REKLAMA

Czy Ziobro jest karą za grzechy sędziów?

Świat się chwieje
Data emisji:
2017-05-21 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam państwa Grzegorz Sroczyński świat się chwieje zapraszam co niedzielę po dziewiątej dziś naszym gościem jest sędzia Waldemar Żurek sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie członek krajowej rady sądownictwa dostał zresztą chyba największą liczbę głosów sędziów, kiedy kandydował jest też rzecznikiem krajowej rady sądownictwa witam pana witam pana witam państwa bardzo serdecznie przy krajowej radzie sądownictwa działa komisja problemowa ds. powstania domu sędziego Rozwiń » seniora mnie to bardzo cieszy podobało się sędziów emerytów to jest niewątpliwie ważna sprawa, ale chciałem zapytać, dlaczego nie działa komisja problemowa ds. wyjaśnienia wyroków reprywatyzacyjnych właśnie to zagadnienie, które chyba najpier w powinni załatwić parlamentarzyści my, dlatego że ustawodawca mógł się uporać z tym wiele lat temu tak naprawdę sądy są wykonawcom prawa i dzisiaj mamy taką sytuację, że politycy mówiono źle się działo przy reprywatyzacji, ale tak naprawdę nikt wg mnie do tej pory nie wykorzystuje instrumentów, na które pozwala obowiązujące prawo to musimy mieć świadomość, że zawsze jest także przy okazji zmian tak poważnych ustrojowych, jaki się działo w naszym kraju dzieją się właściwie nadal Lena istnieją grupy, które chcą na tym zarobić także w sposób przestępczy i teraz sądy wykonywały prawo, które wtedy obowiązywało myśmy apelowali wielokrotnie pamiętam, bo przecież jako sędzia działam społecznie od lat, kiedy prosiliśmy o ustawę reprywatyzacyjną, która pozwalała załatwić sprawę raz na zawsze i dobrze, bo to mieliśmy w różnych miejscach w Polsce tam, gdzie te nieruchomości, zwłaszcza w tej nieruchomości osiągały duże duże ceny my mieliśmy właśnie 3 właścicieli, którzy starali się odzyskanie swojego mienia czy też osoby, które w różny sposób się pod upowszechnienie panie sędzio, ale ja to wszystko rozumiem, bo wyjdziemy teraz dywagacji w latach dziewięćdziesiątych ciężkim losie polskiej transformacji pan powie, że politycy nie uchwalili Ziobro powierzył to wasza wina tak się będziemy przerzucać na konkretne pytanie no i Andrzej Zoll o błędach prof. Andrzej Zoll o błędach sądów przy reprywatyzacji mówi tak reprywatyzacja reprywatyzacji powinny się przyjrzeć krajowa rada sądownictwa lekceważenie tej sprawy jest bardzo dobrym argumentem dla sił politycznych, żeby ograniczać niezależność sądów i dalej cały czas są środowisko prawnicze musi się oczyścić lekceważenie miastu nie zrozum mnie rozumnych decyzji prawnych w sprawach reprywatyzacji daje broń tym, którzy chcą podporządkować sądy władze 1 człowieka zgadza się pan z profesorem colę po części się zgadza tylko musimy tego oczyszczenia dokonywać za pomocą speckomisji czczona będzie przy krajowej radzie sądownictwa czy teraz taka, jaką tworzy minister, jaki tylko przy pomocy tych instytucji prawnych, które są jak twierdzą, że zarówno prokuratura jak i sama procedura, która dzisiaj jest funkcjonuje pozwala na wyprostowanie nawet najgorszy wyroków sądów, bo proszę zwrócić uwagę na jej prokurator, który dzisiaj zajmuje się nazwijmy to kolokwialnie jakimś przekrętem przy zwrocie nieruchomości może dokonywać wpisów w księgach wieczystych, czyli wnioskować do sądu tzw. zabezpieczeń, że toczy się sprawa, która dotyczy tej sprawy tak, żeby ta nieruchomość np. niebyła przedmiotem dalszego obrotu może zajmować się majątek, jeżeli podejrzewa kogoś o przestępstwo znowu za pomocą sądu mamy wreszcie instytucję wznowienia postępowania sądowego 1 z podsta w do wznowienia jest wyrok został wydany za pomocą przestępstwa czy też właśnie nowe fakty dowody, których sąd nie miał w chwili wydawania tego wyroku, bo nie chciał być np. no może możesz tak to zastosował kopiuj wklej prawda i tak, ale to nie upraszczają, dlatego że ja pamiętam te sprawy ja byłem wtedy sędzią w sądzie dla Krakowa-Śródmieścia i pamiętam te akty notarialne z całego świata, które spływały tam mylić następcy prawni mieliśmy np. osoby po mieliśmy Kazimierz w Krakowie osoba pochodzenia żydowskiego, gdzie była prawda książka imion okazuje się, że był na wkład z tą rodziną nazwisku Horowitz zupełnie Sowa niespokrewnionych, ale w księdze jest wpisany Józef Horowitz syn Józefa i nagle się objawia prawdę jego wnuk, który wywodzi aktami zagranicznymi często, że on jest właśnie tym, który przychodzi dzisiaj potem nieruchomość ja pamiętam, że na takich zebraniach sędziowskim bowiem powinna powstać przy policji specjalne biuro ds. badania dokumentów zagranicznych przed dokumenty są podrobione czy są przerobione domy znają sprawą mieliśmy także ograniczone możliwości badania konkretnych właśnie dokumentów tego typu, więc myśmy korespondowaliśmy krajami z zagranicy, żeby sprawdzić np. czy ten akt to nie jest szwindel mieliśmy wreszcie przypadki nawet 11 z telewizji pojechała wtedy do Lwowa, gdzie był w pewnym archiwum państwowym urzędnik, który na papierze z epoki pismem z epoki sporządzał fałszywe testamenty ja się chmury taki Itaki za to, że ten pan ukrywała mnie podczas okupacji zapisuje mu kamienicę położoną w Krakowie tam i tam za odpowiednią opłatą w dolarach ten człowiek sporządzał pismem archaiczny na papierze właśnie z okresu wojennego takie fałszywe testament to zostało właśnie przez dziennikarzy śledczych wykryte no ale wydaje się, że w nie było takiej instytucjonalnej ochrony, która by zapobiegła z tego typu zdarzeniom, ale w skali takiej całego kraju i teraz jak do tego podejść dzisiaj to bym chciał właśnie odpowiedzi na to, bo musimy zmierzać do konkluzji, którą pan profesor co postawi mamy prokuratora generalnego i mamy instytucje prokuratury, a my jako sąd jesteśmy od sądzenia my nie możemy też dokonywać wykładni wyroku sądu sprzed 15 czy 20 lat, bo nie mamy do tego podstawy prawnej możemy oczywiście zrobić analizę naukową tylko co zapytamy sądów pokażcie nam wszystkie sprawy, gdzie dokonano sądowego zwrot mienia, bo pamiętajmy, że bardzo wiele tych zwrotów najczęściej dokonywały się w trybie urzędniczych, czyli gmina najczęściej gmina zwracała i czasem jak był spór, kto był sąd Administracyjny bądź też sąd cywilny i teraz wszędzie tam, gdzie ma, gdzie mamy sygnały prokuratura właściwa dla miejsca położenia tej nieruchomości zazwyczaj tam dochodziło do jakich przestępczych działań powinna przyjrzeć się tą sprawą zrobić kwerendę tam, gdzie jest dokonano zwrotu nieruchomości to prokurator powinien wnioskować do sądu albo wznowienie postępowania i pokazać, że są fakty dowody nowe, które sam nie widział albo wykazać temu sędziemu temu składowi sądu temu, że sąd albo przez niedopatrzenie w winę nieumyślną albo wręcz świadomie dopuścił się wydania niewłaściwego w roku natomiast mówienie w mediach przez polityków, że sądy ponoszą za to odpowiedzialność dawanie przykładów prawda kurator dla nieznanego z miejsca pobytu, a ten nieznany z miejsca pobytu prawda miasto 40 lat ja bym prosił, żeby ministerstwo dawało konkretnych sygnatur, bo na razie mówimy w kwestiach takich takiego przerzucania się sporem politycznym, dlatego że jest zapotrzebowanie dzisiaj, że wycena usług adwokatów obciążyć odpowiedzialnością za to na dzień zostało załatwione w parlamencie przez lata ja bym chciał, żeby to nie robiła to komisja ludowa nie właśnie należy to robiły w latach 2 jest realny instrument tak tylko silny cały czas w tym takim tańcu pochodzimy, w którym Ziobro opowiada, że to wina sądów prawda pan opowiada, że to wina polityków w ogóle to się tezami prokuratora prokuratura my nie możemy z tym zacznę, jeżeli Zoll dosyć jasno Mirosław nie są wypowiedzi Ziobry, który nie rozumiem co dosyć jasno, mówi że reprywatyzacja to skandal, że KRS powinna się tym temu przyjrzeć ja uważam, że to byłby świetny pomysł, dlatego że mielibyście argument, że nie jest jeszcze kastą, która ma to wszystko w nosie tylko 1 powoła liście, jaki zespół, który się na poważnie tej sprawie przyjrzy to wywołać również bardziej pan był bardziej wiarygodna firma ma pan rację tylko my działamy jednak na podstawie prawa i bardzo często spotykali się zarzutami polityków gdy, gdy mieliśmy pomysły, które wykraczały prawda poza tym zakres, który po, ale za sytuację nadzwyczajną, jeżeli sędziowie teraz powołują Kongres nadzwyczajny i chcą się bronić przed nawałnicą, którą urządzał wam Kaczyńskiemu z Ziobrą to może również trzeba pewne niestandardowe metody zastosować taki pokazanie ludziom swoją lepszą twarz dywan co ja bym chciał, żeby ten Kongres był takim zaczynem, z którego urośnie ciasto i taką mam nadzieję, dlatego że tam się spotykają wszystkie środowiska, które znają ten problem naprawdę od podszewki i ja wierzę w to muszą poczekać do niedzieli, bo rzeczywiście my do soboty, czyli już dno, by zobaczyć, jakie są efekty tego Kongresu i po tym, kongresie ja wierzę w to, że powstanie coś takiego między środowiskowa komisja jak chuligan nie nazwiemy, która będzie proponowała rozwiązania prawne będzie też wskazywać ścieżki jak wybrnąć z tej sytuacji, ale nie sądami ludowymi nie populizmem tylko rzetelnym rozwiązanie każdej sprawy ja jestem przeciwnikiem populizmu, dlatego że wydają się, że w sprawach reprywatyzacyjnych o tyle populizm jest potrzebne, byleby był zgodny z prawem, że ludzie, którzy dostali po łbie przez 10 lat przez dziką reprywatyzację powinni dostać jakiś rodzaj takiej satysfakcji moralnej i stąd pewnie nie tylko moralne, bo jeżeli kogoś usunięto prawda bez praw ludzkich rąk tak jest nie tylko moralnej nad oczywiście ma pan rację krótkie pytanie czy Kongres, który powołał zespół d s . w domu seniora jest wstanie mógłby formalnie powołać zespół ds. zbadania wyroku reprywatyzacyjnych czy też możliwe a, gdybyśmy spojrzeli na to od od strony problemów z wymiaru sprawiedliwości związanych z orzecznictwem tom rzeczywiście analizujemy jak pracują sądy ja powiem panu tak cholernie mu pytanie wprost czy może KRS powołać taki zespół utrzyma taką władzę, że może zabrać się przegłosować mamy zespół tak jak pan zespół z prawdą uczyniono to mamy zespół ds. reprywatyzacji u nas ten problem, że jesteśmy tym ciałem kolegialnym mieszanym polityczno sędziowskim i często jest tak, że nawet bardzo dobra inicjatywa może się rozbić podczas zwykłego złoża gazu, bo pewnie przyklasnęli to ja mogę z pan zadeklarować, bo widzę, że ten temat rzeczywiście jest żywy, że ton dyskusji podajemy na najbliższym posiedzeniu prezydium, które krajowej rady sądownictwa co prawda nie jestem członkiem prezydium, ale jako rzecznik wchodzę uczestniczy w pracach każdego prezydium i zawsze jestem na posiedzeniu plenarnym i powiem szczerze, żeby w kuluarach rozmawialiśmy o tym, sobie przypominamy rozmowę z przewodniczącym Zawistowski im właśnie dotyczącym tych nieprawidłowości przy powoływaniu kuratorów dla nich stan jest miejsce pobytu no bo mamy i mamy jeszcze drugi rodzaj kuratora kuratora spadku i oczywiście, kiedy widzimy po wieku, że osoba, która jest wpisana w księgach jako właściciel no bo statystycznie rzecz biorąc dawno nie pozwalają żyć to możemy powołać instytucję kuratora spadku, który ma poszukiwać spadkobierców ustalać masę spadkową i ten sposób w jaki zaczęliście potwornie trudne, bo większość tego mienia to mienie pożydowskie po Holokauście, gdzie naprawdę mamy osoby, które ja pamiętam sprawy sądu Śródmieście, gdzie przechodził człowiek, który miał zaświadczenie z czerwonego krzyża jak się nazywa ją pamiętał, gdzie mieszka, ale on był dzieckiem i on w ogóle nie nikt nie był w stanie wykazać jedynie do Jana zdobył w gorzowie znowu brniemy w skomplikowaną materię, która jest dla wszystkich ludzi wszyscy wiedzą, że to skomplikowane natomiast rozumiem, że byłoby to możliwe bank czy ja podejmę taką próbę, dlatego że mówiono o KRS jest organem kolegialnym zaraz będziemy mieli, bo takie rzeczy się zdarzały np. zabieraliśmy głos przy Trybunale Konstytucyjnym mer tona to głosy polityków były takie to nie jest nowa KRS sędziowie Trybunału to nie są sędziowie, gdzie KRS powinien się wypowiadać w sprawie jesteśmy przeciwni były naprawdę ogromne boję czasem, żeby przyjąć czy skargę do Trybunału czy jako jakąś uchwałę krajowej Dragon to jest właśnie w antypolskiej kurczyć Richards ona znaczy przepraszam, kto jak niekaralność jest, w którym ma dbać o niezawisłość sądów też jakość wyroków i ma przecież władzę dyscyplinującą nad sędziami prawda gotowy prowadzić postępowania wysyłanie lokale dyscyplinują jest uruchamiamy postępowania, ale zachęcają też minister natomiast prowadził rzecznik dyscyplinarny i sądy dyscyplinarne, które są jawne zresztą na oczy niektórzy zapominają natomiast wieszano musielibyśmy znaleźć takie punkty, dlatego że MEN tym narażamy się na ostrzał polityczne, jeżeli zabieramy głos tym razem nie robią się narażać na strzał polityczny, ale dość większy, ale proszę mi wierzyć, że ja z różnymi inicjatywami wychodziłem czy też zabierałem głos publicznie i często naprawdę na posiedzeniach rady byłem atakowany rada np. spotyka się z radami, gdy krajowymi innych krajów czy też przedstawicielami rady Europy przychodzi do nas ambasador Niemiec, bo jest akurat wizyta kanclerza Niemiec wymiar sprawiedliwości jest ważny dla naszych sąsiadów i prosi o spotkanie z przewodniczącym rady co się dzieje 1 z polityków naradzie mówi Szymon dopuszczamy się zdrady stanu w ogóle, jakim prawem prowadzimy własną politykę zagraniczną, a wymiana pomiędzy radami jest czymś naturalnym torze jakieś państwo interesie psuje się tym jak u nas Lwów miasto liści funkcjonuje czy też, jakie są problemy, które widzimy gołym okiem, więc te zarzuty są takie, że proszę mi wierzyć ja ja bym bardzo chciał jedyne jedynymi osobami, które by był niezadowolony z tego, że wypompować taki zespół ds. przetrzymywania wyroków reprywatyzacyjnych i wybrania najbardziej kurzy kuriozalny i do walenie do walenia Parus, a sędziom dyscyplinarek być może byłoby środowisko wasze sędziowski nikt by z żadnych zarzutów z tego powodu nie my nie robią myślę tylko, że to jest po prostu cholernie dla KRS niewygodne nie do końca tak to wie pan nie jest prostą powiedzieć sobie tak, a teraz wszystkie sądy, które macie jakieś wyroki z którejś z, który się wstydzić się to związane z reprywatyzacją teraz te wyroki nam szybko dajcie to my będziemy tu chcieli, dlaczego to robić sądy no jak to zrobić przez ogłoszenie publiczne powiedzieli medialne, ale skąd wydają się sprawnego młodego sędziego, które poszczą obok najbardziej cool kuriozalne sprawy z mediów, które było opisywane zebrał powiedzmy 50 takich najbardziej dziwacznych spraw i tym 50 sprawa się przyjrzeć zobaczyć, gdzie sędziowie popełnili błędy czy, dlaczego popełnili w ich czyn popełnili no wie pan nie ma możliwości, żeby nie popełnić dlatego, że jeżeli zarówno Zoll, jakim Łętowska jak inne życzliwe środowisku osoby mówią, że tam były kuriozalne rzeczy siedziały nie mówią o żadnym łapówkarstwo i kilku umów o lenistwie o uwielbieniu Świętego prawa własności przez sędziów o zasadzie kopiuj-wklej to dotyczy oczywiście małe grupy sędziów, ale jednak warto by się temu przyjrzeć ja panu powiem jak to często wyglądało doszło do zmiany właściciela, czyli miejsce jakieś osoby prywatnej wpisuje się nowy właściciel, czyli następca prawny, który powinien być realny ja występuję np. pozwami eksmisje nimi są tu i teraz tak my mamy domniemanie o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych też takie magiczne słowo, które mówi ten, który jest wpisany jako właściciel to są już w procesie to jakby pośredni brak zatrudnienia chyba od nowa duma księgi wieczyste, czyli VAT gmina zwróciła kamienica nie było sporów albo spory zakończył się przed sądem administracyjnym wpisano własność ja teraz mam tylko sprawę eksmisji tego lokatora mówi Kaja to nie poznaje tego właściciela to na pewno nie jest jego syn takie zarzuty przedstawia, ale z drugiej strony na eksmisję jest taka, że właściciel wypowiedział skutecznie ten właściciel skrzyni i teraz chce odzyskać swoją własność, a ja patrzę tylko ona sięga, więc ja powinienem być jednocześnie sędzią śledczym jest prokuratura tak to znaczy przecież Polski sędzia mamy ten tytuł zasady, że Polski sędzia może domagać dodatkowych dowodów tak, ale to jest innego nie można wykraczać poza taki dowód w postaci księgi wieczystej wtedy byśmy mieli państwo, które kwestionuje wszystko powinno się to dziać prawidłowo tak ten obywatel, którego się zbuntuje idzie do tego prokuratora, który z rzecznikiem interesu publicznego, czyli on może działać także w prywatnych sprawach prokurator umarza, a prokurator nie powinien umarzać tylko powinien zażądać dokumentów wszcząć postępowanie jest zabezpieczenie poprosić sąd o wpis do księgi wieczystej prowadzić śledztwo i powiedzieć tutaj jest złodziejskie przejęcia kamienicy ja prosty droższe są, żeby w tej sprawie, gdzie doszło do zmiany właściciela wznowił postępowanie i kamienice, żeby wróciła do tego organu, który był pierwotnie tak powinno się tak, że zgodnie z prawem i poniesie zawsze boję tych rozwiązań takich rewolucyjnych wpisanych na kolanie, a pan rację, że temat jest w tym wydatkom my obawiamy się właśnie tego, że jak powiemy, że my tutaj zaczynamy też powoływać wraz z robi się na plakietkę Ano robią coś, żeby albo uchronić polityków opozycji albo chcą się zaangażować politycznie i to jest dla sędziego i pewne przekleństwo powie pan co ja myślę tak to jest oczywiście populizm, a właśnie uważam tak jak mówię, że w pewnych sprawach, które bardzo narosły wokół, których jest dużo krzywdy społecznej w urządzenia potrzebne jest takie wychylenie się różnych środowisk takich jak sędziowskie w stronę ludzi, że odrobina rozsądnego populizmu, bo w tej sprawie nie zaszkodzi to znaczy, gdyby wasza komisja wybrała naprawdę kilka skandalicznych wyroków i do walił dyscyplinarki różnym daniom którym, którym się to wyrok jest zdarzyły to być może dużo łatwiej byłoby waszym środowisku bronić przed sobą przed nawałnicą pisowską jest z 1 strony tak, ale panu powiem co się działo po kongresie sędziów myśmy dawno temu ileś lat wstecz byli za tym, żeby postępowania dyscyplinarne sędziów były jawne nie ma pan niejawnych postępowanie architektów lekarza i wielu uważa to jest przekleństwo wszystkich środowisk w Polsce dobrze tylko wie pan, że jak każe dbać dzisiaj w momencie, kiedy nie mamy dziennikarzy, a w wynajętych żołdaków politycznych do robienia propagandy mamy taką sytuację, jaką zaobserwowałem po kongresie sędziów dzwoni do mnie określone medium nie chce wymienić 1 drugi dziennikarz czy trzeci i proszą mnie komentowanie spra w, które kilkanaście lat temu, a były afery takie afery jak my to nazywamy czy system zadziałał wykryto sędziego, który do łapówkarzy zwykły wykryto sędziego, który był totalnie nieudolna, bo takiego, który chciał chronić jakiś rodzaj układu osądzono go w jawnym procesie wywalono go z zawodu albo jeszcze z wsadzono do więzienia w i my się z tego szczycimy nawet publikujemy zbiory orzeczeń dyscyplinarnych co się dzieje teraz w dobie propagandy to, że pokazaliśmy właśnie, że nie mamy nic do ukrycia jest znak, ale jutro i oglądałem Dziady rozum oglądam program ważny, który ogląda kilka 1 000 000 za kilkanaście przykładów sprzed lat, które jest całym dniu jest bez informacji, że zakończyły się, że zakończył się dobrze to znaczy zakończył się usunięciem kogoś dzień w Indiach właśnie wie pan to, żebyśmy pokazali te przykłady i nawet spotykamy się czasem zarzutami sędziów zagranicznym nie u nas niejawne postępowanie, dlatego że my dbamy w ten sposób autorytet załatwiamy to w swoim gronie i mówimy tak to jest załatwione uwierzcie nam jest autorytet dostaną, więc społeczeństwo nie wierzy, ale nie po nie obdarzamy takich szczegółów, które robimy dzisiaj, więc Kima zawsze 2 końce skazał się tylko wie pan politycy robią rzeczy, bo mają taki albo się tego uczą albo marche w to po prostu kre w wrodzona mają taki instynkt co ludzie chcą usłyszeć, jeżeli politycy stosują takie triki to znaczy, że nie wiedzą, że to pada na podatny grunt, a ten podatny grunt to jednak częściowo jest z nowo również w istotny wkład środowiska sędziowskiego, które przez lata różne rzeczy zaniedbało przez lata nie słyszało głosów krytyki wewnętrzne chociażby takich jak Łętowska czy takich jak nawet Rzeplińskiego czy taki jak prof. Zolla i również tego, że w sprawie tak wielkie afery jak reprywatyzacja przecież pierwsze duże wywiad, w którym ma dno ujawniono, że sądy też w sprawie reprywatyzacji mają dużo za uszami to był 2014 rok urzędnik od Gronkiewicz-Waltz Marcin Bajko bardzo odważnie Gazecie wyborczej powiedział jak zmieniało się orzecznictwo sądów, że w pewnym momencie sądy zaczęły oddawać już w szkoły nawet co prawda, bo szkoła może być debata, więc można oddać, że jest Tomczyk na kuratora i tak 2 to był 2014 rok na jej wybucha to sprawa ten wywiad był komentowany, ale wasze środowisko w tej sprawie niewiele zrobi może we pokazać jakość swoich swój swoje nogi w swoje zainteresowania, żeby to, żeby tamten program trzecią ci rozwiązać i pana to jest niestety nawet coś co pokutuje ziemne na jaki chcemy, żeby każdy organ w Polsce robi to co do niego należy, iż rzeczywiście nie jest to jest w tym pewien problem Trojana osobiście, że czasem chciałbym zadziałać, bo dzwoni do mnie jak do rzecznika strona i mówi ja tutaj jestem pokrzywdzonym, bo przegrałem proces i pan jako osoba w lesie wypowiada w mediach może mi obcy mieli drogi panie po pierwsze, kontaktuje się z tylko z dziennikarzami po drugie mamy komisję skarg przy krajowej radzie i zaczynam informować stronę, bo sam mówię coś takiego jestem do tego powołane i prostaty inni też nas zrozumieć prokuratura powinna oskarżać, a my powinniśmy osądzać bez stron, jeżeli są dowody NATO, a często widzę ministra Ziobry czy, jakiego już nie ma tutaj taki kurator chciał, żeby minister nie przysyłał 3 po pierwsze, przychodzi narada pobili przysłał listę, że tak to mamy wyroki przez KOV konkretnego Jana Kowalskiego sędziego wyda naszym zdaniem one wydane zostały przez przestępstwo albo rażące naruszenie prawa przez sędziego to jest podstawa nawet do usunięcia sędziego zawodów niech to rada sprawdzi i my wtedy kierujemy do właściwej komisji mamy komisje wizytacji lustracji, a może zlustrować nie są to, że Ziobro będzie wyciągał jakieś inne lekką, jaką grę nie rozumiem tylko, że ja mam wrażenie to znaczy pana zajmowanie się cyrkiem, który uprawiają politycy obecnie nami rządzący nimi jest jakby zupełnie mam wrażenie, że przy sobie dać spokój, bo to wiadomo jak będzie wyglądać natomiast w ostrożnym, by mi zależało, żebym ja mógł z pełną taką jako dziennikarz z pełnym przekonaniem pisać nie wiem publicystyka waszej obronie i t d. mam z tym kłopot mam z tym kłopot, dlatego że potem jak czytam, jakie cuda siedział w sprawach reprywatyzacyjnych jak oglądam jakiekolwiek programy w Polsce tak interwencyjne reporterski nie wiem uwagę, że sprawa dla reportera 3 czy inne to co druga sprawa tam to jest Mitręga ludzi z sądami nie taka, że jakiś pieniacz uważa, że dostał niesprawiedliwy wyrok tylko rzeczywiście to są najczęściej sprawy taki, że sąd po prostu ma głęboko w nosie obywatel nie ma co ja chodzę do tych programów interwencyjnych mogła żyć nie prof. David ani słuchać to nie jest tak, że pan pojedzie do Niemiec zobaczy program interwencyjny w Niemczech, toteż co druga sprawa jest w sądach tak nie jest ja wiem my zaś specjalny dywan powstaje pewien problem taki natury prawnej czy te programy często nie mówię, że wszystkie, ale byłem w kilku takich interwencyjnych, gdzie w trakcie programu wychodziły rzeczy, że tak naprawdę obywatel nie chciał skorzystać z obowiązującego prawa z różnych powodów, by taki banalny grzyba jest samochód, który jest składakiem kradziony z różnych części złożonych jedno Polak kupuje i później cały program interwencyjny polega na tym, że sąd w USA auto jest na przechowaniu tego człowieka, ale on nie może odzyskać swojej własności stara się w sądzie, żeby sąd wyrokiem przyznał mu własność, a samochód ma ramę z innego auta w innym kraju jeśli nic innego i t d. i poskładane celowo absolutnie celowo, żeby właśnie w tym obrocie prawnym spowodować zamieszanie i zadaje jedno proste pytanie na wizytę obywatelowi upiera się pan przy tym konkretnym samochodzie, ale przecież Atenom daty cały czas mówicie państwo się nie wywiązuje Soczi nawiązuje on jest podatnikiem i wszyscy właściwie robią go w kontaktach i w pewnym oczami, ale ma pan proste roszczenie o zwrot kwoty, bo kupił pan samochód zwadą prawną od tego, który pan sprzedał, bo jest dealer taki prywatny dealer, którym to sprzedał jego firma dalej funkcjonuje łącznie z zapaści pod ziemię on Finowie, ale myśmy w umowie wpisać tam dużo mniejszą kwotę niż rzeczywiście dałem i którzy dają żyć, ale wie pan buduje się często te programy interwencyjne następny program kobiety zamieniły się działkami przez błąd geodetów i 1 ma działkę obciążoną post potężnymi długami prowadzą na tym kioski działalność gospodarczą rządu ma działkę czysto, ale są wymienione w nie wiedział o tym, dowiedział się brak komornik przyszedł do tej Bogu ducha winny jest powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej rzeczywistym stanem prawnym ta osoba, która jest pokrzywdzona jest tym powództwem do sądu przychodzi na rozprawę i cofa poze w przed wydaniem wyroku na dostawy, gdzie sąd może to wyprostować pytanie, dlaczego czy dostało wstępne przed rozprawą to jej nieszczęsnej współwłaścicielki coś takiego zadziało, a później idzie z tym do mediów mówi to zły sąd nie wydał mi wyroku, a ja dopytuję akta i wizyta u wycofała powództwo jest obywatel, który nie zapłacił inną cenę niż wpisano głowią się upiera przy tym samochodzie, bo pewnie połowę mniej wpisał mi dał rzeczywiście do ręki, czyli on działał nie fair, ale później Witaj sądu i proszę mi wierzyć ja ja wiem, że przy tylu milionach spraw no nie ma ludzkiej siły, żeby sądy nie popełniały błędów oczywiście odmówiłem nie mówię o tym, że sądy, ale nie ma tutaj właśnie sięgamy do procedur, jeżeli jest coś co się nazywa wznowienie postępowania stwierdzenie nieważności wyroku to są instytucje ekstra ordynarnych, które były przygotowane na taką sytuację sąd popełnia błąd sąd się myli sam jest wprowadzany w błąd za pomocą fałszywych dowodów, więc jeżeli my zaczniemy sięgać po komisji rewolucyjne to nie idziemy w kierunku prawa takiego jak jest Europie czy właśnie tych z Niemiec, które są stawiane za przykład prokurator oskarża sędzia bez strony mówi mój kolega sędzia 10 lat temu wydał wyrok na podstawie sfałszowanych dowodów ten wyrok należy skasować, ale to nie ja mam inicjować kasowanie tego wyroku jest Prokuratoria skarbu państwa, która dba o interesy skarbu państwa jest prokurator w każdym mieście, który ma być rzecznikiem interesu publicznego, a my mamy być bezstronni, bo jak zacznę ja szukać akt, a później ja będę obsadzał to znowu ktoś powie, że robię to jakiś polityczny albo prywatnym cel ja rozumiem tylko ono niestety jest tak, że to wszystko nie działa tak jak w Niemczech sądzę, że wiedziała sądzę, że w Niemczech afera reprywatyzacyjna jednak nie byłoby możliwe w UE m. in . dlatego że wszystkie środowiska, które w tej aferze Brave u jedno i przyłożyły jakoś rękę począwszy od dziennikarzy, którzy za późno zorientowali prawda poprzez sędziów, którzy te wyroki klepali i też jakoś tak no dziwne toalet, ale z uczniem oraz prawa poprzez prokuraturę, która umorzyła z urzędników magistratu, którzy mówili staniemy to sądy żadna z tych tak Pm Group nie walnęła pięścią w stół nie powiedział chodź zróbmy coś, bo tu nie może tak wyglądać, ale one są jak my spotykamy się na krajowej radzie sądownictwa jak wielokrotnie były minister pojawił się raz mówię o ministrze Zbigniewie Ziobro myśmy zapytali ministra, jakie projektuje reformy co należałoby zmienić my wiemy, gdzie system szwankuje ICO jest słaby, ale mam wrażenie, że tu chodzi naprawdę igrzyska, ale oczywiście, a nie o to, żeby rozwiązać problem to to w ogóle nie rozmawiamy o intencjach PiS -u, bo one są dla wszystkich oczywiste łącznie z PiS -em natomiast w Jaworznie w razie zaś nie rozumiem ma 23 mój pomysł na lato jest trochę taki, żebyście wy nie dawali politykom argumentów i mnie poznacie jest coś dziwnego w tym, że obywatele wiedzieli, że jedyne, że jedyną komisje te jak pan mówi Trybunał ludowy powołali politycy ja bym wolał, żeby coś co jest nie Trybunałem Ludowym, ale czymś co by też dało im satysfakcji było to, żeby to środowisko sędziowskie z siebie wyprodukowało cóż taki wariant jedno jak ja rozumiem, gdyby intencje na pewno nie rozumiem też do rady, ale wie pan no to my nie mamy z tym problem właśnie przez to ten podział kompetencji ja myślę, że macie z tym problem, że strasznie trudno się samemu walić w pierwszym już po prostu nie dolega koledzy i t d. bo musiałby pan zobaczyć jak jest preferowane są sprawy dyscyplinarne sędziów na krajowej radzie jak często krajowa rada idzie, by zapewne zwarcie ze środowiskiem zaskarżając np. wyroki dyscyplinarne sądów I instancji w kierunku zaostrzania wyroków w 2, bo czasem wolimy nie kto trafi do Sądu Najwyższego jeszcze jeszcze spróbujmy spojrzeć na to z innej perspektywy i środowisko ma za to nie kocha natomiast nie ma pieszczot i nie ma środowiskowego pobłażania czasem czasem nawet mam wrażenie, że to, że działamy zbyt surowo natomiast tutaj tutaj trzeba rozwiązań systemowych ja się boję, że taka komisja, która ma będzie miała zadziałać tylko o to, żeby pokazać, że coś robimy nic nie, ale może po prostu też przy okazji dzięki takiej komisji byście byli w stanie zdiagnozować, gdzie są słabe punkty w orzecznictwie, które doprowadziły do tego, że oddawał się kamienice z lokatorami i bal dziwnym ludziom dano to też czemuś służy nie chodzi o ich grze z 2 i chciałbym podsumować ten wątek to znaczy rozumiem, że powołanie takiej komisji teoretycznie byłoby możliwe i rozumiem, że taka komisja mogłaby wszcząć postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, którzy mieli nowy jakieś dziwne wyroki na pewno tak krajowa rada sądownictwa jak mają uprawnienia ma takie uprawnienia oczywiście to się dzieje w ściśle z procedurą, czyli my wysyłamy taki wyrok tak przecież czasem robimy się o stronę napisze podpina jakiś wyrok czy fragment uzasadnienia mówi tu oczywiście za rażące naruszenie to analizuję jest komisja dyscyplinarna składające się z członków rady ja chodzę też w składce i w zasadzie ten wyrok ściągać akta i sprawdzać czy tak się to dzieje im, że aż przesyłamy to wszystko do rzecznika dyscyplinarnego, który jest przy każdym sądzie jest właściwy rzecznik bogaci rzecznicy są i przeplatali tarota ligowym on to analizuje i jeżeli uznaje, że są podstawy wniosek składa ukaranie do sądu dyscyplinarnego, gdyby dostrzegł tam przystępna, a jeżeli to Motor jedzie do prokuratora, ale zaraz sędzia dyscyplinarny na miejscu to jest kolega przecież na to tak nie jest to jest kolega dlatego, że to jest z reguły jest także dla sędziów rejonowych sędzia wyższej instancji, czyli sąd, którego kontroluje tego sędziego dla sędziów okręgowych jest rzecznik w sądzie apelacji rozumiem jest jeszcze główny rzecznik dyscyplinarny w Warszawie, który właśnie dla tych sędziów najwyższych instancji dokonał jako pomoc pisze, że wszystko w porządku to wy możecie mimo tego się z tym zgodzić wszcząć postępowanie i my sami nie mamy uprawnienia wszczęcie postępowania możemy złożyć tutaj do rzecznika zawiadomienie albo zawiadomienie do prokuratury, która już działa także na nosie akt oskarżenia, jeżeli zobaczy się przestępstwa uchyla immunitet naszego skażenia to i takie sytuacje się zdarzały w krajowej radzie inne oczyszczenie tego bardzo dużo natomiast w bok najwięcej osób z niej zadowolony z rozstrzygnięcia nowo przestanie nim nie nie jest dobrze, że tak powiem poinformowanych jak funkcjonuje prawo i tutaj dorady nam wpływają często skargi że, żeby rada zmieniła orzeczenie są to dlatego nie możemy robić możemy wyłapywać błędy sędziów i za to karać inicjować proces ukarania były też nie jesteśmy takim organem dyscyplinarnym, a proszę powiedzieć czy przedstawiciel GKS-u mogliby się spotykać się z ruchami lokatorskimi, czyli tymi ludźmi poszkodowanymi przez prywatyzację i znaleźć jakąś formułę wciągnięcia tych ludzi do prac takiej komisji, ale nie oczywiście w formie takie, że oni będą głosować czy sędzia winny czy nie palnie jakiś jakiś rodzaj jakiś efekt współpracy może oni mają jakąś wiedzę, która jest dla was cena może właśnie te ruchy lokatorskie mają te teczki pełne spraw, które która, w którym warto się przy czym wybierać są oczywiście my się spotykamy z takimi ruchami nazwijmy to czy organizacjami, które są w jaki sposób zinstytucjonalizowane na ulicach Opola rejestrować jedno jest właśnie z organizacjami pozarządowymi np. jest taka organizacja Court Watch, która ocenia pracę sądu wysyła wolontariuszy do sądu oni oceniają pracę sądów, ale z perspektywy osoby nie zaangażowanej spór sędzia się spóźnia czy wydawał się stronniczy czy podnosił głos nam to bardzo pomaga nawet organizujemy takie szkolenia dla sędziów zapraszamy tych członków obserwatorów rozpraw i oni pokazują błędy na konkretnych przypadkach, a w Krakowie, a w Poznaniu o tej godzinie to sędzia powiedział to i to i tak zanotował w ankiecie nas wolontariusz, który pokazał meta sędziom pokazuje jak odraczać albo zrobić przerwę zostaje prokurator na sali powinny go wyprosić, bo strona uważa, że sąd razem z prokuratorem zaczynają spiskowe zaczynają spiskować, więc to są takie, ale dezorganizacja zinstytucjonalizowana ona występuje z jakąś inicjatywą do krajowej rady i my wtedy możemy się tym zająć, więc ja, gdy ten ten ruch widział, że taka jest możliwość to ja znając przewodniczącego rady i prezydium nigdy nie wyrzucamy czegoś takiego do kosza spotykamy się teraz np. mamy 25 maja to od razu za reklamę jak jestem w tym miejscu konferencji w krajowej radzie dotyczącą czynnika społecznego w orzekaniu o nowościach i rentowe, że usunęliśmy ławników w czasie grał w PRL, bo to tam się z PRL-em kojarzy się kojarzyło z terenem i w ogóle ławnicy ludowi to brzmiało jak jak Polska Rzeczpospolita ludowa ani Rzeczpospolita, więc przenieść ławników usunięto dziś obywatel mówi tak samo jest obca instytucja właśnie, dlatego że między nimi nie ma tych ludzi wybieranych przez gminę przecież każdy przez miejscowe środowisko ja od wielu lat mówią sądy pokoju to dlaczego do drobnych spraw i prowadzimy sędziów pokoju wybieranych przy okazji ławników i odwołanie byłoby do celów zawodowych przecież tak funkcjonują na wiosnę, ale to pan jest kolejną osobą, która od wielu lat coś stara się temu środowisku wbić do głowy tak jak prof. Łętowska i to środowisko z jakąś nie wiem no i zapałem godnym ważniejszej sprawy nie dali sobie nic, ale nie zrobi ja bym tutaj nie nie robił także jak coś co wbicia środowisko nie daje tylko proszę ale dlaczego pan, że nie udało tych ławników, a z prostej przyczyny prowadzić jest przekonać środowisko, żeby być tak MZ zgłosiło taki post, ale środowisko na pewno jest przekonane ja jak się obrażają ich usunięcie no tak tylko proszę zwrócić uwagę na natomiast ojciec wyjaśniano, gdy rada np. nie są rady, które mają inicjatywę ustawodawczą w Europie my takie inicjatywy ustawodawczej nie ma nie mamy możemy prosić np. prosiliśmy poprzedniego prezydenta, żeby wprowadził asesorów, czyli sędziów na próba tych sędziów, którzy mają atrybut niezawisłości ale, którzy nie są dożywotnie od razu mianował wie pan są to co jest dla mnie zupełnie nie wyjeżdża domniemania, a wraz z politykami środowisko sędziowskie ma ogród jest ogromnie wpływowa naprawdę to są jesteście taką są różne środowiska wpływowej sekcie sędziowskie jedno z macie duże przełożenie na polityków nieformalnym, gdyby naprawdę ważną środowisku na ławnika zależało to znaleźliby się sposób, żeby polityków przekonać do tego, żeby w tri Miga zrobili stosowne stosowną zmianę oraz Grand Sopot to trzeba zobaczyć jak to wygląda praktycznie boja się drugą kadencję w radzie jest potwornie zapracowany naprawdę z naj naj Bart naj cięższe okres w moim życiu jak spojrzy w perspektywie na to mamy sytuację taką w skład krajowej rady wchodzi przedstawiciel prezydenta zależy zawsze urzędujący minister 4 posłów i 2 senatorów, a więc że, tak więc przedstawiciele wszystkich wf prowadzi takiej sytuacji Zdroje przychodnie przychodni tak mają one się, by stanąć i bardzo zaczyna się kadencja każdego nowego ministra innemu prosimy panie ministrze niech pan znajdzie raz w miesiącu raz miesiącu trzygodzinne naradę i będziemy panu pokazywać, gdzie da się poprawić system Janeczko jestem fanem nagrywania rozpraw i nogą jest częściowo częściowo ja mówię w mediach do obywateli zadowolonych, którzy mówią, że arogancki sąd, że sędzia się spóźnił, że z był stronniczy ja wiem proszę ściągnąć elektroniczny protokół zapis wysłać do rady, a była w naszym sądzie tego nie, czyli mamy bardzo proste niewykonanie rzeczy, która dobrze zafunkcjonowała, jaki problem jest założyć na wszystkich tych salach, gdzie nie ma kamer kamery skoro dzisiaj minister np. ma pełno ośrodków, bo nie ogłasza etatów sędziowskich, więc się pytam czemu tego się nie robi i dywany mamy o wiele łatwiejszą robotę jak ściągamy sobie elektroniczny protokół i co więcej rozmawia nawet adwokata miłość spotykamy też na różnych konferencjach Węgrom panie sędzio tam, gdzie te kamery są założone na prawdę jest inna jakość rozprawy i inne zachowanie stron inne zachowanie pełnomocników e-sąd, który zawsze jest punktualny i sączyli żywotności ruchu w ślad na czym świat to jest bardzo nie zwalnia się pracuje z kamerą nad Marią Czubaszek wolałby, skąd ja uważam, że ja się w ramach strony do ugody to się kamery powinny wyłączać, bo to wtedy trzeba otworów odformalizowania sposób z ludźmi rozmawiać, więc tu trzeba poprawić procedury na pewno natomiast nie widzę przeszkód ważne, żeby to zabezpieczyć to nie wyciekało do internetu natomiast dla mnie nie ma żadnego problemu uważam, że to poprawia jakość pracy, a jednocześnie daje obywatelowi coś takiego Zobacz co się dzieje na sali można sobie zapisać i nie ma już nagrywania z biodra ukrytego dobrze znali to dlaczego wbrew komuś tak też ważną rolę w środowiskach pan nie udaje się przekonać się całego środowiska może nie całego, bo pewno niektórzy z tych kamer nie chcą nawet z ich środowiska z większości przekonane dobrze no to dlaczego jesteście w stanie załatwić wiele nie jesteśmy w stanie albo uznać, że coś nie działa od morza Ziobro ma rację, mówi że narzędzia, ale proszę zwrócić uwagę jak jaki jest schemat podejścia do sądów, bo moim zdaniem on został przetestowany przy Trybunale i jest taki sam we wrześniu ubiegłego roku badania opinii publicznej mówią, że mamy 44 % zaufania do sądów powszechnych z bardzo wysokie poparcie zawsze ktoś wychodzi niezadowolony z sądu w sprawach karnych 95 % prawda ten argument uważam, że strasznie bałamutna nadała mu źle, ale wie pan sprawy sporne naprawdę tak wyglądają teraz jednak przegrywa drugi wygrywa i cisza to są zadowoleni nie krzyczą oni idą do domu spokojnie krzyczą ci co nie są zadowoleni z wyroku i teraz mamy atak medialny po kongresie sędziów zaufanie społeczne w tym krótkim okresie, kiedy właściwie rządzi minister Ziobro jest często chodzi państwo proszę się wykazać spada do 29 %, czyli mamy tak rozpętano medialną nagonkę przeciwko sędziom pokazanie paru czarnych owiec jakaś jeszcze dramatyczna wtopa z pendrive ami to skandal ten sędzia powinien dostać momentalnie uchylenie immunitetu zarzuty nie prokuratura nie robi tego mogli Louie tak jest wygodnie i zjazd na 29 % zaufania w tak krótkim okresie jednocześnie minister nie ogłasza kilkuset etatów co się dzieje spada załatwia się wydłużają się terminy oczekiwania minister ma 3 miesiące na ogłoszenie etatu, a my jesteśmy gotowi, że mamy kandydatów do obsadzenia stanowiska sędziowskie nie robimy tego nie ma ogłoszonych konkursów i wali się sąd chłop jest ten chłopiec wygodny dobicia i wizja na chłopski rozum rozumiem to tak politycy chcą przejąć sądy chcą wprowadzić swoich prezesów chcą mieć swoich asesorów co trzeba zrobić trzeba wejść do opinii publicznej powiedzieć tak patrzcie jak spada zaufanie do sądu właściwie już bardzo niskie jeszcze może być bliżej dna oczywiście w tym samym czasie zaufanie do do parlamentu z 23 % zlotym nic już nie mówi i teraz robi się tą nagonkę, żeby rozmontować sąd, więc czy w interesie polityka jest to, żeby poprawić funkcjonowanie i żeby obywatel z 1,5 roku rządzi minister nagle zobaczył, że termin się skracają nierozsądną lepiej oceniony, więc nie będzie podsta w, żeby je rozmontowywali czy też projektować takie usta wiem to wszystko było zbić to jest sprytne działanie, które moim zdaniem osiąga efekt w społeczeństwie tak zmarginalizowane i takim szybkim prostym lekko powraca do pytania, dlaczego osiąga efekt, a po drugie, wracać, żeby tanio mrozów powiat powracam do pytania dlaczego, bo jak nie uważam, że ludzie są głupi ludzie są też tak powiem mają pewne życiowe doświadczenie w polskich rodzinach jak się rozmawia o sądach to nie, dlatego że ktoś przegrał sprawę z sąsiadem jest wściekły i bardziej, dlatego że bardzo często ludzie czują, że organy tego państwa są dla nich obce chcą iść ich pozbyć wepchnąć nas sprawa reprywatyzacji prosty przykład, który też podawane przez Lubartowską ludzie z tymi teczkami lokatorzy z tymi teczkami pełnymi różnych dokumentów przerażeni, że są wyrzucani z mieszkań dobijali się do sądów i słyszeli nie jesteście stroną w sprawie nie interesują nas wasze dokumenty dlatego, żeby nie możecie być dopuszczani do procesu Łętowska twierdzi, że to bzdura czy przy odrobinie dobrej woli sąd może dopuścić tych tych lokatorów mógł dopuszczać nie dopuszczono ich myślę, że to jest taki podstawowy problem nie to, że wyroki są dla ludzi niesprawiedliwe tylko, że często są przewlekłe, a druga rzecz, że często sądy są tak jak tego rolnika traktorem prawda potraktował sąd go per noga, a traktor sprzedane nie ma sprawy w ogóle nie przyjmujemy to sprawa, bo ten komornik traktor miał rację tak jakby pan opowiedział swoją sprawę, którą sędzia z rolnikiem i na to, że ciekawa, bo pokazuje jak nie potrafimy korzystać z narzędzi, które nam dzisiaj Dettlaff otrzymamy brak edukacji prawnej mienia to się toczy, bo za każdym razem możemy na co zwalić nie tylko wydanie może go pan mówi, bo pan mówi, bo pan mówi ważny może 3 środowisko sędziowskie widzi, że nawałnica pisowska jednocześnie żona odnosi jakiś skutek, bo spada w badaniach zaufanie do sądu czy są jakieś podstawione są wzmacniane przez polityków różnymi chwytami Polic potrafi no i co nic to znaczy środowisko poza tym, że pan chodził po mediach i mówi że obrona zbija co ja rozumiem bardzo bym jeszcze tak mówić nie ma takich działań, które byłyby przekonujące dla obywateli ja panu powiem tak rozmawialiśmy ostatnio z holenderską radą krajową ona ma w na etacie 20 osób zajmujących się mediami te osoby przekonują obywateli jak jest trudny wyrok to od tłumaczą mamy w krajowej radzie 2 etaty, bo tak sobie wymyślono jak często ludzi przesunąć kasę na 20 rzeczników prasowych rynkach zarząd i teraz powiem panu coś takiego ministerstwo do ministra Ziobry wprowadziło ten sam, podnosząc o z taktem liczbę spra w, gdzie sędzia musi wydać wyrok sędzia rzecznik prasowy i ja mam sygnały z dużych sądów rzeczników prasowych nie będziemy wychodzić do mediów nie mamy czasu na to, żeby prowadzić normalny tryb życia mnie się zdarza drugiej w nocy nastawiam Budzik, żeby przeczytać swoją wokandę, bo mamy taką ilość spraw do załatwienia i 40 rzeczników nie uratuje wymiaru sprawiedliwości FS może zmienić wizerunek sądu co więcej powiem panu, że jak pełniłem pełni funkcję rzecznika to czasem jest tak, że ktoś dzwoni do 1 ten otwarty telefon rzecznika mówi jak pana w mojej sprawie pan nie zna jestem Jan Kowalski szary to sąd zrobił Toy Toya nie chce mi się w to wierzyć idee i mówię do wizytatora, który wizytuje te sprawy proszę się przyjrzeć tej sprawie czy rzeczywiście tam jest błąd ten błąd się znajduje strona miała rację zauważam też funkcję rzeczników nie tylko informacyjną zgodnie też w jaki sposób łącznikiem tego, że gdzieś coś nabroi jest jedyną osobą, do której się można dodzwonić się jednak rzecznik sądu są wyraźnie strasznie takie, odkąd odcięto był hermetyczny na torze przeznaczone w tym, że to będzie odbierane w jakimś realnym w dziale analiz co prawda to jest prawda, że jeżeli jest lęk nawet wśród sędziów, żeby za ingerować, bo ktoś zaraz go posadzić zioła sędzia ma jakiś interesant ma żonę taka psychoza w tym, że część tej antykorupcyjnej Jan nerwy krucjaty prawodawstwo w Polsce, która od wielu lat, bo to jest taki rząd pana, ale taki show, którym właśnie ma pokazać, że gdzieś coś, ale być może znalazłby się jakiś sposób, żeby nie być takim małym odciętym od ludzi wraca ja jestem naprawdę za otwarciem sądów, ale zmiany muszą być instytucjonalne mieliśmy projekt rzecznika prasowego sądu, który tworzyłby taką sieć jak tworzy policja na naprawdę potrafiła odrobić lekcje jak wyszła z komuny z zerowym poparciem wręcz ujemna to jak uważasz, że poparcie społeczne pomimo różnych błędów, które się zdarzają i też ogromnej grupie ludzi tam są też czarne owce to się da zrobić mądrze natomiast my jesteśmy jednak dla polityków pewnym zagrożeniem patrzymy na ręce i proszę mi wierzyć żadna władza nie jest nie jest zainteresowana się innym wymiarem sprawiedliwości to natomiast ta władza akurat przekracza pewne granice które, które były przyjęte w cywilizowanym świecie to nie rozwiąże poprzednio też była za bardzo zajęty czy wie pan pojawiały się jednostki ja znam takich ministrów, którzy mieli wizje paroletnią rządu i oni byli najlepsi w Koninie chcieli zrobić kariery politycznej na tej funkcji skończyli dobrze administrować i permanentnie reformować, bo każdy wymiar sprawiedliwości musi się reformować aproszę mi wierzyć my się mieścimy średniej Europejskiej jeśli chodzi o czas załatwiania grubo za nami są Włosi nie jest czy np. Francuzi zawsze dużo też, aby się wgryźć w jakiego typu sprawy sieciom na jakiego suszy, ale warto jak my do wora wrzucamy sprawę banalną sprawę bardzo trudną to naturalne, że człowiek z macierzą Rosjanom wyjść, a ta sprawa trudna gdzieś leżał tak być nawet dogonić szczęście zobaczy taką rzecz jak pan sobie wyobrażasz sądownictwo po odsunięciu PiS od władzy czy chcecie, żeby było tak jak było czy zamierzacie jednak coś zmienić finansowy ma zdaniem bardzo dużo należałoby zmienić o rzeczywistych reform Ziobry to są rzeczy, które warto zachować ja dostrzegam jakieś ad astra stał się naprawdę być obiektywny zawsze widzę, że minister prowadzi projekt niektórzy przedsiębiorcy utyskują, ale projekt resort chwali i resocjalizacji np. więźniów przez organizowanie zakładów pracy to ja mówię to świetnie to jest dobry pomysł, jeżeli uda się stworzyć więźniowi warunki pracy przy zakładach pracy i oni zdobędą zawód będą się rozstrzeliwać jest dobry pomysł ja naprawdę, jeżeli my minister mówi, ale na razie, mówi że należy wprowadzić czynnik społeczny, czyli być może sądy pokoju to ja opowiadam jestem obiema rękami pod tym pomysłem, ale droższe realizujemy go nie ma realizacji koszt polityczny przejęcie KRS, jeżeli minister mówi tak nie ma zaufania społecznego do przydziału spraw, ale i już mało, kto wie, że od dawna w sprawach karnych jest przydział Markowi w sprawach cywilnych to już chodzi minister mówi róbmy generalnych losowanie przez komputer, żeby każdy sędzia dostał sprawę z komputera przypadkowo ja powiem tak możemy o tym, rozmawiać, jeżeli to ma poprawić zaufanie obywatela, że sprawa nie jest celowo przydzielana nachalne jakiemuś sędziemu jestem za tym w kamery na salach rozpraw, a Ziobro pewne jest też zwolennikiem tego pomysłu to, że jestem za Niemcy znalazłyby się punkty wspólne natomiast ja to widzę gołym okiem nie ma żadnej woli po stronie ministra, żeby te działania robić, bo jak sam będzie lepiej postrzegany to nie da nie będzie się udało przejąć politycznie mam wrażenie, że minister ma jakieś osobiste urazy do sądu i to rzutuje też na jego działania jeszcze wpisuje się na dodatek inie, jakby rządzącej większości innych, które dzisiaj jedno chciałaby mieć sądy, które będą zakopywać tak jak robi to niestety Trybunał i wróciliśmy na koniec do narzekania na Ziobrę bardzo bardzo namawiam pana, żebyście powołali straż ludowe trybunałów w ramach KRS-u to znaczy znaleźli sposób na to, żeby pokazać ludziom, że tak, że macie jakiś rodzaj komisji 33 zespołu, który by się zajął mu reprywatyzację być może lana zdobyć Trybunał ludowy, a może to być komisja, która będzie odpowiednia kierunkową być może ta komisja mogłaby się spotkać się z przedstawicielami ruchów lokatorskich i wysłuchać, bo strasznie też ważne jest po pierwsze, ich ogromna wiedza, ale też taki rodzaj naprawdę, że wreszcie ci ludzie chcą być wysłuchany w Mierzynie mam jeszcze jedno zdanie ty pamiętasz coś takiego przed kongresem sędziów demonstrowały grupy obywateli jak wyszedłem do nich widziano ich petycję następnie w następnym tygodniu, pomimo że nie wierzyli w mojej deklaracji spotkałem się z 4 osobami przed siedzibą na czym jak w budynku rady, ale tam, gdzie mogłem się z nimi spotkać i wysłuchałem szeregu problemów, które ludzie wskazywali i próbowałem jakoś ukierunkować skierować do właściwych komisji czy właściwych instytucji, choć przez to, że tym ludziom poradzić, gdzie są instytucje państwa, które mogą im pomóc w i mam wrażenie, że takie rozmowy też są potrzebne, ale niestety trudna to trzeba mieć dużo czasu dziękuję za rozmowę naszym gościem był sędzia Waldemar Żurek rzecznik prasowa krajowej rady sądownictwa rzecznik nie prasowych babcia była pani rzecznik prasowa Marka w nas nie ma takich nas rzecznik prasowy to jak audycję świat Czechy przygotowali Grzegorz Sroczyński i Anna Piekutowska zapraszam państwa w kolejną niedzielę o godzinie dziewiątej teraz informacje Radia TOK FM, a po nich wybory w toku prac musi Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA