REKLAMA

Euro w Polsce - za osiem lat czy nigdy?

Co się stało?
Data emisji:
2017-05-23 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich nosić kaski dzień dobry wczoraj trochę Europę w, a szczególnie to nie w strefie euro zmroziła informacja, którą podał dziennik niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, że to komisja Europejska chce, aby do 2025 roku wprowadzić wspólną walutę euro we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej Gazeta powoływała się na taki trochę nieformalne spotkanie 2 komisarzy komisji Europejskiej pana Vadisa Dombrovskisa i Pierre Moscovici jego zaczęły się Rozwiń » komentarza, aczkolwiek po nich poszła w UE takie dementi z komisji Europejskiej powiedziano, że prawdopodobnie doszło do nieporozumienia omawialiśmy tylko spełnienie warunków Unii walutowej gospodarczej do 2025 roku, ale daje podziałem komentarze zaczęły im również prosimy o komentarz pana posła do parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuk, który jest w Brukseli dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu pań jest już doktorem nauk ekonomicznych i w swoim komentarzu do tych informacji niemieckiej gazety napisał pan nie wchodzisz do walącego się w domu nie za mocno ocenia pan tę strefę euro i Daniel Pach panie redaktorze mnich problemy strefy euro przecież nie nie zaczęły się w wczoraj w one More twoją musi oczywiście od dłuższego czasu i nie widać dobrego sygnału wyjścia z tej sytuacji i tu wcale nie wchodzi tylko pół greckie, która jest w tragicznej sytuacji finansowej w cholerę także innym krajem w niedzielnym strefy euro mają bardzo poważne problemy, o których się specjalnie nie mówi i to tak wielkie gospodarki jak włoska czy francuska, ale czy to jest właśnie boja ciągle, próbując zawsze w tych rozmowach się dopytać czy to jest problem strefy euro czy to jest problem nieodpowiedzialnej polityki poszczególnych państ w i rządów mogą też można podać przykłady państw, które mają tę walutę nawet jeśli przeżyły dość mocno kryzys jak chociażby Irlandia ma nosić świetnie się generalnie to nie jest tak, żebym tu mamy jakby 2 części tej strefy euro to część północną z musu z gospodarką niemiecką na czele radzi sobie zdecydowanie lepiej ze wspólną walutą natomiast kraje południa zdecydowanie gorzej to jest już coraz bardziej widoczne w dotyku własną lub pytania czy to jest związane z tym, że waluta jest zła 3 mechanizmy występujące w strefie euro euro są złe czy jednak jest to przypadłość właśnie związana z takimi państwami, które może nie wypada tak mówić, ale są trochę po prostu niegospodarne w teorii ekonomii wie pan jest znana, a BOŚ w teoriach nie optymalnego obszaru Walutowego w i my strefa euro jest właśnie takim optymalnym obszarem walutowym, ale posługuje się własną walutą, czyli wspólną polityką monetarną, którą zarządza Europejski bank 3 centralny natomiast politykę fiskalną jest zostawiona poszczególnym krajom członkowskim i w związku z tym, że to są oddzielne polityki to część krajów w części krajów to odpowiada części krajów to nie odpowiada i w związku z tym co wyraźnie powiedzieć, że waluta euro jest przede wszystkim projektem politycznym nie projektem ekonomicznym i ich okazuje się po kilkunastu latach jej funkcjonowania, że część krajów wyraźnie nie radzi sobie w ramach tego projektu i ma coraz większych kłopotów wczorajsze myślę, że macie do wyboru francuskich, a później niemieckich to jeszcze wokół tego będzie będzie cisza natomiast po rozstrzygnięciu niemieckim na jesieni tego roku będą musiały być podjęte działania w nie tylko w stosunku do Grecji, która pojedzie, ale mają olbrzymie my kłopoty i tak naprawdę jest krajem zbankrutowała Nemo, ale także w stosunku do takich gospodarek jak właśnie gospodarka włoska czy 3 francuska, więc przed strefą euro urósł o ogromnym wyzwaniom i ich mówiąc szczerze zapraszanie do tej strefy to jest zapraszanie do do strefy, która ma ogromne kłopoty stąd to stwierdzenie, że nie wchodzi się do walącego się domu, gdybyśmy to tutaj zeznań powiedzmy sobie szczerze, że nawet jeśli nieprecyzyjnie przekazała go niemiecka Gazeta rozmowy komisarzy z częścią posłów do parlamentu Europejskiego to ta data 2025 to jest jednak też nowa perspektywa 8 lat prawda, więc zakładamy, że jednak o tym, zresztą mówią komisarzy, że źle, że strefa euro domaga wymaga takiej demokratyzacji także, że na pewno trzeba dalej ją poprawiać, żeby funkcjonowała demokratyzacja to jest to 1 rzecz tutaj chodzi o to, żeby obecny parlament Europejski miał jakiś nadzór nad tymi ciałem, które nazywa się go Finance, czyli ministrami finansów krajów z SLD członek strefy euro, ale tu jest moim zdaniem pobocznym problem to jest to strukturalne nie do was nie dało stosowanie krewnym gospodarek krajów południa strefy euro do tego co robi bank centralny i co dumnych robią wiodące gospodarki bank centralny port po przewodnictwem Włocha robi się w tej sprawie co może, więc przede wszystkim no to jest już w można powiedzieć obniżka do zera stóp procentowych no i to tzw. poluzowanie ilościowe, który jest ciągle był realizowany dość powiedzieć, że od tego poluzowania bank ten wyemitował blisko 3 biliony euro ostatnio kupuje już nie tylko w obligacje państwowe najbardziej zadłużonych krajów, ale także kupuje obligacje korporacyjne jest bank centralny podtrzymuje funkcjonowanie tej strefy i gdyby zradykalizował swoją politykę pieniężną to myślę, że część krajów strefy euro zwyczajnie by nie przetrwała świadczyli na to spojrzeć jeszcze przez rząd Tuska z punktu widzenia może naszego tutaj nikt z sąsiedztwa, bo zwykle nam trudniej się może porównywać ze względów historycznych córki czy gospodarczych do państ w tzw. starej Europy no ale jak spojrzymy na sytuację w państwach bałtyckich chociażby czy nawet na Słowacji, która stosunkowo dawno przyjął euro, bo to można być nawet w okresie 3 w środku światowego kryzysu, bo w 2009 roku lato to co przede wszystkim się pyta Polaków o ewentualność przyjęcia euro w Polsce niepokoi, czyli wzrost cen i nowa akurat w tych państwach to zjawisko nie nastąpiła akurat na Litwie np. inflacja w ostatnim roku 011 % a, ale na Słowacji 1 % podczas gdy Słowacja jako państwo ze swoją walutą, czyli Koroną w latach 20012004 miała na inflację 808 , 4 także rodak nowo najpier w może te kraje z nadbałtyckie to one przyjęły walutę euro jako takie pociągnięcie polityczne zakładają, że oprócz członkostwa w z Unii Europejskiej w NATO wprowadzenie wspólnej waluty daje im kolejną, jakby gwarancje bezpieczeństwa przed zagrożeniem ze strony Rosji w Europie wzrosła inni tego chyba nie lekceważyć odwodnienia to jest dosyć iluzoryczne, bo można zapytać ślub skoro to Massey waluta euro ma być jakimś jakimś jakąś gwarancją bezpieczeństwa NATO ile dni bank Europejski bank centralny ma czołgów nie ma ich w ogóle no ale to zostawmy ten wątek, bo to na oddzielną dyskusję natomiast nie ulega wątpliwości, że dobrze te kraje są niewielkie i gospodarki są mało znaczące w związku z tym miałby wpływ tej waluty na funkcjonowanie gospodarek nos mnie nie nie ma specjalnego znaczenia natomiast co do drożyzny to oczywiście 1 rzecz to są oficjalne wskaźniki na tory i to jest odczucie konsumentów proszę sobie z mocą co to to pop po co pokazują polskie my media bardzo często ilu Litwinów, którym jest blisko do do Polski robi zakupy i to od podstawowych artykułów żywnościowych poprzez dobra my, ale to pan dobrze wie, że to często jest też również efekt akurat bez momentu słabszej złotówki i silniejszego euro będzie, jakby drutu trwa w zasadzie od początku wie pan wprowadzenia waluty to co oczywiście my mocniej albo mniej się opłaca, ale zawsze się opłaca stąd słynną polskie Pogranicze tamto kwitnie z tego względu, że mu, żeby rzeczywiście Litwini oby nie będącej w wielkim narodem jednak zasadniczą część zakupów robią polscy podobnie jest ze Słowacją duża część Słowaków po podstawowe dla dobra i 5 i spożywczej i te gospodarstwa domowego przyjeżdża MEN przyjeżdża do Polski, ale panie redaktorze moim zdaniem w zasadnicze kwestie to są kwestie związane z rozwojem Otóż i to potwierdzają dane od początku wprowadzenia waluty euro i ulega dla mnie wątpliwości, że nie kraje posługujące się walutą własną walutą rozwijają się znacznie szybciej niż kraje my wiemy, gdzie obowiązuje wspólna waluta i przykład Słowacji, o której pan wspomniał jest doskonałym przykładem przed wejściem do stylu do umów czy przyjęcie waluty euro ten kraj rozwijał się w tempie przynajmniej 56, a nawet był taki rok i 7 % PKB rocznie oraz ten wzrost został sprowadzony do poziomu takiego średnia unijna legło w 22 , 5333 % 23 Słowacja naprawdę jest 1 z wolniej rozwijającej się krajów sól Unii euro, choć też jak pan doskonale wie jest sporo takich analiz, które mówią, że kiedy dochodziło do rozwodu między Słowacją Czechami, czyli właśnie w roku 2001 tej źle rozwiniętej gospodarce Słowacji no nie dawano większych szans szans w relacji do swojego niedawnego brata tak, a potem się okazało wielu latach i dzisiaj jest podobnie jeżdżą po kraju budowli w podobnym potencjale i o podobnej sile gospodarek, a on w ale to wcale nie waluta euro to spowodowała to trup spowodowałoby rzeczywiście stosunkowo niskie koszty wytwarzania i przyciąganie przez URE przez Słowację kapitału zagranicznego lub znacznie wcześniej niż wprowadzono tam waluty waluty euro więc, jakby ktoś pozosta w na boku nie ulega wątpliwości najmniejszych, że to, że kraje będące w strefie euro to szczególnie na dorobku kraje Europy Środkowo-Wschodniej po przyjęciu wspólnej waluty rozwijają się wolniej, niż by rozwijały się z własnymi walutami i to jest moim zdaniem bardzo poważny argument, żeby tej waluty nie przyjmować i drugi bardzo poważny argument szczególnie dla takiego kraju jak Polska to jest w Bochni uczestniczenie w programach pomocowych na rzecz krajów strefy euro, które mają kłopoty ze Słowacją od dłuższego czasu składa się na Grecję, a przecież nie oszukujmy się poziom życia w Grecji mimo tego spadku PKB przynajmniej o 30 % to jest znak jest znacząco wyższe niż na Słowacji, więc to jest poważny problem jak wytłumaczyć Słowakom, że biedniejszy kraj musi się składać na pomoc dla kraju znacznie bogatszego klubu Polska weszła do strefy euro to pomagała pewnie nie tylko Grecji, ale nie daj Boże być może także Włochom i Francuzom i choć premier Fico pytany o ja słyszy pan świetny halo słyszy pan cały czas bardzo dobrze nie wiem czy halo halo panie pośle, dziś słyszymy no coś może się stało rzeczywiście w naszym połączenie ma to bardzo szkoda, bo jeszcze się na koniec pana posła zapytać o komentarz do informacji z dzisiaj już dotyczącej strefy euro, ale wygląda na to, że się nam jednak chyba nie uda mi dobrze by było, żeby takie argumenty, które przed wiąże się słyszeli ZUS ona na posła Zbigniewa Kuźmy UK wypowiadane w sposób spokojny towarzyszyły jednak naszej dyskusji o walucie euro, bo chyba od niej nie uciekniemy, nawet jeżeli rzeczywiście perspektywa przyjęcia takiej waluty dla Polski miały być odłożona na wiele wiele lat, a że od niej nie uciekniemy najprawdopodobniej nie tylko ze względu na to, że raz na jakiś czas Gazeta tak czy nawróci informację jak to miało miejsce wczoraj, ale dlatego, że rzeczywiście dyskusja na temat przyszłości strefy euro w unii Europejskiej na pewno się rozkręci chociażby właśnie po wspomnianych wyborach w Niemczech no i słyszymy już od wielu dni tak o tej panie rektorze, a zjazdem, a słyszymy jak dowodzi naczelna rada nie tylko powiedzieć, że nie uciekniemy od tej dyskusji od OC OC o strefę euro o o perspektywie przy jej przyjęcia i dobrze było, żeby taka dyskusja również właśnie z argumentami, które pan przytoczył jednak w Polsce się tuż przy zgoda byłaby absolutnie to jest potrzebne w demokratycznym kraju powinniśmy na tym na ten temat rozmawiać natomiast sytuacja mamy w sferze strefie euro jest taka, że tych argumentów, aby Polska była w tej sprawie ostrożna mówiąc wprost, żeby nie przyjmowała waluty euro jest znacznie więcej niż te, które sugerowałyby, żebyśmy przyjęli we wspólną walutę w nogach głównym obok sytych i zbliżamy się go się do końca euro za, ale to dobra zapowiedź rozumiem, że z panoramy absolutnie mną jest, że my jako środowisko prawo i sprawiedliwości gotowi do poważnej rozmowy na ten temat na argumenty nie na hasła polityczne, ale na argumenty o powinniśmy przyjmować takie rozwiązania, które są maksymalnie korzystne dla naszej gospodarki pozostawanie przy wspólnej walucie strategii doganiania jeszcze przez wiele lat będzie go znacznie korzystniejsze dla Polski niż przyjęcie tej waluty to bardzo dziękuję za tę deklarację co do dalszej debaty pan poseł Zbigniew Kuźmiuk z Brukseli bardzo serdecznie dziękuję przepraszam za problemy techniczne w Fordonie nasza wina ani pana ani moja gdzieś coś na łączach piękne dźwięki dźwięki pozdrawiam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA