REKLAMA

Sądowa zmiana płci w Polsce

OFF Czarek
Data emisji:
2017-05-23 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, gdyby ktoś z państwa na mieszkał w Kanadzie, a dokładniej w prowincji Ontario to mógłby sobie dawkę zażyczyć wyrabiając prawo jazdy albo kartę zdrowia, żeby w rubryce płeć nie mieć ME jak mężczyzna albo Aes jak kobieta tylko, żeby wpisać sobie x także w prawo jazdy na tonie karta zdrowia ostatnio pojawił się takie głosy, żeby można było sobie też zmodyfikować świadectwo urodzenia władze Ontario obiecują, że ta możliwość może pojawić się za rok 2018 Rozwiń » roku uczy się pojawi zobaczymy dzisiaj w programie Owczarek o sądowej o zmianie płci w Polsce ale, ale także w innych jurysdykcjach państwa i moim gościem jest dr Joanna Ostrowska Kołodziej prawnik ekspertka m. in . w dziedzinie prawa medycznego Kancelaria Kochański Zięba i partnerzy dzień dobry dzień dobry pan dzień dobry państwu bardzo dziękuję za zapraszani temat ważny temat ważny pisała pani na ten temat prace Total FIZ mamy na ten temat pracę doktorską nie tylko odniosę się może na początek do tego, o czym pan redaktor wspomniał, czyli od tej Kanadzie, bo ten problem, który ja poruszałam w swojej pracy on nie dotyczy ściśle tego problemu, o których mówimy w Kanadzie, bo ten problem kanadyjski to raczej możemy podporządkować pod dom sławetna teorie gender, do której niedawno bardzo duże siły te się mówi ta teoria czy ideologią w zależności od tego, jaką UE i jaki poziom ja tutaj przyjmiemy rozważań mówi o tym, że tak naprawdę możemy wykraczać poza binarny pożre podział na płeć także te normatywne związane z płcią idą zbyt daleko możemy się od nich uwolnić w związku z tym mamy w przestrzeni publicznej osoby, które identyfikują się z obiema płciami jednocześnie to są osoby BIK kluczowe dane osoby, które nie identyfikują się z żadną płcią i to są osoby, a płciowe w związku z tym to de facto dla tych osób została przewidziana ta konstrukcja w LO, której pan mówi, czyli nie wpisywania żadnej płci do dokumentów identyfikacyjnych ten problem, który mija się zajmowałam to jest problem zgoła inne one rzeczywiście funkcjonuje o tym, że dużo mówiło przy próbie uchwalenia ustawy prze de facto uchwaleniu ustawy o uzgodnieniu płci, którą prezydent następnie zawetował myjnia przy porządkowych dało się problem transseksualizmu do ideologii czy teorii gender, dlatego że transseksualizm w ogóle nie wykracza poza binarny parzona to podział na płeć zupełnie przeciwnie osoba transseksualna dąży do tego, żeby została uznana za przedstawiciela innej płci niż wynika z narządów płciowych, kiedy mówimy o płci to na takim poziomie po popularnym sprawa wydaje się łatwa no i pies się albo kobietą mężczyzną, ale pani pewnie powiedziała to zależy z jakiego punktu widzenia patrzymy, żeby zdefiniować czym jest płatnikiem dokładnie, bo proszę zauważyć, że też medycyna wbrew pozorom nie daje nam jednoznacznej informacji o tym, czym jest płacz człowieka, bo jeśli przyjrzymy się temu jak medycyna definiuje pojęcie płci to ona wyróżnia to wiele zespół cech mówi, że to jest zespół cech odróżniających osobniki męskie osobników żeńskich i w obrębie płci rzeczywiście wprawdzie stosujemy pewne domniemanie, że człowiek przynależy do tej płci, która wynika z charakterystyki jego zewnętrznych narządów płciowych, bo przecież to jest ta informacja, którą rodzice dziecka dostają zaraz po urodzeniu natomiast to nie jest takie proste, bo pojęcie płci już w medycynie dzieli się na kilka elementów na kilka determinanty płciowych, czyli na pytanie, jaki zysk, jaki jesteś płci człowiek pojazd chodzić no, a zysk zależy czy pytasz o moją płeć chromosomalna otrzymają choćby go nadal łączą ją płacz hormonalną czy mają płeć metabolizmu, a może chodzić może, choć mózgową psychiczną czy może płacz wewnętrznych narządów płciowych czy też zewnętrznych narządów płciowych, a może chodzić w końcu o płeć prawną metrykalnych o czy też Połeć fenotypu tego dokładnie znaczy musimy też jasno powiedzieć, że u większości ludzi jest także te poszczególne determinanty płciowe są ze sobą zgodne z LTE sytuacje, w których one się pomiędzy sobą różnią nazywane transpozycją płci i transseksualizm jest właśnie jednostek transpozycji płci on mówi, ale definiujemy ten transseksualizm jako rozbieżność pomiędzy budową morfologicznych biologiczną, czyli tym jak wyglądamy i tym, jakie są nasze narządy płciowe te, a płcią przeżywają te psychiczne tak transseksualista czujesz się do prof. Imieliński Elektry był wybitnym badaczem problemu el trans płciowości w tym transseksualizmu mówił, że de facto transseksualista czuje się uwięziony we własnym ciele chce się z tego chciała uwolnić on chce, żeby przesądzić na drodze prawnej, bo to jest istotny element jego terapii, że przynależy do innej płci niż wynika z tego jak niż wynika z tego jak wygląda co jednak ciekawe i co chcę wyraźnie zaznaczyć, a o tym, się właściwie nie mówi ten problem transpozycji płci może zachodzić na każdym poziomie determinacji płci, ale przy przyjmowaniu projektu ustawy o uzgodnieniu płci, ale przeciwnicy tej ustawy mówili o tym, że płacz to jest tak naprawdę to co wynika z naszych genów to odczytać płeć chromosomalna tak kobieta 46 x x mężczyzna 46 x Igreka, ale to nie jest tak, bo również na tym poziomie determinacji płci, czyli tej płci chromosom maleje, o której jak pan redaktor wspomniał mamy te zaburzenie słoje raj zaburzenie nasza pela tak nazywana od nazwisk, ale osób naukowców, którzy te zaburzenia po raz pierwszy opisali, czyli mamy kobieta eskalują Tytan typowo męskim 46 x i Greg i mężczyzna skarg dotyczących poważa chińskim 46 x x oni wg pozostałych większość pozostałych cech płciowych są odpowiednio kobietą albo mężczyzną natomiast ich genotyp ich Cargotec nie jest zgodny z pozostałymi determinantami udział wzięli w co wtedy no to jest właśnie pytanie czy Ecco przyjmiemy za PRL za płeć w sensie prawnym tutaj bez wątpliwości na wśród prawników moja, by moja teza jest stosunkowo jasne ja zaraz nie powiem, bo prawo cały czas patrzy na płeć te anatomiczne tak mówisz, że tak naprawdę oprócz tej identyfikacji płciowej, którą mamy, czyli tej płci psychicznej no i musi być coś jeszcze, żebyśmy mogli dokonać zmiany płci albo, żebyśmy mogli uznać, że pan redaktor, czyja jesteśmy przedstawicielami innej półce niż wynika z naszego aktu urodzenia mam nawet chciał, ale żeby, żeby to była inna płeć, ale rywal GSM przygotowujący trochę do naszego spotkania względem takim bez tego co się dzieje w przestrzeni publicznej, bo do tej pory zajmował się tym naukowo jego tezy te komentarze, które padały takie niepochlebne bardzo pouczające problem transseksualizm niekoniecznie interesowały, ale jadąc do pana znalazłam taką stronę internetową, na której wypowiadał się twórcy jak celowania nie podam adresu internetowego tej strony, ale i twórca mówi o tym jakie są skutki uchwalenia ustawy o uzgodnieniu płci uspokaja tych z państwa, którzy się martwią, że rzeczywiście ta ustawa weszła w życie, ponieważ robota prezydent zawetował natomiast tam pojawia się takie spostrzeżenie, że teraz tak naprawdę wszyscy mężczyźni będą chcieli zmienić płeć na wojsko obiecało ze względu na to, że no oprócz wieku emerytalnego no to toż to jest taki argument, że przecież jak się przechodzi do klubu to łatwiej też TUS selekcję przechodzą kobiety, że kobiety mają promocje na bazie do tego stopnia ich poziom abstrakcji osiągany z tej dyskusji stwierdziła myślą o zagranicznych daleko tarek żelazka w przypadku ewakuacji to kobiety dzieci w pierwszej kolejności, więc Otóż wszyscy mężczyźni teraz powinni zgodnie z zmieniać płeć zmarszczki na kobiecą co jest możliwe, ale to wynika z ustawy, ale z orzecznictwa jeszcze tego chce powalczyć niż za rok w brzmieniu no tak tak oto, aby cały czas walczymy, ale cieszę się, że pan redaktor zauważa dyrektor to co chcę powiedzieć co jest bardzo ważne w tej dyskusji o to, że przynależność do danej płci wg identyfikacji płciowej, której mówimy nie sprowadza się do takiego prostego chcę być kobietą albo chcą być mężczyzną z jakiegoś powodu i przyjaciel pan redaktor nie zmieniliśmy płci mimo jak rozumiem dla pana redaktora istotnych i korzyści profitów stąd wynikających to jest bardzo ważne zagadnienie w dyskusji na temat transseksualizmu także bardzo ważne dla prawników, bo to moim zdaniem determinuje istotnie proces dochodzenia do tej zmiany płci to jest EMG to jest fakt, że Geralt stwierdzono już wyraźnie i to wiele lat temu się zadziało, że noworodek nie rodzi się psychoz seksualnie neutralny to nie jest także my jesteśmy w stanie nauczyć się swojej identyfikacji płciowej tutaj po powinni szybko taką historię, ale kanadyjską, które proponuje, żebyśmy suspens prowadzili i opowiedzieli historyjkę disco po informacjach Super to, że informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej 20 dr Joanna stoiska Kołodziej prawniczka i ekspertka specjalizująca się m. in . w dziedzinie prawa medycznego z kancelarii Kochański Zięba i partnerzy jest państwa moim gościem rozmawiano sądowej zmianie płci w Polsce i z problematyką wokół tego zagadnienia informacje o 1120 państwo macie wracamy rozpoczniemy od kanadyjskiej historii to w państwa moim gościem jest dr Joanna Ostrowska Kołodziej z kancelarii Kochański Zięba i partnerzy rozmawiamy o sądowej o zmianie płci w Polsce, ale rozpoczynamy od historii kanadyjski rozpoczynano w historii kanadyjskiej, dlatego że chcemy zwrócić uwagę na to, że wbre w temu co się mówi to transseksualizm nie wynika z zachcianki osoby, której to zaburzenie dotyczy nie da się sprowadzić do prostego odczuwania chce być kobietą chcę być mężczyzną, ale i o tym, że noworodek tak jak wspomniałam nie rodzi się psychoz seksualnie neutralny wiemy już od kilkudziesięciu lat i ta historia, której wspomniałam to historia z 2 bliźniąt, które przyszły na świat w Kanadzie sześćdziesiątym piątym roku to jest historia Davida Rainera ona w literaturze medycznej funkcjonuje jako John działań Case ze względu na NATO, że do złotej historia to został przez niego samego ujawniona znacznie później, ale on i jego brat przyszli na świat po sześćdziesiątym piątym roku i podczas zabiegu obrzezania przeprowadzanego u 1 seta chłopcu właśnie u Davida, ale jego trąci uległo zwęgla lilie odpadło w całości i rodzice stanęli przed problemem rekonstrukcji tych narządów płciowych mamy 60 piąty rok Izuagbe wiedza na temat chirurgii plastycznej także tej rekonstrukcji jeśli chodzi o narządy płciowe i postęp medycyny jeszcze nie jest rannych tak znaczące ale jaka ich rodzice chłopca trafiają widział w telewizji Johna manna ja takiego bardzo znanego lekarza, który zajmował się WM właśnie identyfikacją rozwojem rozwojem identyfikacji płciowej i który forsował taki pogląd, że właśnie noworodek jest psychoza aktualnie neutralny i można dowolnie ukierunkować jego identyfikację płciową i rodzice trafiają do niego i namawia ich na to, żeby chłopca przez sterować w cudzysłowie na identyfikację płciową dziewczynki dlatego się dzieje PRL to co się dzieje, dlatego że ta operacja w kierunku męskiej jeśli chodzi o narządy płciowe Antona i skomplikowane tez procedura wieloetapowa także obecnie przy takim rozwoju nauki w narodzie jest John Money informuje rodziców, że jeśli BM stworzyć narządy jako narządy męskie to chłopiec miałby problemy we zarówno jeśli chodzi o potrzeby fizjologiczne, ale także o współżycie płciowe no i prokreacyjne to w sposób oczywisty dlatego namawia ich na to, żeby stworzyć chłopca organy płciowe kobieca to jest operacja stosunkowo prosta, ale także wówczas dużo prostsza niż ta w kierunku męskim, bo twierdzi, że można przespacerować go na identyfikację płciową dziewczynki i rzeczywiście rodzice decydują się na taką operację to operacja jest przeprowadzana chłopiec jest wychowywany jak dziewczynka jest poddawany terapii hormonalnej i rzeczywiście w pierwszym okresie życia on się identyfikuje współudział kobiecą uważa się za dziewczynka bawi się z dziewczynkami ubiera się jak dziewczynka jest traktowany przez społeczeństwo przez otoczenie jak dziewczynka dopiero w momencie w okresie dojrzewania następuje poprzez sterowanie identyfikacja nie godzi się swoją ze swoją płcią czuje się źle w tej płci podejmuje zachowania już typowe charakterystyczne dla Elle dla chłopców i to zresztą tak to cała historia stała się, by była i bez sednem sporu toczonego pomiędzy właśnie one man najem, a innym badaczem problematyki identyfikacji płciowej Miltona dają Monty znanym specjalistą, który twierdził, że dla lat płeć na powstawanie płci mają wpły w czynniki neuro hormonalne, czyli czynniki biologiczne jeszcze w życiu płodowym zarodka innymi słowy my rodzimy się zakreślono identyfikacją płciową ten krytyczny moment to jest moment pomiędzy 18 ME miesiącem życia, a piątym rokiem życia dziecko siedmioletnie już wie, że płacz jest niezmienna w czasie, że jest teraz przypisana człowiekowi co do zasady nie podlega zmianie jest tutaj IR, jakby od tego momentu wiemy już ich specjaliści lekarza, ale taka jest też dominująca tak jest dominujący pogląd wśród nich, że to tak naprawdę biologia wyznacza granice identyfikacji człowieka współudział nie możemy kogoś nauczyć bycia kobietą albo nauczyć bycia mężczyzną otoczenia na to nie ma wpływu otoczenia ewentualnie może mieć wpływ na moment ujawnienia się tego zaburzenia natomiast nie na przystępowanie identyfikacji płciowej w wspomniała pani wcześniej, że ktoś, nawiązując do trywialnych komentarzy na 1 ze stron internetowych, że to nie jest tak, że ktoś mówi, a właściwie wcześniej pójdę na emeryturę będąc kobietą albo będę chodził do klubu będąc kobietą, więc zgłasza się i zmień sobie płacić na inną taką, która będzie mi bardziej służyła życiu i biuro mówi jakież jest biuro, które mówi Okaj chce pan być kobietą Super co pani być mężczyzną nie ma sprawy porządkowe będzie formularz znaczek skarbowy za 35 zł podpisy jedziemy w Polsce to nie jest takie proste jest prosty w Argentynie co ciekawe w Argentynie dzieje się to w ten sposób, że wystarczy samo oświadczenie i wymiana zdjęcia na to właściwe, która jest charakterystyczna dla tej płci, do której wnioskodawca twierdzi, że do niej przynależy, ale w ten sposób można zmienić płeć tylko raz to jest także możemy robić ciągle w Polsce ten proces jest o wiele bardziej skomplikowane i mówię tutaj zarówno w procesie diagnostycznym cieliste tym, których zachodzi z punktu widzenia medycyny jak i o procesie prawnym, bo jeśli chodzi o ten proces medyczny to sama diagnozowanie transseksualizmu jest to procedura długa i jest to procedura, która polega na stopniowym wykluczaniu innych zaburzeń musimy też mieć świadomość tego, że czasami PRL poczucie przynależności do danej płci może wynikać z pewnych chorób neurologicznych może wynikać ze zaburzeń psychicznych może wynikać ze schizofrenią z osobowości mnogiej tak ktoś przez pewien czas uważa, że jest kobietą przez inny czas uważa, że jest mężczyzną transseksualizm jak by dochodzenie do tego czy dana osoba jest dotknięta zaburzeniem transseksualizm polega na wyeliminowaniu tych innych zaburzeń, z których ewentualnie poczucie przynależności do danej płci mogłoby też wynikać taki proces diagnozy inna on obejmuje leczenie u wielu specjalistów jest wielomiesięczny też ocena tej dokumentacji medycznej, ale ta ocena podlega katalog dokumentacja podlega ocenie co najmniej 2 specjalistów, ale i potem mamy proces prawny i ten proces prawnym rodzi jeszcze więcej wątpliwości, bo tak naprawdę ze względu na to co wydarzyło się u w orzecznictwie polskim stosujemy teraz swoistą protezę prawną tak naprawdę stosowaną wyłącznie po to, żeby nie zamknąć osobą transseksualną drogi do do zmiany płci metrykalnych i ERM ilekroć w aktach prawnych programy opieramy się teraz wyłącznie na grę w kodeksie postępowania cywilnego, ale to nie było też nie działo tak od początku na taki pierwsze orzeczenie, które w Polski sąd wydał w przedmiocie transseksualizm to jest orzeczenie 31004. roku ono zostało wydane przez sąd wojewódzki w Warszawie to jest obecnie Sąd Okręgowy i ono dotyczyło ciekawego przypadku, bo to był jednocześnie przypadek, w którym po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono operacje chirurgiczne zmiany płci i przeprowadzono w Międzylesiu sześćdziesiątym trzecim roku zresztą lekarz, który ją przeprowadzał został później oskarżony w procesie karnym uniewinniony w wyroku sądowym, ale i ta osoba, która poddała się po operacji na narządach płciowych to był transseksualista MK mówimy tak transseksualista w mężczyznę na kobietę tak czy przynależą do płci męskiej poddał się operacji na narządach płciowych w kierunku płci kobiecej i złożył wniosek o sprostowanie jego aktu urodzenia sprostowanie aktu urodzenia to jest taki przepis, który pozwala nam tyle lat to by zmienić wpis oznaczenia płci w akcie urodzenia natomiast wymaga tego, by ta niezgodność nieścisłość, która jest przedmiotem sprostowania istniała od momentu sporządzenia aktu tutaj sąd zdecydował co ciekawe Sąd I instancji w tej sprawie powiedział, że żaden transseksualista Emka jest osobnikiem bezpłciowe mi nie wiedział co ma zrobić paszę odwołał mówi pan wg płci metrykalnych odwołał się sąd wojewódzki stwierdził, że sprawdzian, a on zmienił płeć na pewnym etapie swojego życia natomiast sąd uważa, że powinien stosować przepisy o sprostowaniu, czyli te, które mówią, że ta nieścisłość nie błąd powinny istnieć od samego początku jak wspomniałam znam, mówi że będzie to przepisy stosował analogicznie, dlatego że sytuacje te są podobne i stojącego przed koniecznością rozstrzygnięcia, do której płci ta osoba przynależy sąd uznał, że TR przeważająca i to co powinno decydować w tym przypadku o płci to poczucie przynależności do danej płci, czyli ta identyfikacja płciowa, ale rzeczywiście zmienił płeć tego pana natomiast najważniejsze dla sądu było to, że żaden transseksualista MK przeszedł jednocześnie operacje chirurgiczne zmiany płci Przybysz z Łasina mamy tutaj istotną rozbieżność, bo sąd mówi z 1 strony o tym, że decyduje poczucie przynależności do danej płci, ale z drugiej strony mówi o tym, że osoba ta przeszła operację zmiany płci to właśnie dlatego umożliwia część zgromadzenia deklaratywny o dokładnie Hestia czy czujesz się kobietom, aby się mężczyzną, ale z drugiej strony opuści deklaracji mam jeszcze jako konkretne działania tak dokładnie i siedemdziesiątym ósmy roku Sąd Najwyższy poszedł dalej, ponieważ staną przed koniecznością rozstrzygnięcia, do której płci przynależy osoba, która takiej operacji się nie poddała i ty jesteś orzeczenie, które nastręcza wielu prób problemów i budzi wiele wątpliwości, bo Sąd Najwyższy mówi w tym orzeczeniu, że w wypadku wyjątkowym można sprostować akt urodzenia osoby dotkniętej jak osoby, która jest dotknięta transseksualizm nam, jeżeli cechy nowo kształtującej się płci są w przeważającej stan ten jest nieodwracalny i teraz pytanie co to znaczy, bo Sąd Najwyższy mówi jednocześnie, że to osoba nie musi się poddać operacji zmiany płci, więc znów nie wiemy co jest co jest powodem, jakie są przesłanki, by tej zmiany płci, ale dokonać w każdym razie na podstawie tego orzeczenia z powodzeniem zmieniano zmiany płci transseksualistów przez sprostowanie aktu urodzenia z tą stosowaną przez UE i stosy przystosowanie tych przepisów analogicznie jak natomiast wszystko na zmianie znowu Sąd Najwyższy w osiemdziesiątym dziewiątym roku, kiedy na pytanie prawne prokuratora generalnego odpowiedział, że żaden przepis, że to, że nie ma możliwości sprostowania aktu urodzenia transseksualista, a w uzasadnieniu swojego orzeczenia dodał, że tak naprawdę żaden przepis obowiązującego prawa nie daje podsta w do zmiany płci metrykalnych naj pojawił się problem, dlaczego tak się dzieje co należy w tym przypadku zrobić coś sobie wyobrazić, że wtedy trwały już postępowania osób transseksualnych dotyczące zmiany płci metrykalnych mamy orzeczenie postanowienia przez rząd, bo uchwała uchwała Sądu Najwyższego, która mówi, że tak naprawdę zmiana płci w Polskim porządku prawnym jest niedopuszczalna tę sytuację próbowali was wpiszemy na początku my w świadectwie urodzenia to już będzie bez zmian do nałożenia na czasie dokładnie niezależnie od tego jak koło determinanty kłóci przyjmiemy za decydującą o płci prawnej człowieka to i tak naprawdę nikt nie może dokonać niezależnie od tego na którym poznamy ta zmiana wystąpi ras wpisana płacz nie nie może podlegać późniejszym zmianom tutaj rzeczywiście pojawia się, gdy stwierdzeń, które w całości akceptuje i że płeć człowieka nie może być podzielona w czasie zaraz powiem, dlaczego tak jest, ale z pomocą przychodzi później postanowienia Sądu Najwyższego z dziewięćdziesiątego pierwszego roku, lecz Sąd Najwyższy sięga po konstrukcja, o której wspomniał, czyli oko z po konstrukcja wynikającą z kodeksu postępowania cywilnego przepis art. 189 kodeksu postępowania cywilnego to taki przepis, który mówi, że każdy, kto ma w tym interes prawny może żądać ustalenia prawa lub stosunku prawnego to jest przepis stosunkowo ogólny on stanowi proteza wielu przypadkach na gruncie praktyki orzeczniczej spotykanych istotny wyższe mówi tutaj, że poczucie przynależności do danej płci może być uznane za dobro osobiste, a takie dobro osobiste podlega ochronie właśnie w procesie o ustalenie płci innymi słowy jak, powołując się na to, że wedle swojego poczucia przynależy do płci kobiecej mogę żądać tego, by sąd ustalił moją płeć była przez inne osoby traktowana jako przedstawiciel płci męskiej, aby jego przedstawiciel płci kobiecej zależności od tego kto jest w tej sprawie, ale powodem, ale rzeczywiście tak się dzieje tak to tak to obecnie wygląda zmiany płci prawnej dokonujemy obecnie na podstawie art. 189 KPC przyczyny jest to kodeksu postępowania cywilnego tak kodeks postępowania cywilnego czy też jest to konstrukcja karkołomna, dlatego że ona zakłada podzielność w czasie płci człowieka, ponieważ te art. 189 KPC w swych tez kodeksu postępowania cywilnego w swym założeniu jest przepisem wyłącznie deklaratoryjny, a on nie tworzy on nie tworzy żadnego nowego stosunku prawnego lub prawa ona tylko potwierdzać, że dany stosunek prawny lub prawo gdzieś tam powstały natomiast to co się dzieje w przypadku osób transseksualnych jest nadanie nowej płci przez wyrok sądu wydane na podstawie tego przepisu innymi słowy ten, kto wnioskuje o zmianę płci, kto pozywa co musi poznać swoich rodziców, o czym będziemy jeszcze mówić o jest przez przez pewien czas kobietą od pewnego czasu staje się mężczyzną już więcej światła należy odrzucić na to, bo to brzmi dość zawile i po informacjach powrócimy do tego wątku dr Joanna Ostrowska Kołodziej z państwa i moim gościem informacje o 1140 po informacjach wracamy, aby w dr Joanna stoiska Kołodziej z kancelarii Kochański Zięba i partnerzy z państwa i moim gościem, który ma sądowej zmianie płci w Polsce spełnia pani przed informacjami o o zmianie płci w czasie, czyli jak rozumiem, że ktoś w no właśnie, ale co to znaczy zmiana płci w czasie zmiana płci z punktu widzenia formalnoprawnego, czyli że ktoś się urodził mu został uznany przez rodziców opiekunów za osobnika płci takiej, a w momencie, kiedy uzyskał możliwość decydowania o swoim losie mówi, a jak czuje się, że jestem osobnikiem innej płci właśnie dotknął pan nad ich do sedna tego problemu tego tego, o czym powinniśmy sobie powiedzieć, bo to, że płeć jest podzielna w czasie, ale to spowodowało orzecznictwa to to wywołało tę tezę wywołało orzecznictwo Sądu Najwyższego, bo tak jak wspomniałam Sąd Najwyższy powiedział, że do ustalenia płci stosujemy ten art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, czyli ustalamy płeć i to płać nabywamy w cudzysłowie od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu, czyli ja rzeczywiście rodzą się jako przedstawiciel płci kobiecej następnie ze względu na czynniki biologiczne w UE, czyli u pojawienie się u mnie identyfikacji płciowej w kierunku męskim jest zdiagnozowana przez lekarza zabiegam o to, żeby w aspekcie prawnym to moja nowa płeć w cudzysłowie została uznana, ale idę do sądu i sąd powołuje biegłych w niektórych sprawach powołuje w niektórych nie powołują ten może być mieliście okazję powiedzieć te i wydaje wyrok i od tego wyroku od uprawomocnienia się tego wyroku staje się przedstawicielem płci przeciwnej to jest konstrukcja zupełnie karkołomna, bo to znaczy, że ja mogę funkcjonować jako przedstawiciel 1 płci, a później od pewnego momentu stała się przedstawicielem płci przeciwnej prasie czy zobaczyć, jaki tutaj momencie mówimy nie mówimy tutaj o momencie, w którym zachodzi jakaś reakcja biochemiczna, która powoduje, że ja się staje de facto przedstawicielem płci przeciwnej nie mówimy tutaj operacji na narządach płciowych, bo Sąd Najwyższy tego nie wymaga mówimy o decyzji administracyjnej tak wyrok Ts wprawdzie coś innego niż decyzja administracyjna jest konstrukcyjnie jest to podobny atak na od momentu uprawomocnienia się wyroku ktoś się staje przedstawicielem innej, ale innej płci na coś zupełnie niezrozumiałego czy płeć sądowa możemy dodać do tenisa od płci tylko w ich tak to co de facto powstaje nam jakieś nowe z zupełnie nowy rodzaj i w cudzysłowie rodzaj płci ale bo przecież nikt nie decydują o tym, determinanty biologiczna decyduje wyłącznie wyrok sądu oczywiście on jest oparty na opiniach ekspertów, bo też, by musimy być z dużą wyrozumiałością też podchodzić do tego orzeczenia Sądu Najwyższego, bo tak jak wspomniałam ono zapada po tym, jak 2 lata wcześniej Sąd Najwyższy mówi żaden przepis nie pozwala na zmiany płci, ale metrykalnych, więc tak naprawdę widać tutaj dużą wrażliwość ze strony sędziów Sądu Najwyższego, którzy chcą znaleźć ścieżkę, która umożliwi osobom trans seksualnym dokonywanie zmiany płci metrykalnie i to co ja uważam i tak, za którą ja prezentuje w swojej pracy ona nie spotyka się UE z dużym odzewem, jakby aprobujące ze strony moich kolegów natomiast uważam, że inna teza jest długa niemożliwa do zaakceptowania ja twierdzę mianowicie, że to co decyduje o płci człowieka to poczucie przynależności do danej płci przy zastrzeżeniu, że ma ono charakter trwały zupełnej nieodwracalne innymi słowy ja uważam, że jeżeli pan, czyja teraz powiemy, że przynależymy do płci przeciwnej niż ta, która wynika z naszego aktu urodzenia i w procesie diagnozowania to znajdzie potwierdzenie, bo zostanie stwierdzony u nas transseksualizm to ja uważam, że akt urodzenia takiej osoby mój czy pana powinien zostać sprostowane ze skutkiem od samego początku, bo jeśli przyjmujemy, że transseksualizm identyfikacja płciowa mają charakter wrodzony, a to jest już znaczne, gdyż gros ekspertów o tym, mówi, ale jeśli przyjmiemy, że to jest zaburzenie o charakterze wrodzonym to znaczy, że ta moja identyfikacja płciowa istniała wtedy, kiedy ja się urodziłam innym i ich, by innym elementem jest, kiedy ona się ujawniła natomiast wiemy, że ona była we mnie od samego początku i tez, jakie to miałoby skutki prawne do sprostowania aktu urodzenia lub innym, że tam dłużej niż oprócz tego, że ktoś się czuje tak, a nie inaczej ma też, że skutki prawne, bo ktoś nie wiem jest matką ojcem zakończy wspólny wstyd w tej w tym poście ku płci występuje w różnych konfiguracjach formalnoprawnych to jest ważne zagadnienie to, które pan redaktor poruszył on jest ważne niezależnie od tego czy przyjmiemy, że powrót pod, lecz być podstawą zmiany płci metrykalnych ma być ten art. 189 kodeksu postępowania cywilnego czy proces sprostowanie procedura sprostowania, o którym ja mówię to jest bardzo ważne dlatego Rz, że już sami medycy sami lekarze, którzy zajmują się problematyką transseksualista transseksualizmu mówią, że te w takim procesie zmiany płci metrykalnych trzeba mieć na względzie dobro małoletnich dzieci lekarze wskazują, że ta zmiana płci metrykalnych powinna następować wtedy, kiedy dziecko ma już możliwość zrozumienia zmiany, jaka zachodzi u rodziców, a u rodzica oni postulują, by dokonywano tego dopiero jeśli dziecko osiągnie tam względną dojrzałość 12151215 lat, więc całą pewnością sytuacja małoletnich dzieci osoby transseksualne i to się zdarza nierzadko, ale też nie jest jak sytuacja dominująca, że osoba ubiegająca się z o zmianę płci metrykalnych ma dzieci na pewno trzeba mieć na względzie dobro małoletnich dzieci jeśli chodzi o małżeństwo to zarówno 1 konstrukcja tej zmiany płci czy sprostowanie jak i art. 189 kodeksu postępowania cywilnego one pozwalają nam nie chce do tego, by opowiadać im wchodzić też szczegółowe konstrukcje prawne natomiast one pozwalają nam na stwierdzenie na ustalenie, że małżeństwo nie istniała od samego początku czy też małżeństwo ustało w którymś momencie to co się teraz obserwuję na gruncie tej procedury, która obowiązuje, czyli tej podzielności w czasie pół w czasie płci człowieka ARM to wymóg uprzedniego przeprowadzenia rozwodu sądy w większości przypadków, ale domagają się od osoby transseksualne się uzależniają możliwość zmiany płci metrykalnych i od uprzedniego przeprowadzenia rozwodu to do końca i jurydycznym jest niepoprawne ja rozumiem co za tym stoi no bo mamy art. 18 konstytucji, które część konstytucjonalistów uważa, że tworzy legalną definicję małżeństwa jako związku kobiety mężczyzna cień część konstytucjonalistów twierdzi, że nie ale, pomijając tę problematykę sądy boją się przyjęcia czy zaakceptowania konstrukcji małżeństw jednopłciowych w Polskim porządku prawnym, ale to rodzi szereg problemów ten wymóg uprzedniego przeprowadzenia rozwodu bo, żeby móc przeprowadzić rozwód to my musimy powiedzieć, że ustało wspólne pożycie i to w aspekcie cielesnym w aspekcie gospodarczym oraz w aspekcie duchowym innymi słowy jak musiałabym powiedzieć swojemu mężowi, że go już niekochana w przypadku osób transseksualnych nie zawsze tak się dzieje, bo transseksualiści czasami pozostają w tej relacji, w której byli przed zmianą płci metrykalnych niekoniecznie chcą się rozwodzić no i teraz powstaje dylemat czy my możemy w ogóle przeprowadzić rozwód w sytuacji, której nie ma przesłanek do do rozwiązania małżeństwa przez rozwód z Lalek byt lat drugim biegunie tych etyk sytuacji są te przypadki, w których małżonek osoby transseksualne mówi Okaj ci dam rozwód, ale jak ty będziesz płacił wysokie alimenty albo, jeżeli podzieli majątek tak, jakie chce, aby kłócimy się dzieci jeśli takie dzieci są oczywiście większości przypadków to opieka nad dziećmi zostaje przyznana małżonkowi nie transseksualizmu, więc rzeczywiście, odpowiadając na pana pytanie to zarówno procedura zmiany płci metrykalnych w trybie sprostowania aktu urodzenia jak i w trybie ustalenia płci na podstawie art. 189 KPC rodzi istotne konsekwencje dla małżeństwa rodzicielstwa z pewnością nie można ich tracić z pola widzenia ale kto jest realizowany w innych porządkach prawnych innych państw tu nie rób Europejskiej z Japonią w Argentynie Argentyna jest kimś wyjątkowym przypadkiem jeśli chodzi o Unię Europejską to mamy mamy szereg ustaw, ale pierwsza taka ustawa to jest ustawa szwedzka na 71002 . roku, ale ciekawy przypadek dotyczy myślę Niemiec, bo Niemcy nam problem zmiany płci metrykalnie zareagowały bardzo szybko, bo tym orzeczenia tamtejszego sądu Konstytucyjnego, który nakazał dokonanie zmiany płci metrykalnych w przypadku osoby transseksualne jest 71008 . roku już 8 roku mamy uchwaloną ustawę i to zarówno dzieje się w Niemczech tak też jest w wielkiej Brytanii po wyroku Europejskiego Trybunału praw człowieka w sprawie głoduje przeciwko Wielkiej Brytanii wystąpi słynna orzeczenie z 2002 roku słynne, dlatego że od tego momentu tyle Europejski Trybunał praw człowieka uznał, że każde państwo uznaje, że każde państwo powinno stworzyć regulację prawną bądź umożliwić inny sposób zmiany płci metrykalnych ERM w każdym z tych przypadków te od osoby transseksualne nie wymaga się żadnego przeobrażenia mówię tutaj zarówno o usunięciu dotychczasowych narządów płciowych i stworzeniu w ETO o miejsce nowych narządów płciowych nie wymaga się również feminizacja nie ma skuli mnie z racji wyglądu zewnętrznego tak naprawdę to co decyduje to właśnie to poczucie przynależności do danej płci czy tożsamość płciowa, o których wspomniałam, a także opinie specjalistów taka próba pojawiła się też w Polsce stworzenia takiej regulacji prawnej nona niestety nie zakończyła się sukcesem została ta ustawa o uzgodnieniu płci uchwalona we wrześniu została zawetowana przez prezydenta dodaje od pierwszej jego weto już w kampanii wyborczej zapowiadał, że odmówi podpisania tej tej ustawy i znów wydaje mi się, że wynika to on w dużej mierze z niezrozumienia problemu, bo w tej debacie publicznej dyskusji na temat tej ustawy pojawiało się właśnie, gdy w bardzo często ten argument o tym, że wprowadzimy w ten sposób ideologię gender, że każdy będzie mógł się określać wg własnego uznania co do płci na wiemy już to nie działa także to wcale, że to wcale tak nie jest ciekawe wbrew temu co się mówi pewnie nie uchwalenie tej ustawy nie powoduje, że zmiana płci metrykalnych i jest niemożliwa to ustawa szła jeszcze dalej, bo ustawa o uzgodnieniu płci zakładała wymagany wiek 18 bądź od 18 szesnasty rok życia, jeżeli była zgoda opiekunów ustawowych, ale i wymagała uzyskania opinii lekarzy specjalistów, ale to co istotne to tę sprawę rozpoznawał miał rozpoznawać sąd w składzie 3 sędziów zawodowych to miał to być Sąd Okręgowy w Łodzi w, czyli mieliśmy i był bardzo duży aparat do możliwości weryfikowania ewentualnych opinii biegłych, bo ustawa nie wykluczała oprócz tych dowodów w postaci opinii, które były przedstawiane sądowi przez samego wnioskodawcy coś miało dziać w trybie nieprocesowym ustawa zakładała tym również możliwość powoływania innych dowodów właśnie powoływania biegłych w teraz przyznam, że dzieje się to w sposób absolutnie dowolny, bo to sądy decydują o tym, jakich dowodów potrzebują na to by uzyskać wystarczające potwierdzenie, że dana osoba jest przedstawicielem tej płci, do której uważa, że do niej przynależy i to są bardzo różne dowody na jej znam przypadek, w którym PRL zmiana płci nastąpiło nastąpiła przez zaświadczenie o ordynatora oddziału położniczego, że wnioskodawca jest dotknięty uwaga transwestyta zmian to zupełnie inne zaburzenie niż transseksualizm to zaburzenie, która w, którym mężczyzna badanie dotyczy właściwie kobiet przebiera się stroje płci przeciwnej płci kobiecej po to, żeby zaznać dzikiej satysfakcji emocjonalnej czy czy seksualnej części i czyli jakby tam nie ma nawet być może przejściowe poczucie przynależności do dopuści przeciwnej jest, ale ona nie ma charakteru stałego i na tej podstawie dokonano zmiany płci metrykalnych wnioskodawcy w innym przypadku w przeprowadzana dowód z szeregu opinii biegłych czy przesłuchiwano zespoły biegłych to ma też bardzo znaczący wpły w na długość postępowania na postępowania, w których do zmiany płci doszło po 14 dniach innych po 35 miesiącach imprezie z zauważyć, jaki to jest rozdźwięk wymordować dziki zachód zamiast tak złożonej ustami ustawy dokładnie imamy teraz pełną i pełną dowolność tak naprawdę ja i oczywiście mam świadomość tego, że sędziowie są na pewno merytorycznie świetnie przygotowani do rozpoznawania takich spra w przynajmniej taką nadzieją patrzę na te sprawy natomiast te no i toto na nich spoczywa ciężar zgromadzenia odpowiednich dowodów to co jest teraz jeszcze bardzo bardzo kłopotliwe to torze osoby transseksualne muszą pozywać albo swoich rodziców albo od 2013 roku takiego kolejnego wyroku Sądu Najwyższego muszą pozywać małżonka dzieci czy, o ile pozywa się małżonka dzieci w przypadku transseksualista, który pozostaje w związku małżeńskim ma małoletnie dzieci to uważam za zasadne ze względu na to, że rzeczywiście musimy wziąć pod uwagę dobro tych osób, decydując o ewentualnej zmianie płci metrykalnych co do rodziców trudno przypuszczać, jakiej podstawie mieli być pozwani bardzo pani dziękuje za wizytę dr Joanna Ostrowska Kołodziej z kancelarii Kochański Zięba i partnerzy, bo państwo megaherce dziękuję dziękuję pani doktor informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Adam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA