REKLAMA

Bierność zawodowa kobiet: ile traci na tym gospodarka?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-05-19 12:40
Czas trwania:
14:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy, a dziś w programie porozmawiamy o tym jak aktywne zawodowo lub nieaktywne zawodowo są kobiety i co oznacza dla gospodarki, a moim państwo gości jest pani Julia Patorska z Detroit GM dobre dzień dobry w mosznie przyglądały się pływać zawodowej kobiet akurat dzisiaj, bo mamy bardzo dobre dane o bezrobociu w Polsce i to bezrobocie maleje tak mało nie było naprawdę 20 paru lat i to są oczywiście informacje, które cieszą te są dobre dane, ale ja jestem Rozwiń » zwolenniczką tego żadne dane pasy z różnych perspektyw i czasami może trochę bardziej krytycznie niż ten pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest taka potrzeba dumy z tak nasączony chciałem panią zapytać, jaki wkład go w gospodarkę mają aktywne zawodowo Polki zakładamy, że mają taki sam wkład, jaki aktywny aktywni zawodowo mężczyźni Anną GI jak popatrzymy sobie na NATO co generuje produkty krajowy brutto to z takiej kanonicznej teoretycznej funkcji to są nakłady kapitału i nakłady pracy, a praca to właśnie ludzie którzy, którzy pracują i do sądu i mężczyźni kobiety i teraz właśnie musimy popatrzeć jak to wygląda w kontekście poziomu aktywności zawodowej rzeczywiście stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie na koniec marca zarejestrowano stopa bezrobocia była na poziomie 81 % będzie jeszcze niższa i prognozowana na koniec roku jest jest poniżej poniżej 8 % z badania aktywności ekonomicznej ludności, czyli tam, gdzie indziej patrzymy nie tylko na to rejestrowano stopa, ale rzeczywiście na to jak się ludność zachowuje ekonomicznie, czyli np. podejmuje zatrudnienia również w w tej czarnej strefie nie nianie nie realizowała nierejestrowanej nie, płacąc podatków, ale nadal pracuje, czyli jest aktywna ekonomicznie to jesteśmy już na poziom naturalnej stopy bezrobocia czy liczy około tamtych 5 % co to oznacza, że tak naprawdę każdy, kto chce tam prace podjąć to, w którym rządzi się za chwilę podejmie i mama na to ma na to szansa, ale właśnie dochodzimy do punktu, w którym należy dorzucić nieco o nieco dziegciu do tej w LM do tej misy słodyczy aktywność zawodowa w Polsce jest, że i jest bardzo niska i właśnie od 25 lat wciąż spada jesteśmy w tym momencie na poziomie 68 % ogółu osób w wieku 1564 Jan, a co to znaczy, że aktywność zawodowa spada leczyć osoby, które mogą pracować nie pracują jednak ani to znaczy, że mamy wciąż bardzo dużą liczbę osób, które jest bierna zawodowo, czyli to 68 % oznacza, że na 10 osób w wieku od 15 do osiemdziesiątego czwartego roku życia tylko 7 pracuje A 3 jest bierna oczywiście mogą być w tym osoby, które są chore, które z jakichś powodów nie mogą pracować, ale jak się przyjrzymy jak wygląda taka sytuacja na przód w krajach skandynawskich to tam Aid Chen Chung man MTU w urzędach powyżej powyżej 80 % czyli, jakbym ich jest nadal potencjał na to, żeby więcej osób podejmowało podejmowała zatrudnienie, a jak sobie jeszcze tą kwotę rozbijemy na kobiety mężczyźni no to tutaj dopiero mamy fajną sytuację w 61 i 4 % kobiet jest aktywnych zawodowo co to oznacza, że na 1066 lat tylko pracuje aż rynek wyraźnie lansują są bierne zupełnie co nie znaczy, że są bezrobotne być bezrobotni nam chodzą do tych aktywnych zawodowo zakładamy, że ci bezrobotni przez chwilę nawet jeśli są pozbawieni zatrudnienia to aktywnie tego zatrudnienia poszukują za chwilę tam prace znajdą w takiej sytuacji jak jest teraz na rynku na pewno nie będzie długotrwałą no i co to oznacza dla gospodarki skoro MF produkt krajowy brutto to jest iloczyn właśnie tych godzin przepracowanych to im mniej osób pracuje to ten pro produkt krajowy brutto jest mniejszy na zlecenie Coca-Coli, która BM globalnie prowadzi takie działania związane z aktywnością zawodową kobiet przeprowadziliśmy badanie MR w tym roku dotycząca tego właśnie co by się mogło wydarzyć jeśli ten poziom aktywności zawodowej kobiet, by wzrósł i wzrost nie do jakiegoś tam bardzo wysokiego poziomu powiedzmy naj lepiej wyglądających krajów w Europie jak sąsiad Islandia, gdzie jest ponad 80 % kobiet aktywnych zawodowo, ale do takiego bezpiecznego poziomu 67 %, gdzie to jest średnia z krajów UE 156165 to już nie jest to nie jest aż tak dużą różnicę wyszło nam z takiego ćwiczenia ekonometryczne go, że w ciągu 7 lat gospodarka mogłaby od lat o dodatkowe 180 miliardów mieć więcej w kontekście produktu krajowego brutto to to są naprawdę bardzo istotna istotne zmiany w możliwej ten potencjał gdzieś leżący gnie w niewykorzystane przez nas wszystkich gdzieś musimy się zastanowić jak co z tym zrobić to należy podkreślić, że generalnie na świecie jest także aktywność zawodowa kobiet jest niższa niż mężczyzn i te dysproporcje są nawet jeszcze więcej większe jeśli weźmiemy cały świat pod uwagę, ale rozumiem, że my nie chcemy tak naprawdę się przyglądać całemu światu tylko tym jednak na Lechię równać w górę znacznie ładniej tym tę gospodarkę, które są najlepiej rozwinięta no bo to jest to jest plus dla gospodarki oczywiście mówimy o jakichś abstrakcyjnych dla wielu osobach pojęciach typu produkt krajowy brutto, ale dla przeciętnego Kowalskiego, a dokładniej Kowalskiej no to to jest też dodatkowy dochód, który pozostaje w gospodarstwie to po pomaga oczywiście podnosić się stopę życiową, a poprzez wydatki tych osób w z powrotem ten pieniądz wraca w gospodarkę no tak gruntownym tutaj akurat ważne rozdzielenie musimy poczynić, czyli też panią to wspomniała, ale musi to byłyśmy dobrze, że tutaj nie mówimy w tej chwili w grupie osób bezrobotnych bezrobotnych kobietach, bo daje, choć powiedziałyśmy bezrobotne kobiety traktowane są w tychże zestawieniach jako osoby, która aktywnie szukają pracy po prostu, więc one są aktywne na rynku pracy pomimo tego, że aktualnie w tej chwili być może zatrudnienia nie mają czy nie mają skoro są na bezrobociu mówimy o tych osobach, które po prostu wypadł z systemu, których nie ma Arturem można było, gdyby się udało je zaktywizować się w jakikolwiek sposób można zatrudnić dzięki temu wszystkie te zakazy te pani powiedziała Nelken oczywiście dobre konsekwencje nie mogą być zrealizowane, ale skoro mówimy o osobach biernych zawodowo takich, które nie pracują nie pracował nie szukają pracy to zastanówmy się iż, jakie są przyczyny, żebyśmy mogli szukać odpowiedzi jak reagować od tych czynników wpływających na aktywność zawodową i sporą i one istotnie się różnią właśnie dla mężczyzn dla kobiet 1 z podstawowych patrząc właśnie na wyniki i na rozkład aktywnych zawodowo m. in . po po wykształceniu, które to osoby mają wychodzi wprost, że osoby z wyższym wykształceniem są najbardziej aktywne zawodowo w przeciwieństwie do osób z najniższym wykształceniem działa przy wykształceniu podstawowym VAT bądź niższym tylko 11 % kobiet jest aktywnych zawodowo, więc to jest taki pierwszy czynnik imamy wyższe wykształcenia lepsze wykształcenie tym chętniej podejmujemy prace drugi czynnik, który od razu nam się wszystkim nasuwa, dlaczego kobiety się różnią od mężczyzn tutaj na inne natywne na tym rynku notes i macierzyństwa i to, że musimy godzić rolę role matek i rola osób aktywnych zawodowo oczywiście mężczyźni teoretycznie to aż tak muszą muszą godzić tę rolę, ale wiadomo, że jednak jestem ten moment, kiedy dzieci są na nich najmniejsza to wtedy ta aktywność matki jest jest jest nam bardzo mocno wyłączona z aktywności zawodowej nowo mężczyźnie pójdą za nas urodzić Łobez bez 2 zdań nie znamy ten czas potem połogu karmienia samolotem Falcon 9 zloty mówi dokładnie jest tutaj to macierzyństwo i znowu im więcej dzieci w rodzinie tym aktywność spada, ale co ciekawe w połączeniu z tym wysokim wyższym wykształceniem te bycie na przed samotną matką i równocześnie posiadanie wyższego wykształcenia wcale aż tak bardzo niszczą na kobiece rynku pracy, czyli nadal tu wykształcenie może być bardziej istotna niż samo macierzyństwo do tego dochodzą takie czynniki, które już dużo trudniejsze mierzy jak oczekiwania na społecznej bariery mentalne jednak wielu w wielu kulturach i również w naszej sąd oczekiwania związane z tym, że to właśnie matka ma się zajmować się tym rodzicielstwo, zwłaszcza w tych pierwszych latach życia OECD takie bardzo ciekawe badania przeprowadzało, w którym inne na wprost wyszło, że ponad 23 Polaków uważa, że ten urlop macierzyński powinien być w całości wykorzystany przez kobiety bądź w znacznej części przez kobiety podczas gdy nasza w krajach skandynawskich ten poziom był gdzieś na poziomie 25 %, czyli gdzieś ta chęć budowania partnerskich związków i kontrybucji mężczyzny do rent do tego rodzicielstwa, bo pomp mówimy tej rodzicielskiej ani macierzyństwie jest po prostu większa obliczy też można wpisać się w ten Get katalog rzeczy, które powodują, że kobiety mogłyby pracować, ale tego nie robią są bierne zawodowo to też jest jakaś kwestia polityki społecznej i źle przeprowadzone np. zdecydowanie no, jakby ten ten moment, w którym kobieta musi godzić role matki i rolę aktywnej zawodowo prac pracownicy, gdy będzie tym łatwiejszy im więcej będziemy mieć się pomocy nie tylko od strony państw, ale też od pracodawcy to jest kwestia chociażby pewnego zaufania do ronda do kobiet Ewy dania tych elastycznych możliwości i elastycznych godzin chociażby prace czy miejsca pracy, ale też o wsparcie instytucjonalne w postaci opieki i żłobki przedszkola im tego więcej tym kobiety będą łatwiej godzimy te role i wtedy nie będą musiały wybierać czy być matką czy pracować zawodowo, bo będą mogły dorobić równocześnie i badania na to wskazują, że dobrze, że kobiety chcą dorobić równocześnie natomiast zbyt często muszą dokonywać wyboru i wtedy ten wybór pada narodzin to jest jedno lekarstwo solidna dobra skuteczna dobrze zaplanowana polityka społeczna i to z każdej strony nie tylko nasze państwo zwane również podejście zakładów pracy z perspektywy dużego miasta może się wydawać, że wiele spraw niezałatwionych, ale z perspektywy mniejszych miejscowości jest to wygląda zupełnie inaczej my też kwestia zarobków, chociaż akurat tutaj w badania pokazują też zaraz pewnie mógłbym głosy oburzenia mogą się podnieść, że jednak w Polsce ta różnica między wynagrodzeniem kobiet mężczyzn ona jest 1 z najmniejszych różnic Unii Europejskiej do oddania czy to znaczy, że po prostu zarabiają najmniej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale fakt, że liczymy, bo rzeczywiście jeśli chodzi o godzinowe wynagrodzenie to te różnice nie są duże w Polsce jest około niecałe 8 % i to jest rzeczywiście jest stosunkowo niewielki niewielka różnica w porównaniu chociażby do innych krajów europejskich natomiast pamiętajmy, że nad na tym godzinowych wynagrodzenia dużo trudniej jest ten immunitet ruszyła w zależności ma on i rzeczywiście jak to się jedno wykonuje godzinową prace ziemne czy to jest kobieta czy mężczyzna dużo trudniej te dysproporcje znajdować natomiast już w przypadku miesięcznego wynagrodzenia to ta luka płacowa jest na poziomie 17 % przy czym oczywiście w różnych zawodach te różnice bywają nawet istotnie większa naj myślę, że dopóki ta nie będzie 0 to nadal musimy na ten temat rozmawiano właśnie cały czas steny problem czyli, podsumowując aktywnie zaktualizowania kobiety spośród grona tych osób, które mogły pracować są w wieku produkcyjnym, ale nie pracują nie, dlatego że są na bezrobociu tylko po prostu nie są zainteresowane opracowaniem próba dotarcia do takich osób i wciąganie ich na rynek pracy przez różne sposoby różne programy również tę aktywność państwa w tym zakresie może sprawić, że gospodarka będzie rozwijała się szybciej, a szybszy rozwój gospodarczy to właśnie zaś przekłada się z finalnie może nie tak szybko może nie tak bardzo tego się, żeby wszyscy życzyli, ale jednak przekłada się nawet na nas też na to co zostaje nam pozwala wprost zdecydowanie tak nie powiedziałyśmy nic na temat wieku przedemerytalnego i to jest bardzo duży problem w Polsce wynika on trochę historycznie z tego w jaki sposób próbowaliśmy MR innym radzi sobie z tą sytuacją bardzo wysokiego bezrobocia i właśnie te wcześniejsze emerytury będą wypychanie tych osób starszych z rynku pracy no teraz powinniśmy się naprawdę bardzo mocno przyglądać osobom 50 plus w jaki sposób ich zatrzymywać na rynku w jaki sposób pomagać znał te kraje skandynawskie po wprowadziły świetne programy pozwalające jak najdłużej pozostawać na rynku pracy właśnie po to, żeby te osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia były również aktywne zawodowo, bo u nas to stopa w po pięćdziesiątym piątym roku życia drastycznie spada my znów wraca do początku, czyli do paradoksu danych statystycznych, które pokazują, że bezrobocie w Polsce jest też bardzo niskie najniższe od 20 kilku lat to jest oczywiście dobra informacja, ale problemem jest właśnie ta druga strona 3 liczba osób, czyli liczba osób aktywnych zawodowo czy to przez co właściwie dzielimy te wszystkie nasze wskaźniki i mniej osób aktywnych zawodowo o tym, stopa bezrobocia wypada lepiej, ale to nie znaczy, że problem się nie rozwiązuje, jeżeli chodzi o liczbę osób pracujących i aktywność zawodową w ogóle społeczeństw już teraz nie tylko o kobietach mówił tylko w ogóle w całym społeczeństwie tak jest bardzo dziękuję za rozmowę spotkanie pani Julia Patorska Sedina jest była moim państwa gościem dziękuję bardzo kończymy teraz raport gospodarczy za parę chwil informacja rady taka sama ponieść Jakub Janiszewski i audycji połączenie raport Gos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA