REKLAMA

Ile będzie kosztować bezkosztowa reforma edukacji?

Godziny Szczytu
Data emisji:
2017-05-12 17:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:54 min.
Udostępnij:

Za nami kolejna debata z cyklu "Usłysz Swoją Szkołę". Podczas wczorajszej dyskusji w Katowicach spierano się przede wszystkim o model kształcenia i funkcjonowania w szkole dzieci z niepełnosprawnościami. Podsumowanie - już za chwilę; Rozwiń »

W naszym programie dziś także: protest osób po przeszczepach w sprawie drastycznego wzrostu cen leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepu;

Będzie też o energii odnawialnej w Polsce: jeden z ekspertów mówi nam że energetyka wiatrowa w naszym kraju przestaje się rozwijać Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
4 minuty po siedemnastej Bartosz Dąbrowski witamy w magazynie reporterów, o czym dziś w programie za nami kolejna debata z cyklu usłysz swoją szkołę podczas wczorajszej dyskusji w Katowicach spierano się przede wszystkim model kształcenia i funkcjonowania w szkole dzieci z niepełnosprawnościami podsumowanie za chwilę po naszym programie dziś także protest osób po przeszczepach w sprawie drastycznego wzrostu cen leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepu będzie też o Rozwiń » energii odnawialnej w Polsce 1 z ekspertów mówi nam, że energetyka wiatrowa w naszym kraju przestaje się rozwijać c był szóstym miastem z 9, w którym w ramach akcji TOK FM usłysz swoją szkołę rozmawiamy o skutkach reformy edukacji debatę prowadziła Joanna Mąkosa publiczność stawiła się licznie wśród gości była m. in . Śląska kurator oświaty Urszula Bauer czy zastępczyni naczelnika wydziału edukacji urzędu miasta w Katowicach Grażyna burek była też m. in. mama dziewięcioletniej niepełnosprawnej honor matki, która obawia się, że po wprowadzonych przez PiS zmianach i córka nie będzie mogło uczyć się indywidualnie w szkole dalekim zastęp 5 frekwencja była naprawdę duża sali padało wiele pytań podobać wiele osób zostało, żeby dopytać jeszcze śląską kurator oświaty oraz przedstawicielka wydziału edukacji katowickiego urzędu miasta o wprowadzane zmiany głównym tematem był pomysł ministerstwa edukacji dotyczące likwidacji indywidualnego nauczania w szkołach dla dzieci z niepełnosprawnościami, które wywołuje wiele kontrowersji głos zabrała mama dziewięcioletniej koloratki Kornelia Kuźnik Trocha, która nie wyobraża sobie, by jej córka mogła zostać skazana na zamknięcie w domu trują się najbardziej obawiał i myślę, że większość rodziców, jeżeli będziemy mieli tylko indywidualne w domu no to tak jak mówię Przyjdź np. na uroczystość Honorata, ale co będzie dzieci nie będą znały dzieci będą się jej bała, a jeżeli ona przebywa z dziećmi dzieci mają kolory dzieci lubią pana potrafiliśmy znaleźć kontakt, a z drugiej strony miałam jest kolej problem, że jeżeli Honorata będzie tylko do szkoły nie będzie miała indywidualnego tak jakby w domu my mamy ten problem z trawą stoją takie myśli większość rodziców z takimi dziećmi, że w przypadku temperatury poniżej 5 stopni, jeżeli wychodzimy z dziećmi na podwórko, czyli na Dwór dzieci te bardzo szybko łapią infekcje kończy się to zapalenie oskrzeli bądź płuc na interes, jaki mam wyjście czy moje dziecko będzie przez te parę miesięcy naprzód tak jak w tym roku było, że od stycznia do lutego były cały czas bardzo i niskie temperatury i wtedy ona będzie nie drukowano w tym momencie obu pań nie będziemy indywidualnego i pani nie przyjedzie do nas do domu Grażyna burek z wydziału edukacji sportu urzędu miasta w Katowicach zapewniała, że nowe przepisy zapewnią dzieciom takim jak Honorata zarówno możliwość kształcenia w domu, jaki w szkole, kiedy do nas trafiło tekst tego rozporządzenia w sferze projektu do zaopiniowania przez organy prowadzące to też szukałam przede wszystkim tego czy rzeczywiście dzieci tak jak w przypadku Honoraty, które mogą być się w szkole trochę, a jednak nie zawsze nos zostaną pozbawione tej możliwości kształcenia indywidualnego okazało się w tym projekcie żonie, że będzie taka możliwość Śląska kurator oświaty Urszula bała mówiła natomiast, że rozumie niepokój pani Kornelii zdaniem Honorata będzie mógł uczyć się w szkole indywidualnie w ramach kształcenia specjalnego jeśli chodzi o ani córka sytuację na tyle złożona, że ja nie mając przed sobą dokumentów nie mogę w pełni wypowiedzieć się na ten temat, ale mogę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli dziecko jest w stanie uczestniczyć, w jakich zajęciach jest w stanie pójść do szkoły może być objęte kształceniem specjalnym po uzyskaniu odpowiedniej opinii orzeczenia przepraszam, ale o potrzebie kształcenia specjalnego i teraz kształcenie specjalne to taka forma kształcenia jeśli mogę dokończyć, która umożliwia z 1 strony dziecku rzeczywiście to edukacja włączająca, czyli uczestniczenie w u niektórych zajęciach wspólnie z rówieśnikami, ale również gwarantuje, że takie dziecko może mieć prowadzone zajęcia mocno zindywidualizowany, czyli takie, w których uczestniczy tylko z 1 nauczycielem bez obecności rówieśników Leszek Kołodziejczyk z fundacji mierzy wyżej mówił, że równie skomplikowane są przypadki dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy zespołem Aspergera musimy sobie jasno powiedzieć, że objęci kształceniem specjalnym swą te dzieci młodzież niepełnosprawna w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a nauczanie indywidualne reguluje orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego i wchodzą 2 odrębne orzeczeniom i nie jest tak, że każde dziecko korzystające z kształcenia specjalnego musi korzystać z nauczania indywidualnego zachęcam pana do spojrzenia na § 12 pokazuje, że dzieciom z nauczaniem indywidualnym można również zapewnić pewną część zajęć jeśli szkoła dysponuje takim pomieszczeniem zajęć nie prowadzonych z rówieśnikami tylko zajęć indywidualnych, więc pan Leszek Kołodziejczyk państwu radość to jest niestety tylko półprawdy, bo pani zacytowała część przepisów, dlatego że Jasną z przepisów wynika, że to dotyczy tylko dzieci tych, które zostały objęte przed 1 września 2017 roku orzeczeniem natomiast wszystkie dzieci, które będą korzystały z, czyli każdy z państwa, kto będzie występowało orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego od 1 września takiej możliwości nie będzie miało ruszyć się zwrócić uwagę na to, że tutaj jest ta fakultatywność, jeżeli szkoła dysponuje, a jeżeli nie dysponuje lub nie ma woli dysponowania, bo takie przypadki są proszę państwa w fuzji orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego najczęściej wydawane są maksymalnie na rok szkolny, a ich części nie znam statystyki teraz, ale myślę, że jeżeli mamy tutaj rodziców to proszę podnieść, że małe i kto ma dłużej niż na rok zima nie grała u nas nie będzie, ale może zwrócić uwagę na to, że nawet pani kurator zauważyła, że sytuacja Honoraty jest bardzo skomplikowana i dlatego jest na 2 lata, jeżeli stosujemy wyjątkowo to rozwiązanie żadna poradnia nie wydaje na dłużej i lekarz nie wydaje, bo to byłaby skrajna nieodpowiedzialność ze strony lekarza, gdyby wyrokował, jaki stan będzie dziecka za rok czasu nauczycielka z Dąbrowy Górniczej Ewelina Madej podkreśla, że kształcenie indywidualne szkoła jest szczególnie ważne także dla dzieci chorych onkologicznie, jeżeli mówimy o przypadkach onkologicznych są to dzieciaki, które nie mogą uczestniczyć w części zajęć są to dzieci poddawane różnym terapiom, które mają emisje emisje choroby, jeżeli chodzi o dzieci onkologiczne, zamykając je w domu po prostu odbieramy im niejako nadzieje obok tematu dotyczącego kształcenia indywidualnego w szkołach dla dzieci z niepełnosprawnościami poruszono także problemy związane z likwidacją gimnazjów dwujęzycznych artystycznych była mowa o kosztach reformy padło pytanie, dlaczego samorządy nie mogą same decydować o kształcie sieci szkół na koniec nasza redakcyjna koleżanka Joanna Mąkosa zapytałam mamę Honoratę i czy po naszej debacie czuje się trochę uspokojony wszystko naprawdę okaże się dopiero jak będzie jak wyjdzie to wszystko w życie, ale mam nadzieję, że panie nie zawiodą nas nie ma takiej możliwości, żeby te dzieci zamknąć w domu będziemy zgodnie z intencją Ministerstwa Edukacji Narodowej przede wszystkim wprowadzać w życie te zapisy, które umożliwiają edukacja włączająca, jaką wartość polskiej edukacji, by go, że jako rodzice wszyscy o to prosili z Katowic do 1 Stępień tokfm tyle podsumowanie naszej wczorajszej debaty w ramach cyklu usłysz swoją szkołę pozostajemy jednak przy temacie zbliżających się wielkimi krokami zmian w oświacie bezkosztowa jak mówiono na początku reforma edukacji to w praktyce bardzo konkretne wydatki niezbędne chociażby na remonty łazienek przygotowanie świetlic czy wyposażenie klas dla najmłodszych do ministerstwa edukacji trafił już pierwsze wnioski o dofinansowanie z poszczególnych gmin gminy skarżą się m. in . że kryteria podziału pieniędzy ustalono tak, iż dofinansowanie można dostać tylko na określone zadania ani na wszystkie Anna Gmiterek-Zabłocka zajęło się tym tematem ani o jakich pieniądzach mówimy inaczej dostać nie można zacznę od tego, że wczoraj na debacie Radia TOK FM w Katowicach Śląska kurator oświaty Urszula Bauer mówiła, że w budżecie resortu oświaty w ramach specjalnej rezerwy na dostosowanie szkół do reformy edukacji jest w tym roku około 170  000 000 przewidziano m. in . n p . w tzw. rezerwie budżetowej 04 % tej rezerwy budżetowej pieniądze na to, żeby m. in. m. in . bo nie będę mówić tutaj o wszystkich wydatkach, ale m. in. przewidziano możliwość aplikowania przez samorządy gminne będące organami prowadzącymi dla szkół aplikowania ośrodki, które będą umożliwiały dostosowanie warunków w szkołach do potrzeb nowej sieci szkół do potrzeb nowej struktury i każdy samorząd, który dokonał przekształcenia gimnazjum na szkołę podstawową, a do gimnazjum nie dysponowało odpowiednimi warunkami będzie mógł ten samorząd aplikować takie środki nikt nie wie czy pieniędzy wystarczy sama tylko Warszawa wyliczyła koszty reformy na 65  000 000 zł miasto jeszcze zmian nic nie dostała, ale pieniądze dzielnicom już przekazano na razie ze swojego budżetu, by władze poszczególnych dzielnic wiedziały na czym stoją Warszawa wysłała też domeną swoje pierwsze wnioski na razie opiewają na kwotę 7  000 000 chodzi n p . o pieniądze na zakup ławek czy też doposażenie świetlic Katarzyna Pienkowska naczelnik wydziału prasowego w stołecznym ratuszu mówi Mizia kryteria podziału pieniędzy są takie, że część niezbędnych do wykonania przez samorządy zadań i w ogóle nie jest w nich uwzględniona chodzi o koszty związane z tworzeniem pracowni przedmiotowych czy obudowa placów zaba w przy gimnazjach, które są przekształcane ze szkół podstawowych urzędnicy z Bydgoszczy na razie wystąpili z wnioskiem do menu o kwotę blisko 800  000 na remonty sanitariatów i doposażanie szkół zwracają jednak uwagę, że spodziewają się mniejszych pieniędzy, bo tak to było do tej pory podobne obawy ma Lublin, który wystąpił o blisko 1  200  000 zł na remonty łazienek mówi Joanna Bobowska z lubelskiego ratusza zależy nam na dostosowaniu obecnych toalet było mu zakres prac obejmie więcej niż samych Interia mówimy tutaj o zmianie wysokości umywalek baterii o wymianie muszli również na mniejsze część tych prac będzie związana również z rozkosznie ścian po to, by odpowiednie prace mogą być przeprowadzone nie na tym właściwie czym będzie się skupiała się zasadniczo dostosowanie jest tych publikacji dla dzieci młodszych również zakres przeprowadzonych prac będzie zależał od wysokości kwoty przeznaczonej przez ministerstwo na to zadanie nie wiadomo też ile dokładnie Lublin dostanie na wyposażenie świetlic urzędnicy wystąpili o ponad pół 1 000 000 zł, ale przyznana przez MEN dotacja może być niższa mówi Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego głównie chodzi o zakup nowego sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, czyli wyposażenia szafy stoliki krzesełka dostosowane do potrzeb dzieci młodszych urzędnicy zwracają uwagę na coś jeszcze o dofinansowanie w ramach reformy edukacji można się ubiegać tylko w przypadku, gdy gimnazjum zostaje przekształcony w ośmioletnią szkołę podstawową tymczasem zgodnie z nową siecią szkół n p . w Bydgoszczy większość gimnazjów zostanie włączona do struktury funkcjonującej szkoły podstawowej, a to oznacza, że o pieniądze ze specjalnej puli starać się nie mogą i mają problem nie chcemy ryzykować utraty przeszczepionego narządu apelują do ministra zdrowia pacjenci po transplantacjach, którzy dziś protestowali przed Sejmem wszystko przez to, że z początkiem tego miesiąca drastycznie wzrosła cena leków immunosupresyjnych, które zapobiegają odrzutu po transplantacjach niektóre z preparatów niezbędnych dla 15  000 chorych są droższe nawet o 1000 zł szef resortu zdrowia uważa, że obawy nie mają żadnych podstaw, ponieważ pacjenci mogą korzystać z tańszych zamienników leków ci odpowiadają zmiana leczenia w trakcie oznacza ryzyko nie wiadomo czy Legia działa dodatkowo wiąże się z niepotrzebnym pobytem w szpitalu muszę dodać, że wiele osób wspiera nas niestety nie mogę tutaj przybyć, bo mieszkamy w całym kraju w różnych miejscach część osób przebywa w szpitalu po prostu jest oszczędzanie na nocnym zdrowe naszym życiu nie pozwolimy na to będziemy robić wszystko nie pozwoli na to, żeby ktoś dla nas oszczędzał, a nie pozwolimy na to będziemy tutaj codziennie będziemy protestować będziemy się przypominać, bo dopóty dopóki któregoś z rodziny nie dotyczy posła ta sprawa tu są obojętni na to ja choruję od urodzenia urodziła się chora w wieku 3 lat na pierwszy przeszczep nerki, które funkcjonowało 16 lat później trafia na dializy dializy otrzewnowe hemo, które strasznie wyniszczają organizm do zwyżek, bo po 4 latach dopiero dostałam 6 prac jest u nas obecnie 2 urok obok siebie, bo chcemy normalnie mieć wybieraliby Forsythe -li Qian w innych krajach w Aninie na cały tabun Eugene i 1,5 roku temu było to samo pytał radny i stabilne stabilne ocenia tzw. zamienniki są kompletnie u nas nieznane my szukaliśmy jakichś śladów w internecie w innych krajach nie udało się w nim znaleźć leki znalazły się na liście leków refundowanych ja sprawdzałem wczoraj w dużej aptece sieciowej ćwiczone figurują w komputerze bawię leków, ale są jeszcze nieosiągalne ESMA pomostowego przez siebie staną jednocześnie dawcą nerki zmiany z ulicy w cenach są koszmarne błędy nie tylko dla nas gra dla aut wszystkich osób o przeszczepach nie tylko na wszystkich narządów w tych dniach po, że zamienników nie można podać z dnia na dzień wyłączy się to z pobytem w szpitalu, gdyż trzeba sprawdzić czy tele organizm będzie tolerował przy niej nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia osobno, żeby dniom młodzieży wiele osób pracowało nad tym, żeby było za mało, żeby nas kojarzą go dostała tak jest to poświęcenie rodziny osób zmarłych jest poświęcenie rodzinnych oraz również wspierają przecież osoby w rodzinie dotyka to tylko pacjenta dotykowe naprawdę szerokie rzesze ludzi z manifestantami rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Rogal w naszym magazynie zmieniamy temat energetyka wiatrowa w Polsce przestała się rozwijać uważa Janusz Gajowiecki prezes zarządu polskiego stowarzyszenia energetyki wiatrowej powodem są m. in . ustawy, który wprowadził rząd w odnawialne źródła energii był 1 z tematów ostatniego dnia kończącego się dziś Europejskiego Kongresu gospodarczego w Katowicach chodzi głównie o ustawę dotyczącą inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych oraz po części o wprowadzenie nowego systemu aukcyjnego odnawialnych źródeł energii przekonuje Gajewski w roku 2017 nie będą powstawały nowe farmy wiatrowe i z tymi obowiązującymi na dzień dzisiejszy dokumentami i rozwój farm wiatrowych w przyszłości jest pod dużym znakiem zapytania czy ministerstwo energii zaczyna widzieć że, że jest problem nie znaczy wydaje mi się, że problem zostało bardzo dobrze naświetlony przez branże chociażby w związku z koniecznością rozwoju źródeł, które są potrzebne do realizacji celu 2020, którego jak zdeklarowała się Polska do re i realizacji bez energetyki wiatrowej w roku do roku 2020 i nie będziemy w stanie zrealizować tego planu w nadzień dzisiejszy brakuje nam około 10 Tyrawa to godziny w elektroenergetyce, żeby ten cel zrealizować jest to bardzo bardzo duża potrzebna ilość nowych inwestycji, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe to musiałoby to być się inwestycja rzędu około 2 , 51000 MW nowych mocy zainstalowanych w, więc takie informacje myślę, że już gdzieś w ministerstwie dotarły i są, jakby analizowane co zrobić ażeby nie narażać się na konsekwencje w związku z nie realizacją celu w ale to, jakby nie tylko ono ministerstwo też analizuje modernizacje i rozwoju i rozwoju polskiego sektora wytwórczego w i bardzo dobrze się stało, że to ministerstwo energii jest właścicielem ostatecznie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, bo wcześniej tego właściciela nie było Włodzimierz Reinhard wiceprezes zarządu stowarzyszenia energii odnawialnej uważa, że nie da się uniknąć współpracy pomiędzy energetyką opartą na węglu, a rozproszonymi źródłami są rozproszone źródła te nie są tylko źródła OZE to mogą być małe silniki gazowe to mogą być małe również węglowe turbiny dla tzw. energetyka zakładowa i ponieważ w Polsce mamy dość dobrze rozwiniętą sieć tzw. bloków mniejszy 200 MW 100 MW, która wprawdzie już stara, ale nadaje się na tzw. rewitalizację, czyli zmianę parametrów na nas na najlepszy oraz te bloki mogą współpracować elastycznie źródłami zmiennymi, czyli z wiatrem fotowoltaikę i to przede wszystkim daje możliwość stałej stałego odbioru węgla jeszcze na 50 lat, dlatego że one będą potrzebne, jeżeli ustawić Żnina system energetyczny połączymy w taki sposób, że źródła w niestabilnym będą pracować z tymi elastycznymi blokami na wiele lat i 25 do 30  000 000 ton węgla w Polsce spokojnie będziemy musieli wydobywać właśnie dla takich potrzeb jak również węgla jest to znakomite pole negocjacyjne do pewnych ustępst w dla Unii Europejskiej z Unii Europejskiej na rzecz polskiego węgla, bo my nie możemy zdusić tego węgla jest dla nas ważny i daje nam pewną niezależność energetyczną swobodę działania przypomnę, że Polska jest zobowiązana do zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym do 15 % w roku 2020 tyle energii odnawialnej, choć jak słyszeliśmy nie tylko teraz będzie innym trendzie uczniowie krakowskich szkół będą mogli pić wodę prosto z kranu tamtejsze wodociągi chcą zainstalować pikniki w kilkudziesięciu placówkach szczegóły Katarzyna Mularczyk jak mówi Robert Żurek z krakowskich Wodociągów to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od picia napojów słodzonych gazowanych teraz będą mogły taką wodę ekranową bardzo klinicznej bezpieczny sposób czerpać i z niej korzystać myślę, że jest to dobra akcja jest to dobry krok w dobrym kierunku, bo oprócz tego, że dzieci będą one mogły pić dobrą bezpieczną wodę to co z tego będziemy rozwijali w dzieciach wiem pewne zachowania proekologiczne na pewno okażą się zastanowić, skąd się bierze taka dobra woda i zastanowić nad tym, że przy wodach powierzchniowych należy zachować specjalne środki ostrożności nie zanieczyszczać tygodnia świecić razem z tą akcją w Krakowie dobra woda prosto z kranu w twojej szkole będzie prowadzić tak samo akcję uświadamiania dzieci, zwłaszcza dotyczące tego, skąd się bierze woda jak należy się zachować nad zbiornikami wodnymi na ich torze wodę należy oszczędzać, zanim woda popłynie w piknikach będzie badana przed i po ich zamontowania także po każdej 1 przerwie, gdy szkoła na jakiś czas będzie zamknięta w związku z tym nie ma żadnej obawy, że dzieci dostaną coś co może zaszkodzić zdrowiu nie będą już musiał napełnić sobie buteleczek dziś tę w toalecie z kranu będą po prostu mogą podchodzić do czytnika, który jest urządzeniem bardzo bezpiecznym woda dostarczana przez krakowskie wodociągi spełnia wszelkie normy unijnej krajowej tak samo czyste i bogata składniki mineralne jak wody butelkowej, a od niektórych nawet bardziej wartościowa można ją pić bez oba w bezpośrednio skanu bez przegotowania w krajach zachodnioeuropejskich woda spożywana z kranów już jest od wielu wielu lat my cały czas staramy się przekonać nasze społeczeństwo, że bez oba w bez jakichkolwiek lęków, że cokolwiek może się stać taką wodę można spożywać zachęcamy, żeby pić wodę z kranu z kilku względów z 1 strony jest to troska o środowisko naturalne, albowiem mierzenie kupujemy wód butelkowanych w butelkach plastikowych to nie zaśmiecaj po prostu środowiska w ubiegłym roku europejskie forum jakości uznało wody w krakowskich kranach za produkt najwyższej jakości widok FM pomagał nam zrozumieć świat dziś na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbył się pogrzeb prof. Wiktora Osiatyńskiego tego wybitnego prawnika publicysty wykładowcy akademickiego działacza społecznego żegnania wojskowych Powązkach rodzina przyjaciele oraz uczniowie szliśmy kiedyś grożą mu w kierunku Puławskiej rozmawiając jak to często bywało o rzeczach ponadczasowych i wzniosłych tu wtrąca się z tymi prostszymi często gorzej sobie radziliśmy, ale z tymi wzniosłymi bardzo dobrze i tym razem ważna w sens życia zeszło i mój tata wtedy powiedział, że nie ma wątpliwości, iż sensem życia celem życia jest pomnażanie ilości życzliwości między ludźmi nie powiedział dobra ani sprawiedliwości ani mądrości, choć Tusk właśnie bagatelizował wybrało życzliwość i narzekać, że nie zawsze potrafią być życzliwy nie zawsze starczało mu do tego cierpliwości ale gdy starczało, gdy był życzliwy był w tym najlepszy i wtedy chyba też był najszczęśliwszy jestem uczniem prof. Osiatyńskiego wielokrotnie mogę korzystać z jego rad i zachęt pomysłów w kontekście różnych aspektów życia publicznego podsuwał rozwiązaniom zadawał trudne pytania czasami surowo oceniał nie dawał się zwieść litrowymi czy intelektualnym pozorom jestem 1 z tych, którzy zostali przez profesora głęboko naznaczeni go charakterem i urokiem oraz mądrością ludzi wierzących idea konstytucjonalizmu praw człowieka siłę społeczeństwa obywatelskiego oraz niezależnych sądów moc słowa pluralizmu oraz otwartości na drugiego człowieka byłem uczniem Wiktora od Wiktora uczyłem się empatii troski o innych z podziwem patrzyłem na jego relacje z żoną, bo każdy wiedział jak wielka była ich miłości jeszcze taniego entuzjazm i umiejętność cieszenia się małymi rzeczami radość obcowania z muzyką sztuką potrafił łączyć wielką wiedzą prawniczą z wielką radością życia nikt tak jak on nie umiał przystępnym językiem wytłumaczyć czym jest wolność i godność wręczeniu matur przemawiał ojciec 1 z naszych kolegów znany pisarz Jan Parandowski i Barandowski autor mitologii zaczął od mitu o IKE Ikar zginął gdzieś za blisko był słońca słońce roztopiło wosk, którym kleił skrzydła Barandowski zwracali się do nas mówił należy się to żyjemy w innych czasach dzisiaj mamy kompozycję w słońcu nie rozpuścił wosk właśnie skrzydeł nie bójcie się lecieć wysoko i my jego koledzy wiemy, że jego życie poszło wedle tego wskazania nie mogą się lecieć wysoko i leciał mówi córka prof. Osiatyńskiego Natalia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar prezydent Słupska Robert Biedroń i dziennikarz tygodnika polityka Marek Ostrowski prof. Wiktor Osiatyński zmarł 29 kwietnia po ciężkiej chorobie miał 72 lata geodezja p t. zrozumieć świat ukazywało się naszej antenie w poniedziałkowe wieczory po godzinie dwudziestej w najbliższy poniedziałek, czyli 15 maja właśnie o tej porze zapraszamy na retransmisję memoriału Wiktora Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINY SZCZYTU - MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA