REKLAMA

Tajemnica objawienie w judaizmie i islamie

OFF Czarek
Data emisji:
2017-05-29 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
i ich z państwa i moi goście w dzisiejszym wydaniu programu Owczarek to dr Marzena Zawada Oskar z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz żydowskiego Instytutu historycznego dzień dobry witam bardzo różne gry i dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w dzień dobry, aby obydwoje państwo się powrócić do się z wyjazdów studenckich tak coś nazywa się odjazdów objazdów naukowa albo, że zgłoszą się nazywało ani nie może, a 3 tys Rozwiń » co coś robią takich objazdach, dlaczego trzeba objeżdżać to pomaga czy przeszkadzać to jest tylko taki dodatek, żeby było sympatycznie w programie studiów historycznych ich judaistycznej ach, jest przedmiot, który ma za zadanie nauczyć studentów interpretacji źródła, jakim są zabytki sztuki ról uczymy ich podstawowych będą od razu dotacji zabytków rozróżnienia stylów i t d. jednocześnie się staramy zabytki pokazać jakimś kontekście określony właśnie jako źródło historyczne dlatego przypuszczalnie robimy to inaczej, niżby to zrobił historyk sztuki to jest jakiś nowy blok, bo pamiętam, że rywal bardzo stara jest Daria Zielonka z Gruzją, która dotąd tego, że koszt, który studiował filmoznawstwo w Krakowie bodaj w latach dziewięćdziesiątych wspominała, że nikt nie widział żadnego filmu, o którym się uczyli, bo po prostu Fin był niedostępny w Polsce jest, żeby tylko o filmach poczytać jakiś recenzje albo może zobaczyć 2 klatki i tyle nikt tego filmu w Chinach naocznie widział coś sobie, że może tutaj też jedno zdjęcie do zdjęcia już PEG PPG PTTK w ich objazdy są już starą tradycję szkoły są Roman Toys Eli organizował także co najmniej od lat pięćdziesiątych istnieje w Instytucie i że państwo w zwiewną suknię ślubną przerwą myśmy byli ze studentami judaistyki na Wołyniu oglądać na czym ten objazd do listów jest troszeczkę inne, bo jest nastawiona na zabytki kultury żydowskiej, czyli cmentarza synagogi mykwy co tam uda się nam znaleźć czasem ciężko znaleźć długo szukamy, ale tym razem za wszystkie poszukiwania były zakończone sukcesem nawet znaleźliśmy ślady dzielnicy karaimskie wózku tak, a dr Mateusz Wilk Nunez historykami z drugim rokiem byliśmy w Małopolsce jest Małopolska i trochę Sądecczyzny w poszukiwaniu w czasie zasadniczo te objazdy staramy się organizować przekrojowo, żeby każdy styl był reprezentowany na na trasie pozwala mi kiedyś mieliśmy problem, bo tak bardzo trudno Roma mężczyznę np. innym, ale ogólnie to on jest trasa dobrana tak, żeby ją, żeby właśnie byłam jak najbardziej przekrojowa i jak najbliżej brzegu wydawała studentom pojęcie o każdy wzmożenie każdym stylu ale, żeby jak najwięcej tych stylów jak najwięcej różnorodnych zabytków co mogli zobaczyć to należy dodać zdjęcie dostają przed wjazdem skrypt, gdzie mają podstawowe informacje na temat rozmaitych stylów architektonicznych terminy i potem są ostrzegani nominowani także nie jest, ale w czasie wyjazdu tak ostatnich lat historia nie dostają skryptów i delikatnie zachęcić do rozwiązania do ostatniego objazdu jak może wyglądać egzamin w nim bardzo interesująca no dobrze, ale to trochę o objazdach, ale właściwie mieliśmy rozmawiać o różnych koncepcjach objawienia i daliśmy i islamie zaś samo islamu dr Mateusz Wilk aż trudno jest o tyle trudno zacząć od islamu, że listę wywodzi się wydaje także koncepcji objawienia w Gdyni w islamie jest trochę pokrewna o z koncepcją nie wywinie judaizmie, ale też są bardzo znaczące różnice zdań, które zostaną dłużej, bo tak to można zawodach FDI śmie je, że sprawa przedstawia się bardzo interesująco, ponieważ jest coś takiego co można, by nazwać dwoistą naturę objawienia to znaczy z czasem wypracowano koncepcję zgodnie, z którą objawiona przez Boga została nie tylko tora czy pięcioksiąg mojżeszowe zwany toru pisano, ale także Toro uznań, czyli wszystkie komentarze do niej i to jest Chełm swoiste dla judaizmu i istnieje coś pokrewnego wiz dla odmiany nieco innego w islamie też mamy 2 źródła podstawowe prawa religijnego, czyli korali tradycję proroka z tym, że tradycja Prońko opowiada ożyciu proroka o rzeczach, które nie są zawarte w Koranie po zagranicznych podczas tradycja żydowska tradycja ustna odnosi się bezpośrednio do tory to, że interpretuję bardzo odległej często nie ma żadnego związku z PiS słowem sorry to już inna kwestia natomiast zasadnicza różnica między tymi objawieniami polega chyba na tej na tym głównym przedmiotem zainteresowania tradycja ustna żydowska będzie analizowała tory na Nerona rozmowa na rozmaite sposoby, a tradycja ustna w islamie czy tę tradycję proroka hut lisy będą tak, bo odrębnym Kor busem tekstów w zlotym Bk SG koncepcją objawienia albo czegoś nie było nagle coś jest jest niezmienny stały inną o Wołyniu w judaizmie Bóg objawiając Mojżeszowi na Synaju i oczywiście tradycja chce wierzyć, że Bóg objawił całą tory od pierwszej litery Bet rozpoczynającej księga rodzaju do ostatniej litery księgi powtórzonego prawa natomiast ustne komentarze czy ci komentatorzy zdają sobie sprawę z problematyczną ości tej koncepcji imamy komentatorów, którzy ośmielają się w średniowieczu sugerować, że cała sfora nie mogła zostać objawiona jednorazowym akcie objawienia Mojżeszowi na Synaju jak to jest to pogodzić nową najczęściej tego się nie godzili np. 1 z bardziej znanych średniowiecznych komentatorów, kiedy dochodzi do wersetów, które jego zdaniem świadczą o tym, że nie mogły zostać objawione Mojżeszowi na Synaju np. najbardziej znane to są ostatnie wersety księgi powtórzonego prawa opisujące śmierć Mojżesza jego pochówek po ich wówczas ów komentator średniowieczne nazwał się Abraham i Evra mówi ze sobą gaz do Lubartowa to jest wielka tajemnica tory nie powie nie drażni oderwali się tylko jest wielka tajemnica nie może powiedzieć wprost na czym był byłaby to herezja, gdyby wprost powiedział to jest zresztą zawsze mówiłem to zadanie niewygodne pytania mnie to wielka mnie w ogóle jest zachwyciła ta koncepcja, że wszystkie możliwe pytanie, jaki można zadać 2 tony oraz wszystkie możliwe odpowiedzi na nią już zalane zostały zielone neony Mojżeszowi dlatego cała ustna, która jest objawiona, bo islam mimo tego, że rzeczywiście są 2 źródła religii w pewnym sensie, czyli Koran hadisy tchawicy stanowią nieustający problem ma spędzić dzień, bo one raczej nie są częścią objawienia na pewno nie są taką część jest tym samym staje się częścią objawienia co Koran, bo to są po prostu na takim najbardziej po stałym poziomie wzorem dla życia proroka znaczy to jest czynnym i słowa proroka mają stanowić drogowskazy dla muzułmanina i dorzucić rzeczy po zakorzenić reguły uzupełniające Koran tylko, że główny wysiłek uczonych z klasycznego islamu zajmujących się właśnie nad listami z ZUS skoncentrowany na udowodnieniu autentyczności tych serwisów jest na talizman i otrzymaniu fałszywych 63 przemiennie niewystarczająco pewnych, a tys, bo tutaj też drugi punkt dziś zasadniczo różni islamu judaizmu islam neguje istnienie historię rzeszom judaizm w pewnym sensie neguje istnienie historii rzeczy mówi wszystko nawet to co mądry student kiedyś powie w obecności swojego mistrza zostały powiedziane na Synaju nie ma tutaj gości historii nie ma przyszłości przyszłość wszystko się wlewa jakąś taką beztroską sfera objawienia, a islam zupełnie inaczej jestem skoncentrowany na na historii prorok Muhammad dostał objawienie poprzez anioła w konkretnych latach przez 23 latach, bo no, ale niewiele, ale zdarzają się Andory trochę, ale bada się, kiedy gdzie, dlaczego dany werset został objawiony sąd jest cała literatura gwizdami oraz jazda idealny wzór w ramach tak wiele komentarzy objawienia w ramach komentarzy wcześniejsze mamy już osoba z analizy Saaba, czyli przyczyn, dlaczego euro rok dostał dane werset, ale później dwunastego biegu rozwija się cała literatura, która nazywa nas Babel Żulczyk przyczyną objawienia, która analizuje kontekst historyczny udanego resetu, czyli bardzo ważny to zakorzenienie w historii nie możemy zrozumieć werset, jeżeli nie znamy jego kontekstu, kiedy Muhammad dostał, dlaczego dany werset, a w judaizmie odwrotnie wojujemy z kontekstu i stajemy się dostał, dlaczego godzą się z albumu Echoes rzeka Pandory, bo w wsi cała tradycja jest biograficzną macho mecze z dynastii ranna w auli uczelni czy Wenecja czy z Azji nabył je, czyli biografia proroka Mahometa najstarsza, jaką mamy z którejś się wywodzi większość Gazda bonzów, czyli okoliczności zesłanie danego wersety i t d . to jest dużo późniejsze niż sam Koran tradycja, którą posiadamy jest dziewiąta wieczna wróciły do naszej rozmowy porównujemy się, iż koncepcja objawienie w judaizmie i w islamie wdowom przy rozważnym tematyki to na koniec maja dr Mateusz Wilk dr Marzena Zawal ska są państwo moimi gośćmi informacje o dziesiąty 20 po informacjach wracamy doktor może nas ono z kolei dr Mateusz Wilk Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego to co można za wąsko dodatkowo żydowski Instytut historyczny rozmawiamy koncepcja objawienie widać ich miejsca mnie doktor uważa za Walaska wspominała o braku historii nie o historyczności z jej analiz oraz galę objawienie sobie do zwrotu jeśli mówimy, że jeżeli chodzi o Koran to czy w islamie to jest rzecz bardziej złożona, dlatego że jazda konna zło, czyli powody zesłania jego okoliczności zesłania do danych wersetów objawienia, ale zdolni etymologicznie z zesłania po arabsku to jest w późniejszy proces taki pies rzeczywiście historia z racji tego tego objawienia ją szerzyć pierze z potrzeby komentatorów wspólnym pewnej historii z racji pewnej chronologii za co jak to naprawdę było ich, dlaczego akurat taka nie inaczej objawiony Koran, a zamiast iść przecież jeśli analizujemy sam tekst Kora niczym za sprawa nie jest oczywista, a tego, że z 1 strony rzeczywiście Koran wpisuje się w taką historię Sacra któraś, jakbym się ciągnie od Adama później przez przez Żydów aż mi aż po Jezusa zaiste, i dopiero kolejnym krokiem z Mahometa, ale Koran z nich sam w sobie zniechęca w pewnym sensie wiernego do osób ten może nie zabrania, ale nie nie pochwala nadmiernego zainteresowania historią i tutaj można przywołać córek Grota, czyli osiemnastą często jest nazywana apokalipsą w Koranie, jakim wynikiem księgi apokalipsy, gdzie kilkakrotnie jest powiedziane, że tylko Bóg panuje nad czasem z historią to nie jest przedmiot to nie jest przedmiot czci godny rozważa aniżeli ta mi o masie zaczynało legendy o bracie śpiących z Efezu, która w wersji chrześcijańskiej masie gniły bratnimi tych graczy z 7 oesie chronią w grocie przed prześladowaniami chrześcijan obu kich usypia na kilkaset lat jej dopiero potem schodzą z tej Groty oraz koranicznej wersji otrzymują jeszcze psa elitami stoki taka seria wersetów jedni powiedzą, że ich było ich duże, a kolejny był ich pies tam 3 czwartym ich pies inni powiedzą że, że było ich średnio o ósmym dniu ich pies powiedz proroków witam znam najlepiej ich liczbę i to jest duch tej służby, żeby nie wchodzić takie detale, że to nie jest po prostu istotny i te wszystkie okoliczności objawienia ten cały dział tradycji Iza czy komentarzy do Koranu zajmującym zajmujący się rzeczywiście historią objawienie jest czymś wtórnym i ich, by nie do końca zgodnym z pierwotnym duchem islamu ile oczywiście chcemy otworzyć tę puszkę Pandory i zajmować się tym czym islam był swojego zarania, bo to nie jest zderzeniem ze znanym wg niektórych badaczy nie nasza wg domy dla nich był wg Juan Pedro, który właściwie jest zapoczątkował w pewnym sensie ten nurt krytyczny i badań nad islamem w nowe Goodman Kraków Kabulu rozejm idealizmu hangary zmienić tak, ale ich rzeczywiście była taka skandali żyjąca w książkach kuka i wsią, gdzie oni postawili tezę, że rzeczywiście to było na początku ten nurt judaizmu, który się w ich rodzin WOS w odrębną religię, ale po latach się z tego trochę wycofali jednak zbyt ostro zostawiali niektóre tezy, ale rzeczywiście wolnych czy te koncepcje teorie, że islam dopiero jako religię powstaje później za kalifatu natomiast Mahomet jest prorokiem, by także z ogólną monoteizm stycznym, który zbiera wokół siebie przedstawicieli wszystkich religii abrahamowych natomiast wg ostatnich teorii dopiero u May radzi tworzą z tego religię, która jest jednocześnie zgodna z ich projektem imperialna podane dopiero też za umawiać ich czasów to powiedzenie, że mimo, że Muhammad jest pieczęcią proroków przyjechał tam, mówi że jest on zaczął oznaczać, że jest ostatnim wcześniej miał być to jakby dalszy do powiedzenie im kara od imienia Bożego lepiej orientować to co było do tej pory naznaczone są oni wcale nie jest nie twierdził o sobie, że jest ostatni jest też późniejsza koncepcja, ale do tych korzyści często Kunka wróciła bojarów były oczywiście wiem, że Koran w ogóle ta narracja graniczne taka bardzo chaotyczne nie ma takich zwartych opowieści jak w Biblii natomiast historyczność jest ważna chociażby zjednoczył przede wszystkim względu na prawo muzułmańskie, żeby móc z tego momentami nie chce być chaotycznego, ale z tekstu, który nie ma takiej zwartej budowie na pewno nie jest tekstem prawniczym wydobyć prawo trzeba było analizować kontekst i trzeba było analizować kontekst tworzy też, dlatego że czasem niektóre warsztaty sobie przeczą i sam wypracował coś, czego zupełnie nie znała judaizm coś zupełnie oryginalnego mianowicie el wersety tzw. znoszone i znoszące czy uniwersytety, które unieważniają wcześniejsze wersety tak takim znanym przykładem jest wypowiedź Muhammada wejście od ekranu paść okresie wczesnym media i meksykańskim, kiedy mówi Anna ginie w Antoninku miałam swoją religię macie swoją religię i Muhammad jesienią zwolenników wiele wielu jeszcze to była dosyć słaba wspólnota i Muhammad BU GU mówiło ja jestem tolerancyjna dajcie mi wierzyć moja religia wy macie swoją noc islam później się zmienia formułę czy sam Hamas miał formułę i komentatorzy mówią, że to jest właśnie przypadek wersetu znoszącego wznoszonego, czyli w momencie, kiedy Muhammad, mówi że musimy nieść sztandar islamu to jest warte są to są miejsca, które znoszą te wcześniejsze wypowiedzi tolerancyjne także jest historia o tyle ważne, że musimy widzieć wiedzieć, które wersety są nadal obowiązująca, które zostały zniesione przez późniejsze życie chronologicznie sobie nie ustalimy nie będziemy wiedzieć jak właśnie mam postępować poza tym sama natura systemu prawnego jeśli jest w pewnym sensie historyczna jest dobrą praktyką proroka studnie są na prostą ścieżkę prowokacji, a wszystko inne 333 części innych rzeczy jest innowacją bić, a tego nie było wcześniej i tutaj też historyczność wchodzi 1 to jest cały czas późniejszy proces jest to zupełnie inna, ale nic, że rząd tak nieźle daje śmiech weźmie wręcz odwrotnie jeśli porównać tę zasadę coś nazywano z tych mam słuch te 2 rodzaje warsztatów i że to te znoszące znoszone, że to porównać do jedno, gdyż mamy coś odwrotnego wydaje się powiedziane jest Time Bogdan Mucha gotowa nie ma wcześniej później w torze nie ma nie ma chronologii czasowej należy coś znosi to nic się do ZUS na razie nie ma żadnych nie ma z nim znoszenia niema chronologii każde słowo Boga jest równie ważne nie przestaje obowiązywać nie ma szatańskich wersetów, które tak należy, aby nie traktować ich poważnie, że tak mogę powiedzieć szatańskie wersety wersety zostały usunięte z Koranu natomiast rzeczywiście jest trochę takich przykładów tak samo tak samo zakazy dotyczące picia alkoholu na początku 2 liberalny zakaz nie zbliża się do miejsca modlitwy, kiedy jesteście pijani, a potem dopiero został zesłany wraz z dzierżawą wynalezienie 5 mieni się wystrzegać alkoholu mowa w Otellu zmienia chronologię jest ważna w bardzo Lu wiedzieć, który był w 2 latek, który w późniejszych tak też to oba są takie najbardziej zasadnicze Plant nożownik w Orzeszu rozwiązuje kwestie, bo mówiący o objawienie myślimy o o pewnej o pewnym czasie, kiedy nie było czegoś nagle jest w całości jakiś pomoże, jeżeli nie owija się tak trochę nazwą do dziś rozdział pierwszy i przepisy, a jeszcze treści to troszeczkę chyba taki znaczy wiślany jest chronologia objawienie to trwa 23 lata, ale Biblia zawiera dłuższy okres i mamy nawet dyskusje, ale też literaturze co mi się dzieje na przykłady ze PAK Wierchami, zanim jeszcze nastał Mojżesz oni znali przepisy prawa nadane Mojżeszowi na Synaju ciągle czuję, bo np. powiedziane jest, że nie wiemy no ale po potopie złożył ofiarę jest on wiedział w jaki sposób ma składać ofiary są bardzo restrykcyjne przepisy co kiedyś w jaki sposób można złożyć i wielka dyskusja w literaturze klasycznej czynną jest nauczenie znał takie rozwiązanie dość powszechnie przyjęte było w średniowieczu dyskutowany był w komentarzach pisanych po arabsku, więc nazwa jest po arabsku Al-Kaida Mel Ford oznaczająca, że do przekazania były dane już wcześniej objawia obie Jane sukcesywnie na potrzeby chwili trochę tak jak Muhammada owi na potrzeby chwili tylko, że objawia w islamie biega możesz zbiera dostaje dostałem redukuje całą tą dyskusje, bo tam jest jasno powiedziane wchodzicie, a nawet w Koranie, że pierwszym muzułmaninem jest Abraham jemu się objawiać należy modlić się śni ta kwestia jest po prostu mniej istotna to byli mili i promocji gminy Bukowiec wiało, ale kwestia poprawnego ogłasza rytuały i oddawania czci Bogu to jest dopiero od Abrahama natomiast właśnie Grecy nie uciekniemy dziś jest historyczna ości, bo Mahomet zasadniczo nie przynosi nic nowego on tylko jest w realiach anomii jak mówi Koran, czyli przypomnieniem zaświatów, bo zasadnicza koncepcja jest taka, że Żydzi i wypatrzyli objawienie i oddawali właśnie tradycjami i rzeczami, których Bóg nigdy nie powiedział przychodzi Jezus Yarisa jeszcze raz, że są wolne w krajach ŻUŻEL nie tylko, że tym razem z kolei chrześcijanie wg Koranu wypaczają znowu tam wymyślają różne rzeczy IKO i przychodzi Mahomet, który przypomina po raz kolejny, ale cały czas jest religia Abrahama w w ogólnych zarysach, choć rzeczywiście też jest powiedziane, że jeżeli Mahomet powie coś co będzie w sprzeczności z tym jest mi się poprzednimi zasadami doliczy się zdanie Mahometa zresztą była też była cała wielka dyskusja w 0910. wieku się w teologii muzułmańskiej no bo istnieje koncepcjach Mikita ludu księgi to znaczy chrześcijanie żyją jej w sufit i Saudyjczycy nie wiadomo, kto za bardzo chce to obiekt jest kolejna puszka Pandory to są ludzie ludy księgi, które posiadają również boskie objawienie, które mogli wybaczyć, ale posiadają zasadniczo boskie objawienie i teraz zasadnicze pytanie brzmi, jakiego stopnia muzułmanin powinien być posłuszny to osoby posłuszny to ożeni Ewangelii inżynier czy to są również dla niego święte księgi i t d . no IPO kilku z popową naprawdę długich dysputach niektórzy, mówi że wcale nie wierzę, że mu, że Mahomet to wszystko unieważnił no i dochodzi dziś do kompromisowego stanowiska, że powinien mieć posłuszny torze i Ewangelii, o ile one nie stoją w sprzeczności z kolanem, bo wtedy świadectwo Koranu jest najważniejsze wrócimy do sprzeczności albo zgodności z paczkę wątek po informacjach Radia TOK FM dr Marzena Zawada z dr Mateusz Wilk, ale są państwa moimi gośćmi informacje, iż za kilka minut o godzinie dziesiątej 43 objawienie wyróżnienie i islamie w mam nadzieję że to, że będziemy jeszcze okazję poznać przyszłość, bo to jest temat bardzo złożony skomplikowany by, a i bardzo interesujący dr Marzena Sowa Moskwy dr Mateusz Wilk Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz żydowski Instytut historyczny w przypadku to możemy co dla nas jeszcze przed informacjami dr Mateusz Wilk mówiło o ludach księgi i o tym jak powinna układać się ta hierarchia tekstów tak, bo albo jesteśmy w albo jakiś taki wspólny korpus tekstów, które jest równoważne albo nie, ale czy Jur ku tylko nasze ważne inne w ogóle nie albo właśnie, czyli albo, jeżeli nas nie wyklucza to możemy zatem przyjąć, że nie wyklucza to jest dość taka karkołomna konstrukcja ma jednak islam uważa, że rodzice fałszowali swoje święte teksty jedyne fragmenty tory, które zachowały się nie sfałszowane nie niepodległy temu procesowi wraz z ich historii czy to właśnie wypaczenie to są fragmenty, które anonsują nadejście proroka Muhammada oczywiście muzułmanie wierzą, że BIG-i zawarte już są wersety, które za pro prorokują nadejście Muhammada, ale tak poza tym to niestety nawet to zwyczajne dzieje po pierwsze, jeśli chodzi o hierarchię tekstu krzyż bardzo wczesnym chrześcijaństwie też dyskusja czy przyjmujemy stary testament czy nie w końcu zapada decyzja, ale całkowita zależność mieć falę hossy obligacji rośnie, którzy jeszcze do nikąd testowali rzeczywiście, a poza tym w stosunku do tekstu chrześcijańskiego do Ewangelii Devin też jest czyniony przez islam ten sam zabieg to znaczy np. ten fragment pożytecznej dla was moje odejście, bo inaczej poszerzyć nie przyszedłby do was chrześcijańska interpretacja zakłada ducha Świętego barak, ale to właśnie po 10 lat, a muzułmańska egzegeza mówił ze zmową Mahomet jest dużo zabiegów czynione, żeby greckie barak Lotos odnieść do arabskiego Mohammad cel co cała spora literatura jest na ten temat tym, zanim ciekawym przykładem przejęcia PiS my po żydowskiej czy macie Biblii Hebrajskiej przez muzułmanów jest powstanie pisał też żaden ideowego wersja arabskiej, który jest bardzo daleko idącą zmianą czy przeróbką psalmów Dawidowi biblijnych, gdy pierwsze 4 jeszcze mają coś wspólnego, a następnie im dalej tym mniej wariacje na temat są to wariacje na temat tak i Tosię nazywało też nazwa też psalmy, czyli to uzurpuje sobie prawo być zatem tym pierwowzorem któryś z wykształcenia tak zniekształceń no dobrze jak pogodzić to to o tym, mówić jak pogodzić spojrzenie do pełnej symbiozy tekstu i powiedzenie dobrze, ale to ton nie mogą być także się to pojawiło w 1 z posiedzenia albo w sali posiedzeń Boniek mamy różnych autorów różne punkty widzenia różne rzeczy w moim przypadku ta na konto to to co wiem także u nas pana przepraszam to co wiem, że to nie nie był 1 wiemy bardzo dobrze mamy nawet zachowane dysputy w Talmudzie mamy zapis dyskusji na temat tego co powinno wejść do kanonu na czym bardzo duża świadomość seksualna i są dyskusje czy na skarpie nad pieśniami ze względu na erotyczne literalne znaczenie powinna wejść czy Hiob powinien wejść do kanonu są zażarte dyskusje mamy ich zapisy mamy rejestrację mamy opinię mędrców także to judaizm jest świadomy historyczności w tym sensie jest świadomy Lotos z islamem oczywiście jest to problematyczne zawsze, ponieważ opieramy się wahać w miejscach, które są oczywiście późniejszy nastręczają dużo problemów metodologicznych, ale zasadniczo jest to historia o Kalisz i Osman niektórym haracz Kani w sprawie unijnych po ruchomych, gdy po tych, które pozwolą im, że Muhammad zyskali FM jeśli istnienie jest trzeci jest do tych z Abu Bakr umarli Osman, czyli jesteśmy rzeczywiście w połowie siódmego wieku natomiast jedno, gdy otrzymujemy wtedy nie wiemy za bardzo się działo 333 czy kolan jeszcze był ustnie głównie przekazywanych czy też jej krążyło kilka konkurujących wersji pisanych w każdy może wg tradycji ten Kali miał zebrać komitet, jaką byśmy rady najbardziej poważanych towarzyszy proroka, którzy po dysputach właśnie też różnych ustalili kształt Koranu takim, jakiego znamy dzisiaj oczywiście to też jest przez współczesną orientalistyka odrzucane powstanie Koranu jest przez coraz, więc większość autorów przesuwany na nowe gdzieś na koniec wieku siódmego przez niektórych, czyli już na czas rzeczywiście uma Jackie życie tej tej formy Koranu, którą znamy dzisiaj, ale w tę właśnie tutaj będę wracał do tego wątku, że ta historyczność jeśli chodzi o kimś się posługujemy korpusem Hall dziś słów, czyli czymś co jest jakby w niejednorodnej nikt nigdy nie ustalił kanonicznego zbioru hadżi słów takiego bardzo bardzo sztywnego oczywiście istnieje zwyżek jak ona kanonizacja rodziców czy jej początki są niż złoty jest taki, jakiego znamy dzisiaj i do pewnego stopnia jest zgodność co jest autentyczne, a co nie jest, ale na samym początku tych najstarszych zmian w najstarszych zachowanych tradycjach mini pojawiają się rzeczy, które dzisiaj w głównemu nurtowi ministrami nie istnieją nasz festiwal Schumacher dowodził, że powstał spory problem ze śmiercią Mahometa dlatego ulgi, że kiedy Mahomet umarł nie wiadomo co robić wg rzeczami taki jest zachowany lekkie wahanie w tradycji Boruch część tych pierwszych Diverse chce nas nad Donem 34 otoczenia Mahometa uważało, że jeszcze za jego życia i za ich życiu nastąpi koniec świata, a Schmitt natomiast śmierci proroka nie było w programie można powiedzieć maluch bawi w programie chrześcijan za swoim programie sobota jest mój w programie wysterylizować nie ma rozpacza i dopiero w Abu Bakr mógł go go przywołuje do porządku, cytując mówi Rz Kola liczne a gdyby ten z prawa, którego Maciek umarł to oczywiście odwrócić i t d . dopiero wtedy umarł jeszcze opanowuje natomiast rzeczywiście tutaj w to co chcę powiedzieć to to, że ta wizja historii historyczną, że objawienia to jest coś co zostaje ustalony w toku rzeczywiście wielkich dysput i dyskusji kilka wieków później niż sam Koran dlatego jest tutaj też zna wracam do tego w latach jak z tego punktu widzenia traktować objawienie to byście sobie że dziś dzisiejsze potrzeby jest taki właśnie to jest coś co było dziś to przemyślane skonstruowany przez tego, który wie najlepiej i przekazane, ale wiemy, że to zajmowało czas, że to było raczej wykuwał się w przypadku judaizmu to prawie 1000 lat albo przejmie dobrych paręset lat w no, więc wtedy, gdyby dziś tamta koncepcja objawienie się zmienia, ale jeżeli na rzecz zbawienia, lecz rzucam myśl, a wyjął akcje i kłóci się przez 1000 lat i zobaczymy co z tego wyjdzie w tym najszerszym sensie to objawienie, gdyż jest właściwie otwarte do dnia dzisiejszego nawet nawet po co teraz ktoś uczony połowie i został już objawione Mojżeszowi na Synaju czy w momencie, gdy rozważamy objawienie wchodzimy w tę sferę taką ponadczasową i tym, żeby mienie, gdyż jest zupełnie formułę otwartą, a jednocześnie zamknięto, bo wszystko to pojąć za coś źle mnie wydasz 1 000 000 zloty zostało wymyślone, ale dopiero teraz ujawniono PZL Anna czy dom być może morze widziane przez Boga raczej tworzy się teraz ujawniono też trudno tak tak tak musiało być w tym tekście Szolema było to mocno podkreślone, że wszystkie problemy, które się pojawią wszystkie pytania i odpowiedzi danie to już tak dobra zabawa zabarwieniu tutaj żadnych objawień jest dziś mamy oczywiście, żeby dostać odpowiedź na każde możliwe pytanie tylko musimy umieć odczytać oferuje PLL lot muzułmańska do tego właśnie w ogóle inaczej do tego podchodzi właśnie tam ten Koran to jest rzeczywiście, gdyby się wyraził ideologii Sisi ma Verba Dei, czyli innych prawdziwe słowa własny Boga akcjach, które on wypowiedział, ale one już są doskonałej do nich nic nie można dodać w pewnym sensie, iż to jest ono w te akta jeszcze jest jednak, bo różnica, która nad prawem jest tutaj nie jestem pewna z islamem, ale widzieliśmy zawsze się kłóciły 2 koncepcje one są tak tradycyjnie przypisywane hrabiemu AKI w jej robią dziś merowi 1 mówi rabin Szmuel debatował kim się, gdy Adam tora mówi językiem rodzicie czytamy tory tak jak każdy inny ludzki tekst napisany językiem naturalnym, jeżeli ludzki język używany jakiś Formuły retoryczne autora też może używać nie zawsze musimy wszystko rozumieć dosłownie i tak samo nie mamy takiej wielo znaczeniowe gości tak jak ludzki język czasem pozwala na na wariacje rotacyjna, ale ogólnie tora komunikuje nam przekaz naszym językiem, ale zrobisz rabin Akiva twierdził, że tora jest nieskończenie płodne, jeżeli chodzi o interpretację i on to formułował mówiąc dosłownie Żak każdy ozdobnik jem litery możemy zawiesić miałem nieskończoną ilość halach nowych czy nowych interpretacji, ale i to tego chyba nie ma w islamie takiego LTE to się po polsku chyba nie ma dobrego terminu wszak znaczeniowo historii tora jest nieskończenie płodnym źródłem wszelkich interpretacji Koranu jest pełna anarchia i nartach w Sejnach koronnego w ten sposób nie formułuje natomiast jest to teoria, której więcej okazji mówić zupełnie, kiedy rozmawialiśmy zupełnie inny temat, ale jest to teoria i od razu Koranu, czyli cudowności Koranu, a działa za to znaczy osłabiać coś ci wszystko słabnie wszystko jest słaby w bojach z Goranem ile dokładnie tak, że to jest najdoskonalszy język najdoskonalszy tekst i nie można należał do niego też żadnego tekstu postawić obok niego dlatego np. niektórzy najwięksi rekordziści próbowali zakazywać prozy rymowanych obok Holandii obejmuje ona liczyć to czasem nie jest próba nieuprawnione imitacji stylu ukarani czesnego natomiast jeśli chodzi o interpretację toniemy nie znam tekstów w tym, że ktoś zastanawia czy można wyczerpać interpretacje granicę czy nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby taki też istniał i pewnie może wstawić może tak właściwie nieograniczoną stronę wydaliśmy te 2 tendencje z sobą rzeczy zawsze było obecne zawsze nawet, że drugiego wieku naszej ery ery i w różnych w różnych proporcjach się przejawiało w pismach na wkład się zabierze hiszpańskiej w średniowieczu zdecydowanie zwyciężała ta, która twierdzi, że aktora przemawia językiem ludzi, że możemy ją zrozumieć trzeba specjalnie komunikuje nam taki prosty ludzki sposobu patologicznie, żebyśmy mogli zrozumieć inaczej byśmy nie pojęli, czego od nas chce, ale chyba bardziej popularną była tak głoszona przez hrabiego archiwach, czyli że dzisiaj z zaznacza Grzegorz Osiński ksiądz powie rano przyjść tu prosty błąd od razu rzucony Wiktorze to wszystko zobaczyć Jezusa, kto inny problem tak w dobrze bardzo dziękuję dziękuje nam, że wrócimy do tego tematu, bo jest interesujący, ale dziś także dla nas naszych słuchaczy co może nazwano skwer z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i żydowskiego Instytutu historycznego, bo państwo miękkością oraz dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego myślę, że też warto przypomnieć nazwiska autorów, którzy pisali o islamie, ale także objawieniu wydajnie Strada tonera wspomniał dr Mateusz Wilk, ale po angielsku jest ona tylko tak ważne jest, by znaleźli jednak są tak świetnie napisana książka z minimalnym aparatem naukowym czy czy też innych rzeczy czy też niemalże jak mówił, że podsumowuje współczesne tendencje badawczej Mohammada wybili się z jeszcze oczywiście, bo Lech Poznań dr Mateusz Wilk pracuje już nadmiernie hałasuje, ale bardzo chciał, żeby powstał taki przekładane są nad nim nie pracuje i gaszą już szałem po polsku gęś owsiana po polsku to są dosyć stare teksty, ale nadal jeszcze świeże w chodzie minęło 5000 lat, więc jeszcze są w 60 bardzo państwu dziękuję dziękuję dziękujemy informację, że za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA