REKLAMA

Co wspólnego ma hierarchia katolicka, coaching i polski biznes?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-05-30 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM dwudziesta pierwsza 28 wieczór Radia TOK FM rozpoczyna się już tak na dobre w studiu Misza Tomaszewski magazyn kontakt dobry wieczór dobry wieczór magazyn kontakt, czyli magazyn lewicy chrześcijańskiej tak tak się tak się określamy tak też promujemy też pod tym hasłem mając nadzieję, że będzie wystarczająco prowokacyjna, żeby jak strzelają wszyscy są w Polsce to ona właśnie brzmi prowokacyjnie głową chrześcijaństwo czy katolicyzm przede wszystkim Rozwiń » oczywiście to się raczej nie kojarzy z lewicą no na pewno w Polsce śnieg Jaros z lewicowość, gdyż Franciszek Dziuba robi sporo, żeby jakoś ten to odczarować ZAK to ma to hasło oczywiście wymiary niż prowokacji i na pewno jakiś taki sens sens marketingowy, jakim w jakimś w jakim wymiarze, a z drugiej strony jest, by jest też dotyka czegoś co wydaje mi się prawdą chrześcijaństwo to znaczy jakiś jego wymiaru szerszenie społecznego nie być silnie zorientowanego na nie tylko w sensie charytatywnym, ale też część jakimś takim bardziej systemowym na namierzenie się z problemami społecznymi w pasie, bo z spory dotyczące tego czy Jezus Chrystus był socjalistą czy był kapitalistą to są spory, które się toczą już od dawna i mają swoje rozmaite odsłony jakiś czas temu dość gorąco na ten temat się dyskutowało przy okazji różnych wypowiedzi księdza stryczka takiego człowieka, który bardzo istotne jest zaangażowany w działalność charytatywną no ale przy okazji prezentuje bardzo często w mediach tak jednoznaczne wolnorynkowy twardy niezwykle punkt widzenia taki, do którego przywykliśmy raczej Niewiem w ustach Janusza Korwin-Mikke czy Korwin-Mikkego tak się powinno go chyba odmieniać nie zaś duchownych katolickich, którzy mimo, że nowo zdecydowanie swoją pozycję anty lewicowa podkreślają, iż raczej nie definiują się jako socjaliści no to unikają takiego języka, który byłby jawnie wspierający taką twardą wolnorynkową kapitalistyczną ideologii, a Stryczek ksiądz Stryczek właśnie coś takiego robi no ale mniej to jest jakiś pretekst do naszej rozmowy, żeby może te dyskusje ponownie jako się reaktywować no bo oto w całej Polsce organizowane są konferencje pod hasłem wiara w biznesie dziś taka konferencja się odbyła w Częstochowie w noc rano chcieliśmy kogoś z organizatorów tutaj do nas zaprosić, ale nam się nie udało może się nam jeszcze uda np. co tydzień, a za 2 tygodnie w jakiś organizatorów zaprosić, ale takie konferencje pod hasłem właśnie katolicka rewolucja w biznesie wiara w biznesie dziś w Częstochowie n p . takie wystąpienia miały miejsce osobista droga do wielkiego ducha bogactwa rozwój duchowy osobisty i finansowy powołanie do bycia majętnym przedsiębiorcą procentowa, zapowiadając naszą rozmowę to doktor to Tymoteusz Zych wykładowca wykładowca UKSW i wiceprezes ordo iuris ordo iuris jest organizacja, która przygotowała bardzo restrykcyjny projekt ustawy antyaborcyjnej, przeciwko któremu protestowały w inne uczestniczki czarnego protestu właśnie no i takie różne inne wystąpienia pod hasłami, które się bardziej kojarzą z albo z takimi kaznodzieja mi protestanckim i w ogóle z tą amerykańską kulturą kaznodziejski tą opartą o protestantyzm przede wszystkim, gdzie bogactwo jest znakiem tego, że się Bogu podoba to co robimy albo nie wiem jakimiś takimi postaciami w rodzaju osią np. się tylko aż tutaj mówiąc szczerze właśnie z takimi różnymi nauczycielami duchowymi, którzy w inne chętnie z bardzo pozytywny sposób obok graczach i bogactwie się wypowiadali nowo ci bogacze i zarazem z tego bogactwa coś odpalali jest jak obiad wyjazd w ogóle na to właśnie, bo nikt w odpowiedzi tak wydaje mi się, że w ogóle, kiedy mówił o tej konferencji typie problem polega na tym, że z po mało nie wiemy, bo burza zastanie nie była, a teraz gra internetowa nie daje wiele informacji poza tymi właśnie bardzo interesującymi tytułami poszczególnych wystąpień nie tylko na moment ci wejdą w ogrodzie jak państwo wejdą na tę stronę internetową w ww konferencje kratka wiara w biznesie gratka PL to jest taki jak takie logo jak, w które całą tę imprezę reklamuje i to jest taka pięść owinięta różańcem dosłownie pięść owinięta różańcem katolicka rewolucja w biznesie tak trochę złowrogo jednak w 53 bis, aby tam co parę parę rzeczy wygląda mi dość niepokojąco z tym, że wolą potraktować zabytek konferencji konkretną tych legenda ta figura zaludnia damy z lokaty WIBOR, bo rzeczywiście trudno trudno stawiać sił, by im zarzuty tak, na które na, które nie mają szans odpowiedzieć natomiast wydaje mi się, że Legia z biznesem koreluje on rozmawia z ponad tonę wygląda jak jak taka jak dla mnie to wygląda jak rodzaj jakieś tam, kiedy próbuje to skonfrontować z tradycją biblijną czy dotyczy 3 z z nauczaniem kościoła czy nawet jakieś nawet niekoniecznie bardzo tymi radykalnymi wątkami z takim instrumencie nauki społecznej kościoła tzw. która zajmuje się właśnie takimi problemami z pogranicza życia moralnego społecznego gospodarczego to mam takie poczucie, że to jest jakiś rodzaj wieś Ewangelii, a rebours nie ewangelizować, bo tutaj masz gości hasło, które mogło przyświecać temu temu przedsięwzięciu i Litwin podobnym przedsięwzięciem, które też mogłoby właściwie przyświecać jakimś sensie to wprost chyba został, gdyż powiedziane księdza stryczka lichego wspomniałeś też hasło i piesi będą pierwszymi to znaczy właśnie to że, że jakaś jakiś powodzenie finansowe i zarazem po protestancką właśnie sygnałem tego tego życia bycia wybranym albo świadectwem tego, że się w nam do maksimum wykorzystuje swój potencjał tak krzyczy czy te talenty biblijne którymi z tymi zostaliśmy obdarzeni i wydaje mi się to wieś bez wielu z wielu powodów wydaje mi się z założeniem błędnym nie znaczy wydaje mi się, że kiedy nasze tam cząsteczek właściwie mówił, że w momencie, kiedy radzimy sobie tak nie wejdą do dokładnego statutu łatwo można znaleźć tak ale kiedy mówił, że świetnie radzimy sobie radzą sobie w życiu gospodarczym czy tak takim czasie w rzeczy przedsiębiorcy przygotowujemy swoje włości miejsca tak już tuż po drugiej stronie to tu wszystko jest zupełnie czy gdyby Jimmy trochę to jak można traktować to na serio, dlatego że brakuje Serba graczy brakuje uzasadnienia brakuje źródeł, na których można powołać taki, że się niestety biblijnej no to Niewiem może wyrwać sobie stary testament z kontekstu zdanie niż nic nie kradnij takim zrobić z tego jakieś takie podparcie fundament dla wolnorynkowego wyznania wiary w tym nikt nie ma prawa wtrącać się w zarobki przedsiębiorcy, ale znowu jak zaczniemy czytać kontekst starego testamentu biblijnej Ros to się okaże nagle, że to oznaczać dokładnie na odwrót no właśnie, bo wierzy, że może taka meta uwaga na początku jeszcze Manon zastanawia się nad tym na ile w ogóle ta cała dyskusja z no w jakimś takim głębokim znaczeniu jest dyskusją merytoryczną o tym, jaką realnie postawę reprezentuje Jezus Chrystus jak jest wydźwięk Ewangelii ana ile to jest jakby w trochę wtórne no bo ostatecznie Biblia także nowy testament to są teksty, które mają taki potencjał metaforyczne i z których naprawdę można wyprowadzić rozmaite twierdzenia wzajemnie sobie przeczące, że zarówno zwolennicy wersji o tym, że Jezus jest kapitalistą, jaki zwolennicy wersji o tym, że Jezus jest socjalistą mogą w gruncie rzeczy znaleźć przykłady, które będą ich tezy wspierać i trochę na tym ta zabawa polega, żeby właściwie każdy mógł sobie znaleźć coś co jest dla niego odpowiednie Nowaki najbardziej klasycznym przykładem jest ten słynny fragment o tym, przytaczany często właśnie przez przeciwników tej interpretacji, która Jezusowi inklinacje socjalistyczne przypisuje ten cytat z o przepraszam kapitalistyczna oczywiście to jest cytat przywoływany przez tych, którzy są przeciwnikami wykładnią kapitalistycznej kapitalistycznych upodobaniach Jezusa ten cytat o tym, że prędzej przez ucho igielne wielbłąd przejdzie aniżeli bogaty do Królestwa niebieskiego nadejdzie no i tutaj oczywiście cała ferment utyka związana z tym cytatem rozwija się to co to jest ten biedny i co to jest ten bogaty w tym przykładzie tu można oczywiście biednego biednego postrzegać jako nie tyle ubogiego w takim sensie, o którym mówimy, dyskutując o kapitalizmie socjalizmie skrawka obok jego duchem kogoś, kto się ogół Gołasa w sensie duchowym, a ten bogaty to nie jest bogaty, który po prostu uczciwie zarobił na pieniądze albo właśnie prowadził jakiś niezwykle dochodowy biznes to jest ktoś, kto właśnie jest przeciwieństwem owego duchowo ogołocone go kto np. bogatą miłość własną uprawia albo ma Bogacz w sposób bogate rozwinięte tego wpisu tak i Mateusz jest to opowiada przepowiednia o pannach roztropnych versus Jezus wyrzucający kupców ze świątynią ducha czy też taki nie to znaczy tak myślę sobie oczywiście, że to konferencja nie ma nic wspólnego tak, aby nie aspiracją neutrina autorów takiej organizatorów i aspiracją w ogóle takiego nurtu też cieszyńskie coachingu jak mi się wzajem oględnie nie bardzo jest to, żeby sięgać do tradycji biblijnej dyskutować o tym co ona właściwie co z niej wynika tylko i obawiałbym się, że raczej jest jednak ich celem to, żeby w, jaki sposób ugruntować uzasadnić przekonania które, które żywią tak, żeby jakoś opakować możliwie efektownie co oczywiście w kontekście polskim, ale nie tylko z amerykańskim także często Jara nie katolicka idzie w parze z 1 z przekonaniami wolnorynkowym i tak weto to jest bardzo mi się bez uchwytnych czy chwytliwy trop jest tym co się tak nie, dlatego że nikt nie zgodzę się z tobą chyba co do tego, że oczywiście można sobie deportować SK chcemy prawda natomiast aby taką taką pełni też zasadę którą, którą warto przyjąć, kiedy się zaczyna interpretować wyciągać kontekst jak już fragmenty starego nowego testamentu byłoby to, żeby szukać pewnych light motywów, które się w tej willi przed przewijają i na pewno takim lejtmotywem jest wątek ubóstwa i ubogich jako tych w sposób szczególny nikt nie chce pójść wybranych, bo nie chce powiedzieć, że to ubóstwo czy Nędza mają być jakimś takim doświadczeniem w jakimś sensie pozytywnym, ale tych, którzy są nowsze w sposób szczególny znajdują się na uwadze Stwórcy i z tego względu w sposób szczególny powinny działać na uwadze wspólnoty tak starego testamentu i tym, że nawet tak co drugim rozdziale wraca wątek sieroty i wdowy i przybysza jako tych 3, których trzeba, by go właściwie do, do których nasz stosunek właściwie miarą naszej naszej religijności po nowy testament właśnie wspomniałeś o o tym, ubóstwie duchowym ubóstwie w ubóstwie materialnym ten wątek, bo to się to się zbierze się z tym bez wskazania górzanie tematy no właśnie w wersji Mateusza jest błogosławieni ubodzy w duchu, ale w wersji Łukasza np. z tego same kazania mamy już błogosławieni ubodzy i co więcej biada wam bogaczom i tam nie ma żadnych dodatków i teraz ja nie jestem teologiem nie jestem biblistą, ale z, o ile to jest taka jest, że zagrywka przepraszam, że ja panią językiem przywilej posługuje, ale ale, ale to jest bez krypty w NATO nie chodzi o to, żeby to oceniać no i jest to w każdym razie pewna figura retoryczna, a może tak będzie lepiej, która właśnie pozwala w zasadzie w odniesieniu do 1 postaci i nie pełnego korpusu tekstów, jakimi są Ewangelia zachować pozytywny stosunek osobom, które reprezentują bardzo różne postawy i test może tak specjalnie zrobione, żeby się i tym ogół w tym odnaleźć się perspektywa, która potwierdza jakieś swoje przekonania, że nawet ksiądz Stryczek też mógł, żeby tak wszyscy właściwie się mogli tutaj zmieści może trochę buntować zrezygnowały z Promienia ale, ale dywan buntuje się, dlatego że znowu, żebyśmy z kategorii ubóstwa duchowego to ty i sięgniemy sobie z tradycji biblijnej znowu to co znaczy ubóstwo duchowe, bo teraz po bo to jest tak tego jak to zabrzmi właściwie taki sposób, że może się wpasować właściwie każdy, a czy ubóstwo duchowe to właściwie tak nie dosłowne też jakieś metaforyczne ubóstwo, w którym w tym te lub inny sposób mieścimy się wszyscy tradycji staro sta mentalna jest tzw . win, które opisywało osoby właśnie dziś takie wykluczone z ubogiej wykluczone i to one jakby nieodłącznie zawsze były traktowane jako te, które są ubogie w duchu, czyli otwarty na wolę Boga i to szło jedno w drugiej parze to nie jest tak oczywiście możemy teraz to jedno drugiego oddzielić, ale jest to służy głównie do tego, żebyśmy sami poczuli się lepiej włodarzy smok identyfikować z jakimiś dziewictwo spektakl doskonały z ludźmi, do których adresował swoje swoje słowa Jezus z Nazaretu oczywiście adresował je do wszystkich taktowany jest dla wszystkich natomiast rację, że to powtórzę, że jakieś szczególne miejsce z naj zamożniejsi ubodzy jak i Ol, jakby nigdy nic mi trudno mi zgodzić się na nas na takie proste rozdzielanie tej kategorii się wydaje mi się właśnie, że ci, którzy są najbardziej otwarci takie najbardziej zdani na na wolę Boga w Grecji, gdzie dobroci, które są zarazem staje się jak najbardziej materialnym, gdy doświadczają nędzy i to potem wraca np. w naturze będzie radykalnie inny niż niższe niż, gdy ten miejskim kościelnych w teologii wyzwolenia tam, gdzie będzie mowa jest różne rodzaje ubóstwa i o tym, materialnym i o tym, duchowym i wreszcie o ubóstwie kościoła, który ma się wyrażać Solidarności z sesji z nędzarzami nie z ubogimi fit to na pewno ile możemy się zastanawiać nad tym czy Jezus Chrystus był kapitalistą socjalistą czy muszę bardziej podobał taki czy inny ustrój oczywiście to są rozważania trochę abstrakcyjna no bo ostatecznie ta kategoria wówczas nie istniały, więc mówienie o nich dziś jest jakąś taką ekstra Polacy nie zawsze jasnych natomiast nie ma chyba wątpliwości, że osobą, która bardzo krytyczny stosunek do dna drapieżnego kapitalizmu podkreśla niemal na każdym kroku, która rolę ubogich właśnie czy biednych w kościele akcentuje, kiedy tylko jest taka możliwość jest papież Franciszek, który bardzo ostro się niekiedy wypowiada na temat współczesnego kapitalizmu późnego kapitalizmu łajna szatana go n p . nazywając go w 23 oraz ich znowu trochę się postawie, żeby MF mimo całego mojego do Franciszka ogromnego przywiązania też, żeby działać jak Franciszek dał po łapach Trumpowi nawiasem mówiąc jest taki wspaniały fragment z z wizyty trampa w u papieża Franciszka, kiedy tak stoją, pozując do zdjęć Iranka trampa jakoś tak za bardzo wędruje w myśl prawa bodaj w stronę Franciszka tak jak wątek Wrońska chce za rękę złapać nie wiadomo co, o co chodzi i Franciszek mu tak Bach woła pan anglicyzmy zasłaniały stosunków będzie wzrost aż o realizmie oraz słuchaj myśmy sobie, że w myśl sobie, że były 2 ważne było zauważenie, że patrzy oczywiście mówi wiele o wielu sprawach w sposób dużo bardziej komunikatywny i sposób wiele tak dużo większą wrażliwością na poziom nowe media i na ich użytkowników tych nowych mediów, ale właściwie to co mówi i Santo podkreśla w tym nie ma nic specjalnie nowego co znaczy to, że użyje nie bardziej aktywnego etatu od metafory na określenie tego ty tego, o czym mówi tak czy czy to, że może statystycznie więcej miejsca poświęcił kwestiom ubóstwa kwestiom ekologicznym i t d. chciałby tym wszystkim kwestią, które są oczywiście bliskie sercu chrześcijańskiej lewicy to nie znaczy to odkrywa coś kompletnie nowego, jeżeli sięgnęli do sali kojarzącego nam się specjalnie z kryzysem i takim myśleniem uspołecznione lewicowym Benedykta XVI to jego encyklika społeczna jedyna którą, którą napisał Karl test nowej daty właściwie jest jest, kto wie miejscami nie bać radykalna jeszcze, że Franciszek Bonda wprost proponować rozwiązania pozwoli rządu światowego, który UOKiK uzna zrealizowaną one ją w szwach niepewny los wielkich New World Order no tak, ale ZI kit i tam wracały bardzo silnie wątki ekologiczne tak dalej taki, że mamy Jana Pawła wcześniej to znowu pewnie tak będzie nam się kojarzyło z Janem Pawłem to co z Janem Pawłem zrobili polscy publicyści katoliccy prawda, którzy z niego wyciągają właśnie ten typ tym pochwały kapitalizm, ale za zgodą wyrażoną chyba też stan krytyczny stosunek Jana Pawła powiedziałbym radykalnie krytyczna do teologii wyzwolenia wiązał się też pewnego rodzaju urazami, które miało hasło pełnia wywodził się z kraju socjalistycznego z Bronkiem z bloku socjalistycznego realny socjalizm wyglądał tak jak wyglądał rzecz jasna o zasadzie alergicznie reagował na wszystko co miało w sobie jakiś potencjał tego rodzaju retoryki takiej anty kapitalistycznej wyraźnie właśnie nowy dom kapitalizmu Ronald Reagan i t d. kojarzył się ze wszystkim co najlepsza tak jest od lat, dokąd ma znaczyć baronowa Ashton, która odróżnia bierz też napawać się Franciszka chociażby tak, bo kontekst latynoamerykańskie po dramatycznej niż kontekst i kontekst wschodnioeuropejskich kobiet, a nawet Turcji z Europejskiego nawet Benedykt szesnasty brodaty, by pewnie miejscami podobno podobną rezerwę na pewno jako szef Kongregacji nauki wiary, która pisała krytyczne dokumenty na temat teologii wyzwolenia tak, by to podobne niepokoje przeżywał natomiast czy to się brało w dużej mierze, by z tego, że to powiedziałbym że, żeby obydwaj ci papieże projektowali trochę swoje swoje doświadczenia związane z z realnym socjalizmem w Europie na konto z Ameryki Łacińskiej, która ma zupełnie na historię takich wtedy, kiedy w tym samym czasie PS, kiedy my mieliśmy tutaj doświadczenie realnego socjalizmu to oni mieli doświadczenie prawicowych dyktatur na plecach, których tak wykonywano radykalnie wolnorynkowych reform gospodarczych i tym sensie być może był zbyt proste tak przenoszenie oba w jest jest ryzykowne Jan Paweł II to sprawa dyskusyjna ciekawa, ale pewnie na teraz też tak tam można znaleźć w jego wystąpieniach również wątki zdecydowanie bardziej poziom sprzyjający teologii wyzwolenia na pewno nie jest tak, że mamy do czynienia z papieżem, który po prostu jednoznacznie staje po stronie jednak chciałby tego już dziś Mar my pilnować jak chciałby jeszcze wyżej pewnie ludzie w rodzaju księdza Jacka stryczka i chrzcić kapitalizm taki sposób do wprost dokonywany nową jego pierwsza encyklika społeczna jest od pracy to na seks to czytelny dialog z młodym Marksem tak tam są fragmenty, które są właściwie można, by wyobrazić jak ja jako jako nad kontynuacją rozwijania myśli młodego Marksa na temat alienacji pracy czerpania jego druga encyklika znowu, jakby nie ma tam tam zachowana pewna liczba takich taki symetryczny to znaczy, jakby próba Skry i dokonania krytyki zarówno takie ustroju takich socjalistycznego, jaki tak ustroju wolnorynkowego i próba być może poszukiwaniach trzeciej drogi i rzeczywiście w 1 z IC sentencji Sanus się kończy i tam powiedział już teraz ta asymetria zostaje zaburzona delikatnie na korzyść kapitalizmu, ale nawet tam pojawią się fragmenty, które by księdza stryczka i przez gardło nie przeszły właśnie do zaczynają się przez moment przy tej koncepcji trzeciej drogi no bo ostatecznie jakoś tutaj się w tej rozmowie koncentrujemy na kościele katolickim, gdybyśmy wypłynęli na szerokie wody protestantyzmu i tego właściwie co w ramach kontry w ramach reformacji w ramach rozmaitych takich amerykańskich, zwłaszcza interpretacji protestantyzmu i różnych denominacji protestanckich się wokół kwestii pieniędzy biznesu mówi i Robina tobyśmy jeszcze już musieli o protestach ski etc prac porozmawiać o w bazie ją w ogóle dobrze pewnie tutaj jest skończyli rozmawiać do Azji zaliczymy średniej oczywiście jak najbardziej toczyliśmy jeszcze w nieraz tutaj zapewne mówić, żeby to wszystko nie objąć natomiast ta koncepcja trzeciej drogi jako czegoś takiego co właśnie ma nie być z 1 na czym ma ja to tak rozumiem skoryguje mnie ma być inne jakąś formą też uniknięcia obchodzenia tak oczywistą polityczną pozycję przez kościół ma być, jakby jakąś próbą zbudowania pewnego rodzaju takiego nazwijmy to o i meta stanowiska, w którym najistotniejsze są kwestie etyczne właśnie, w których się formułuje pewnego rodzaju reguły, które powinny obowiązywać graczy w świecie społecznym czy podmioty w świecie społecznym funkcjonujące tam jest czymś takim właśnie być łącznikiem ma być z wejściem w ogóle z tej całej dyskusji, którą my tutaj prowadzimy czy kapitalizm socjalizm czy nie kościół nie jest ani za kapitalizmem ani za socjalizmem mamy pewnego rodzaju perspektywa, która jest naszą własną perspektywą dla nas istotne są pewne wartości teraz chodzi o to, żeby te wartości realizować się w żadnej z tych skrajnych form tych wartości zrealizować się w sensie ścisłym nie da no tak na pewno nauka nauczanie społeczne kościoła nie jest jakimś jednolitym nurtem taką zaczyna się pod koniec dziewiętnastego wieku i ma taką wtedy postać, która notuje wyraża stan ducha tamtych czasów to jest to jest plan trzynasty gość, który w, którym pisze rerum novarum, w którym właściwie trochę EDC komunikatora sprzedaje reagują w sposób bardzo spóźniony w imieniu kościoła na kwestię robotniczą apatię społeczną to komunikat w rodzaju Noll, gdyby upraszczając znowu bardzo mocno się zaopiekować się jednak tymi tymi robotnikami tak za komunikację, który pobrzmiewa dla dzisiejszego czytelnika mocno potem na listy 3 w tym sensie, jakby tam formowano wzrosła krytyki pod adresem być może takie właśnie radykalnego kapitalizmu natomiast inny zarazem na pewno nie ma pomysłu, żeby robić coś co zupełnie innego taki inny pomysł pojawiają się dziś tamte później to w kolejnych edycjach społecznych, które ktoś po kościele natomiast sytuacja radykalnie zmienia się po pierwszej wojnie światowej, kiedy właściwie Kościuka przyjmuje je zamiast języka troski jakiejś takiej języka opieki Pasieki języka bardzo Pater realistycznego przyjmuję ze sprawiedliwości społecznej i to sprawia, że ITI, który potem jest kontynuowany i może naj naj silniejszy wyraz znajduje przed Franciszkiem pewnie Pawła szóstego gdzieś kontaktu który, który też nowe płaszcze wzywać jakiś taki też sprawiedliwości globalne nie tylko lokalnej, który mówi, że pasja społeczność przekroczyła granice państw państ w narodowych i który po najodważniejsze bas papieży proponuje różne różne rozwiązania gospodarcze nowość, bo teraz oczywiście czytnik i na pewno w tym czasie masz rację, że kościół nie nie proponuje żadnego ustroju, dokąd propozycji tak dla dla tych 2, które wspomniały, tym bardziej że 2 to też jakaś taka nie bywa też nie są dopadła ta planuje zaś cała masa różnych form i zarządzania gospodarką, które w, którym możemy nazywać się bardziej kapitalistycznym ja, bo bardziej socjalnymi czy socjalistycznymi i ta trzecia droga tak byto to jest w tym sensie pewna Radko figura, ale też nie chciałem szkół w zgadzać się na to że, że kościół ogranicza się do jakiś taki tylko etyczne inspiracji to znaczy pewnych prób bez problemów problem społeczny nie można rozwiązać tylko powiedziałbym w sensie etycznym nad zaś, że w wychowany sobie tak czy ów formujemy dobrych ludzi dobrych przedsiębiorców dobrych pracowników i Jan zbudują teraz dobrą tak dobrą gospodarkę dzięki swojemu zapleczu moralnym tak bez jasnych i Totolo to to kościół przejął ci cichaczem od teologii wyzwolenia się pewne problemy nawet pewne grzechy jak ja kie WI w kościele mówimy mają charakter strukturalny to znaczy mają charakter społecznej to nie jest tak, że po prostu naprawimy ludziska będzie kraj tylko jest także pewne problemy mogą skrywać się w relacjach społecznych i produkować tak jakiś problem niech ktoś obraża rzeka może być przykład kilka konkurencji ta, która może zmuszać przedsiębiorcy do tego, żeby podejmował decyzje, na których pod w innych warunkach podjąć, by nieść, chociaż pewnie to może być świadomość problemy skryte w systemach politycznych opresji systemach tych danych i teraz w tym sensie w kościele PW nie poprzestaje na taki etycznych wezwany do tego, żeby być uczciwymi pracownikami ciuszki i pracodawcami o nie będzie szkicował oczywiście do projektu reformy podatkowej taktyka ta bardziej progresywne tak, aby reformy stosunków pracy jeszcze do tego brakowało i tak lepiej, że ważne, żeby to widziało, bo to oczywiście były też napięcia sam kościele jak myśmy się domyślić natomiast jak najbardziej może wyznaczać pewne ramy, jakby nic chyba nie tylko etyczny tak, ale ramy też takie społeczne funkcjonowanie róże mechanizm gospodarczy tak jak jak mówi rzadko o tym od konferencji Osiek chrześcijańskim przedsiębiorcy tak, który ma się bogacić wzrasta zarówno duchowo, jaki jakich finansowo kimś w powołanym do bycia tak tak, żeby raz widziałem zło przegapić w co myślę sobie, że i płyt czy na takiej konferencji gdyby, gdyby ona rzeczywiście miałaby się w Miami czy wspólnego z nauczaniem społecznym kościoła tak w takiej formie znamy dzisiaj to chętniej posłuchał czegoś tak o tym, wiesz co mają dopowiedzenia paneliści na temat stosunków pracy w takim przedsiębiorstwie tak nie nie na temat tego czy będzie dobry pan tak, który jakby, który będzie traktował mnie z pewną wyrozumiałością swoich swoich tańszych żony chłopów taktyka raczej pytanie o to czy ten pan jak jest w stanie je wprowadzić i wywierać presję, żeby serce się bardziej tak, że w społecznym NATO, żeby stosunki pracy zmieniały się w kierunku bardziej zapadnie bez gwarantujących większą zgodność tej pracy pracownikom taka, bo nie wiem pytanie o wpływ tego co przedsiębiorca robi na środowisko naturalne taka buda społeczności lokalne takie to było pytanie o to oczywiście w UE za dany i w kontekście nauk społecznych kościoła tak, bo pytanie o to jak mam się ja osobiście sam bogacić zarazem wyraz Wilkowo, jakby z takim pytaniem właśnie w duchu sformułowane w 2 uczyniło je oczywiście można się zapoznać z Eurolandu nano do końca, ale nie ma szans, by zawiesza głos tak, parafrazując poznawczo ale jakby z punktu widzenia nie dał do refleksji jesteście sobie z folklorem takim dziwnym, że też fakt wydaje w ogóle mam takie wrażenie, że nie mówię w tej chwili o tej konferencja to nie jest jedyny przykład takiego zastosowania tego rodzaju języka czy włączania takiej na takiego wymiaru duchowego do różnego rodzaju działania koło coaching owych właśnie mających na celu nie wiem na wprawienie się w taki stan, który powoduje, że z dużą determinacją jesteśmy w stanie na czas zrealizować jakiś postawiono sobie cele cele biznesowe np. że jest jakiś, jaka jakaś taka instrumentalizacja religii ogromna, że to jest właśnie u właściwie użycie pewnych religijnych pojęć obrazów też rozmaite emocje, które się wiążą z symboliką religijną z tymi treściami, które są niezwykle mocno w kulturze zakorzenionej, które oddziałują na nas w sposób bardzo mocne, że to jest użycie tego wszystkiego w służbie właśnie zarabiania pieniędzy i jedno takie, że używa różnych takich technik motywacyjnych nie techniki motywacyjne czy ma różne wizualizacje bądź jakieś powtarzane hasła różnego rodzaju techniki są polegającą na szczyt mający prowadzić do takiego wzbudzenia w sobie odpowiedniej determinacji energii do działania NATO w tym przypadku używa się do tego w Jezusa Chrystusa krzyża prawda modlitwy i różnych innych tak można zastąpić lameli oraz w innym kontekście blach tak tak wybitny myślę, że tak jest i wynika też po części z tego, że jak sam na początku powiedziałeś inny etat tradycja biblijna jest rezerwuarem bardzo pojemnych metafor które, zwłaszcza zacznie je wyjmować po jest bez znajomości tradycji bez znajomości kontekstu bez sięgania do ludzi, którzy znają języki, które zostały napisane i kontekst kulturowy to oczywiście to bardzo ładnie może wyglądać teraz tak pozbędziemy się w swoich talentach taki zrobimy z tego właśnie jakość taką z kimś pobić motywacyjne o tym, że bogactwo należy powtarzać, jakby to jest taki poziom poziom refleksji w stylu w stylu właśnie się ze stryczka atak, którego w i Bojas wymaga czegoś tak ta paczka Mark różne swoje z dna nawet z mojej pieska to lewicowy perspektywy różne wartościowe elementy tego stan się dzieje chociażby prawo osób ubogich do definiowania swoich potrzeb natomiast natomiast nie nieuchronnie nie ulega wątpliwości, że to co jest tak, by ten komunikat sprzedawane także właściwie tych 10 posłuży nam głównie do tego, żebyśmy mogli uzasadnić teraz swoje prawo do bogacenia się i wygodnego życia bardzo dziękuję Misza Tomaszewski redaktor magazynu kontakt był państwa gościem teraz informacje będą, a po informacjach godzina filozofów dr Tomasz Witkowski w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA