REKLAMA

Jak powstał język?

Radiowa Akademia Nauk
Data emisji:
2017-05-06 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
nałóg to jest radiu TOK FM Karolina Głowacka przy mikrofonie w studiu gościł pan dr hab. Przemysław Jerzy Lipczyński dzień dobry widok mnie pan dr Sławomir Pacewicz dzień dobry tenor obaj panowie są z katedry filologii angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i twórcami centrum badań nad ewolucją języka i w studiu Radia TOK FM jest książka ewolucja języka w stronę hipotez gestu realnych ja tu czytamy w BM we wstępie, który panowie napisali, że ewolucja Rozwiń » języka to jest nowa dziedzina wiedzy i dość zaskakujące, bo jak to możliwe skoro w wiadomo, że język musiało wyewoluować wszystko inne oraz psy przecież pochodzenia języka jest taką kwestią, która nas zajmuje ku ludzkość od dawna no cóż to za tajemne nowa nauka tak nos z 1 strony ewolucję języka jest nową dziedziną traci stosunkowo nową, czyli taka, która się zacięła, a on w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia co nie oznacza, że ludzie zawsze interesowali się pochodzeniem języka szczególnie w dla cywilizacji zachodniej to było istotne pytania i były takie okresy w historii myśli zachodniej, którym to pytanie było bardzo istotne np. oświecenia, kiedy każdy myśliciel powinien mieć albo dobrze by było, gdyby miał swoją wersję tam ewolucję języka natomiast tutaj, kiedy mówimy ewolucji języka problem jest taki, że to też termin na wpisowe natomiast o tym, mówimy on tym terminie w sensie bardziej techniczna, czyli o dziedzinie wiedzy albo dziedzinie nauki, która zajmuje się tym podstawowym pytaniem jak to się stało, że dobrze, że człowiek uzyskał języka, bo jego woli ewolucji człowiekowatych uzyskiwał język i staramy się stawiać to pytanie ściśle naukowy sposób, odwołując się do teorii ewolucji można powiedzieć, że w latach dziewięćdziesiątych nastąpił przełom jakościowy względem tego co było wcześniej to znaczy wcześniej, a badacze czy może filozofowie głównie siedzieli sobie tak jak my siedzimy sobie teraz fotelach nie rozważa i rozważali zastanawiali się czy mogło być tak czy mogło być inaczej, skąd się pieniędzy udział w latach dziewięćdziesiątych i w kolejnych dekadach mieliśmy przełom lub też takie przejście w stronę Piaseczno to znaczy badacze zaczęli gromadzić ten materiał, który został wykopany przez archeologów n p . przez pola antropologów przez badaczy małp komunikacji małp i innych zwierząt i zaczęli wysuwać wnioski na podstawie konkretnych danych, a teraz to co obserwujemy w ciągu ostatnich kilku lat to jest jeszcze, a dalej posunięta zmiana w tym samym kierunku polegająca na tym, że badacze zaczynają sami robić eksperymenty i zaczynają, jakby i jeszcze bliżej zbliżać się do danych i samemu te dane gromadzić jest też tak, że też bywało tak, że kiedy usiłowano eksperymentować z językiem to zdarzały się, żeby te eksperymenty niezwykle okrutne panowie też, że piszecie o tym, historia rzeszy nie mówiło do dzieci nic, że oczekiwało się, że zaczną mówić jakimś pierwotnym językiem to też były takie mroczne historie tak no oczywiście tutaj nie mówimy o latach dziewięćdziesiątych gniazda stulecia tylko o znacznie bardziej zamierzchłej przez przeszłości, ale to faktycznie taki kontekst historyczny, w którym bardzo często, które bardzo często mówi się o pochodzeniu języka albo tych próbach takich empirycznych zbadania początków języka i mowa jest tzw. eksperymencie deprywacja innym, czyli właśnie, które polega na na tym okrutnym reżimie, kiedy pozbawiamy dziecka jakichkolwiek bodźców językowych socjalizacji jest de współcześnie oczywiście te tropy, które nie pochodzą z eksperymentów deprywacja innych no bo szczęście jest takie, że przynajmniej w nowożytnych czasach nikt nikt tych eksperymentów nikt nie wykonywał natomiast dowody albo MR dane, które posiadamy, które pochodzą od dzieci pozbawionych socjalizacji, czyli tzw. dzieci i w feralnych albo dziś dzieci dzikich one stanowią pewien ważny trop również w nowoczesnej ewolucji języka, chociaż jak kolega wspomniał teraz dominuje trend, w którym badacze zajmujący się rewolucja między kasami dokonujemy eksperymentu izbie zbierają dane nie są to oczywiście to też uspokajamy eksperymenty dewocyjne, więc się udało uzyskać z tych eksperymentów okrutnych no udało się uzyskać taką konkluzję, że dziecko pozbawione importu, czyli mówiąc, ale bardziej po polsku danych wejściowych raczej nie będzie w stanie rozwinąć języka oznaczeń jest kluczowe to, żeby dziecko miało kontakt z danymi językowymi wtedy, kiedy ten język się rozwija z w czasie wczesnego dzieciństwa i wtedy dopiero będzie mogło kształcić na język jako system porozumiewania się ASF jest w pełni rozwinięte gramatyką, jeżeli dane te dane wejściowe będą niedostępne na tym etapie życia no to później sztab będzie niemożliwa co do zakazanych jak z eksperymentów pojawiła się taka idea nowego zakazanego eksperymentu to znaczy, żeby sobie kupić wyspę zwieźć tam dzieci z różnych zakątków małe bardzo małe dzieci z różnych zakątków świata i zobaczyć co się wtedy stanie czy one w interakcje ze sobą wytworzono rozwiną jakiś nowy język oczywiście jest to całkowicie niemożliwe ze względu na na ograniczenia etyczne żadna żadna rada etyki nie było radziła bez zgody, a taki eksperyment i że jest to w kategoriach dowcipkować, a co pochodzeniem języka myślał Darwin co ciekawe Darwin nera dysponował swoją teorię ma, bo w zasadzie poglądem nam pochodzenie języka początków języka, a on o patronowi upatrywał zachowania muzycznych człowieka to znaczy to był to obok czy to jest koncepcja, która później czy obecnie jest rozwijana i angażuje pracy praca praca wysiłek niektórych czołowych postaci ewolucji języka natomiast punktem wyjścia Darwina była nim był dobór seksualny podobnie jak śpiewające ptaki wykorzystują pieśni w doborze seksualnym tak wg Darwina na wczesnych etapach ta wczesna zdolność językowa spełniała podobną rolę w komisji trudno taką uwagę, że Darwin miał nie jest niesamowite dar obserwacji bardzo wiele intuicji, które teraz, jakby powracają we współczesnej nauce ewolucja ewolucji cech poznawczych takich jak język, ale generalnie w nocy ewolucyjnej, ale dużo wielu badaczy odwołuje się do Darwina tego bardzo dawnych obserwacji np. 1 z takich przykładów jest związek ręka i usta, jeżeli ustawy koleją jakiś realny i jakiś ruch ręka przyjrzeli ręka w koronie jakiś ruch ten ten, a ruch SNB AM z jak w zwierciadle powielany przez ZUS stan prac obserwacja też ma pewien związek z ostojami bezprawnymi o pochodzeniu języka, jeżeli chodzi o dobór płciowe i na koncercie Darwina ona jest teraz ona kontynuowana w niektórych kręgach badaczy ewolucji języka na przykładzie premiera ma koncepcję inteligencji, a w sensie szerszym jako czegoś co wy ewoluowało głównie na ludzi głównie w trakcie doboru ona krzyczy w wyniku doboru płciowego języka miałby być 1 z przejawów właśnie tej tendencji to znaczy, że mówimy głównie o to, żeby zaimponować się potencjalnemu partnerowi czy przede wszystkim partnerce to zabawnie brzmi w radiu Hahn hity chciałbym, żebyśmy zrozumieli miny co w ludziach jest wyjątkowego, a co nie znaczy ustaw ma nas na tej mapie zwierząt jeśli chodzi o tym, kontekście komunikacji języka jak ten język zdefiniować w ogóle, bo to też już można, by się nad tym chociażby zatrzymać tak z 1 strony możemy powiedzieć, że zwierzęta on posiadają języki, chociaż byłoby to dość standardowa definicja języka zazwyczaj definiuje język definiuje się taki sposób, że przepisane on jest tylko człowiekowi, więc jest tak takiego punktu metodologiczne w punkty wejścia jeśli chodzi o te cechy języka, które co obecne w języku, ale nie są one nie są obecne w komunikacji czy systemach myślenia zwierząt jak istotne jest to, że język niekoniecznie albo nie tylko on -li ma funkcję komunikacyjną jest też sposobem myślenia to też jest ważny trop ewolucji języka, więc tutaj nie przedstawiciele ewolucji języka różnią się co do tego dziełem istnieje ta jakościowa różnica między rzekomą komunikację opartą o język czy myśleniem oparte na język, a innymi sposobami komunikacji czy mieszkania, które są spotkane klasy zwierząt, więc celem, żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba by się zdecydować na jakiś nurt ewolucji języka możemy dodać głównie to, że można podejść do tej sprawy w różne ważne z punktu widzenia i pan dla nas wydawałoby się taki standardowy punkt widzenia to jest cel językoznawcy to znaczy, że takiego języku myśli językoznawcy oni wskazali przede wszystkim, że język jest to system porozumiewania się, które posiada gramatykę i który umożliwia, a takie rzeczy jak na oderwanie od TUI teraz tak to się mówi po polsku Space man, czyli mówienia o rzeczach, które nie są obecne w naszej, a najbliższy rzeczywistości zarówno na przestrzennej jak i czasowej to znaczy, że język umożliwia on na porozumiewanie się abstrakcyjne abstrakcyjne o tym, czego nie ma czegoś co jest nie jest namacalnym co też są odległe w czasie lub przestrzeni, ale można podać inny sposób tę sprawę można podać sposób Pm obejmujący, jakby wszystkie sposoby porozumiewania się zwierząt i generalnie u zwierząt mamy do czynienia z taką sytuacją zwierzęta ze sobą konkurują i to się objawia również porozumiewanie się to znaczy, że generalną zasadą panującą na rządzącą komunikacją zwierząt jest to, że żadne sygnały się nie wierzyli, że się nie ma dowodów na to, ponieważ 1 jednostka czy tam jedno zwierzę może drugi zwierza oszukać wyjątkiem są pszczoły i 1 z wyjątków są pszczoły i tamta sytuacja jest o tyle specyficzna, że one, jakby są zmuszone do tego, że to, żeby współpracować ze sobą poprzez system pokrewieństwa także ten przypadek akurat bardzo dobrze wyjaśnia biologia ewolucyjna innym wyjątkiem jest człowiek ludzie też raczej porozumiewają się o to, żeby sobie pomagać, żeby raczej dawać sobie informacje, które są prawdziwe, które nie są manipulacyjne, które nie mają na celu kogoś oszukać jest to raczej reguła są oczywiście wyjątki, ale one są dzięki temu wyjątkową wyjątkami, że mamy to reguła, dlaczego tak jest to jest cały czas problem z wyjaśnień to mówił pan dr Sławomir Wacławik jest z nami także pan dr hab. Przemysław wyżywić ciężki rozmawiamy o tym jak to się stało należy teraz chociażby ja mogę coś powiedzieć, że państwo gdzieś tam nie słyszą się rozumiemy nawzajem jak to jest, że powstał język za chwilę do państwa wróci okno Karolina Głowacka słuchają państwo Radia TOK FM studia goście dr habilitowany przemysłowy żywi ciężki dr Sławomir wal CE WICZ autorzy książki ewolucja języka w stronę hipotezy gestu realnych mówiliśmy o tym, że ewolucja języka to jest o tyle nowa dziedzina, że to jest takie porządne naukowe podejście do sprawy języka nie tylko takie rozważania, że OJ, to sobie sądzę, że to było tak Kaja uważa, że było inaczej tylko trzeba się za to zabrać steki bardzo porządnej naukowej strony moje pytanie z takiej, jakiej dziedziny teraz są zaangażowane w to, żeby pojąć, skąd język się z wydziału na zasadzie wszystkie dziedziny, które dotyczą komunikacji nie tylko ludzkie, ale i zwierzęcej i Poznania ludzi ze zarówno z Poznania u człowieka, jaki u innych zwierząt, czyli jest oczywiście językoznawstwo, które dostarczą np. definicji języka cech definicyjnych języka, ale też jest bardzo szeroko pojęta hematologia, czyli nie tylko np. zajmowanie się komunikacją np. małp człekokształtnych, ale też myśleniem małp człekokształtnych czyli, czyli różnego rodzaju próbek eksperymentalne, ale też obserwacje obserwacje małpa małp człekokształtnych w ich naturalnym środowisku, czyli te tradycje Jan obu, bo ogólnie mówiąc tradycja teologiczna jest kognitywistyka, która szczególnie teraz po rewolucji technologicznej dostarczana na takiego bardzo dokładnego wglądu w to co się dzieje PL w mózgu również wtedy, kiedy się komunikujemy ostatnio też są badania tego typu prowadzone n p . na małpach człekokształtnych, więc coraz lepiej poznajemy coraz lepiej poznajemy te procesy jest oczywiście Pala antropologia i archeologia również psychologia kognitywna taki bardzo ciekawe norm, które n p . z narzędzi kamiennych pozwala on pozwala zredukować pozwala mówić o zdolnościach kognitywnych poznawczych, które wytwórcy tych narzędzi musieli mieć trzeba je wykonać, a tych właśnie bardzo ciekawy wątek jak odkryć jak dojść do tego, kiedy język powstały i też, od którego momentu dotować w zasadzie od pierwszego słowa czy od pierwszego zdania jak to jest jak się o tym, myśli współcześnie można powiedzieć, że to są 2 problemy, które są równoległa, kiedy powstał język można zaoferować pełne spektrum dat no ale żeby na to odpowiedzieć trzeba określić czym jest język jak to rozumieć i to najwygodniej sobie zostawić na później skupić się na intuicyjnym rozumieniem języka, bo inaczej nie ruszymy z miejsca, a jest to poważne problemy teoretyczne, jeżeli chodzi o zakres dat, które są spotykane w literaturze możemy mówić o takiej najczęstsze tendencji, która by blokowała netto początki języka, a około 100  000 lat temu, chociaż raz spotkałem się n p . z takim z taką opinią, że język sporze między powstał, a w pełni artykułowane krzyczy ludzki język około 10  000 lat temu co jest to wersja, która nie ma szans są zbyt radykalne trochę taką, a na drugim końcu są takie hipotezy, że 500  000 lat temu około 500  000 lat temu istniało na świecie już coś co my bylibyśmy w stanie rozpoznać jako komunikację językową jak z ZUS na podstawie czego możemy wnioskować no właśnie na podstawie danych wszystkich tych danych, o których powiedział przed chwilą kolega pełnych danych genetycznych również danych genetycznych czy Palau genetycznych to znak, że w Ardenach pozyskiwanego z kości naszych przodków na 3 czy Homo sapiens czy nam detali, jeżeli widzimy pewne zbieżności w genomie tych, że hominidów czy czy też człowiekowatych w rejonach, które mamuta mówiąc kolokwialnie związane są, więc i związane są więzy sama genetyka do języka owocu silnie kojarzy tak na pierwszy rzut oka na sprawa budowy ciała, żeby można było wydawać odpowiednie artykułowane dźwięki czy test innego typu zagadnienie to jest zagadnienie bardzo złożonej na też genetyka jest dziedzina wiedzy, która cały czas się rozwija, a więc to jest chyba 1 zresztą z takich najważniejszych badaczy ewolucji języka biolog ewolucyjny i językoznawca TK zaufać powiedział, że jeśli chodzi o topole genetyczne to ono będzie stanowiło postępie ewolucji języka w najbliższych latach natomiast wiemy o pewnych mutacje genetyczne, które mają wpływ na ekspresję językową leki słynne Gran Fox PII przedstawiciele tej z tej teorii, że język ma bardzo długą historię, czyli że prawdopodobnie dzieliliśmy język z neandertalczykiem nad neandertalczykiem powołują się nam ustalenia, że neandertalczyk i człowiek mają tę samą wersję genu Fox PII to nie jest dowód definitywne, ale jest jakiś krok w tym tak to jest raczej tak należy o tym, myśleć to znaczy zbyt mało jeszcze wiemy, że Bogoty autorytatywnie stwierdzić, jakie geny i w jaki sposób są odpowiedzialne za język natomiast związek istnieje, czyli na razie mówimy o pewnych trop aktorem u cienia pewne scenariusze bardziej prawdopodobnymi jest celem biblijna wieża Babel, która pewnie wielu z nas jakoś tak ustawia te sprawy w głowie panowie się też do tego odwołują w swojej książce domyślam się, żeby nie było także najpier w był 1 język, a potem się różne zmieniały tylko ja sobie wyobrażamy kompostowanie w różnych ogniskach różnego typu gramatyki tak dalej czy możemy coś powiedzieć na ten temat wydaje się, że z tą rolą bardzo trudne to znaczy, że tutaj musielibyśmy wrócić do naszej definicji języka to rozumieć pod pojęciem języka jeżeli, a cofniemy się jakiś form, o których które się proponuje, że mogłoby stanowić formy komunikacji przed językowa to one mogły istnieć u ludzi nawet 2  000 000 lat temu trudno o ludzi ta w Darłowie kowadłem człowiekowatych takich ludzi, którzy wtedy byli to znaczy Homo erectus np. możemy spekulować, że my te gatunki człowiekowatych porozumiewał się za pomocą potem języka teraz jak tempo to język rozwijał się jak z niego kształtowały się języki Anno to jest rzecz już całkowicie z klatek na musielibyśmy dosyć arbitralnie wyznaczyć moment, w którym po to, język staje się językiem jest to niezwykle trudne to zależy od definicji języka, a czym są też hipotezy gestu moralne, które znajdują się w podtytule panów książki w stronę hipotezy gestu rannych w tym rzecz, czyli są te hipotezy, które odwołują się do takiej intuicji, która jest też stosunkowo stara, że na wczesnych etapach rozwojową i języka czy zdolności językowych komunikacja lan ner zachodziła w kanale gestu realnym, czyli co to znaczy to znaczy, że były to mu, że za nie opierała się na artykułowane dźwiękach tak jak teraz Allena on komunikat tych komunikatach przekazywanych przez ekspresyjne ruchy rąk albo ekspresyjne ruchy całego i całego ciała słowem wskazywanie palcem n p . po prostu słowem wskazywanie palcem, ale też, że z rękoma można robić bardziej skomplikowane rzeczy np. można przedstawiać jakieś przedmioty, które są nieobecne akurat miejscu albo w czasie, o którym mówimy można pokazywać relacje przestrzenne i taki też jest 1 z wątków, które przyświeca autorem jest realnym Jean w odróżnieniu od lokalizacji, które są z natury dość arbitralne jest tylko pewna część słów, które wiat swoją formą nawiązują do znaczenia, które niosą to język gestów czy pantomima mogliby się powiedzieć zasadza się w zasadzie na podobieństwie między tym co przedstawiamy, a znaczeniem, jakie chcemy temu nadać, czyli mówiąc bardziej technicznie gesty mają o wiele bardziej komiczny potencjał łatwiej coś wyrazić życzenie dzielimy, jakiego się np. mnie nie mówimy tym samym językiem to wiele łatwiej będzie porozumieć się na za pomocą gestów improwizowanych jeśli prowadzi improwizowanych dźwięków należeli chcemy określić się głosem np. słowo piłka albo drzewo i że nie możemy użyć słowa, bo np. ktoś mówi naszym językiem polskim no to głosem tego nie wyrazimy no bo nie mamy jak Archicomu można spróbować się wykonać się gest o kształcie piłki czy w kształcie drzewa są to rzeczy sprawdzone w eksperymentach psychologicznych także naprawdę za pomocą Annie werbalnej wokaliza z bardzo trudno opisać piłkę, a za pomocą gestów bardzo łasi no tak tylko to z naszej perspektywy jest celem ich użyciem czegoś zastępczego, bo słowa są wygodniejsze, ale jak w takim razie doszło do tego, że to ile dobrze rozumiem najpierw były gesty, a potem co coś się wymsknęło któremuś z naszych przodków i uznali, że jeśli się pokazuje w kółko on robi to znaczy, że już nie musi pokazywać i długo wystarczy, że zrobi ze jedno przeprasza, że to tak innym banalizują, ale to mnie fascynuje jak w takim razie miałby wyglądać ten przeskok i jest to jest to bardzo dobre pytanie to nie jest pytanie banalne, jeżeli chodzi właśnie hipotezy gestu rany powstanie języka one mają za nimi stoi bardzo dużo argumentów i analiz jest 1 bardzo silny kontrargument właśnie artykułowane przez panią to znaczy, jeżeli założymy, że komunikacja językowa miała na początku kształt gestu rany to znaczy przybrała formę w porę porozumiewania się za pomocą rąk czy całego ciała wizualnego jak to się stało, że teraz mówimy ani Migam PL, a i trzeba tutaj zwiedzić 1 ważnej rzeczy języki ulgowe są pełnoprawnymi językami to znaczy, że musimy odróżnić język migowy odsłonę po prostu porozumiewania się na gesty języka migowego znają gramatykę mają swoją gramatykę mają w pełni językowe z status w rozumieniu języka znaczą, że jeżeli na zaczynie byśmy używać języka w tej formie wizualnej no to logiczną konsekwencją byłoby taka, że powinniśmy wszyscy Migacz, jeżeli ten język migowy jest coraz tak dobry jak język mówiony, a rolną w tym kontrargumentem jest problem najprościej powiedzieć znowu, przyglądając się z faktycznym użycia in z użyciem języka przez ludzi najprościej powiedzieć jest, że język miał od początku być może formę multimodalnych to znaczy był połączeniem Move i gestu my intuicyjnie musimy sobie o języku jego formy mówionej Bodo nie jesteśmy przyzwyczajeni, zwłaszcza jeżeli słuchamy radio, a natomiast de facto w konwersacji zawsze jest stan ten wymiar wizualny nawet Pantera, zapowiadając hipotezy rękami język Ezopa na tym, że się wtrącił ją zaczął też machać swoją lewą dłonią inna Giewont oraz nawet, gdybyśmy się nie widzieli nawet, gdybyśmy rozmawiali przez telefon te gesty nadal by był kiwanie głową się odbywa przez telefon przecież jak rozmawiamy uśmiechamy się do telefonu to wszystko się wydarza się jednak koniec drodzy panowie, jakie są takie zasadnicze wielkie pytania teraz przed tą dziedziną 3 już się pewne rzeczy możemy powiedzieć na pewno czy to wszystko jeszcze jest takie trudne do uchwycenia wiem, że to pewnie niełatwe pytania dla specjalistów ale, żebyśmy mogli zostawić naszych słuchaczy z jakąś perspektywą w tej dziedzinie można powiedzieć przewrotnie, że wielkie pytanie już były bezradne ludzkie oraz tak teraz następuje ten okres, kiedy ewolucję Zegan staje się normalną nauką to znaczy stawia testowane hipotezę stara się na nią odpowiadać, gromadząc wojen w swoje własne dane problem z językiem jest taki, że nie ulega z kamienia nie to jest 1 z takich fraz, którą często się spotyka w literaturze dotyczącej ewolucji języka i 1 strony jest prawdziwa noc z drugiej strony natomiast język zostawia pewne śladem po zostawia pewne ślady n p . te w tym jak zorganizowany jest nasz mózg jak wyglądam jak wyglądają społeczności ludzkie i w tych śladach możemy doszukać się śladów początków języka gromadzą własne dane n p . za pomocą eksperymentów psychologicznych, gromadząc dane genetyczne genetyczne, ale także prowadzący w coraz szerzej zakrojone badania nad mapami człekokształtne mi albo nad innymi zwierzętami, które porozumiewają się albo wykorzystują podobne systemy Poznania jak człowiek nie może podsumował także w rozwoju tej refleksji nad pochodzeniem języka, gdy 3 etapy i ten pierwszy etap to jest tam utożsamianie języka właśnie z porozumiewaniem się głosowałem i ewolucji języka z ewolucją przewodu głosowego, a więc już wiemy, że to myślenie jest niepoprawne czy zbyt wąskie już wiemy że, gdyby zwierzęta on, że możemy, jakby nie nie tutaj leży ta różnica jakościowa między zwierzętami, a ludźmi albo nie tylko tutaj należy przede wszystkim tutaj można można tak to ująć to znaczy ważne są czynniki poznawcze, czyli na źródła języka nie są tylko w gardle, ale przede wszystkim w głowie, a najnowszy kierunek badań jest taki, że te, że tych źródeł należy szukać także poza głową interakcji to znaczy, że to co wspominaliśmy wcześniej, a on track porozumiewania się na ludzi i u większości zwierząt jest zupełnie inne AM jest tą porozumiewanie się Kobra pewny to znaczy nastawiony na współpracę na uczciwe informowanie innych jednostek i a tutaj leżą wyjaśnienia tego tego właśnie współdziałania 333 czy więzi społecznych, które się buduje za pomocą języka, ale które również w umowie umożliwiają porozumiewanie się językowe wyjaśnienie tego jest największą zagadką ewolucji języka ewolucja języka w stronę hipotezy gestu realnych wokół tej książki dzisiaj rozmawialiśmy i to nie jest książka tylko dla specjalistów to podkreślę naprawdę laicy też znajdą tutaj wiele interesujących spraw barwnie zresztą opisanych w bardzo polecam, a moimi gośćmi byli autorzy pan dr hab. Przemysław żyli ciężki dziękuję serdecznie dziękujemy i pan dr Sławomir Pacewicz dziękuję bardzo dziękuję obaj panowie z uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RADIOWA AKADEMIA NAUK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA