REKLAMA

Sport na dopingu

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-05-15 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
33:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to budżet programu Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwo w pierwszy jego części moim i państwa gościem jest prof. Jerzy Smorawiński specjalista medycyny sportowej rektor Akademii wychowania fizycznego w Poznaniu przewodniczący komisji do zwalczania dopingu w sporcie dzień dobry panie profesorze dzień dobry dzień dobry państwu łączymy się z poznańskim studiem, gdzie jest pan profesor my wracamy do tego co wydarzyło się w minionym tygodniu przed kilkoma dniami Rozwiń » w dość nieroztropnie zdaniem wielu sposób prezydent Europejskiej federacji lekkoatletycznej Norweg Sven Arne Hansen zgłosił pomysł, żeby wymazać wszystkie rekordy świata sprzed 2005 roku niektórzy pomyśleli absolutnie zwariował niektórzy powiedzieli dobrze trzyma rozpoczął od grubej kreski czystej każda pan panie profesorze jak na to patrzy na tak chyba podzielam zdanie tych wszystkich, którzy mają wątpliwości nakłada się to wiele jak gdyby się nim aspektów po pierwsze, czemu akurat w 2005 rok po drugie nie czy uważamy, że w 2005 roku jest system dopingowy już był tak fantastyczny, że nas nie oszukiwano przecież wiemy co się wydarzyło w ostatnich latach w Rosji niesamowita sprawa ujawniony jest system to nie pojedyncze przypadki ja w ogóle cały system podawania dopingu i myślę, że to nie jest dobry pomysł krzywdzi wielu sportowców czy widzimy tych, którzy niewątpliwie inny uzyskali rekordy własnymi siłami ambicją i ich innym swoją pasją ja rozumiem, że są rekordy uzyskany szczególnie przez sportowców byłej niemieckiej Republiki Demokratycznej mamy dowody na to, że byli systemowo, gdy karmieni dopingiem, że może kilka tych rekordów z no i jeszcze jest stale nie pobitych i pewnie w jakimś odległości czasowej chyba nie dojdzie do tego, ale tak wracam do tego no po ostatnich w tych ostatnich 2 latach ujawniliśmy kolejny system rosyjski ja jestem przekonany, że system dopingu, bo przecież nim jestem pewnie 25 lat naprawdę poczynił to znaczy system zwalczania dopingu inny jest niewątpliwie bardziej skuteczny bardziej dokładny oczywiście strona dopingujące się jest bardziej perfidna ich mimo wszystko ja nie mam tej pewności, że my możemy powiedzieć, że nawet od dzisiaj, gdybyśmy chcieli wygasić rektor rekordy sprzed ostatnich igrzysk czy nie wiem przed sprzed mistrzost w świata najbliższy to po prostu nie jest 100 % pewny, że za rok nie powiemy o jej jeszcze pewne rezultaty zostały uzyskane dla drodze nieuczciwy, a czy to nie jest to pójście na łatwiznę czy to nie jest chęć przeprowadzenia takiej symbolicznej odnowy poprzez wymazanie tych rekordowo wiadomo, że część z nich została też pobita krótko mówiąc nie ukarzemy wszystkich, bo pewnie w tym worku znaleźliby się ci, którzy są niewinni nie ukarzemy ich w sposób taki dotkliwy ale, chociaż w sposób symboliczny zabierzemy rekordy świata w boju zdaniem i stanie też wielu lekkoatletów jest to przeja w braku pomysłów matek z dopingiem walczyć z Lechem to czas wrócić cieszy mnie na jedno sprawy ucina 1 aspekt jakości podnoszony, jeżeli nie możemy dotychczasowe rekordy to jak gdyby stajemy w pozycji zerowej i znowu fala napięcia związane z podbijaniem kolejnych rekordów to przecież świetna sprawa marketingowa to za tym się kryje oczywiście biznes za tym się nie kryją różne pieniądze, o których może nawet w tej chwili nie potrafił dokładnie powiedzieć, ale czuję to, że że to by napędzało po prostu mnie w rozdawał w jak gdyby Hampton walkę na dane nie tylko sportową ile ile tych, którzy tam finansują i mają z tego korzyści i pojawiają się nowe gwiazdy i t d. zapominamy wtedy od tych, którzy naprawdę uzyskali coś nam na drodze tak jak powiedziałem bardzo uczciwej i własnej pracy panie profesorze przejdźmy teraz do innych spraw związanych z rodzimym podwórkiem powołano polską agencję antydopingową została przyjęta ustawa przez Sejm o zwalczaniu dopingu w sporcie nowe prawo w niektórych przypadkach wprowadza wreszcie odpowiedzialność karną za za niektóre czynach niektórzy też uważają, że ta ustawa wciąż jest dość liberalna w stosunku do tego ile takie przewiny znaczy jaki mają konsekwencje nawet nie tylko chodzi o nieuczciwość sportową, ale także o szafowanie zdrowiem młodych bądź też starszych sportowców no tak w aż trudno w chwili ostrego końca nie zaczyna, bo zaczną też zaczniemy panie profesorze od fundamentów tej ustawy w razie fundamenty to znaczy tak upływa pewien okres działalności naszej komisji i muszę powiedzieć, że dziś już w ostatnich latach pracowali nad tym, abyśmy także mieli naszą ustawy, która pozwoli nam przede wszystkim na wprowadzanie bardziej skuteczny przepisów antydopingowych, która ureguluje sprawy Jenny dyscyplinarny i grono net to już było naszym takim działaniem i ta ustawa to jest niewątpliwie krok do przodu to jest także spełnienie wymagań światowej agencji antydopingowej pod presją, której byliśmy w ostatnich już w latach już nie mówię, że w ostatnich miesiącach wręczy bardzo mocny nacisk był głównie chodziło o to, żeby w miarę możliwości jak najdalej odsunąć się inne instytucje zajmujące się zwalczaniem dopingu od ministerstwa, które odpowiada za sport myślę, że akceleracja tego wszystkiego było właśnie odkryty system dopingu rosyjskich, który pokazał też związki pomiędzy tymi 2 instytucjami i ta ustawa oczywiście spełniam cały szereg wymogów światowej agencji antydopingowej po pierwsze, będzie to myje agencja, która będzie jak gdyby znacznie mniej zależna wręcz prawie w ogóle niezależna od ministerstwa będzie miała swój budżet swoje możliwości rozliczeń finansowych co także jest bardzo korzystną korzystnym rozwiązaniem bowiem dotychczas nie mogła Ali laboratorium ani komisja prowadzi działalności raczej agentowi gospodarczej wprost mówić wykonywać badania nie za pieniądze dla innych państ w oczywiście te pieniądze wpływały, ale to wpływały do wspólnej kasy ministerstwo się gdzieś tam rozpływały teraz można będzie prowadzić własną gospodarkę finansową to jest pkt 1 pkt 2 dodaje dyrektor biura będzie absolutnie dyrektor tej agencji, bo to już nie będzie biura agencja będzie absolutnie odpowiedzialny za funkcjonowanie będzie personalnie odpowiedzialny nieodpowiedzialny tak jak to jest w różnych PSP w innych instytucjach państwowych gminnych kolejną taką sprawą to jest dziennie podporządkowanie jak gdyby z związków sportowych takiemu działaniu, że wszystkie przepisy wprowadzanej przez polską agencję do zwalczania dopingu będą automatycznie implementowane czy włączony włączane my, z czym statut tej związków sportowych i te związki będą się musiały temu jak gdyby chcieli poddać się, bo tu wracam do sytuacji, którą mamy na dzień dzisiejszy na niejednym cały szereg związków sportowych n p . nie podpisał pewnych przepisów ustanowionych przez dotychczasową komisję antydopingową przepisów, które są oczywiście zgodne ze światową agencją, ale związki sportowe na jak gdyby przeciągały włączenie tego w swoje regulaminy i inne czekały na Walny zjazd z zjazdy i t d. kolejna rzecz jest uregulowanie spraw dyscyplinarnych, a to panie profesorze pozwoli pan teraz informacje Radia TOK FM po nim wrócimy do tych spra w dyscyplinarnych przejdziemy nie rozmawiamy z panem prof. Jerzym Smorawińskim specjalistą medycyny sportowej rektorem Akademii wychowania fizycznego w Poznaniu przewodniczącym komisji do zwalczania dopingu w sporcie tematem jest w przegłosowana przez Sejm ustawa antydopingowa tak w skrócie nazwijmy tę informację za chwilę jesteśmy w południowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwu dzień dobry panie prof. prof. Jerzy Smorawiński z nami w Poznaniu w dzień dobry kłania się państwo specjalista medycyny sportowej rektor Akademii wychowania fizycznego w Poznaniu przewodniczący komisji do zwalczania dopingu w sporcie my komisji, która zostanie zastąpiona powołaną polską agencją antydopingową POLADA tak tak panie profesorze będzie zwała się tak będzie to się w skrócie nazwać tak i teraz rozmawialiśmy o tych zmianach strukturalnych rodzajach odpowiedzialności nie tutaj jednostki 1 wobec drugi natomiast teraz przechodzimy ds. dyscyplinarnych, jakie wynikają z tej ustawy dotychczas właściwie nie jest Rabiej rozstrzygnięć dyscyplinarnych w dużej mierze spoczywały w rękach komisji dyscyplinarnych związków sportowych myśmy próbowali mnie jak gdyby narzucić przepisy wymuszające to, aby nie jest w utworzonej komisji dyscyplinarnej przy komisji do zwalczania dopingu były rozstrzygane sprawy, ale na to się zgodziło tylko 2628 w związku z Porto pośród innych proszę powiedzieć spośród tych wszystkich jej igrzysk olimpijskich i nieolimpijskich w związku z tym to jest olimpijskich jest pewnie ponad 40, więc co będzie chyba około 60 związków związku sportu, jaki był powód tego, że nie wszystkie przystały na te propozycje po prostu uważano, że jest to zamach na autonomię związków sportowych oni wiedzą najlepiej jak traktować swoich zawodników co tak do końca przecież musimy sobie powiedzieć na traktowanie swoich zawodników nos zawsze jest takie trochę z ojcowskim podejściem czy matczynych podejściem i ona nie zawsze odpowiadało przyp sąd dyscyplinarny światowej agencji inne doping antydopingowej i mieliśmy parokrotnie interwencje z Łady w odniesieniu do dołu do kar dyscyplinarnych, które trzeba było zmieniać trzeba było podwyższać w tej chwili mamy ewaluacji panie profesorze musimy też wyjaśnić w związki działały wmyśl fałszywie pojętej Solidarności i tego polskiego porzekadła, że nie można nie wolno karać własnego gniazda prawda dokładnie powiedziałem to przez traktaty traktowanie takie trochę rodzinne ojcowskie no trochę pogrożenie palcem w miarę możliwości skrócenie kary dyscyplinarne po to, przecież było w zasadzie, bo w pewnym sensie interesem dyscypliny interesem związku sportowym jest w tej chwili mamy sytuację, że przy tej nowej agencji, a właściwie już zdążyliśmy to utworzyć przy dotychczasowej komisji mamy panele dyscyplinarne on jest dwustopniowy także istnieje możliwość odwołania i wszystkie sprawy dyscyplinarne ze wszystkich dyscyplin sportowych rozstrzyga panel dyscyplinarny przy jej teraz już będzie przy agencji my do zwalczania dopingu i tak jak powiedziałem on ma taką zależność dwustopniową będzie możliwość do odwołania się do wyższej instancji to znaczy się do panelu dyscyplinarnego jak gdyby 0202 . stopnia panie profesorze były dotychczas doping był stosowany w powszechnie, ponieważ konsekwencje za jego stosowania nie były aż tak dotkliwe to opinia tych, którzy ze sportem są związani nie były też te konsekwencje dotkliwe, bo nie pozwalało na to prawo to właściwie ten doping mógł być w obrocie można było go podawać także innym osobom bez groźby narażenia się nie na pozbawienie wolności teraz się zmienia, ale popatrzmy na to trochę od strony praktycznej przede wszystkim najboleśniejsze są karą dla sportowca to jest kara dyscyplinarna to jest tym zawieszenie to jest to jest dyskwalifikacja jest pozbawienie możliwości sponsorowania i t d . tak liczyli ktoś zostaje wyjęty prawie z życia zawodowego na pewien okres czasu i to było absolutnie przestrzegane i dotrzymywane światowa agencja antydopingowa utrudniła jest skracanie np. nałożonej dyskwalifikacji natomiast Mie proszę popatrzeć to co się dzieje w Europie 33 czy generalnie w ustawodawstwie światowym mamy już przykłady, że ustawi przewidywały kary więzienia za za ile w ogóle za przyjmowanie dopingu jak również kary za podawanie dopingu i t d. proszę mi pokazać, chociaż 1 przypadek 1 przypadek, gdzie wskazano sportowca w myśl obowiązujących usta w na kary odbywania więzienia bądź ukarano osoby podające w tym przypadku jeśli chodzi o tzw. otoczenie, czyli myślę tu fizjoterapeuta lekarzach ewentualnie nie kierownika drużyny trenera mnie w zasadzie żaden ze sportowców nie chce ujawnić od kogo dostał obowiązuje jakaś taka dziwna daleko idąca Solidarność, że żaden ze sportowców nie chce przypominać o nazwisku, ale przypominam to znaczy wymieniać nazwisko, ale taki przypadek bardzo DF znamienny nasze igrzyska w banku Wells zimowe, gdzie 1 z naszych biegaczek wpada na MEN da mówi pan, że obrażamy Avia w Obicach zrobi mówi pan Kornelii Marek oczywiście, że tak, ale ta dziewczyna wróciła na wzmożenie bardzo chciałem, by zmieniła nas działać może nas stać i by toczyły się daleko idące procesy, aby wydobyć, kto podał to erytropoetyny, bo niemożliwe jest, aby to ten hormon podać do ust 1 musiał ktoś w strzykawce to przygotować ich, że tak powiem podać do niczego to nie nie doprowadziło w związku, z czym to domaganie się tych kar oczywiście za najbardziej słuszny i chciałem też zwrócić taką uwagę, że w poprzednich mnie w ustawie o sporcie myśmy już mieli możliwość karania za podawanie dopingu osobie nieletniej i też to był martwy przepis związku, z czym w pewnym sensie to idziemy jeszcze dalej otworzymy bardzo dobrze, że jest ten przepis, bo może się nagle nawinie sytuacja, że będzie można go wykorzystać, ale proszę mi wierzyć moje długie lata praktyki pokazały, że we wszystkich państwach on jest martwy w ostatnim roku 2 lata już wprowadzono to, gdy w Niemczech wcześniej to było we Francji była głośna sprawa we włoszech podczas bałem wyścigów kolarskich, że już tam mówiono, że kogoś tam, gdzie wsadzą rozmyło się to także trochę jest tutaj takich nie chce powiedzieć, że nadmiernej gorliwości, bo to może jest słuszny kierunek, ale z inną po prostu martwego mamy do czynienia z z martwym przepisem w trudnym do zastosowania pani profesorze pomyślałem kiedyś rozmawiając m. in. z panem na temat dopingu w sporcie, że warto byłoby stosować w tej dziedzinie instytucje tzw. świadka koronnego to oczywiście zmodyfikowano w porównaniu z tym co zapisane jest w polskich kodeksach rzecz w tym, by osoba, która na dopingu wpada, ale wskazuje tego, który ten doping jej podało dostaje mniejszą odpowiednio niższą karę dzięki czemu może zarabiać pieniądze nie jest narażona aż na tak wielką społeczną infamię krótko mówiąc ma szansę rehabilitacji poruszył pan świetną sprawy w tej chwili jeśli chodzi o mnie zwalczanie dopingu sposób zwalczania dopingu bardzo dużą wagę przykłada się właśnie do tzw. nowych informacji o światowa agencja antydopingowa oznajmiła nam podczas ostatniego sympozjum marcowego niedawno także w tym w tym roku nie byłem w Szwajcarii i zimne powiedziano nam, że w światowej agencji władz, gdzie ustanowiono specjalny wydział mówiąc w skrócie wydział śledczy wydział, który się absolutnie zajmuje informacjami pozyskanymi okazuje się, że tego jest bardzo wiele no wiemy z innych dziedzin życia proszę spytać urzędów skarbowych ile otrzymują różnych anonimów BFG urzędy skarbowe opierają się na donosach paniami inwestorzy no właśnie i cały szereg spra w opiera się także ich dopingu już w tej chwili nad dochodzeniem proszę popatrzeć na przypadek Lance Armstronga przecież jemu na dobro sprawy nie udowodniono my jeśli chodzi o badanie antydopingowe nigdy, że miał tez pozytywnej on został tutaj i jest ukarany jedno bardzo szeroko ukarany te wszystkie dodatkowe dni sponsoring i t d. to wszystko i jeszcze jedno, by ta cała ni sława, która na niego spadła na podstawie zeznań kolegów z US Postal jej koledzy, którzy też byli złapani na taki, że nie było językowe oskarżenie no no ale wypływające gremialnie ze środowiska i jedno gremialnie, ale pojedynczy osoby jednak, że tak powiem inne no to się wszystko razem wiązało oczywiście pan dotknął 1 osoby świadka koronnego pewnie pójdą w tym kierunku, bo naprawdę nie to co byśmy słyszeli w Lozannie na tym sympozjum bardzo my precyzyjnie podchodząc do gminy jak gdyby ich nie przeszedł Ania informacji, które do nich wpływa i na umówione na bardzo ciekawy jak prowadzone są rozmowy z tymi, którzy najpierw z mniej jak anonimowo donoszą, a potem jednak dochodzi do do ujawniania ich i t d. także jest to kierunek w tej chwili bardzo intensywnie rozwijany i jak gdyby przechodzi to także na inny na te agencje krajowe to u nas może jeszcze nie jest tak daleko, gdyby rozpowszechnione, ale chciał powiedzieć także, gdy już w tej dotychczasowej komisji nawiązaliśmy bardzo ścisłą współpracę z policją nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze służbami celnymi, a mnie panie profesorze jak za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy po sali pan teraz informacje mówił chciał, żebyśmy ten temat kontrolowali mobbing informacje czekają one nie mogą nie możemy jak i odłożyć za kilka jest też pan prof. Jerzy Smorawiński specjalista medycyny sportowej z poznańskiego studia w naszym przed południowym prok Przemysław Iwańczyk kłania się przedpołudniowe program Radia TOK FM uczymy się z Poznaniem pan prof. Jerzy Smorawiński wciąż się z nami specjalista medycyny sportowej rektor były rektor Akademii wychowania fizycznego w Poznaniu przewodniczący komisji do zwalczania dopingu w sporcie kłania się panie profesorze tak przerywam panu bardzo ciekawy wątek, ale to w trosce o informacje, jakby nasz skład czy też dowiedzieli się tego co dzieje się na świecie wróćmy zatem do dołu do dyskusji rozwinęliśmy sprawę ważną stroną instytucji świadka koronnego w procesie walki z dopingiem tak nam pociągnął po bardzo ciekawe tematy, które może jakoś się we wcześniejszych wypowiedziach nie nie uwzględniłem, ale to jest bardzo istotne teraz element funkcjonowania systemu antydopingowego, a ktoś powie to szczególnie w Polsce mamy takie podejście do tych co donoszą na to tak jest z tym do trochę pejoratywny relatywnie stosunek, ale tu trzeba powiedzieć, że to jest w obronie sportowców, że też w wielu przypadkach chciałem powiedzieć nie dalibyśmy sobie rady z metodami detekcji innymi, bo chciałam też tak może wspomnieć n p . jeśli powstaje analogu erytropoetyny on w pierwszym okresie jest nie wykrywalny przez przez naszą aparaturę taką standardową, bo tam trzeba z odpowiednim tzw. cień my wyszukać to musi być ustawiony na na znak dokładnie pewnych substancji i mniej jest sytuacja n p . w Pekinie była taka, że w grze wynaleziono analog erytropoetyny tzw. CRM substancję, która ma ciut ciut zmienioną budowę strukturalną natomiast nie tylko, że ma takie samo działanie, ale jeszcze jeszcze wydłużone działanie podobne do Rytra pozytywny i trwało 8 tygodni, zanim to niewątpliwie na podstawie także i pewniej donosów no i rozpracowaną oto ich dopiero po 8 tygodniach opracowano metody detekcji no no i wycofano już w pierwszym rzucie wówczas 8 medalistów nie którzy, którzy stosowali ten nowy Bytom nowo w cudzysłowie erytropoetyny także niewątpliwie i w tej sferze rozwoju metod detekcji innych te informacje są niezwykle niezwykle ważne panie profesorze proszę powiedzieć jak ocenia pan możliwości też te kompetencje oraz uprawnienia, jakie dostała ta nowo powstała Polska agencja antydopingowa krótko mówiąc są to uprawnienia, które pozwalają po pierwsze, być chronionym tak jak chronieni są funkcjonariusze publiczni co też jest sprawą niebagatelną, zważywszy na to, że sportowcy bardzo często agresywny sposób, a też ludzie, którzy z dopingiem są związani podchodzą do tego typu kontroli w takt to tak się bardzo ważnej element tej nowej ustawy ja muszę powiedzieć tak, że w początkach działalności to było bardzo sporadyczne, że któryś zawodników agresywnie nie reagował przypominam sobie innego z piłkarzy Lecha, który kopnął tam torby chyba w mniej oficerowi dopingowe mógł z tego była też bardzo taka afera potem się bardzo wstydził przepraszał no niestety agresja generalnie jak wzrosła wyspy ogólnie w społeczeństwie, więc jesteśmy świadkami coraz częstszych jakichś przejawów agresji i niestety to ma miejsce także względem innych osób prowadzących badania dopingowe i to było nasze bardzo takie błędne usilne prośba do dowodu tworzących ustawy, aby pozostał wprowadzony i ochrony nie osób które, gdy jadą, które dokonują badań dopingowych, żeby ich traktować tak jak funkcjonariuszy państwowych, a więc napaści 1 z takiego funkcjonariusza jest oczywiście znacznie je w tym, że bardziej srogo ukarana aniżeli inny normalny normalny uderzenia czy liczy 3 inne potyczki po lądowaniu we wzorze będzie też oznaczać, że nie wiem o szóstej rano do takiego delikwenta, który dziś barykady nie bardzo chce się poddać kontroli albo też fałszywi informuje kontrolerów, że jest np. gdzieś na dalekim Kaukazie w 2 pan do czego pije tak oczywiście w pukają tacy kontrolerzy obok nich domostwo chwali kolegów bać bardziej bard czystych w kominiarkach z długą bronią tak to będzie wyglądać tak to może wyglądać nie nie no nie przesadzajmy, bo tu w tym sensie jest tak, jeżeli zawodnik nie poddaje się badaniu tu konkretnie chodzi o tych zawodników, którzy są włączeni dom tezę tzw. systemu Adams, czyli systemu my zarejestrowanych najlepszych zawodników z całego świata we wszystkich dyscyplinach sportu zarejestrowanych jest światowej agencji antydopingowej ci zawodnicy są zobowiązani do podawania swojego programu dnia oczywiście z wyprzedzeniem i muszą podawać tzw. okienko, czyli każdego dnia miejsce pobytu w trakcie 1 godziny dokładny adres jest przepis wyraźnie mówi, jeżeli my kontrolerzy przyjadą i nie zastaną bądź nie dojdzie do pobrania to jest pierwszy jest bardzo nie tzw. ostrzeżenie no jeśli zdarzy się to drugi raz to już jest powiedziałbym bardzo poważne ostrzeżenie natomiast przy trzecim razie są wyciągnięte absolutnie konsekwencje dyscyplinarne nie jako naruszenie przepisów antydopingowych dał w punkcie unikanie kontroli i wówczas jest to traktowane jako test pozytywnej in najmniejsza kara jest wówczas dwuletnia dyskwalifikacja także to jest określone określone przepisami wiadomo, że jeśli w rynnie przedstawiciele komisji nie zastaną kogoś to nie będą czekali bardzo długo długo, aby to badanie kolejny powtórzyć kolejny w związku, z czym przepis co prawda, mówi że w pół roku jeśli ktoś trzykrotnie nie będzie w miejscu wskazanym wówczas jeśli te badania w okresie półrocznym nie został już tak powiem inny niespełniony wówczas nakłada się karę dyscyplinarną, ale w praktyce to oczywiście wygląda tak, że one są dość krótkich dystansach czasowych powtarzane i oczywiście są wyciągane konsekwencje, ale profesora ostatnim aspekty naszej dyskusji mu to istota moim zdaniem, choć przez wielu pewnie pominięty w w rozmowach na temat ustawy mianowicie wspólnota wspólne akcje tak myślę można nazwać agencji ministrem zdrowia z ministerstwem całym resortem chodzi o kampanie informacyjne skierowane do do ludzi poprzez media choćby o ryzyku występowania środków dopingujących w suplementach obok drzewka w tym, z czym spotykamy się na co dzień pozostanie martwym przepisem pana zdaniem przeczy jednak ktoś to poważnie potraktuje mnie nie absolutnie ten przepis już jest martwy, dlatego że nie w naszym działaniu bardzo poważnie podchodziliśmy i podchodzimy do edukacji uważamy, że kary dyscyplinarnej karanie to jest jedno, a uświadamianie to jest drugie i jeśli chodzi o zawodników to chyba nie ma zawodnika, który by się nie spotkał z prelegentem krzyczy czy z możliwością zapoznania się z obowiązującymi przepisami tak jak pan panie profesorze mówimy tutaj dużo wie jak i profesjonalnych klubach, które działają w oparciu o wielkie budżety, ale toby weszła też ludzi młodzież, która przychodzi na nas na zajęcia 3 × w tygodniu w jakikolwiek sąd zajęcia choćby w sportach tzw. sylwetką owych nie wiem, ale tam, gdzie siła ludzka jest takim naczelnym kluczowym elementem takim fundamentem i tam pewnie ci ludzie spotykają się z ludźmi, którzy oferują im brata w cudzysłów towar tak oczywiście, ale teraz takie poruszył pan temat sportów sylwetkowych bardzo trudne jest dostęp, dlatego że żadne przepisy jak gdyby nie sankcjonują osób, które nie są żadnym współzawodnictwie, a stosują stosują substancje dopingujące proszę wejść na forach internetowych tam po słabym stosowanie dopingu i w ogóle różne przepisy to pan tam dostanie niesamowite ilości informacyjne w informacji dotyczących możliwości stosowania napomknął akurat ty 1 ze studentów w tej chwili mnie pisze pracę magisterską jestem zaskoczony zdobyły informacje internetowe, ale od ludzi, którzy stosują doping jak gdyby my w inny odpowiadają i jakie są ich odczucia na ile masa wzrosła, ale także wyraźnie mówią o pewnych konsekwencjach, które mnie, z którymi są którymi, z którymi jest to mniej długotrwałe stosowanie dopingu związany, a więc to jest bardzo czeka, ale wraca do Ministerstwa Zdrowia tak Ministerstwo Zdrowia się bardzo się cieszymy, że się włączy, dlatego że nie po pierwsze, akcjach uświadamiania czy informowania może to lepsze słowo edukowania lekarzy jest bardzo ważna, dlatego że nie czasami lekarze na nie zdają sobie sprawy przypisują substancje czy właściwie medykamenty zawierające substancje z listy z listy zakazanych i to co nie powinni oczywiście powinni powinni o tym, wiedzieć, że rzecz, że istnieje taka lista i że życie na to zwracać uwagę i jeszcze 1 bardzo ważnym taki inny aspekt byśmy chcieli, aby leki były jak gdyby opatrzony informacją, że zawiera substancje dopingujące albo jakiś znaczek, że sport i zakaz wjazdu na coś tu coś każe bądź razie takiego mnie informującego, że to nie jest dla sportowca, że że, jakby nie powinien nie powinien tych substancji medykament stosować na, bo jest pomysł Rogali jest, że na razie profilaktycznym weźcie te szeroko zakrojone kampanie odstraszające ludzi od palenia tytoniu, którym też mają np. swoje odzwierciedlenie na pazurki rosną do młodzieży jedno na wszystkich większych imprezach grupujących młodzież tam, gdzie jest to współzawodnictwo my w zawodników tam zawsze istnieje punkt informacyjny komisji do zwalczania dopingu to chciałem bardzo podkreślić, że komisja prowadzi bardzo szeroką działalność taką edukacyjną i właśnie skierowana do do do młodego pokolenia jesteśmy we wszystkich szkołach sportowych staramy się być w szkołach także, gdzie jest poszerzony program sportowy czysty czy wychowania fizycznego i dziękuję panie profesorze za te rozmowy prof. Jerzy Smorawiński specjalista medycyny sportowej były rektor Akademii wychowania fizycznego w Poznaniu przewodniczący komisji do zwalczania dopingu w sporcie był moim państwa gościem teraz informacje Radia TOK FM opóźnień ciąg dalszy naszego przedpołudniowe Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA