REKLAMA

O książce Hege Storhaug "Islam. Jedenasta plaga"

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-05-09 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:02 min.
Udostępnij:

Literatura wciąż zabiera głos w sprawie problemów współczesnej Europy. Hege Storhaug "to nie żadna prawicowa islamofobka, a ikona norweskiej lewicy" - stwierdził dzisiejszy gość Piotr Ibrahim Kalwas - reporter, pisarz i autor wstępu do jej książki: "Islam. Jedenasta plaga". Rozwiń »

Jednak to właśnie ze strony lewicy padały najostrzejsze słowa krytyki. Skąd ta rozbieżność w poglądach i jakie są stosunki między lewicą oraz islamem? O odwołaniach do multikulturalizmu, nierówności kultur oraz islamofobii z Kalwasem rozmawia Tomasz Stawiszyński. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wieczór Radia TOK FM. Dwudziesta pierwsza dwadzieścia siedem Tomasz Stawiszyński. Mamy połączenie z Piotrem Ibrahimem Kalwasem, łączymy się za pośrednictwem nowoczesnej technologii informacyjnej z Aleksandrią bezpośrednio. Piotr Ibrahim Kalwas pisarz, reporter, kiedyś scenarzysta również, ostatnio autor książki "Egipt Haram halal", ale nie o pańskiej książce dziś będziemy rozmawiać, a o książce Hege Storhaug "Islam. jedenasta plaga", książce, do której napisał pan wstęp. Rozwiń »
Anonsując naszą rozmowę na Facebooku napisał pan, że Hege Storhaug to nie żadna prawicowa islamofobka, a ikona norweskiej lewicy, ale chyba ta książka spotkała się z krytycznym inaczej z krytyczną reakcją właśnie środowisk lewicowych, a i pan wspomniał w tym anonsie właśnie, że często czy w tym w tej przedmowie do tej książki przepraszam, że właśnie najwięcej krytycznych uwag pod adresem rozmaitych pańskich wypowiedzi dotyczących islamu czy inne kultury islamu mówiąc szerzej.

Spłynęło na pana właśnie ze strony przedstawicieli światopoglądu lewicowego na czym polega ten paradoks wobec tego, że to ikona lewicy przez lewicę właśnie jest krytykowana i sama lewica bardzo intensywnie krytykuje w swojej książce no właśnie pan muzułmanin praktykujący, ale człowiek także w odniesieniu do islamu i różnych form praktyki islamu często bardzo krytyczne również ze strony przedstawicieli lewicy właśnie zbiera największe cięgi.

No tak, zapewne dlatego że lewica jest to formacją która, jakby w w tej chwili popiera mają Island i jak chroni Island muzułmanów imigrantów muzułmańskich i po ze strony tej formacji bardzo rzadko słyszymy głosy potępienia takiego o mocne głosy potępienia wykładni tej religii geje zazwyczaj krytycy islamu islamizmu oczywiście także fundamentalizmu kojarzeni są z prawicą, która no i jednoznacznie przyznaje się do do do krytycznego właśnie nastawienia do tej religii, więc jakby, tym bardziej dziwi, że nas zaskakuje, że tak sucho to właśnie z lewicowych przedstawili działacze norweski znanych tam napisała tak bardzo krytyczną książkę na temat islamu nie tylko islamizm nie tylko fundamentalizmu muzułmańskiego, ale także, jakby dogmatów religii muzułmańskiej przynajmniej w jej orientalnym wydaniu w wojnie z ktoś bardzo jak mnie to winieta nie to szczęście, bo ja jako te tak jak on powiedział muzułmanki praktykujący.

Jak najbardziej cały czas oczekuje takich głosów krytyki mojej religii no ze strony ze strony oczywiście samych muzułmanów jak od obwieszczenia, ale także ze ze strony europejskich zachodnich krytyków i nie nie mnie nie nie ze strony prawicowej nacjonalistycznej, bo to normalne tempo ten często hejt nie nie zawsze, ale często jest rzeczą, jakby przypisaną środowiskom Narodowym nacjonalistyczne teraz lewica, jakby często na plan, by ciągnąć się przeciwstawiać prawicy prawicowej retoryce Danny Rand anty islamskiej ona ten islam zawłaszczył, a więc teraz dlatego się cieszę że, że właśnie w hali Jastor o względy lewicy skandynawskiej napisała tak mostu mocno krytyczną książkę o islam powiedziałbym, że aż gęsto Hok co jest lewica oświecenia wanie lewica postmodernistyczna lewica za dobę myślę, że właśnie do dziedzictwa oświeceniowego do racjonalizmu Zachodniego barwnych niezbywalnych wartości Zachodniego liberalizmu m. in. w ne do świeckości państwa do rozdziału pomiędzy sferą państwową, a sferą Polak jest daniną natomiast lewica, która to w każdym razie w w wielu krajach europejskich odgrywa istotną rolę w debacie publicznej odwołuje się do dnia multikulturalizmu do równości wszystkich narracji do takiego paradygmatu wmyśl, którego właściwie wszystkie kultury są sobie równe nogi tymczasem jak Stoch odpowiada nie nie wszystkie kultury są sobie równe są kultury, w których pewnego rodzaju przekonania niepoddane właśnie krytyce racjonalistycznej cały czas przyczyniają się do ogromnej przemocy, której poddawane są i pewne grupy społecznej, którą dziś jesteśmy zagrożeni także my mieszkańcy Zachodu, tyle że bagaż jak on, że proces Gerald dokładnie dokładnie tak to wygląda tak trzeba pamiętać, że trzeba postawić pytanie o granice, gdzie się zaczyna lewica, a kończy lewica czy tak samo dotyczy to prawicy, choć generalnie rzeczywiście jest także, że mało się po lewej stronie bardzo mało krytykuje islam, a jego mamy do czynienia, z czym innym jest zagrożeniem może to za duże słowo, ale jednak klient mógł zagrożeniem jak tak uważam, że z naporem kultury muzułmańskiej jest szczególnie w ostatnich latach to jest związane z ogromną falą imigracji muzułmańskiej i zwrócił uwagę, że Europejczycy na obrocie tych skrajnych środowisk, które nacjonalistycznych Europejczycy przede wszystkim boją się imigrantów muzułmańskich z muzułmańskich krajów, a także, bojąc się jak BT kulturę już zadomowione i w Europie, czyli siły i środowisk muzułmańskich mieszkających w od dawna żyjących w Europie, w których znaczna część niestety nie do końca się jeszcze zapasy 1 000 000 działaczy zintegrowała w Europie także myślę, że żal, że produkt jak ja uważam, że projekt multikulti on ma oczywiście jest bardzo szczytny projekt piękny, ale on jak na razie nie sprawdził się w Europie, a na pewno nie sprawdził się jeśli chodzi o integracji czy asymilację muzułmanów Ałmaz w kulturze zachodniej, bo z innymi z innymi przyjezdnych gości z różnych innych kultur jest różnie i często jak najbardziej im są co do grupy zintegrowane w Europie natomiast muzułmanami jest kłopot z tymi orientalnymi przede wszystkim muzułmanami, dlatego że mu kultura dotrze cywilizacja muzułmańska ta orientalna arabska czy azjatycka ona jest powiedzmy sobie do ścieżek i ojca za prawdę ona jest bardzo mi ona oparta na mocno i innych wartościach niż wartości te właśnie oświeceniowe, o których pan jak wspomnieliśmy to są to jest to co ich w inne wartości i gminę w związku z tym, że jest to cywilizacja bardzo mocno oparta na religijnym postrzeganiu świata ona kiczem ludzie wyznający religię i daje to auto służbowe należące do cywilizacji wyznających islam tu w Europie mają kłopot i my mamy kłopot z wzajemnym jak nowy z zaakceptowaniem to tak naprawdę to są 2 dosyć różne i maślaną i jeśli po stronie tych wartości, których broni HAGA starych aut, bo to jest książka bijąca na alarm to jest książka napisana z ogromną pasją w miarę momentami niezwykle emocjonalna trochę w duchu Oriany Fallaci pan też o tym, stronę trochę drożej regionów UE w tym duchu, ale proszę przepraszam za przejęte przez rząd, ale trochę ich bagaże, a że mnie, że styl oraz, że w tej książce nie ma takiego jadu Jakub Fallaci w bramce tak książka jest te oparta na doświadczeniu i doświadczeniu autorki na norweskiej pisarki działaczki, która sama oleje o odwiedzała miejsca, które opisuje 3 dzielnice muzułmańskie przede wszystkim w krajach skandynawskich w Norwegii Szwecji oraz w Marsylii, a także jeździła do do Pakistanu i Lotosu resort planuje operuje statystykami którymi te reportaże czy te fragmenty reportażowe nasyca i muszę powiedzieć, że to są najbardziej przerażające fragmenty tej książki czytając te opisy tego co dzieje się w Marsylii w Malmoe właśnie zastanawiam się czy to nie jest jakiś taki wykrzywione karykaturalny trochę obraz albo obraz w każdym razie bardzo fragmentaryczny, który ma nas przestraszyć ma nam pokazać jakość naj ciemniejszą twarz tego co dzieje się w tych miejscach, w których mamy dużą reprezentację przedstawicieli kultury muzułmańskiej właśnie, a w i gdyby ten opis uzupełnić jeszcze jakieś inne miejsca czy perspektywy to wówczas ten efekt nie byłby tak piorunujący, bo rzeczywiście można się przerazić aż dając tak tak tak jak jak najbardziej się zgadzam się także, że niektóre statystyki, które cytuje PGF z wciąż CE są dyskusyjne tak to w ogóle statystyki to jest rzecz bardzo delikatne i one mają różne pochodzą z różnych źródeł i czasami są bardzo rozbieżne, więc ja te statystyki, które autorka podaje jak poród czytając książkę porównywałem z różnymi innymi źródłami jak i w niektórych wypadkach było bardzo różne także do autora z A2 rzeczywiście to ja też pisałem, jakby w tej przedmiotowej do szantażu jak i polemizuje z autorką i krytycznie jestem do nastawionych do tego, że ona nie przedstawia z większości przypadków opisywanych przez siebie opisywanych regionów czy sytuacji negatywne strony nie społeczna społeczności muzułmańskich, jakby ich nie nie zniknie próbuje szukać ze zbyt bardzo pozytywny dla dużych ponad pozytywnych stron aspektów kultury cywilizacji muzułmańskiej zarówno w Europie jaki, jaki w Pakistanie np. prawie w ogóle nie pisze o sufit tak zbywa go właściwie w taki sposób, że to jest coś co w jest wyznawanej praktykowane przez bardzo niewielką grupę wewnątrz społeczności muzułmańskiej traktowani są oni trochę złości jak heretycy w niektórych miejscach jak trochę tacy dziwacy w inną niż za właściwą, a ekran oni nie mają realnego przełożenia na nic tak naprawdę na to, że rzeczywiście, tym bardziej że jest są to de facto w większości przypadków ruchu sufit i są to dysydenci islamu i ja uważam, że należy jak najbardziej temat Sufin pomagać i wspierać, dlatego że jest to głęboka mistyczna tradycja to jest moje głębokie mistyczne belek tradycja także jest to ruch po części intelektualny i filozoficznych absolutnie nie odbiega od brzegu wisiała w jakikolwiek przemocy i jem no i prześladowana nie zawsze jesień, ale w wielu krajach muzułmańskich prześladowanych i choć oni i sufit starają się je zmieniać wiele rzeczy w islamie wiedzy i jest jak w obyczajowości muzułmańskiej i co o nich pisać inni tak samo jak trzeba dużo pisać i zawsze pomagać wszelkim innym już był taki mniej religijnym dysydentom mocno muzułmańskim, czego my na Zachodzie tutaj notabene nie robimy wozów proszę zwrócić uwagę, że UE dysydenci muzułmańscy na na Zachodzie ci, którzy Baśka uciekaj od dostali azyl w krajach z europejskich czy czy w stanach Zjednoczonych szczególnie w krajach europejskich oni są marginalizowani misą na boku władze Europejskiej rozmawiają n p . z przedstawicielami bractwa muzułmańskiego czy z ruchami anarchistycznymi 3 dni mainstreamowe generalnie islamem istnieje natomiast odsuwają na bok i traktują jak inni trochę po marcu mocno po macoszemu wszelkich dysydentów muzułmańskich którzy, którzy często wręcz są traktowani np. właśnie przez lewicę Europejską jako jako wrogowie w Rosji tamci schował najniższą liczącą się siłą polityczną może to dlatego nadal będą m. in. oczywiście są to rozgrywki polityczne, ale i to jest to jest bardzo bardzo złe zachowanie to jest trochę tak jak ja zrobię takie porównanie było w po drugiej wojnie światowej z dysydentami w krajach Europy wschodniej i z komunistami i zachodniej to komuniści zachodni czy Lech lewica skrajna szczególnie zachodnia nie lubiła specjalnie opozycji i czy w Polsce czy Czechach czy w innych krajach czy w związku Radzieckim, dlatego że nie pasowały nie pasowali i ci ludzie do tezy do założeń ETO Jean-Paul Sartre powiedział nam na wieść o grę raczej Chruszczowa to nie odbierajmy nadzieje robotnikom, by tam pół, a w JSW to jest podobna to są podobne analogiczne sytuacje, a tak nie można robić, bo albo Island jak to mówi jako muzułmanin potrzebuje absolutnie reformy potrzebuje głębokiego zreformowania się to co potrzebuje procesów takich jak chrześcijaństwo przychodziło kilkaset lat temu UE i trzeba sami muzułmanie oczywiście muszą to zrobić ale by świat wolny demokratyczny, a taka jest przecież Europa winien wspierać wszelkich reformatorów muzułmańskich w pierwszej kolejności żebyśmy, żeby nam w przyszłości muzułmanom i ludziom Zachodu żyło się dobrze, żebyśmy się nie nie nie pozabijali tymczasem to się w niedzielę na udany, a dzieje się bardzo małym stopniu dlatego tak tak książkach gestu ruchu jest bardzo bardzo od potrzebna ona ona non rzeczywiście może być kontrowersyjna sam tytuł przez kontrowersyjny, ale naprawdę ja ją bardzo polecam bo, bo to jest rzecz która, która myślę, że wielu wiernych wielu ludzi ludzie dość wojny to przeczyta to właśnie on tytuł to skądinąd nawiązanie do wypowiedzi pewnego przedstawiciela Europejskiej lewicy, których chrześcijaństwo określił mianem dziesiątej plagi autorka siedzi w nich, że chrześcijaństwo krytykowanej w sposób skrajnie czasami radykalny przez zachodnią lewicę to postmodernistyczną utrzymajmy to rozróżnienie tymczasem islam bynajmniej nie, ale powiedziałaś, że nasz test w ogóle ciekawe dla takich reklam zmarłego dlatego pielęgnacja i taka sytuacja jest jak ja inny miałam nie miał taki przypadek pewien pewien dziennikarz oczywiście nie będę wymieniał jak Polski ateista i z lewej strony mocno on do mnie powiedział kiedyś w Warszawie, pokazując na Warszawę jak chce wszędzie meczetów jak chce wszędzie maczet noże i dzieci objęte jest zaszczepiona na złość babci może sobie Włosi chętnie odmrożenie uszu tego też strzelanie sobie z tą Pa rys nonsens to doskonały przykład właśnie takiego by irracjonalnego zupełnie nonsensowne ego zachowania w tym wypadku akurat antyklerykalnej tu o miano antyklerykalizmu jest oddzielna dyskusja od nas, bo właśnie żyją postawimy szaty zamiast kościoła kościół no i co w związku z ulg może wykonać co Shawn Hill utrudnia to zrobimy na dzidziusia przyznano za pierwszy no właśnie, że mnie też dziwić te ta dysproporcja w krytyce katolicyzmu np. z i odrzekł no waniu się od krytyki islamu no bo ostateczne tak krytyka lewicowa wychodząca od pewnych wartości właśnie, które dla lewicy nie powinny być istotne nie powinna tutaj czynić jakichś szczególnych różnych ras, a oczywiście nikt, ale będziemy czekać z olejem religia krytykujemy religię czy go krytykujemy i bieda emocje to krytykujemy rząd całkowicie cało z całą ich to zarówno chrześcijańską katolicką, która w naszym kraju kwitnie jak nowa wieś muzułmańską jak również muzułmańską i każdą inną ich nie boimy się tego nie nie robimy tych ludzi oraz drogi na lepszych i gorszych wierzących absolutnie, że jak go podpisuje absolutnie się podpisuje, a powiedziałbym, że 2 elementy odróżniają to narracje czy ta perspektywa Helga nestor chał KO z perspektywy charakterystycznej dla znacznej części Europejskiej lewicy właśnie po pierwsze, no właśnie to jest ne wyraźne powiedzenie, że nie mówimy wyłącznie o jakimś zjawisku o charakterze ne niepowiązanym kompletnie z religią kulturą czy religijnością szerokim sensie o radykalizmie, który nie należy zasadniczo odróżnić od z religii islamskiej w ogóle sega Astor com opowiada Socha odpowiada właściwie w samym u samych źródeł religii czy samych źródeł w samych źródłach kultury islamskiej w jej głębokich tkance może tak to określmy istnieją pewne postawy przekonania poglądy także pewna metodologia nie budowania przekonania świecie, która stoi zasadniczej sprzeczności z tym co tutaj na Zachodzie w ramach tradycji oświeceniowej jest nie jest rekultywowane to jest pierwszy element, a drugi element powiedziałbym polega na tym, że ona szuka źródeł takich zjawisk jak przemoc n p . czy dyskryminacja kobiet czy różne inne zjawiska w rodzaju terroryzmu islamskiego np. na szuka tych źródeł bardziej po stronie pewnych przekonań o charakterze religijnym właśnie, które za takimi działaniami stoją aniżeli po stronie n p . z Gruzją różnych społeczno-ekonomicznych przyczyn, na których często koncentruje się ta lewicowa narracja Europejska, bo często się mówi właściciel nie można mówić, że te czynniki światopoglądowe stoją za takimi zachowaniami, które nie są dla nas problematyczna stoją zatem pewne zjawiska społeczne bieda wykluczenie i t d . i t d . że wszystkie te zjem DTP zjawiska problemy, które pan wymienił one są ze sobą mokre powiat powiązany z UE to, że HAGA Stachu, mówi że jego korzenie zła islamu muzułmańskiej muzułmańskiego fundamentalizmu świat z samicami to jest kwestia dyskusyjna i rzeczywiście niektóre tak ja jako muzułmanin przyznaje to jest tak jak z chrześcijaństwem było kiedyś i n p . z inkwizycją to jest wykładnia ta islamu, która tam mainstreamowe, a która obowiązuje od wieków, która rzeczywiście mocno opiera się na bardzo archaiczny często niestety UE, a dosyć ciemnym opresyj innych priorytetach, ale mamy jak już żeśmy wspomnieli również wykładnie sufitu, która też istnieje od początku samego islamu, a więc można powiedzie zamożni prawda ich można jak i race w jakże chce, ale i to jest, więc cel to czy islam nas czy korzenie jego odpis z o zła i elementów zła fundamentalizmu terroryzmu dżihadyzm sosami islamie to my moglibyśmy długo o tym, mówić ja uważam, że po wejściu od końca iluzji Anny krótko w słowo, bo tam jest taki fragment w tej książce, które mam wrażenie, by dużo mówi właśnie o tym, we mnie o tym, o tym ruchu czy o tych zjawiskach związanych z reformą islamu taką reformą w duchu oświecenia my właśnie tam jest taki fragment z dnia kiedy, kiedy nestor huk pisze coś co właśnie wydaje mi się jakoś z formą powiedzenia, że jej zdaniem taka reforma jest z gruntu niemożliwe, bo ma w pewnym momencie powiada, że istotą czy fundamentem islamu jest wizerunek Mahometa jako kogoś, kto jest nieomylny doskonały kogo każde słowo na pochodzi z natchnienia z natchnienia polskiego i właściwie utrzymanie tego wizerunku ne jest konieczne, ponieważ każda skaza na tym wizerunku powoduje natychmiast załamanie się całego systemu w związku, z czym reforma krytyka w duchu nie oświeceniowy właśnie pokazująca, że pewne elementy narracji w Koranie albo pewne elementy różnych opowieści o życiu Mahometa, które są fundamentem praktyki teologii islamskiej no cóż jak bez tworzenia czy krytykowanie czy pokazanie, że te elementy są np. związane niem z ówczesną wiedzą z ówczesnym stanem kultury, a nie są prawdą objawioną i niekwestionowaną natychmiast azbest truje tak naprawdę cały system no tak i to jest prawda i to jest prawda, ale właśnie dlatego trzeba zmieniać to ona stawia taką tezę, że nieomylność Mahometa czy w ogóle dogmatów tych wczesnych i islamu, które obowiązują cały czas i są podstawą jak Beck niezmienności jej niereformowalny ości tej elity stają się tym jak tej najbardziej zgadzam, ale po dach nad dlatego mówię, że wszyscy, ale ty CE cha islamu LCD dysk w Trydencie właśnie oni chcą to zmienić je i rzeczywiście przez tyle wie, że styl setki setki lat w islamie nie nie działo się prawie nic w jego wykładni jego interpretacji odczytaniu nie działo się prawie nic w porównaniu ze światem Zachodu nic nie było tam ani reformacji, a nie było renesansu nie było przede wszystkim oświecenia nie było żadnej rewolucji przemysłowej i wielkich prądów z elementów intelektualnych, więc te, a jednocześnie część świata jest niezwykle dynamiczny, a my jeśli chodzi o demografii muzułmanów jest ponad 1,5 miliard, więc ten świat, ale i ten świat w zestawieniu z cały czas jakby galopującym modernizm z jeszcze świat światem Europy on coraz bar to dziś oddala ten de facto tam tak ta dziura intelektualna cywilizacyjna pomiędzy islamem, a Zachodem nasze powiększa stoimy teraz my ludzie Europy stoimy teraz u progu trans humanizmu, a świat islamu zajmuje się rzeczami z przyczyn, które u nas ostrze tu grane są nim nie wszędzie, ale większość Borowiak do lekarza czy przynależne magii czy racjonalizmowi, a więc jak ten świat może funkcjonować jak nasz ida Rzewuska współ funkcjonować z tym światem, jeżeli te różnice są tak ogromny świat islamu czeka na oświecenie jakakolwiek ona by wyglądało nie musi być takiej samej pewno nie powinna być takie same jak było w Europie ląd czeka na swoje szeroko rozumiane oświecenie i że to nic nie nastąpi ich, a może to nastąpić tylko przez reformę religii dlatego ten świat jest uparty cały czas znaleźli ich, że to nie nastąpi cały czas będziemy pozostawać między sobą te 2 cywilizacje w konflikcie, a to coraz coraz bardziej będzie tak będzie również odstawał świat islamu od cywilizacji dalekowschodni, która również pędzi do przodu także, że to wszystko co mówi Hagen wtedy tata tata dosyć odważna teza o korzeniach korzenia zacofania nazwijmy to tak czy tkwiących w islamie samym jest prawdziwa taki jest jak najbardziej prawdziwa o tym trzeba mówić nie można mówić jest taka tendencja w Europie w UE wśród ludzi różnych ludzi, których chroniących islam czy próbujący go wybielać, że islam islam jest do zupełnie 2 różne zadasz ona, że to nie jest raczej z tym przekonaniem tutaj pan znał z genialną ARR bardzo tak to tak jakby oddzielać właśnie i niedzielne inkwizycja żyje od samego chrześcijaństwa z tak jakby oddzielać je wszystkich fundamentalistów chrześcijańskich polskich od 2 i samego chrześcijaństwa nie gdzieś tam ktoś jej łączyć gdzieś to jest jednak tam właśnie taka interpretacja powiązana z samym jak milionerem religii tylko kwestia ilości jeżeli, jeżeli np. popatrzymy w stanach Zjednoczonych dla mormonów czy Andrzej jak popatrzymy na ich dogmaty to one są one się bardzo mało różnią od tego co głoszą stale widzi opresja wśród amiszów jest bardzo podobna do tej, którą głoszą, którą praktykuje ogłoszą sala ruch sala fizyczna w islamie tego że, że Miś amisze są mało lub go nie próbująca UN aspirować do rządzenia światem natomiast druga sala fińskie w Europie wiemy jak się zachowują są to ruchy my strasznie niebezpieczne które, jakby traktują wszystkich innych jako obcych jak pokaz filmów, czyli niewiernych i który po lekturze, których róże, które w 2, które marzą o wprowadzeniu swojej wykładni swojej wizji świata w UE w w całym właśnie świecie musimy sobie zdawać sprawę z tych dużych dużych różnic, jakie jest kolosalny błąd, jakie są między pojmowaniem świata przez mainstreamowe Island, a po oświeceniową właśnie z Europy w właśnie tutaj jest na koniec, bo mamy tylko 4 minuty jeszcze w tej rozmowy, ale na koniec tego nie chciałem powiedzieć, że też mam poczucie, bo pan to wyraził we wstępie, że ta książka jest jednak jednostronna i grzeszyć jednostronnością i zastanawiam się na ile ona się może stać taką amunicją w rękach rozmaitych populistycznych nacjonalistycznych i ugrupowań i obywateli nie tylko na polskich, którzy bardzo chętnie ten obraz jednak jakoś się zawężony niektórzy autorka prezentuje wykorzystają do nowo powiedziałbym prowadzenia kampanii bardzo agresywnej nasyconej hejtem Błaszczak się czyta, a to także w Polskim internecie co już gdzieś z się pojawia przy okazji tej książki jak się czyta pewne głos z osób w o zdecydowanie takim prawicowym nacjonalistycznym usposobieniu na to też włos jeży na głowie strasznie trudna sytuacja właściwie, żeby pan w jaki sposób z 1 strony stać nie po stronie tych fundamentalnych dla Europejskiego liberalizmu Orła Kolno i wolności właśnie, a z drugiej strony nie stać się w no przepraszam, że tak wyrażę pożytecznym idiotą, na które będzie dostarczało amunicję komuś, kto to również po stronie tych wartości bynajmniej nie stoi, a jesteś wielki problem ja mam ten problem, bo również mnie to zarzuca zaś zarzuca się że, krytykując lisami muzułmanów prawica korzysta z moich słów i nic na to nie poradzimy niestety nic to projekt po pewnie dla lewicy z całą używa argumentów pro islamskich też ze źródeł, które czołowi czoło licznej wobec islamu, a prawica robi odwrotną odwrotną, jakby były odwrotne działanie korzysta z każdego głosu krytycznego wobec islamu jakby, przyjmując go to tu po to, retoryka i anty islamską na swój grunt niestety człowiek inteligentny po przeczytaniu książki jak Stoch powinien poszukać czegoś dla równowagi powinien czy czegoś, jakby z innej strony napisany ojcami nikt nic nie poradzimy na to, że jeżeli ktoś krytykuje jakieś zjawisko to i to stroną czy partia czy czy jakaś frakcja, która nienawidzi tego zjawiska to wykorzysta to jakbym tak dlatego mamy inteligencję żeby, żeby się nią kierować nic naprawdę na to nie poradzi, czyli wspierajmy heretyków wspierajmy heretyków podstawa przecież wspaniałą książkę o charyzmie pisał Leszek Kołakowski wszystkim bardzo ją polecał bazuje na sesji RM i ich nie żyje herezja w takim razie jak żyje w bardzo dziękuję za wjazd i Piotr Ibrahim Kalwas był państwa Anny gościem, a rozmawialiśmy o książce Echa gęsto Michał k islam jedenasta plaga to jest książka, która będzie miała premiera dwudziestego ma ja bardzo mocna książka kontrowersyjna no ale też napisana z wielką pasją i pełna i bardzo dobrze w udokumentowanych faktów wydawnictwo z napisem książkę wydała premiera dwudziestego mają na targach książki w warszawskiej teraz będą informacje, a po informacjach porozmawiamy o ciemnej materii dr hab. Jan Chwedeńczuk pojawi się w tym studiu w
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA