REKLAMA

Jak reforma edukacji wpłynie na uczelnie wyższe?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-05-18 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze, a dziś gościem raportu gospodarczego jest pan prof. Benedykt Deja prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia Uniwersytet Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy dzień dobry panie profesorze wydobywano liderów państw, która jest od nich nazwa uczelni, którą pan reprezentuje dziś wielokrotnie pojawia się na naszej antenie były dziś właśnie tutaj na Uniwersytecie odbędzie się debata w ramach akcji usłysz swoją szkołę debata o reformie edukacji, a może Rozwiń » ta jakieś nieporozumienie, że mają reformie szkół podstawowych gimnazjów liceów rozmawiamy w murach wyższej uczelni absolutnie się bardzo cieszy, że państwo wybraliście właśnie mury wyższych uczelni to szczególnie naszej uczelni Uniwersytetu Kazimierza wielkiego no niestety muszę powiedzieć, że akurat reforma oświaty nie do końca była i czy jest konsultowana ze środowiskiem Uniwersytetu tułów oraz środowiskiem akademickim powinna być powinna być raczej widzę, że jakieś ruchy się dzieją mam przed sobą list ze departamentu szkolnictwa wyższego, który informuje nas z prorektorów uniwersytetów polskich uczelni o tym, że takie konsultacje zaczynają zaczynają być wibrafonu najwyższy czas będziecie konsultować, z czym trudno tak tylko, że podejrzewam, że tego typu pismo jest pokłosiem naszego spotkania z ministrem z panem dr. Gowinem w Lublinie gdzie, że tak powiemy zajmowali się zajmowaliśmy się kształceniem m. in. również przyszłych nauczycieli i tam zadawaliśmy pytania panu ministrowi dotyczące jak będzie wyglądał nasz kandydat, czyli absolwentka liceum w gdy w nowej perspektywie również szkolnictwa wyższego i jedno niestety dzisiaj nie wiemy jak będzie wyglądać tak bardzo dokładnie nowa podstawa programowa, jakie tak naprawdę będą znaczące elementy nowej matury, jakie tak naprawdę treści się tam zdaje Szanowny panie profesorze, ale za chwilę w w październiku do murów uczelni wejdą absolwenci starego systemu, bo to już będzie Starym jeszcze przez jakiś czas to sytuacja będzie się powtarzała mamy czas, żeby państwo jako uczelnia wyższa opony korektor poznał ten typ ten tych nowych uczniów może jeszcze nie należy tak ponagla rząd może siadać czas, zanim ktoś ukończy ośmio letnią szkołę podstawową potem 4 lata gimnazjami potem ewentualnie znajdzie się tutaj na Uniwersytecie trochę czasu minie to tak jakby chciał tak wszystko ma już na już, dlatego że patrząc na przepisy, które obowiązują na uniwersytetach proces wprowadzania zmian związanych z planowaniem studiów no czasami zajmuje ponad 2 lata, jeżeli teraz przy patrzymy się, że ten okres gimnazjalista teraz idzie do całkiem innego liceum inne czy my zdążymy naprawdę przygotować się do tego to jest jednak sprawa, ale druga o wiele bardziej istotna, kiedy odwrócimy sytuację panie redaktorze czy i że nasz absolwent dzisiaj wchodzi taki, który ukończył kierunek zgodnie z uprawnieniami właśnie kierunek nauczycielski wchodzi do nowej rzeczywistości triumfalne jako nauczyciel olej i my niestety bierzemy na siebie odpowiedzialność no powie wprost nie dostosowania go do tego do takiego przyszłego pracownika, którego życzyłaby sobie pani minister Zalewska, ale pani minister Zalewska chce mieć po prostu nauczyciela w szkole podstawowej 8 klasowej i liceum oraz tych szkołach specjalistycznych zawodowych, dlaczego pan się obawia, że źle przygotujecie nauczycieli gdybyśmy, gdybyśmy spojrzeli panie redaktorze jak rozbudowaną dziedziną nauki jest dydaktyka metodyka kultura kształcenia i uczenia się to to są naprawdę bardzo ważne problemy to jest ważne czy kształcenie studenta obejmuje n p . jeszcze siódmą klasę ósmą jak to ma być poprowadzony w jakim psychofizyczną stanie będzie ten uczeń, który w treści było łatwiej dojdą, że tak powiem, że będzie mógł zrozumieć i przy jakiej pomocy i tak powinniśmy nauczyć naszych absolwentów i wzywa do tego rzecz panie profesorze, ale jeśli uczycie absolwentów przyszłych nauczycieli szkół gimnazjalnych to będzie jakiś problem był nauczyciel, który jak rozumiem po odbyciu nauki w uczelni wyższej może uczyć gimnazjum będzie mógł uczyć się mięsne kasze, bo być może nie dostrzegam problemu z natury z 1 strony oczywiście, bo mogę z dumą powiedzieć, że patrząc na rynek pracy nasi absolwenci postrzegani są absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Kazimierza wielkiego jako bardzo kreatywni jeśli bowiem, że pan jakiś ma tam problem formalny tak to znaczy no, a rozwiązanie jest problem problem dziś polega na tym, że zgodnie z zarządzeniem ministra, a także 12 stycznia nie z 11 stycznia 2012 roku jest dokładnie inny okres jest dokładnie określony poziom kształcenia i pójdzie uprawnienia, które po nich otrzymuje absolwent tak jej ja rozumiem, że tutaj spieramy się już teraz czy poziom związany ze szkołą podstawową to jest 6 klas 38 w nowej nomenklaturze natomiast, jeżeli byśmy wzięli plany studiów i student ma podzielone, że w tym semestrze miał klasę czwartą w tym piątą szóstą i t d. to nagle okazuje się, że musimy przebudować te różne elementy, a nie mamy do tego jeszcze instrumentów dlatego tak bardzo środowisko uniwersyteckie czeka na nową ustawę, której projekt ma zostać pokazany nam wszystkim na Uniwersytecie Jagiellońskim oczywiście za nazwę szkoły w stolicy reżyser tak, dlatego że w komunikatach medialnych pada pan minister pan prof. Bobko zapewnił nas, że jakby kształcenie nauczyciela również i reguły tym to regulujące znajdą się również w tej ustawie głośno ciekawe czy filmu przepraszam, że tak wracam uparcie, ale moje pytanie czy reforma oświaty ta reforma dotycząca szkół jest waszą reformą sól nie jest reformą także dotyczącą uczelni wyższych tak jest powiązana to jest nie tylko ja to jest symbioza jest zdrowa ale jaki on być ich życie tak oczywiście oczywiści oczywiście dlatego to jest bardzo się cieszę, że ta debata odbywa się w murach uniwersyteckich, bo Nobel z całym szacunkiem, ale ja rozumiem, że i dziś jesteśmy przypisani do różnych ministerstw, ale tak naprawdę kształciły się przez całe życie i to jest ważne jak przechodzimy z 1 etapu drugiego i tutaj czasami no brakuje PiS tego zrozumienia i porozumienia, ale panie prof. Janie chciałbym występować zbyt daleko idących wniosków czy nad interpretować pana wypowiedzi, ale czy mam prawo zrozumieć, że ministerstwo edukacji ze świata raczej nie osiągnęły pełnej spójności w tym jak ten proces kształcenia ma wyglądać ten dotyczący reformy, która zamierza być, jeżeli mówimy o jak to mówią prawnicy o stan prawny na dziś to ja przynajmniej takim zestawem dokumentów nie dysponuje to, jakie będą realia te od września to od października co pana zdaniem będzie się działo w szkołach, a co na uczelniach wyższych to znaczy ja mam nadzieję, że zarówno na uczelniach wyższych, ale równie szkołach nos zwyczaj, że oczywiście w granicach prawa zdrowy rozsądek, bo dobrze pan dodał w granicach prawa, bo to różnić i jak rozumiemy dlatego biorąc odpowiedzialność za 2 zlote za moje słowa, bo chociażby panie redaktorze w tutaj mówimy o tym, absolwenci dzisiaj nasz student widz nie tylko naszego Uniwersytetu, ale każdy student, który dostanie uprawnienia nauczycielskie musi legitymować się odbyciem praktyk w odpowiedniej odpowiednich poziomach odpowiednich klasach proszę mi znaleźć nauczyciela, w które inaczej studenta, który odbył praktykę w klasie siódmej uśmiecham się do obrotu tak pamięta pan kilkanaście lat temu jak ten rynek pracy w Polsce się zmienia to modne było takie utyskiwania na to, że najlepiej, by śmiał 25 lat studia wyższe 10 lat stażu w zachwyt w obronie tak samo, a tak nie będzie, ale ja wiem, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na nauczycieli, którzy uczyli się mych smutnych czasach jest coraz mniej, bo to choćby nauczycieli, którzy kiedyś uczyli, a właściwie zupełnie inna forma w zupełnie inne zupełnie inny żadnych szans dokładnie od ich na rynek pojawia się w tym roku również uczelnie wyższa, że tak powiem wypuszczą na rynek wielu nowych wspaniałych kreatywnych absolwentów którzy, którzy będą szukać na tym rynku również pracy, ale tak chcą zrozumieć czy to jest tak, że dzisiaj z uczelni wyjdą ci te osoby, które są w celach, które kształciły się do tego, by być nauczycielem wyjdą osoby przygotowane do pracy w gimnazjum niekoniecznie 0708 . koszy przede wszystkim panie lekkich usłyszeli sobie zadać pytanie czy ich uprawnienia zostaną uznane przez kuratorium, a jak mógł być nieuznane przez jesteśmy w ramach jednak 1 kraju polskie uczelnie polskie kuratoria jak mówisz tak, ale dzisiaj n p . ja nie znam przepisów przejściowych pewne tego swoiste problemy już raz w historii przeżyliśmy, kiedy zmieniały się wytyczne dotyczące kształcenia na nauczycieli na uczelniach polskich to było właśnie przejście z przepisów w roku 2009 na to przepisy w roku 2012 i ich i później, jakby problem z dostosowaniem, bo chociażby Japonia to takie sytuacje rozmowy z kuratorium m. in. w Bydgoszczy, żeby zobaczyć poprzednia reforma inaczej przebył poprzednia zmiana standardów kształcenia do zawodu nauczyciela weszła 17 stycznia 2012 roku i wg tego przy tych przepisów już dyrektorzy oczekiwali, że nasi absolwenci, którzy w czerwcu opuszczą mury, że będą spełniać te regulacje, czyli ile mieli na dostosowanie się do tych regulacji w ogóle nie mieli szans, bo zgodnie z przepisami uczelnie wyższe, jakie zatwierdzony plan studiów to tak naprawdę ja mogę tylko minimalnej części dokonywać pewnych zmian, a te zmiany, które dotyczą w ogóle wykonywania zawodu i uprawnień muszą przechodzić w ogóle bardzo szczegółową procedurę i teraz będzie z dokładnie tak samo i teraz będzie dokładnie tak samo i teraz będzie tak dokładnie tak samo da dlatego bardzo tak czekamy na tę ustawę bądź na inne rozporządzenie, które na wprost określi wprost, jakimi elementami ma wykazać się nasz absolwent, aby bez problemu mógł zostać zatrudniony jako nauczyciel niezależnie od poziomu i rodzaju szkoły tam podjąć się po prostu swoją pracę zawodową w, a tak zupełnie naiwnie zapytam, a co do tej pory słyszeliście od władz ministerialnych, który samorządowych kuratoryjnych i jak to będzie w panie redaktorze doły w oparciu o różnych kwestii geopolitycznych w naszym kraju również musi mieć świadomość tego, że zawsze na wszystkich uczelniach wyższych była zmiana kadry zarządzającej i tak na wszystkich uniwersytetach uczelniach w tym roku odbyły się wybory rektorskie prorektorów dziekanów tam, gdzie jest kontynuacja to jest jakieś zmiany w miarę spokój, ale na wielu uniwersytetach dokonał się zmiany, dlaczego o tym, mówi dlatego o tym, mówię, że na pierwszym już w spotkaniu o wykaz wszystkich prorektorów uniwersytetów polskich rozmawialiśmy w kwestii nauczycieli o odpowiedź dostaliśmy itu pokazuję panu redaktorowi 11 maja 2017, kiedy było to pierwsze spotkanie odbędzie się spotkanie to był przełom września i października 2016 rok jeszcze nawet przed objęciem funkcji przez tych nowo wybranych tak tak to był już czuliśmy, jakby do problemy rzeczywiście nieco czasu minąć go akurat ja sam zawodowo pracuje na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształcimy nauczycieli właśnie muzyki, więc chcemy tak kwestia jest mi bardzo bardzo bardzo blisko musimy kończyć naszą rozmowę, ale znów nie chciałbym nad interpretować, ale wyczuwam gorętsza upalna rozgoryczenia tym co się z nim w znacznie bardziej obawy bo to żona reformy są to dobrze, chociaż ja bardziej wolał, żeby to były sensowne ewaluację, a nie ani reformy już tak może w odchodząc może troszkę od uniwersytetów wydaje mi się, że on albo inaczej obawiam się, że ten właśnie im majątek fizyczny, ale i również dobro składający się ze wspaniałych nauczycieli uczniów wypracowanych pod egidą gimnazja po prostu zostanie zaprzepaszczony i to już mój głos czysto prywatny nie wiemy w jakim celu jak temu przyświeca idea, bo młodzież jest wspaniała gimnazjalną, a nauczyciele, gdzie mam przyjemność z nimi współpracować na poziomie Uniwersytetu mam namyśli praktyki jest naprawdę kreatywne cudowna świetnie realizująca swoje powołanie pan prof. Benedykt Odija Arek prorektor Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy bardzo dziękuję za spotkanie w bardzo im możliwość rozmowy i zapraszamy tutaj NBA Uniwersytetu na dzisiejszą debatę godziny osiemnastej myślę, że mieszkańcy Bydgoszczy doskonale wiedzą, ale przypomnę Chodkiewicza 30 aula atrium z głównym budynku tutaj w Uniwersytecie wstęp absolutnie wolny można przyjść zadać pytanie wziąć udział w tej dyskusji jak to przejść nie może prosimy przysyłać mejle z pytaniami na adres szkolnemu potok kropkę sami, bo rozchodzi się o to, aby być w debacie padły te pytania te kwestie, które państwo naszych słuchaczy najbardziej interesują to było raport gospodarczy Radia TOK FM teraz informacje po informacjach audycja Jakuba Janiszewskiego połączenie już teraz zapraszam raport Gos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA