REKLAMA

Sroczyński pyta Mączyńską, dlaczego polscy ekonomiści kochają neoliberalizm

Świat się chwieje
Data emisji:
2017-05-28 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam państwa świadczy chwilę Grzegorz Sroczyński zapraszam co niedzielę po dziewiątej, ale dziś naszym gościem jest pani prof. Elżbieta Mączyńska prezes polskiego Towarzystwa ekonomicznego witam bardzo dobry czy podpisałby się pani pod raportem forum obywatelskiego rozwoju Leszka Balcerowicza, którego tytuł brzmi płaca minimalna zabija miejsca pracy nie podpisałaby się, ponieważ nie ma na to dowodów w literaturze badanie empiryczne pokazują, że bardzo często praca Rozwiń » minimalna wpływa to pozytywnie na miejsca pracy, a są przypadki, kiedy rzeczywiście następuje krótkookresowe pogorszenie sytuacji szaletów to wyłom w szybko jest zmieniany zmienia się pod wpływem zmieniającego się otoczenia wyniku Mar CIN no właśnie, bo myśmy wyborczej toczyli taką dyskusję na temat płacy minimalnej, która bardzo oburzyła ekspertów forum, a przypomnę, że Ford jest taka takie organizacje, które są uznawane za bardzo szacowną nasz i mnie strasznie dziwo w tej dyskusji to, że wszystkim, którzy popierają płacę minimalną eksperci for zarzucił, że są ekonomicznymi analfabetami napisali do gazety w swojej odpowiedzi tak tu cytuję zwolennicy płacy minimalnej wśród ekonomistów pozostają w mniejszości i nie zdołali dowieźć swojego kontrowersyjnego poglądu znaczy, że takimi analfabetami są przedstawiciele wielu rządów i to od lat właściwie pierwszy raz płacę minimalną wprowadzono pod koniec dziewiętnastego wieku w Australii potem dość szybko inne kraje zaczęły doprowadzać się nasze upowszechniła odsyłam państwa słuchaczy do naszych nasz program jest krótki i nic siłą rzeczy nie można wszystkiego powiedzieć, ale jest takie dostępne w internecie opracowanie pani Anny Krajewskiej pana Stefana Krajewskiego na temat właśnie kontrowersji wokół płacy minimalnej bardzo rzetelny tekst pokazujący cały do dotychczasowy dorobek anteny analitycznie badawczym na temat płacy minimalnej i teren ten tekst zaprzecza tym teście forum obywatelskiego rozwoju i realny jest właściwie to płaca minimalna obecnie jest traktowane jako zdobycz cywili cywilizacyjna i można powiedzieć, że pewnie już są już istnieją kraje, gdzie tej płacy minimalnej nie ma, ale z punktu widzenia ekonomicznego płaca minimalna ma też pewną ważną funkcję, której się stosunkowo rzadko, mówi że po prostu to jest w pewnym sensie mi nie bali poprzeczka jakości stawia kryterium jakiś stawia komuś, kto angażuje potencjału pracy zatrudnia ludzi to, jeżeli to jest najcenniejsze obecnie potencjał, ale w zawsze bez człowieka nie ma produkcji nie ma działalności gospodarczej to czy to Toronto nie może być za za bezcen użytkowany i angażował mnie, bo jeżeli jest mało kosztuje coś co mało kosztuje jest mało szanowany i często prowadzi do marnotrawstwa publicznego chociażby taki argument jest podawany, ale jeżeli komuś nie wystarcza na forum obywatelskiego rozwoju jest bardzo przywiązany do koncepcji wolnorynkowej i są dobrze natomiast już 3 czy sequel ojciec Cleese naukowy ojciec liberalizmu Adam Smith Asi można je przypisać tylko autorstwo koncepcji płacy minimalnej, bo to nikt inny jak Adam Smith napisał i to kilkakrotnie mniej nie tylko w swoim najważniejszym jednak najważniejsze będzie i niedzielę o bogactwie narodów, ale także w innych tekstach, że robotnik musi sam zarabiać co najmniej tyle, żeby mógł utrzymać żonę i dzieci, z których będą one wciąż się w, którzy zdobędą kwalifikacje, żeby być dalej robotnikami albo jakimiś innymi pracownikami szef powinien zarabiać co najmniej 2 × tyle niż wynosi minimum jego egzystencji, a więc to można potraktować takie stwierdzenie mówię to z pamięci, więc to nie jest cytat, ale bardzo wierne psie przedstawienie tego co powiedział Adams jest, więc to ma swoje korzenie historyczne bardzo bardzo stare i w, a może ich w tej chwili na rynku terminowym to zasadność stosowania płacy minimalnej, a na pewno w przypadku Polski i Berlin i staje się oczywista w momencie, kiedy jakiegoś dobra nie mamy w nadmiarze, a wiadomo, że rynek pracy staje się coraz bardzie im ma symptomy rynku pralki są odbiorcy, czyli coraz trudniej jest zdobycie pracowników na tym rynku jeszcze na to nakłada się emigracja młodych przedsiębiorczych ludzi w wieku produkcyjnym to tym bardziej trzeba pilnować tego, żeby nie dochodziło do zbyt niskie wyceny pracy kiedyś taki ekonomista bardzo chora i bardzo uczulony na kwestie społeczne i ełczanka ner gal Bryce nieżyjący już niestety uważam, że był wielki nie tylko jako ekonomista nie tylko wzrostem miał 2 m 5 cm, ale jest także jak ekonomista ze względu NATO, że patrzył na ekonomię na gospodarkę holi stycznie kompleksowo czegoś nie, czego nie można powiedzieć o wszystkich ekonomistek jak powiedział, że kapitalizm w kapitalizmie człowiek wyzyskuje człowieka, aby w systemie komunistycznym jest dokładnie odwrotnie lasy są z nią oczywiście pokazuje, że jest problem wyzysku i Giro di vis, a zysk zawsze się łączyć z marnotrawstwem, bo człowiek czy potencjał jakikolwiek nawet słynny artykuł trakt tragedia wspólnego pastwiska, który pokazywał jak dobro wspólne może być niszczone są co wcale nie przeczy, że to, że dobrem wspólnym mogą być te dla racjonalnie wykorzystane są potrzebne i to pokazuje, że jest problem wyzysku nie tylko ludzi, ale i potencjału, czyli i doprowadzi do marnotrawstwa i chociażby ten argument trzeba brać pod uwagę przeczy, opowiadając się za lub przeci w płacy minimalnej, ale jest jeszcze wiele innych innych argumentów po prostu to płaca minimalna powinna być dostosowana do kosztów utrzymania się zdolności do pracy, jeżeli rola będzie za niska no to będzie to groźne dla funkcjonowania zespołu społecznego od wyspy w w Europie i 0 i w tych bogatszych krajach to to nie jest taki problem szeroko dyskutowany, ponieważ w tych krajach bardzo niewiele ludzi zarabia na bardzo niskim poziomie, ale ich nawet tam w tych w tamtych krajach bogatszych od nas wprowadzana jest jednak pojazdy i zmieniała się szanuje płaca minimalna, czyli no ja w ogóle jestem przeciwna takim przyklejanie na nas nalepek na czoło ten głupi ten mądry ten analfabeta kantynie, bo to jest ich, gdy przy wale był właśnie o to chciałem zapytać, bo widzi pani powiedziała, że Ford jest takim wolnorynkowym ośrodkiem, że bardzo dobrze też przecież, że mamy taki środek tylko kłopot jest jakiś w Polsce dyskusją to znaczy, jeżeli w Gazecie okazuje się tekst co broniące płacy minimalnej innych form na to odpowiada chodzi mój kolega Witek Gadomski za każdym razem do dyskusji wygląd, bo to nie jest dyskusja argumenty tylko to dyskusja, jaka wreszcie nie znaczy nie jesteście prawdziwymi ekonomistami, a większość ekonomistów takiego odpowiedział for nie popiera płacy minimalnej Bestu pogląd naukowe i jako ich and ekonomiści, którzy popierają są w mniejszości nie nie dowiedli swej zalane kontrowersyjnego poglądu prawda, czyli jakiś stół to już nie wiem, gdzie ja w ogóle problem nie tylko w tego typu dyskusjach występuje tylko w ogóle w naszej sferze naszego życia społecznego politycznego, że coraz częściej dyskutuje się na epitety Aniela nie rozumiem tylko dziwi mnie to w przypadku środowiska naukowego, dlatego że jak rozumiem nie jest prawdą nożem lub, że jest jakaś mniejszość ekonomistów taka dziwaczna margines, która pobiera płacę minimalną to nie jest tak, gdy ja nie wiem, skąd to, by trzeba było podać liczby na jakiej podstawie tej spod ziemi na jakiej podstawie jest taka opinia, bo Janinie nie znam statystyk ilu ekonomistów takich głosowanie i ekonomistów jest za ilu przeciw, a do innych nie nie to jest najistotniejsze istotne są właśnie argumenty merytoryczne jest sytuacja, jaką mamy do czynienia no i jeszcze inny argument no wstyd, że wskutek pozytywnych zdarzeń jakiś czas, jaki mamy do czynienia, więc postępu technologicznego tego co, że coraz mniejszym nakładem może uzyskiwać coraz wspanialsze funkcjonalne produkty, chociaż producenci mają tutaj zwyczajnie, kiedy psuć te produkty w celu wymuszania następnych no podobno też skończmy, więc jedno miejmy nadzieję doby, by służyły konsumentom nam ludzie mieli naszej matce ziemi i naszym jesienią, ale czy mamy do czynienia z taką z takim syndromem mnie na dążenia popytu za podażą, bo w tonie znaczy, że wszystkie nasze potrzeby jej, iż potrzeby i ludzi w innych krajach są zaspokojone wprost przeciwnie mamy do czynienia z Gdyni z takim rozkładem majątku i dochodu, który sprawia że, że norm to skoncentrowanie Boga w swoim majątku Wolski w grę w głąb wąskiej grupie tylko Polski dotyczy, ale i innych krajów także nie jest sprawia, że tam występuje problem główny niemal malejącej Krańcowej użyteczności dochodu i radości z tego dochodu życzy panu, żeby pan miał kolejny 1 000 000, ale dziesiąty miliarder kanału cieszy jak pierwszy, więc Idy, ale też będzie miał pan problemy jak to w jak to zagospodarować ZI w związku z tym mniej to chociażby dlatego trzeba zadbać o to, żeby nie było ludzi, którzy zarabiają tak mało, że to zagraża ich wykluczeniu w wykluczeniu w różnej formie, bo żyje zarabia mało to po prostu ma może mieć kłopoty syn z utrzymaniem należytego należyty siły do pracy, ale też kłopoty ze zdobyciem dla siebie jakiś dodatkowych kwalifikacji, bo ani nie będzie miał albo siły albo pieniędzy i 1 z funduszy przekłada na jakość pracy i w i jakość zasobów pracy jak w ogóle jest tutaj silnik Krystian takiego holistycznego rachunku ekonomicznego często jest także rozpatrujemy problem robocizny płacy wyłącznie w kategoriach kosztów to jest koszt pracodawcy jest koszt, ale równocześnie to jest element kształtujący popyt i i te dodatkowe elementy, o których o, których coraz cień, o których coraz częściej się mówi w ramach ekonomii behawioralnej, że jednak nie tylko liczą się materialne względy, ale także nasze zadowolenie naszych nasza chęć do pracy nasze motywacje chęć do kreowania jakiś nowych służący wszystkim rozwiązań, jeżeli wierzyć, aby płaca minimalna jest mała, ale cóż to tu byłem na tym cierpi nie ogólniak i kreatywność gospodarce oczywiście tu musi być zachowana w relacjach między wysokością płac, a po produktywności pracy i 1 to jest istotny moment, ale w Polsce w całym okresie transformacji płace nie nadążał wyda 3 wydajność pracy wyprzedzała inny wzrosła produktywność pracy, a płacę dużo włożyć dużo wolniej, a nawet teraz teraz mamy, bo od mniej więcej 2 lat jednak bardzo się tutaj poprawiłoby wprowadzono jej zwiększono minimalną płacę i nawet zwiększono stawkę godzinową, a więc bezrobocie od nóg aż żal nowa zieleń i w związku z tym niech tam jest tym to jest czynnik, który w takich ten w warunkach, jakie mamy obecnie jest zasadny ważny potrzebny zaraz ktoś może zarzucić, że to, że ja na nie biorę pod uwagę tego właśnie, że bardzo bo gdyby tak myśleć co możemy wszystkim od razu dać dużo pieniędzy w gospodarkach, bo mają zawsze zmierza właśnie odpadł z o rządzie zresztą cóż usłyszałem swoje duże no to dajmy po 6000 płacy minimalnej będziemy załatwiać nie ma też przeżywa właśnie otrzymały utrzymywać relacje i racjonalny racjonalne racjonalne relacje ekonomiczne GTech powiązania między płacą, bo jak pracujesz tak tak do tej, jaka praca czeka płace, czyli wydajniej pracujesz bez tego możesz liczyć na zwiększenie z nosa u nas płaca minimalna rosła szybciej niż zapisano w ustawie, bo w ustawie jest także minimum to inflacja w 2 plus coś tutaj do, a u nas jednak po negocjacjach w komisji Trójstronnej rząd z drewna czasami słuchał tych negocjacji czasami nie, ale zwykle podnosił, więc płacę minimalną, czyli narosła stosunkowo Juszczak Czeladź, ale całość wynagrodzeń całość wynagrodzeń w całym okresie transformacji do dzisiaj włącznie realne wynagrodzenia nie rosły szybciej, niż kiedy świat niż produkty, ale właśnie pani profesor bojowej do pani słowo to znowu jest przykład jak bardzo ta dyskusja między ekonomistami w Polsce jest nie wiem popa brana ten sam argument, który teraz pani użyła, którego pani użyła ja powiedziałem żonie czy to w samorządzie, czyli o Jezu, mantry dyskusji reżim który, który natychmiast oświadczył, że to nieprawda, że właśnie produktywność rośnie tak samo szybko jak i płacy Toya i to wygląda także każdy ma swoje dane znaczenie ma swoje dane Towarzystwo wiążąca się o słuchaczy do tego, żeby zniknęli dzisiaj w Google u i takie hasło dynamika płac i wydajności produktywności albo PKB już nie będzie jak jest napisane w krajach Unii Europejskiej i tak jest taki piękny wykres, gdzie na samej Górze jest bodaj, jeżeli Litwa, która ma naj największą dynamikę płac m6 pro czy władze doganiał produktywność jak tak płacy doganiamy czy przeganiał nawet nie nie wiem, że nie doceniały nie przeganiał, ale my wcale nie jesteśmy dla gmin na szczycie, czyli czy jesteśmy jesteśmy Nisko no i też jeszcze inny i 1 jest korzyść tego pilnowania w takim kraju jak Polska właściwego poziomu płac jest korzyść z tego względu większe bodźce do tego, żeby ludzie zostawali w kraju pracowali w kraju, bo dzięki temu zmniejszają się te różnice między płacami w poszczególnych krajach należy takie rozwiązanie sprzyja zmniejszeniu się tych różnic w tym w tym bardziej że jak popatrzymy na te statystyki akurat z Eurostatu, więc nie wiem można można też wierzyć Eurostat, a nie, ale właśnie, że FR systemowi GPS rzadko, że Rzońca i eksperci forum i też, jakby poloniści z tamtej strony dokładnie co mówią Niechpan spojrzy Eurostat u nas płace i produktywność rosła wzrosną tak samo rosły tak samo, gdy ktoś tu proszę kliknąć pobrany film olejowy, bo oto kilka młodych do dyskusji tak wygląda, że każdy nurt ekonomiczny ma nawet liczbę swoich idolach konno wielu ze statystyką wiadomo też słowa to jest jakaś Chimera wcześniej jeszcze historycznie biorąc, więc los wiele osób po naszej gazety statystyka oczywiście, że ten statystyka jest staty w i można wybierać można manipulować, ale jeżeli są międzynarodowe porównania ta sama metodyka na to kto to raczej trudno trudno z tym kwestionować takie dane i jedno, a torze każdy ekonomista po pozostaje przy swoim bardzo często inie przyjmują argumentów innych to jest dość mniejszych czy wino albo stertę nie wiem typowe, bo generalnie można powiedzieć, że kiedyś Ks lek. Paula nie powiedział, że gospodarka to jest zbyt złożony organizm, żeby ją oddać tylko w ręce władania wolnego rynku i właśnie ze względu na mocy tych z ekonomii ergonomia jest nauka o ludziach w procesie gospodarowania gospodarowanie jest procesem złożonym odbywa się w różnych obszarach w różnych warunkach ekonomię jako nauka to uogólnienia bada, jakie są prawidłowości nad formułuje prawa informuje ewentualnie w ramach ekonomi normatywnej zasady jak i jakie powinny być rozwiązania, że było lepiej, żeby było racjonalnie Przytok gospodarka jest dla ludzi, a nie ludzie dla gospodarki chodzi o podniesienie jakości życia, a nie syndrom rowerzystę, którym pisze Gil Bert list z list w książce urojenia ekonomiczne gospodarka ustawiona została na system taki styl, że trzeba dbać o produkcję, próbując go coraz więcej teraz więcej zarabiać, czyli syndrom rowerzystę rowerzysta musi jechać pedałować zbiegł się zatrzyma to się wywróci, więc sygnały i na jeszcze ten Homo ekonomi ku, że zakwestionowany w współcześni przez wiele lat to ekonomiści tacy wierni ekonomii neoklasycznej inni przyjmują argumentu, że Homo ekonomistów kursy jest już, gdy twór sztuczny przyjmie go pokazać żywego człowieka, który jest Homo ekonomi ku z recitalem ważność zachowują wg tych było zimno wg, gdy tak, by ich wg ekonomisty z działalności rolniczej, czyli jak miejscy no nie, dlatego że rząd my jesteśmy ludźmi żywymi organizmami rządzą nami różne emocje to nieprzypadkowo zwierzęcą naturę dla zwierzyny za zajmowanie się właśnie z naturą człowieka dostały nagrody, a Akerlof i inni, bo zakwestionowali właśnie tę tezę tę koncepcję Homo Ekonomik żyją w razie jesteśmy bardziej skomplikowanym organizmem niż tylko takim, który jest nastawiony na ekonomiczne na własne zdrowie i tylko się zastanawiam czy pani się często pani prezes zdarzyła się dyskusja ekonomiczna, która wygląda w ten sposób, że 1 ekonomista mówi coś podaję dane raz drugi mówi coś przeciwnego i podaje swoje dane na ten sam temat czy też takie standardy waszym środowisku dyskusji co znaczy jak może przejdę do widzów do wielkich KON cer w archiwach, bo jak to wyglądało, bo boi, bo śledzę życiorysy wielkich ekonomistów do tych wielkich należy niewątpliwie canis, chociaż forum obywatelskiego rozwoju tej cenie lubi bardzo, ale Hayek lubiany z kolei przez for forum obywatelskiego rozwoju, jeżeli też zachęcał słuchaczy, bo nie jest to są 2 wielcy ekonomiści, którzy ze sobą się absolutnie skrajnie różni co do sposobu oddziaływania gospoda gospodarkę co do roli państwa, ale oni bardzo się lubili prywatnie bardzo umieli ze sobą dyskutować wymieniali listy wymieniali poglądy no czasami ostro ze sobą dyskutowali, ale nie nie było to także całkowicie kwestionowali racji tego w tej drugiej osoby, czyli jest taki film na YouTubie chyba p t. pojedynek gigantów bardzo zachęcam do nóg do obejrzenia bo, zwłaszcza tych zachęcam, którzy z nich nie mają czasu ani ochoty w wtedy 20, gdy złożone teorie 1 i drugiego, czyli Hayeka skini Gałęzowski, bo w filmie zabawny i pokazujący sedno sprawy, że rzezie głęboko różniące się osoby ze sobą dyskutują i dyskusja jest potrzebna jest, kto ma rację ja w ogóle uważam, że nie ma 1 jedynie słusznego i nie ma 1 jedynie słuszne stanowisko Roy ekonomia jest uogólnieniem z zjawisk gospodarczych i ludzkich zachowań ludzkich zachowań, a różne są systemy kulturowe np. zasadniczo różne inne jest system kulturowy w Chinach inny w Europie generalnie inwazji i inne uwaga inne warunki wobec tego muszą być różne nurty w ekonomii teraz, jeżeli są różne nurty w ekonomii to wobec tego każdy z tych nurtów ma inne narzędzia i inne propozycje tras, kto ma rację Otóż moim zdaniem nie można rozpatrywać tego w kontekście takich takiego stawiania kropki nad dziś tylko dla 1 i słuszna każdy jest słuszna w różnych warunkach czyli dlaczego po kryzysie 2008 roku było hasło nawet w Davos, że wszyscy jesteśmy gęsi stajni, dlatego że sytuacja była nadzwyczajna trzeba było unieruchomić państ w może uchylić stawiło się bałagan teoria państwo w roli stróża nocnego niesłusznie zresztą przypisywana ceni sobie siedzą w głowie przerwy w grobie przewraca, bo było nigdy tego nie powiedział Dean wprost przeciwnie w wielu miejscach w swoich w swoich dziełach obydwu bogactwo narodów i inną teorię uczuć moralnych podkreślał, że trzeba uważać na korporacje trzeba uważać na właścicieli nie miał złudzeń kończyli ataki idealne mamy wybrane cytaty niedawno popełniłam taką, jakie teksty, bo było naprawdę już niemożna słuchać transmisji powiedział, że państwo w roli stróża zaskarbić sobie, że to przekłamanie, gdy ja nie wiem, skąd się bardziej byłoby to powiedział la sal kilka dekad później głos mi się to był niemiecki socjalista Jon, odnosząc się do do teorii, że on chciał Real jest krytykować chciał zrealizować zaznaczał, iż zostało, ale jako pozytywne prawda niektórzy używają tego w taki jak pozytywny, czyli niech się państwo w ogóle nie wtrąca do gospodyń tylko zajmuje komisariat tam nie jest tak wojskiem komisariatach i t d. i teraz jest teraz tak ta teoria nie coraz częściej jest kwestionowana, ale nikt ani chińscy ani nie ani nie ordo liberałowie bądź też są zupełnie przy innego zdania niższy właśnie zwolennicy tej teorii neoklasycznej nie proponują też takiego zmarginalizowania za 3, proponując aktywną rolę państwa nie proponują jakiegoś zasadniczego zwiększenia pani udział do roli państwa w gospodarce, ale proponują nie ani państwo minimum ani państwo Maximum tylko państwo optimum, czyli takie, jakie powinno być wdanych warunkach, czyli wiernych w warunkach ten ta rola państwa powinna być bardziej aktywna czy w warunkach kryzysowych warunkach krytycznych, a w innych warunkach może w dzień można ograniczyć rolę państwa warto tutaj powiedzieć czy to, że te poglądy, o których pan pyta Sontag rzeczywiście mnie mała skłonność do tego, żeby się jakimś szukać wspólnego korzenia, a można znaleźć wspólne korzenie, a potem te różnice przypisać właśnie o różnym warunkowo słynna książka, by pani prof. Mazzucato państwo przedsiębiorcze była kijem w mrowisko prawie w podobnym jak kapitalizm 2001. 2 norma to my opisujemy w naszym smartphone i odpisuje, że 10 technologii smartfon nie pochodzi od 2 pochodzi od państwa bobry, a państwo amerykańskie zapłaciło za badania naukowe, które służyły głównie w wojskowości dzięki temu mamy ekran dotykowy dzięki temu mamy baterię w smartfonie dzięki temu mamy tam GPS i t d. i zadaje pytanie czy ci wobec tego, dlaczego państwo nie ma z tego korzystać czyli, jeżeli dało coś to powinno być to jakoś zwrócone w Orlen od lat winny sposób niż dotychczas o datę podaje, że wszystkie właśnie największe korporacje Microsoft od Microsoftu począwszy do poprzez inne wielkie korporacje nie osiągnęłyby tego co osiągnęły, gdyby nie pomoc państwa albo dostęp do technologii kosmicznych finansowanych przez panią profesor, ale mówił o takich rzeczach które, ale już tylko Asia dodaje, że są ekonomiści nie będę operował nazwiskami, ale drogą również na ich znajdą, że to proszę w Google idzie najbardziej szkodliwa książka ostatnich czasów też 1 z opinii, a w marcu a gdy nie ma córka Kamila Lendzion Balcerowicz nie, ale to zostawmy to słuchaczom, aby była gwiazdą uwzględnić ale gdy z drugiej strony, ponieważ to w internecie ja nie mam ja nie dostałam tego na papierze nie podaje nazwiska może potem okazać, że to strajk, tak więc nie chce nie chce ryzykować, ale bardzo skomentował na wypowiedzi bardzo bardzo proszę, żeby państwo zajrzeli, a z drugiej strony opinie entuzjastyczne, że wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy i zastanowił się nad regułami ekonomicznymi żadnymi tam politycznej każda socjalizm czy go po prostu zwyczajne reguły ekonomiczne skoro tylko jak coś wykorzystam jakiś swojej usługi to należy mi się jakaś była liderem jest teza mocniejsza tam Mazzucato pisze także właściwie tylko państwo jest w stanie na tyle zaryzykować, żeby stworzyć takie technologie aktualne w ekran z dotykowy 33 to co mamy w GPS np. po pierwsze, są to ogromne pieniądze, a po drugie, te inwestycje są szalenie ryzykowne nie wiadomo jak i 3 tak dziś na 10 strzałów 9 jest cecha zmarnowanych to jest właśnie no tak tak powstają te wszystkie nowe cudowności i niestety dzisiejszy biznes, który jest bardzo nastawiona na krótkoterminowe zyski nie jest w stanie jest w stanie inwestować w rzeczy, które są, które się zwrócą szybko ISO wyglądają przynajmniej w miarę bezpiecznych wakacji w modzie nie ma państwa w Toronto w innowacyjność też sprawa jest bardzo mocna teza u nas rzeczywiście taka teza brzmi to jak jakiś sens jak herezja jak herezja tak i tak jest niekiedy komentowana i przyjmowane ja mam pozytywne zdanie i o tej książce uważam, że tak książka jest potrzebna chociażby po to, żeby się nad tym zastanowić jak wyglądają relacje między państwem, a zwłaszcza tymi wielkimi korporacjami w książce nie, a co MOK lubi Robinsona, dlaczego narody przegrywają jest taka teza, że to nie jest bogaty w surowce bogaty nie nawet ludzie wykształceni nie jakieś szczególne predyspozycje tych ludzi tylko instytucje instytucje instytucje, a instytucja na jej taka nadrzędna to państwo w związku z tym jak ono będzie zorganizowane czy ono będzie właśnie szczupły, ale sprawny czy opasły i kompletnie nie znalazła swój dom będzie rzutowało na naszą gospodarkę czy taka gospodarka przegrać jeszcze 1 kwestia, która sprawia, że tak jeszcze prace w tej płacy minimalnej minimalnej jeszcze raz zachęcam do przeczytania tekstu, o którym mówiłam kontrowersje wokół władzy płacy minimalnej Bomi nie zdążymy wszystkich i przedstawić, bo w artykule kilkanaście stron zdobywają dużo czasu, ale jest jeszcze kwestia zwykłej bądź ci sami autorzy mówią, że narody przegrywają, bo zamiast ze strony instytucji inkluzyjnych sił włączających ludzi do podejmowania decyzji do tego do tej odpowiedzialności za to co się czyni co się robi mają charakter wyzyskując ich ekstrakty Niczyje wyłączając człowiek, który zarabia bardzo niewiele on jest wielu rzeczy wyłączony nie mówiąc, że to jest w kulturze np. gdy zagrożenie też dla dla demokracji wolno często się nie chce iść do do wyborów, a poza tym nie sposób, żeby pusty worek wprost dostał, więc to jest jeszcze kwestia moralności lojalności i wielu innych rzeczy, które wykraczają poza ekonomię, chociaż nie wykraczają poza ekonomią behawioralną właśnie tak to jest ten nurt który, który na szczęście się rozwija niestety nasi studenci absolwenci uczelni stosunkowo mało wiedzą o nowych nurtach ekonomii, bo ćwiczą głównie ekonomię na klasyczną i modele różnych modeli zawsze tworem sztucznym, który zawiera uproszczenia i to dobrze, że są matematyka i modele jest potrzebne są potrzebne sama jestem absolwentką ekonometrii licznej specjalności nabić na ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, więc i jestem autorką modeli ilościowych także ja nie ma nie można zarzucić, że nie doceniam, ale model to model, a rzeczywistość rzeczywistość, czyli potrzebne jest oprócz tego analiza jakościowa doba dokonał właśnie pani prezes miał student tak do mnie po tej dyskusji w Gazecie wyborczej napisał student szkoły głównej handlowej Czyż uczelnie, na której pani profesor pracuje, że jego też uczą, że płaca minimalna zabija miejsca pracy i że na zajęcia właściwie nie słyszał żadnych umów o żadnych dobrych stronach tego rozwiązania, czyli płacy minimalnej i chciał, że ktoś trochę, bo zastanawiam się czy z domu nie wypuścimy kolejnego pokolenia ludzi, którzy będą mieli strasznie wąski czy aby nie wypuszczać się w nazwie hummer nie ja ja mam zajęcia ze strażakami, czyli już po tych zajęciach ekonomii mamy zajęcia dość takie już szczegółowe dotyczące analiz finansowych w przedsiębiorstwach, ale przemycany ten problem, bo np. w sytuacji, kiedy student analizuje zmiany w go w kondycji przedsiębiorstwa i analizuje to w kontekście dawka płac wysokości płaci porównuje to z innym przedsiębiorstwem to stawia pytanie coby było, gdyby zwiększono płace co by się stało w tym przedsiębiorstwie na ich rzadko mi studenci odpowiadają, że może przedsiębiorstwo zaczęło szukać rozwiązań alternatywnych, czyli innowacyjnych technologii może być to spowodowało, że powstałby innowacyjny produkt może być to spowodowało, że pozyskano, by w ten sposób nowe rynki zbytu, a przez to powstałaby przestrzeń dla zatrudniania nowych pracowników ja takich odpowiedzi nią nie nie uzyskuje adresu uzyskuje odpowiedź, że to, by jeszcze było gwoździem do trumien, jakie teraz sytuacja w przedsiębiorstwo miałoby gorsze gorsze jeszcze wyniki tych nie widzisz tych tych powiązań, że jednak są powiązania dwustronne, czyli nie jest to w utarte płacę wyższą jakość wraca także do do do przedsiębiorstwa do pracodawcy samo słowo pracodawcy przez Niemców pułapką, by nie żaden pracodawca bokserzy nie da zrobić sobie dają coś tylko to jest zatrudniany zatrudniający po torze był w wydziale pracować zyskiwał to jest właśnie czyli, czyli tutaj nie nie ma mowy o jakimś dawaniu tylko to jest system wzajemnych ze wzajemnych o świadczeniu usług i dlatego mógł, jeżeli się nie będzie tego robić w sposób taki wielo wielostronnych poprzez sprzężenia zwrotne, które występują takie proste opinię, że pracami w płacach jak minimalna wzrośnie to zawsze z szkodzi, bo zabije przedsiębiorstwo jego kondycja pogorszy, a skrajnym przypadku doprowadzić do upadłości, a to nieprawda, bo nawet to widać na tych po tym, gdy w krajach tych krajach wyżej od nas rozwiniętych bogatszy, bo przypadek niemieckie zwiększono płace godzinową stawkę na 8 ,5 EUR też były takie głosy ze strony ekonomistów także niemiecki, że to może rzeczywiście zniszczyć niektóre przedsiębiorstwa, zwłaszcza tym mniejsze okazało się, że tak się nie stało wprost przeciwnie poprawiło się zatrudnienie co nie znaczy, że zawsze za każdym razem jak nie w każdym indywidualnym na złość Kubowicz można znaleźć zawsze przy bazach 1 jakiegoś przedsiębiorstwa, które sobie z tym nie poradzi, ale też i nowe rachunki w tej po koncercie płacy minimalnej, żeby nie angażowali zasobów najcenniejszych najcenniejszym zasobem jest człowiek w takich obszarach, które chcą niedostatecznie efektywne, bo jeżeli non czyli, jeżeli pracodawcy nie stać na to, żeby płacić komuś normalną przyda może ona wynika, że to może leku to może pan Kleks niech się zajmie czymś innym właśnie się pani profesor 3 albo pali jak mi jak pani nazwała swój swojemu, bo jest Sonel neoliberałowie są tenisiści panie z kim IR, ale i bardzo źle o wydanie jest trudny taniec z części strony na Janiszpolu powiedziała, że nie ma jedynie słusznej taka jest dokładnie wczytuje we wszystkie, ale my nie bliska jest bliska, ale nie znaczy żona może być skuteczna w każdych warunkach w każdym miejscu koncepcja ordo liberalna czy znają język talent no ta niemiecka, która zresztą później żal trochę pod uległa erozji z różnych przyczyn najpier w z powodu tego, że 3 zaczęto stosować bardziej interwencja mistyczne nie zawsze potrzebne rozwiązania, a później z powodu triumfu neoliberalizmu odlecieli odkręcania tych przesłanek jak adres znów się z Azarenką 0, a wreszcie do odkręcania i z sukcesem dla gospodarki niemieckiej teraz można być to wahadło jakość ośrodki już żadnych roszczeń zbliża zbliża się do koncepcji właśnie tej oryginalnej koncepcji ordo liberalny niż o VAT naliczonego w skrócie ta koncepcja Mordor weźmie ona, bo bez gry może warto przypomnieć, skąd nasi wzięła żona siedziała z niepokojów ekonomistów po wielkim kryzysie jest bez niepokojów o los liberalizmu tego klasycznego z pisowskiego liberalizm i niepokój był słuszny, bo po pierwsze, pod wpływem kryzysu zaczęto wprowadzać rozwiązania, które dalece odbiegały od liberalnych Noto mamy etaty styczne państwo system komunistyczny i po i później, a i system niemiecki faszyzm antyfaszystowski tak neofaszystowskie oczywiście drukuje hitlerowski i tylko po spowodowało, że ekonomiści znani byli światowi zebrali się na kolokwium i tzw. ekologicznym LEED Mala, gdzie spotkali się poruszali się różni z różnych krajów tam zresztą byli przyszli nobliści też, ale i potem jeszcze raz z inicjatywy zresztą Hayeka noblisty też późniejszego przedstawiciela szkoły austriackiej jeszcze raz zebrali już po wojnie raz się zebrali przed wojną, a potem po wojnie niestety tam się poróżnili i wyrwy wydzieliły się 2 grupy ekonomistów to też problem potwierdza to co pan, mówi że ekonomiści z parówek nieprzejednane lub nieprzejednani różniące się pogląd 1 grupa to było to byli ci ekonomiści raczej z tych krajów niemieckojęzycznych o ich chęci i na gruncie i właśnie to oni mnie uważali, że powrót do takiego, lecz serwery stycznego kapitalizm symbol takiego wolnego rynku Siennego rynku Uliasz regularnie z bardzo ograniczoną rolą państwa w warunkach jest coraz bardziej złożone i gospodarki to się z pasterzy, że nie można sobie na coś takiego poznają naszą wyobraźnię faszyzm wojna i tak do tak, żeby x i wobec tego ów uznali, że musi być jakiś ordo org do Puła w k, czyli jakiś gramy dla dla tych dla tych rozwiązań IT ramy Maus ustanawiać państwo, czyli w państwo i inna aktywna rola państwa ale dlaczego mi odpowiada za wynik od liberalna koncepcja, bo tam jest miejsce dla włączenia się państwa gospodarkę, ale nie bezpośrednio tylko poprzez kształtowanie mechanizmów rynkowych, czyli te rozwiązania, które są rejent odpowiadające koncepcji gospodarki wolnorynkowej, czego nie da się o gęsie powiedzieć, ponieważ tam są no no takie próby bezpośrednie interwencje poznają, jaka jest różnie to jakiś przykład pieniędzy interwencyjnych, czyli np. jeżeli, a nie inną też proponuje rugby, choć tylko dajmy ludziom zarobić to my chodzimy do choćby doły nawet, jakbyśmy mieli za chwilę zasypywać czyli, jeżeli jest ogromne bezrobocie to, żeby nie było na tego cierpienia i inni tak, żeby ktoś obudzi się o to, aby to w UE wymyśliła pod inwestycje po to, nawet nie bada te publiczne inwestycje bezsensowne niech to będzie kopanie dołów i zasugerowanie byle by zacząć zarabiać tak, ale oczywiście innych podkreślał wagę, żeby to jednak było dzielenie chleba i zdali go tylko SSA natomiast ordo liberałowie zawsze podkreślają, że no, owszem to trzeba tym ludziom pomóc, jeżeli jest bezpośredni, ale nie poprzez taką ingerencję państwa tylko raczej poprzez dostosowanie tych ludzi do nowych warunków rynkowych to się nazywa zasada subsydiarności, czyli pomoc dla pomocy sobie samemu czyli, jeżeli my ci pomożemy, ale po to, życie w Damnicy zredukujemy, gdy sfinansuje mieć jakiś koszt przechwycili rozumiem, że to jest ogromny nacisk na dobrej jakości usługi publiczne np. tak ogromny tak jak najbardziej dobra szkoła program szkolenia za wodę ma znaczenie biznesu dla otoczenia biznesu, czyli no właśnie Niemcy domagają właśnie, że mają dobrze zorganizowany wspomaganie biznesu, ale nie na zasadzie takiego prostego dawania pieniędzy jak najlżej można już oddają to tylko o to, żeby oddawać to to przecież fundusz Marshalla do tej pory funkcjonuje da dlaczego by dawno już zostały przejedzone, gdyby tak po prostu przedsiębiorstwa dostawały te pieniądze małe średnie przedsiębiorstwa korzystają nadal z tego funduszu tylko jak mają kłopoty stanął na nogi muszą oddać na ziemnym następni mogli skorzystać, więc to jest ta różnica główkował koncepcja nie jest wyjechali na Haiti tego miejsca jest taka, że to jest wymóg, że każdy popyt ma swoją swoją grę podaż to jest ta zasada cel każdy inny każdy pobyt ma swą podaż w odróżnieniu od koncepcji Neo serial itp z rzek każda podaż ma swoją byłoby też różnica, bo jeżeli mówimy, że każda po podaż ma swój popyt to promujemy przedsiębiorców każda każdy popyt ma swą podaż dodajemy zarobić dziś można powiedzieć, że właściwie wśród was w dacie, jeżeli wychodzi jakiś ekonomista i mówi że jego, jakby jego system jest jedynie słusznej to są to obiektywne naukowe ekonomiczne prawne tutaj trochę naciągany tak, bo rozumiem, że można różnie spojrzeć na ekonomię, że jesteście bardzo różni, że trochę bardziej to wynika n p . to, że pani dobija do liberalizmu wynika oczywiście na pewno ma pani na to jakieś dowody naukowe, ale też pewną powstał wynika bardziej z pań wrażliwości na pewno zmanipulował ich nikt nie kwestionuje tej wrażliwości zresztą jak tutaj lubię się powoływać się Anna Lech Kliza właśnie, w którym mieli więcej powiedział także uważam, że ekonomia jest nauką moralną zajmuje się introspekcji i wartościami zajmuje się motywami oczekiwaniami psychologicznymi niepewności ami i ekonomia nie powinna od tego abstrahować tylko sposób rozwiązywania problemów, które powstają w gospodarce może może być różny, bo musi być dostosowany do konkretnych warunków, czyli nie można abstrahować od konkretnych warunków podłoża historycznego i t d. czyli też stąd się wzięła w pewnym sensie klęska konsensusu waszyngtońskiego oraz literalne korzysta z neoliberalną, że to jest zawód, bo był sztywny garnitur dla wszystkich, a my jesteśmy inni w związku z tym tam było kompletne abstrahowanie od uwarunkowań historycznych od warunków w materialnych też i Iza zakładało się, że jak wszystkich poddanych w włączymy w ten jednakowe reżim to efekty będą w szereg zmian nie były pani profesor jeszcze wracając na chwilę na SGH 33 albo właściciel nie może zmieńmy temat ochrony życia ten jest ich, bo chciałam powiedzieć, że studenci to zauważyli, że są uczeni dość jednostronnie Kana zauważyli zauważyli, ale zauważyli studenci man Chester i założyli specjalny Towarzystwu wynajem Towarzystwo oprotestował ująć w system nauczania ekonomii na uczelniach ekonomicznych to co pod tuż po kryzysie i takim opracowali list apel nie wiem jak to nazwać manifest, który opuścili dom cały świat i ten manifest poparli drużynie ekonomiści także, iż Krugman np. noblista Piketty, żeby właśnie uczyć studentów szerszego spojrzenia nie tylko ekonomii neoklasycznej, zwłaszcza że studenci sami też prof. James karp rajcy napisał takie zdanie czołowi przedstawiciele ekonomicznej profesji utworzyli coś w rodzaju biura politycznego ds. poprawnego myślenia o ja mam wrażenie, że u nas to biuro polityczne w sprawach ekonomicznych bardzo nadal mimo paru równo 10 lat już od kryzysu tych wszystkich dyskusji, które się przytoczył na Zachodzie to u nas biuro polityczne nadal dosyć sprawnie działa nie otrzyma pani takie wrażenie jej niestety w wielu obszarach tak ISA GL jak to określam jako doktryna realizowanie mój syn autorki notuje w łódzkiej ulicy też noblista wmówić, że ekonomia neoklasyczna stała się najbardziej zagorzałą cheerleaderką wolno jak wolnorynkowego kapitalizmu, czyli a, jeżeli jest takie takie biuro polityczne to znaczy, że nie pozostawia się przestrzeni, czyli porządek podporządkowanie partyjne, czyli nie nie pozostawia się przestrzeni dla samodzielnego przyklejenia możesz zgłosić samodzielne poglądy tylko wtedy jesteś nawet nazywane populistę albo jesteś niesamodzielny albo jesteście Och, Levin lewicowym hunwejbini prawda to znaczy pobierać płacy minimalnej zaś jak związkowiec może ty jesteś też takie, ale to nie jest zgodne z ronda z nauką i zgromadzone w okresie transformacji tak było że, że etykiety przy stawiano nas tylko o 2 lat jest realne bo, bo druga strona się oczywiście posługa też wobec Balcerowicza można na nich altanki to też jest w porządku, ale to stygmatyzowanie jest zupełnie niepotrzebne i gdyby tym częściej dochodziło do dyskusji między przedstawicielami różnych nurtów to na pewno obiekt mu łatwo byłoby wykazać wspólne korzenie, a te różnice przypisać różnym punktom wyjścia, jeżeli punktom punktem wyjścia jest wielki kryzys nie ma czasu na czekanie aż rynek rozwiąże i wtedy stwierdzenie wernisaże w dłuższej perspektywie wszyscy będziemy martwi absolutnie będzie sprawdziłyby się sprawdzi no bo zanim rynek to rozwiąże, gdyż w walucie to system się zawali dlatego w warunkach nie jest spokojnie dobrze funkcjonujący gospodarki inni nie są potrzebne ingerencję państwa, ale w warunkach kryzysowych istotne jest, żeby te ingerencje były takie, żeby nie zabijały przedsiębiorczość samodzielności i nie za fałszywy wały z relacji rynkowych, czyli droższe, jeżeli potrzebujesz pomocy dostaje się ją dajesz tym danym momencie nie daj sobie rady, ale jeżeli potem oddać to znaczy, że rynkowe relacje nie zostały naruszone, gdyby państwo udzieliło kredytu komuś pani profesor, a proszę powiedzieć, dlaczego ten sztywny zesta w gorset waszyngtoński nie wiem neoliberalizm, który funkcjonuje trochę jak przekleństwo, chociaż ja nie uważam, że szanuje ludzi, którzy mają neoliberalne poglądy dopóki oni zaczynają twierdzić, że tylko hormony są słuszne, dlaczego ten liberalizm w Polsce tak dobrze się trzyma coś takiego uchodzącego wtedy w tej ideologii, że ekonomistka żubrów niektórzy ekonomiści uważają, że Polska w pewnym sensie miała pecha, bo transformacja dokonała się w 1989 roku, a więc w okresie triumfu neoliberalizm może na szczęście niektórzy zaś szansę wejść albo szczęście niektórzy mówią tak niektórzy tak, ale i równocześnie niełatwo było przekonać do tego systemu ze względu na nową zmęczenie i takie ograniczenie polskiego społeczeństwa z systemem rynkowym łysego i by systemy własności Państwowej i hasła takie jak prywatyzuje były zgodne z całym sercem i otwartością przyjmowanej do niemal w tym no tak, ale rozmawiałam 25 lat później, dlaczego tak tak się dobrze cieczy co jest uchodzącego w neoliberalizm, że niektórzy się tak trzymającego bez bezkrytycznie czy do tej pory o to, że na początku to po pierwsze w ogóle warto przypomnieć, że równocześnie, kiedy dokonywały się, że chłopcy z Marriotta jak ktoś brygady Marriotta, czyli Flisaka zdobywali jednak opracowywali koncepcje zmian w Polsce równocześnie grupa ekonomistów pod kierunkiem pana profesora nieżyjącego już Jana Biziela pojechała do zdarzenia doszło do Szwecji i by zbadała czy nie w jakim stopniu system skandynawski może można więc, jakie elementy można, by było przy przeszczepić niedobrze powiedział, że gadać musi być szyty na miarę, ale kierunkowo czy niektóre rozwiązania można było prowadzić, ale jak już wrócili to już było, że tak swojemu zamiata zawsze winien te w Challenge, czyli tutaj non est kolejna sprawa to nie było podręcznika transformacji, który był pokazywał, że no jak pójdziesz tym kierunku to będzie taki taka jak pójdziesz tym kierunku to będzie taki takt, czyli trochę nie wiedzieliśmy co co robić, ale rozumiem to wtedy, ale mnie interesuje w 3 czy w tej ideologii neoliberalnej coś takiego co sprawia, że ona jest synowi w jakimś czasie przyjemna co znaczy, że i tak jest chyba uwodzą on Schetyny ten właśnie ten ta wolność, czyli wolność jednostki czy ty jesteś wolnym człowiekiem ludzkiego, jeżeli nie nie nadaje się do do nowych rozwiązań rynkowych i t d. to sam sobie jesteś winien nie ingerowanie w oddawanie dużego obszaru swobody coś co przyniosło rezultaty, bo wielce na początku ta mała przedsiębiorczość bardzo rozwinęła, czyli była, ale to jeszcze za poprzedniego systemu co nie jest zabronione dozwolone i ludzie już do bardzo podobało i uznawali, że w neoliberalizm będzie właśnie ślub w tym kierunku szedł i ich biznesy będą się nieustannie rozwijać, ale nikt nie wzięto pod uwagę tego, że w konfrontacji z dużymi jednostkami te małe biznesy nie wszystkie przetrwają i potem zaczynały się ujawniać, ale dość szybko zaczynały się ujawniać te wolnorynkowe słabości takie jak wielkie bezrobocie i wielkie obszary wykluczenia zamykanie z przedsiębiorstw i wtedy refleksja zaczynała przychodzić, ale na początku nie dość, że nie było dyskusją modelu ustroju w żadnym wasz żadnej mierze w żadnym przypadku mało tego były wysyłane raporty grupy ekonomistów także z polskiego Towarzystwa ekonomicznego do prasy nigdy nie zostały opublikowane raporty przez pokazy nic nie pokazujące, że w wolny rynek jest złem wprost przeciwnie pokazujący zasadność przejęły umacniania wolnego rynku implementowania jej umacniania, ale zastrzeżeniami, jakie mogą być negatywne następstwa i to, ale wczesne ostrzeganie mogłoby klient nie jest skutkować takimi przedsięwzięciami, które by złagodziły ten szok, jaki nastąpi to terapia aż zastosowano terapię szokową nie mają nad taktyką nie po prostu czasami doprowadza do szewskiej pasji to, że jak pani profesor przychodzi np. do programu, jaka dzieli zawsze pani Chrystus słowa z przyjemnością to jak pani tylko coś powie właśnie w tym duchu w jakim teraz rozmawiamy też inni dyskutanci po prostu robią jakieś tam dziwne jest niewinny ja teraz los bowiem rodzaje epitetów naiwna inna nie wie czegoś albo inna tak to otrzyma na to nakłada pewne jeszcze ten terminarz seksizmem Polski, ale czy na koniec panie profesorze czy pani ma wrażenie, że w waszym środowisku ekonomicznym jednak zmienia się jakiś rodzaj myślenia 33 czy cały czas jesteście tacy strasznie, więc ja może jeszcze mogę opowiedzieć się poprzez debaty jakiś ty w Polskim towarzystwie odbywają w ramach czwartków u ekonomistów jony są różne one się nie pokazują jednak wytarcia duże różnice były też go no tak to dobrze i po to, i tak jest też formuła zawsze zapraszamy do każdej debaty przedstawiciel Balcerowicz przychodzi do nas nie mówił nam kiedyś wszystko Greń rzecznik prasowy MON tak odmówił kiedyś, kiedy chcieliśmy zderzyć jego poglądy na kongresie ekonomistów z poglądami pana prof. Kołodki prof. Kowalika już obecnie nieżyjącego, ale nie nie udał, że nic na razie państwa dyskutujemy dyskutujemy jak bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę naszym gościem była prof. Elżbieta Mączyńska audycję świat się chwieje przygotowali Grzegorz Sroczyński i Anna Piekutowska zapraszam państwa w kolejną niedzielę o godzinie dziewiątej, a teraz informację Radia TOK FM, a po nich Dominika Wielowieyska i wybory w toku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA