REKLAMA

Dlaczego w Polsce brakuje polityki młodzieżowej?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-05-31 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
100 podyplomowych gender GAP i Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światopogląd zaczynamy bardzo krótko od tragicznych doniesień z Afganistanu tamtejsze Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że zginęło co najmniej 80 osób szacuje się, że rannych jest ponad 350 osób to 1 z najkrwawszych ataków terrorystycznych w afgańskiej stolicy talibowie odcinają się od niego nie ma natomiast nic nie wiadomo na temat tzw. państwa islamskiego jak tylko będziemy więcej Rozwiń » wiedzieć to będziemy państwa informować też że, gdyby Niemcy państwo do państwa ta informacja dotarła, ale warto pamiętać, że w poniedziałek z kolei w Bagdadzie w Iraku doszło do 2 strasznych zamachów, które zginęły co najmniej 25 osób światu podgląd itp informacja słyszeli państwo natomiast o tym, że prezydent Andrzej Duda nie miał prawa ułaskawić Mariusza Kani Kamińskiego przed tym jak w jego sprawie zapadł prawomocny wyrok Kuś tak orzekł Sąd Najwyższy więcej na ten temat po godzinie szesnastej 20 również o tym jakie mogą być konsekwencje prawne takiego orzeczenia Sądu Najwyższego też państwo słyszeliście o bardzo niepokojących informacjach dochodzących do nas z komisji Europejskiej potwierdzają się te obawy i ostrzeżenia obawy, że Polski rząd nie będzie miał nie będzie potrafił zareagować na plany komisji Europejskiej, która z 1 strony proponuje, by rozważyć stworzenie osobnego budżetu dla strefy euro, czyli obawa o to, że Polska, która nie będzie w tym w tym centrum i w tym nią, że będzie od serca Unii Europejskiej będzie wypychana drugie propozycje przepisów, które nie zobliguje firmy transportowe do stosowania płacy minimalnej to to trudna wiadomość dla polskich przewoźników o tym, więcej po godzinie szesnastej, a świerk lub podgląd itp, a teraz chciałbym państwa zaprosić na rozmowę z dr Max 1 000 000 Fraser dużo dyskutujemy w Polsce edukacja natomiast jego pytałam o tzw. politykę młodzieżową dr Franz jest ekspertem z London School Ekonomik spotkałam go w Berlinie podczas spotkania polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, na które zaproszą też młodych ludzi z Ukrainy myliłem się, że warto o polityce młodzieżowej więcej wiedzieć słuchać, bo w Polsce mało wiemy i stosujemy co to właściwie jest polityka młodzieżowa to jest dobre dobre pytanie to jest pytanie, na które inwestor, na które stawiają sobie odpowie odpowiedzi instytucji Europejskiej badacze, którzy zajmują tym tematem to około 30 lat, ale to jest obszar polityk publicznych, który skupia się na wspieraniu młodych ludzi, czyli w można powiedzieć dużym uproszczeniu, że to jest edukacja tak, ale to moim zdaniem zdaniem osób, które zajmują fachowo byłoby zbytnie uproszczenie, bo w życiu młodego człowieka jest nie tylko szkoła jest nie tylko rodzina jest nie tylko szkoła jest nie tylko czas wolny polityka młodzieżowa ma na celu zintegrowanie tych obszarów nie w ten sposób, bo one się z, bo wszystkie połączyły tylko, żeby polityka państwa polityka rządu centralnego czy polityka władz lokalnych odpowiadała na szereg pytań związanych zarówno tymczasem, któremu któremu, które moda młodzi ludzie spędzają w szkole, jaki to co robią poza nią, żeby to trochę u konkretnej dziedziny, o których kraj ma powiedzmy na dziś wzorcową politykę młodzieżową i dlaczego to jest on to znaczy, w czym tkwi sedno sukcesu ewentualnego dronem to by wskazać na 1 Krajna do niedawna Europa zachodnia Europa Północna bardziej są to uważane uważane za wzorce, dlatego że podchodzą tam do problemów młodzieży kompleksowo, czyli widzą tego młodego człowieka jako osoby, która wchodzi w dorosłość i w wchodząc w dorosłość boryka się z dużymi problemami, a każdy pomysł czy ma pomysły na edukację i też próbuje znaleźć sobie miejsce w systemie edukacji ma pomysły na nas czas wolny i w tym też możecie nam pomóc album rozterki mówi trzeba pomóc mu uwolnić energię, czyli głos ma pomysł, ale chciałby jakoś zorganizować, czyli Okaj chodzi do szkoły bardzo dobrze większość krajów w Europie dają taką możliwość, by nie wszystkim na taką pójścia do szkoły dadzą, gdy tak to możliwe będą wszystkie firmy z pewnymi wyjątkami, bo się zajmuje 2 dni treściami narodowymi te są pewne wyjątki niechlubne, kiedy młodzi ludzie ze względu na pochodzenie czy języki ci sami religię mają utrudniony dostęp do edukacji nie chce się z Staszel to się zdarza to nie nie odbudowaliśmy dzieci chodzi o to politykę młodzieżową chodzi o to, żeby tej młodej osobie umożliwić realizację tego potencjału, czyli Okaj, ale chodzi do szkoły ta osoba i nie chcemy chodzić może chodzić do szkoły jest z porządkowych ze szkoły zadowolony, ale to poza przypadkami skrajnymi powiedzmy z Japonią Koreą południową, gdzie młody człowiek spędza w szkole czasami i całą dobę to zostaje mu ma około 1516 godzin z tej doby Kiedrowicz ego i wiele wielu młodych ludzi ma na ten swój czas wolny dużo swoich pomysłów i ma wystarczająco dużo rzeczy do roboty w wcześniej w swojej społeczności lokalnej swojej rodzinie wśród swoich rówieśników i nieco utrudnić im pomagać, więc nie chodzi o to, że polityka wizowa była inwazyjna i żeby podróż tego zmuszała tylko, żeby uznać ten dosyć oczywisty fakt, że w życiu młodych ludzi coś więcej niż tylko edukacja formalna to jak mi czasu te konkrety poproszę znacząco np. mogą mądre władze zrobić, gdy przykładem jest kilka lamp wolontariat jest 1 z nich, czyli w Polsce tradycja górą teraz istnieje nie była może ubierano w w szaty polityki młodzieżowej są różne formy wolontariatu na poziomie lokalnym organizatorzy rządowych obligacjach religijnych takimi jak i jaki świeckich czyli, żeby umożliwić młodym ludziom aktywne uczestnictwo w tym tydzień społeczny w społeczności lokalnej w i to, że taka możliwość jest w Polsce zawsze była to jest oczywiste natomiast też można można i właściwie należy brać prawniczej, żeby młodzi ludzie w Zatorze uczestniczą w wolontariacie dostawali jakieś umownie punkty czyli, żeby temu można było na czas integrować ich wolontariat z, że jest ich doświadczenie w edukacji, żeby mogli potem dyrektorowi szkoły pokazać jakiś dyplom zaświadczenie o tym jak Lis Island Peak taki właśnie to choćby te różne aspekty życia obozowego zintegrować, że młody człowiek, który właśnie po godzinach pomaga w jakimś miejscowym Borys domu pomocy społecznej i 7 udziela mu łódką to to doświadczenie napisy połączyć tę serię w szkole tym, że udzieli nam pracę w zespole uczy się tam języków uczy się w pewnym sensie dialogu międzypokoleniowego, żeby on mógł to doświadczenie w jaki sposób, żeby system montujemy, jakim systemie, żeby system to doświadczenie go uznał, żeby ten młody człowiek mógł potem wziąć ten swój dyplom zaświadczenie, które zwiększą się siebie elektronicznie czy przestronnej stronę, na której rejestruje czy tak opisuje swoje świadczenie przywozi mu się podzielić szkoła taki sposób poznała ich udziałowi w drugą stronę czyli, żeby np. to, czego uczy szkoła pomagał młodym ludziom się włączać, by w życie społeczne, których każdy lokal do Rzymu w modnej Niemcy sobie z tym dobrze radzą rodzice bez radzą sobie z tym dobrze kraje Beneluksu radzi sobie z tym dobrze wielka Brytania 19 uznają, że mógł być łomot łączy Zychowicza pomagać we wszystkich obszarach jego życia i 8 są połączone John wychodzi ze szkoły i ma możliwość za zaangażowanie się wolontariat ma możliwość stworzenia własnej organizacji na ile młody człowiek ma możliwość realizacji swoich pomysłów czy w trzecim sektorze i u nas to oczywiste jest możliwe w Polsce funkcjonuje funkcjonowało będzie funkcjonował trzeci sektor społeczeństwo obywatelskie, ale do, jakiego stopnia państwo umożliwia i zachęca do udziału w nim młodych w Polsce nie zachęca by, gdybym nie zachęca zbyt aktywnie obcymi na pewno nie ma spójnej polityce się skupowane z biogramu jest rzeczywiście młody człowiek chce być wolontariuszem to może, ale nie ma polityki portrety dla młodych jeśli chce uczynić społeczeństwa rośnie też może, więc nie chodzi o to, żeby było całkowicie nowe tylko chodzi o to, żeby rozpoznać to, że w pewnym wieku idea znana politycy nie wykorzystał w Polsce bardzo lubią rozmawiać teraz kwestia zatrudnienia to n p . w kwestii zatrudnienia kluczowym wiekiem dla młodych jest więc, gdyby jeszcze kilka lat po ukończeniu szkoły i to nie chodzi tylko o to, żeby jakaś polityka walki z bezrobociem czy też po prostu wyłapywanie młodych ludzi, którzy kończą szkołę i znajdowanie miejsc pracy tylko uznanie tego faktu, że te pierwsze 5 lat np. są wciąż ważne statystyki mniej dni na prawdopodobieństwo tego, że młody człowiek wyląduje na bezrobociu to im więcej czasu spędzi lato bezrobociu w pierwszych latach po szkole tym trudniej będzie potężna co do tego wolontariat do tego wątku zatrudnienia np. to, żeby połączyć różne formy aktywności w 1 tak 1 pakiet 3 jedno ofertę dla młodych ludzi, czyli wolontariat może być nie tylko szansą na pomoc na pomoc społeczeństwu Luce społeczności lokalnej czy konkretne instytucje czy grupie osób, czyli młody wolontariusz nie tylko będzie pomagał nie wiem dzieciom z mniejszymi szansami dzieci dzieciom, które trzeba pomóc takim szerokiej minister w ośrodku pomocy, ale przez to będzie rozwijał swoje umiejętności czy będzie lepiej komunikować nabędzie doświadczenia zawodowego to może być forma forma stażu metody jest to samo, ale można uznać, że ten wolontariat będzie jakimś wstępem do jego kariery zawodzą takie rozwiązanie prawne w kraj tak to właśnie o to chodzi, żeby z Bytowa integrować nasze dzieci w taki wolontariusz spędzi w tym domu powiedzmy pomocy społecznej 3 miesiące i stwierdzi ich praca społeczna to coś dla mnie co mogę zrobić dalej to może się udać, aby być punktualni teraz to już są dni od ministerialne struktury trzecia może, za jaką stronę internetową, która powie jeśli ma 3 miesiące świadczenia o wolontariacie możecie potem to przenieść w formie stażu może potem ubiegać się np. studia jakieś 3 możesz możesz się włączyć program szkolenia zawodowego, który potem zrobić sobie profesjonalnego pracownika opieki społecznej no i co oprócz wolontariatu ścieżek edukacji Pozaszkolnej win w Polsce jest problem z określeniem tego terminu dopiero od 2 lat w Polskim kodeksie pracy jest takie sformułowania pracownik młodzieżowy i to jest źle jeszcze opisane i nie taką strukturę zwanych w jak zachodniej Europie, ale chodzi o to, żeby pomagać młodym ludziom organizować czas wolny albo dawać możliwości samoorganizacji tego czasu wolnego czytać oni chcieli oni chcieli go spędzać w umownej świetlicy domu kultury to dobrze, ale może być więcej zrobić dla innych czy też forma wolontariatu, ale takiego bardziej projektowe docencie twierdzą oka i jej ludzie w moim wieku nie mają zapada co robić po szkole czy możemy sami zorganizować my zamiast możemy zgadywać dziś klub czy możemy zagrać uczciwie za granicę czy są one na to fundusze i Europejskiej inne międzynarodowe na krajowej Izby umożliwić młodym ludziom podróże za granicę i spotkanie z młodymi ludźmi innych krajów jako też forma nie tylko spędzenia wolnego czasu na rozwoju własnych zainteresowań przez to mogą rozwiać języki mogą mogą ekipy zredukować uprzedzenia uczyć się pracy w grupie uczyć się dowiadywać się w ogóle na nabywać w ogóle niezależności od oczu od Odry od rodziny i odsunął od swojej lokalnej społeczności to pierwsza część rozmowy z dr Maksymilian Fras sam jak państwo słyszeliście specjalistą o do polis od spra w ds. polityki młodzieżowej związanym z London School for Economics informacje, a po informacjach druga część rozmowy, a świat lub pod blond billboardem w fazie świąd lub pod blond dąb i Agnieszka Lichnerowicz, a już jutro 1 czerwca dzień dziecka o osiemnastej finałowa debata cyklu usłysz swoją szkołę przed barem studio na placu Defilad w ciągu 2 miesięcy dziennikarze Radia TOK FM odwiedzili 8 miast debatując o reformie głównym pytaniem tej finałowej debaty będzie, jakiego człowieka ma wychować szkoła przypomnę to jest debata z udziałem publiczności, więc zapraszamy warszawiaków, ale będzie też transmitowana na żywo w radiu TOK FM i na Facebooku chwali się to pogląd, że wracamy teraz do rozmowy o polityce młodzieżowej rozmawiamy z dr. Maksymilianem sprawcom ekspertem London School Ekonomik, który opowiadał w pierwszej części poco mądra polityka młodzieżowa o tym jak pomaga młodym ludziom rozwijać się wejść na rynek pracy i teraz druga część to, żeby to działało to impuls musi przejść Skonto znaczy czy to są dyski zadanie napiszmy ustawę stwórzmy bardzo się podobało użycie sformułowania o optymizm normatywna w nową sieć to co w tym duchu należy działaczy do zależy od grupy zaangażowanych osób tylu gazet, dlaczego w Polsce to nie jest zmarli to w oczy można można mówić 2 można bowiem dwojako można być jak powinno być zobaczymy czy pewne zalecenia rady Europy, która mówi, że jeśli jej rząd ma ma zamiar rozwijać politykę młodzieżową to powinien zrobić sposób partery partycypacyjny to zalecenie dotyczy dowolnej polityki publicznej oczywiście rząd uzna po to, już, by zaświadczyć, że sygnał pochodzi od władzy i dochodzi sygnał od władzy, żeby tworzyć politykę publiczną politykę młodzieżową to powinien ten proces zaangażować jak najszerszą grupę osób i organizacji to bardzo teraz modne ale gdy trudno dostępne słowo interesariuszy choć, żeby skonsultować i żeby włączyć ten proces młodych ludzi organizacje młodzieżowe świeckie religijne duże małe lokalne krajowe Czyżby to politykę wizową, ale współtworzyły, bo ona mimo tego, że jeśli chodzi o pewien format czy zakres może być podobna tego co jest w innych krajach może mieć swoją specyfikację Maćka, dlatego że w Polsce organizacje religijne czy przykościelne są bardzo ważne to może dla może nie jakąś rolę trzeba wyznaczyć im w tym w tym procesie i będą one w tych w tych konsultacjach miały ważny głos, ponieważ skupiają np. z dużą grupę młodzieży czy tez organizacje harcerskie, które w Polsce mają tradycję i są duże, więc jeśli chodzi o tworzenie tej polityki na pewno trzeba nią włączyć jak najszersze grono InPostu często dochodzi od właśnie rządów, ale możemy polegać tutaj na na doświadczeniach międzynarodowych, czyli są pewne zalecenia w tej kwestii rada dla rady Europy i ona publikuje raporty dotyczące polityki młodzieżowej w większości krajów członkowskich rady Europejskiej możemy spojrzeć na to co się dzieje w krajach sąsiedzkich czeka jak to mają podobne problemy może też powodu sprawy problemowe dziwić, że młodzi ludzie w Polsce nie miał szczególnego problemu z językiem, bo większość ludzi mieszkających w Polsce włada językiem polskim, dobrze więc nie widzimy kopiować polityki językowej Niemiec będą to niepotrzebne, ale są Niemcy mają politykę językową, bo mają np. znaczny odsetek młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do Niemiec i nie znam, tak więc jak czytamy n p . ma n p . tak tak tak różnych grup, które która, w które która wraz wchodzą w dorosłość w Niemczech, a aortą, a dzieciństwo spędził dzień 19 lat polityka językowa nie będzie tak interesować, ale już np. system, w ramach którego łączy się edukacje ogólną edukację zawodową oraz to, żeby nasz mózg np. młodzi ludzie już w szkole i że już w szkole w czasie edukacji nawet podstawowej znajdować identyfikować potencjalne miejsca pracy jest mormonem odmówi młodym ludziom szansę sprawdzenia się w określonym zawodzie jeszcze nie mnie nie na serio nie dłużej każe sądzić, że pół roku jakiś taki zawodowej, żeby Kowal z projektem faktura wystawiona będzie możliwe w szkolnym czy szkoły z soboty zdołało 1412. roku II lidze trzynastolatek ma się sprawdzić czy będzie lekarzem albo nie stanie to tamtędy nie jest edukacja zawodowa to raczej nie lek. lek. Teresy nie ma też edukacja wyższa nie, ale tym, niemniej nie jest to już nie jest to nie jest to w formie stażu czy też przyłączają się zawodu tylko z formy np. odwiedzenia jego siły miejsca pracy, czyli od młodzi ludzie mogą odwiedzić kilka miejsc pracy i stwierdzić, ale nie definitywnie, bo wtedy już za wcześnie, ale mogą nawet zapoznać się z czystym jak jak wygląda praca w zawodzie i to potem może im pomóc wybrać np. szkołę zawodową, do której pójdą po po po szkole podstawowej to uwaga o organizacjach kościelnych w sumie, bo prowadzimy też do takiego pytania jak i silnie taka polityka młodzieżowa zintegrowana z taką polityką w Polsce byśmy powiedzieli im z ideologią z polityką historyczną, bo wyobrażam sobie, że np. obecny rząd Polski mógłby chcieć skoordynować zwoju właśnie polityką historyczną i patriotyczną czy to jest dobry pomysł czy tez liczyć tak się też to rozwiązuje to dobra praktyka przy czym tkwi w tym pewne niebezpieczeństwo, jakby ich pracy nie niebezpieczeństwo tkwi w wyrwę w wszystkich możliwych formach ideologizacji polityk publicznych, więc o tej dotyczy polityka młodzieżowa inicjatywa nie różnić jeśli jeśli rząd dowolny rząd spróbuje u politycznej, czyli realizować politykę młodzieżową to nie będzie dobre, którą stronę byty nie szło, a teraz sama nie edukacja jakaż to bez patriotyczne oraz dzień dla dzisiejszej konferencji wznawiamy Ukrainie Ukraina ma duży program edukacji patriotycznej w dla młodzieży i uważam jako istny wiedzę i obecny rząd Ukrainy uważa za bardzo istotny składnik edukacji Obywatelskiej i jakoś sobie radzą, a to tylko część polityki młodzieżowej, więc Błażej ideologizacja jest Otóż myśmy go w taki kontekst jednak też w młodości tego państwa wolny dla działów językowych, tak więc mamy, więc na dawnej willi, w jakich formach edukacji tzw. patriotycznej suwalski da się udowodnić bez idoli ideologizacja polityki publicznej jako ta jako taka jest zła i rozbitymi realizacja Supermana czy, dlatego że wyklucza sporego jeśli za rzadko 1 ideologią polityczną oczywiście i edukacja rosyjskiej polityka odżywa w Polsce byli za tylko 1 opcją polityczną wykluczałaby zaś sposób inna opcja polityczna dom to nie tylko polityka młodzieżowa tylko w Polsce czy jak myślisz o sponsorze na zalecenia rady Europy w to chodzi właśnie raczej o to, żeby młodym ludziom, którzy reprezentują różne opcje ideologiczne albo nawet nie są świadomi tego jak w ogóle opcję zrobić to będą się prezentować mogli wyrażać swoje potrzeby i mogliśmy realizować mobilizować w różnych organizacjach, które mogą świadczyć będą religijne czy będą prawicowe czy będą lewicowe czy będą jakiś uraz mówi teraz modnie genderowe czy bylibyśmy inni nie będą zwolnieni będą żerowały tymi tymi tymi sprawami, choć bardziej o to, żeby dać możliwość realizacji potencjału przez społeczeństwo obywatelskie przez wolontariat przez szkolenia zawodowe czy staże często oferują poza przez edukację poza formalną i tą sprawą poza szkołą i choć raz jak najwięcej odpowiedzialności za to dać właśnie młodym ludziom czy Lizbonie, czyli szerzyć w społeczeństwie, ale żyć odpowiedzialnie, żeby sami brali odpowiedzialność za to co robią, żeby zrobić sami kształtować to co się lubi dzieci formaty, który się zadaliśmy to była też nabory budżety obywatelskie są budżetowe są budżety młodzieżowe wielka Brytania, zwłaszcza przed kryzysem przodowała w tym byli młodzi ludzie mieli możliwość miały nie tylko współdecydowania wprost decydowania definitywnie o tym na co mi zostanie wydany budżet odzieżowe ich gminy, czyli miasto na co np. wydawali w jedno bar z Tyczyna na szkolenia na podróże na remonty na plac zabaw z tt, jakby te formy tych wydatków nie były rewolucyjne i prowadzi do tego, czego mogliby chcieć młodzi ludzie w Polsce w wyniku rewolucji chodzi o bardziej o to, że młodzi ludzie nie tylko mieli możliwość decydowania, ale czysto uczyli się odpowiedzialności liczyli się raczej my testujemy te pieniądze wydamy na plac zabaw i my na tym placu spędził 2 lata co widzimy w możliwie najlepszy pomysł może było lepiej zaraz za zainwestować to autobusy na Zawiję miasto, tak więc większy plac zabaw i trzeba było tego wszystkiego wylewać betonu w naszej gminie jest to moc może też metodą prób błędów więcej TDT decyzji zawsze były doskonałe w ale na pewno się bronił tym, że za dawały młodym ludziom szansę nauczenia się doświadczeniami czasami w sposób dosyć bolesne co oznacza danie im tej decyzji i możliwości zdrowe włosy, gdzie tkwi klucz do danej takiej polityki młodzieżowej w pieniądzach z woli politycznej z takiej ekspertyzie czy też pewnej wiedzy merytorycznej na ten temat w tym co co jest kluczowe czy są nawet w przypadku Polski może być barierą albo jest barierą nie da się w tym względzie, że pieniądze same w sobie nie są barierą rozwoju polityki młodzieżowej, bo jest wiele krajów Niemcy wielka Brytania, które uznaje się z napojem w Europie, że z polityka młodzieżowa w wielkiej Brytanii jest dojrzała i chce się wielo sektorowe i i bardzo korzystne dla młodych ludzi, ale on wreszcie do willowej, którą triumf w stylu w tym w tym kontekście np. w ich łączy ze sobą i edukacji i wolontariat i społeczeństwo obywatelskie i edukację zawodową i ma pewien wymiar międzynarodowy 3 zachęca do wymian z Francją z Niemcami z Irlandią i mimo tego, że budżety na programy młodzieżowe zostały ścięte w niektórych częściach lanie od 90 % to pewne wyzwania strukturalne i prawne pozwalają im utrzymać to polityka zwrot części zadań administracji centralnej ma, więc raz mniej przejmują przejmują spółek przyjmują gminy i przyjmują organizacje pozarządowe w odchodzi się od modelu takiej powszechnej polityki młodzieżowej, czyli np. nie wszystkie programy są dostępne dla wszystkich, ale się na poziomie lokalnym tu próbuje zdawać, którego potrzeba najbardziej świat młodzi ludzie, którzy są bezrobotni młodzi ludzie, którzy są właśnie z ma problemy z językiem czy jest integracja z adaptacją kulturową czy młodzi ludzie, którzy spędzają dużo czasu w domu i nie chcą z niego wyjść z tym co najmniej 2 zajęcia sportowe i dostosowywanie tej polityki do możliwości i wybieranie tych grup którymi sterować niepotrzebnie pieniądze z lipca to właśnie te zyski kultura kultura tej tej obawa, że polityczna panie każda łachudra polityk publicznych, czyli de jeśli do 30 lat temu państwo brytyjskie uznało, że należy, iż polityka młodzieżą i rozwinęły też instrumenty oraz 30 lat, którzy znają ten traktat ten jeśli uznać, że na wpływ pewnym wtedy wymiarach nawet Stolat potem pracował dla Jacka i zajęcia pozaszkolne dla młodzieży ponad 100 lat w wielkiej Brytanii, ale i te ostatnie 3330 lat temu wielka Brytania i też taki prosty sposób to może po serii skandali dotyczących tego, że z rzezi 1 służba przegapiła to coś złego dzieje z dzieckiem, kiedy druga służba dróg i służby się wydawało, że wszystko za krew jest on też do integracji doszli nas na własnych błędach i jeśli oni stwierdzili, że tak jest takie zintegrowane podejście do młodzieży jest potrzebne to nawet teraz, kiedy indziej z niej tt tt instrumenty funkcjonują po prostu nie ma się między lat na tyle wolontariatu Niemiec na tyle organizacji, a więc na tyle projektów, ale one we wszystkich wymiarach funkcjonują tego po prostu w tym mniejszy budżet, a chcesz zdobyć o wymianę młodzieżową rozmawiamy tu dziś spotykają młodzi ludzie z Polski Ukrainy Niemiec ameby 2 nowe w teoretycznie wszyscy wiemy, że to ma znaczenie niż pozwalają poznają inne kultury są przez bardziej otwarcie rzucił się samodzielności zdobywają wiedzę kompetencje językowe jak bardzo też projekt dla dzieci, które już ludzi młodych, którzy już mają bowiem tzw. kapitał kulturowy pochodzą z domów, w których już była czy edukacja czy otwarcie na 5 lat jakoś zawsze pieniądze czy domaga się, iż takie znaczenie wyrównywał wyrównawczy 33 czy w ogóle ocenia chodzi mi się, że znacznie wyrównawcze mógłby być MMA potencjał wyrównawcze z naczyniem wyrównawczym ograniczone, bo jeśli popatrzeć na program Erasmus, który już właśnie sobie też 30 lat i zobaczyć na dane dotyczące uczestnictwa w programie to widać, że jeśli chodzi o najbardziej aktywnych uczestników programu to TOnZ do swoich nie mogą żyć pani terminy są elity często słowo elity kryje tutaj sobie wiele i to są przede wszystkim w głównie młodzi ludzie, którzy już jakiś sposób załapali się na na na nauczenie, czyli już o tym, świadczyć o nim są na uczelni albo sobie opłacić studia albo do nich jakoś do kina pubu ciężko pracują w Kanadzie dziś już studiują teraz to już nie są i nie podlegają wielu mechanizmów wykluczenia było w bazie statystyki większość młodych ludzi, którzy tu, która kończy studia już jakoś funkcjonuje na rynku pracy, więc w tym sensie tak jest to program elitarny natomiast w tej sferze deklaratywnej i tych zmian, które ostatnio zachodzą w programie program chciałby być bardziej inkluzywnego to kolejny rekord kolejne słowo Żyd prosto z Brukseli i decydentom politycznym, jaki instytucjom, które wdrażające program poczty polskiej agencji narodowej programu programu oraz w bardzo zależy na tym, żeby w programie brało w budzie jak najwięcej młodych ludzi ma tutaj nie niestety bardzo dużo zależy może niestety bardzo zależy od łaskawości, bo my także para jest ogólnoeuropejski to on zapewnia pewno będę wachlarz możliwości, ale nie godzą się podłączyć na poziomie lokalnym w Chinach władze nie mogą młodą osobę jakość wody bar Momo młodego Polaka wysłać wolontariat to jego mózg zrekrutować przygotować organizacja rządowa na miejscu za euro rocznie zapłaci tego ropa za niego nie zrobi to umowna Europa, czyli program, czyli jeśli znajdzie się grupa ludzi, którzy chcą pomóc im pomogą to Europa sfinansuje, ale ten pierwszy krok musi być ustawiona na miejscu można będzie właśnie nowym wszystkim rysuje się Polska jeśli chodzi o paczkę odzieżową w ogóle to jej kasy i je jako takiej polityki wizowej nie ma są różne elementy tej polityki nową politykę edukacyjną politykę społeczną mamy swojego wsparcia wolontariatu mamy przepisy o wolontariacie oraz nie zostało ujęte w ramy jak pomagamy młodzieży w edukacji nie tylko młodzież redukują stres ludzie w wieku starszym za dywidendę niektóre szkoły podstawowej tylko dla młodzieży tegoż inaczej zorganizować, ale już edukacja edukacja średnio raz dla dorosłych czy uczelnie są też dla dorosłych jest nie skupiamy się na tym poza tym mało jest właśnie integracji między różnymi sektorami, czyli tajna młody człowieku uraz kończy szkołę bardzo istotnym problemem jest to, że ze młodzi ludzie po studiach wiedzę z Polski, czyli dowiezie nas tylko kończą to uczelnia, którą państwo funduje podatnik, po czym stwierdzają, że lepiej się zrealizują za te pieniądze, które zainwestowali Polski, ale i za granicą, bo nie ma doradztwa zawodowego nie ma systemu staży nie ma nie ma nie ma nie ma w dobrego umocowania w system edukacji w naradzie z cegły połączenia systemu edukacji z rynkiem wraz z automatu dobrze rozwiązane nie chodzi o edukację zawodową z naszej powiązanie edukacji z rynkiem pracy Niemcy to bez pieniędzy Skandynawowie i dr Maksymilian Fraser ekspert ds. polityki młodzieżowej związane z London School for Economics był państwa gościem informacja po informacjach przeniesiemy się do Izraela, a świerk lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA