REKLAMA

Powracająca pokusa narodowej demokracji w Polsce i na Węgrzech

Światopodgląd
Data emisji:
2017-05-11 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światową podgląd, aby dziś się program zaczniemy znów od takiej idei HaH państwa Narodowego może trochę nieudolnie zapowiadam ten temat, ale kwestia inne państwa Narodowego, a byłem i globalizacji integracji Europejskiej versus właśnie w próby ponownego wzmocnienia państwa Narodowego te wszystkie dyskusje one wracają szczególnie w ostatni miesiąc, kiedy obserwujemy w inne kryzysy Rozwiń » przetaczające się przez Europę państwo gośćmi są teraz dr Michał Kuś z uczelni Łazarskiego z klubu Jagiellońskiego w jego dobre i Adam Balcer z WiseEuropa dzień dobry dobre z 1 strony mam przed sobą raportu, którym już z Adamem Balcerem rozmawialiśmy raportem MAK, który powstał Adam napisał na zlecenie ośrodka analitycznego WiseEuropa i też ze wsparciem fundacji blok wznoszony po angielsku ja pozwolę sobie przetłumaczyć teraz mniej więcej ten tytuł na język Polski, czyli to co jest pod powierzchnią w tej demokracji nie liberalny nie liberalizmu od idei to jest opowieść badanie tego nie liberalizmu i tego państwa Narodowego na podstawie węgiel i Polski, dlatego że tu jak pisze Adam Balcer rządzą już partie, które w dużej mierze odwołują się do tego populizmu prawicowego z drugiej strony jest dr Michał Kuś, który też państwo słyszeliście już w radiu TOK FM kilkukrotnie, który przekonuje właśnie, że wzmocnienie państwa Narodowego powrót niejako do niego dojazd jest, że to jest on sposób, żeby uratować Republikę to jest sposób, żeby uratować demokrację, dlatego że globalizacja przekazywanie kompetencji ma różne do Unii Europejskiej 33 czy w ogóle ich rozpływali się w tej globalizacji powoduje, że obywatele nie mają jak się bronić n p . przed korporacjami, więc uprościła bym trochę to pytanie do tego, że doktor kurz mówi o tym, że państwo narodowe uratuje demokrację, a trochę z raportu Adama Balcera wynika, że to państwo narodowe jest zagrożeniem dla demokracji Adam Balcer nie mnie nie zgadzam się, dlatego że główne przesłanie tego mojego raportu to jest właśnie pokazanie, że ustawienie dyskusji w ten sposób w przez niektóre środowiska polityczne właśnie nazwiemy je tymi narodowymi prawicowymi populistami, że mamy do czynienia z obroną państwa Narodowego przeciw jakimś ponadnarodowym federalistyczną rozwiązaniu w unii Europejskiej to jest niewłaściwe ustawienie dyskusji, by spojrzymy na wybory w różnych krajach to moim zdaniem toczy się z mamy do czynienia ze zderzeniem w złym momencie oczywiście, kiedy dochodzi do wyborów prezydenckich mamy prawda wybór między 2 kandydatami jak na jak we Francji mogliśmy zauważyć to mamy zderzenie 2 wizji narodu oczywiście nie ma nawet 2 wizji tak naprawdę zawsze pamiętam, że są tożsamość zawsze jest zróżnicowana wewnętrznie te 2 wizje narodu to jest wizja Obywatelska, która jest ograniczona po drugie, wania świąt światowej przez rządy prawa i która zakłada, że głównym punktem odniesienia jest państwo właśnie Republika i w tym przypadku oczywiście istotne jest kultura, która łączy, a ty, ale po drugie mamy w myśleniu kategoriami etnicznymi i takim papierkiem tylko nacjonalizmu etnicznego, który kładzie nacisk bardzo dużo skarg na język na kiszkę wspólny wymiar obrażone korzenie etniczne na religie i w tym przypadku oczywiście nie ma mowy o tym, że to są takie klarowne opozycję tylko wiadomo, że w każdym nacjonalizm one przychodzą różne stadia mają różne formy w zależności od okoliczności, ale takim papierkiem lakmusowym to jest stosunek do potencjalnych członków naszej wspólnoty jeśli mówimy w ten sposób, że prawda w jak przedstawiciel jakiejś grupy wyznaniowe etniczne z góry jest wykluczone nie ma mnie nie jest zakładam, że nie jest w stanie stać się członkiem naszej wspólnoty ze względu na swoje pochodzenie jest bardzo takie techniczne podejście na nas obywatelski zakłada, że nie stawiamy od razu nie mamy, a priori takiego założenia, że ktoś jest wykluczona ze względu na swoje schorzenia, jeżeli nie za nie zintegruje my to do jakiego nacjonalizmu czy któraś z tych idei nacjonalistycznych, żebyśmy słuchaczom jest nimi inspiruje obecnie rządzących i dają ich polityka moim zdaniem jest większy o wiele nacisk na nacjonalizm etniczny jeśli miałbym szukać takich przykładów to jest ostatnie takie wydarzenia jak n p . po raz pierwszy państwo polskie nie udzieliło wsparcia dla rocznicy do okrągłej obchodów akcji Wisła dla obywateli polskich i to było nas 1 zasadzie, że oni nie nie dostaną tych pieniędzy, ponieważ żądamy symetrii od Ukrainy od państwa ukraińskiego n p . inny dowód jak spojrzymy mogą państwo sobie obejrzeć jak głosowali Polacy w wyborach parlamentarnych to okaże się, że takie partie właśnie w PiS jak Kukiz wśród mniejszości narodowych w Polsce w tych regionach, gdzie mieszkają w gminach, gdzie mieszkają mniejszości narodowe mają znikome poparcie nie spotkamy też prawie w ogóle ludzi z tych właśnie obywateli Polski wywodzący się z tych mniejszości w na poziomie lokalnym czy centralnej bazie dach tych partner w monecie będzie czas rozpiszemy go na konkretne przykłady też inspiracji i ten nacjonalizm etniczny jest zagrożeniem dla demokracji moim zdaniem tak mogę to rozwinąć się z holenderskiego chciałam jeszcze zdobył Adam Balcer, ale interes chciał, żeby dr Michał Kuś na razie tak ogólnie się odnieść do tego co Adam Balcer mówi, czyli to mniej więcej pokrywa z pana analizą Annę były tego państwo Ewing Narodowego, które teraz mamy obserwujemy, którego wzmacniane czuję zawsze odpowiadam koncepcja narodu ma swoje 3 części składowe to jest część etniczna część Obywatelska i część kulturowa skupiona przede wszystkim na języku na pewnym dziedzictwie i w różnych krajach w różnych społeczeństwach komuś nie jest różnie te proporcje między tymi 3 częściami składowymi są wraz z rozłożone na świat patrząc na Japonię 33 Izrael widzimy również bardzo silny nacisk na na etniczność patrząc na stany Zjednoczone widzimy silny nacisk na kulturę Obywatelską patrząc na Francję widzimy silny nacisk na kulturę na język na na na naukę kulturę na kulturę tak w stanach Zjednoczonych raczej na te wartości obywatelskie, choć los we dziś widać jednak broni tezy, że mówienie o tym, że już w Polsce mamy aż tak silny etno syntetycznym nacjonalizm jest pewną przesadą oczywiście tutaj są pewne pewne argumenty o drogach, które są wyłożone w tym raporcie te argumenty, które przed chwilą pan, bo muszą one one są troszeczkę anegdotyczne no mogę na to odpowiedzieć na wsiach jedynym muzułmaninem, który kandydował do Sejmu był pan Selim Chazbijewicz miał kandydat uzyska napisu na jaw, więc więc, więc tego typu argument zaraz nadają się obniży czy tego typu argumenty można można mnożyć natomiast jedno tekst ten raport stosuje takie bardzo ciężkie narzędzia z zakresu myśli politycznej i on ma niezwykle rozbudowaną tę część historyczną w momencie, w którym jest cytowany Dmowski są cytowani przedwojenni narodowcy to faktycznie te zarzuty są jakoś uprawnione natomiast ja naprawdę nie widzę takich twardych dowodów, że tutaj nagle występuje polityk prawa i sprawiedliwości i mówi o tej łączności Bluetooth und Boden z niemieckiego prawda krwi i ziemi to co jest pewien to jest pewien pewien nacjonalizm, ale on wcale nie jest aż tak bardzo etniczne, a na pewno nie bardziej niż na złe, że Francuzi to ja go zwrócą uwagę na to, że w dość często te argumenty, które są teraz podnoszone dotyczące asymilacji przybyszów przybywających do Europy one są one one nie zawsze i nie wszędzie są aż tak etniczną, a często dotyczą tej filozofii, a zwłaszcza w ostatnich dniach mamy jeszcze wrócimy na temat tego jak by Polacy i polskie państwo reaguje na to wyzwanie, ale czy mogę w takim razie gdy do 33 czy udało mi się nie doprowadzi do tego punktu, którego zaczęłam, czyli wedle pana Anna toby to państwo narodowe, o którym teraz mówią rządzący czy ten wzmocnienie nacjonalizmu tego, który w Polsce raczej wzmacniać będzie demokracje niż jej zagrażać to jest złożone problemy z jeśliby zdefiniować współczesny Polski współczesne polskie pojęcie narodu jako takie czysto etniczne no to faktycznie można z tego wysunąć tezę, że rząd będzie osłabiać, ale ja go tak nie definiuje uważam, że wzmocnienie pewnej takiej pewnego takiego czegoś co co Adam Balcer nazywa mnie nacjonalizmu obywatelskiego również następuje i ono w pewnym sensie wzmacnia wzmacnia demokracje kobiet no trudno nie zauważyć nie zauważyć rozmaitych napięć, a ilość rodzaj zagrożenia mogą po prostu całą demokrację wróci czy nie zawsze mogą z tym, że te napięcia są obustronnie Idy jest takie angielskie pojęcie akademik no, więc to jest takie takie Indianie ustawianie kogoś rodzinnego i często się to zarzucane nacjonalistów natomiast no ja też widzę takie jak Indianie taki akademik, który stosuje, które stosuje inne stosują polscy liberałowie w stosunku nie tylko do PiS -u jako partia również tej wyborców to co jest bardzo niepokoi dr Michał Kuś i Adam Balcer są państwa gośćmi po informacjach wraca, a światu podgląd itp mówi Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi cały czas są dr Michał Kuś z klubu Jagiellońskiego z uczelni Łazarskiego oraz Adam Balcer m. in . z ośrodka analitycznego WiseEuropa rangę dostają z różnych perspekty w patrzymy na tonę powrót pewną nostalgię u części społeczeństwa europejskich do idei narodowej widzimy rosnącą popularność, chociaż zatrzymaną bardzo wyraźnie widać w tym roku 3 partie, które odwołują się, ale zwrócił uwagę, że miasto jednak bardzo dużo haseł przejmuje zależy, gdzie w Holandii widać, a we Francji już niekoniecznie dać we Francji tylko, że to jest selektywne przyjmowanie tych haseł one z przyjmowania i jest przyjmowanie, które jednak no i jest bardzo widoczna itd nawet zaryzykowałbym tezę, że tylko tam, gdzie inni politycy dawnego nazywam to dla balistycznych romańskim mógł coś widzieli selektywnie coś sobie wybrali od od tzw. populistów, a tylko tam oni oni się utrzymali albo krwiakiem na złamaniu Macron przejął od dna Ależ oczywiście o ochronę francuskich miejsc pracy, ale on myśli o europejskim patriotyzmie gospoda pod ziemią, ale jakość jakość Europejskiego patriotyzmu gospodarczego z przyczyn ekonomicznych jak sam przyznaje miejscowych uczyć się kraje nowej Europy w Gnienie on chce domki socjalne zwalczyć ALT Adam Balcer niż się do tego mniejsze, bo skoro już na czym, więc organem rzeczywiście zachodzi taki proces, że część tych haseł jest przejmowanych tylko pamiętajmy po pierwsze o tym, że takie hasła jak właśnie dam im socjalne miejsca pracy jakiś protekcjonizm było obecne w debacie francuskiej w z różnych sił oraz ze strony różnych sił politycznych nie tylko ze Stomilem 0 ostatni mogą też zmiany się już słyszeliśmy różne takie wypowiedzi stąd n p . Polski hydraulik zrobił taką karierę jak było referendum tak natomiast oprócz tego czy pamiętajmy o tym, że my często widzimy i im tak jednak na 1 stronę w monety to znaczy albo medalu jak mamy wybory w Holandii to tak parę panelu te grały kartą, że jest twardy wobec Turcji, ale jednocześnie język jest nieporównywalny do muzeum albo widać bagniste Błaszczaka i John dokładniej w rezerwatach było widać, że oni, że jest zdecydowana różnica między Fideszem, a Rutte i co ważniejsze co u nas w ogóle nie zauważono rutyna przykład zdobył w tych wyborach czy ponad 3 chyba 33 miejsce w parlamencie w poprzednich wyborach przed wyborami miał ponad 40 miejsc, ale i tak i teraz tak obecnie ma 3 posłów i muzułmanów u siebie na listach pełno centroprawicę politykiem, a miał wcześniej 1 i oczywiście chciałbym teraz kolejna znana jest Łagów to właśnie dzieje jest realizowana jest on, że po raz pierwszy co jest dużym sukcesem w niektórych dzielnicach zamieszkanych tych właśnie prawda Przedmieścia z, gdzie zamieszka przez muzułmanów front Narodowy uzyskał dno dość dobry wynik także jest szansa dla niego, żeby wchodzić też ten elektorat PiS to jest też pamiętajmy o tym, że teść populiści i oni nie stanowią je jednolitej grupy jak byśmy posłuchali jak wspomniałeś ministra Błaszczaka i panią Le Pen to się okazało, że pani Le Pen jest ona żyje coraz bardziej łagodniejsza od niego były bardziej umiarkowana wywieziono w ostatnich dniach kampanii też złagodziła retoryka antyunijna do dziś bała się tak jednoznacznie mówić o wyjściu ze strefy euro to wszystko przestało być wieloznaczne polityk i Małysz, który chce, żeby na to się wycofało ze wschodniej flanki, które odwiedza prezydenta Putina i który mówi o wyjściu ze strefy euro jednak jest jest łagodniejszy mówiąc już nagrodzone i emocjonalne z definicji narodu to są np. do nacjonalizmu dlatego o tym, mówią oczywiście nie ma wątpliwości, że to jest zupełnie inny polityk tak mówię o tym, że zamiast jeśli chodzi i tak jeśli chodzi jeśli chodzi o podejście do do kwestii narodowej w ringu rozbłysły baby, bo chciał ustawić się to rozmowa w tej chwili także mamy zbyt wiele kryzysów w Europie, jakby w różnych płaszczyznach życia od gospodarczych po po społeczne ranny i euro, bo obok widzieliśmy w ostatnich latach w tym roku wydaje się to być zatrzymanym może się mylę rosnącą popularność tych partii, które były pomysłem ME mniej liberalna albo krytyczne wobec liberalnej Europy EBA krytyczne w ogóle wobec integracji Europejskiej w ruinach Huty powiedział, że z Holandii powinni wyjeżdżać ci, którzy nie chcą się asymilować Angela należy wszystko uczelni Zobacz to jest takie hasło zmiana lidera, ale ja mam wrażenie, że ta dyskusja, by się zupełnie inaczej toczyła, gdybyśmy mówili o polityku lewicowym, który postanowił rozpędzić demonstracje osób pochodzenia tureckiego przy użyciu policji konnej lasów tak tak not MJ Mazura decyzję podjął burmistrz Rotterdamu Ahmed Abu Taleb, których ma pochodzenia marokańskiego trębacz, że trochę ostrzej nawet, że jak wam się nie podoba to wy Ależ kropeczki i oni z partii socjaldemokratycznej i teraz SBB dba o to chodzi my mamy również kryzys bowiem demokracji czy słabnące zaufanie do instytucji demokratycznych i do tych wartości liberalnych demokratycznych jedni mówią, żeby wzmocnić demokrację, żeby wzmocnić obywatelskość, żeby wzmocnić partycypację no wszystko co kryje się pod słowem demokracja, czyli w UE no to trzeba wzmaga robić to przez Unię Europejską wzmacniać tamte instytucje tworzyć, że Unia Europejska z tą przestrzenią, w której demokracja ma większe szansę kwitnąć przy tej swobody obywatelskie, a drudzy w uproszczeniu, mówiąc że państwo narodowe pozwoli właśnie w rozeszły się rozumem też tekstach m. in. Michała Kuzia, że to właśnie globalizacja i rozmywanie tego państwa Narodowego powoduje, że obywatele są bardziej niż demokratyczne mają mniej możliwości obrony przed właśnie korporacjami rynkiem ci drudzy mówią, że tylko w zintegrowanej Unii Europejskiej obronimy się przed tymi kodiaq staram się myśleć o tym, naprawdę dialekty ciśnień inni nie jest nic nie twierdzę, że dialektyka można stosować zawsze i wszędzie, ale czasami można tak pomyślimy sobie historii takie kraje jak stany Zjednoczone to on powstał z pewnego kompromisu pomiędzy kluby pomiędzy przepraszał wtedy realistami antypody realistami w ten problem polega na tym że, że w przypadku Unii Europejskiej mamy i to przyznaje, że wiele osób nie tylko o jakich poglądach prawicowych powiedzmy skrótowo, ale inni nawet prof. Zielonka, że mamy przykład instytucji bardzo oderwanych i teraz dalsze inwestowanie w te instytucje bankowe założone na obecnym kształcie lub wzory Zielonka mówi integrować, a inaczej, a Polski rząd mówi wycofać się częściowo z innej reakcji Polski rząd nie mówiłaby co mówię tylko Monster głos wolny rynek kraj, ale nic więcej mówi Polski rząd, że chciałby przywrócić w radzie Europejskiej, że we wszystkich ważnych sprawach musi być, ale z nadużywania przez aklamację tak oczywiste jest cofnięcie tego co mamy teraz, że w niektórych kwestiach mamy głosowanie większością, a entuzjaści mówią właśnie Unia Europejska to odebrałoby po pierwsze, razem lepiej się bronić przed tymi globalnymi siłami rynku, że to właśnie Unia Europejska stwarza większą szansę na wzmocnienie demokracji tak tylko, że Unia Europejska, lecz wina deficyt demokracji, ale nie do końca rozumiem, że teraz szukać odpowiedzi czy poza Unią odpowiednie to znaczy byli gmach jest w tej chwili system głosowania w unii Europejskiej idei i te procedury, które są stosowane one one wcale po pierwsze nie są ani tak demokratyczna po drugie nie budują takiego kompromisu między państwem Narodowym na szczeblu unijnym w ja nie wiem być może, gdyby być może, gdyby zdecydował się na takie rozwiązanie mówi z europejskich Senat, gdzie państwa wybierają swoich reprezentantów i to nie są ani przedstawiciele lokalnego rządu ani nie są to brukselscy biurokraci wygoda zamiast się reprezentanci wybrani przez przez europejskie społeczeństwa europejskie społeczeństwa w ramach państw narodowych, a być może to by było jakieś ciekawe rozwiązanie, którym zresztą pisałem w i 2 etatach mówi o odpowiedź na Marsa, bo ja trochę widzę w uproszczeniu jak wybór między Macronem, ale po, bo tak, ale Macron pamiętajmy o tym, że był bardzo u niego w programie wyraźny nacisk na taki właśnie nacjonalizm obywatelskie np. zaproponował, żeby przyprawa w przywrócić we Francji obowiązkową służbę wojskową, bo to będzie czynnik bardzo ważne integrujący właśnie ludzi, którzy będą mogli robić kariery, bo na jej PolRestu u nas w Polsce mówi się o tym, że muzułmanie są nad reprezentowani wśród więźniów i to jest prawda, ale prawie w ogóle nie mówisz o tym, że są na reprezentowaniu we Francji w wojsku w policji jak państwo z patrzyli czasami na Macrona jego ochroniarzy to nie są jak wśród jego ochroniarzy zobaczymy ludzi, którzy ewidentnie pochodzą z nagraniem i to jest ważna jest idealizować dla mnie to jest kluczowy, że oprócz tej dyskusji coś się ma stać na poziomie unijnym między państwami to co się będzie działo jak będziemy definiować siebie jako państwa jak będziemy definiować swoje tożsamości narodowej i tutaj właśnie ja widzę w przypadku pisuje nie widzę to co powiedział, ale Marcin, że u nich przepraszam bardzo przepraszam Michał o tym, że mamy nacisk na nacjonalizm obywatelski w Polsce jak widzę wyraźny przechył na nacjonalizm etniczny, których są nie martwi najbardziej to, że do przestrzeni publicznej coś co kiedyś było niewyobrażalne, żeby tak dużo weszło tych haseł i obecna jest w ich w telewizji publicznej mamy gości z ONR -U z ruchu Narodowego na skalę nieporównywalną z pana Brauna i tego napakowany go nie pamiętam, ale też nastrój widać, ale nie demonstracji ONR mamy coś takiego dla mnie tata sfera symboliczna jest niezwykle ważne jeśli mamy w PE głosowanie w Senacie z okazji 500 lecia Iny protestantyzmu przybicia tez przez Lutra i uchwałę PiS rozmywa te wypowiedzi senatorów niektórych wpisów są szokujące Adamska prof. Żaryna i na końcu nawet tą rozumie tę uchwałę nie większość senatorów PiS-u nie popiera na to mówimy o protestantów tak nawet nie mówimy o muzułmanach oto mamy takie rzeczy, które dla mnie są świadczą o tym, że ta i inkluzywności w tej narracji tożsamościowej jest moim zdaniem w Polsce kurcząca się ani rosnąca miał kupić no i niewątpliwie jest to zjawisko niepokojące, aczkolwiek no jeśli mam się odnieść do do jakiś źródeł tego zjawiska w ich nie szukał tylko i wyłącznie w sferze sferze historycznej no bo tutaj tu też tak na władze SM odnotowano wzrost dużą część jego LZS analizach w 171819 dwudziesty wiek, dlaczego dziś mamy nacjonalizm etniczny tak silne w Polsce no więc, więc jeżeliby to dewiza zawsze budzi zawsze budzi moje moje obawy zastosowanie takich ciężkich narzędzi z zakresu historii myśli ma politycznej z zakresu historii idei to jednak interpretacji bardzo takich krótkoterminowych współczesnych zjawisk to jak pan interpretuje to, o czym mówił Adam Balcer jak inne też myślę, że należałoby tutaj powiedzieć też bardzo wyraźnie o pewnych kwestiach ekonomicznych, a do tego wzrosły w ostatnich 2 latach taki widoczny w każdym razie symbolicznie wykluczające nacjonalizm w debacie wśród polityków, a nawet na ulicach i rosnąca niechęć Polaków do 2 obrażony uchodźców, dlaczego wzrosła ostatnio, dlatego że zniknęła lewica i natomiast wyborcy lewicowi zostali zagospodarowani przez różne ugrupowania prawicowe przez różne prawicowe punkt widzenia niektóre bardziej skrajne inne mniej, a jej z PiS jakoś musi się też wobec tego ustawić on on też tutaj wykonuje ruchy politycznie racjonalne tak jak w tej samej napły w musiała musiała pożyczać elektoratu kipu i stąd się bierze tak tak dużej poparcie w tej chwili w natomiast no no właśnie chodzi o nacjonalizmie etnicznym, bo partia rządząca musiała zrobić z 1 czy on już nacjonalizm etniczny wzgórze, dlatego że niezadowoleni z rezultatu z rezultatów transformacji w Polsce mówiąc najbardziej ogólnie nie zostali zagospodarowani przez lewicę lewica po prostu kupiła lewica po prostu weszła w taki, by co z neoliberalnym dyskursie i w kwestiach ekonomii, a równolegle z Wólczanką wzrosła pan mówi o tym, wcześniej, ale w ostatnich 2 latach lewica zaczęła znikać tak już zupełnie doszło w dyskurs to znaczy nie do końca zgadzam, ale ten zarzut można było postawić dawno temu, bo akurat wał, ale Navimor zanikanie naturalnych wód czy ktoś się pan uważa, że kolejne źródła tego są w pewnych reguł rządzących partyjnych ma znaczenie i Wolin co znaczy to nigdy nie jest tak, że mówimy 1 czynniku z 1 strony konstelacje wina z drugiej strony no jednak pewne pewna specyfika współczesnych mediów to jest także że, że u nas faktycznie spojrzenie na takie zagadnienia tego jest czy kwestii imigranckiej test głównie produkty tego jak działają media do IT media wydaje się również tworzą pewien pewien nakręcają spiralę nie do końca nie do końca prawdziwy obraz z dr Michał kusi Adam Balcer z państwa gośćmi po informacje zwracam się światu podgląd danych do świąt lub podgląd itp, a Adam Balcer z ośrodka analitycznego WiseEuropa dr Michał Kuś prezes klubu Jagiellońskiego uczelni Łazarskiego są państwa gośćmi MF to by rozmawiamy o nacjonalizmie w państwie Narodowym globalizacji z różnych perspektyw to teraz, chcąc spojrzeć na to przez perspektywa w stosunku do polskich polityków i społeczeństwa do ramy gwiazdy to na razie do innego, bo można oczywiście mówić o uchodźcach można mówić o imigrantach i absolutnie trzeba rozdzielać w MMA natomiast po raz kolejny w ostatnich dniach się przekonaliśmy, że to rozdzielanie czasami z zasłoną dymną to znaczy, że politycy skonfrontowanie nie jest pytaniem uchodźców, żeby nie odpowiadać mówią, że jesteśmy przeciwko imigrantom nielegalnym ranny i wchodzą wchodzą szczegóły, żeby odebrać, by rozbić moim zdaniem jednak o tym, fakt, z którym mamy do czynienia w, czyli że Polacy obawiają się my uchodźców niezdefiniowanych cóż muzułmanie od razu się kojarzy, więc nie są gotowi wejść właśnie w konkretną dyskusję o tym, że tak przyjmiemy uchodźców nie stać nas mamy na to, żeby przygrywał przybył przyjmować imigrantów, chociaż przyjęliśmy 1 000 000 imigrantów Kraiński, więc widać, że chodzi o o religię innego, a nie oto rozróżnienie w ciemne, a z drugiej strony właśnie politycy nie zajmują się tym problemem na poważnie czy nie mówią w potrzebne nie są pieniądze na polityki integracyjnej na zabezpieczenie granic miałaby zgódźmy się na program Caritasu korytarzy w po humanitarnych tylko w nie wiadomo było prosto w tym nikogo nie przyjmują, bo to jest niebezpieczne moim zdaniem to też jest opowieść o rosnącym w Polsce nacjonaliści, by je Hangzhou ciąży jest ona wiąże tylko 1 zależy że, dlaczego bym tak, dlaczego los tych 4 punktów pani pani Mazurek Grzegorz Schetyna jakoś tak, by sięgnął po uchodźców tak idealnego skonfrontowane przez dziennikarza to radość z RO ja mam wrażenie, że w starciu z populizmem tzw . bardzo często politycy mainstreamowi stwierdzają, że jakby pójście na rękę pewnym pewne fobią dotyczą nas ten dotyczący uchodźców jest stosunkowo łatwy tani w Janowie pamiętamy o tym, pisał Sławomir Sierakowski, który stwierdził, że no no cóż nowych, jakby z tego musimy zrezygnować, bo tego wymaga pragmatyzm polityczny i ja mam pewną teorię, dlaczego Solorz jest seks najłatwiej zrezygnować, by jak, by powiedzieć nie przyjmiemy uchodźców jest znacznie łatwiej niż przyjąć, iż zacząć otworzyć całą dyskusję dotyczącą tego jak słaby mamy państwo socjalne jak mało się tłuszczem nie tylko uchodźców, ale również o gorzej sytuowanych gorzej radzących sobie obywateli naszego własnego kraju, bo natychmiast dyskusja zostałaby otwarta okazałoby się ukazało się, że w śledztwie, że złe, że Georgesa uchodźca w Szwecji czy w Niemczech może liczyć na świadczenia w nadziei absolutnie nie może liczyć Polak w Polsce i byli i teraz ja nie twierdzę nie chcę tutaj stosować takiego argumentu nie wybitnie demagogiczne ale jakby w momencie, kiedy otworzymy oczu natychmiast się zacznie dyskusja temat tego, jakim jesteśmy państwem i co konkretnie komu dajemy, kto jest do czego uprawniony najłatwiej spędzić nie nie przyjmujemy poszliśmy na rękę w pewnych pewnym hasłom prawicowym i innym i w tym momencie zamykamy dyskusję dla mnie to jest kwestia przywództwa politycznego, bo to nie jest kwestia wcale nie są tak albo nie i kwestia właśnie tego nacjonalizmu i tego czy jako przywódcy polityczni, jaką Polacy czujemy się jako zobowiązania i humanitaryzmu jakąś Solidarność Adam Balcer ja myślę, że to jest jeszcze jest stosunek Polaków do muzułmanów to jest troszeczkę przypomina, ale niestety pojęcie paniki moralnej i przypomina to co stało się w latach trzydziestych, kiedy była audycja wojna światów Orsona Wellesa i Amerykanie uwierzyli, że Marsjanie lądują, bo mamy ten temat bardzo obecny w Polsce, chociaż nie bierzemy w ogóle udziału w tym procesie relokacji powstały one niesamowitymi teamu i na polscy politycy mówią rzeczy, które dla mnie nowa Miss stają włosy Dęba z przerażenia słyszymy np. ministra Waszczykowskiego, który mówi w mediach za granicą, że system relokacji nam się źle kojarzy, bo kojarzy nam się z wypowiedzeniami Polaków podczas drugiej wojny światowej i że Polacy nie chcą, żeby Polska była wielkim obozem dla tego typu wypowiedziami żołnierzy batalionu nie mają co prawie zawsze bowiem wyrok jest także minister Błaszczak mówi bardzo często prawda, że mamy wojnę cywilizacji zderzenie cywilizacji, że wszyscy, że integracja muzułmanów poniosła fiasko na Zachodzie i nieźle, choć trochę na tym negatywnym przykładem niech się z rąk problemy oczywiście nikt nie zaprzecza, ale jeśli najważniejsze bezpieczeństwo jeśli stawiamy taką tezę, że muzułmanie to potencjalni partnerzy monarchia niezależnym państwem narodem, którym pan pisze wałbrzyscy radni wpoić narodom ku z tym nacjonalizmem etnicznym tak tak to się wiąże z czymś takim i moim zdaniem topowy przekładać na coś takiego, że Polacy żyją w takiej 31 czy mają pewne nie w niesamowity wyobrażenia, bo jest co roku przeprowadzone badanie przez Ipsos i ignorancji w Europie i n p . w ostatnim przeprowadzonym pod koniec zeszłego roku spytano się ilu jest wg ciebie Polaków muzułmanów w Polsce i odpowiedź była 7 % jest niespełna 0 , 1 % czy umiesz gigantyczną kilkudziesięciu kroczyć nową proporcje różnice między rzeczywistą społecznością muzułmańską w tym kraju i tą, która jest wyobrażoną toż to widać nawet dzisiaj takie mamy informacje o tym, że powstała strona na Facebooku przeciwko budowie meczetu w Legionowie co okazało się jak Szwejk newsem i błyskawicznie dużo ludzi się podpisało, że jest pozytywnie się odnosi do tej idei, żeby protestować notką, że pod nazwiskiem ludzie podpisywali Ślęczka do pieca z nimi tak oto takie mieliśmy salę na Facebooku prawda o tym, że Arbat Arbeit macht frei no to dziś brama do Auschwitz witamy w Polsce no to jest 1 pamiętajmy o tym, że są przerażające i to jest przekłada się też na działania państwa, które n p . na nie tor podejmuje działań wobec liderki ONR -U we Wrocławiu, która jedno mówi o żydowskim pojawialiśmy islamskim Szcze GI tak dalej Adam Balcer to był jeszcze dr Michał Kuś z bojowym do tego dorzuciła to może, jeżeli tak tożsamości tak szczelnie pilnowane przez naród, a nie wszyscy jeszcze innych nie mieszamy pojęcia narodu i religii tutaj jednak rozróżnia te pojęcia tak było to co to jednak jednak bym zwrócił na to uwagę po pierwsze w podróż jedno wiele tygodni, a naród w Polsce właśnie ten katolicyzm Narodowego jest inna kwestia tak jak bardzo już 6 tej de chrześcijańskie czasami definiowane choćby przez papieża Franciszka Joachima regułę kościół katolicki jako dopowiada za korytarzami humanitarnymi ta w Polsce i diament powiedział, że w politykach elita w białym powiedział, że wpły w katolicyzmu w Polsce jest to niż czujący, że się, że rząd Polski katolicyzm tonizująco na stroje nastroje nacjonalistyczne pełnomocnictwa rozróżnić właśnie na tę uboższym dla tych innych duchownych i tych członków wspólnoty katolickiej w Polsce, którzy właśnie się odnoszą rzeczywiście do tych wartości chrześcijańskich czy bardzo uniwersalnych pustynna ludzie ogólnie interes Narodowy w międzynarodowych i tych, którzy od rynku był kojarzy się jednak katolicyzmu są kwestią Polaka katolika czy narodowość to są bardzo różne siły te kwestie Polaka katolika tutaj niestety Adam już wyszedł tak, że tak tak działa na jego niewydolność ech, nie będę mógł nie będę mógł z nim polemizować dalej w, więc mówisz, że to wyraz tego siedemnastego wieku no i Zdziar wiem myślę, że znacznie bardziej znacznie ważniejsze było to jak Polskę wykrojono z mapy Europy nie po drugiej wojnie światowej wykrojone jak jako kraj bardzo Mono etniczny nie jest żal było historycznie to zagadnienie to tu nie był do końca nasz wybór aut znacznie bliższa historia i teraz uważam że, gdyby nie katolicyzm to w tak Mono etniczną kraju ten taki jak petent taki etniczny nacjonalizm byłby znacznie silniejszy ja myślę, że on jest np. silniejszy w Czechach i na Słowacji gdzie, gdzie indziej dno są dowody, że to jest jeszcze wyraźniejsze te wypowiedzi są jeszcze bardziej bulwersujące rzeczy, zamykając Elby innemu trochę ten wątek czy, podsumowując część Polaków RM czy przeważająca większość Polaków obawia się w takim ogólnym pytaniu o uchodźców obawia się ich część Polaków obawia się właśnie rosnącej w Polsce zmiażdżył zwrócę też uwagę, że to jednak faktycznie w przypadku islamu jest jednak strach przed inną religią bardziej niż etniczność en ty takiego właśnie ci ludzie są definiowanie tylko przez ich religii jak inne nie nie innym właśnie oto to jest problem właśnie, że uchodźcy przyjeżdżający z Syrii jeśli jedynym naszym euro większość z nas patrzenie na tych ludzi nie zdąży z radykalnymi islamistami, a tam są bardzo różni ludzie z bardzo różnie zaangażowani, jeżeli religijność jest bardzo różną wykształceniem Mn Andrzej Wrona to są chrześcijanie impasie przecież często dostają już dziś ludzie oceniają ich po wyglądzie, więc jeśli wrocławianie, którzy przybyli były takie grupy kino z tego co wiadomo jednak wyjechali potem dalej dalej na zachód jest ten system relokacji tutaj szczególnie kontrowersyjny, bo on, by się wiązało chyba z jakimś główna aleja z powstrzymywaniem powstrzymywaniem tych numeru już nie ma swoje państwo nie chce dawać status uchodźców uchodźcy również Ukraińcom mamy teraz seria negatywnych decyzji urzędu gminy w stosunku do Ukraińców, którzy przyjechali tu 3 z obwodu donieckiego czy zmarli Polacy więcej mieszkań to od 2 lat dzieci chodzą do szkół nauczyły się języka polskiego rodzice znajdą w nim znajdują pracę, więc się bardzo dobrze w społeczeństwie odnajdują i nagle dostają odmowę baobabu statusu i tam są dopiero po interwencjach nagłośnienia często dostają kościółku humanitarny status czy w ogóle jest opowieść o tym, szczególnie muzułmanie z naszych nieoficjalnych jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że być może jest zachodzi tutaj zachodzi tutaj pewna obawa, że aby, żeby fala imigracyjna, zwłaszcza z Ukrainy, które z tak zadłużanie nie nie przekroczyła pewnych możliwości, którym możliwości polskiego rządu no tak być może moimi Kancelaria i bardzo tak wynika z rolą państwa nakładają się to wyjaśnić natomiast oczywiście na każdą na każdą taką decyzję czas spojrzeć indywidualnie i faktycznie no i jest to, iż jest to do takiego jest to w jakim stopniu kontrowersyjne, ale ogólnie ilość i migrantów i również uchodźców z Ukrainy w Polsce jest bardzo duża naj największa w Europie tak właśnie nie czujemy takiego zobowiązania humanitarne można pomagać ludziom, którzy uciekają przed wojną niezależnie od ich narodowości czy religii tak możesz zjazdu albo humanitarny nie wiem czy to nie jest za mocna teraz nie ja nie jakaś bomba mówimy o uchodźcach czyn no ludzie, którzy czystej wody, żeby do Polski mogli przecież ludzie, którzy uciekli przed wojną spełniają przesłanki konwencji genewskiej i t d. tak dalej tym należy się pomoc, bo nie mogą wrócić do zwierząt oraz konwencją genewską mieści się należy na to powinna ta pomoc być im udzielona dziś, a może całą przeci w i w sondażach przynajmniej jedno duża szara listy wiele zależy od tego jak się pomnoży razy taniej test z sal jest bardzo realny i IT jest bardzo bardzo przykre, że są dziś natomiast, iż mimo tych konkretnych sprawach jeśli faktycznie zostaną spełnione założenia konwencji genewskiej Nothomb dziś nastąpiła decyzja odmowna to ta decyzja odmowna jest błędem prawnym i wtedy tak na co trzeba patrzeć czy pan już tak bardzo niepokoi to jak niektórych tym bardziej by to pan tonował, gdzie indziej przekierował uwagę właśnie na znaczenie i mnie niepokoi tylko, że ja zbyt czysta jak ty tak jak w debacie która, która rozgorzała po tym, jak część uchodźców, którzy byli chrześcijanami, którzy zostali przez przez rozmaite fundacje zaproszeni do Polski jednak kiedy oni wyjechali dla mnie szczególnie tutaj jest uderzający powtórzę jeszcze raz, że ten problem obnaża słabość naszego państwa w słup miałby szans na słabość polskiej lewicy która, która nie umiała jednak zadbać o kwestie socjalne też bardzo geopolitycznego i Belgii i obnaża też to możemy jak nie potrafimy stworzyć państwa, które w ogóle się potrafi w jaki sposób zatroszczyć słabszy nawet nie mówią, że ludziom zależy mu ludzie zaufali, że zapewni bezpieczne jest ożywiony ludzie nagle zaufali oczywiście, że zapewni bezpieczeństwo i 116 z siebie na rozmaite fobie w elektorat monety nakręcają niektóre politycy nakręcają, a które też mają niestety uzasadnienie w bardzo konkretnych problemach związanych z integracją uchodźców na Zachodzie, aczkolwiek tylko, że różnimy mówi o integracji nie nie staramy się tutaj osadzanie pełni inna skala jest oczywiście zupełnie inna skala zupełnie mówimy zupełnie innych liczb 8 zloty kończy dr Michał Kuś z klubu żeglarskiego z uczelni Łazarskiego państwo górscy tabletek, a świerk lub podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA