REKLAMA

Na Dolnym Śląsku powstają pierwsze klastry energetyczne. Rozmawiają Wiktor Lubieniecki, Jacek Ryński i Paweł Sulik

Post Factum
Data emisji:
2017-05-31 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w słuchamy Radia TOK FM i programu post factum dziś w środę 31 maja dzień dobry mówi Paweł Sulik i łączymy się z naszym wrocławskim studiem, w którym jest pan Wiktor Lubieniecki przewodniczący rady nadzorczej Prusice PS energetyka odnawialna spółki z naszą powinnością kierownik referatu inwestycji ochrony środowiska i rolnictwa w urzędzie miasta gminy Prusice dzień dobry dzień dobry zwany w skrócie panem Wiktorem i talent Wiktorem wspaniale to Blues z punktu Rozwiń » widzenia Radia bardzo ekonomicznie będzie, ale jesteś z nami pan Jacek Ryński firma Polski Solar Holding członek rady nadzorczej Prusice PS energetyka odnawialna członek rady nadzorczej spółki Olszyna PS energetyka odnawialna dzień dobry w dzień dobry państwu media obiegła kilka dni temu taka informacja, która miała brzmi bardzo futurystycznie, a mianowicie, że powstaje pierwsze w Polsce tego typu przedsięwzięcia klaster energii odnawialnej i tenże klaster będzie łączył samorządy celem utworzenia wyspy energetycznej proszę wytłumaczyć słuchaczom na czym polega ta idea klastra, który klastra energii odnawialnej ta idea pojawiła się w ustawie o odnawialnych źródłach energii IEA przewiduje ona możliwość dla samorządów i dla podmiotów, które zainteresowane są energetyką odnawialną, a więc przedsiębiorstwo osób fizycznych jednostek badawczo-rozwojowych, aby utworzyły porozumienia, które ma charakter, jakby umowę konsorcja danej przedmiotem tego porozumienia będzie produkcja energii elektrycznej jej dystrybucja we współpracy z dystrybutorem sieci publicznej na w sieci średniego napięcia do 110 i dowodów jest to przedsięwzięcie, które pozwala gminom jak by spełnić kilka celów, o których pewnie później powiemy, ale pierwszym takim celem najłatwiejszym do zdefiniowania to jest osiągnięcie gminy dodatki energetyczne czyli aby gmina mogła wyprodukować ze źródeł odnawialnych tyle energii ile potrzebują jednostki organizacyjne prawie 82 ze źródeł przepraszam, bo to dla słuchaczy może być zaskakujące są ze źródeł odnawialnych, a więc takich źródeł jak energia ziemi energia słońca wiatru wody ruszyli to wszystko co nie szkodzi środowisku czy to czy taras rozumiem w tej umowy, która teraz została podpisana w tym akcie inicjowane są wymienione pokoleń te źródła co to są zaś była energii w tej umowie mówimy głównie o fotowoltaice i o bio elektrowni w i rzeczywiście wzrastał ponadto jest w rozumieniu cywilnoprawnym nią dotyczy właśnie wytwarzania równoważenia zapotrzebowania także dystrybucji ranny obrotu energią z odnawialnych źródeł energii i a pierwsza z tego naszego klastra polega na tym, że to jest ona w pełni samorządowy klaster skupiamy w sobie każdy z nas skupia 5 gmin w Plazie to znaczy, że w tym porozumienie, o którym mówimy o nią, zanim została podpisana, ale taki sposób było konsultowane z mieszkańcami tych gmin każdorazowo zostało skonsultowane z serem i radą UE poszczególnej gminy czarny były prezentacje odpowiednie ANN co do tego, jaki cel ma osiągnąć 15 tys to co Gandhiego powiedział IAR rada gminy każdy z gminą, która jest w tym porozumieniu z nowym trenerem podjęła uchwałę, żeby uczestniczyć w klastrze jak gorąco patrzenie Wiktor Lubieniecki zaświadczenie o zaopatrzenie w energię należy do zadań własnych gminy, a z kolei gminy mogą ze sobą współpracować w wykonywaniu zadań własnych, ale szczerze, że rząd, ale wiemy świetnie, że nie produkcja energii, by nie leży w zadaniach własnych gminy leży w Ewangelii tak to produkcja źródeł odnawialnych produkcja sama do bardzo ładnie pan zauważył, czyli nie wbrew faktom jest taki rząd gminom na nie produkuje energię elektryczną, bo nie jest producent, ale zgodnie z tym ustawodawstwem, które w tej chwili jest gmina może być producentem na potrzeby własne gmina też może powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem będzie produkcja energii elektrycznej na cele nie tylko on właśnie własny, ale też no i potrzeb mieszkańców willi i firm chciał zapytać czy w trakcie procesu konsultacji nie wiem czy on miał formę spotkań z mieszkańcami czy mieszkańcy mogli się dowiedzieć o szczegółach klastra czy pojawił się głos nie tyle sprzeciwu, ale jakieś krytyki nawet wobec tego rodzaju inwestycji, jakie były głosy dyskusja na temat wykorzystania źródeł odnawialnych w gminach trwa od wielu lat i mieszkańcy korzystają z wielu różnych projektów, które są spięte współfinansowane z Unii Europejskiej dotyczących termo modernizacji poprawę efektywności energetycznej budynków i są bardzo bardzo dobrze zorientowani w tych sprawach, więc powołanie takiego klasyka o jasnych celach m. in. to nie powiedziałem, ale takim celem jest zresztą, żeby ta energia była nieco tańsza, żeby dzięki tej nerki można było wyjść z problemu ubóstwa energetycznego w 6 proc problemu niskiej emisji ludziom te sprawy są znane u nas akurat takich konsultacji o charakterze formalnym nie było prawa tego nie wymaga natomiast sprawa była przez wiele tygodni dyskutowana istotnym w jaki szerszych gronach na zebraniach wiejskich, więc nie budziła żadnych problemów, ale jeżeli dodać mnóstwo pytań ani witraża mi się państwo taki projekt właśnie w samorządzie małych instalacji na budynkach osób fizycznych no i około 150 osób wśród państ w zgłosiło chętnych do tego, żeby takich strat powstałych strat na ich budynkach tak tak to znaczenie w, kiedy ogłosiliśmy, że będziemy składać aplikacje do Regionalnego programu Operacyjnego na początku to słowo członie zbyt szybko, ale nasz pan burmistrz postanowił sprawdzić swoje ręce z odbył szereg zebrań na terenie sołectw poszczególnych in zaczęła napływać te deklaracje masowo zrobiła się sprawa modna nie wszyscy zdążyli ci co nie zdążyli nawet pretensje po prostu powiedzieć kiedy, ale będzie można się spodziewać się w klastrze osiągnięcia tego stanu, że to będzie to wyspa energetyczna, czyli będzie produkowała tyle energii ile będę dążył używali mieszkańcy ja powiem jak to wygląda w gminie Prusice metraż jesteśmy do przodu tak powiem brzydko, ponieważ udało nam się pozyskać środki na 2 projekty 1 projekt rozbudowa elektrowni o mocy 4050 kW druga seria tych elektrowni może wynieść od Wojciecha w fotowoltaikę drugi druga, że drugi projekt jest budowa 7 instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków publicznych i z tego będziemy mieli się setki watów mocy, aby pokryć zapotrzebowanie na wszystkie budynki użyteczności publicznej potrzebujemy w 1800 kW, więc powiem panu tak za rok będziemy mieli 13 energii na potrzeby źle budynków użyteczności publicznej Energi własne, ale czy państwo będą je magazynować w jakikolwiek sposób energię w sumie słoneczna czasami są dni, kiedy po prostu nie mnie nie ma światła słonecznego i fotowoltaika nie dostarcza energii co wtedy najlepszym magazynem energii jest sieć energetyczna, jakby państwo wiecie szczyt energetyczny jest zawsze wtedy, kiedy świeci słońce, czyli dzień, więc każda ilość energii produkowanej w instalacji fotowoltaicznych jest wykorzystana jest korzystna dla systemu energetycznego jest korzystna dla dystrybutora energii i o i o to, że nie będzie co strony jest to, iż nie ma żadnych obaw, bo skorzystamy gospodarz Jacek Ryński czy państwo liczą na zmiany w sprawie mam namyśli nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii po oraz ministerstwa energii znowu pracuje nad nowelizacją państwo liczą na to, że ma nowe takie zmiany, jakie to, by były, którego państwo pomogło szybciej zrealizować państwa celem my liczymy na to, że MF właśnie klastry energii będą o tym, głównym nurtem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, że Euronet właśnie rozwoju energetyki przejmą jednostki samorządu terytorialnego, bo to właśnie społeczności lokalne najlepiej wiedzą, jakiej energetyki potrzebują na IAA oczywiście po to, tworzymy też klaster, żeby brzmieć osiągnięcia plan społeczeństwa dla firm, ale także zdajemy sobie sprawę z tego, żeby osiągnąć poziom 0 energetyczne wprost cennych gruntów z energetyczną gdyńskich rad pracy przed nami chcemy, żeby ten nasz rozwój był przyspieszone dzięki właśnie wsparciu, które umożliwi umożliwiał te zmiany, ale jeszcze obecny, jakbym mam im do panów proste pytanie czy obecny układ, który proponuje się producentom energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii satysfakcjonujący dla państwa czy niebawem wejdzie w życie po zimie nie jesteśmy typowym typowym producentem energii elektrycznej jeśli chodzi o firmy, które w, których przedmiotem działania jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych to podstawowym interesem tych firm jest to, aby energia z nich była kupowana pogodzić tych cenach i żeby kontrakty na zakup tej energii były trwałe i wieloletnie chodzi po prostu obawę o bezpieczeństwo w biznesie, by poprzestał formułek Laska, a właściwie mamy to załatwione, bo będziemy mieli możliwość bilansowania energii i od tej energii i energii, którą kupimy od dystrybutora np. jakieś papiery energetycznej odejmujemy to energia, która w, którą myśmy sprzedali do sieci i płacimy jako klaster tylko te różnice i może się okazać też 0 i wtedy nie będą decydowały pieniądze tylko ilości megawatów 3 kg czworga godzin wielkość aktywów więc, więc w pewnym sensie dla nas już obecnie istniejący stan prawny jest zadowalający czy zdarzają się już na wizytę u panów ludzi z innych części kraju nie samorządowców, ale też być może biznesmenów, którzy chcą się dowiedzieć jak to państwo działa to co dopiero po tej rozmowy radiowej z kolejki do oglądania się stawią est to znaczy tak dla naj szerzej w świecie to bywa mówi burmistrz ani go bankowi czy jego tam kolekcję na wszystkich spotkaniach konwencjach mentor to wiem do gminy jeszcze nie przyjeżdżają, ale myślę, że lada dzień zaczną remont musimy kończyć naszą rozmowę, za którą bardzo państwu dziękuję Wiktor Lubieniecki przewodniczący rady nadzorczej Prusice PS energetyka odnawialna spółka wzięła się podziała się kierownik referatu inwestycji ochrony środowiska rolnictwa w urzędzie miasta gminy Prusice oraz pan Jacek Ryński firma Polski Solar Holding członek rady nadzorczej Prusice PS energetyka odnawialna członek rady nadzorczej spółki Olszyna PS energetyka odnawialna bardzo dziękuję za rozmowę w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA