REKLAMA

Po co państwu dane o obcokrajowcach w Polsce?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-05-30 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pcha świat lub podgląd itp i Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz Anna Błaszczak dyrektorka zespołu ds. równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień w swych chciałam zapytać czy panią i chciałbym też jako przedstawicielkę właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich o cenne pisma, które wiemy, że w tym, gdy wojewoda zachodniopomorski przedstawił czy wysłał wójtom burmistrzom prezydentom miast na polecenie ministra obrony poprosił, Rozwiń » żeby przekazali informacje na temat tego ilu jest u nich cudzoziemców, ale też obywateli RP mniejszości narodowych czy etnicznych i to wywołało poruszenie krytyka opozycji, ale też poruszenie wśród samych mniejszości posłowie Platformy Obywatelskiej napisali do premier Beaty Szydło list oburzenie wyrażający oburzenie z pytaniem na jakiej podstawie i będziemy te argumenty rozkładać ręce i jaka jest ocena rzecznika mógł powiedzieć przede wszystkim leży całkowicie rozumiemy to poruszenie, który został wywołany, zwłaszcza wśród przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych toru, ale na zapytanie jest w naszej ocenie zwyczajnie bezpodstawne od potrzeb, chcąc być precyzyjnym do czołówki chyba warto wyjaśnić to pismo inny wydział bezpieczeństwa dotyczy liczby zarówno od 10 takich przedstawicieli mniejszości narodowych etnicznych nie dotyczy spisu cudzoziemców to było powtarzane różnica polega na tym tle mamy do czynienia z danymi statystycznymi, a tutaj mamy do czynienia z danymi osobowymi, które do tej będą tego są one szczególnie chronione, więc mówimy o liczbie cudzoziemców ale dlaczego uważamy, że w ogóle pismo to jest bez podstaw most co najmniej 2 powodów pierwszy formalny jest taki, że dane, które nie pyta wydziału na bezpieczeństwo urzędu zachodniopomorskiego są powszechnie dostępne, nawet jeżeli widzicie państwo na stronę tego urzędu to w zakładce mniejszości narodowe etniczne dokładnie wymieniona jest ilość poszczególnych mniejszości na terenie województwa zachodniopomorskiego mógł poddać analizie spis powszechny w 2012 jak afera Ukraińcy 44821 Niemcy czy 1165 letni dziś 48 osób jest dokładne dane urząd już posiada i Toys Pieszak SMS druga znacznie bardziej istotna to jest kontekst zalania tego pytania, bo jeżeli mówimy, że my pytamy ich będzie nawet o liczbę przedstawicieli mniejszości bądź cudzoziemców w kontekście ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa województwa czy też zarządzania kryzysowego to tutaj hurra wreszcie wystąpienia medialne ministra oby wiceministra obrony Michała Dworczyka mówi się o zagrożeniu terrorystycznym lub z baśni i dodaje tutaj jest przysłowiowy pies pogrzebany, czyli czy rzeczywiście jest tak, że radny urząd zachodniopomorski też jakikolwiek inny upatruje w przedstawicielach mniejszości narodowych etnicznych czy też cudzoziemcach jakiegoś konkretnego zagrożenia terrorystycznego bo, przechodząc na język konkretów o kim my mówimy mówiąc o mniejszościach przykładowo czy wyobrażamy sobie poszli zobaczyć zaraza być może innym tt pewne uproszczenie, że jakaś grupa Łemków na tajnych kompletach gdzieś w Polsce spotyka się o to, żeby spiskować przeciwko bezpieczeństwu województwa zachodniopomorskiego, ale trudno sobie, że są w Polsce ludzie, którzy obawiają się znacznie większej mniejszości dbają o swoje różnego rodzaju przesądy opinię i t d . i z powodów historycznych nie mogą ich o coś podejrzewać nic nawet zmieniać, bo chyba w internecie takie zdanie, więc nie ma sensu ich rozpowszechniać wsi, ale tak dla mnie to nie jest przykład teoretyczny myślę, że jeżeli ktoś zabrnął w swoim mieszkaniu za daleko mam nadzieję, że nie pomógł napęd absurdalny pomysł czy tak absurdalną obawą mieć jak wyobrażam sobie, że tzw. przeciętny człowiek szary obywatel mógł zasłabnąć w swoim myśleniu za daleko, ponieważ posługuje się informacjami o 1 niesprawdzonym mini jakimiś swoimi lękami i 3 obawami to jest dla mnie rzecz zrozumiała gorzej jeśli za daleko Zabrnie przedstawiciel państwa, bo to po pierwsze, utwierdza te lęki i stereotypy, na których być może bazował ten tzw. szary obywatel, a po drugie to może rodzić bardzo istotne konsekwencje działań tych organów poszerzy zwrócić uwagę na to pismo nie jak naszą wątpliwość, którą mamy to znaczy, jeżeli urząd pyta o dane powszechnie dostępne są oczywiście możemy założyć, że nie wiesz te dane są powszechnie dostępne w tym na stronie urzędu, ale być może również oczekuje od tych wójtów burmistrzów czy prezydentów miast oni podejmą jakieś szczególne działania w celu właśnie z pisania czy też odtworzenia tej realnej na liczby i wyobrażam sobie znowu, przechodząc na inny Nana Nana Nana pewne net to przykłady niekoniecznie teoretyczne, że jakiś nadgorliwy wójt czy burmistrz uzna Okaj chce być możliwie precyzyjnych odpowiedzi na w UE pytanie oficjalny dokonam własnoręcznie sprawdzenia ile tych przedstawicieli mniejszości cudzoziemców mam o to już było poważne naruszenie prawa do tego mogłoby dojść, ponieważ pismo nie jest precyzyjne, czyli on na razie mamy do czynienia właśnie z pewnym niezrozumieniem tego pisma i celu jego tak naprawdę wysłania, a nie jak jednak sugerują posłowie Platformy Obywatelskiej z naruszeniem artykułu konstytucji nie na tym etapie trudno byłoby mówić o naruszeniu przepisów konstytucji, ponieważ tak jak już mówią w piśmie wyraźnie mówi się o liczbie cudzoziemców czy też liczby przedstawicieli mniejszości, a to są dane powszechnie dostępne z naruszeniem przepisów konstytucji moglibyśmy mówić wtedy, gdyby któryś urzędnik z urzędników wpłat na taki pomysł, żeby rzeczywiście pytać konkretnych obywateli, jaką deklarują narodowość czy też jako mniejszość się identyfikują dodam, że zgodnie z ustawą o mniejszościach dołu takich deklaracji można być odwołanym wyłącznie na podstawie ustawy na pewno nie na podstawie pisma z wydziału bezpieczeństwa z jakiegokolwiek urzędu jeszcze taka dygresja, ale były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Henio Siemoniak uważa, że to jest naruszenie kompetencji MSWiA przez resorty obrony Gazeta wyborcza pisze dziś, że MSW ja w ogóle nie wiedziało o tym z PiS szef zachodnio Pomorski tak tutaj mamy do czynienia, ale z pewnym słynnym rzeczywiście 1 z szumem medialnym tak bym powiedziała to znaczy po pierwsze, mętny wiemy że, choć wojewoda zachodniopomorski odsyła wszystkich dziennikarzy czy przedstawicieli mediów do Ministerstwa Obrony Narodowej ministerstwo chyba jeszcze nie jest pewne czy rzeczywiście jest to ich dyspozycja czy też nie, więc 1 Rzecznik Praw Obywatelskich słynny już w zeszłym tygodniu zwrócił się do urzędu gminy zachodniopomorskiego z taką wyraźną prośbę, żeby to wyjaśnić po pierwsze, jakie były intencje podłóg, jakie były dokładne podstawy prawne po trzecie, jaki był zamek i wreszcie po czwarte na czyje zlecenie działano niestety nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi, chociaż dzisiaj zapewniono nas, że ta odpowiedź trafi do nas jutro i by w związku z gminy Tcze w w zależności od tego jaka to odpowiedź będzie będziemy podejmowali na dalsze działania oczywiście mamy pewne informacje, że nie tylko od urzędu zachodniopomorskiego trafiła taka prośba do, niemniej jednak łodzianie weryfikować Michał Dworczyk w rozmowie z Rzeczpospolitą, a więc wiceminister obrony narodowej jak czytam były powiedział, że taka prośba skierowana została do wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce i tutaj akurat Rzeczpospolita pisze, że miała być oparta na zarządzenie szefa sztabu generalnego wojska polskiego z sierpnia 2015 roku i znowu wracam do tego samego pytania czy rzeczywiście tenże szef sztabu nie ma takiej wiedzy, że dane, o które pyta są powszechnie dostępne w internecie czy też intencją jest spowodowanie jakiś dalej idących działań czy też być może zakład niestety się skutecznie udało spowodowanie jakiegoś zamieszania wśród przedstawicieli mniejszości zwrócił uwagę, że żyjemy w niespokojnych czasach, jeżeli chodzi o status cudzoziemców czy mniejszości w Polsce otrzymujemy bardzo dużo skarg i wniosków o naszych obywateli, którzy 1 z Koszęcina narodowością jest tak jak mówią na samym początku nie dziwi mnie, że w ich przekonaniu stało się coś niedobrego tego urodzaju podtrzymywanie stereotypów, że przedstawiciele mniejszości, czyli przypominam Słowacy Czesi Ukraińcy Litwini straciło już rozbawiona 3 działa on wymieniony z przyjacielem kobiet Tatarzy stanowią dla nas jakieś zagrożenie jest całkowicie bezpodstawne pamiętamy niesławny nawoływanie niektórych przedstawicieli mediów do objęcia szczególną ochroną służb specjalnych mieszkających w Polsce odsetek dla Tatarów skończyło się to ty słusznym oburzeniem, pod którym moglibyśmy się nią obiema rękami podpisać, więc powiedzmy sobie, gdy raz jeszcze niema żadnych danych i żadnych informacji wskazujących na to, że przedstawiciele mniejszości mogą stanowić w Polsce jakiekolwiek zagrożenie, tym bardziej terrorystyczna, a jak pan się odnieść się do takiego zdania z komunikatu ministerstwa obrony w chorym jest napisane tak administracja rządowa ma obowiązek zbierać dane statystyczne obywatelach polskich i osobach, które nie posiadają obywatelstwa polskiego bądź posiadają kartę stałego pobytu to standardowa procedura opowieść rzeczniczka MON mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz mówiła że, że to są takie działania to pismo to jest standardowa procedura po prostu w ramach tej standardowej procedury powtarzanej cyklicznie mają obowiązek zbierać dane statystyczne lub przedstawia tunel w tym resortom, gdzie raz jeszcze tą samą informacje te dane są zbierane w granicach przewidzianych przepisami prawa i są powszechnie dostępnym, jeżeli w ocenie resortu dane powszechnie dostępne są niewystarczające powinni jednak wskazać podstawę prawną do zbierania tych konkretnych danych przepisy ustawy, na którą powołuje się inny wydział bezpieczeństwa w swoim piśmie nie odnoszą się w ani 1 artykule do mniejszości narodowych i etnicznych w ogóle nie ma tam tego rodzaju zastrzeżeń są tylko ogólne wytyczne dotyczące tego co ne powinno się znaleźć ani zarządzania kryzysowego, a więc to, że na dany wydział dany urząd danych czy dany resort powiązał kwestię zagrożenia akurat z przedstawicielami mniejszości jest wyłącznie inicjatywą własną to już na koniec tak go, korzystając z okazji, czego dotyczą najczęściej te skargi przedstawicieli mniejszości obywateli RP to właśnie wtedy, gdy ku naszemu przerażeniu Anny coraz częściej dotyczą kwestii przemocy to znaczy musimy mieć taką świadomość, że język debaty publicznej przekłada się na tzw. przepraszam ulice tak to znaczy tak jak już mówiłam ja nie wymaga mocy tzw . dla przeciętnego obywatela to może nie jest najlepsze sformułowanie, żeby on miał pełnię wiedzy na temat tego, o czym mniejszości narodowe są ci nie są dla niego zagrożenie wymaga od władzy publicznej, żebym nie elementy z tymi obawami z tymi stereotypami walczyła, bo to właśnie jest jej zadaniem zasady te skargi wnioski dotyczą przemocy fizycznej odciążony i że każdy obywatel Rzeczpospolitej nawet tak jak najbardziej mamy bardzo dużo skarg choćby ne ze strony przedstawicieli mniejszości ukraińskiej, która bardzo mocno odczuła w ostatnich miesiącach zmiana atmosfery mniej wokół tej mniejszości i właśnie są to poważne problemy naszym zdaniem ma na to wpływ również poziom debaty publicznej UAM walczy też że, aby rzecznik odpowiada czy zajmuje się skargami, które przedstawiają czy wysyłają cudzoziemcy przebywający w Polsce choćby mający stały pobyt tak jak najbardziej także nic do tego ustawowo one zobowiązane dodam, że tych skarg również ICT jest coraz więcej dotyczą najróżniejszych kwestii również setek kwestii dotyczących przestępst w motywowanych uprzedzeniami czy mową nienawiści, ale nie wyłącznie, a także inne takiego nierównego traktowania przez władze publicznej niestety możemy z całą pewnością stwierdzić czy coraz częściej sąd skargi zasadne Anna Błaszczak dyrektorka zespołu ds. równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo państwo gościom bardzo dziękuję bardzo dziękuję i tyle co dziś dla państwa przygotowałyśmy razem z Anną Jakubowską program realizował Kamil Wróblewski już za kilka minut informacja, a potem na popołudnie Radia TOK FM zaprosić państwa Karolina Lewicka ATA świat lub podgląd itp Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA