REKLAMA

Czy pomysł MON zbierania danych o cudzoziemcach i narodowościach to "normalna procedura"? Ewa Ostaszewska - Żuk w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-05-30 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:10 min.
Udostępnij:

"Administracja rządowa ma obowiązek zbierać dane statystyczne o obywatelach polskich i osobach, które nie posiadają obywatelstwa polskiego bądź posiadają kartę stałego pobytu; to standardowa procedura - oświadczyło w poniedziałek MON w komunikacie. Rozwiń »
W poniedziałek media podały, że wojewoda zachodniopomorski - na polecenie ministra obrony - polecił wójtom, burmistrzom i prezydentom miast zbierać takie dane". Czy administracja rządowa rzeczywiście powinna zbierać takie dane? Po 13:00 naszym gościem będzie Ewa Ostaszewska-Żuk z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w popołudniowym programie Radia TOK FM nasze państwo Przemysław Iwańczyk minęło 136 dziś królami mówić będziemy po spotkaniu nie ma komu Putin to oczywiście stosunków rosyjsko francuskich, ale z rosyjską europejskich powiemy o wyroku skazującym drukarza złodziej, który nie chciał świadczyć usług osobom, które uznało za niegodne i usług tak to nazwijmy w związku z tym doszło do ogłoszenia bezprecedensowego wyroku, który warto się dziś pochylić się będzie Rozwiń » także mówić o kryzysie nie Wenezueli i antyrządowych protestach będziemy także na Filipinach, ale rozpoczynamy od spotkania z panią Ewą Ostaszewską Ożóg z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry mecz z gry mówić będziemy o tym, o czym dowiedzieliśmy się wczoraj wojewoda zachodniopomorski na polecenie ministra obrony zlecił wójtom burmistrzom oraz prezydentom miast zbierać dane o osobach, które nie posiadają obywatelstwa polskiego bądź też mają karty stałego pobytu to woda pani zaskakujące też uznawani za procedury jak najbardziej uzasadnione tym ta informacja była dla nas bardzo zaskakująca Ano z tego względu, że mam takie dane są zbierane przez wojewodę, a generalnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych administracji i wydaje się, że nie ma takiej potrzeby, żeby takie dane byłe Gdowa dzielny sposób, żeby były jeszcze raz sprawdzane i gromadzone w domu Uściślijmy administracja publiczna dysponuje takimi danina potwierdza liczba ludności, który był, na który orzekł wczoraj był też takie dane dotyczące narodowości są też zbierane przez wojewodę przez szefa urzędu ds. cudzoziemców no i są one przetwarzane tak tutaj trzeba powiedzieć, że prawo do ochrony danych osobowych jest prawem wynikającym z konstytucji, a jego określenie znalazło się w ustawie o ochronie danych osobowych i to właśnie dane ujawniające pochodzenie i klasowe pochodzenie rasowe lub etniczne jest sądzony szczególnie wrażliwymi i można je przetwarzać wtedy, kiedy istnieje przepis szczególny, a ten przepis ten, który powołał się w tym piśmie MEN czy właśnie wojewoda i jest to przepis bardzo ogólnej i dotyczy gromadzenia przetwarzania danych ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa, więc uważamy tutaj, że ten przepis jest zbyt generalny powinien być to szczegółowy, który mówi, jakie dane są zbierane przez kogo i w jakim celu w jakim celu oto dowiadujemy się m. in . z ust rzeczniczki Ministerstwa Obrony Narodowej, która twierdzi, że jest to absurd absolutnie naturalna sprawa i choć zapewnienie bezpieczeństwa państwa, bo jego organy od lat próbują monitorować jak wygląda sytuacja w Polsce dochodzi też ochronę polskich obywateli przed obywatelami o innej narodowości niż narodowość czy Polska my tutaj 2 pojawiają się 2 strony medalu i wywiązuje się z tego dyskusji tak to należy podkreślić, że te informacje czy dana zderzeń Stanami zagrożenia bezpieczeństwa państwa są zbierane ma to odzwierciedlenie w ustawie o cudzoziemcach i ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski Czech dostawała, która mówi o tym kiedy z ziemi zostanie status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą to należy w wskazać, że te ustawy w tych ustawach każdy cudzoziemiec jest opiniowany to znaczy przed wydaniem decyzji czy w momencie złożenia wniosku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy też Straż Graniczna policja są zapisywane 1100 cudzoziemiec jest na zagrożenie bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest na to wtedy taki pobyt czasowy stały status uchodźcy ochronę związani z jakimi cudzoziemcami w jej udzielana, więc to niemożna powiedzieć, że organy dbają w ten sposób bezpieczeństwo obywateli polskich, ale nawet jeśli dany cudzoziemiec zostanie centrum centrum pobytowe czasowy stały most w ucho serwować ochronę uzupełniającą, a np. że pojawią się w nim przesłanki za tym, że dany cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa to MON szczelniejsze obrony narodowej czy też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają prawo do złożenia wniosku uchwalenie takiego tytułu wobec nowego, więc jak rozumiem pośrednio mniej ministerstwo i agencja mogą prowadzić takie działania czy zbierać informacje i im potem podejmować działania w celu uchylenia pobytu u nas takiego zwyczaju, ale od razu by w takich sytuacjach rodzić pytanie co jest kryterium oceny czy cudzoziemiec jest realnym czy też nie wg nie wiem jakich standardów będzie i kto dokonywał tej oceny stwierdził pan pani jest zagrożeniem ma pan pani nie tutaj odwołam się tylko do przykładu Irakijczyka, który do Nakła aresztowany na tor, a później został z tego aresztu zwolniony wskutek braku dowodów i tak i to jest generalnie to jest problem inaczej chodzi mi tutaj o zbieranie tego materiału dowodowego i ocena czy rzeczywiście ten materiał dowodowy przemawia za tym, że dana osoba z ziemi jest zagrożeniem bezpieczeństwa państwa należy tutaj podkreślić, że ty te akta, które są zbierane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają status ściśle tajny zatem oznacza to, że ani cesarz Niemiec ani nawet adwokat radca prawny, który będzie danego cudzoziemca reprezentował w tym postępowaniu nie ma dostępu do tych akt więc, ale tylko na etapie, kiedy ono zostaje uznawany za zagrożenie rok ważny dla nas wtedy, kiedy wszczynane są procedury czy wtedy wszczynane są procedury NATO, tym bardziej nie ma w ogóle dostępu do do tych aut, czyli prawo do obrony danego cudzoziemca Ano jest żadne ani radca prawny ani adwokat nie mają dostępu im też nie mogą przedstawić kontr argumentów tak mówiąc zatem, że dana osoba jest stanowi zagrożenia bezpieczeństwa państwa takich spraw jest coraz więcej na nich do tej właśnie teraz więcej mamy do czynienia z naruszeniem tych podstawowych gwarancji tylko mogę powiedzieć, że nasz los w Wielkiej Brytanii jest taka instytucja specjalnego pełnomocnika, który właśnie ma za zadanie zapoznanie się z tym materiałem dowodowym zebranym w sprawie uznania kogoś zagrożenia bezpieczeństwa państwa i oceny czy ten materiał dowodowy rzeczywiście jest zebrany prawidłowo czytam istnieją takie podstawy należy podkreślić, że ten pełnomocnik nie jest związany żadną ze stron znaczy, że ani niezwiązane z cudzoziemcem ani jego pełnomocnikiem nie może się z nimi kontaktować się ani przekazać informację dalej, więc co daje też nie pojawia się taka sytuacja, że te informacje, na który rzeczywiście mogą być operacyjny i prawda, gdyby wskazywać na pewne procesy były weta ujawnienie byłoby pewnie zagra z zagrożeniem niema on taki w ogóle im obowiązku kontaktowania się ze stroną jego obowiązkiem tylko stwierdzenie czy rzeczywiście te dokumenty są z zasadniczo stanowią podstawę do Poznania tak z polskiego punktu widzenia czy Toski mamy do czynienia nie powoduje, że stygmatyzuje my obcych i inne tak jak najbardziej też no wie pan bym pewnie też jest będą się pojawiały takie sytuacje, kiedy obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Polsce po będą mieli nieprzyjemności z tego względu, że sąsiedzi prawda powiadomią policję czy też inne organy o tym, że dana osoba o innym składka Francji mieszka w ich w ich bloku i może wznowić ją potencjalnych zagrożeń dlatego od pani mówi już o tym, że można posunąć się krok dalej tak przypuszcza pani, że administracja może wystosować taki apel do do społeczeństwa, by wskazywały osoby, które są inne i w ten sposób będzie weryfikacja my mamy nadzieję, że takiego apelu nie będzie, ale jestem przerażony tym Supon SA GL, bo na wodza kim będą one do nas taka informacja mam nadzieję, że takiego apelu nie będzie, ale z drugiej strony należy podkreślić, że ta te wypowiedzi władz Polski właśnie mnie, gdyby to nie zachęcają do mi do przestrzegania praw cudzoziemców może w ten sposób czy w ogóle to ta sytuacja ta sprawa niezależnie od tego jak dalej się potocznie sygnałem kolejnym sygnałem płynącym do do Europy, że w Polsce obcych z założenia traktuje się zagrożenie to punkt wydaje mi się, że tak, że to w tym kierunku idzie jak daleko toczy się sprawa ma pani zdaniem ci, którzy dostali do dyspozycji, więc w zależności od struktury administracyjnej wójt burmistrz prezydent miasta będzie dostosowywał się do tych do tych poleceń RM w trudno jest im powiedzieć mam nadzieję, że nic nie państwo zrobią nic zresztą menorę wystąpiliśmy już do Ministerstwa Obrony Narodowej i do wojewody z rezer w z prośbą o udostępnienie informacji publicznej, czyli udostępnienie tego pisma, a również minister obrony narodowej zapytaliśmy czy takie pismo zostało wysłane do innych wojewodów i również poprosiliśmy o udostępnieniu tych treści tych pism będziemy sprawę nadzorować monitorować na nich zobaczymy na co są co dalej mam nadzieję, że ministerstwo się z tego wycofa dziękuję panie bardzo rozmowna Ostaszewska Żuk Helsińska Fundacja praw człowieka, bo moim państwo goszczą teraz informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA