REKLAMA

Nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych: co zyskuje pracownik, co firma?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-06-01 12:40
Czas trwania:
11:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy, a w raporcie gospodarczym teraz zmieniamy temat przyglądamy się tym zmianom, które wchodzą w życie od dziś właściwie od 1 czerwca 2011 roku, a ze mną studia mecenas Robert Stępień z kancelarii Raczkowski Paruch dzień dobry dzień dobry i mówią, że stanę na rozmowy o zmianach, które zaszły w kwestii zatrudniania pracowników tymczasowych chciałbym popatrzeć tak, jeżeli pan pozwoli dwutorowo, czyli coś zmienia dla samego zatrudnionego coś zmienia Rozwiń » dla przedsiębiorcy, który korzystała z pracowników w ramach zatrudnienia tymczasowego ze szmatek z perspektywy się od samego pracownika co zyskuje teraz pracownik podstawowa zmiana dotyczy okresu na jaki pracownik może być skierowany przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy dotychczas było tak, że agencja mogła skierować na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w kolejnych 36 miesiącach natomiast nie było ograniczania, przez który pracodawca ma dany pracodawca użytkownik, który z tej pracy korzystał mógł z niej korzystać nie było takiego takich ograniczeń co powodowało, że wystarczyło zmienić agencje pracy tymczasowej, która kierowała pracownika do pracy i pracowników przez kolejnych 18 miesięcy wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy mając nadal status pracownika tymczasowego po upływie takich 2 okresów 18 miesięcznych łącznie przez 6 miesięcy mógł wrócić do pierwszej agencji znów być przez nią skierowany do tego samego okresu aktywności koło zamyka, bo cały czas wystarczyło przywróci pracownika oraz, która stoi wszystko było bez opłat wniesionych dopłat jednak jej i tak się w praktyce dział natomiast w tej chwili, czyli od tak naprawdę od dzisiaj pracodawcy mogą korzystać z tego pracownika tymczasowego maksymalnie przez 18 miesięcy w po kolejnych 36 miesiącach w ramach umowy tymczasowej w ramach w ramach umowy to znaczy w ramach powierzenia tego pracownika przez agencję tak dalej umową w między pracodawcą, który z tej pracy korzysta z pracownikiem tymczasowym niema żadnej umowy tak umowa między agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem może to być umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna co teraz też wyraźnie zostało uregulowane ustawiano umieszczone jeszcze za chwilę jest do czego się to sprowadza sprowadzać do tego, że teraz mamy ograniczenie po 1 stronie, czyli agencja nie może skierować na uderzenie 18 miesięcy i po drugiej stronie, bo pracodawca nie może korzystać dłużej niż przez 18 miesięcy zatem po upływie tych 18 miesięcy powinien albo zatrudnić tego pracownika u siebie, ale że może sama firma już ta firma która, która z niego korzystała dotychczas, której on faktycznie świadczył pracę albo może zmienić tego pracownika na innego niż poprosić agencję o skierowanie innej osoby lub skorzystać z innych form zatrudnienia zewnętrznego, o czym też jeszcze jak jeszcze o wiarę w IT jest to zasadnicza zmiana tak zarówno z punktu widzenia pracownika jak z punktu widzenia przedsiębiorcy pracodawcy użytkownika, który z tej pracy tymczasowej korzysta jak rozumiem dla pracownika ma to być jej zasady zostanie wezwana na korzyść no bo skoro przez 1,5 roku pracowałam w celu, świadcząc usługi dla 1 firmy firma jest niezadowolona to powinny ją zatrudnić już o taki jest taki cel tej zmiany, jakby ma to on zmierza do tego, żeby dostosować charakter tej pracy tymczasowej rzeczywiście w taki sposób w jaki jaki ona powinna wyglądać, żeby była pracą tymczasową, a nie, a nie jakoś bardziej stałą od tego od tych okres 18 miesięczny jest 1 wyjątek dotyczy to pracowników, którzy są tych pracowników tymczasowych, którzy są kierowani do danego pracodawcy w zastępstwie pracownika nieobecnego w takim przypadku mogą być skierowani na okres 36 miesięcy przy czym po tych 36 miesiącach może być 36  000 przerwę, a więc dłużej niż normalnie to nam przez to mamy to 1 zasadniczą zwaną mówioną druga rzecz, która budziła chyba najwięcej kontrowersji w tej zmianie innych to jest kwestia kobiet, które zajdą wciąż obciąża w czasie, kiedy wykonują pracę tymczasową to się zmieniło z stosuję się przepis kodeksu pracy do takich kobiet, które wykonują pracę w charakterze pracownika tymczasowego, czyli mówimy o tych, które są skierowane do pracy na podstawie umowy o pracę łączącej jest agencją pracy tymczasowej nie dotyczy to umów cywilnoprawnych w i teraz, jeżeli okres łączny okres tego powierzenia tej pracy u danego pracodawcy użytkownika jest on wynosić co najmniej 2 miesiące i jakby koniec tego okresu przypada na czas już po trzecim miesiącu ciąży to taka umowa o pracę łącząca to kobieta z agencją pracy tymczasowej przedłuża się do dnia porodu, czyli mamy ten sam skutek, który w dotychczas był przy umowach na czas określony umowa na okres próbny powyżej 1 miesiąca w drzewach zamiast być interesu kobiety w ciąży no bo to organizują o to chodziło, żeby ta kobieta miała prawo do oceny świadczeń do urlopu macierzyńskiego i t d. tak do tego to zmierza, bo sytuacja tej kobiety jest podobna do OSD pracownika, który jest zatrudniony na czas określony czy na okres od normy, jeżeli ten czas powierzenia jej tej pracy w formie tej pracy tymczasowej jest dłuższy, czyli wynosi co najmniej 2 miesiące na to sytuacja jest jest porównywalna w to moment w drugą zasadniczą zmianę co jeszcze z punktu widzenia samego pracownika w tej i w tym, że stać się zmieniło, jeżeli chodzi o pracownikach to są te 2 najistotniejsze zmiany po mieście warto byłoby powiedzieć to większa ochrona, jeżeli chodzi o osoby kierowane do tej pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych znaczy dotychczas nie było wprost te wskazane nie było do końca jasne czy można te osoby kierować na podstawie umów cywilnoprawnych czy nie przepisy tego tak literalnie nie rozstrzygały można było interpretować taki sposób i tak też się interpretował i praktyka była taka rzeczywiście to osoby na podstawie umów cywilnoprawnych też były do takiej zasadzie łatania, bo to do tego się głównie z wesela i inne umowy o świadczeniu usług podobne do zleceń obecnie jest wyraźnie wskazane przepisy, a także agencja pracy tymczasowej może taką osobę na podstawie zatrudniona w swojej umowie cywilnoprawnej skierować do wykonywania właśnie tej pracy tymczasowej i do tej osoby stosują się te wszystkie limity czasowe dotyczące właśnie skierowanie to on do tej pracy tymczasowej, więc jest tak samo jak w przypadku pracownika oraz punkt widzenia pracownika mamy umówione to teraz chciałabym, żebyśmy spojrzeli sobie na drugą stronę, czyli na firmy, które korzystają z pracy mnie osób właśnie w ramach pracy tymczasowej, bo już jeszcze przepisy weszły w życie już były gotowe pomysły na jak obejść te przepisy, bo część przedsiębiorców obawia się, że projekt jest za sztywne SB za bardzo regulują reguluje rynek pracy i tak uda się znaleźć takie furtki, żeby skorzystać cały czas z pracy tymczasowej nawet tej samej osoby boją się tego, że są nowe przepisy, dlaczego więc co takiego jest w tych przepisach co powoduje, że firmy szukają rozwiązania rzekę obejście przepisu, zanim jeszcze wszedł w życie przede wszystkim ci przedsiębiorcy znajdą się w nowej sytuacji, bo dotychczas nie było tak naprawdę realnego ograniczenia na tego czasu, przez które mogli korzystać z pracowników tymczasowych tu wracam do tego, o czym powiedziałem, że można było wymieniać agencji korzystać przez okres dłuższy niż 18 miesięcy z tych pracowników tymczasowych teraz po upływie 18 miesięcy od dzisiaj ci przedsiębiorcy staną przed sytuacją, że nie będą dłużej mogli korzystać z pracy pracowników pracowników tymczasowych, z których korzystali dotąd w, więc albo będą musieli to osoby u siebie zatrudnić się to jest pierwsze rozwiązanie i spodziewam się, że wielu przedsiębiorców się na to zdecyduje, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dzisiaj mamy rynek pracownika tego pracownika jest coraz trudniej, więc już mam takie sygnały naszych klientów rzeczywiście decydują się na zatrudnianie osób, czyli wrażliwych ustawa ma będzie miał dobry skutek taki, jaki chciałam mieć do tego zmierzał do jak najbardziej natomiast obok tego oczywiście mamy jeszcze możliwe, że wezmą sobie innych pracowników tymczasowych, czyli zmienią brygadę pracowników, ale to, jakby zostawiam na boku, bo to jest oczywiste i takie rozwiązanie jest możliwe oraz oczywiście natomiast nie zawsze jest korzystna no bo wdrożenie nowych osób niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem natomiast co mogą jeszcze zrobić takie firmy do skorzystania z innych form zewnętrznego zatrudnienia, czyli jest zawrzeć np. innym podmiotem umowę o świadczeniu usług w ramach, której domowy w pracownicy będą pracownicy tam tego podmiotu będą wykonywać prace na ich rzecz w to nie jest praca tymczasowa to wymaga oczywiście po pierwsze o tym właściwego sformułowania tej umowy tak, aby rzeczywiście to był outsourcingu usług ani outsourcing pracowników, których jako taki nie jest dopuszczalny i druga rzecz że, aby w sposób właściwy wykonywać nadzór nad tymi pracownikami, a oni pozostają pracownikami podmiotu zewnętrznego w natomiast nie jest wykluczone, bo mówimy o tym jak obejść przepisy z tak się powszechnie przyjęło twierdzić, że to ma być obejście natomiast nie do końca to obejść jest pewna alternatywna forma, z której pracodawcy mogą skorzystać po przepisy nie wyklucza nie może wprost nie regulują to jednak nie wykluczają w praktyce ona funkcjonuje niezależnie przez nich, że przedsiębiorcy mogą chcieć z tego skorzystać choćby ze względu na koszty prac nowego się zatrudnić pracownika u siebie no to koszty pracy wzrostu rosną zgadza się to jest to jest podstawowy argument, dla którego mogą właśnie sieć korzystać z tego z tej formy takiej zewnętrznej cieszy bardziej tymczasowej może być też spowodowane tym, że nie potrzebują na stałe pracowników czasami w jest zapotrzebowanie większe po prostu w danym okresie należy to okresy są długie to w ciągu 36 miesięcy mogą przekroczyć 16 Nowak to mu zostało na minutę wystrzały i tak na podsumowanie poprosić pana o jedno czy 2 zdania opinii czy ta ustawa ona rzeczywiście ma szansę spełnić wszystkie swoje cele i sprawić, że praca tymczasowa rzeczywiście będzie pracą tymczasową nie takim przedłużeniem jest Tychy 1 tej formy dla osób które, jeżeli chodzi o samą pracę tymczasową na pewno jest jest o zmianach w dobrym kierunku w i jeżeli się pracodawcy decydują na zatrudnienie tych pracowników na stałe na potencjał zostanie osiągnięty myślę, że w wielu przypadkach tak nastąpi to zwracam uwagę na klauzule ograniczające takie zatrudnienie, które czasem są w umowach z agencjami czy jakieś obowiązki płacenia prowizji dla agencji takie postanowienia o przelanie wątpliwość co do ich skuteczności mogą być nieskuteczne i tutaj też uczulam, że można je kwestionować mecenas Robert Stępień w kancelarii Raczkowski Paruch bardzo dziękuję spotkanie dziękuję bardzo teraz kończymy raport gospodarczy do informacji Radia TOK FM zostały jeszcze prawie 4 minuty, a po nich popołudnie w raport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA