REKLAMA

Głuchy telefon w filozofii

Godzina Filozofów
Data emisji:
2017-05-23 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:52 min.
Udostępnij:

Skąd wiadomo co myślał Platon skoro jego idee w dużej mierze znamy z przekazów? Jak są przeinaczane poglądy filozoficzne przez tych którzy się na nie powołują?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wybiła godzina filozofów w studiu prof. Tadeusz Bartoś dobry wieczór dobry wieczór w warszawskie studium filozofii teologii oraz Akademia humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora to taka filia ta instytucja Malma twoja, która korzystnie bez znaczenia trzeba zawsze powiedzieć o takiej instytucji filozofia wywodzi moja macierzysty macierzysty zakład pracy właśnie mamy dziś pomówić o zjawisku określanym przez ciebie tak roboczo mianem głuchego telefonu filozof cóż to takiego Rozwiń » ten głuchy telefon filozofii po co głuchy telefon jako zasada polega na tym, że 1 osoba drugiej powtarza coś na ucho i na końcu okazuje się, że to co było podane na początku zupełnie na końcu Big brother to już nie ma kompletnie nic wspólnego ze zbycia z tym co było na początku tak jest w ogóle to rzecz dotyczy w ogóle przekazu informacji w różnych aspektach kultury cywilizacji albo wiesz jak my też w przekazie dotyczącym filozofii poglądów filozofii na początku jest jakiś filozof bez starożytności Platon Heraklit Arystoteles gdzieś później ktoś, a do tego Platona czy Sokratesa słuchana na żywo później opowiada co ten Sokrates mówił tak jest często scenariusza dialogów platońskich no właśnie po tym co oglądasz akurat nic nie napisał, więc to jest czysty głuchy telefon, więc rośnie, ale ktoś przedstawi jego poglądy plagą założyła Akademię miał wielu uczniów przy nich była w stodole z Jarosławem stos przedstawia poglądy Platona i jej już na tym poziomie widzimy, jaki zakres zniekształceń psy od recepcji później mamy różne szkoły filozoficzne mamy szkoły plac wojsko mamy szkoły stoickiej mamy szkoły i Wigury niskie w 2 przecinku 2 pierwszym wieku naszej ery i ani też odwołują się do Platformy powiedział Platona powiedział tamten tamten no i każdy coś tam sobie znajduję w tym, iż latanie cywilne mało to, że ich troje są zawsze przekształcenia o charakterze twórczym w związku z tym mamy do czynienia z czymś takim co może wyraźnie zniekształcić poglądy czasami to jest jakiś tam przekształcenia czasami to jest wyraźne już zniekształcenie, ale też z drugiej strony jest także ci filozofowie różni to właśnie biorą czasami ich poglądy różnych swoich wielkich poprzedników i rzekomo, pisząc o nich i wykładając rzekomo ich poglądy tak naprawdę wykładają swoje ITS można powiedzieć taka uprawniona metoda uprawiania filozofii żegna w kadrze i Dallas pisze książkę prawda o niczemu no to tak naprawdę wiadomo, że chodzi o coś dla Belle za nią tego niczego niczemu tam do czego służą go używa jak pokazuje określony sposób, ale jednocześnie wiemy czytając książkę tak naprawdę coś więcej dowiesz dowiemy odejdzie niż rolnicza w ten sposób no właśnie taka metoda tak rzeczywiście tymczasem wydaje mi się, że jeśli mówimy o tym, przykładzie to, żeby poznać niczego nie należy czytać Delecta tylko czytać niczego w i doczytać jego teksty testy ten problem, ponieważ materiałów Pogoń materiał kulturowego jest z literackiego filozoficznego m. in. ale historycznego z dużo ludzi nie czytają tekstów źródłowych dobierają się nas jeszcze nie i to co jest najbardziej tragiczny poza tym możemy 7 pomówić o sposoby czytania lektury tekstu w interpretacji, która jest uprawniona bardziej lub mniej Adele zjawiska powiedzmy sobie nie zna granic ze mną w bez dysku, gdy jest oczywiście dyskusyjne jeśli ktoś bardzo świadomie przetwarza autora nie ukrywając z tego Motorowi wariacje na temat jest uprawniony no to wtedy nie jest niczym tylko test, lecz to jest prosta natomiast jeśli ten nie jest jeśli jest to nie expressis verbis podawałem to wtedy mamy ten problem to co najbardziej jest takie niepokojące w wykładzie myśli filozoficznej pewnie być może jest tak także w wykładzie myśli politologiczne czy jakichkolwiek innych i historycznej Ian to, że przyjęło się od pewnego momentu, od którego można się zastanowić się, że mysz, która jest żywią analizą wykłada się w punktach w tezach czy robi się podręcznik to co, w czym jest podręcznik etapy takiego tworzenia podręczników historii filozofii jest kilka innych właściwie fundamentalnym takim przełomem w zmianie stylu mówienia i zmiany języka ekspresji filozoficznej, a styl język on decyduje o tym jak my rzecz czytamy czy też z styl biurokratyczny 400 -li, a utwór literacki wpływała wpływa na przekaz treści to zmiana jest bardzo groźna pomiędzy Platon, który jest właściwy literaturę 1 z metod analizy tekstów Platona miejscu jest zastosowanie metod badań literackich czytanie tego jako dzieła literackiego, w którym Platon jest autorem stawiających pytania stawiającym, analizując poszczególne weselsze dotyczącą kwestii rozumienia tego czy są idee natomiast później streszczając go Arystoteles abstrahując od tego, że to co mamy z działa bez stresowe są notatki jego zdaniem rzeczy przeznaczonych do publikacji dialogi zaginęły, więc historia Małgosi mógłby wybrać całkowicie inaczej historia filozofii, gdyby nie zaginęła dialogi Platona, więc jest tyle samo, ale nieważne, ale są de facto 3 historie oddziaływania tych, których sobie z tego rodzaju, że on tam streszcza w punktach on już nie stawia pytań, a nie daje żadnych zagadek nie jest myślicielem poszukujący w tych tekstach oczywiście tylko on w punktach wykłada w Tuszynie zgadzam tutaj Platon to powiedział z tym się nie zgadzam dodaje pan Platon ktoś taki jest on po prostu przedstawia streszcza w punktach całą historię filozofię dotychczasowe ciepłe sympatyków Sokratesem Platonem dostał się modelem w pewnym momencie oczywiście musimy przeskoczyć, ale Platon Arystoteles zostaje, jakby odnowiony jego obecność zostaje silnie w kulturze zachodniej zaznaczoną psów dzięki pracy 13 wiecznych takich komentatorów jako agent Albert wielki Thomas Finów, którzy w całość korpusu tekstu oraz Teresa z Romanowów przetłumaczony wprowadzony komentowany i czytany w całości rzeczywiście komentowana Dietera czy zdaniem Poznań na, ale to wprowadziło metoda Schola styczna w punktach ona wprowadziła ten czy wzmocniła po podręcznikową formułę Formuły, która streszcza na czym polega ten problem z flotą zastanawia się opisuje w jaki jest co jak się rozwija człowiek PEC w państwie, jaki sposób polityki są warunki dlatego, żeby człowiek, żeby wychować człowieka, żeby sprawiedliwie GTS proces w pewnym momencie okazuje się, że w Troi w kroku czegoś co jest procesem wychowania to nazwać dialektykę turyści tłumaczymy jako uczoną rozmowę, czyli czy jest jakby z pewien sposób życia i bycia w dyskusji to powoduje z czasem po kilkudziesięciu latach wg Platona że, dokąd docierał prawdziwy ser Miss tego czym jest, ale ta sprawiedliwość czym jest cnota i t d . to jest to wtedy w tym kontekście pojawia się użycie słowa idea rodem z 1 tak to wygląda chwali faktycznie czasem w podręcznikach za Arystotelesem streszcza się to taki sposób, że plotą stworzył teorię idei to są bardzo odrębne byty istniejące w jakimś odrębnym świecie, gdy odrębne byty wg nich kształtowany jest świat, owszem, imają się demiurg stwarza, płacąc gdy, ale i, gdyż analizujemy to co na to Madej mówił Platon to bardzo wiele miejsca jest to bardzo różnie być może on Platon w ogóle nie wygłaszać tez na temat Idy tylko bada jak i idee można zrozumieć krytyka miała coś tam wieś np. mówi lokator liderów Platformy uczcie tam jest taki bardzo piękne wywód o tym w jaki sposób od właśnie czegoś co jest taką pojedynczą widzianą z reprezentacją przechodzimy do czegoś co jest ogólne, czego się takimi oczywistymi zmysłami nie uchwytu wujek i co w jakim sensie właśnie jest idealne dotarłam, ale chodzi o to, że to wszystko jest dobra lektura tekstu pozwala zrozumieć to wszystko jest wplecione w dyskurs w rozmowę to niema zamknięcie rozwiązaniach jest ich barmani dysze plagą rekonstruuje tory Lidii później Arystoteles używa tych argumentów z czarnym Mendesa przeciwko betonowych czy żona są obecną flotą, więc pomysł taki, że np. w 1 z największych i gdy idealistów historii filozofii to jest Platon i o tyle wątpliwy ty albo, że jest twórcą dualizmu dusza ciało jest jezioro jest jest dosyć wątpliwe, ponieważ dualizm na szkodę z 17 owego obiegu karty zjawisko będzie się nakłada ona na to co mówił Platon Platon, więc czy dany jako dzieło literackie jako jako 1 sposób nie dogmatyczny Annie wygłasza to jest on bada różnego rodzaju możliwe scenariusze rozumienia w bardzo różnych tekstach bardzo różnych tekstach bardzo różny sposób robi niech duch realistyczne, ale dumny w drugiej zupełnie inny zupełnie nie dual -li styczny więc, więc dopiero przeczytanie tekstu w całości pokazuje obraz tego Kimon jest wizyta Dody czy Platforma i inne teksty powiedzmy z takim wyjątkowo wyraźnie zniekształcające obraz stereotypy dotyczące poszczególnych filozof historyk tu można dodać jeszcze, że sieć opłacone, żeby go dosyć też nagromadzenie olbrzymiej ilości doświadczenia empirycznego, czyli jego sposób patrzenia jest indukcyjnym on opisuje rzeczywistość jest bardzo empiryczne tymczasem z wykładzie uproszczonym SLD Jerzym giermkiem, a Platon Charles długów redukuje to wszystko nieprawda wszystko do sądu grzybów są również jest mnóstwo takich empirycznie obserwacją Platona, a w USA donoszą szkodzą torpeda logiczne czyste logiczne, więc to jest nie jest po prostu im przeciwstawienie gra gwałtowne wynika z powierzchownej lektury pierwszych fragmentów n p . za dania zasugerowanie się początkiem metafizyki Arystotelesa John dał krytykuje Doris Day on sobie ustawia tego Platona i jego krytykuje nie, podając n p . że ta krytyka jest jest przepisana z paryskiego barmani z to ja zapytam w duchu pewnej nazwijmy to postmodernistycznej frywolności czy może nie jest także jest bardzo wielu tych dla domów, że my mamy do czynienia z rozmaitymi reprezentacjami, które noszą tę etykietę, że tu to jest taki Platon jest takie, którym mówisz jest taki przeczytane przez tego przeczytane przez tamtego przyznany przez Arystotelesa i t d . tak dalej i że właściwie 1 z tych figur też konstrukcją jest stan Plateau, którego trochę ty szukasz tutaj, czyli ten tzw. Platon prawdziwy, że to jest ktoś taki to na wygłasza takie autentyczne poglądy Platona, a właściwie nie ma niczego takiego im do tego nigdy nie dotrzemy to jest właściwie 1 z takich różnych opowieści no wiesz to jest 1 z takich samych platanów, jakie akta, których jak ci, których krytykuje sztab ten twój dom prawdziwy no można tak spojrzeć na to wszystko są zabiegi o charakterze hermeneutyki właśnie energetyka ma taką zasadę, że się nie kończy, że deklarujemy z z pierwszym z nich po pierwsze nie kończyli w tym zaś planowanie z Carmen auto w bardzo nowoczesnym stylu to znaczy ludzie, którzy wymyślili hermeneutyki w dziewiętnastym dwudziestym wieku, zwłaszcza Heideggera i gadamy, a zwłaszcza wtedy, gdy czytał Platona i on czytał Platona on czytał Platona w młodym wieku wcześnie jego ono rozwija się od nas jakby figurą nowoczesnego postmodernizmu znaczy nie jest postmodernizm, ale jego Hermes Energy jego sposób podejścia do rzeczywistości harcerze właśnie Hermana antycznym i jest pożywką dla wziętych taki publicystyczny filozofii, który się nazywa postmodernizm nam się takimi uproszczeniami natomiast no właśnie ten zasadniczo w były w fundamentach dygresja nastawienie, które polega ona z trwaniem dopytywany o stawianiu pytań otwartości na pytania i rozumienia własnej pozycji poznawczych Żyd my zawsze, po czym z własnej pozycji z własnej z doświadczenia własnej epoki patrzymy w przeszłość no to są elementy, które są znajdują się, jakby strukturalnie wmontowane w dialogi Platona po powyższych dialogi są naprawdę dialogami one są opory etyczne w tym sensie, że większość z nich się kończy taki sposób, że nie ma odpowiedzi, a później, gdy rada już rozbudowuje się to nie później, że pan Mendesa, który wyśmiewa mnóstwo rzeczy historii idei, więc to jest myśliciel i to nie jest tak przyjęto i tego nie da i ten sposób uprawiania filozofii jak go przeci w przeciw Starym podręcznikowo dogmatyczne Emu to co nie jest to by nie można być to i tak to jest to samo to nie jest to samo co 2 różne to nie jest moja perspektywa tylko są naprawdę 2 różne sposoby podejścia bez podręcznikowy albo hermy identyczny i tutaj jest decyzja czy ktoś chce być w różnych typach hermetycznego podejścia, czyli myślenia, które jest kontynuowane nie zamyka się w dogmatach, gdy myślenia, który rozumie na czym polega streszczenie mówi się tragedii to temat to chore, by było po włosku to pobocze jest Digital Products do Aten, który tłumaczy ten znany jest zdrajcą, czyli jak ja będę chciał tu wyjaśnić jakiś pogląd nawet gdy osoby, którą znam Tomasza za winną ucztę Platona trzeźwieją i zaczną używać własnych słów jak go wyjaśnieniom i równocześnie tam jest tyle mojego, że może być z tego na szkodę, ale z jestem zawsze rajców w Zawiszy, ponieważ to jest wiele elementów oczywiście bieda sposoby ich elementów jest coś takiego, żeby znaleźć się na poziomie filozofa jest dyskursu tego filozofa powiedzmy komentowanego, bo jest tak, że na wyobraźmy sobie teoretycznie, że jest obecny pojemność umysłu Platona ich jego horyzontu to są rzeczy horyzont Platona to są 3 to są Pelc wyobraź miejscy 20 km horyzont czytelnika całkiem spory dom horyzont planu dajemy 200  000 000 km mieli wzgląd na serio Nobody zmiażdżonych aż o duszę w 222020 km jest horyzont Platon a gdy czytelnik podchodzi do tego co ma horyzont 30 m i może być horyzont intelektualny horyzont rozumienia rzeczy tutejsi on z 136 Platona Dobosz muszą być takie banały właśnie podręcznikowe, które się zdaje na egzaminach z filozofii, a więc to dotyczy wszystkiego przy wszystkich elementów w ogóle pracy intelektualnej prawa oraz bardzo wyraźnie zarysowany ten cały proces wieloletni edukacji, żeby ten horyzont, jakbyś zmienił się poszerzył z drugiej ręki mógłbym powiedzieć, ale z drugiej ręki w rozmowach, ale z innymi filozofami teraz do niedawno na konferencji z okazji 500 lecia reformacji chrześcijańskiej Akademii Teologicznej był tam dyrektor Instytutu filozofii młody człowiek specjalista od zera do filozofii Uniwersytetu Warszawskiego Agnieszka Tałasiewicz trzykrotny drużynowy już znowu tak może nazwisko jego dwuczęściowe pierwszy jest tu klops Dukan koło w Zgłobicach i Belgii także Anna opowiadał, bo rozmawialiśmy m. in . w przerwie na ten temat, gdy Cohen miał wykładu co Hagen tom deformacji do powiedzenia Ion opowiada Zosia skądinąd też słyszałem te rzeczy on opowiadał, że są pewne takie podręcznikowe stereotypy na temat Hegla wykładali się teza antyteza synteza ich podstawowe pojęcia no jedno września nie wchodząc w morze szczegóły tej tej rozmowy, która w, której z, której wynika też uważnej lektury podobnie przychylnym nie jest on jest kolejnym jak największym idealistą dziejach ziemi jego i jego filozofia to jest jakaś red taka dedukcja bardzo abstrakcyjnych pojęć w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością rzeczywistość to będzie tymczasem jego literatura jego teksty są pełne obserwacji, czyja jest od czego dysponującą olbrzymią wiedzą o tym, świecie wiedzą faktu graficzną natomiast w mojej żony dotyczy tylko mogę powiedzieć, że na 1 z konferencji jest głównie z głównych wydawców mnie Hegla krytycznych jest relacja kolegi mówiło, że HGW no najgorsze co można powiedzieć, że on jest w ogóle idealistą czy gdzieś bliżej ich trenerzy bez przesady najbliżej Brazauskasa, gdzie najbliżej będący teksty Hegla mający jeść tak powiem w całości w korpusie c przeczytany co jest olbrzymią pracą nóg jest bardzo dużo tych tekstów będą będą wykładać go kompletnie inaczej niż ci, którzy przeglądają w pośpiechu tekst wychwytują pewne rzeczy powtarza jest podręcznik no oczywiście życzymy sobie jak wygląda edukacja filozoficzna wygląda taki sposób, że wykładowca przedstawia myśl filozofa i a tekst do przyczyny, że rozmowy Inki i nie czytasz korpusu testu, bo jak niegdyś gorzej czy jakkolwiek się oczywiście co do zasady z tobą zgadzam to też mam poczucie, że nie, że trochę to za daleko chyba i dziś kre w znaczy, że wieś w momencie, kiedy masz ten pięcioletni program z jedenastym pięcioletni program studiów i musi tak naprawdę zaznajomić z jakimś ogromnym obszarem wiedzy to siłą rzeczy, jakby w tych podręcznikach uzyskujesz pewnego rodzaju bazowe, jakby esencja one takie wyciągi trawiastych różnych myślicieli, a potem jak zaczyna się w czymś specjalizować nie to co się okazuje, że po prostu tam jest w ogóle wszystko jeszcze głębiej inaczej jest mnóstwo niuansów et Cetera trwają w Medyce nie może uczyć się przez to, że ślad, jakby ogólnie o wszystkich organach, a potem jak np. idziesz macha patologia no to się dowiaduję, że tej wątrobie po prostu tyle różnych niesamowity set 3 zobaczcie wszystko wracać do matek wątrobie mówili to są stereotypy i innymi słowy mam poczucie, że to trochę inaczej by się chyba nie dało to znaczy jesteśmy skazani też na to musimy operować takimi uproszczeniami takimi schematami wieś, a w momencie, kiedy ktoś później wchodzi w coś głębiej nad tą siłą rzeczy ta ta perspektywa mu się poszerza, ale tak to byśmy ugrzęźli już w tym plasowanie to znaczy byśmy siedzieli przez 5 lat z tego Platona czytali po prostu już nic więcej, by nie starczyło czasu tak mną siedzi to kwestie praktyczne to jest to oczywiście na nie da się pewnie tego zrobić inaczej nie dochodzi tu chodzi tylko zwrócenie uwagi i stąd nasza rozmowa dzisiaj głuchym telefonie filozofii, że to co skrótowo przedstawiono jako poglądy filozofów jest skrótowym przedstawieniem uproszczonym na miarę tego, który przedstawia na miarę także intelektualną tego, który tu streszczać przedstawia uproszczony myśli, które o wiele bogatsza jogi głębsza, a że nie da się tego zrobić w ciągu kilku lat studiów czy w ciągu 1 wykładu filozofii zapoznać się z tym to jest oczywiste ta prawda to jesteś także oczywiście istnieją esencja na opracowania i essentialia opracowania no bo masz takie podręczniki, które w Chinach czy na podręczniki nowość jakiś taki działa same w sobie jak nie wiem np. historia filozofii zachodniej Bertranda raz szła, która jest też takim właściwie taką perłą trochę literacką, bo to się fantastycznie czyta to jest bardzo nasiąknięte takim stylem raz słonecznie wyciąga pewne rzeczy, które z tych wszystkich filozofów, która akurat jemu się na wydają istotne i dobrze jest chyba też pamiętać właśnie coś takiego, o czym, o czym mówiliśmy wcześniej, że te różne historie filozofii, które dostajemy one często same są filozofia miejsca Mezo, jakim sposobem na to, żeby coś jeszcze przy pomocy tych różnych historycznych figur opowiedzieć i dobrze rzeczywiście tak jak powiedział szkielet to jest z otwartą przyłbicą kiedy, kiedy wiadomo, jaka jest konwencja takiego tekstu no tak no niewątpliwie, że dobrze byłoby, gdyby autorzy przedstawiali metody, które opracowują jeśli chodzi o samą historię filozofii toto co ja mówię teraz metody historyk filozofii to co mówię teraz to naprawdę proszę mieć tego nie wymyśli może nawet mirażem wymyślił, ale metody analizy historycznych tekstów, ale są dosyć wypracowanej to nie jest taka dowolność postmodernistyczna to znaczy prasy historyków filozofii pokoleń historyków filozofii nowe metody badania tekstów jest w licznych one się one się nakładają jest pewna kumulacja i tutaj takiej zupełnej dowolności nie ma także w rozumieniu n p . w propozycji literackiego rozumienia czytania my do zastosowania metod analizy literackiej do czytania tekstów Platona albo do innych tekstów, żeby uwzględnić formę literacką jak klejone jest przez reforma języka decyduje o jego oddziaływaniu o historii oddziaływania tego tekstu z koncepcją gadamy era, więc jeśli używamy formy literackie znajdziemy formę literacką dla analizy tekstów biblijnych z przyjętego standardu logistyce, dlaczego nie z dnia uwierzyli, dlaczego włosy to się robi tak samo uwzględnia się formy i styl wypowiedzi tekstach innych tekstach filozoficznych, aby z kluczowych nową bo, żeby ZUS, żeby to jeszcze raz powtórzyć to samo bardziej wyraźnie od sposobu przedstawienia zależy zależy to co my odbieramy z tekstu sposób na zasłużony dla domu uznał przykładowo SN banalny przykład dotyczący dobrej polonistki złej polonistki, która dobrowolnie zła polonistka Anna będzie mówić będzie zadawać nieadekwatny do wydania tekstowi przemarza mamy np. jakiś wiersz Leśmiana i po postawieniu mu nieadekwatnym pytania powiem co autor chciał przekazać, jakie teść też będziemy stawiać pytania o charakterze technicznym czy można w spółkach pierwszym w Tczewie w punkcie chciał wyrazić miłość do ojczyzny dniach też pomyślałem, że doba musi być miłość do ojczyzny, gdyż miały na celu musiała być wyrażona miłości i jakby zachwyt przyrodą, a wcześniej w punkcie autor przedstawił taki swój zmysłowy zachwyt kobiecymi piersiami ideą miłość ojczyzny jest także ujęcia to nie jest po prostu, którego ja używam ale jakby z innej innego gatunku literackim kompletnie nieadekwatne i do to samo dotyczy analizy tekstów filozoficznych bez mycia stosować adekwatny język właściwie coś takiego co można nazwać działaniem o w czarował ją syn czy jakoś odcienia mającym wpły w głuchego telefonu ty sam zrobiłeś z Tomaszem z Akwinu, chociaż niektórzy właśnie ci zarzucają, że taki głuchy telefon w uruchomiły swoją książką mówioną książce koniec prawdy absolutnej, która jest jakimś sensie bardzo ciekawym eksperymentem no bo z 1 strony to jest taka książka, w której mówisz, że to co my dzisiaj Koch rozumiemy ze Świętego Tomasza oczy to co my za Świętego Tomasza uważamy to właśnie nie jestem Tomasz tylko to są pomieści to są ci, którzy przyszli po Tomaszu niektórzy zinterpretowali to jego dzieło w służbie też pewnych np. instytucji, które reprezentowali jakiegoś tam, ale światopoglądu i t d. tak dalej i ty próbujesz tej książce się dostać do samego Tomasza właśnie gdzieś jest odnaleźć tego Tomasiak, który na, który nie jest to miejską tylko Tomaszem no ale z drugiej strony też pokazujesz tej książce co było dla wielu również to ministrów i tych również osób, które są przekonane, że tak Tomasza czytają tak 11 nie do przyjęcia, bo to pokazuje, że właśnie ten Tomasz to jest znacznie bardziej nowoczesne myśliciel, niż by się mogło wydawać kojarzymy go i filozofii nie tylko jako konserwatysta kogoś reprezentującego taką metafizykę obecności pełną gębą mówiąc językiem Heideggera kogoś, kto właściwie, jakby stoi w poprzek tych wszystkich trendów, które filozofii Hermana antycznej postmodernistyczne smakosze obecne noty tymczasem pokazuje, że przeciwnie Święty Tomasz jest na dobrą sprawę z Super postmodernistyczne na pewno jest bardziej postmodernistyczny niższy to się wydaje wszystkim komisjom razem wziętymi jak się go tam czyta z takimi klasykami filozofii współczesnej też się okazuje, że w ogóle wywołuje człowiek bardzo długo w takim duchu nowoczesności piszący i myślący no, więc właśnie to jest ja dokonałem zabiegu chirurgicznego, czyli lektury uświadomienia sobie, jaki podsunie my żyjemy jest chemia energetyka jest są metody czytania tekstu historycznego są wypracowane metody czytania i Sutil historycznego średniowiecznego ma się zakończyć się tych metod trzonem głównie polegają na, ale nie są jeszcze hermetyczny historycznym sprawdzaniu, skąd wziął od, jakie są źródła jego później musimy zobaczyć środowisko, w którym funkcjonował to znaczy jaki był styl wykładane ekip z prowadzenia lekcji a jaka była historia tego, a i 1217 wiek to są takie bryki na pamięć, a przychodzi ten duże oto właśnie odrodzenie złotych czy trzynastego wieku mamy wprowadzenie korpusu tekstów całość co jest lasem czytała Albert wielki czy do domu Jacqueline czyta go od literami teraz możemy tylko niestety trzeba to samemu zobaczyć trzeba zobaczyć jak jest jakość czy lektury tekstu Tomasza z kim w jaki sposób komentuje Arystotelesa gips komentuje on ewangelie wagi Diana, którą przetłumaczył czy inne rzeczy teraz jak się widzi prace intelektualne człowieka analityczną do tego mamy do powiedzenia odbierze 3 albo wybitna postać albo idiota tak w skrócie u źródła średni no, więc natomiast na temat Tomasza za film nie za nieważne dla, gdyż pracował dla instytucji katolickich i t d . na cokolwiek chce spalić tematu masie zginą ludzie, którzy go nie czytają wypowiadają się z Bułgarią wyższością zróbmy tak aż minutę horrendalne tak być natomiast jeśli chodzi o moje moich zabieg interpretacyjny polega ono na tym, że w skrócie, żeby to wiedzieć to znaczy oni jak poczynań urzędów nie godzą one robione z komentatorem tekstów czy on wokół odnawia tradycję, która jak się wtedy uprawiało nie było tego ona od nich się zaczęło on ona za 3 min zaś w szkołach filozoficznych pojawia się w 0102 . biegu naszej ery, czyli lektura tekstu seminarium nasz komentarz to później zaginęło bowiem, że na Zachodzie, by upaść upadek cywilizacji zostaje dzięki tym gościom, ale zastosowane zostają metody analizy interpretacji tekstu w jaki sposób nie komentujemy no cóż nie będę tego i tego wszystkiego choć, ale jest po prostu jest ten warsztat analityczny komentatorskiej on jest hermetyczny, bo bez interpretacyjnych będąc osobą i elementy tej tej techniki są czy innych znaczeń pisma Świętego i tak i tak dziś, tak więc jest cała chemia energetyka, ale oczywiście z Broszkowic Motor i t d. ale nie jest to taki dogmatyzm, jakby się ich jak i jak katechizm potrwa ludzkich, a z powodu tego z jakiś tam względów z wielu różnych zmian kulturowych nowożytność nowoczesność też poszukiwania absolutnej pewności, skąd te związki dogmat to są nauki i jakby wartością jest teraz nauki mają taką wartość żony dają absolutną pewność w skrajnych bajanie i kolejna tego typu wartości absolutnej pewności Poznania Kartezjusza wzięta jest takim dokumentem bardzo się nowoczesność, a dostęp do rozmów po, a ponieważ na zasadzie reakcji religia katolicyzm protestantyzm też dla nich też bardzo ważne jest ta pewność katolicyzm ma to w dogmatach w tym czasie absolutnie podporządkować w bezpośredniej rozmowie z synem słuchaniu słowa przemawia bezpośrednio do ciebie Jezus jest luterańska postawa tam element pewności jest bardzo silnie rozwinięty takiej pewności, że to jest niepodważalna przewodników jak ja czytam czytam teksty Tomasz Żak finalnych sensów dużych ilościach tam nie ma takiej histerii doprosić niema w w nie ma bowiem świat jest wtórny oczywiście jest Bóg, który jest, ale jest za światowy Bóg zaświatów mnicha do niego względu nie ma żadnej rzeźnika, ale w to, że mamy dostęp do tej pewności absolutnej nikt nie ma, ale dowody ludziom najstarszą dużo to są takie winie demonstracjom z obozu sposoby w jaki te są streszczenia Arystotelesa no przepraszam, bo to z ostrością Arystotelesa i wykłada jak to się robiło to są przypisane do dowodu z Arystotelesa komentarz do dowodu liturgicznego Anzelma, ale później do wody czy dają to ludzie 1819 wieku w historycznych w walce z ateistami i będą wyciągać dowody aż do Kołakowskiego, który z Łasina na stałe stał się nos klasykiem i próbował nie wiem, jaką pewność, czego osiągnąć my z tej histerii nie było w trzynastym wieku to byli komentatorzy oni analizowali teksty absolutnej pewności człowiek nie ma takiej o charakterze boskim w tym życiu, ponieważ wszystko widzi przez obrazie przez za pośredniczenie wiara wiara jest z pewnością już nie będę chodził w wyścigu, ale tez osobliwa pewności tak dalej, ale do zapaśniczej i to zmienność tego świata od księżycowego świata stworzonego zmienność analogiczne zimą jest po partycypację podobieństwo metaforycznych pewnego rodzaju droższych elementów pozwalało mi zwróciłem uwagę na, że tyle, że to co się nazywa postmodernizm w ścisłym energetyka umrze wewnątrz kultury zachodniej, gdzie w dziewiętnastym dwudziestym wieku dokonywała się też to walka to walka pomiędzy histerią osiągnięcia absolutnie niepodważalne i pewności zwierzaki potrzebują czegoś innego złamania tego co do wglądu fenomenu fenomenu loggie już nie jest historyczny sztandar pewność poglądu bezpośredni jest bardzo ważna i hermeneutyki od tajnego rozkazu która, która chce oni obcy badacz chce wydać nieco wygłaszać tez nie chce być dogmatyczna w sensie właśnie uporu kogoś przy jakimś też i to wszystko mamie skłoniło do tego, żeby powiedzieć, że Tomasz zakpił z innej epoki jeździ z epoki histerycznego walki o pewność w związku z tym i być może paradoksalnie jest bliższy niektórym znaczy klimatowi duchowemu kurz z uczestnikiem współczesności nie nowoczesności nowoczesność jest naznaczona 300400 lat szukaniem absolutnej pewności wg tego schematu interpretacyjnego naprawdę może też można wymyślić inny schemat i inaczej na to spojrzeć, niemniej jednak coś wydaje mi się jedynie zwolnienie niepodważalnego w tym, że dylematy nowoczesności nie był jedynym dylematami 13 wiecznych komentatorów Biblia Arystotelesa i narzucać im nie wolno ich melodykę z powodu, żeby być świadomym tego co jest historycznym lub 3 co oczywiście jest swoboda interpretacyjna i może 1 tak to widzi drugi tak, ale są pewne rzeczy, które są ewidentnie rzutowania kategorii sprzeczne z teraźniejszości w przeszłość każdy historyk mam wystarczająco warsztatu, żeby to wychwytywać no tutaj jest jeszcze 1 kwestia to znaczy albo mówić o tym, że niezwykle istotna jest ten wymiar Hermana wytyczne związane ze znajomością reguł czytania interpretowania np. tekstów w jego historycznym ujęciu, żeby adekwatnie zrekonstruować 3 poglądy stanowisko, które za tym tekstem stoi tak dalej desek 1 poziom, ale też rozumiem czy 3 no i znowu tocznia to wymyśliłem, że czuje strach, ale na istnienie, jakby taki sposób nazwijmy to uprawiania filozofii taki, który trochę właśnie, jakby w, jakim sensie jest historyczny, który zajmuje się głównie np. na rozpatrywanie różnych możliwych stanowisk w danej kwestii załóż metafizycznej mamy jakiś problem metafizyczne tam problem istnienia prawda rzeczy n p . ale i teraz w sensie logicznym ze względu na to że, rozpatrując te kwestie związane z istnieniem operujemy językiem mięs pojęcia w języku mają określone znaczenia jest pewne pole logiczne możliwości co do tego, jakie mogą być w ogóle stanowiska w odniesieniu do tej kwestii ze względu na sposób w jaki myślimy na naturę języka natury pojęć i t d . teraz jakby można wyobrazić co może w gruncie rzeczy mało nas interesuje geneza historyczna mego zdania czy danej tezy czy danego stanowiska bardziej nas interesuje ono samo przyjmujemy za po 1 z podstawowych prawideł logiki, że genealogia zdania nie ma związku z jego wartością logiczną, więc rząd tak do tego doszedł czy inaczej na to właśnie mało nas interesuje, bo powiedział, że tak tak tak i t d . rozkłada go nie potrzebujemy możemy sobie to wszystko sami wymyślić byśmy dzisiaj usiedli mając do dyspozycji inne nie znając w ogóle historii filozofii, ale mając do dyspozycji pewne pojęcia np. to byśmy całą historię filozofii w zasadzie zrekonstruowali nowa przygoda ale, żebyśmy zrobili loginem nie powinno bombą lobbing zajmuje się logiką to to jest język wypreparowane jestem bardzo wielkim miłośnikiem logiki strasznie cierpię na braki logiki wżyciu publicznym przydałoby się o jej przydało miejsce trzeba znać ograniczenia tej metody ma czas spojrzeć na język jako rezerwuar n p ., że gigantyczny rezerwuar obrazów i pojęć dopiero wtedy możemy wyjaśnić dlaczego, używając polskiego czy niemieckiego czy greckiego ostrożności możemy możemy właściwie sformułować problem i rury z i stawiać hipotezy one są dziś związek rugby eksplozji z lotu wiemy to co już w języku jest równocześnie ten język, wzbogacając rozwijając, czyli innymi słowy, żeby skorzystać dobrze stoi lobby to zrozumieć musimy, że nie można zrobić film ma być historykiem religii wlicza się historykiem antropologiem filologiem tezy to co my mówimy jak chemia energetyka no to jest owoc pracy kilkuset lat bez wybitnych ludzi wielu dyscyplin, a w samym bycie logiki Anne to to jest za mało no to jest niewiele, bo to, aby ich nie została zgoda zgoda jak szkolnymi sowy analiza logiczne jest niezwykle cenna i ważna jest 1 z metod analiz tekstu no właśnie, bo mówimy o tym, że do tego właściwie, żeby skorzystać z tej logiczna i właściwości polegającej na tym, że całą historię filozofii możemy sobie wygenerować tutaj musielibyśmy kontekst historyczny siłą rzeczy jako śmieci wtedy byśmy w ogóle zrozumieć, dlaczego coś takiego jest możliwe, ale to jak tu jeszcze 1 rzecz sprowadza to jest taki obraz, który niezwykle mi się podobał oraz literacki, ale nie sposób mu odmówić pewnej pewnej siły uwodzicielskie, choć to nie jest oczywiście takie proste, a mianowicie jest takie opowiadanie chorych Luisa Borgesa biblioteka Babel i to jest taki obraz biblioteki mówi właściciel niekończącej się biblioteki takiej, która właśnie jest modelem wszechświata, ale tam są wszystkie możliwe książki napisane takie, które są w trakcie pisania, które będą dopiero napisana wszystkie możliwe wydania tych książek z 1 tylko np. znakiem inaczej ustawionym obok teza jest taka mamy Alphabet, który się składa z iluś tam litery i znaków przystankowych i każda książka każda idea, jakby każdy każde stanowisko FIM w tym stanowisko filozoficzne jest tylko pewną kombinacją tych znaków łącznie ze spacją w związku z tym, gdybyśmy mieli coś co mam generuje po prostu doskonałe kombinacje czy wszystkie możliwe kombinacje tych znaków to byśmy mieli wszystkie książki nowe myślenie operacja logistyczna charakterystyczne dla właśnie na temat modelu myślenia o matematyczne logiczne, że całość rzeczywistości z kimś z inteligentnym systemem produkcyjnym, który może nas przerasta dla wierzących to będzie umysł Boga fizyka ciała jest w umyśle Boga natomiast no ona, gdy ten typ założenia nowości on jest strasznie jałowy intelektualnie nudna hermeneutyki ana przykłady na niej spojrzeniem całościowym mogę góry to znaczy dymy wyobrażenie jest nawet do pomyślenia całość jako takiej no to dla Kanta to były te idee graty na dnie było coś co można ująć to miał wyczucie tego nie można ująć tego w ogóle w całości, czyli nie ogarnia Buczek zawsze w jakimś fragmencie hermeneutyki jest czytanie fragmentów przynajmniej tak hojnego ruska ona ona zawsze przy tezie będzie stawiać znak zapytania nie ma tez w ogóle czy nie wygłaszam niczego my nie głosimy czegoś filozofia niczego nie głosi proszę państwa nie ma żadnych tez filozoficznie są pytania filozofia nie jest nie ma poglądów Platona są im są poszukiwania Platona Arystotelesa zostaw go chciał mieć poglądy, ale w ludziach uwzględnić całość ograniczonego dostępu do dziedzictwa literackiego, gdzie nie wiem nic tekst swój głos wszystkim w gigantycznym zostały nie nie zachowały się zachowały się notatki tylko Arystotelesa jest wreszcie recepcja Arystotelesa, ale nie ma poglądów Hegla nie ma stanowiskach Lotos styl sposób w jaki my chcemy podejść do tekstu do lektury, bo muszę musimy nastawić tekstów nas interesuje jego poglądy nas interesują jego poszukiwania nas interesuje to co one jak on chciał pytać rzeczywistość to jest podejście Heideggera boskich melodyczne klasycznie tak jak zaznaczyłem na początku Heideggera tego nie wymyślił, bo to jest naprawdę u Platona, chyba że mi się w głowie miesza z prawdą Sky liderem i już nie umiem czytać inaczej Platona niż Holiday wyrosło, niemniej jednak dałoby się uzasadnić pokazywać, jaki jest jakiś sposób lato jest ciągle pytającym, badając nawet komentatorzy Arystotelesa Platona zauważają, czyli klasyczne takie dogmatyczne podejście mówi prawo zmienia swoje stanowisko na temat idei oraz Witczak Wróbla staw gazetki post bazuje na złość jedne są elementem jego rozwoju intelektualnego człowieka i tylnej zmieniał swoje stanowisko organy zabrzmią takie stanowisko oraz takie trzeci raz tak można wyróżnić 3, a może trzeba było pojeździć znaczy, że Platon nigdy nie miał stanowiska na temat idei kopaczom Platon na różne sposoby podchodzi do problemu właśnie, gdy do tego czym są warunki możliwości ma no właśnie być, aby działania Poznania tego, bo to, bo jest 1 z jego sposobów podejścia do świata idei nie miał stanowisk to nie jest teza jest pytanie to jest metoda badawcza nie ma stanowisk nie ma poglądów filozofów są poszukiwania i badania filozoficzne na różnych sposobów tylko wtedy mysz ludzka jest żywa z 30 są poglądy to ty jesteś za okres jej zamknięciem sprawy tezy można bronić lub i teraz ja bronię mojej tezy, ponieważ jestem do niej przywiązany chodzi ten element Days podmiotu, który się rozrasta i który będzie bronił tych tez przeciwko tym gazu z dołożą się światopoglądu ideologii m. in. komunistyczną ideologią, gdy tak funkcjonowała, ale Marcin jest właściwie w brała takim bliźniaki odwróconym bliźniakiem tomizmu, więc też jest dogmatyzm jest wykładem jakiś test, który należy należy wyznawać naturalnym w tym co jest takie znane wspomnienia Hanny Arendt tym co ją zauroczyło Heideggera, że kiedy on wykładał tu być tam, gdzie Zwięczycy 19 na początku swojej kariery wykładał filozofię, a to było to, że one wykłada takie są wspomnienia w zupełnie inny sposób niż wszyscy wtedy wykładali wszyscy zgody wtedy podręcznikową mamy Gant jest taki pogląd ten SOS Kam poglądy Elbląskie pognał karty systemu ma takie stanowisko to ma takie stanowisko to ma takie stanowisko ta ma takie stanowisko temat takich Dziadów Kuć on czytał teksty i Zaczyk myślał razem z tekstami nie zawrze w działalności politycznej swojej grze tak bym też taki był nie domagający się, w których ale to już można to ma inną jak i jest inna działalność polityczną to jest duży materiał teraz się na ten temat książkę Wodzińskiego dewizy Komeda polityka wyszły czarne zeszyty, więc ta sprawa już jest jakby ona jest jakby prześwietlono, ale rzeczywiście jest zupełnie odrębnych jest kolejną ciekawe, że tak mu się rozjeżdża ułożony jak w 1 potrafił być taki zawsze otwarty, a w innym szukał czegoś takiego właśnie domknięta ego to już z dziedziny psychologii goście z pytaniem no tak, ale psychologicznie robimy interpretacji psychologicznej pacjenta na odległość między stąd taki jest wprawdzie bardzo duży z lat 2 Nehringa, a w bardzo dziękuje im prof. Tadeusz Bartoś były państwa gościem ma wkrótce będą informacje Radia TOK FM po informacjach Piotr Ibrahim Kalwas będzie państwa gościem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA