REKLAMA

Postnarodowy pomysł na przyszłość. Czym jest EUtopia tłumaczył Stanisław Strasburger

Światopodgląd
Data emisji:
2017-05-19 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp dziś Agnieszka Lichnerowicz zaprasza na kolejną odsłonę światopoglądu z Berlina teraz zapraszam na rozmowę ze Stanisławem Strasburgera w pisarza menadżerem kultury rozmawialiśmy w Berlinie, ale Stanisław Strasburger mieszka też w Warszawie mieszkał w Bejrucie, a właśnie wrócił z kilkumiesięcznego pobytu w Południowej Hiszpanii i światu podgląd danych itp wsi co to jest utopia utopia to jest takie pojęcie, które chętnie się posługuje Rozwiń » zastanawiając się nad tym, jaka może być, jakby przyszło się najbliższa przyszłość nie jakaś przyszłość heroiczna Europe trzecie naszego najbliższego otoczenia, bo Europa w końcu my jesteśmy i letnim, kiedy właśnie się nad tym zastanawiamy się odnowić kilka takich punktów aspektów które, które dla mnie są ważne między pierwsza utopia w takim na płaszczyźnie politycznej tak jak wyobrażamy sobie system polityczny struktury polityczne, w których funkcjonujemy, jakby na poziomie europejskim my tu tutaj nawet nie przekonają przemawiają do mnie do mnie pomysły, o których sam wymyśliłem które, które prezentują dzisiaj tacy politolodzy jak w ratownikach 03 czy jak Robert ma na stałe, w których namówił otacza się przekroczenia perspektywy państwa Narodowego w kierunku stworzenia 1 EURp ejskiego państwa Republiki Europejskiej, w której wszyscy Europejczycy mają takie samo prawo głosu i mają takie same prawa przede wszystkim w ogóle na poziomie kontynentu prawa, które nie zakładają istnienie muzeum ubezpieczenie społeczne napięcia w systemie ubezpieczenia, które czy zasiłków dla bezrobotnych rozkładają funkcjonowanie tak jak to teraz mamy już poziomu państwa Narodowego, w którym jakby wszyscy mamy te same prawa jako obywatele Polski ćwiczyć niemieccy, żebyśmy te same prawa i obowiązki mieli na poziomie europejskim to jest 1 poziom Raby zatrzymał się na chwilę, bo myślę, że dla części Polaków to brzmi jak herezja, a dla drugich brzmi jak utopia co to znaczy przekroczyć perspektywę narodową państwa narodowe to są te, które dziś organizują życie społeczne ekonomiczne w i polityczne to i to one gwarantują nam stabilność taką, jaka jest tak właśnie możemy zagrać cały szereg pytań, bo po pierwsze, są, jakby mamy poczucie, że oczywiście, że i Bamako stabilnością i stabilność, jaką jest tak no zna się, że wstęp 8 stabilności trochę problem i może to być efekt bardziej funkcjonalne dla mnie tak i blenda dla dla mnie jak mamy do czynienia z kryzysem państ w narodowościowych z kryzysem, który polega na tym, że te państwa narodowościowe, która w końcu powstały nasze narodowe, które powstały, jakby w dziewiętnastym wieku powstały w pewnym kontekście politycznym zgodnie z pewnymi założeniami prawda ogólnie biorąc romantyczny miesiąc wyrastającym z oświecenia to są małe państwa, które dzisiaj właśnie niespełniające swoich podstawowych funkcji nie gwarantują bezpieczeństwa nie są w stanie kontrolować czy zjawisk gospodarczych, które są zjawiskami globalnymi nie, oferując żadnej atrakcyjnej perspektywy na przyszłości to co jest takim powszechnym urząd sam prawda na temat tego, że boimy się o młode pokolenie naszych dzieci i t d . która podczas ich perspektywami tego wszystkiego to państwo mam dzisiaj nie gwarantuje właśnie tak i może warto się zastanowić, jeżeli tak jest to możemy albo próbować reformować państwo albo możemy powiedzieć nie jak dalsze reformy tego systemu nie mają sensu, ponieważ za dużo zjawisko odbywa się poza winnej perspektywie właśnie w perspektywie globalnej albo przynajmniej wewnątrz kontynentalnej, ale to perspektywa ignoruje fakt, że istnieje tożsamość Polska w my Polacy jak Polak nie ma tożsamości Europejskiej to ta idea narodowa łączy ludzi w tym społeczeństwie byłyby w kwestii Solidarności odpowiedzialności to wokół idei narodowych zorganizowanej w nasze życie jest z dnia na dzień porzucić szyku tożsamości, ale tożsamość narodowa, ale też została wykształcona, jakby na mocy dawnego postulatu politycznego, który się rodził 19 wieku i sądzę, że jest tworem sztucznym jest tworem, jakby zrodzonym z ludzkiej ręki po co wtedy po to, żeby z różnych powodów, ale m. in. o to, żeby naraz legitymizacji nowej formy władzy tak myśmy władze wcześniej 181716 tak dalej wieku, która gdzieś tam związana była przesadzona, bo w kontekście religijnym oraz później ta władza stała się świecka pozostało pytanie czy w sieć ta powstałe nowe pytanie na jakiej podstawie tej władzy legitymizuje tak, skąd nasze bierze, dlaczego akurat ten ani inny człowiek ma prawo nami rządzić tak już się okazało, że pomocnym do tego żeby, jakby po uprawomocnieniu debat stworzyć to jest właśnie ten nic mit narodu w sensie etnicznym tak pewnej wspólnoty, która potrzebuje przywództwa nad ATA wspólnota, jeżeli popatrzymy na jakiekolwiek państwo narodowe w Europie brodaczy Niemcy 3 czy Francja ona powierzyła tworzona siłą tak po drugie, była zawsze to znaczy siłą np. może w nieprawda nie wiem przyjrzymy się na historię Francji i okresu nowożytnego, ale też okres rewolucji francuskiej później na Polańskiego, w którym różne ruchy regionalne były siłą tłumione, a decentralizacji garb siłą poznać, jeżeli popatrzymy na 19 wiek w Niemczech to jest okres dowodzi nieustannych wojen między tymi większymi mniejszymi państwami też podchodów politycznych i państewka ami niemieckimi, które ostatecznie zostały Zjednoczone do lub dostać cesarstwa niemieckiego DAX podobna sytuacja mieliśmy też w innych krajach prawda w Hiszpanii, której też do tej pory jak są bardzo we włoszech, jakby w w obu tych krajach mamy bardzo silne są do tej pory tożsamości regionalnej tak także mamy ten aspekt i w tym sensie wydają się że, ponieważ mamy do czynienia ze sztucznym ludzkim tworem, który stosunkowo młody spokojnie możemy się zastanawiać czy dzisiaj ten format czegoś potrzebne i pieszej na co myślę, że warto powiedzieć inwestorzy ten twór jednak dwudziestym wieku wyprowadził strasznych zbrodni w w Europie i my się ruszamy na nas na takie czy inne prawda zjawiska przymocować terrorystów i t d. na nie zapominajmy, że państwo narodowe no wytworzyły 2 tzw. wojny światowe, które kosztowały życie milionom ludzi, ale ta perspektywa jednak ignoruje może to mówi z perspektywy Polski, gdzie spoczęły w bardzo homogeniczne po prostu ignoruje ten trend, lecz ja trochę było mi wyobraźni nie starczała, jakie mielibyśmy przeorganizować całą społeczną psyche całą naszą identyfikację całe nasze nauczanie historii romansów wszystko to jest zorganizowane wokół idei narodu, ale nie musi tego przeorganizować możemy się odwołać do innej narracji innej opowieści możemy się odwołać do innych doświadczeń, które każdy z nas mają tylko każdy z nas ma ono jest takie powiedzenie prawda, że w każdej polskiej rodzinie jest, że tylko pytanie jest takie czy się do tego zdarzenia przyznaje czy nie i to jest właśnie ta opowieść to możemy się odwołać możemy, by kontynuować w wielu wypadkach do dzisiaj kontynuacją tradycji spychania tego środka i to wszystko jedno czy to będzie Żyd czy będzie Ukrainiec będzie Białorusin czy nie mieć to kolej jasno niechętnie posługuje się tymi określeniami, bo tak naprawdę chodzi po prostu człowieka, który posługiwał się innym językiem, który ten współczesny język Polski czy, które był wyznawcą innej religii niż ta, której my ewentualnie jesteśmy wyznawcami dzisiaj w i każdy z nas tego członka rodziny gdzieś ma tak i teraz pytanie czy w ramach tej swojej opowieści już na poziomie społecznym na poziomie politycznym, a ja się do tego przyznaje czy nie oczywiście w rodzinie polskich rodzinach pełna jest dramat tych związanych właśnie gdzieś tam zapominanie czy dziś wybieraniem taki właśnie skomplikowanej przeszłości, ale oczywiście całe mnóstwo wspaniałych opowieści rodzinnych, które właśnie obejmują takie doświadczenia zmiany miejsca zamieszkania i ludzi w Polsce patrząc na okres drugiej wojny światowej PRL -u zmieniło, jakby radykalnie nie w sensie też tylko przeprowadzenia Sienie zmniejszy miejscowości do większej czy do miasta, ale też zmienia tego regionu prawda związanego z przesunięciem granic i t d . to są wszystko doświadczenia, do których możemy się odwołać go do świadczeń tak samo konstytucyjnych fundamentalnych, jakby dla każdego z nas dla każdej rodziny w wy w Polsce, ale możemy doświadczenia spychacz wzdycha dziś w niepamięć roboczej, mówi że nie ma jesteśmy 1 z homogenicznej narodem, że każdy z nas ma doświadczenia, które gdzieś poruszają się między tymi 2 sferami tak tej tej sferze wielokulturowości wielu religijności wielojęzyczności i ty jesteś Homo wdzięczności Gessler o odpowiadają też pewnym fundamentalnym ludzkim potrzebom biura wątpliwości, ale wydaje się, że nie potrzeba tutaj żadnej dziś radykalnej rewolucyjnej zmiany każdy z nas to zmiany reguł zniesie nosi w sobie i tak te zmiany nosi w sobie w tym sensie, że ma te składowe tych właśnie tego co nazwać proces kolejnym elementem, jakby auto robi to Eurovii, która różni się od utopii tak utopia jest miejsce, którego nie ma EU to Piast greckiego to jest też dobre miejsce jedynie miejsce, które jak wierzę jest w zasięgu ręki to jest właśnie tempem kolejne elementy są znane tożsamości polifoniczne tak coś co istnieje też Naumann jako jako pewien termin techniczny, ale też jako pewien kierunek badań w też naukach edukacyjnych i koncepcja, która zakłada, że właśnie w procesie wychowania bez specjalizacji w procesie nauczania w programach w szkole odwołujemy się do tej właśnie tradycji do 1 przekazu polifonicznych tożsamości naszej rodzinnej naszej osobnik czy osobowościowe tak, a nie odwołujemy się do w tej tradycji mobilizujące, a w każdym razie próbujemy je jedno z drugą równoważyć w tym czasie musimy tutaj niczego nowego wymyślać czegoś wybierać niszczyć konstruować od nowa tylko dajmy się możemy tworzyć na tym co jest odwoływać się do tego zostało zaniedbane, ale wydaje się, że państwo czekać taka struktura Państwowa nie może być oparty tylko n p . na interesie gospodarczym albo tylko właśnie takim interesie obywatelskim mówimy o takim nowoczesnym patriotyzmie płać podatki i sprzątali na swojej klatce musi wiedzieć, jaki projekt emocjonalny kulturowy myli on jest zdefiniowany w Polsce wg właśnie idei narodowej może w Niemczech to są bardziej nawet regionalne historie opowieści i rzeczywiście to jest do wyobrażenia z perspektywy Polski to pomysł, żeby ludziom teraz po prostu nie stać na to, że to co słyszą teraz wydaje się niebywale utopijne, ale spotykamy się tutaj rozmawiamy w Berlinie i i za zauważyliśmy oboje, że w wielu kwestiach, spotykając rozmawiając z Walijczykami jesteśmy warszawiakami nos potykając się tutaj z Brytyjczykami czujemy, że łączy nas jako mieszkańcy Warszawy czy osoby, które wyrosły uchował się w Warszawie i mieszkańców Berlina łączy nas być może więcej niż łączyłoby mnie jako warszawiak na zginąć to nowość w jakiejś małej miejscowości na zachodnim Pomorzu w Polsce dla przykładu i tutaj z tą myślą jest pytanie o to do czego się odwołujemy tak znaczy na jakiej na, jakiej podstawie budujemy tę tożsamość tak też tę wspólnotę emocjonalną więź tak odwołuje się Europie odwołuje się właśnie do związków regionalnych tak to znaczy do związków, które są bliższe naszej rodzinnej opowieści i bliższe naszej sąsiedzkiej opowieści jak bliższe temu kontekstowej, z którym osobiście mam do czynienia tak jako indywidualny człowiek ma w gruncie rzeczy 40 milionowa 308 milionowa Polska 3 czy prawie 80 milionowe Niemcy jest gigantyczna kra i Darek i teraz wstrzymania się utożsamiam jako obywatel tego kraju mówią, że jestem Polakiem czy Niemcy tak tak naprawdę utożsamiam się z tym swoim regionalnym czy mogę być osobistym w takim rozszerzonym w sensie doświadczeniem tak i jest teraz wydaje się, że także tu warto zwrócić NATO NATO uwagę to jest właśnie też istotna część tego projektu politycznego utopii mianowicie, że z 1 strony mamy ten poziom tego państwa Europejskiego, a Zmyślony mamy poziom przynależności regionalnej tej przynależności, która jest przynależą, której de facto żyjemy, ale o, której być może w ten sposób nie mówimy w Polsce to tożsamość regionalna wydaje mi się, że wskutek ostatnich 70 lat historii jest słaba w Allianz to jest właśnie taka perspektywa, jakby trochę z lotu ptaka perspektywa opisu historyczna politycznego i myślę, że na poziomie tego opisu może moczy się boi wspaniałe raczy wiedzieć masz rację, bo boi bo jakby zostały zniszczone te struktury zostały często wyparte dzisiaj dialekt wyparte no różnego rodzaju prawda zachowania działania na poziomie społecznym kulturowym, które definiowały się, że odnosiły właśnie do takich tradycyjnych regionów, ale my ten pomysł, któremu wiemy jest jakby bonusem trochę innym on odwołuje się do tego osobistego doświadczenia poddaje, jakby stawia znak zapytania i pieniądze zachęca do refleksji nad tym czym jest ta nawet nasza tożsamość, jeżeli opisujemy no tak ja się czuje Polakiem, ale co to dokładnie znaczy, że ja się czuje Polakiem, a w kadłubie polskiego na jakie to są te potrawy czy rząd potrawy, którego trwamy babcia, która się urodziła w Warszawie 1 i druga dobrze, ale są inne potrawy niż gotowała babcia być może twoja, która mnie urodziła się być może, gdzie indziej i jeżeli rozbierzemy to słowo to pojęcie na drobne, bo to okaże się, że ktoś tą tożsamością polską niemiecką jakąkolwiek inną wadę wciąż będą duże problemy, dlatego że będziemy używać tego samego słowa, a będziemy myśleć o czymś innym tak i tu jest kolejny, jakby punkt Europy, który w, którym się wydaje ważne to jest punkt dotyczy języka dotyczy pojęcia którymi się posługujemy, opowiadając o tej naszej społecznej rzeczywistości ja niedawno, pisząc reportaż o tutaj berlińskich przedszkolach rozmawiałem z matkami tak się złożyło, bo to właśnie właśnie kobiety, których dzieci chodzą słuchy chodziły do właśnie tego tego przedszkola w kije pytam czy to było panie z różnych sfer, jakby panie z, że różne zwroty z historią rodzinną i pytałem się ich właśnie od tożsamość o ojczyznę o oto jak wyobrażają życie ich dzieci w jakim miejscu i t d. z kim te chciałyby, żeby te dzieci pięcio sześcioletnie czteroletnie się identyfikowała i 1 pisarzom mam oczywiście pewną wrażliwość może troszkę większą ma aneks na słowa inna na właśnie pojęcia i tutaj dla mnie nie ulegało żadnej wątpliwości, że te panie, które z 1 strony opowiadają w swoim oświadczeniu bez żadnego problemu bez żadnej żenady jako doświadczeniu wielowymiarowym wielokulturowym wielojęzyczny w momencie, kiedy zadaję pytania, posługując się tym właśnie językiem ojczyzny narodu tożsamości zaczynają się kłopotać się jąkać zaczyna się zastanawiać nad morze Berlin testament przyznano, ale moi rodzice są stąd, a dziadkowie to jeszcze stąd, a właściwie 1 z rodziny dziadków ze strony mamy to mówiła w tym języku, a ci mówili w tym ich już się pojawia problem, a jeszcze do Meritum chciałbym, żebyśmy co tu dobrze w Berlinie Berlin to jest moje miasto Berlin to jest moje miejsce, a moja ojczyzna jest gdzieś w punkcie x, ale w tym punkcie książka nigdy nie byłem z PiS ojczyzna i t d . tak dalej, jakby okazało się, że ten język, który mamy do dyspozycji w momencie, kiedy przenosimy się z opowieści rodzinnych, która funkcjonuje bardzo dobrze poczekam tu byłam tu użyję tu nic mieszkam w tym miejscu w tej dzielnicy chciałem, żeby moje dziecko znało taniec taniec we i możemy go problemu, żeby go jąkania słynna powieść opieramy się o narodowość tożsamość, bo ojczyznę i okazywało się, że zaczynamy się jąkać zaczynamy w walczyć z tym językiem to do jakich wartości od odwołuje się auto pionowo właśnie teraz organizują nam życie organizują nam życie kategorie narodowe religijne wydaje się z perspektywy polskiej chyba najsilniej w Brześciu brak klasowego teraz poparcie partyjne jest bardzo silną identyfikacją coraz silniejsza niestety w jakiej wartości zatem odwołuje się projekt euro to obja w tych kulturowych co ma w czynić rzeczy ludzie czują się z rodakami braćmi nie wiem siostrami ich mistrza EU to ja tak jak wszystkim to nie jest zamknięta koncepcja tak to jest to jest pewien, że pewien pomysł jak próbować rozmawiać o zmieniającej się rzeczywistości rzeczywistości ta rodzina na potrzeby, więc to nie jest oczywiście także ja tutaj z rękawa wyciąga gotową koncepcję polityczną, ale wydaje się, że o 2 wartości jednak takich bardzo humanistycznych wartości ludzkich, w których zaczynamy od tego zupełnie podstawowego poziomu takiego poziomu, w którym jesteśmy ludźmi i jakby naszym tym pierwszym dążeniem jest dążenie do szczęścia jest dążenie do tego, żebyśmy się dobrze czuli my i nasi najbliżsi tak i mając poczucie od nas samych i z drugiej strony zakładając, że większość ludzi, z którymi mamy do czynienia też do tego dąży to jest ta płaszczyzna, na której które możemy zacząć rozmowę z soli oraz Solidarności PAX Solidarność oparta na przekonaniu o tym, że nie chcę sobie zrobić krzywdy nawzajem chcemy wspólnie ułożyć sobie życie wspólnie w tej samej dzielnicy w ten sam bloków do zamieszkania w tym samym mieście tak, żebyśmy byli z niego możliwie najbardziej zadowoleni i to jest ta to jest ten pkt 0, którego możemy wyjść myślę, że jeszcze 1 ważnym ważnym elementem, który myślę, że warto warto wspomnieć Yamaha toffi to jest element właśnie komunikacja emocjonalnej tak to znaczy tego na ile by nasze emocje są pełnoprawną częścią społecznego politycznego dysków znajdziemy sami do tych emocji się przyznajemy autentycznych emocji, jakie mamy i na ile jesteśmy skłoni wysłuchać sposób najpierw otwarty i bezwarunkowy wysłuchać drugiego człowieka w kwestii tego, jakie są jego emocje, jakie są jego odczucia, jakie są jego potrzeb tak tutaj odwołuje się do do koncepcji komunikacji bez przemocy koncepcji, która sprawdziła się też jako jako taki czysto techniczne narzędzie mediacji konfliktów czy właśnie w Palestynie Izraelu czy czy na Bałkanach koncepcji, która pozwala, by odejść od zysków z racji odejść od tego, że zastanawiamy się czy to ja mam rację czy ty masz rację i przejść do dyskursu jak czuje to powiedz co ty czujesz i drugiego poziomu, w którym mówię dobrze ja bym chciał ja bym się dobrze czuł żebyś, gdybyś ty zrobiła to czy tamto w stosunku do mnie, a ty powiesz, że dobrze się z Radomia zrobił to czy tamto i w momencie, gdy my sami przed sobą najpierw formujemy coś takiego, a w drugiej kolejności formujemy, toteż przed drugim człowiekiem nie będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie czy to ja mam rację wsporze czy ty masz rację wsporze tylko będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie jak współżyć pojazd mieszkamy w tym samym domu w tym mieszkaniu czy w tym samym mieście jak współżyć, żeby twoje potrzeby emocjonalne moje potrzeby emocjonalne były możliwie najbardziej zaspokajane wolę się, że Ulrike Guerot odwołuje się do wartości Republiki francuskiej i rewolucji co prowadzi do kolejnego pytania jak bardzo to jest utopijny, bo myślę, że z perspektywy Polski to jest wydaje się bardzo utopijne jak bardzo długo czeka koncert propagują intelektualiści teoretycy wizjonerzy jak bardzo masz poczucie, że do przenika do społeczeństwa tu w Niemczech jam seryjnie Echa tu sprawę do konkretu właśnie berlińskiego niemieckiego myślę, że ta perspektywa jest jak najbardziej obecnej mamy do czynienia jak najbardziej z takimi 2 mnie, bo płaszczyznami, w których życie społeczne się toczy i te płaszczyzny niestety one nie zbiegają się właśnie moim zdaniem też z powodu istnienia państwa Narodowego, które może nie przystaje do tych realiów społecznych na 2 płaszczyzny się nie zbierają wart jest 1 płaszczyzna tego właśnie lokalnego życia i lokalne życie nawet nie regionalne ale kiedy rzeczywiście bardzo bardzo lokalne to jest ta płaszczyzna, który też dokonać integracja i ma w dużym stopniu na dokonuje się o rów pozytywnie przebiega pozytywnie tak, a z drugiej strony mamy jakby tę perspektywę polityczną, w której mamy do czynienia z niebezpiecznymi zjawiskami zjawiskami, które obserwowałem też w pracując w Libanie i pisząca o Libanie, który ma kilkudziesięcioletnie doświadczenia w tym współczesnym dwudziestowiecznej Invest pierwszy wiecznym okresie właśnie z uchodźcami ludzie w sposób strukturalny związany przyjęto dużą ilość uchodźców, ale z drugiej strony zabronione partycypacji zabroniono im udziału w życiu społecznym w życiu politycznym kraju nie zabroniono idealnie wyszło niewiele, żeby zakaz był zakaz, dlatego że no ja go zgodnie zobowiązującym prawem w Libanie jednak dostęp do rynku pracy dla Palestyńczyków jest ograniczony bardzo ograniczone mówiąc eufemistycznie prawo o Niemcach nieruchomości tak dalej tak dalej jest de facto znakomita większość Palestyńczyków tych, którzy nie są naturalizowany ani nie mają żadnych szans uczestniczenia w życiu politycznym i społecznym kraju twierdzą, że to jest chore prowadzi do tego, że wojna libańska kilkunastoletnia zaczęła się od obozów palestyńskich na tył to jest może dosyć skomplikowana sprawa się, że to jest zbyt duże uproszczenie, żeby tak powiedzieć, ale odwołuje się tego przykładem libańskiego tylko po to, żeby, żeby powiedzieć, że to jest kraj, które są stosunkowo bliski geograficznie i jakby kulturowo i je kraj, który ostatnio przerobił doświadczenie, które z 1 strony mamy sympatię społeczną w dużej w dużej w dużej części społeczeństwa dla uchodźców tak to co mamy też w Niemczech, a z drugiej strony mamy państwo mamy system prawny właśnie państwo nie jest państwo, że narodowe w tym biegu stanie się naszym europejskim, ale jednak dziś takie podobne szczególnie właśnie ty prawnej strony państwo, które tych ludzi wykluczonych tak konkretnie przykład no właśnie w Kluczach choćby w tym, że nie pozwala im legalnie pracować w sieci pozwala tylko procedury pozwalające NATO trwają tak długo, że de facto oni przez 2 lata na przednie mogą legalnie pracować z NFZ mówią Niemcy czy Libanie Liban i Niemczech w Niemczech w Niemczech sytuacja jest taka, że podaż pracy można dopiero po uzyskaniu statusu uchodźcy czy jakiekolwiek innego legalnego statusu pobytowego co w Niemczech w wielu wypadkach trwa latami tak my musimy zachować tę sytuację, w której ci ludzie, którzy tutaj trafili właśnie jako uchodźcy czekają na rozwiązanie na ustalenie tego swojego statusu pracować nie mogą liczyć, gdy tekst miał prosić podsumować te 2 jest taka, że to nie jest żadne starcie cywilizacji czy starcie kulturowe, że o tym czy ta integracja się uda czy nie zdecyduje to czy państwo włoży odpowiednio dużo wysiłku, żeby ułatwić poprzez wyzwolenie pracy pieniędzy na naukę języka i t d. tak rola państwa tutaj jest taka, żeby nawet możliwe wkładać dużo pracy i pieniędzy tylko przede wszystkim stworzyć warunki, by stworzyć ramy prawne stworzyć możliwości tego, żeby ci ludzie uczestniczyli na pełnych prawach wżyciu społecznym wtedy też można wolontariuszy jest wolontariuszy oczywiście po 1 po drugie, stan jest bardzo dużo, ale ci wolontariusze nie mogą zmienić tej właśnie struktury tego systemu i tu moim zdaniem znowu jesteśmy przy przy kwestii tej mianowicie, że do państwa narodowe nie spełnia tej swojej funkcji tak państwo narodowe, które są powołane do tego, żeby tworzyć pewną tożsamość narodu jako ex im tak, jeżeli się przyjrzeć na Niemcy historia niemieckości pismaka to można popatrzeć na 4 programy szkolne tak jak one były konstruowane i jaką jaka opowieść była tworzona dotycząca, jakby opowieść, którą wszystkie dzieci w tych nowych Zjednoczonych Niemczech miały miały miał się uczyć bowiem postulat, na które został sztucznie stworzony i to państwo ze wszystkimi jego strukturami wyrosło, jakby z tej koncepcji tego postulatu z tego założenia i teraz oczywiście w sytuacji, w której mamy do czynienia z takim jakby pozornie radykalnym przełamaniu tego porządnie radykalnych przełamaniem tej perspektywy narodowościowej w sensie etnicznym to państwo po osobistym radzi tak właśnie czym tak na koniec Niemcy sobie radzą czy nie radzą czy te talenty pyta on olbrzymi wysiłek, jaki jest związany jednak z tym, żeby po ponad 1 000 000 ludzi prawdopodobnie zintegrować dzwonić byli samodzielni czuli się tu dobrze nie byli sfrustrowani byli akceptowani przez Niemców Niemcy akceptowali czy przy czym czy tak ci instynkt podpowiada dziennikarski pisarski, że dojdzie w dobrym kierunku czy złem no mamy 2 sprzeczne tendencje bym powiedział jednak tendencja jest właśnie na poziomie tych regionalnych lokalnych działań powiedział, w której się w dużej mierze barwa żółta i działania natomiast napotykają na całe mnóstwo barier związanych z tym jak skonstruowane jest państwo i tę barierę w tym doświadczeniu tych ludzi konkretnych też tykającą niezmiernie frustrujące i n p . no np. właśnie to, że praca, której w legalny sposób nie można tym ludziom zaoferować wraca poprzez czarny rynek wart wraca w tym sensie, że to samo miejsce pracy, na które chętnie pracodawca zatrudnił, by osoby czekające na ustalenie jej statusu uchodźcy nie może tego legalnie zrobić coś zrobi to nielegalnie a jaka czy możliwa jest integracja i podaje taki skrajny przykład często, ale jednak integracja kobiet, które przyjeżdżają tu zawsze syryjskiej nie mają wykształcenia trudno przyjdzie im nauka języka zajmował się czym innym inaczej miał też życie, a ułożono lądują w środku wielkiej metropolii, gdzie ważne jest posiadanie na jakiś kwalifikacji do pracy czy 3 czy można w tym wieku też tak zmienić radykalnie czyjeś życie, ale myślę, że moglibyśmy też, by odwołać się do naszego polskiego doświadczenia w okresie drugiej wojny światowej, kiedy w końcu miliony ludzi trafiły z małych miejscowości wiosek trafiły do dużych miast tak i nie ma oczywiście różne były związane z tym mniejsze czy większe trudności, ale ostatecznie takie procesy odbywają się też, że bez napływu jakiegoś radykalnego tak medialnie spektakularnego jak teraz mówimy o uchodźcach syryjskich, ale wcześniej byśmy, choć w końcu z krajów bałkańskich przyjęliśmy uchodźców bez związku Radzieckiego i RM, kto to są procesy, które regularnie się odbywają ludzie z małych miejscowości ludzie z niskim wykształceniem trafiają nowe środowiska trafiają nowe otoczenie jest dla nich oczywiście wyzwanie oczywiście jest to wyzwanie też dlatego otoczenia, które trafiają jest to wyzwanie dla sportu państwo, ale są procesy nowa nie sąd procesy, które co, do których nie można byłoby przestudiować doświadczenia przeszłości i zastosować te doświadczenia są pozytywne, ale jako szef gdańskiego brutalnie do takiego sporu polityczną partyjnego, który ma miejsce widzimy, że w ostatnich latach, nawet jeżeli zostało zatrzymane i spektakularnie Marine Le Pen nie została symbolicznie rezydentką we Francji minutą widać opór ludzie głosują powszechniej niż jeszcze 10 lat temu na partie, które mówią nie takim projektom, które mówią my chcemy dla siebie w swoim kraju Narodowym państwie Jaś to jest dosyć skomplikowane, ale myślę, że zamiast pytać, dlaczego ludzie głosują na Marie Le Pen warto raczej zastanowić się, jaki był alternatywy na kogo będzie zatem nie mogli głosować i akurat we Francji na tych szatana było sporo, ale dlatego, że przegrała NRA natomiast jak w Polsce mamy już, gdy ten problem troszeczkę, jakby bardziej złożone w tym sensie, że takich alternatyw atrakcyjnych alternatyw no bo mamy jak się wydaje niewiele i myślę, że to jest to jest rzecz, która na, którą warto zastanowić na poziomie Polski czy na poziomie Niemiec, ale też na poziomie właśnie Europejski na ile ten projekt Europejski, który w końcu w naszym pokoleniu w tym pokoleniu wcześniejszymi tych wszystkich, jakby w decyzji Polaków, którzy w końcu z mieszkańców Polski którzy, którzy wierzyli w Europę zjednoczoną Europę chcieli, żeby Polska stała się częścią tak dalej i czasie trasą Europą stało ze jakaś duża część tych ludzi, którzy w ten projekt, jeżeli teraz w niego wierzyć przestali tak i system ten projekt przestał być dla nich nośny przestał być dla nich ideą przestał być dla nich emocją ptak, która pociągałaby ich działania, bo pociągami do powiedzenia nie perspektywa Europejska to jest ta perspektywa, do której dążyłem, do której pracowałam, do której na której podawano się różne wyrzeczenia i t d . żeby moje dzieci tę perspektywę miały prawda czy moje wnuki i t d. jakby co się stało i czy możemy się tutaj odwołać się do jakiejś wizji Daria ma na koniec, który z polityków europejskich odwołuje się do wartości auta o PIT nie wierzę w 11 i nie sygnał to hasło jednak wciąż dosyć abstrakcyjne bardziej właściwe właśnie intelektualistom na tym etapie niż partiom politycznym ale kto jest nadzieją tego projektu, a ja bym sobie dzisiaj by zaprotestować, że te nie są to nie są żonkile intelektualistów tylko moim zdaniem to jest próba innego języka dopisanie tej samej rzeczywistości rzeczywistości, w której żyjemy pośród poddania jej refleksji czy opowiedzenia jej winny sposób, aby ta sama rzeczywistość tak sądzę, że nie ma żadnej rewolucji na rzecz polityków ja szczerze mogę sprowadzić do konkretów i powiedzieć, że wydaje mi się raz w perspektywie wyborów parlamentarnych w Niemczech ma taką szansą jest jednak SPD, czyli partia Socjaldemokratyczna partia natomiast nie CDU Angela Merkel zamierza Emmanuel Macron będzie teraz takim zobaczymy myślę że, że Macron ma szansę wiary przywrócił wiarę z dużym zastrzeżeniem tak to znaczy myślę, że Macron na tyle na ile polityka znowu na poziomie państwa Narodowego jest w stanie tych też mieć dużo nie jest w stanie zmienić dawkę trzeba powiedzieć na tyle ile jest stanie jest duży znak zapytania czy rzeczywiście te kilka lat, które teraz są przed nim zostaną wykazane do tego, żeby odbudować się przebudować wizję Europy tak i z pewnością niepotrzebna są politycy, którzy mówią, że wizja jest czymś czym należy dostać skierowanie do zakładu psychiatrycznego tylko wizja jest czymś, o co musimy walczyć o to byśmy się starać i wizja to jest coś co ostatecznie tworzy na motywację do działania politycznego i telewizji w Europie zabrakło i mam nadzieję, że Macron będzie osoba, która do tej wizji potem wizji będzie chciała sięgnąć światu podyplomowych gender GAP się program przypomnę nadawaliśmy dziś z Berlina, bo tu odbywa się polsko-niemiecką ukraińskie forum na temat sytuacji młodzieży na Ukrainie forum jest organizowany przez polsko-niemiecką współpracę młodzieży i patronat nad tym spotkaniem ma radio TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA