REKLAMA

O pedofilii już nie można milczeć - Kościół Katolicki musi dostosować się do nowych przepisów kodeksu karnego

Post Factum
Data emisji:
2017-05-08 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj pierwszą część audycji post factum poświęcimy przepisom przygotowanym przez Rzecznika Praw Dziecka i kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy dotyczy to z kodeksu karnego i obowiązku zgłaszania przestępst w obowiązku informowania prokuratury, gdy wiemy o ciężkich przestępstwach lista tych przestępst w jest określona i od lipca ma się poszerzyć ma się poszerzyć m. in . o przestępstwo, Rozwiń » jakim jest fakt pedofil inne molestowanie dziecka gwałt na dziecku ten w tę sprawę opisuje w dzisiejszym dużym formacie Michał Wilkocki zachęcam do zajrzenia na stronę internetowe dużego formatu, pisząc o pedofilię już niemożna milczeć kościół szykuje się na zmianę prawa i tutaj dalej w tekście czytamy kościół będzie musiał informować śledczych o przypadkach pedofilii wśród księży taką zmianę przynosi nowelizacja kodeksu karnego Episkopat już do nich szykuje czy te przepisy poza tym, że wejdą w życie będą działały innymi słowy czy zmieni się praktyka o to wszystko już będę pytała naszego gościa w studiu Radia TOK FM w Poznaniu jest mecenas Jarosław Głuchowski adwokat współpracujący z fundacją nie lękajcie się Fundacja, która opiekuje się osobami molestowany przez księży dzień dobry panie mecenasie w dzień narodzin państwa, gdyż mimo grzecznej prostszej pewnie dla prawnika najprzyjemniejsze jak obecnie obowiązują przepisy jeśli chodzi o pedofilię RM o akty molestowania czy gwałtu na dzieciach w kontekście zgłaszania znaczy jak Toys for jak to jest zorganizowana na moment na chwilę obecną istnieje jedynie społeczny obowiązek poinformowania organu ścigania o wiedzy dotyczącej tego typu przestępstw, czyli nie ma prawnego obowiązku, czyli jeśli ktoś wie o tym, że dochodzi również nie tylko w kościele w lewo leży, gdzie dochodzi do gwałtów czy molestowania dziecka to niema obowiązku, a inna może, ale nie musi może nie musieli go zgłoś brak zgłoszenia nie jest przestępstwem tak może po zgadza się z oczywiście nie dotyczy tej instytucji samorządowych n p . które mają taką wiedzę w zakresie swojego działania prawda i jasna przykład my miejskich ośrodków pomocy społecznej tekst rozumiem no tutaj o różnym że, gdy takie role i instytucje miejski ośrodek pomocy społecznej to jedno, ale kościół katolicki nie zalicza się do tych instytucji czy czy struktur, które podlegałyby przepisowi obowiązku zgłaszania tak wedle no no tych obecnych przepisów no i co chcemy zmienić od lipca od 13 lipca zmieni się przepisy art. 240 kodeksu karnego, który będzie karał w zasadzie będzie podstawą do ukarania każdej osoby, która mając wiarygodną wiadomością o przestępstwie niezwłocznie nie poinformowała organów ścigania przy czym ten katalog przestępst w wymienionych w tym przepisie poszerza się m. in. o przestępstwa mogą najogólniej mówiąc natury seksualnej przeciwko osobom małoletnim te przepisy mają wejść w życie od 13 lipca i teraz chciałbym przez chwilę porozmawiać o praktyce, dlatego że do tej pory kościół katolicki korzystał z tych przepisów, o których pan przed chwilą mówił, czyli nie zgłaszał mimo wiedzy nie zgłaszał tego typu przypadków molestowania dzieci przez księży na policję czy do prokuratury jak rozumiem ten sposób postępowania, dlaczego kościół nie korzystał z tego społecznego czy moralnego obowiązku, jakim jest Lotos przeciwdziałanie krzywdzie przeciwdziałanie jak przestępcę ja oczywiście będę mówił w zakresie posiadanej przeze mnie wiedzy i to wyglądało w ten sposób, że rzeczywiście nie znam żadnego przypadku, żeby kościół złożył kościół czy np. biskup podpisał się pod zawiadomieniem o przestępstwie i skierował takie pismo do prokuratury nie słyszano czymś takim natomiast wiemy od osób pokrzywdzonych wiem też z informacji medialnych, że bardzo często to wyglądało w ten sposób, że po prostu kościół czy to biskup czy to ktoś z ramienia informował o samą osobę po szkodowa nią o tym, że takowe zawiadomienie może być złożone pytać, bo to wynikało bezpośrednio to musimy uściślić bez wytycznych, które przygotował kościół czy Episkopat dla kościoła w Polsce dużo sami nie zgłaszają, ale informują ofiary żona może się pofatygować i poinformować służby nie zgadza się ja chyba nawet w 1 z audycji u państwa wskazywałem, że może być to problem, bo dla osoby poszkodowanej, która nie wie jak to zrobić no cóż tu lepiej jest napisać za taką osobę przygotować i PiS, żeby sama jedni podpisała ewentualnie opowiedziała o tym samym i Orbán tutaj przedstawiciel kościoła zgłaszał takich zawiadomień staną się osoba poszkodowana, ale pamiętam też, że zwracaliśmy uwagę na to, że o jakości wytycznych będzie decydowała praktyka, a wg mojej wiedzy nie jest najlepiej nawet z tymi z tymi wytycznymi, które sobie sam kościół nałożył, czyli innymi słowy nie są realizowane pytanie w jakim zakresie, bo to jest dość obszerny dokument, niemniej jednak w tych najważniejszych tutaj z mojej perspektywy w kwestiach rzeczywiście jest problem z osiągnięciem takiego sposobu wykonywania tych wytycznych, które by satysfakcjonował to ciekawe, że nazwa wskazuje, bo akurat art. Mi chała Ligockiego dużym formacie wywołał reakcję Episkopatu i opublikował rzecznik Episkopatu ksiądz dr Paweł Rytel Andrija nikt oświadczenie na stronach Episkopatu, które brzmi Florence jest dosyć długi, ale tam m. in . takie sformułowanie kościół katolicki jest jedynym środowiskiem ogólnopolskim, który nie tylko zabiera głos w kwestii pedofilii, ale w sposób systemowy odpowiada na poważny problem społeczny, jakim jest wykorzystywanie seksualne małoletnich Iza chwilę już powołują się właśnie na te wytyczne, o których pan panie mecenasie mówi i dalej kościół Niemiec czy w kwestii wykorzystywania nieletnich świadczy o tym, choćby torze 3 marca odbył się, a w polskich diecezjach dzień modlitwy pokuty w intencji ofiar pedofilii trudno to właściwy skomentować nie wiem nawet Ryan od czego zacząć, ale mamy też dobrą informację kościół katolicki zamierza dostosować swoje wytyczne do tych nowych przepisów czy pana zdaniem AM to oznacza, że zmieni się też praktyka, czyli po prostu, gdy księża i biskupi będą zgłaszali to, o czym dotychczas milczeli jajek i cała Fundacja nie lękajcie się mamy taką nadzieję, że te przepisy wymuszą zmianę dotychczasowej praktyki, jeżeli jest już informacja o tym, że kościół zamierza dostosować wytyczne to jest to bardzo dobra informacja tylko wszystko rozegra się w praktyce tak ja mam dużo do tego wątpliwości, ponieważ wytyczne te wskazują o tym, że osobom poszkodowanym udziela się pomoc np. psychologicznej a gdy 1 z osób zwróciła się do księdza biskupa o taką pomoc znaną pod z z pewnych uwarunkowań tej pomocy nie udzielono, tak więc mam nadzieję, że w zakresie mniej kłopotliwym, czyli w tej dotyczy to zgubi jedynie zgłaszania nie będzie to wielki problem dla kościoła kwestia tego jak kościół będzie oceniał tzw. tutaj jest mowa w tym przepisie o wiarygodnej wiadomości trafne życie pokaże ale możliwości do uznania danej informacji za niewiarygodną jest wiele i w tym momencie ktoś może uznać, że wiarygodnej wiadomości nie ma zatem nie ma obowiązku poinformować organów ścigania ja wciąż mam głowy to pytanie, dlaczego kościół nie uważa, że za stosowne zgłaszać takich przypadków po to, żeby wyklarować sytuacji, żeby odpowiednie organa MO to przebadały nie rozumiem tego może słuchacze rozumieją post factum małpa to krok KFM zawsze zachęcam państwa do pisania za chwilę wrócimy z rozmową z nami jest mnie pan mecenas Jarosław Głuchowski adwokat współpracujący z fundacją nie lękajcie się i przyjrzymy się szczegółom tych przepisów, które nie wywoła duże znaki zapytania również u autora artykułu w dzisiejszym dużym formacie Michała Ligockiego, ponieważ do końca nie wiadomo kogo obejmą nowe przepisy to znaczy ilu z nich z nas, którzy wiedzą o przypadkach gwałtów na dzieciach będzie miał obowiązek zgłoszenia tego po 13 lipca jest spór rozmawiała m. in . z rzecznikiem z przedstawicielami Rzecznika Praw Dziecka, czyli autorami tych nowych przepisów i zaraz po informacjach przyjrzymy się temu kogo obejmą przepisy innymi słowy czy kościół katolicki będzie musiał zgłosić 13 lipca wszy wszystkie te przypadki molestowania gwałtów na dzieciach, o których wie, do których obecnie milczy za chwilę po informacjach wracam w post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie z nami cały czas, chociaż studiów w Poznaniu mecenas Jarosław Głuchowski adwokat współpracujący z fundacją nie lękajcie się i dyskutujemy na temat skutków zmiany przepisów kodeksu karnego okazuje się, że od 13 lipca w efekcie inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i kancelarii prezydenta zmienia zmienia się obowiązki dotyczące informowania o przestępstwie jeśli mamy wiedzę o tym, że takie przestępstwo zostało spełnione poszerza się katalog tych przestępst w, które podlegają temu obowiązkowi 1 z nich jest poinformowanie śledczych o tym, że mamy wiarygodną informację o tym, że ktoś molestuje lub gwałci dziecko, a efekt tych przepisów może bardzo mnie znacząco wpłynąć na ukrywanie przypadków pedofilii przez kościół katolicki pisze o tym, się dużym formacie Michał Wilkocki, a my z panem mecenasem zastanawiamy nad 2 rzeczami 1 to jest taka, dlaczego kościół już teraz nie zgłasza tych przypadków nie czekając na specjalny obowiązek i to wzrost od odnosi się do państwa wiedzy i mądrości, dlaczego tak jest, bo ja tego nie rozumiem post factum małpa to krok Cafe czeka na państwo podpowiedzi odpowiedzi, a druga rzecz, którą zwraca między nimi, a tutaj autor artykułu to jest panie mecenasie kwestia tego kogo obejmą te przepisy i tutaj w tekście prof. Zbigniew Ćwiąkalski znany państwo były minister sprawiedliwości mówi prawo nie działa wstecz obowiązek poinformowania prokuratury o przypadkach pedofilii byli biskupi czy zwykli księża będą mieli po 13 lipca, kiedy z dopiero będą musieli informować o przypadkach, o których się dowiedzą po 13 lipca te wcześniejsze nie będą objęte przepisami co pan na to by pan prof. Ćwiąkalski jest autorem kilku komentarzy do prawa karnego, więc jego wiedza zdecydowanie zwiększa, ale pamiętajmy, że ten przepis dotyczy wiarygodnej wiadomości, więc odnosi się do naszej wiedzy do naszej świadomości jak najbardziej pan profesor ma rację, że wymagać można złożenie zawiadomienia dopiero po 13 lipca, niemniej jednak w sytuacji, kiedy jest 1 ta sama osoba i tak osoba ma już wiedzą o przestępstwa dzisiaj to na pewno po 13 lipca nie możemy jej karać ich ścigać za to, że nie złożyła zawiadomienia przed 13 lipca w ale można się zastanowić czy po 13 lipca dni morza postawili zarzutów, analizując stan wiedzy po tej dacie, czyli może, więc cały czas ma czy pana zdaniem milczenie przed 13 lipca jest bezkarny natomiast po 13 lipca to samo milczenie może już stać się po prostu samo liczenie tej samej osoby te dotyczące wiedzy tej samej, mówiąc że wiedza jest taka sama zadzwoniłam do biura Rzecznika Praw Dziecka, czyli mniej miejsca, z którego wypłynęła cała inicjatywa zmiany tych przepisów i okazuje się, że zdaniem przynajmniej autorów rozumiem, że to też sądy będą trochę miały do SD do po co do powiedzenia w tej sprawie no niestety ta ten 13 lipca obejmie tylko nowe przypadki, czyli innymi słowy jeśli ktoś coś wie, bo 13 lipca wciąż może temu Anny tnt, więc zatrzymać dla siebie i wciąż będzie go obejmował zdaniem prawników Rzecznika Praw Dziecka tylko ten obowiązek społeczny, chyba że a dana dana dana czynność molestowanie gwałcenie powtarza się i 18 lipca będzie w menu to wtedy oczywiście to podlega to jest taka interpretacja, która no cóż mnie niepokoi, bo oznacza, że większość tych przypadków które, których kościół wie i nic z nimi nie robi pozostanie w ukryciu sąd rozstrzygnął, ale właśnie w jaki sposób zaś jak jak miałoby w Rzymie jak miałoby w ogóle to te sprawy do trafić do sądu jeśli wszyscy wokół milczą, a prokuratura nie wie o przestępstwach to dobre pytanie, ale miejmy nadzieję, że albo sam pokrzywdzony ujawniłoby taką informację albo też osoby z otoczenia pokrzywdzonego, które będą się co nie domyślał np. rodzice nauczyciele, bo nasz atut doświadczenie wskazuje, że bardzo często właśnie źródłem informacji dla organów ścigania byli rodzice albo albo nauczyciele i wówczas ta cała maszyna wymiaru sprawiedliwości ruszała osoba pokrzywdzona była przesłuchiwana no i tak organy ścigania dowiadywała się o danym przestępstwie i zaczynały prowadzić postępowanie, więc miejmy nadzieję, że to, chociaż taki sposób będzie wyglądało, jeżeli ta informacja o przestępstwie nie wypłynie od samych przedstawicieli daje konkretne diecezji ciekawi mnie czy w czystych będzie to oznaczało np. śledczy mogą nam wszcząć osobne postępowanie w sprawie nieujawnienia informacji wiarygodnej informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czyli czy po prostu zawsze i i wobec kogo wobec konkretnego księdza czy np. wobec całej instytucji jak to wygląda z odpowiedzialnością no sam sprawca oczywiście będzie sądzony za konkretne przestępstwa natury seksualnej no tak żyje mówi teraz tych, którzy posiadają wiedzę o tym, przestępstwie no to już będzie prokurator pewnie musiał kilka osób przesłuchać, kto jako pierwszy miał wiarygodną informację ile osób miała taką informację z jakich przyczyn nie została ona ujawniona ani sytuacja będzie dość prosta w, kiedy to osoba pokrzywdzona np. gdy napisze list do księdza biskupa, bo tak dość często się dzieje proszą o pomoc ksiądz Kiciński mnie skrzywdził tak no w takim wypadku ksiądz ksiądz biskup nie będzie z tym mógł podjąć jakichkolwiek innych czynności aniżeli tylko to może złożyć zawiadomienie, ale w powstanie zawsze pytanie czy taka informacja była wiadomość wiarygodna tak, bo nasz układ biskup będzie chciał ją z weryfikować samodzielnie ustalić czy jest ona wiarygodna czy nie, a do was zgłasza się dużo osób, które udają, że były molestowane przez księży nie znam takiego przypadku chciałam jeszcze 1 sprawę spytać się Gazeta wyborcza PL tutaj cytuję w pisze, że księża zwracają uwagę na pewien problem do kuli zgłaszają się czasem ofiary, które nie chcą, żeby sprawa trafiła do prokuratury duchowni mówią, że nowy obowiązek informowania organów ścigania może te osoby te ofiary odstraszyć przed pójściem do biskupa i w efekcie sprawca pozostanie bezkarny co pan panie mecenasie jest, toteż pewien problem, bo bielizna zaciekawić wtedy potentatem ciąg logiczny zdarzy jeśli obecnie ofiara trafia do kurii i MNI nie zgłasza do prokuratury sprawy to czy to oznacza, że po jacyś sprawcy mimo wszystko są karani jeszcze raz w było tutaj księża wskazują, że jeśli ofiara zgłasza się do kuli, ale już do prokuratury się nie chce zgłosić to zdaniem tych księży, z którymi rozmawiała wyborcza sprawca i by pozostaje, więc jest ukarany jak i w jaki sposób przez różne struktury kościelne zeznanie czy tak rzeczywiście się dzieje to znaczy czy znamy przypadki, w których księża bez udziału organów ścigania zostali w jaki sposób ukarani za to, że molestowali dzieci są mi znane i takie przypadki, ale sami również znane przypadki, że mimo złożenia zawiadomienia do samej kurii mimo nawet skazania sprawcy przez sąd powszechny państwa polskiego na kary kanonicznej sprawca w postępowaniu kanonicznym nie uzyskał no, więc czy pana zdaniem rzeczywistość po 13 lipca zmieni w jaki sposób w jakiś radykalny sposób tutaj wiemy już od samych przedstawicieli Episkopatu, że w czerwcu mają być przygotowane nowe wytyczne oparte o te nowe przepisy, ale Gazeta wyborcza przypomina, że mimo 111 z 1 z wytycznych Watykanu pozwalała Kościołowi ignorować tego typu przepisy UE nawet jeśli one właśnie były w danym kraju stosowane, więc znam się co ostatecznie wydarzy się w Polsce niewątpliwie będzie to przyczynek do kolejnej dyskusji w ale czy pana zdaniem ten temat, który mimo jednak dużej ilości publikacji rozmów, choć w TOK FM pozostaje wciąż tabu czy pana zdaniem te przepisy przygotowane przez Rzecznika Praw Dziecka pomogą, chociaż trochę mam taką nadzieję, bo jeżeli inicjatywa zmian w polskich przepisach chodzi o to Rzecznika Praw Dziecka od pana prezydenta nad tą jak dla mnie jest to pewien sygnał od najwyższych czynników władzy kierowane do społeczeństwa zmieniane przepisy nie zmieniamy te przepisy dla was dla społeczeństwa ludzi, więc czegoś oczekujemy od was od tych przepisów dajemy wam pewne narzędzie tak one ludziom skorzystać z tych narzędzi zachęcał mecenas Jarosław Głuchowski adwokat współpracujący z fundacją nie lękajcie się Fundacja opiekuje się osobami, które były molestowane przez polskich księży bardzo dziękuję panie mecenasie za pomoc i zadziałali zaś za całą winę za całą rozmowę i całą analizę prawną więcej na stronach dużego formatu na wyborcza PL zachęcam państwa do lektury tekstu Michała Ligockiego i też do zajrzenia na stronę Episkopatu tam pełne oświadczenie rzecznika Episkopatu na temat, o których mówiliśmy dziękuję zaraz po informacjach wracamy z post factum i przyjrzymy się skutkom niedzielnych wyborów prezydenckich we Francji, jakie nastroje i 3, a prezydent elekt zmieni swój charakter zmieni swoje poglądy już jako kandydat tylko właśnie nowy prezydent Francji o tym, po informacjach w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA