REKLAMA

Projekt nowelizacji ustawy o IPN - jakie zagrożenia ze sobą niesie? Dorota Głowacka w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-05-22 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, ale on włączenie ich różni od gór 1425 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry, a będziemy rozmawiać o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej nowelizacji, która właśnie wróciła po jakiś czas temu już od usłyszeliśmy w taki projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu w sierpniu 2016 roku inni i jedno w tym czasie został poddany pierwszym czytaniu Łotyszy został skierowany Rozwiń » do komisji komisja już wstępnie nad nim obradowała jedno jest tym momencie ten proces uległ zawieszeniu teraz jest szansa, że wróci na agendę prac parlamentarnych to znaczy jest w trakcie najbliższej sesji parlamentu zgodnie z programem jest taka możliwość, że posłowie przegłosują to, aby został poddany drugiemu czytaniu szanse brzmi jakoś tak optymistycznie tym trochę połowę tego projektu może oznaczać trochę kłopotów dla nas wszystkich nie daj Bóg wie, że jest jeszcze o przejęcie przez całą ścieżkę legislacyjną zacznie obowiązywać, bo cóż z nimi jest takiego mianowicie zakłada on m. in. karanie za przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie oraz wprowadza odpowiedzialność cywilnoprawną za naruszenie dobrego imienia Rzeczypospolitej polskiej i narodu polskiego tak, ale to nie wszystko, bo oprócz przepisów karnych innym przywożą bądź przywitały trumnę dotyczący przepisów karnych czy cywilnych, bo wbre w codziennej drugie karnych oka i dobroć tego jeszcze jest nie tak oprócz przepisu karnego, który będzie dotyczył odpowiedzialności za publicznej wbre w faktom przypisywanie odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie też inne zbrodnie prawa Międzynarodowego narodowi polskiemu od osób już tego jest jeszcze przepis projekt wprowadzenia przepisu cywilnego, który dotyczy ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej narodu polskiego i do sumy no no 2 odrębne regulacje też 1 z nich odnosi się właśnie bezpośrednio do kwestii penalizowania przypisywania Polsce odpowiedzialność za zbrodnie między prawa Międzynarodowego tak to ogólnie gminę natomiast te przepisy cywilne drony znacznie szerszy, bo nie odwołuje się bezpośrednio do nowego kwestii np. używania pojęcia polskie obozy koncentracyjne polskie obozy śmierci, bo taka jest taka jest przyczyna wprowadzania tego tego inni tej ustawy o 4 nowelizacji, czyli przeciwdziałanie posługiwania się właśnie tym pojęciem ranni natomiast też zbliżone są brzmienia tego progu przepisy cywilnego natomiast znacznie szerszy, więc ono mimo zastrzeżenia zarówno do projektu przepisu karnego, jaki cywilnego i przyznam, że trudno mi ocenić co jest z mojego punktu widzenia bardziej niebezpieczna, bo to przepisy karne nas bardzo dotkliwa to sankcja za umyślne głównie tego przestępstwa to jest zagrożenie sankcją jest do 3 lat do inwestora do 3 lat pozbawienia wolności, ale co ciekawe ustawodawca planuje też czy projektodawca planuje też wprowadzić odpowiedzialność za nieumyślne popełnienie tego przestępstwa i za co też będzie grozić, ale odpowiedzialność karna łagodniejsza kara grzywny albo kara ograniczenia wolności w ale z kolei przepisy cywilne no tutaj sankcja może się wydawać mniej dotkliwa, bo przypomnijmy raz za wskazanie w procesie karnym oprócz tego, że mimo, że sąd zasądza karę wiążą się też pewne tego skutki uboczne wpis do krajowego rejestru karnego z innym co może skomplikować życie osobom, które tak w krajowym rejestrze się znajdą tu RN ZUS przepis cywilny no on jest na tyle szeroki, że my mamy taką obawę, że może być stosowany także na wkład w odniesieniu do osób czy instytucji takich jak mali organizacje pozarządowe, które na nieco inne odnoszą się do tych kwestii historycznych, ale no krytycznie oceniają Scott bieżącą politykę rządu to co wydaje się tutaj niebezpieczne to to, że jeżeli ktoś będzie prowadził badania historyczne bardzo precyzyjne dotyczące chociażby z zachowaniem Polaków podczas drugiej wojny światowej albo tuż po i wyjdzie mu w tych badaniach, że było coś też jakoś tak przy, przypominając w Grubnie pogrom kielecki no to wtedy może to to może przejść z zastrzeżeniem, że kiedy ktoś w publicystyce użyje pewnych sformułowań, że pewne rzeczy nie dostrzec czy z syntetyzować to już będzie bardziej ryzykowną, więc tak z czego wynika na etapie prac nad tym projektem zadziała się 1 pozytywna rzecz mianowicie wprowadzono, więc wynika tzw. kontratyp krytyki naukowej i kontrakty artystyczne w w pierwotnej wersji projektu tego nie było teraz już jest to jest na pewno zmiana w dobrym kierunku to znaczy, że jeżeli w debacie naukowej, a inni to przykład ktoś posłuży się tym tym pojęcia moralne nie dlatego, żeby gloryfikować cieczy zarzuca się przed przypisywać w Polsce odpowiedzialność, ale odniesie do tego pojęcia chociażby z na potrzeby krytycznego odniesienia się do niego to nie będzie ponosił odpowiedzialności, bo załóżmy, że będzie musi powołać na nowo się, że ten wyjątek, czyli kontratyp krytyki naukowej no ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ten sam sposób nie zostaną potraktowane wypowiedzi nawet historyków Szkot na łamach prasy, czyli debata publicystyczna w domach i ona może być potraktowana jako mieszcząca się w ramach tego kontratypu krytyki naukowej no to już nie jest jasne raczej wydaje mi się, że aż trudno będzie w ten sposób argumentować i nie mówiąc już od takich forach prowadzenia debaty historyczne jak np. internet media społecznościowe no to wydaje się, że tak zupełnie co wydaje się, że tutaj może być problem z punktu widzenia osób które, które będą się skorzystać z kontry typ krytyki naukowej, żeby się na to powołać Ależ to jest w ogóle nie ciekawi czy tego rodzaju przepisy jak odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie dobrego imienia Rzeczypospolitej polskiej to jest w ogóle coś co jest standardem w Europie jak wiemy o takim przypadku w Turcji natomiast z nich i tak są wielkie dyskusje wokół tego czy były kiedyś teraz to już poza tak dalece zabrnęła autorytaryzmu, że w 2 i wiele dyskusji tuż po nie toczy natomiast onegdaj tam rzeczywiście były wielkie spory o odnośnie tego co to znaczy, że obraz, który z kości, jakie to ma negatywne konsekwencje dla debaty publicznej tak Turcy z takim skrajnym przykładem tam w 2004 roku wprowadzono przepisy, które trochę przypominają to co u nas w tej chwili zostało zawarte w tej propozycji i noc ten przepis w Europie osiągnął i złą sławę też wielokrotnie był przedmiotem badania przez Europejski Trybunał praw człowieka nie to są przepisy są sprawy, które sprawy pisarzy dziennikarzy poetów, którzy na gruncie krajowym zostali skazani na podstawie tego przepisu ranni krzywdy pod takie przepisy one w niektórych krajach funkcjonują z tego co nam się udało ustalić w większości mają morski charakter, ale to co chcę podkreślić to z doktorze ja był uważam, że to pojęcie od, których szybko zaczęło, czyli polskie obozy pracy polskie obozy koncentracyjne polskie obozy śmierci Anny to są pojęcia, które nie są krzywdzącą nas rzeczywiście wprowadzają w błąd i należy przeciwdziałać co do tego nie ma wątpliwości natomiast dom ma niestety obawy, że wprowadzone środki są zbyt surowe i też robi nie do końca adekwatne do Anny w te nie są do końca adekwatny stosują walki z rozpowszechnianiem tego pojęcia co ciekawe do projektu ustawy wpłynęła opinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w których zwraca się uwagę na to, że w winnicy z wprowadzeniem tego przepisu to głównie chodzi o przepis karny, który tak mówią bardzo surowy charakter, a potem Zdunka zagrożenie karą do 3 lat pozbawienia wolności, że stosowanie tego przepisu się może odwrócić uwagę co do sprawy będziemy się skupiać na debacie dotyczącej granic wolności słowa osoby, które ewentualnie będą wskazywane czynniki się przeciwko nim toczy postępowanie na gruncie tego przepisu staną się takimi ofiarami cenzury, więc debata z di punkt też ciężkości zostanie przesunięty właśnie w stronę dyskusji na temat tego czy należy karać za rozpowszechnianie tego typy z formą sformułowań czy nie należy za to karać także odejdziemy od tego głównego wątku, który konno, w ramach którego powieść skupia się na tym, żeby inne, żeby po prostu się tego wrażenia nie używać i jedno w mojej ocenie dużo bardziej skuteczne są to byłby jednak innego rodzaju działania na czym działań edukacyjnych w kampanie społeczne różne środki dyplomatyczne, bo dodajmy, że nic chodzi też o to, żeby walczyć z posługiwaniem się tym pojęciem w mediach zagranicznych w lesie cały czas zastanawiam powiem szczerze życzymy rzeczywiście, ale to wzrost, ignorując skalę kazańskiego obsypujemy właściwe zdrowotność można powiedzieć, że te polskie obozy śmierci to jest ten podstawowy i główny powód, dla którego ktoś może przypisywać w Polsce czy Polakom, jakie zachowania jest w okresie Holokaustu i w okresie okupacji, które były zachowaniami niegodnymi, które były zachowaniami antysemickimi czy to jest ta podstawowa kwestia, z którą my walczymy czy to jest tylko pewien zwrot, do którego daje się sprowadzić, jakby te kłopoty z polskim sumieniem, bo bardzo często być może ten teren ten typ to polskie obozy śmierci wynikały z tego, że ktoś odnosi się do lokalizacji geograficznej ani do jego autorstwa no i to właśnie były to przypadki, w których chodzi tu wolimy ich Khalifa kwalifikowali byśmy jako nieumyślne popełnienie tego przestępstwa o tym, niemniej tak jak powiedziałam, ponieważ uważam, że rynki to wyrażenie ma taki potencjał, żeby wprowadzać w błąd opinię publiczną lot to tylko czas podkreśla, że wydają się, że warto ludzi edukować w, że noty żółw i starać przekonywać byśmy jednak nie używali natomiast w po takich powiedziałam to tu nie do końca wydaje się, że jest to właściwa metoda, tym bardziej że nocleg politycznie zdarzało się, że ktoś używał tego pojęcia raczej w kontekście geograficznym natomiast daje się, że do dumy, ale też sprawdzali ostatnio jak często to pojęcie pojawi się także w debacie publicznej w stanach Zjednoczonych i to się zdarza, ale też, że to co udało nam się ustalić czy to, że na na kanwie no i pewnego oburzenia, które wywołuje posługiwanie się tym zwrotem np. dużych amerykańskich gazet tak jak niewolnik Jurek to New York Times WallStreet Journal wprowadził w swoim kodeksie etycznym wewnętrznym wyraźne odniesienie do tego, żeby się nimi posługiwać, więc z nut tego typu działania takie takich szans podkreśla próba edukowania polskiej opinii publicznej zagranicznej opinii publicznej zagranicznych dziennikarzy w domu wrażenie, że może wnieść dużo bardziej efektywne skutek na niższy o wprowadzenie przepisów karnych przepisy karne można sprawić, że wspomniane przez nią dzienniki wykreślą pewne sformułowania ze swoich reguł wewnętrznych i po kraju członka rady autorytarnych w kręgle w dziennikarstwo liberalnego jednak się nie lubi dziękuję bardzo Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji praw człowieka, bo ze mną w studiu 1437 za chwilę informacje program przygotowała ogrodzony jest realizowana Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA