REKLAMA

Młodzi to elektorat trudny i kapryśny - młode pokolenie w polityce

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-05-22 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
godzina naszego spotkania Szanowni państwo naszym gościem zapowiadany już dr Radosław marzec ski Instytut politologii Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie dobry wieczór witam pana serdecznie dobry wieczór autor wielu publikacji lub badanie poświęconym poświęconych młodym wpolityce AM my temu jak politycy powinni o młodych zabiegać jak nie potrafią tego robić się jej tam także, że młodzi to elektorat kapryśny, na które czasem wybiera albo nawet powinna powiedzieć Rozwiń » częściej wybiera nieobecność przy urnie niż polityczne zaangażowanie gdybyśmy, zanim przejdziemy do szczegółu panie doktorze zrobili taką ocenę realizacji jak młodego pokolenia wpolityce PL, bo ona wyglądała jak bym zaczął od tego, że generalnie jesteśmy świadkami czy słuchaczami czytelnikami odbiorcami takich 2 dyskursów młodych ludziach nie tylko w Polsce w ogóle na świecie pierwszy dyskurs to jest taki dyskurs katastroficzny także młodzi ludzie to taka zapowiedź, a katastrofę dla demokracji współczesnej zagrożenia generalnie tak zatopieni w swojej smartfon LG żyjący na Facebooku zindywidualizowanie milenialsi, którzy niczym się nie interesują właśnie poza tym swoim swoją sferę prywatności byśmy pomnik, którzy mają takiej bańce nie wiedząc co dzieje się wokół prawda i którzy kompletnie nie są zainteresowani polityką nie znają nazwisk polityków nie wiedzą co się dzieje, nawet jeżeli są to sprawy głośne medialnie głośna i rozumując w opinii publicznej tak natomiast drugi dyskurs to jest taki dyskurs bardziej optymistycznym powiedział, który traktuje młodych ludzi jako swoistą nadzieje na przyszłość demokracji patrzymy przez pryzmat czy zasobów którymi młodzi ludzie dysponują, bo de facto nimi dysponują tylko trudne sam sobie uświadomić i właśnie tak życzliwie na młodych ludzi popatrzeć ja bym chciał spojrzeć na młode pokolenie właśnie po pierwsze, życzliwie po to, drugie bardziej empatyczni po trzecie bardziej konstruktywnie bym powiedział, a my na uwadze taką wiedzę dotyczącą tego jak kształtuje się społeczna świadomość jak staje się społeczeństwa, a nawet zmiana normatywna, które jesteśmy z 1 strony współtwórcami z drugiej strony jej podlegamy, a nadużywanie gdzieś na zdrowie czy mam wrażenie żon jest cechą charakterystyczną ludzkości znaczy zawsze starsze pokolenie narzeka na młode pokolenie chwalimy dawne czasy, lecz w naszych czasach żyjemy prawda tak, ale próbujemy nikt mnie nie inaczej nie akceptujemy czegoś co jest naturalne oraz mówiłaś, że ta zmiana społeczna zwykle odbywa się za pośrednictwem młodego pokolenia zawsze przyspiesza też międzypokoleniowa należy pamiętać o tym, że z 1 strony wytwarzamy życie społeczne na nowo za każdym nowym pokoleniem, a z drugiej strony nie produkujemy, a to znaczy, że narzekań za młode pokolenie narzekamy też poniekąd na samych siebie, dlatego że my jesteśmy jakimś stopniu odpowiedzialni za to kim to nowe pokolenie jest i to głównie myślę tutaj w tym sensie instytucjonalnym w jakimś sensie instytucje demokratyczne odpowiadają za kulturę polityczną młodego pokolenia, które tak powiedział przed momentem na pewnym czasie jest szansa na to, żeby przyspieszyć zmiany społeczne jak tłum ku ku takiemu społeczeństwu bardziej obywatelskie mogą powiedzieć, tym bardziej punkt funkcjonalne pozytywne zmiany społeczne czy wypełnić ten czy dotrzeć do tego celu transformacji 1 celu transformacji, który do któregoś nie dotarliśmy, bo politycznie gospodarczo wydaje się, że transformacja zakończona można tutaj dyskutować o różnych prawda model ach, jej o reformach o tym co CCC zmienić natomiast wydaje mi się, że najwięcej problemów mamy z transformacją w tym sensie społecznym obywatelskim mentalność słowem tutaj młode pokolenia jest taką szansę na to, żeby te zmiany skanalizować, ale należałoby więcej wysiłku podjęć ku temu aby, aby na tym młodym pokoleniem jego postawami przede wszystkim w sferze publicznej pracować, bo rzeczywiście dzisiaj można mówić o kryzysie partycypacji właśnie, bo tak się zastanawiam jak można mówić o tym, że trzeba pokładać wielkie szansę w młodym pokoleniu, że oni zmienią będą bardziej uczestniczyć będą bardziej zaangażowani skoro z pańskich badań wynika jasno 80 % młodych Polaków jest przekonanych, że polityka jest sferą, do której nie należy przywiązywać zbytniej uwagi w politykę na peryferiach ich zainteresowań nie można robić się nawet rewolucji geopolitycznej el, która rządzi się zwykle ME emocjami ani jakimiś głębokimi pokładami wiedzy nie interesując się tą sferą, gdzie trzeba byłoby się zastanowić w pierwszej kolejności, dlaczego polityka jest sfera mało atrakcyjna dla młodego jest nudna jest nudna zawsze dla mnie nudna dla młodych PiS pytanie czy czy tych rzeczy taka musi być, a Maciek i ja sformułowałem, której można powiedzieć, więc takich barier które, które powodują czyli, które utrudniają de facto budowanie wartościowych relacji między światem polityki, a światem młodzieży, dlatego że tutaj upatruje takiego wektora graczy, by inicjatywę upatruje jednak w instytucjach nie obwinia młodego człowieka za to, że się polityką nie interesuje każdy, kto jest faktem nie dotyczy to tylko po polskiego społeczeństwa był bardzo pannę my też mecz Polaków w kontekście obywateli Unii Europejskiej inne my Polacy młodzi Polacy nie odbiegają od średniej, a schronienie należy w pewnych aspektach rzeczywiście tam Dynamo jest sporo do poprawy ale, ale generalnie chociażby popatrzyli na frekwencję wyborczą Johna w każdym społeczeństwie czy to jest społeczeństwo amerykańskie zachodnioeuropejskie czy czy polskie na to, iż frekwencja wyborcza w tej grupie najmłodszych obywateli na zawsze najniższa to jest kwestia tego, żeby raczej pytać o przyczyny ani popada, zwłaszcza ten katastroficzny szkodliwy dla młodego człowieka dyskurs z Łodzi obwiniają syndromem porozmawiajmy o tych 9 barierach, które przeszkadzają młodym ludziom w tym, żeby zainteresować się polityką, żeby w niej brać czynny udział w 2 po pierwsze, moim zdaniem są bariery dzieje na sam językowe komunikacyjnymi Andres język współczesnej polityki, który taka nowomowa trasie dokładnie to jest ten język w zasadzie w pojeździe język jest narzędziem uprawiania polityki w demokracji, ale ten język jest też podporządkowane logice walki walki partyjnej jak media dozowana polityka rodzi taką pokusę dla partii politycznych, aby konkurować w zasadzie tylko po to, żeby konkurować, gdy jest w ogóle pytania poco nam ta demokracja jak mają w ogóle rozumiemy, bo ich strącić go msza celnym naszym spotkaniem z dzisiejszego popołudnia byłam na wycieczce w sejmie ze swymi studentami i było także spotkanie z posłami właśnie 1 ze studentek powiedziała do posła, że trudno ich słuchać oni mówią schematami będę badała mi, że ten był zdania, które wysyłają w przestrzeń są takie schematyczne i język polityki nie służy do tego, żeby opowiadać świat tak, żeby go tłumaczyć, żeby dociekać prawdy tylko, żeby zdobyć władzę, gdyby wygrała w erze i zinterpretować na rzeczywistość popatrzymy właśnie jest ten dyskurs polityczny w bardzo zrealizowane mamy tak nie mamy do czynienia z dialogiem mamy do czynienia z 2 narodami, które się wzajemnie zwalczają młody człowiek wyczuwa na nie autentyczność tego dyskursu, że rozmowa jest w zasadzie o kwestiach nieistotnych dla pań tam takie rekomendacje rozmaitych organizacji pozarządowych w stanach Zjednoczonych dotyczące tego jak zwiększyć zawsze frekwencję wyborczą, bo tam jest ten sam problem, którym wcześniej powiedziałem i przede wszystkim zwracać uwagę na kwestie rozmawiania na temat polityki czy polityka z treścią rozmów z rodzinami z przyjaciółmi ze znajomymi realizuj pracy nie jest tak męczy to jest właśnie ten element tego co nazywam zjawiskiem, gdy polityk z racji Renacie i nie jest i przestaje być byśmy powiedzieli za kwotę w takim profesjonalnym sensie, ale teraz dlatego też pan na to wskazywało na nią uwagę w swoich pracach, że młodzi ludzie traktują ten świat PL zostały jako stan stały mi to kiedyś Bronisław Komorowskim diagnozując przyczyny swojej porażki powiedział no bo młodzi ludzie oddychają wolnością nie wiedzą, że trzeba ją było kiedyś wywalczyć to dla nich jest normalne zwykłe zwyczajne to jest oczywiste dlatego jak moje pokolenie w Polsce współczesnej nazywam demokratycznymi tubylcami Anglicy są ludzie, którzy urodzili się dziś demokratycznym państwie demokratycznym w gospodarce rynkowej dla nich to jest naturalne planetę przez pryzmat tego, czego tego określenia cyfrowi tubylcy tak ludzie, którzy żyją w świecie nowych technologii zupełnie inaczej sobie z nimi radzą niż ci, którzy muszą się uczyć Daniel analogie założono, że także nazwę na innym ten roszady w Gandawie Zając w tej można byłoby się zastanawiać czy czy rzeczywiście nie strachem i inny sposób sposób młodzi ludzie wartości takie takie kwestie jak jak demokracja wolność uczestnictwa w życiu publicznym natomiast wydaje się, że to jest jednak szerszy kontekst także, że jeszcze przez chwilę o tym, języku pan powiedział politycy źle mówią, a odstręcza to odstrasza młodych ludzi tylko zastanawiam się czy są gdzieś politycy, którzy mówią inaczej także są bardziej wiarygodni a, że to bardziej dociera do opinii publicznej, że taniec nie jest takie rytualne mając na celu okładanie pałką retoryczną przeciwnika jak to zmienić, bo przecież celem polityki jest zdobycie władzy nie oszukujmy się jesteśmy idealistami chyba właśnie dlatego partie tak bardzo zawodzą na tym polu Ania powiedziała, że nie tylko partie polityczne zawodzą, ale zawodzili po pierwsze, zawiozą rodzice po drugie, zawodzą znajomi przyjaciele troszeczkę atrakcyjne na to popatrzymy zawodzą nauczyciele zawodzą wspólnoty lokalne organizacje pozarządowe zawodzą politycy i zarząd z zawodzi władze takim szerokim rozumieniu władza samorządowa rządowa, dlaczego o tych wszystkich kategoriach mówi rodzice, dlaczego zawodna, dlatego że ludzie młodzi mają większą motywację do tego, żeby Maciek uczestniczyć w wyborach, kiedy są do tego namówienie przez znaczących innych tych, które są dla nich autorytetami, że nie ma w rodzinie rozmów na tematy polityczne argumentowania wzajemnego przekonywania przekonywania się tak to oczywiście polityka jest dziś na marginesie naszych zainteresowań, bo po pierwsze, rówieśnicy przyjaciele ani szczególnie ci którzy, którzy mówimy o nich dysponują takim wyższym poziomem politycznego wyrafinowania większa wiedza zainteresowania, a nie mogliby pełnić taką rolę liderów społecznych i środę w środowiskach mówi mgr James pozytywny snobizm prawda może warto wiedzieć można można grillować, a dokładnie nie ma nie ma, niemniej i niema trendu, który których, który by pokazywał politykę jako coś cię co w co warto się zaangażować na po trzecie nauczyciele i to nie tylko nauczyciele wiedzy społeczeństwie, dlatego że uważam, że ci uczniowie, którzy doświadczają dobrej jakości edukacji Obywatelskiej ani sobie najlepiej radzili w życiu potem dorosłym będą nas informowali swoje swoje opinie będą dysponowali większym właśnie tym tymi zasobami w zakresie polityki i zainteresowaniem orientację dokładnie i będą też bardziej racjonalnie będą potrafili skutecznie połączyć swój własny interes z działaniem aż na przedwyborczym skreśleniem tej ani innej partii na kartce na kartce karcie wyborczej czwarte i wspólnot lokalnych NGO-sów takie, które też teraz przeżywają w zeszłym niektóre nie wszystkie jednak pewien swoisty kryzys to dość oczywiste, że angażujemy się w 1 jesteśmy aktywni to być może to swoją aktywność potrzeba zaangażowania przeniesiemy też na sferę polityczną legła u góry aktywność ludzi aktywnych tak przez uczestnictwo w UE w ramach tego typu organizacji w młodym wieku, bo uczymy się kompetencji obywatelskich umiejętności społecznych poznajemy pewne relacje, które rządzą życiem społeczno-politycznym mi to na pewno musi w przyszłości zaprocentować, by ci politycy nieszczęśnicy te, których mają moim zdaniem rola jest kluczowa, bo to ani decydują o agendzie debat publicznych i politycznie, więc to jest kwestia tego czy w ogóle jest o czym dyskutować myślę, że politycy po rodzicach dramat atrakcyjne dla młodych albo takich, które dla młodych są ważne dokładnie tak czy polityk, o co toczy się ta polityka można byłoby za zadawać pytania w związku z tym czy młody człowiek jest w stanie się tym zainteresować to od razu wtrąca, bo cennik Ludwik Dorn mówiąc serem et AM, opowiadając o kampanii, a właściwie 2 kampaniach wyborczych 2015 roku mija właśnie w kontekście młodych ludzi powiedział kiedyś tak źle chodzi o sytuację na rynku kredytowym and mieszkaniowym i pracy, że generalnie młodych ludzi interesuje to, żeby mieli możliwości, by taką pracę, która dawałaby im szansę wzięcia kredytu, a dzięki temu kredytowi, żeby mogli kupić mieszkanie wtedy i założą rodzinę, by bez żadnego wsparcia wtedy się usamodzielniają wtedy być może zainteresują się polityką, jeżeli tam być naprzeci w takim oczekiwaniom zastanawia się czy to w tylko do tego się sprowadza atrakcyjność polityki dla młodych co polityka może im dać w czyny są oni oczekują wizji idei jakiegoś porywu serca są jeszcze młodzi to serce jeszcze w nich gra raczej wiedząc o tym co mobilizuje ludzi zaangażowania politycznego to można było powiedzieć, że nie tylko sam temat chodzi, a natomiast, kiedy my badaliśmy młodego człowieka w takim sensie ogólnokrajowym prowadziliśmy takie badania ankietowe wśród studentów i zadaliśmy takie proste otwarte pytanie co jest twoim zdaniem najważniejszym problemem młodych ludzi w Polsce dzisiaj na to odpowiedź była oczywista w kontekście tego, o czym pani mówi, czyli właśnie praca bezpieczeństwo takie socjalne mieszkanie i t d . i t d . nadal w kwestii koledzy prekariatu tak to jest konsekwencja w współczesności na natomiast w i moim zdaniem nie chodzi tylko temat, ale w kontekście tego też barierę językową komunikacyjne w jaki sposób to jest podane, a graczy oczywiście nie chodzi i nie chodzi tutaj o to, żeby kompletnie stabilizować język polityki Jaga mogła wynaturzeń jakiś karykaturalny sposób jego chodzi o to, żeby debata publiczna, która się odbywa to po pierwsze, żeby nasze bywała na tematy istotne z punktu widzenia młodego człowieka, a czasem zamienia się tam swoich problemów trzeba mu uświadomić problem, że za chwilę stanie wymiana na na skończy studia i stanie przed przed wieloma problemami życiowymi dylematami związanymi właśnie jest z z rynkiem pracy chociażby taka debata powinna się odbywać językiem, który jest zrozumiały dla laika dla młodego człowieka atrakcyjnym tak czy nas politycy zdają się mówić prostszym językiem stara się być, żeby komunikatywnie mamo kup oczywiście w różnym politykom różnie to wychodzi, ale my im ja widzę te starania, żeby ten przekaz był jak najbardziej zrozumiałe ażeby był w Katyniu Marat pewnej wiedzy posłów na konferencjach prasowych, którzy przychodzą z punktami na kartce z pewnymi tezami, które mają obudować potem retorycznie Tadeusz nie jest także na wariata ale gdyby tak spojrzeć na politykę z szerszej perspektywy i zastanowić się, czego dotyczy najważniejsze spory polityczne ostatnich ostatnio Igora zajmuje się polityką tak, ale konkretnie tak to są wielkie spory o wielkiej wartości niepodzielne aksjologii jakieś kwestie normatywne, ale personalia o personalia dokładnie tak mętne i i kwestia afera w kontekście tego co co młodego człowieka może zainteresować to odpowiadam na pytanie, dlaczego ten młody człowiek nie zerka w stronę polityki, ale zaraz umrę, ale z drugiej strony mamy wielkie wartości Bóg honor ojczyzna i te wartości przyciągały młodych ludzi tak, ale chciałam o tym za chwilę powiedzieć, dlatego że w 1 z kont w kolejnych w kolejnych barier pomiędzy, więc polityka młodym człowiekiem sommelier wizerunkowe, czyli świat polityki dla młodego człowieka niewiarygodne, więc wszystko to co na ustach polityków w oczach młodego człowieka jest traktowane jako wraz z przymrużeniem oka byśmy powiedzieli tak z dystansem, ale jako osobę jako spektakl jako kabaret jako cyrk i 12 trzecie tak w Cewicach cara CAS czy nie należy się liczyć co jest niewiarygodne nieautentyczne i zaczął stoją jakieś ukryte interesy, a on ciemne siły nie ukryte interesy, o których my wiemy, jakie interesy chodzi o interesy partii politycznych czy włamań do władzy tak nie władza kasa Brest i dokładnie czy stanowiska w wielu innych tak wielu innych takich jest w pytaniach które, które zadawali zadajemy młodym ludziom padają tego typu odpowiedzi, że ojczyzna nie reprezentują w debacie publicznej brakuje opinii interesów, z którymi się utożsamiamy nam, więc młody człowiek czuje to, że nie ma swojej reprezentacji w takim sensie przede wszystkim to takie subiektywne poczucie, że u nas w badaniu ma robić interesy, licząc całego społeczeństwa nie tylko młodych to tak naprawdę większość wyborców Polaków powie, że nie ma swojej reprezentacji w sejmie, a my Polacy w ogóle głosują najczęściej na mniejsze zło rok danina tego, kto kogo lubimy tylko głosujemy przeciwko temu kogo nie lubimy pchać kolejne każde kolejne wybory są wybory rozczarowany ja mam tego świadomość dlatego zachęcam do tego, żeby nie skupiać na krytyce młodego pokolenia, dlatego że w młodym pokoleniu de facto ogniskują się pewne negatywne cechy w nieco większym stopniu niższy niż w całym społeczeństwie nadzieja, że mówimy o kryzysie partycypantów rządzący wolą ludzi tak tak tata jest stres partycypację współczesnego społeczeństwa też kryzys demokracji współczesnej tak natomiast, że politycy powinni patrzeć na młode pokolenie, bo tak jak w soczewce skupia się to bez ściemy problematycznym mają do czynienia na szerszą skalę powinni patrzeć na młode pokolenia i o nich zabiegać i inni i dla powiem więcej specjalizacji nawet fakt, ale zabiegają o rzezi zdradza naszym słuchaczom oto inne myśmy rozmawiali przed anteną netto rozmawialiśmy o tym, żeby mu parkiem się nie opłaca zabiegać o młodych ludzi, ponieważ koszt takiego zabiegu kość głosu młodego człowieka jest daleko większy niż koszty człowieka powiedzmy Steico Holty 30404050 zgadzam się właśnie dlatego na ta demokracja nasza jest taka rachityczna trenerzy sprowadzona de facto do czystej walki o głosy wyborców i zespołem paradoks tak, bo Czyż to w demokracji powinno chodzić ani demokracja powinna być sposobem dochodzenia do wyłaniania elity politycznej przez zabieganie o głosy wyborców i teraz pytanie czy konkurencja o głosy ta rywalizacja polityczna, której istotą demokracji jest środkiem do osiągnięcia celu czy np. kształtowania nowej kultury politycznej obywateli i rozwiązywania wielu społecznych problemów radzenia sobie z wyzwaniami i t d . i t d. czy jest celem samym w sobie raczej chodzi czy chodzi o reprodukcję elit politycznych i z przypadku polskiej polityki mamy do czynienia razem raz raczej z tym drugim modelem idzie, gdzie ten młody człowiek tak naprawdę jest w taki tryb i niesprawnej machinie chciałbym powiedzieć nam, że partie polityczne z 1 strony albo nie chcą albo nie potrafią, a wydaje się, że raczej nie chcę zabiegać o budowania długotrwałej partyjna lojalność relacje z młodym człowiekiem, bo tak pani wiedziała nie opłaca się do takim politycznym i dlatego skupiają się tak naprawdę na tym bardzo krótko okresowym w swoim własnym interesie dywan powiedział Marek produkowanie elit politycznych to przypomnę, iż takie badania prof. Anny Gizy, która nam też przeprowadzałam dobór badań jakościowych żyliśmy nie mylę IR ludzie mówiąc o tym co nie podobają się w polityce mówili, że nie widzą żadnej zmiany to znaczy, że to jest trochę jak w książce Alicja w krainie czarów jest podwieczorek i tam zmieniają gości krzesełka co chwilę właśnie o to chodzi raz opozycja jest za rządzącymi gazą potem za chwilę wraca do opozycji opozycja staje się rządzącymi następuje zmiana krzesełek na tej sali plenarnej, ale nie następuje nic więcej, mimo że ludzie koczują tam nic nie autentyczność polityki, a więc to z pewnością skutkuje tym dystansem, który się, które się bronić, ale też pamiętajmy, że wiele innych czynników, które powodują, że młody człowiek jest poza polityką dziś nie ma dobrze powiedzieliśmy o języku analizie językowej o wizerunku po trzecie moim zdaniem barierę programowe w 2 w dwojakim sensie po pierwsze, subiektywnym temacie ludzie młodzi mają poczucie słabości oferty politycznej, tocząc przed momentem wspomniałem dotyczy to program, a czy NIK program dla rozumie w sposób bardziej obcy, a za abstrakcyjne czy treści dyskursów politycznych komunikatów politycznych, które są kierowane ze świata polityki do społeczeństwa z gminy można też, jakby go rozumieć jako swoistego rodzaju programy czy treści programowe, które w jakikolwiek inny poza tym dokumentem, który de facto program stanowi sam adresowane do społeczeństwa czyli, jaką ofertę młodemu człowiekowi partie polityczne składanymi w sensie subiektywnym ludzie młodzi mają poczucie wyobcowania radnym powiedział marginalizacji natomiast w drugim sensie, że młodzi podczas kampanii wyborczych są oceniani przez wszystkie przypadki co to dla młodych, gdzie zrobimy, ale wreszcie zastanowić nad konkretną ofertą takiej która, która jest kierowana do młodego człowieka to byłoby nam trudniej zaś Nasdaq takiej kampanii prawo sprawiedliwość, więc jakość życia też dla młodych ludzi mieszkanie plus to jest dla młodych ludzi tak, ale dla tych młodych ludzi, którzy już powiedzmy rozpoczęli swoje tak życie w i zawodowe i rodzinne, a ja bym zapytał o ofertę dla człowieka, który jeszcze mnie zaczął wcielać się na 382425 powiedzmy, dlatego że ich doświadczenia są w moim mniemaniu kluczowe dla jakości demokracji czy TIA mają mnóstwo powodów do tego, że będzie im, żeby być nie system nie usatysfakcjonowani z tego swojego pierwszego doświadczenia z demokracją, a tego, że partie polityczne starają się dyskontować w zasadzie tylko i wyłącznie ten jakości ilościowy ani jakościowy potencjał młodego człowieka, gdyż te zastanowić się młodych ludzi w tym biegu 1825 lat w Polsce jest około 4 milionów w roku 2015 w wyborach parlamentarnych nad partią zwycięską na prawo sprawiedliwość zagłosowało bodaj 55 pól nieco ponad będzie pół 1 000 000 ludzi na Platformę Obywatelską i 3  800  000, a gdyby, gdyby młodzi ludzie tacy nie są ale gdyby byli bardzo niskiej masie doszłam do urn, jaką mają 4  000 000 głosów, a gracze mogą znacząco wpłynąć na wyniki wyborów i zdecydować o tym kto wyniki niż te wybory zwycięża albo przegrywa z analiz m. in. niekoniecznie może decydować o tym, dr de facto wygra ale kto jest na 0203 . miejscu jest kazusy, kiedy się ruchu Palikota tak czy twojego ruchu później z ruchu Kukiz 15 np. a dlaczego, rozkładając się do młodych do aktywności dopuszcza do urn nie jest czasem coś takiego co ja nazywam kategorię obciachu, bo to było widoczne w 2007 roku 20152007, kiedy ktoś na nosie sprawa i sprawiedliwości kpiono, kiedy tuż po, a ruszała tam machina śmiania się z prawa sprawiedliwości 2015, kiedy symbolem obciachu była Platforma Obywatelska i Bronisław Komorowski wcześniej i wtedy służba ta rozpędzona machina mediów społecznościowych internetu i mam wrażenie, że wtedy ci młodzi jakoś na na fali tegoż śmiania się wykpiwa Ania szydzenia z danej partii politycznej idą głosować na konkurencję jest to jakiś rodzaj wytłumaczenia dla młodego człowieka, gdy tt takie nieracjonalne pobudki i przyjmowania różnych preferencji wyborczych są pewnie bardzo istotne partie polityczne nie potrafią chyba kontrolować tych rozmaitych dyskursów, z którymi powinny się mierzyć właśnie tego dyskursu ulicy praw głosu ulicy głosu internetu nie potrafią z tym rozmawiać dyskutować odpowiadać na to jest z tym, ale rzeczywiście wielokrotnie też wystawiają się mocnym językiem młodzieżowym, popełniając pewne gafy i nie wyciągają z tego żadnych konsekwencji pamiętajmy też w tej kampanii Bronisława Komorowskiego, który w dużej mierze zraził sobie młodych ludzi trzeba zmienić pracę, więc gra ładniej prawda dokładnie, czyli to jest to, o czym tutaj zacząłem mówić, że w tym sensie obiektywnym mamy problem z programem, bo nie może jak dokument jest pełny test prawdy skierowany w zasadzie do każdej grupy społecznej wiekowej zawodowej dla każdego coś mi tak kandydata to jej jako taka polityka jest pusta z w takie prawdziwe autentyczne, by propozycja dla młodych młodych ludzi właśnie ten TEN-T ta kampania Bronisława g Komorowskiego temu dowodzi, że po pojawia się pamiętam tę sytuację bardzo dokładnie na początku kampanii pojawiły się spoty, które były utytułowany bodaj dobry start dla młodych tak i Bronisław Komorowski podkreślał o tym, że w pieczy tam w pierwszej kadencji zajął się rodzinami tam chwalił się tą kartą dużej rodziny i t d . tak dalej i pan teraz przyszedł czas czas na młodych nadanej zaraz po tym, gdy zapytamy sposób prawda mniej lub bardziej intencjonalne tam wytyczyć jest sterowany przez tego młodego człowieka na ulicach Warszawy odpowiada należy zmienić pracę i wziąć kredyt z Anną Teresą von Wedel przygotowujemy skoro przygotowujemy taką kampanię reklamową i Jazz czy promocyjną tuż za ramiona zdiagnozować, jaką się jakości jak PiS jest szereg i propozycje programowe dla młodych ludzi to powinny zatem czy stać się okazuje, że Grzesiek wydmuszka Lena i zakaz to Polska polityka jest, że na ich wydane opakowania po ten produkt jest wizerunek na program relacje mają zanieść problem w ogóle z relacjami fakt z tego, że młodzi ludzie zaraz zła i nie między partiami, a między młodymi ludźmi, a partiami reagują tak, że mamy problem zmian z relacjami międzyludzkimi, więc to jest problem rzeczywiście przebiegła rzeczywiście natomiast młodzi ludzie o wiele większym stopniu niż ogół społeczeństwa słabiej identyfikują się z partiami politycznymi, a w dzień mówią jestem wyborcą partii x albo chce głosować na partię i Greka, bo popieram działania partii za tak tak właśnie działa nie mówi dokładnie tak natomiast skutkami tego jest moim zdaniem po pierwsze, negatywne postrzeganie partii politycznych w ogóle brak po drugie, jako siedlisko oszustowi złodzieje dokładnie tych ludzi niewiarygodni nieuczciwi i t d. po drugie, przekonania niewiarygodności bardziej politycznych, a po trzecie skutkuje to brakiem współpracy młodych ludzi z partiami politycznymi to widać w kontekście wielu takich danych dotyczących młodzian z naiwności w ogóle aktywności społeczno-politycznej mogą w czasie wolnym np. okazuje się, że ludzie młodzi są aktywni, ale z organizacjach o nie politycznym charakterze, a w klubach sportowych jakich organizacjach kulturalnych religijnych, a więc tak, by nie dość ważnych jak i Szanowni państwo jak Donald Tusk przegrał rywalizację o przywództwo Unii wolności z Bronisławem Geremkiem miejmy zaczął montować platformą Obywatelską to wtedy Sławomir Nowak wyprowadził z Unii wolności jej młodzieżówka młodych Demokratów i to była siła to była siła to tak działało inny plus dla Platformy Obywatelskiej teraz, kiedy sobie myślę o młodzieżówce jakiejkolwiek partii to myślę sobie na życie to jest kolejny problem nie pamiętam na studia tak jak ja kończyłem studia powiedzmy rok 2002 tak raczej zaczynam studia 2002 kończąc 2007 i w tym czasie był u nas na uczelni funkcjonowało kilka przynajmniej organizacji takich studenckich o jej i politycznymi politycznym charakterze, ale raczej funkcjonujących w sferze publicznej organizującej rozmaite przedsięwzięcia spotkania z osobami publicznymi politykami również i to nie było tylko te znane uznane w ramach tradycyjnie ugruntowane instytucje takie jak mniemam NZS czy ZSP tylko wiele innych, które od zdania były tworzone teraz, gdy popatrzę na ten sam Uniwersytet dzisiaj czy w ogóle na to środowisko akademickie na to poza tym ZSM i ZSP, który gdzieś tam prowadzone będą pewnie z racji trwania i tradycji funkcjonować to po to, brakuje tej aktywności takiej oddolnej spontanicznej to wszystko wymarło gdzieś tam z tym naszym pewnie pokoleniem, które też właśnie weszła na rynek lat 908 dokładnie drewna, więc to, że polityka sprawy publiczne w ogóle szerzej rozumiane przestają być po prostu atrakcyjny skutkuje też tym, że wymierają tego typu inicjatywy i to dotyczy też młodzieżówek partyjnych z pewnością jest wizerunek program relacja społeczna moim zdaniem barierki są kolejne to znaczy partie mają problem z reagowaniem na istotne, ale i też i długofalowej zakrojona na szeroką skalę trendy społeczne jak np. psy zmiana młodzieżowego stylu życia, a coście narządy policzy za akcję czyli gdy po nie dostrzegamy faktu, że polityka siłą rzeczy przestaje być atrakcyjna nie dlatego, że jakby w i źródło jest mniej atrakcyjne jak natomiast czy po prostu mamy coraz więcej innych możliwości i te sprawy publiczne niekoniecznie wygrywają konkurencję z Maciejem przegrywają z rozrywką np. tak i z wieloma znamy z rodziną przyjaciółmi zachodniej dziesiąty raz bardzo skupieni młodzi znana samorealizacji prawda na rozwijaniu swoich pasji wykładni moim zdaniem przejawem takiej deprecjację np. to, że polityka zajmuje niskie miejsce w hierarchii spraw codziennych miary polityka na samym końcu niska częstotliwość śledzenia wiadomości o polityce w mediach n p . tak nie rzadziej rozmawiamy o polityce to, o czym wszyscy wspólnie wspomnieliśmy aktywność w czasie wolnym nie zaradzi zorientowana na te kwestie i grozę rozrywka na działalność o charakterze politycznym rany na jej w ogóle osłabienie hierarchicznych autorytetów, które na przestają oddziaływać na młodego człowieka i być takim punktem odniesienia, czyli ci politycy n p . ze spiżu dokładnego z brązu i dokładnie 2 ×, którzy mają za sobą takie dokonania aktu rangi jednak na kości pozwalają kwestionować uznawać, że kierowali się wyłącznie interesem, a politycy nie mają już dziś charyzmy, a mają osobowość medialną co najwyżej, ale muszą konkurować z celebrytami np. także na tym polu polityki, zanim drużyna ta ścieżka celebryckich apolitycznego też wkraczają bywali także, by zastać, gdzie stan świadomości przetrwać świadomości społecznej to z autorytety trzeba stać się celebrytą, który po których, który jeszcze gdzieś te swoje poletko prawda będzie mógł uprawiać swoje poglądy głosić pytanie czy 33 czy jak długo tak kolejną taką barierę moim zdaniem sam jest bariera polityczna przez szereg barier politycznych, dlatego że w niektóre bariery są moim zdaniem lokowane jednoznacznie po stronie po stronie polityki w tym, o czym do tej pory mówiliśmy niektóre można było zlokalizować po stronie polityki niektóre po stronie młodych natomiast barier polityczne lokujemy jednoznacznie po stronie partii politycznych i przede wszystkim to jest nieumiejętność albo brak chęci i wykreowania takiej długotrwałej relacji z młodym człowiekiem, lecz bardzo boli, że nie są tym zainteresowany z racji tej gry o wysokich kosztów pojedynczego głosu młodego człowieka, dlatego że młody człowiek jest silnym wyborcom nie ma gwarancji tego, że inwestycja w kampanię skierowaną do młodych ludzi, a nasze zwróci nam to jest wyborca najczęściej nielegalne tak czy mam wrażenie, że może jednak niewiele się z partią polityczną brak no i moim zdaniem drugi aspekt tych ukrytych barier to instrumentalne wykorzystywanie tego ilościowego potencjał młodych było wyborców walczyć tylko wykorzystywanie w tylko skupianie się moli mobilizacji wyborczej czy 4  000 000, o których powiedzieliśmy powinni pójść jak największej i w ilości do do do głosowania, a potem prawda Noto fajnie, że uciekł z założycieli jest, ale tak dlatego, aby takim trzecim przejawem czy też tego rodzaju barier mają za nie jest brak kontynuacji dyskursu kampanii wyborczej po wyborach kazus Janusza Palikota np. takich graczy żegna zapominamy nagle o o swoich wyborcach, którzy w dużej mierze przyczynili się do osiągnięcia takiego nie innego wyniku jak już w poniedziałek powyborczy czują się opuszczeni i jakość rządzenia pamiętam, kiedy my badaliśmy młody elektorat ruchu Palikota wówczas to był taki fenomen zjawisko polityczne i społeczne dlatego skupiliśmy się m. in. na tym elektorat, żeby poznać motywacje młodych ludzi to były badania prowadzone w niecały rok po wyborach 2011 roku i wówczas mniej niż połowa badanych naszych głosujących cieśnina Nana na tę partię polityczną deklarowała, że ponownie zagłosuje rok po wyborach tak milczy połowa mniej niż połowa dróg stwierdziła, że jeszcze raz zagłosujemy większość twierdziła, że żal, że na pewno nie chcieliby roztrwonione w ciągu 12 miesięcy połowa dokładnie, tak więc wygląda więc, więc to jest na pewno problem tego, gdy nietrwałość relacji dyrektora, która partia, którą partie polityczne po prostu nie mają i zachować sobie wyborców, bo to też jest także domy ludzie mamy skłonność do konsekwencji, jeżeli chodzi o swoje wybory jeśli raz w nocy zdecydujemy co zwiększa prawdopodobieństwo, że ponownie zdecydujemy się na to samo czyli, jeżeli raz bierzemy partie i stąd być może za 4 lata zwiększa prawdopodobieństwo, że każdy wie, że Harvard i sprawdza nawet, zostawiając tutaj ten neon TEN-T kwestia byłby chwiejności fluktuacji polskich wyborców, którzy potrafią od Sasa do las za wędrować są wybory no tak natomiast zwróciłbym uwagę na jeszcze 1 jeszcze 1 grupę barier tak, by takie bariery, które nazywam promocyjnymi, a czy widać wyraźnie deficyty obecności partii politycznych takim polu, na którym właśnie to wychowanie, którym pani mówi mogłoby się odbywać w najbardziej skuteczni i Maciej napoju Nana Nana na polu reklamy społecznej i marketingu politycznego nawet nawet tak na marketingu takim etycznym sensie, że nie tylko pakowanie tak, ale o środki jest produkt konkretna oferta to rozwinie, bo też ciekawe, bo ja mam wrażenie jasne, że wpolityce nie może niczego innego oprócz marketingu politycznego to tak natomiast nie ma marketingu którego, którego treścią byłoby byłaby zachęta do uczestnictwa w Kanadzie partie polityczne czasem ustami swoich liderów wspominają, że zależy nam na wysokiej frekwencji nie słyszałem takich głosów, które zachęcały młodego człowieka i Czech głosujcie, więc tutaj też wiemy o tym, że z niektóre partie polityczne korzyści dają aniżeli recenzji również tak natomiast wydaje mi się, że problemem jest też brak takiej spójnej strategii promocyjnej zarówno partii politycznych jak i NGO-sów, bo to jeśli chodzi o organizacje pozarządowe to mamy takich preferencyjnych kampanię zwykle kilka natomiast nie ma współpracy pomiędzy partiami politycznymi, a tymi organizacjami pozarządowymi, a działalność tych drugich tak, czyli narzędzie usług przez partie polityczne często jest też z dużą nieufnością traktowana jak wspomnę np. taką akcję organizacji obywatele decydują dotyczącej rozliczania się polityków z nich wyborczych deklaracji, która się niczym nie cieszyła jakimś większym zainteresowaniem ze strony partii politycznych ich przedstawicieli, więc akcja zabierz babci dowód i ja pamiętam akcję, która miała realne efekty to był rok 2007 i to była akcja zmień kraj na islam zmień kraj idź na wybory, które zarzucano też zarzucano też polityczne podteksty i jaki jest i intencje natomiast od tamtego momentu bardzo dużo mówimy o roli młodych ludzi w kształtowaniu wyniku wyborów, bo rzeczywiście frekwencja w najmłodszej grupie wiekowej wówczas była największa w swej historii naszej młodej demokracji, ale Gładysz największa w w całym społeczeństwie, a na to zadanie na rzecz tylko zobaczył taką bardziej optymistyczne myślenie młodego człowieka, bo jeśli w średnim frekwencję wyborczą i wyrysy z ostatnich powiedzmy kilku na 10 w zasadzie lat tak od początku lat dziewięćdziesiątych to w kategorii wiekowej 1625 lat ta średnia frekwencja rosła tak, mimo że w kategorii 26 plus, czyli wśród starszych spadała, tak więc jakby, gdyż im sprostać spróbujmy popatrzeć na młodego człowieka przez pryzmat takich gdzieś tam prawda i niuansów, które zraniły, a więcej być może mówią niższy niż stereotypy, które funkcjonują w taki potyczka i świadomości, a to charakterystyczne dla młodych ludzi ta charakterystyczna dla młodych ludzi skłonność do głosowania na partie antysystemowe na kandydatów antysystemowych to jest tacy, którzy mówią my nie jesteśmy establishmentem się rozprawie mec Stalin Ależ to jest w ogóle konsekwencja tego na co zwrócili się wcześniej uwagę czy tej takiego poczucia słabości oferty politycznej w związku z tym ludzie młodzi mają tendencję do głosowania nad wybierania mniejszego zła lub głosowania na nowe inicjatywy i teraz jak wyznał, że wracam do tych badań nad elektoratem młodego modemy w trakcie ruchu Palikota, gdzie pytaliśmy tak nas interesują, dlaczego tak padały właśnie tego typu określenia które, które można byłoby właśnie w taki sposób pogrupować takie kategorie mniejsze zło na NATO Platforma nie na PiS też nie lewica niekoniecznie tak jednoznaczna jedność, ale wtedy deklarowali auta potem Kukiz 15, czyli albo głosowanie na mniejsze zło albo głosowanie na efekt nowości, a na miejscu to gdzieś tam nowoczesna i a ile czasu prasowanie czasem mam wrażenie bywa tak znam też takie przypadki może, by nie trudno jest zidentyfikować w skali masowej w badaniach tak, ale znam zeszyt ze świadczenia takiego bezpośredniego osoby, które głosowały wówczas na ruch Palikota dla rywala no właśnie w ramy dla takiego żartu zobaczymy będzie ciekawie niestety to nie jest może masowe masowe zjawisko należy też żyli w bodaj wątpliwość racjonalność zachowań wyborczych młodych ludzi racjonalność, która nie jest zbyt wysoka w emocje nie rozum, gdy jest już lista ta młodzież grała tak rzeczywiście w emocje decydują natomiast pytanie zna już wracamy do korzeni jak po co nam jest demokracja czy tylko o to, żeby inscenizować igrzyska czy po to, żeby stawać się lepszym społeczeństwem to jest górnolotne tak, ale w, jeżeli tak popatrzymy na politykę współczesnym czy demokracja przez pryzmat teorii polityki współczesnej np. na to dochodzimy do bardzo takich pesymistycznych wniosków, że nikt bramy zgred która, która wcale nie nam służy, a tym którzy, którzy są to najbardziej zainteresowani, czyli rozstali się politycznie podmiotem, a czasem tylko statystą, a co pan poradził politykom co mieliby zrobić, żeby uwieść młodych uwieść nie tylko o grzebanie zagłosowali na nich przy urnie wyborczej należeli właśnie zaktywizować wciągnąć zrobić wszystko inaczej granacie i Jan k teraz z ostatnią opublikowaną takie swoje badania dotyczące właśnie tej kwestii jak za mnie interesowało takie pytanie my sobie stawiałem czy w jaki sposób instytucje demokratyczne w szczególności partie polityczne mogły wypełniać właśnie tę swoją socjalizację inną edukacyjnym czy nawet kulturotwórczą myśleć o kulturę polityczną rolę względem młodych ludzi, dlatego że dlaczego okres za ataki gdynian po co prawda wizyty młodymi ludźmi się zajmować sami możemy się nam lepiej żyło, a jest idea, ale nic też inne m. in. też po to, żeby przyspieszyć proces transformacji ku społeczeństwu obywatelskiemu tak, dlatego że dobrze wykorzystujemy wówczas taką naturalną taki naturalny mechanizm zmiany w jej społecznej tak przychodzi nowe pokolenie, które coś nowego wnosi, a jednocześnie przez konkretne takie programowanie edukacji Obywatelskiej szybciej masujemy te nie obywatelskie nawyki, które ci młodzi ludzie z reprodukować po Starym pokoleń ten przed np. brak szacunku dla prawa i radni dla procedur to jest chyba największą bolączką uważam polskiej demokracji no i teraz pytanie czy politycy mają szansę, żeby to zrobić czy nie mają one natomiast z racji tego, że nie są autorytetem dla młodych ludzi to niekoniecznie tak ale gdyby tutaj rzeczywiście odpowiedź na to pytanie pani konstruktywnie to gdzieś gdzie, gdy ja próbowałem na swoje badawcze pytanie odpowiadać jak to robić, gdzie na to przede wszystkim poprzez stymulowanie z poczucia skuteczności a kiedy raz wcześniej tak, żeby przekonać młodych ludzi, że warto uczestniczyć uczestnictwo partycypacja społeczna polityczna ma sens i jednocześnie z drugiej strony pokazać im że, że to działa a, że to wierzę, że ta nasza konkretna działalność jest skuteczna tak jakbym zaczynał może nieobcy stymulowania partycypacji na poziomie centralnej polityki taktyka uczyć młodych ludzi jak dokładnie takie partycypacji i sąsiedzkiej jak Obywatelskiej na osiedlu w dzielnicy w swoim mieście gminie Sieradz, ale także analityk Home PL poseł z danego regionu albo samorządowiec powinien np. takich młodych ludzi zachęcić do wspólnej akcji, która będzie miała nic wspólnego z polityką np. tak pokazywać, że mecz bez wyrazu jest coś dobrego dla naszej wspólnoty, by polityk to organizuje zajmuje się zaprasza ludzi prawda tak, bo polityka to jest coś więcej niż właśnie ta ta rywalizowała razem władzę właśnie czy jak przekonać młodych ludzi, że polityka jest czymś więcej niż czystą walką interesów, że do niej jako Szekspir dokładnie, tak więc politycy powinni uczyć tej partycypacji u siebie w regionach okręgach swoich własnych tam, gdzie młodzi ludzie żyją tam, gdzie zakładają, jakiej wspólnoty tam, gdzie się uczą tam, gdzie są na co dzień, dlatego że tam obecność polityków jest najbardziej skuteczne, że moje własne badania pokazują, że jeszcze, że partycypacja taką społeczno-politycznym Obywatelską to samo zainteresowanie polityką jest nie jest takie kluczowe jak np. identyfikacja z partią polityczną to poczucie skuteczności, a zatem partycypację można uczyć się kształtujące określone postawy ogniw kształtujący okresie namiętności kompetencje społeczne sprzedawać politykę w taki niepolityczny sposób byśmy powiedzieli pokazywać młodym ludziom, że polityka to nie tylko ta czysta walka o władzę, ale politycznej tak naprawdę źle słyszy sprzedawanie teraz celem był w komercję my się włączać marketing polityczny to rozumienie polityka jako mydła tak partie polityczne jako proszku doprania, które można zaoferować zaoferować supermarkecie życia będą pewnie tej metafory nie uciekniemy natomiast ja mam miał namyśli taką komunikację polityczną, która na powinny być po prostu autentyczna, gdyby się tak zastanowić czy nad istotą pojęcia partycypacja to z 1 strony jest to rzeczywista aktywność np. młodych ludzi, a z drugiej strony to są rzeczywiste możliwości bycia aktywnym naczep bez tych możliwości ludzie aktywni będą tak bardzo ciekawe stwierdzenie o tym, że ludzie uczestniczą w wyborach w ogóle w polityce nie tylko, dlatego że sami chcą wejść do świata polityki, dlatego że polityka przychodzi do nich tak, czyli że polityka musi przyjść do tego młodego człowieka zaoferować im pewne możliwości działania rzecz go pod uwagę zainteresować nim, a nie jest ciężko mam marginalizować rygorze hasło zainteresuj się polityką, bo jeśli nie to polityka zainteresuje się tobą jest groźbą tak natomiast wciąż rozumiem politykę ba abstrakcyjnie bardzo szeroko na moment plac zaba w albo albo albo oświetlenie w parku jest też polityczny w takim sensie prawnym nic w tym sensie takim na klasycznym w Senacie wszystko uda się polis jest wspólne prądami więc, jakby chciał wrócić do tak, że polityka znał już była częścią naszego codziennego życia ani tym czym jest dzisiaj, czyli tak administrowaniem argumentem jest problem z kryzysu legitymizacji jego współczesnej demokracji ludzie przestają uczestniczyć w związku z tym demokracja jest tak naprawdę tylko dla partii politycznych i syna nie ma tego składu, który w którym, które daje, gdyż daje życie demokrację zatem aktywności Obywatelskiej, a to wracamy teraz do tej opozycję z 1 strony to umowna polityka ciepłej wody w kranie i nie mówię tu tylko o tym co reprezentowała Platforma Obywatelska i o tej filozofii rządzenia administrowania pan doktor powiedział kontra wielkie wizje młodzi potrzebują właśnie tych wielkich wizji, które będą porywające na czym podejrzewa, że my wszyscy potrzebujemy wielkich wizji, ale wizja autentycznej brak wizji realnych i wizji które, które są istotne z punktu widzenia naszych problemów dnia dzisiejszego i naszej najbliższej przyszłości natomiast już wcześniej zadawaliśmy pytania to co jest treścią politycznych sporów na ring czy te kwestie, które nas rzeczywiście powinny interesować zmieniają nasze codzienne życie spieramy się o gospodarkę o służbie zdrowia edukację ojej jakość np. nie tak nie z Gdyni spieramy się nie mnie nie reforma edukacji nie nie została poprzedzona wielką debatą publiczną na temat tej zmiany wielkiej prawda natomiast spieramy się wiele innych kwestii, które są może mniej istotne z punktu widzenia naszego codziennego interesuje to tworzy naszą opinię, więc na jakiś konkretny temat tam, gdzie tam w tych kwestiach, w których o, których nie dyskutujemy nie ma też wiedzy społecznej, która mogłaby się przekładać na racjonalność naszych zachowań wyborczych chociażby dane dlatego politycy tak powiedziałem koniec stymulować konkretne zachowania, które sprzedają swoje nawyki nawyki staną się postawami postawy staną się fundamentem nowej kultury politycznej, a ciemne medium zmiany będą młodych młodzi ludzie na tego bym sobie życzył, a jestem optymistą czy pesymistą jeśli chodzi o udział młodych w życiu publicznym politycznym, a samych jeśli i myślę samych młodych ludziach to jestem raczej optymistą także, że młodzi ludzie mają niebywałe zasoby, które nie wierzy tak naprawdę n p . z psem bardzo mimo wszystko paradoks razem nie wierzą to przywiązanie do demokracji jak jego wartości, mimo że bardzo się nie krytykują brak, a jednocześnie, gdy inni dominują wśród nich postawy anty systemowe problemy jest raczej moim zdaniem jest i zobojętnienie jak w co jest to jest ta kwestia którą, która będzie bardzo trudno przezwyciężyć natomiast jestem pesymistą jeśli chodzi o wypełnienie tej edukacyjnej socjalizacyjnej czy nawet kulturotwórczej śledzie kulturę polityczną roli instytucji demokratycznych partii politycznych szkoły uniwersytety być może tak no i mediów, bo nie powiedzieliśmy 1 Maria o 1 grupie barier, które samo jedzenie z uwagi 1 z najbardziej istotnych, czyli barierek percepcyjne albo inaczej medialnej nazywa dna czy media nam opowiadają polityka przez pryzmat konfliktu konflikt, który sam w sobie jest dobrze sprzedaje fakt, ale on mobilizuje i najbardziej zmobilizowanych nam natomiast cała reszta nadal jest nadal były dokładnie ci najbardziej poszkodowani są ci, którzy polityką i tak się słabo interesują jej słabości w nim orientuję orientują i strat część ten krzyk dokładna i rodzinie postrzegają oni dlatego oni postrzegają politykę przez pryzmat stereotypów tak będzie też wtedy kalki na miejsce walki wyborczej tego wyścigu o fotel i w związku z tym ani też do nich też najsłabiej wycierają pewne alternatywne oferty no właśnie mogą też takie spełnia samo spełniającej się proroctwo tak będąc poza polityką ta polityka nas też pomija i ta jest w pewnym sensie też taki kamyczek do ogródka samych młodych ludzi Dean prezes Marian ze stresem kończąc chciałbym powiedzieć, że odpowiedzialność za za jakość relacji, które dzisiaj rozmawialiśmy leży zarówno po stronie młodych ludzi, jakie po stronie elit politycznych natomiast z winy moim zdaniem nie nie można rozdzielać symetrycznie rangę partie polityczne jednak mimo wszystko elity polityczne zajmują taką pozycję w społeczeństwie, która z 1 strony pozwala im, a z drugiej strony zobowiązuje ich do promowania takich pozytywnych wzorców obywatelskiego postępowania i te partie polityczne powinny uczyć nas szczególnie młodych ludzi tych tych zachowań postaw, które staną się zarzewiem nowej kultury politycznej bardzo dziękuję panie doktorze dr Radosław marzec ski Instytut politologii Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie był nasz gość przed dwudziestą czwartą raz jeszcze dziękuję, że aż do nas pofatygował z Królewskiego miasta ja również dziękuję dobranoc życzę państwu spokojnej nocy kolorowych snów do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA