REKLAMA

Co o Polsce pisał Karol Marks?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-05-24 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Long and Pearls i Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi są Edwin Bendyk z tygodnika polityka dzień dobry dzień dobry i prof. Michał Kozłowski z uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry wynik w roku rocznicowym kapitału napisanego przez Karola Marksa i w czasach, w których Marks wraca do Łask i również w Polsce już inne zaciekawienie nim czy nawet czerpanie z niego wiedzy, ale analitycznej nie budzi już aż tak powszechnego potępienia, chociaż ciągle myślę, że budzi Rozwiń » będziemy rozmawiać teraz o tym co było takiego niesamowitego w Polsce jest wśród spółek w tym co takiego niesamowitego, bo w Polakach dziewiętnastowiecznych tak oględnie mówiąc ogólnie, mówiąc że Karol Marks studiował naszą historię przez dobrych kilka lat zabierał głos w wielokrotnie i uważał, że istnienie niepodległej Polski jest w ogóle fundamentalne dla innych jego idei tak może bardziej walka o niepodległość o marszu traktował tę walkę jako element walki rewolucyjnej i przy tym np. powstanie krakowskie z 18003006 . roku już na koniec życia jak interpretował swoje stałe Nowak były różne analizy w znacznym powstanie zachwyca się od początku od tego momentu jak wybuchło, ale my w 1800 osiemdziesiątym roku stwierdził, że to w ogóle pierwszy raz z zerem, w którym jakby realizował cele rewolucji socjalistycznej także, że tak daleko z interpretacji tak patrzę na w NATO co robią Polskę traktował to jakby pod pompą Polaków czy ma mieszkać w Rzeczpospolitej może tak, choć jako naród uniwersalny których, które po prostu wmontowane tonów i historię prawda dom był zarówno pośredniak bezpośrednio miało w istotne znaczenie pośrednio to stąd w ten sposób, że np. insurekcja kościuszkowska zahamowała związała znaczną część sił w austriackich pruskich z, uniemożliwiając interwencję we Francji firma Kaszub oraz ruch anty imperialna był naczelny logika działań które, które były są terminowo podejmowaliśmy albo blokowały możliwość kontrrewolucji innych interwencji we Francji tak było właśnie się w podczas rewolucji francuskiej przed 1800 trzydziestym roku, ale też są to co oni mówili, że Polacy są już uniwersalnymi żołnierzami rewolucji od samego początku od rewolucji francuskiej po komunę paryską czy tutaj z czasem się z szefem armii także siły zbrojnej rewolucji, a komuna komuny paryskiej Jarosław Dąbrowski więc, więc tak od początku do końca byliśmy w te 4 walki wpływów włączeni jako ostatni żołnierze pod kątem politycznie, podejmując zrywy, które osłabia właśnie logika imperium rosyjskiego czy w ogóle tego układu imperialnego co dawało szansę na na pana na zmianę społeczną zresztą podobnie w Marks patrzy na na Irlandczyków dokładnie ta sama analiza właśnie stosował prof. Kozłowski co pan tutaj oczywiście na początek szczyt rzucił na euro, a może nam mama może, tyle że MSL dodatkowym elementem było niewątpliwie to, że Marks był z tego pokolenia Niemców w tej postępowej inteligencji niemieckiej w jego domu krótko mówiąc rodzinnym dopalacze i inne elementy zachowań i popularni szczególnie w okresie po powstaniu listopadowym oczywiście to miało znaczenie, a druga rzecz, że DSK Marks, o czym mało, kto wie przynajmniej przez dużą część swojego życia, bo być może nie do końca, ale był dość silnie antyrosyjski postrzegał Rosję zresztą od długiego ciemnego w filar i sił reakcyjnych w Europie jak tu znajomo brzmi prawda i Polacy, którzy byli w konflikcie w ZUS z Rosją polskie elity nawet z Irlandczykami to była sprawa nieco inna tamto jednak lud się buntował przeciwko angielskiej opresji tutaj Marks musiał, bo był to pokazać naszą szlachecką żabę, ale był skłonny to zrobić jest pewną korzyść swojego życia no tak dobrze, bo stawaliśmy okoniem okoniem Rosji, ale w ogóle to co powiedział Edwin Bendyk jest prawdą zaznaczyć, że byliśmy takimi Palestyńczyka z lat siedemdziesiątych w Europie to znaczy jak Legia była większa awantura to znalazłoby się tam paru Polaków jak przypominam, że Polacy zabili rosyjskiego cara i amerykańskiego prezydenta w interwale 20 lat na drugie wydarzenie już po śmierci Marksa wrażeń oraz latach rewolucjonistów tak do anarchistów w imię nazwisko może anarchistów nie właśnie, bo to jednak odmienienie nie było nas chyba jednak tylko tak mocno anarchistyczne na razie tak się zdarzyło się i to nas inż. Dawkinsa rzeczywiście był w auto w sensie węgla z Polakami na uchodźstwie był w dziale, ale z tożsamością polską uwagę 2 dorosłym mówi prof. Michał Kozłowski, czyli o tym, RMF tych słów po bliższym dzisiejszym językiem mówiąc Karola Marksa taki cytat 2 cytaty, które często są przywoływane polityka Rosji jest niezmienna co przyznał oficjalny historyk moskiewski Karan Zin jej metody jej taktyka czy manewrowanie mogą się zmieniać, ale gwiazda polarna tej polityki opanowanie świata jest gwiazdą stałą to 1 cytat z Marksa, a drugi ten jeszcze częściej przywoływanych istnieje jednak tylko alternatywa dla Europy albo azjatyckie barbarzyństwo pod przywództwem moskiewskim zaleje ją tak jak lawina albo Europa musi odbudować Polskę, stawiając między sobą, a Azją 20  000 000 bohaterów trzeba pamiętać, że w obrocie na anty w zatrudnieniu może jednak nie rusofobia potu anty imperializm rosyjski jak mam jednak znana naród rosyjski patrzy inaczej Marks zmienia zostaje jego myśl ewoluowała on to pod koniec życia bardzo pilnie studiował strój ustrój wiejski można, by tak popularna ale dlaczego ono także, dlatego że w Rosji marksizm nie tylko w czasie popularne, ale od początku niemal był uprawiany na 1 z niezłym poziomie i bardziej nawet niż w innych krajach co to znaczy to właśnie był pewien paradoks Marc oczywiście nie tylko tam był znany i wpływowy, ale faktem, że Uniwersytet Petersburski stał się 1 z głównych ośrodków myśli zainspirowanej Marksem meduzy, a wrzuconych do porządku, że rewolucja miała wybuchnąć na Zachodzie ani w Rosji, ale właśnie ma maksymalnie na 3 bandury sama przypisuje się ma w sobie rzeczy, których nigdy nie powiedział naszą papież matka nigdy nie powiedział, że kapitalizm musi upaść toaleta to my graliśmy też podrasowany trzeci tom kapitału i NATO sama w Wimbledonie stwierdził nie wychodziło mu to z jego badań prawda wniosków było jednak bardzo ostrożny natomiast to co też ważne to stwierdził, że jest możliwość właśnie, żeby nie rewolucja wybuchła w oparciu o ustrój właśnie wiejski czy o gospodarkę wiskozy nie trzeba, że nie jest warunkiem koniecznym rewolucji zbudowanie z klasy Robotniczej prawda załóg, ale nie, ale jednak trzeba dodać, bo to jest słynna korespondencja niektórzy podejrzewali o fałszerstwo nawet za anarchistów, a my też wiązać z ulic marchewką rosyjską giełdę soli, gdzie on rzeczywiście podejmuje te kwestie zapewne się zrozumieć, że nie można przecież jakiś ludów wskazywać na niebyt tylko, dlatego że są niedostatecznie rozwiniętej to polityka ta ma być grzeczna bezpieczna póki nie zbudują kapitalizmu rozumiał, ale nawet wtedy on uważa, że to rewolucja może się być może zacząć tam, ale trzeba będzie nowe posadzi nowe ramy współpracy międzynarodowej z udziałem Zachodu, żeby był postem, żeby był rozwój w ramach nowelizowana była raczej chodzi tutaj o to że, że wbrew właśnie takim nałóż stereotypom, które zresztą sami marksiści Marksa podkreśla, że nie jest marksistą, ale ma, który ma dziś tworzy jest on miał tak, by rozpoznał logika dziejów i jakby posługiwali się 333 konstruował system, a na determinizm historyczny on był ten termin niż stała, ale bardzo specyficznym znaczeniu tego słowa znaczą uznając, że historia wżyciu wpły w na stary ma wiele czynników twarz tak bardzo złożony system, którego nie można jednoznacznie wywnioskować jak on dodatni takiego celu ona zmierza w związku z tym daniu takiej decyzji jest prosty krój na pewno komunista stanie w pewnym momencie i w związku z tym też nie ma 1 drogi do, jakby do dojdą do rewolucji zmiany społecznej, że nie tylko ona musi być oparta na znana na zaawansowanym przemyśle, ale może również odwoływać do form kooperacji, jakie były z właśnie wypracowane na wsiach rosyjski prąd Edwin Bendyk prof. Michał Kozłowski z państwa gośćmi po informacjach wracamy jeszcze Piłsudskiego z ustrojem niż z charyzmą i Andżelika renegat z aut, a świerk lub podgląd itp itd itp i Agnieszka Lichnerowicz o państwo gośćmi są prof. Michał Kozłowski z uniwersytetu Warszawskiego Edwin Bendyk tygodnika polityka, a bohaterem naszej audycji jest Karol Marks Karl słonia sprawa Polska czyli dlaczego Marks interesował się studiował zabierał głos w sprawie polskich aspiracji niepodległościowych, które wspierał w, dlatego że Polacy z 1 strony, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy nabyli w tym rewolucyjnym ruchem anty imperialnym w tym sensie czy dochodzi tylko tę rewolucyjną kość w polskich aspiracji Andrychowie emocje się, że rząd jest też po prostu sama rodzina nie lubili dziennie normalność, że żona żona Elana nosiła krzyż powstańczy tak i po powstaniu styczniowym więc, więc stało taki emocjonalny związek związek z Ipopemy z grup pierwsza międzynarodówka w 2003 tysiące czwartym roku w geście solidarna czy jako 1 z Malediwów jej organizowania po obu, jakby sprawa powstania styczniowego i wsi poparcia dla dla prawa i powstańców czy 3 już po powstaniu w zasadzie dla w tej sprawie także to jest ta jest, więc sąd na pewno emocje, ale też jest to po prostu bardzo naturalna doszło do marca ciekawością wciąż szuka wszędzie różnych inspiracji dlatego musimy tych Irlandczyka halę montaż okien życia nie tylko stadiony świata dowieść rosyjską, ale też Nwaogu analizował wspólnoty pierwotne w inny poziom złego w kraju w Ameryce i was, żeby szukać różnych inspiracji form organizacji społecznych, które mogłoby być odpowiedzią na organizowanie tak, by alternatywnych społeczeństw funku do dodania do nowoczesnego kapitalistycznego, więc po prostu cały czas szukał inspiracji także w Polsce jak w tym pierwszym jego i jego moment na to, bo jego uznanie dla konstytucji 3 maja, którą uznawał, że to był pierwszy przykład, kiedy klasa panująca sama ograniczyła swoje przywileje o to, żeby jak, by dokonać w de facto rewolucji jednak namiastki rewolucja namiastkę namiastki ale, ale to tamta zwróciły uwagę, że taki gest samoograniczenia, ale tez może warto dodać, że skoro prezes smart City jego teksty z tego okresu filmu 1005. roku resztek Kongresu blondynek, który był specjalnie zwołane, żeby uczcić dwunastą rocznicę w la Sonia Gruszka z dnia od styczniowego w 1000 osiemdziesiąty piąty jest, że on, że te pisma marca odegrały wielką rolę w historii polskiego socjalizmu i tego wielkiego drugiego obozu poza prawicą i damy pieszego, który wyłonił politycznie trasy sporu między 2 obozami Adam Duda niesamowite, że dla wewnętrznej polskiej polityki nad, których symbolem przynajmniej Stali się z 1 strony Józef Piłsudski z drugiej strony Róża Luksemburg tak polscy styliści cytowali wszystkie pochlebne teksty wypowiedzi Marksa Engelsa na rzecz niepodległości Polski w ogóle postępowy roli Polski, a Róża odpowiadała drodzy panowie to wszystko prawda w tamtym momencie historycznym tylko, że jedno na pewno omal się praw do niej z jeszcze nigdy nie uważał, że sprawa narodowa emancypacji narodowej może mieć priorytet na emancypację społeczną tyle temat patrząc człowieka jako takiego, a co za tym idzie nam używać jej manipuluje, ale to był ważny argument, bo umarł dla nich wszystkich bardzo ważne, więc oczywiście każdy go obracał na swoją stronę jak to zwykle tego rodzaju autorytetami jest, ale to był na ważny moment także w historii kształtowanie się polskiej nowoczesności ten bat na rysunek jak czyta się tak krótki tekst z 1903 roku autorstwa PiS Tusk jak wspomnienie jak stałem się socjalistą na nowym szefem opisuje swoją całą drogę i pokazuje, jakie dla niego ważny ciąg czy tak jak po tego typu ruchach jak i poszukiwaniu pomysłu na nas na projekt polityczny trzeba się wszystko wraca co w pewnej z różnych z różnych półek jak też obaw to był moment kształtowania się w pewnych pewnych idei jak pokazuje właśnie jak jak trafił na pierwszy tom kapitału, który właśnie w 150 latach 100631800 sześćdziesiąty siódmym roku opublikowane miastu problemy się też ciężka książka do lektury co tu dużo ukrywać i to do tego mówi Piechocki nie nie nie nie kryje, ale też pokazują, że już jednak logika, którą tam tam przecież wyczytał prawda no pozostała u niego się, że jak ta pozwala mu rozumie co się dzieje, o co chodzi jestem z tym kapitalizmem, który się rodzi jak ja go włączyć przełożyć na Ammanna na problem, jaki wtedy oni mieli polscy patrioci tak jest to również emancypacji i społecznej i Narodowy nazwali go dosięgnąć go w całości własnych nogach to jest dobrobyt pan prof. Kozłowski mówi o tym, priorytetach emancypacji narodowej i żądam od polskiej partii socjalistycznej bodajże 18001002 . roku tzw. program Polski dokładnie definiował, że jest dobrze pan poseł po to, potrzebujemy niepodległego państwa to, które powstało 7 listopada 1918 roku, żeby mieć instrument polityczny do realizacji celu społecznego i dokładnie to program Daszyńskiego w 1000 osiemnastego roku jest w MLB, jakby realizacją polityczną programu przyjętego 23, choć przyznajmy, że ani nie byli w tym do końca zderzak i wybory polityczne świadczy o tym, że niepodległy byt jest chyba równie ważna stopniu być może nawet ważniejsza no przynajmniej dla tych co odeszli z socjalizmu razem z Piłsudskim, ale nawet dla rosyjskiej to prawda także to co to efektowna, ale w nutach, ale dotąd to był dla niej bardzo istotne kwestie jak Sejm dodał jednak, bo na zmianie imienia nie nie rozbierzemy tutaj teorie Marksa ani nawet USA kredyt z takim sukcesem torpedy Radzieckiego socjalizmu wiązał się, by świat staje się światopoglądem czy IT jest bardzo różny od tego co proponowała ówczesna sfera polityczna intelektualna, a mianowicie względną dozy internacjonalizm prawa kobiet już wtedy socjaliści przejęli wszędzie zasadniczo jako pierwsze partie nowoczesny, że jednak przynajmniej równouprawnienie wyborcze powinno być, ale także w miejscu pracy powinno być znacznie lepiej, jeżeli nierówno, a w tonie były propozycje brak wreszcie nawet pewna szczera doza antyklerykalizmu i osobisty ateizm w tym gracze dla nich właściwie wszystkich danych, więc to jest jednak wybór tak na tym się do 7 wybór Lewic i teraz rzeczywiście można powiedzieć, że poszło zresztą socjalistów w tym radykalny i poszło o sprawę narodową, a ona tutaj było sprawą wewnętrzną na muszę pamiętać trzeba o tym co to to tutaj proletariat był Polski żydowski tak oczywiście przy przyjeżdżały wyłaniały się nowe problemy tej komórki kulturowego społeczeństwa par excellence noszenie wartościujący babcia, a w SO, bo jak działać politycznie czy tylko Polacy mają się wiązać z partii współpracować z partią żydowską czy może jednak razem tak kluczowe kluczowe sprawy na ostatecznie osobno tak skończyło tak, czyli rower bierzecie to priorytety dla Marksa sprawowała polskiej niepodległości to było to był wybryk to bunkrów pętli przystanek czy typowym cel na drodze do tyłu elementarz jak to w Operze w marszu Dworczak z nowego funkcjonalnego w kilku porządkach intelektualnych jako jako właśnie analityk uważa, iż w skali makro jako komentator polityczny ona obliczana publicysta polityczny jako działacz polityczny tak mam też próbowała cały czas oddziaływać też prezydent i to wszystko razem się z ojca bardzo uważnie jego wypowiedź cytuje Marka znana na użytek, jaki debatą patrzy z jakiego tekstu to pochodzić to nie jest gra Olejnika np. Gazeta od napadów głównie, jeżeli patrzymy na objętość tekstu Stambuł był dziennikarzem on po prostu na skalę jest z radnych 1 rzecz dodać do tego, by ta sytuacja bezprecedensowa, bo on był politykiem, który nigdy nie sprawował żadnej funkcji władczych nie był przewodniczącym żadnej partii nie mógł był był był cholerykiem polemistą potwornym czepiał się i atakował odpowiadał natomiast kiedy rzeczywiście zaczęła się formować międzynarodówka tyjemy pierwsze pierwsze pierwsze pierwszy zalążki tego ruchu robotniczego prym wiodą takie nadzieje na dole chodził od frakcji do frakcji, żeby tylko nie wyjechali, żeby się nie pokłóciliśmy Francuzi z Belgami Szwajcarami, żeby Niemcy nie jeśli nawet nie chciał wydać anarchistów tego rodzaju zdobył sobie olbrzymi autorytet bezprecedensowe te właściwie wielka zagadka dla mnie to systemu, że tak skomplikowane teorie to przede wszystkim bardzo skomplikowana teoria wyrafinowana nawet jej okres przyznają, że to jest 1 z 23 najważniejszych fundatorów nauk społecznych, tak więc dlaczego taka teoria stała się tym idiomem dla bilet na różnym etapie osiedla dla dla milionów ludzi, ale tutaj, bo nawet cytowaliśmy, że ostatnio The Economist podkreśla, że to Marks to jest Super ważny i Super ciekawe analityk, więc ta jego analiza nie budzi także kontrowersji jak byłem na jego rekomendacje, czyli to jak wcielano też i to co rekomendował po tym, jak jego analizy czy jego nauki wcielano w życie 1 czy są najgorsze skojarzenia w takich krajach jak Polska Niemcy w lesie zapytać delty to walka Polska rewolucyjna anty imperialna, czyli walka narodowa niepodległościowa była celem do czego to znaczy dla dla Marksa ich nie na to, że takie myśli no bo on patrzy na kolejne momenty jako napęd w Google, a 131 proc z way to co my robiliśmy to był element tego procesu w 2 i ich charakter wydarzeń, których mu uczestniczyć w Krynicy baliśmy się naszego zaangażowania miał z tego punktu widzenia charakteru postępowy anonimu do celu do jakiego to dajcie, bo nikt po wbre w temu co siedzi, rysując tego celu na niedzielny zjazd tego nie ma nas jest pełny zbiór wartości paradoksalnie i tendencjach teraz uważam za podobną tendencję są pewne wartości dosta w wartości, które są bardzo bliskie rzeczywiście pewnej wrażliwości nowoczesnej współczesnej na nas, gdy go ostatecznego nie tylko świata bez wyzysku systemowego wykluczenia i system wagowy zyskom, ale także świata, który po połączy indywidualizm to co w 2 Bafia z wielkim humanistą waży tylko tło dla człowieka możemy z obecnie Polak, a tylko człowiekiem, więc ten indywidualizm gimnazjum w nową formą kolektywizmu to znaczy takiego, żeby właśnie systemowe systemowe źródła konfliktów i dominacji między ludźmi wyeliminować to tym ma być ten komunizm zasadniczy znajdzie się to toto to jest poniekąd wiat do rządu świadomy tego TDT tego i i dlatego właśnie z nim powiedział pan niema recepcji modelu politycznego bytu można wejść Lenin go wymyślę, a nawet nią szczerze mówiąc chyba Allen robi to ad Hok oni byli pełną wersją marksistów, ale i tego malca nie widzieli, ale czasami wymyśli to możemy się sprzedawcy, których przeznaczenie sprzeczne, ale Marksa tego nie ma nawet kołchozów i grania, ale nic takiego jak on jest pojawia się pojęcie dyktatury proletariatu no ale program SLD, ale to jest też chciałem brać udziału w kontekście, jakim jako pewnej polemiki z no akurat wtedy jest rzeczywiście jest tu siedział Socjaldemokracji niemieckiej parze z pewnym ideale definicją pro programu politycznego i ją w tym ten proces bardzo mocno wchodzi w związku z tym to chyba najbardziej takie wizyjne dziegieć próbuje jak by określić, jakie może wyglądać przyszłe przeciw czy zręby komunizm znów trzeba pamiętać właśnie, jakby w wymiarze w jakim kontekście w jakim tak się dopisało ciąg dalszy nastąpi prof. Michał Kozłowski z uniwersytetu Warszawskiego 1 będę tygodnika polityka byli państwo gośćmi bardzo panu dziękuję i regionalną biegł do szkoleń dla państwa przygotowałyśmy Kamil Wróblewski realizował program informacja po nich Maciej Zakrocki zaprasza na coś zostało nabyte, a świerk lub pod blok w błąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA