REKLAMA

Czy to już koniec europejskiej polityki sąsiedztwa? O tym prof. Ewa Latoszek i prof. Bogdan Góralczyk

Światopodgląd
Data emisji:
2017-05-09 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz towarzyszą mi towarzyszyć będą państwo przez następnych kilkadziesiąt minut z 1 strony prof. Ewa Latoszek kierownik katedry Unii Europejskiej centrum doskonałości Jeana moneta w szkole głównej handlowej, ale też przewodnicząca polskiego stowarzyszenia badań wspólny Europejski dzień dobry pani profesor dużo Unii Europejskiej czy państwo domyślają będzie, ale pierwszy znany państwu z anteny Radia TOK FM prof. Bogdan Góralczyk Rozwiń » dyrektor centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry jesteśmy od razu państwu powiem w 1 z budynku szkoły głównej handlowej dziś w szkole głównej handlowej od rana do późnego popołudnia odbywa się międzynarodowy Kongres konferencja poświęcona Europejskiemu bezpieczeństwu i stabilności w tym skomplikowanym globalnym porządku, ale dokładnie chodzi o politykę sąsiedztwa to wszystko brzmi bardzo skomplikowanie i może takim językiem wypowiedziany został przeze mnie akademickim mocno, ale w dużej mierze różnym to jest ze strony państwa i zaprosimy ekspertów taka zaduma czy refleksja nad tym jak Unia Europejska ma składać się prowadzić politykę ze swoimi najbliższymi sąsiadami dramat właśnie czegoś co nie nazywa Europejską polityką sąsiedztwa, dlaczego właśnie ten wątek wybrali się dziś na 9 maja mamy dzień Europy i t d . i t d. zwraca się prof. Latoszek uznaliśmy, że jest to temat, który należy przypomnieć Unii Europejskiej, ponieważ w ostatnim czasie Unia Europejska skoncentrowana jest na zagadnieniach dotyczących migracji na zagadnieniach dotyczących tego co się dzieje wewnątrz Unii Europejskiej w związku z tym te kwestie dotyczące partnerstwa euro śródziemnomorskiego i partnerstwa wschodniego nie zostały, jakby zaniedbane, a jednocześnie chciałbym podkreślić, że w listopadzie tego roku odbędzie się szczyt partnerstwa wschodniego, który odbywa się co 2 lata i w ramach tego szczytu wytyczane są za zadania wytyczane są również zasady finansowania tej współpracy na najbliższe lata myślę, że dlatego też warto przypomnieć o tym, zagadnieniu naszym politykom i Unii Europejskiej przypomnieć o tym, że ta jest ze obszerna, którym należy się skupić również, bo jest on także ze względu na różnego rodzaju zagrożenia istotnym obszarem dla Unii Europejskiej i stąd też myślę że, a jest to temat szczególnie ważne właśnie w tym dniu jest 1 z Góral czy jest jeszcze 1 powód myślę, że istotnym mianowicie Polska dyplomacja jest konceptu listą ojcem założycielem tzw. partnerstwa wschodniego to inicjatywa polskiej dyplomacji szwedzkiej 2009 roku doprowadziła do tej koncepcji przyjętej w Pradze w maju 2009 roku na partnerstwa wschodniego chodziło o to, żeby nawiązać bliskie stosunki wodne z 6 partnerami po stronie wschodniej to znaczy niewątpliwie ponad wszystkimi była Ukraina, a na dodatek jeszcze 5 państ w, czyli Białoruś Mołdawia i 3 państwa kaukaskiej, czyli Armenia Azerbejdżan i Gruzja i inne to była inicjatywa bardzo ciekawa z tym, że od początku borykała się z 1 podstawowym mankamentem zbyt małe środki były na nią przeznaczone pierwszy budżet był 600  000  000 EUR i później natomiast te środki już nie były tak eksponowanej myślę bardzo ważny jest to co wspomniała pani profesor, że na tym kolejnym szczycie trzeba od tych środkach finansowych odpowiedzieć na jej w ramach tego partnerstwa są 3 podstawowe cele dla tych krajów partnerskich albo rozwoju profesorze na chwilę trochę prowokacyjnie, ale szarpać, bo właśnie tak to polityka sąsiedztwa jednak myślę, że jej celem było ze strony Unii bardzo pragmatyczne, czyli ustabilizować swoje sąsiedztwo, żeby się w sąsiedztwie Unii nie działały takie rzeczy, które po pierwsze, zdestabilizuje te kraje spowodują imigrację po drugie, wojnę i będzie niebezpiecznie myśmy to partnerstwo wschodnie, które skierowane było na Ukrainę Kaukaz i Białoruś czy w ogóle one jeszcze istnieje ten projekt tak realnie pytam partnerstwo istnieje ryzyko, że formalnie tak, ale w rzeczywistości rzeczywistości również, bo niezależnie od tego, że zostało zaniedbane przez Unię Europejską tak jak pan profesor wspomniał do tej kwestii tych środków one były zbyt małe w stosunku do potrzeb tym niemniej jednak wg mojej oceny te reformy, które są przeprowadzane warunkiem w ogóle partnerstwa była też będą realizowane reformy demokratyczne w tych państwach reformy prowadzące do utworzenia instytucji państwa prawa i te reformy są realizowane szczególnie na Ukrainie np. w zeszłym roku no może nie są to kwoty, które porażają również o ruchu Ukraina otrzymała około 2100  000 000 EUR na tę właśnie tylko kwestia, czyli walka z korupcją również budowa instytucji budowa administracji, która będzie spełniała wymogi demokratyczne oczywiście możemy mówić o różnych niedociągnięciach wojennej po drugiej stronie, dlatego że z 1 strony Unia Europejska się wypaliła nie bardzo wie co zrobić dalej z tym partnerstwem z drugiej strony są problemy od tamtej stronie prawda te państwa nie realizują oczekiwań, jeżeli chodzi o Białorusi chociażby, gdzie tu zaś zostanie obok prof. Góralczyk Żydów, jednakże chciałbym powiedzieć coś wymyślę dla słuchaczy bardzo istotnego, jakie były cele były 3 cele tak naprawdę pierwsze umowy stowarzyszeniowe, czyli nie gwarantujemy tym partnerom wymienionym w ciąży będąc członkami tylko, że będą Stowarzyszenie drugie, że będziemy dążyli do strefy wolnego handlu, czyli zwiększenia i trzecie na zniesienie reżimu wizowego co w przypadku Ukrainy może szerzej auta, a wcześniej umowy stowarzyszeniowe też zostały podpisane natomiast, dlaczego partnerstwo wschodnie oprócz tych kwestii finansowych, na których zwrócili uwagę boryka się z trudnościami, bo w prasie kojarzyć fakty 2009 powołane partnerstwo wschodnie 2010 na jedenasty wybucha tzw. arabska wiosna i odwraca uwagę całego świata w tym wszystkich instytucji unijnych i wszystko idzie na inny na inną grały dziś Europejski park polityki sąsiedztwa, bo po to, też jest częścią Europejskiej polityki sąsiedztwa, czyli politykiem śródziemnomorską i od tamtej pory nie mamy większą uwagę zwróconą na sam minister Sikorski minister Bild latali przecież im przekonywać Janukowycza Wiktora Janukowycza na Ukrainie i nikt nawet twierdzą, że to wszystko doprowadziło do Majdanu, że to Unia tak silnie, przyciągając Ukrainę z drogą dla Anny wiemy dokładnie co doprowadziło ciągnie się zgadza, choć mówię, że umowę stowarzyszeniową Janukowycz ówczesny prezydent obiecywał, że ją podpisze zwodził do końca przyjechał na szczyt w Wilnie, ale wcześniej Putin mu posmarować go większą sumą in na tym szczycie w Wilnie 2013 w listopadzie nie podpisał umowy stowarzyszeniowej w dzień po zakończeniu szczytu w Wilnie rozpoczął się euromajdan i cały kryzys euro i Janusza Orlika jeszcze 1 rzecz dodać, że chciałaby, żebyśmy pamiętali, że partnerstwo wschodnie Donieck Ukraina jednak, ale jest również Armenia Azerbejdżan jest Białoruś Czechy country zapowiedział jej Mołdawia Gruzja Gruzja Mołdawia mają zniesione wizy, więc to zostało zrealizowane, jeżeli chodzi o karmienie ona w tej chwili sama z własnej inicjatywy zawiesiła rozmowy w zakresie właśnie tej umowy z loży działających albo jednak pod presją Rosji przypomina się do winy o swoich klęsk żywiołowych działań ze strony Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Białorusina znamy sytuację tamte rozmowy one w zasadzie nie są zawieszone na 1 Unia Europejska oczekuje np. zniesienia kary śmierci tego nie jest to niezrealizowane przez Białoruś nowa niestety właśnie to są takie wzajemne powiązania, które też, jakby ukierunkowują ja nie bronię tutaj Unii Europejskiej broń Boże sama ma zastrzeżenia do tych działań, które są realizowane na terenie państw partnerstwa wschodniego i uważam, że rzeczywiście np. dobra inicjatywa jest to co było na szczycie wyszehradzkim wskazane, czyli włączenie Unii do takiej inicjatywy dotyczące infrastruktury i 44 miliard zloty euro prof. Ewa Latoszek szkoła główna handlowa i prof. Bogdan Góralczyk Uniwersytet warszawski, a świerk lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz o zemną tutaj w szkole głównej handlowej jest prof. Bogdan Góralczyk c dyrektor centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Ewa Latoszek kierownik katedry Unii Europejskiej centrum doskonalenia Jeana moneta tutaj na SGH, ale też przewodnicząca stowarzyszenia badań wspólnot europejskich przypomnę państwu rozmawiamy w kontekście konferencji, która odbyła się dziś w SGH poświęconej sąsiedztwu Unii Europejskiej, a więc z 1 strony sąsiedztwo wschodniemu Ukrainie Białorusi mnie państwo ma kaukaski im, czyli Azerbejdżanowi Gruzji Armenii wszystkie wymieniłam na i swojego sytemu południowe sąsiedztwo, czyli od Libii po ich zdaniem tak naprawdę tym krajom i mówimy o tym, że co najmniej już od dekady Unia Europejska zmaga się, próbując ustabilizować te regiony na bardzo różne sposoby, by przed informacjami mówiliśmy o polityce wschodniej i temu profesor wymienił te 3 cale, czyli umowa stowarzyszeniowa zniesienie wiz i wolna strefa wolnych stref wolnego co w przypadku Ukrainy w dużej mierze został osiągnięty bez bibliotek oraz do pomieszczenia i zanim przejdziemy do południa od Białorusi, bo ja cały czas zmaga się przyznam, że państwo z pytaniem, jakie są, ale dziś dokładnie im stawia sobie albo powinna sobie stawiać Polska i Unia Europejska w relacjach z Białorusią w tą Białorusią, która wiemy, że z 1 strony czuje się zagrożona dominacją rosyjską, ale z drugiej strony prezydent Alaksandr Łukaszenka ma świadomość, że jeżeli zaśnie kimkolwiek liberalizacji politycznej czy gospodarczego będzie tracił władzę, że liberalizacja oznacza dla niego utratę kontroli, bo oddanie jej ciemny siłom rynku czy społeczeństwo więc, jakie realnie cele może postawić sobie Unia Europejska czy Polska niewątpliwie w laserze jest właśnie stabilizacja jest właśnie bezpieczeństwo i my musimy myśleć również w kwestiach migracyjnych musimy również myśleć właśnie o tym, bezpieczeństwie politycznym i w związku z tym wydaje się, że kiwanie pragmatyczne nie wspierać opozycję, bo to zawsze destabilizacja racz nam jest jednak wyraźne ukierunkowanie jeszcze Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Białorusi właśnie na włączenie społeczeństwa bywali tu masz bardzo społeczeństwo się tym niemniej tak jak mówię jak pan profesor wspomniał tutaj te środki finansowe są brane za małe zaangażowanie za małe i w związku z tym no i realnie mógł realizować wiele Rosja Rosja czuje się na radnego z murali jeszcze dodajmy, że w minionych miesiącach były próby ze strony obecnej administracji polskiej, żeby coś zrobić jeździli ważni politycy zakładają, że z ciepłym człowiekiem, a nie składali deklaracje na jej wydaje się, że ten etap jest już zdecydowanie zakończony, ponieważ Łukaszenka w ostatecznym rozrachunku najpier w stłumił demonstracje i opozycję znowu sprawował, a później pojechał na szczyt do Sankt Petersburga z Putinem ten szczyt, który stał się głośny, bo był w tym dniu atak na metro tam w tamtym mieście no i to odwróciło uwagę żeśmy prawie nie zauważyli, że ten szczyt był albo Putin znowu obiecał większe pieniądze niż Unia Europejska miałbym jednak stawia zaś, że polityka wschodnia Unii Europejskiej podobnie Polski jest jakimś kryzysie jest w kryzysie to zdecydowanym w zasadzie wszystko przysłonił Pucciniego inicjatywy i jego asertywność i aktywność międzynarodowa to zmieniło nasze myślenie są co najmniej 334 kwestie, które w politykę wschodnią spychają na dalszy plan pierwsza kwestia to oczywiście wspomniany Putinie asertywność Rosji drugi nieprzewidywalności armii amerykańskiej administracji teraz to trzeba podkreślać, bo nie wiadomo co Donald Tramp w następnym Twitterze nam zaproponuje trzecia kwestia, która od 2005 piętnastego roku jest newralgiczna dla Unii Europejskiej, bo podważyła podstawowe wartości takiego Solidarność wspólne wartości, czyli migranci i uchodźcy i tutaj też raczej Śródziemnomorza możemy w Polsce mówimy, a Ukraińcy to co i słusznie to jest nasze zadanie i cel podkreśla, że my też mamy problem migracyjny nie tylko innego rodzaju, ale z wynikami w świetle tego co jest w mojej mamy jeszcze jest czwarty element, na którym bardzo zwraca uwagę na szczególnie w kontekście najbliższego poniedziałku od dzisiaj Chiny proponują nowy wielki szczyt tego swojego Jedwabnego szlaku, a ten jedwabny szlak wiedzie przez Białorusi polskiego aż do Europy zachodniej oni przychodzą do nas z miliardami dolarów i są większe inwestycje chińskie władze Unii Europejskiej jak mówią najbardziej wiarygodne dane i to trzykrotnie niższe inwestycje Unii Europejskiej w Chinach, więc to też zaczyna odwracać uwagi instytucji stolicy Europejskiej, ale jeszcze dodam 1 kwestię zmiany nastawienia społeczeńst w państ w członkowskich Unii Europejskiej do integracji jako taki problemem jest to, że w, jakim kierunku w ogóle nie pójdzie teraz to znaczy na część państw obawia się, że właśnie będzie tzw. twarde jądro prawnej w związku z tym to są problemy, które Unia musi rozwiązać, żeby jednocześnie uregulować sprawy zewnętrzne to my też ostatnie minuty chciałam być rencistą południową sąsiedztwo, bo jednak prof. Góralczyk ono uwagę opinii publicznej zwrócona bardziej w tym kierunku ze względu na emigracji, który dziś są tak duże wyzwanie i tematem emocjonalnym również MEN nadchodzi lato i migrantów będzie więcej będzie więcej śmierci na morzu Śródziemnym wybiorę się pytanie co z Libią i ja mam wrażenie, że wraca powrót do takiego myślenia sprzed arabskiej wiosny wcześniej pamiętamy podejście państw europejskich było takie dogadanie się nawet z Kaddafim Kaddafi zatrzyma tych imigrantów tam mu za to damy trochę pieniędzy będziemy przymykać oko na różne rzeczy i t d . tak, by wybuchła arabska wiosna Unia Europejska ogłosiła, że to był błąd i to też pamiętać o społeczeństwie obywatelskim i in, iż zamierza przedefiniować będzie dawać pieniądze w ramach za każdym postęp, który będzie miał miejsce w tych krajach na jaki mamy też, by Turcja sprawa nie jest członkiem polityki sąsiedztwa, ale widzimy, że umowa z nią jest bardzo pragmatyczna niezależnie od tego w rezultacie jak długo i zły, a z krwią stanie w Libii chodzi, chociaż żona jest najbardziej spektakularna, bo jesteś stabilizowane jest źródłem bezpośrednim uchodźców to jest problem strukturalny dla mnie problem strukturalny też rozrysowany na dziesięciolecia nie są nawet ci 3 ponad 3  000 000 uchodźców z willi na terenie Turcji pojedzie niechęć całej afery to, że wyznaczymy dróg, która wahała się, że to jest problem, że to inne są media widać nasz syn są ludzie chcą lepiej, że bez znaczenia, a mają tam realia, że umierają z głodu i to jest, że 3, nad którą się będziemy musieli bardzo głęboko zastanowić się pracować całkowicie nową politykę, ale obawiam się, że nad tą nadchodzące lato jednak się nie zostanę inną kwestią kontekstu to jest szansa mówi pan by zależy nie tylko postrzegając go w ogóle myślenia jak rozwiązać problem, że 1 000 000 zloty jest problem strukturalny z kolei pani profesor to zaczyna nie mamy czasu, żeby to wejścia, ale to jest najbardziej newralgicznej istotne, że my mamy problemy strukturalne wewnątrz Unii Europejskiej ten rok jest rokiem niebywałych wyboru były już w Holandii we Francji czekamy jeszcze na bardzo istotne wybory w Niemczech i we włoszech Włochy są też częścią bardzo istotną tej układanki i wydaje mi się szczególnie po zwycięstwie nad matką, że jesienią tego roku będzie próba nowego rozdania jak ma funkcjonować Unia Europejska już od pani wspomniała też wiele prędkości to jest koncepcja niemiecka nie jest najgorsza, bo wtedy my co prawda wolniej, ale jesteśmy wewnątrz, ale Macron jest zwolennikiem starej koncepcji francuskiej jeszcze z planów Balla dura koncentrycznych kręgów, a koncentryczne kręgi z definicji mówią, że jest twarde jądro i teraz jest pytanie, kto będzie tym twardym jądrem czy strefa euro co byłoby, ale już jesteśmy mniej Polska poza czym możesz pierwotna szóstka, która integrację rozpoczęła, a może tylko czwórka, która jak Jean-Claude Juncker 1 marca tego roku prezentował białą księgę i 5 scenariuszy dalszego rozwoju Unii Europejskiej nie to na jej 1 z nich i właśnie są koncentrycznie kręgi w tydzień później co się stało z Anną prezydent Francji zaprasza panią Merkel i premierów Hiszpanii i Włoch do filmu do Wersalu i nazwałbym to ze swoim chińskim zacięciem nową pandą czworga i w tym sensie uznaniem 16 miejsc z nią się z własnym dokładnie ku temu zmierza i to jest dopiero od rzeczy, nad którą musi i to zarówno u władzy, ale też jak najbardziej opozycja powinniśmy już głośno mówić niestety obawiam się, że niestety obawiam się, że właśnie kwestie migracyjne będą 1 z ważnych czynników rozgrywania tych spraw, o których pan resort mówi Francja oczekuje się od Francji żona przyjmie w tej chwili znaczną część migrantów z Włoch z kolei Włochy not też tutaj rozgrywają swoje, bo chcą się pozbyć tych migrantów Niemcy chcą realizować Unię bankową, więc chcą, żeby Francja była ich stronie w związku z tym na pewno będą skłaniać się ku ich oczekiwaniom i są właśnie te problemy, dlatego że w tej chwili nie ma jakiejś takiej jednolitej polityki ziewać emigrantów jest właśnie na rozgrywanie pomiędzy państwami, kto ugrać więcej, kto otrzyma więcej i kto będzie mógł odgrywać większą rolę w unii Europejskiej jest na koniec myślę, że Ewa pan panie prezesie mówił o problemie imigracji w takich kategoriach długofalowych znaczy, że emigrantów będzie tylko więcej ludzie po prostu nagrała jeszcze dojdą zmiany klimatyczne, które też wymuszają, czyli taniec tango Jerzego z, a nie po prostu mężczyzny, który rozdziela atrakcyjne na wiele dziesięcioleci to czas będą wyraźnie podkreślić to są zmiany są przyczyny są nie tylko konflikt w Syrii, który podkreślamy i słusznie, ale przyczyny są znacznie głębsze zjawisko jest znacznie szerszy, a prof. Bogdan Góralczyk Derek Thompson dyrektor centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ewa Latoszek kierownik katedry Unii Europejskiej centrum doskonalenia Jeana moneta w naszej szkole głównej handlowej przewodnicząca polskiego stowarzyszenia badań wspólnot europejskich byli państwa gośćmi, a to, dlatego że dziś przez cały dzień w szkole głównej handlowej międzynarodowy Kongres europejskie bezpieczeństwo i stabilności jak tłumaczy z angielskiego, więc proszę mi wybaczyć skomplikowanym globalnym porządku przypadek polityki sąsiedztwa polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej ta radiu TOK FM wspiera tę konferencję bardzo państwu dziękuję w imieniu MF, a świerk lub podgląd itp w nawiązaniu jeszcze do tego, o czym przed chwilą w rozmawialiśmy powinnam podać informację, którą podaje BBC, że są obawy, że w morzu Śródziemnym utonęło kolejnych 250 osób we 2 kół łodzian ach, które miały w ostatnich dniach zatonąć te informacje podaje organizacja narodów Zjednoczonych i ich też na koniec chciałabym państwa winna zachęcić może zainteresować spotkaniem z Robertem MEN na sam raz z 1 strony dziś o godzinie osiemnastej w Krakowie w kawiarni HDR z drugiej strony i jutro o godzinie osiemnastej w austriackim forum kultury na ulicy Próżnej 7 przez 9 austriackie forum kultury zaprosiło robale Roberto man na swoim to jest o tyle ciekawe w rozmówca MF publicysta pisarz, że m. in. z repliką grono pisał manifest zamknięcie w narodowych celach to może trochę w nawiązaniu do naszej pierwszej dzisiejsze rozmowy pisał też o tym, że demokracja nie musi być narodowa ranny zaplanowaliśmy wywiad też z Robertem nosem, więc dla tych państwa, którzy nie będą mogli na te spotkania przejść od razu zapraszam do wysłuchania rozmowy z nim w radiu TOK FM i tyle co dziś dla państwa z Tomaszem kopką przygotowaliśmy program realizował Krzysztof Woźniak informacja o nich Maciej Zakrocki zaprasza na coś stało, a świerk lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA