących czy ze strony prawej, jakoby Polacy byli zawstydza ani w tym ostatnim ćwierćwieczu, jakoby w odchodzą od patriotyzmu pedagogiką wstydu nam właśnie, że jakiś odwrót od patriotycznej celebry od patosu frazeologii nacjonalistycznej rzeczywiście posiadany dziewiątym roku nastąpił, ale na pewno nie, dlatego że pozbawiona korzeni wyzbyty narodowych uczuć żydokomuna GazetyWyborczej postanowiły indoktrynować masy ludowe wedle antypolskiej linijkach ludzie mieli po prostu dość nachalnie patriotycznej czy wprost nacjonalistycznej ideologii, jaką wbijał im do głów PRL i tak oto coś, o czym prawica bardzo chętnie zapomina mianowicie, że PRL-owska szkoła pruska telewizja narracja historyczna oficjalna władza była bardzo nacjonalistyczna nas marksistowski internacjonalizm nie ma absolutnie nic wspólnego nie wspominając o grze Endera studiów postkolonialnych i nawiedzonych hotele szkolne z okazji ci z nas żyje, ale pamiętają wymieniają nazwy załapałem się już na postkomunistyczną z kolei w Dębnie pomiędzy ich wypadku mówimy o butelkach czy wskazujemy te wywiady te tezy, które się pojawiają w wywiadach aresztu już państwo sobie doczytać się w możecie też napisać mail do nas, bo kilka egzemplarzy dla państwa będziemy mieć na adres światopogląd na potop kropkę FM bez polskich znaków, więc wiatą pod blat małpa to krótka FM, ale 3 mecze tych kobiet wyroby z bohaterek można wrócić do tego pytania jednak o to 500 plus to znaczy pytanie, jaka była alternatywa czy alternatywą był lepszy 500 plus czy jednak nic, czyli o tym jak Polacy nie ufają, że jeżeli czegoś nie dostał teraz do ręki to co mogą nas łączy się zwolnić z PiS -u Dionizego była też zwolnić z tego programu nie będący zwolennikami PiS -u mają ostatecznie miażdżący argument, że przewagą programu rodzina 500 plus VAT wszystkimi fantastycznymi pomysłami lewicy na politykę społeczną jest to, że został wprowadzony został wdrożony istnieje działa jak na razie nie dobija budżetu i szła w tym roku nie dobija co będzie później to się okaże, niemniej na razie ten program funkcjonuje działa ludzie odczuli dostają pieniądze ludzie go popierają popierają także dlatego to ujmuje się do tych alternatywnych ewentualne koncepcje różnych wspierania rodziców n p . że Polacy nie ufają polskiemu państwu na samym początku mówiliśmy o niszczeniu państwa nad takim najwyższym poziomie prawda czy instytucji parlamentarnych, ale jest jeszcze kłopot z codziennym doświadczeniem kontaktu przeciętnego obywatela Polski z instytucjami państwa polskiego czy to w wymiarze biurokracji inne związane z polityką społeczną czy to biurokracji związanej z sądownictwem o tym, bardzo dużo mówi prof. Ewa Łętowska mówi doc. prof. King mówią o tym, też Kinga Dunin Daszki nad nim mówi o tym, że Polacy po prostu państwo tak bardzo nie ufają, że taki transfer jak 500 plus nawet jeśli ekspertka Anna Gromada może go fantastycznie zrekonstruować jako niecelowe i wydane w sposób niewłaściwy to jest czymś niewątpliwie pozytywnie o członkostwo bardzo emocjonalnego jako pieniądze otrzymane do ręki właśnie bez pośrednictwa i bez tej całej opieki ze strony ze strony biurokracji, a skąd się to wzięło to poczucie no wzięło się z tego z kolei otrzymuje bardzo ciekawie barwnik sieci Szczepanik rozerwało Tosca, która z 1 strony bardzo ostro, odnosząc się do ataku na Trybunał w ogóle tego co nazwa pełzający demontaż państwa prawa pokazuje zarazem jak złe Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA