REKLAMA

Jakie prawa ma konsument?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2017-05-27 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
gazet Radia TOK FM minęła godzina 14 Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie ponownie kłania się państwo w towarzystwie pani mecenas Katarzyny Fijałkowski dzień dobry ze sp. p. adwokatów rzeczników patentowych Jankowscy tak jest mówi będziemy o prawach konsumenta jest to prawdopodobnie obszar dziedzina prawa, które zmienia się najczęściej stosunkowo rzadko, bo też mało przystępnej formie dociera do tych, którzy z tego prawa mogą korzystać zgodzi się pani z takiej Rozwiń » interpretacji czy też nie tak ona jest zmieniana bardzo często natomiast sam ustawodawca te przepisy, chociaż są kierowane bezpośrednio ich adresatami są konsumenci, czyli założenia nie profesjonaliści oto dochodzi regulacje informuje w taki sposób, że nie tylko przedsiębiorcy, ale i sądownictwo orzecznictwo praktycy mają problemy z ich interpretacją no to co w takim razie ten biedny konsument ma począć ja rozumiem, że pełnomocników w sprawach ustanawiają tylko ci, którzy mają do czynienia ze sprawami naprawdę poważnymi tymczasem konsument często zajmuje się sprawami błahymi, ale jednak z punktu widzenia jego interesy są dla niego dość istotne tak oczywiście istnieje jeszcze instytucja pełnomocnika z urzędu tak czy nawet przy tych sprawach niewielkiej wagi tak w stosunku do wartości przedmiotu sporu w stosunku do tego, o co się wspieramy e -sąd potrafi czy może przyznać takiego pełnomocnika z urzędu świadczona też są przez Okręgowe rady Adwokackiej Izby rzeczników patentowych darmowe porady prawne, gdzie konsument również może uzyskać pomoc i porad nie rozumiem, że w internecie można znaleźć nawet, więc internet to jest kopalnia wie, ale nawet nie chodzi o to, żeby mieć wiedzę precyzyjną tylko znaleźć adres osoby bądź też instytucji, która wraz z Pomorza, do której można się udać dobrze to teraz rząd chciał, żebyśmy spróbowali przełożyć na język konsumencki w Czechach Niemczech istnieje będę się starał wszystko to co coś co zawiera się w swych postanowieniach roku ustawodawczych radnych nie MO co dotyczy konsumentów właśnie, kiedy ostatni raz wprowadzono zmiany są do tych praw konsumenckich ostatnia nowelizacja pojawiła się zaś weszła w życie 10 stycznia 2017 roku i tak w zasadzie niewiele się nie mówi to jest zmiana ustawy o prawach konsumenta i wprowadzono taki, że tak powiem boczną furtką przepisy dotyczące stosunków prawnych, w których uczestniczy konsument, ale i na jego korzyść czy na jego niekorzyść naraz zasiąść na jego konto powiedz mu na jego hojność regulacja ta dotyczy tak naprawdę wszystkich stosunków prawnych wszystkich, które są uregulowane w kodeksie cywilnym winien tylko o tak naprawdę do tej pory konsument posługiwał się czy poruszał się w takim w tak w ramach takich uprawnień czy masz świadomość taką ogólnie przyjętą, że sprzedaż oczywiście przy sprzedaży mamy uprawnienia rękojmi gwarancji określone w RPA uprawnienia w zakresie zgłoszenia reklamacji n p . w natomiast tutaj ta regulacja wprowadzona w uprawnienia dla konsumenta, który może zgłosić reklamację w każdym stosunku prawnego, czyli niezależnie od tego, jaką umowę zawarł czy jest umowa o dzieło czy z tą umową o świadczeniu usług czy zwyczajnie w świecie hydraulik przyszedł zamontował rurek czy malarz pomalował ściany konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji i teraz może nie byłoby to dotychczas nawet pani słowo pani mecenas dyplomacja kojarzyła nam się najczęściej zakupionym towarze darzą tak z usługą niekoniecznie, choć usługi też przecież sprzedać tak natomiast ta nowelizacja wprowadzona możliwość złożenia przez konsumenta pod warunkiem, że to stosunek konsument przedsiębiorca, bo to jest warunek wyjściowy uprawnia konsumenta do złożenia reklamacji w każdym stosunku prawnym najczęściej zawierano umowy między przedsiębiorcą konsumentem, jaki mają charakter prawny w 2 zależy, jakiej na, jakiej płaszczyźnie się poruszana tak to jest i umowa sprzedaży i umowa o dzieło umowa-zlecenie tak czy czy remont domu czy niewielu wykonanie obrazu pomalowanie czegokolwiek instalacja umywalki no to są wszystko umowy na gruncie kodeksu cywilnego w zależności od tego jakie interpretujemy czy jakie zawierają postanowienia Stal albo umowa zlecenia albo umowa o dzieło albo umowa świadczenia usług albo jeszcze jakakolwiek inna inna umowa wracając tutaj do do tej nowelizacji ustawodawca przewidział możliwość zgłoszenia reklamacji są reklamacje możemy zgłosić konsument może zgłosić przedsiębiorcy w jakimkolwiek czasie tak naprawdę w jakiejkolwiek formie, byleby tylko był w stanie potem udowodnić, że taka reklamacja została złożona i dotarła do przedsiębiorcy w określonym czasie, więc najlepiej jest to zrobić w wersji e-mailowej np. żądając potwierdzenia doręczenia albo, wysyłając taką reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wtedy mamy datę, w której ten cel przedsiębiorca całą korespondencję odebrał to wkraczamy na bardzo grząski grunt jeszcze uczepił się bardzo, że jedno miejsce tych dróg, a mianowicie wysłanie korespondencji mejlem, a złożenie takiej reklamacji druga strona zawsze możesz wykupić nie został on nie dostaną opcja w maju bardziej podstawowa żądaj żądaj potwierdzenia odbioru czy rząd żądaj potwierdzenia odczytu, a jeśli nie jest to w interesie tego, który usługę świadczy bądź też sprzedawał towar to co raczej pominie wyrzuci do kosza nie będzie chciało wpisywać dzień stoi będzie to jego problem tak naprawdę nie ja nie mówi o formie odpisała odpisania tylko w p t. dostałem dziękuje zapoznam się czy cokolwiek innego tylko mamy w opcjach poczty w doręczeniach tak komputer automatem zaznaczamy sobie odpowiednią rubrykę p t. potwierdź żądaj potwierdzenia doręczenia czy potwierdzenia odczytu i wtedy komputer automatycznie niezależnie od woli tego, który tą wiadomość otrzymuje przesłana wiadomość zwrotną w takiej takiej dacie w takim takim czasie Danem adresat poczta wiadomość otrzymał na rzeczy nawet jeśli ten nasz mail ugrzęźnie gdzieś w gąszczu innych maili, które dos dostał przedsiębiorstwa przedsiębiorcy są wyłącznie problem przedsiębiorcy w tym momencie Majda trzeba czytać i oczywiście no dobrze, czyli to mamy mamy przywilej konsumencki pierwszy który, który wynika z naszej rozmowy to dość duże możliwość złożenia reklamacji i teraz tak od tej daty, w której przedsiębiorca tom korespondencji otrzymał ma on 30 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy to takich sytuacji, gdy przepisy szczególne, a więc n p . ustawa o sprzedaży przepisy kodeksu cywilnego w zakresie sprzedaży czy gwarancji regulują inny termin, bo tam mamy np. 14 dni przy sprzedaży na rozpatrzenie reklamacji, a więc wszystkie inne umowy przedsiębiorca ma 30 dni na to, żeby taką reklamację rozpoznać i teraz tak upływa nam 30 dni ostatniego co najmniej ostatniego najpóźniej ostatniego dnia tego terminu przedsiębiorca musi zawiadomić fizycznie dosłać odpowiedź na reklamację konsumenta tak, czyli musi wysłać maila zwrotnego wysłać inną odpowiedź pocztą w taki sposób, żeby ta korespondencja dlatego trzydziestego dnia dotarła do konsumenta jeśli tego nie zrobi jeśli w ogóle nie pominie milczeniem wrzucił w gąszczu e-maili czy rzuci na stertę papierów albo wyśle nawet odpowiedź, ale dotrze ona po ustawowym w tym terminie 30 dni to uznaje się, że przedsiębiorca to reklamację uznał tak niezależnie od tego jak argumentował jego odpowiedzią niech jeśli nie odpowiedział jeszcze nie odpowiedział w terminie tych 30 dni tak to uznaje się 3001 . dnia, że przedsiębiorca reklamacje taką zgłoszoną w taki nie innej formie, więc np. żądaniach czy uzna niezależnie od stanu faktycznego tak niezależnie od stanu faktycznego ich z takim tak naprawdę pismem, czyli ze zgłoszeniem reklamacji z potwierdzeniem doręczenia przedsiębiorcy tej reklamacji w danym terminie i oświadczeniem konsumenta, że nie dostał odpowiedzi w danym ustawowym terminie można iść wprost do przedsiębiorcy jeszcze raz p t. dzień dobry proszę pana nie uznał pan mojej reklamacji upłynął termin w związku z tym przyjmuje się, że pan zgadza się z moimi żądaniami poproszę w związku z tym obniżyć swoją swoje wynagrodzenia 200 zł albo doręczyć mi nie wiem dodatkowy upust taki takiej wysokości to co było uznane wskazane w reklamacji, a więc zwrócić się do tego przedsiębiorcy, żeby to świadczenie spełnił dobrowolnie ewentualnie jeśli nie NATO no no to jest zawsze kwestia postępowania sądowego i wtedy mamy sytuację o tyle czystą i o tyle prostą procesowo, że nie wracamy do tego stosunku podstawowego do tego nie wiem z obranego mówiąc kolokwialnie źle zamontowanego zlewu czy krzywo wybudowanej ściany czy cokolwiek innego tylko poruszamy się już tylko w zakresie terminów i treści tej reklamacji nierozpatrzone w terminie ich znaczące jest to zmiana w porównaniu z przepisami, które obowiązywały wcześniej bardzo znacząca, bo tego typu regulacji po prostu w innych stosunkach prawnych niż umowa sprzedaży nie było przedsiębiorca nie miał żadnego ustawowego terminu, żeby reklamację zgłoszoną przez konsumenta rozpoznać, a przede wszystkim nie było tego przyjętego domniemania mówiący językiem naszym prawniczym bełkotem, że tak twierdzę, że po upływie określonego terminu do twierdzenia konsumenta są uznawane tak to efekt wracamy do naszych rozmowy pani mecenas Katarzyna Fijałkowska spółki partnerskie adwokatów rzeczników patentowych działkowcy z moim państwa gość ma zwracam się do was wszystkich drodzy słuchacze w każdy z nas jest konsumentem o zmianach w prawach konsumenta, a co za tym idzie jej nic co nam przysługuje o tym, już po informacjach Radia TOK FM w sobotnim magazynie naszego Radia sobotni magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwo o konsumentach to jest historia mojej gościem jest pani mecenas Katarzyna Fijałkowska ze spółki partnerskie adwokatów rzeczników patentowych łukowscy liczne państwa wbrew uwierzyliśmy w siebie, który żądał przywilej wyznał nam prawo nam, czyli konsumentom krótko mówiąc, zawierając jakąkolwiek umowę na linii konsument przedsiębiorca proszenie poprawiaczy wyciągnąłem ustala ostateczne wnioski z pań lekcji, podpisując jakąkolwiek umowę mamy prawo do reklamacji oczywiście reklamacje zgłaszamy możemy zgłosić, aby mailowo albo listownie za potwierdzeniem doręczenia w jakiejkolwiek formie tak naprawdę ta reklamacja też może być zgłoszona telefonicznie pod warunkiem, że będziemy dostał potem w stanie udowodnić od decydująca jest data, a więc najwygodniej najbezpieczniej jest zgłosić to na piśmie doręczyć za pośrednictwem poczty polskiej czy jakiegokolwiek innego, a ten jest dość czy kluczowy dość często oraz e-mailowe druga strona ma 30 dni na to by odpowiedzieć na reklamację jeśli te ilości kalendarzowe jeśli tego od 2 i dobrze jeśli tego nie zrobi uznaje się, że ta reklamacja została uznana w całości takich samych uznała, że sam zgłasza roszczeń głosi roszczenia takie, jakie sobie próbujemy nazywać konsument tak mówić panie pod warunkiem, że te są zasadne i nie mnie właśnie tutaj nie nie rozmawiamy o tym czy to jest zasadna czy nie tylko jeszcze upłynie 30 dni, a przedsiębiorca nie zareaguje nie powie, ale fala, ale Toshiba nie należy wszystko było dobrze wykonane roszczenie jest, że pana żądanie zupełnie bezzasadne dotąd nie mamy o czym mówić to przechodzimy na ciąg dalszy, czyli na taką wersję mamy przed zmian jak mieliśmy przed zmianą przepisów, czyli pozostaje spór sądowy, a PL taki przywilej konsumenta pojawia się dopiero w sytuacji, kiedy przedsiębiorca go mówiąc nieładnie zlekceważy 2 i przez to 30 dni aktów, przez które miał do reklamacji rozpoznać nie zrobił unik, ale załóżmy pani mecenas zupełnie hipotetycznie ogląda pani mi się w rolę w, że kupuje furę i w NATO Forest nie tak jak trzeba jak zwraca się do przedsiębiorcy, który ją wykonał był za moją reklamację w ciągu 30 dni nie odpowiada, ale ja w swoim roszczenie o życie sobie robot da mi samolot co wtedy w wtedy, ale podejrzewam, że roszczenie nie nie zostanie spełnione czy żądanie nie zostanie spełniony przez przedsiębiorca dobrowolnie tak no bo nie, ale za i zakładamy zakładała pani mecenas rząd w ogóle nie powiedział przez 30 dni co wskutek tego co pani Lucyna wykładała mu to roszczenie powinno zostać uznane tak kierujemy sprawę do sądu i tak naprawdę są nam rozstrzygnie, ale są nowe przepisy w nie wiemy jeszcze zaczną mecz jak będą interpretowane przez orzecznictwo przez praktyków do tej pory, a przepis o podobnym brzmieniu, ale tylko w zakresie sprzedaży funkcjonował na gruncie uchylonych przepisów o sprzedaży konsumenckiej i tam sądy przyjmowały na podstawie tamtych przepisów tak, że nie wracamy już do stosunku podstawowego nie oceniamy to jak tylko pojawił nam się nowy stosunek nowe roszczenie o nowe żądanie, które z uwagi na upływ terminu ma być uwzględniona w podejrzewa, że sąd się zacznie nad tym zastanawiać jak wpłynie tego typu tego typu konno nieadekwatne żądanie do wartości i wykonanej usługi czy czy dostawczego dostarczonego materiału tak dobrze to przejdźmy teraz do kolejnych zmian, które dotyczą konsumentów co jeszcze w wysuwa się na plan pierwszy od jednych fundamentalnej Zganiacz powiedzieliśmy tak naprawdę to jest to jest ostatnia nowelizacja na razie wg moich informacji ustawodawca nie planuję nic ciekawego w tym zakresie, aczkolwiek potrafi nas zaskoczyć, wprowadzając te zmiany w różnych ustawach niekoniecznie w kodeksie 9 cywilnym czy niekoniecznie samej ustawie o prawach konsumenta także póki co nic nie wiemy na temat tego, żeby były planowane ich tak tak, ale nawet nie mówią o tym co jest planowane tylko o tym co zostało zmienione co zostało wprowadzone, o czym prawdopodobnie nie wiemy ze względu na to uboga informacja dociera do do konsumentów, z czym poniesie spotyka w swojej praktyce, czego ludzie nie wiedzą o swoich prawach oczywiście na linii konsument przedsiębiorca wykonawca tak naprawdę w ostatnim mamy pełną świadomość droższy jest dosyć ugruntowane w społeczeństwie, że przysługują nam wszelkie uprawnienia w zakresie jako konsumentom mieści kupujemy rzeczy nową tak idziemy do sklepu buty nie wiem kurtka płaszcz cokolwiek innego sprzęt niedziałający wiemy, że sposób przysługują nam określone uprawnienia z tytułu rękojmi czy z tytułu gwarancji natomiast pojawiają się problemy i myślę, że to nie jest do końca ludzie nie mają do końca tego świadomość, że te same uprawnienia chociażby przy umowie sprzedaży przysługują również w sytuacji, kiedy nie kupują produktów nowego traktu czyli kiedy kupują używany samochód, bo to jest najczęściej temat który, który powraca w UE z uwagi na wartość tak, bo jeśli kupimy używane buty no to powiedzmy, że wartość samego postępowania czy porady prawne uzyskanej czy czegokolwiek innego może nam skonsumować szczyt przewyższyć wartość tego naszego roszczenia natomiast problem pojawia się w sytuacji, kiedy kupujemy samochód używany może niemal dniem niema on wartości 100200  000, ale ma wartość średniego 2030  000 i to dla przeciętnego konsumenta to już jest znaczna wartość, a samochód n p . bo nie wiem tygodniu 23 czy nawet w miesiącu czy 2 ulega na tyle istotne awarii, że jego wykonanie tej woli może przekroczyć wartości samego pojazdu takie tutaj w takim układzie sprzedawca nabywca czy nabywca sprzedawca uprawnienia z tytułu rękojmi gwarancji również przysługuje to co możemy też jest porozmawiać teraz konkretne sprawy bardzo upraszcza proces sprawa życia wzięta w 1 z operatorów sieć kablowa znana całą Polskę proponuje konsumentom internet od 1 internet w różnych prędkościach chęć powiększenia sobie tego pakietu wchodzi jego prędkość internetu za każdym razem powoduje prądu wanie umowa o okres wskazany przez konsultanta telefonicznego konsument hipotetycznie zgadza się na to by to umowy królować o kolejne 1 , 5 roku zwiększamy też internet płacimy odpowiednio wyższy abonament ale, ale później okazuje się, że przy pomocy choćby strony tejże sieci możemy sprawdzić jak jest prędkość tego internet ma zdecydowanie odbiega od tej deklarowanej co wtedy nie wracamy do przepisów, o których dzisiaj mówiliśmy tak zgłaszamy reklamację konsument przedsiębiorcy, że deklarowana przez nich bym prędkość wcale nie jest mi czy on w rzeczywista deklarowana mają się nijak do siebie zgłaszamy przesyłamy wersji papierowej najnowszej wracamy do do tego problemu żądanie np. obniżenia miesięcznego abonamentu o kwotę gniewem 1520 zł w inny rzucam zupełnie tak z powietrza tak i wracamy do tego czy nam przedsiębiorca ten termin w ustawowym terminie rozpozna reklamacje czy nie jeśli nie jeszcze nie oczywiście przysługuje nam roszczenie do żądania obniżenia miesięcznego abonamentu jeśli rozpozna należy się zastanowić albo nad nie wiem, jakimi się rozmowami polubowne miał on skierowaniem sprawy na drogę sądową tak naprawdę w sytuacji, kiedy podpisujemy umowę na jak tutaj na określoną prędkość internetu np. tak czy określoną w jakieś inne parametry, a faktycznie przedsiębiorca nie wypełnia swoich zobowiązań jest zawsze podstawa do odstąpienia od umowy nowość, bo co z tą umową, która jest ukierunkowana na twoje właściwie czym może narzucać przedsiębiorca to, że w wraz ze zwiększeniem stawki, ale też powiększeniem pakietu usług rząd umowy przedłuża za każdym razem znaczy jest to kwestia ustalenia czy UOKiK czasami nie uznał tego typu powiązania brak wzajemnego powiązania terminu obowiązywania umowy z rozszerzeniem pakietu nie uznał czegoś takiego za niedozwolone postanowienia umowne, bo jeśli po sposób poruszamy się na w układzie przedsiębiorca konsument to tak naprawdę konsument jeśli ma taką ochotę oczywiście może się zgodzić na wszystko tak mało to jest w błąd w taki jest układ swoboda umów tak to funkcjonuje natomiast jeśli warunkiem uzyskania na takiej usługi, jaką chce czy nie chce internetu wolnego tylko chce znacznie szybszy warunkiem jest przedłużenie tego kolejny rok czy 2 lata to może się zastanowić czy na tego typu postanowienie nie jest niedozwolonym postanowieniem umownym zapytam panią na koniec pani mecenas, w których obszarach gmin przedsiębiorcy, aby generalnie ci, którzy są drugą stroną umów z konsumentami rolą tych konsumentów na szaro w związku z tym, że ci drudzy nie znają swoich konsumenckich praw czy są takie obszary z tym się pani spotyka, gdzie indziej w sposób zdecydowany to ta niewiedza jest wykorzystywana w nie myślę, że to w zależności od tego jakie kto sobie przyjmuje profil działalności jak funkcjonuje na rynku i raczej spotykam się z tym, że przez przepisy, które przez regulacje rozszerzenie z 1 strony ustawodawca na rozszerza uprawnienia konsumenta z drugiej strony mamy tego przedsiębiorcy, który na tym rynku też musi jakoś funkcjonować tak natomiast mam wrażenie, że przez rozszerzenie uprawnień ustawowych konsumenckich przedsiębiorcy zaczynają one też te prawa konsumenta bardziej szanować tak mają świadomość tego, że jeśli nawet pan, a czy pani BRE nie mają świadomości o tym, że takie prawa mniej czy jemu przysługują mu to w każdym w każdym momencie istnieje taka możliwość się tych sprawach dowiedzą się tak, tym bardziej że informacje o uprawnieniach konsumenta są dosyć powszechnie dostępnej o tym, się dosyć często mówi tak także to raczej przedsiębiorcy starają się dopasować sposób prowadzenia przez siebie działalności w taki sposób żeby, żeby się z tych obowiązków ustawowych wywiązywać nie uwierzy zawsze no oczywiście nie byłoby tak pięknie byłoby tak pięknie tamy, by nie my nie mielibyśmy co robić w 3 setach Antek byt o dziękuję panie bardzo za to rozmowy cenzury Katarzyna Fijałkowska ze spółki partnerskie adwokatowi rzeczników patentowych Jankowscy, bo moim państwa gościem dziękuję państwu dziękuję panu dziękuję państwu teraz informacja rady taka sama pani ciąg dalszy naszego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA