REKLAMA

Prof. Jerzy Osiatyński: "Nadchodzi czas odchodzenia od rygoru kryteriów fiskalnych na rzecz zwiększanie spójności społecznej"

Świat się chwieje
Data emisji:
2017-06-04 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa na świat się chwieje Grzegorz Sroczyński dziś naszym gościem jest prof. Jerzy Osiatyński ekonomista minister finansów w rządzie Hanny Suchockiej potem polityk Unii wolności obecnie członek rady polityki pieniężnej witam pana Jurka z rodziną w FSO ożyje zaczynamy od Wschodu takie rzeczy, które strasznie irytuje to znaczy zapraszam tutaj różnych ekonomistów i no zwami jest tak, że każdy ma swoje dane jak np. pytam o to czy płace w Polsce rosną zgodnie z Rozwiń » produktywnością, a po zdrowej gospodarce powinno być tak w miarę zdrowe, że rośnie produktywność no i za tym jakość podążają też płace z różnych danych Eurostatu część ekonomistów wysnuwa wniosek, że u nas był problem z tym, że te płace nie podążały za produktywnością, czyli produkowaliśmy dużo mniej, a płace rosły w mundurze wojny elita nadwyżka trafiała do tzw. kapitalistów prawda mogłaby też do kieszeni pracujących w ziemię z natomiast jak zapraszam Rzońcy oraz różnych liberalnych ekonomistów mówią wszystko z porządku i w ogóle wy macie głupie dane Balcerowicz też Tomowi wy macie głupie dane my mamy swoje dane, które mówią, że płace i produktywność w Polsce rosną tak samo jak dostaję już tak powiem kociokwik płot tego od tej różnicy, bo myślałem, że przynajmniej w kwestii danych wyjście z Aliora słyszałem to w poprzednią niedzielę w Niemczu poprzednio zwolnień, ale skarżą się w czasie 1 z prof. Mączyńska rozmawiali o tym, pana rozmów z panem Surmą no i co, gdzie pan jest w tej sprawie bywa chodzi o to, że ich Rzońca ruch ma rację i pani prof. Monti zachęca, ale nie ma tak im oraz gimnazjalnym zdanym tylko chodzi o to, że każdy z nich używa innych wskaźników którymi operuje jak mierzymy wydajność pracy to jest wielkość produkcji na 1 zatrudnionego na godziny pracy na dzień pracy czym to jest wliczone w jednostkach w cenach stałych tak jak mierzymy płacy to z reguły umów pana doktora urzędnicy czy wielu tych opracowaniach płac suma liczona dynamika płac jest liczona w Azji i w cenach bieżących to on tak, aby opłacało teraz stawka opłaty to są wielkości nieporównywalne, więc naprawdę czuwać będą to co pan psy i mierzy się w gruncie rzeczy, jeżeli pan chce używać tak jak to powinno być używa dla znalezienia odpowiedzi na pytanie czy ze strony płac, które są podstawową kategorią cenotwórczych jest nacisk taki, że one rosną szybciej niż wydajność pracy to pan musi jednych drugimi żyć w takich samych cenach czy rząd zamierza gruszki dziadkami porównuje mówiąc w skrócie tak on zmierzyć problem płace urosną w cenach bieżących tak jak płace nominalne, a w wydaniu śmierć nie w cenach bieżących w jego cenach stałych, więc po to, żeby to były rzeczy porównywalne to trzeba albo do wzrostu wydajności pracy dodać inflację i śmierć jedno i drugie w cenach bieżących rozum maluję lubię mierzyć z tym albo odjąć od walki z i dopiero wtedy, kiedy pan weźmie te 2 szeregi to wtedy widać czy zmienia się udział płac w produkcji dobrze, a i, a w takim razie, gdybyśmy to porównanie prawidłowo to kto ma rację czy płace rosły w Polsce dużo wolniej niż wydała 3 w Polsce rosły wolniej niż wydanych w różnych okresach rosły różnie rosły wolniej i z wielu statystyk dlatego myślę ani prof. Balcerowicz taniej pan profesor zachęcani będą po finale właśnie kwestionują w kółko kwestionuje nie oni kwestionują nie kwestionują tego, że jak się zmieniało udziały oni wydają się tak jak ich pamiętam publikację w głowie dzik wpadł przerażony tym tak to jednak on się trzyma mu, żeby zgodnie z tym że, żeby z udziału udziału płac w PKB PKB spada spada to mamy też dane te pokazują, że ta jest jednostkowe płacy, czyli koszty pracy na jednostkę produktów nierząd cenach stałych albo mierzone w cenach bieżących wtedy, kiedy do wydajności pracy się Doda inflacji inflacji to, że on jest także 1 z najniższych w euro, czyli godzinowy koszt upraw w Polsce są 1 z najniższych w ogóle w ramach kary, czyli uprawniony jest twierdzenie jak rozumiem, które w, którego ja się trzymał w swoich rozmaitych tekstach publicystycznych, które potem słyszy, że jestem nieukiem mi się nie znam od n p . Witka Gadomskiego uprawniona jest twierdzenie, że w Polsce płace rosły dużo wolniej niż wydajność pracy z tym dużo wolniej wolniej o zwolniono go natomiast są różne okresy dla takich trochę wolniej dron House bardzo rzadko zdarzało się okresy, kiedy w dorosłym prawie tak samo, a czy to boli, ale czy to źle dla gospodarki to jest w pytaniu o charakterze i doliczony VAT w charakterze krew mogło, że chodzi o to czy on przyjmuje, że gospodarkę kapitalistyczną pracuje przy pełnym wykorzystaniu aparatu wytwórczego czy też przeciwnie charakteryzuje się w niepełnym wykorzystaniem zarówno maszyn urządzeń jak i siły roboczej ta ekonomia w ramach, których obracają się pana bohaterowie opowiada o sile dolara neoliberalna tak jest na miano lidera w powiada, nawet jeżeli gospodarka w gospodarce zdarzają się kryzysy to w gruncie rzeczy mechanizm rynkowy prowadzi do pełnego wykorzystania dostosuje się ten mechanizm zarówno aparatu wytwórczego, jakie siły roboczej płatny seks nie należy z generalną, iż mogli przeszkadzać rynek to wszystko załatwić o wiele lepiej, ale to założenie został po raz pierwszy poddane wątpliwości w obliczu długotrwałych i jej czaszki prezesów klubów bitcoin kryzysy cel tym wielkim kryzysem 22192933, ale także przez ostatni kryzys i w gruncie rzeczy pytanie jest takie czy gospodarka czy mechanizm rynkowy jest w stanie zapewnić takiej pupy na wytwarzane przez siebie produkty, które jednocześnie jest w stanie zapewnić pełne zatrudnienie rok wcześniej polega na tym, że jedni chcą pełnego zatrudnienia, a inni pełnego zatrudnienia z, a podstawowa różnica polega na tym w jaki sposób to pełne zatrudnienie w obliczu osiągane w ekonomia głównego nurtu, a ekonomia neoklasyczna neoliberalną liberalne z jeżem Brazylia Marlon Dan powiada rynek jest w stanie po natomiast ekonomia, której początki w znaczone są góry nazwiskami Kryńska i Michała Kaleckiego powiada mniej jest gospodarka rynkowa w stanie zapewnić trwałego pełnego straty jeszcze, że bez udziału w akcji weź udział pań, ale jeszcze wyjaśnimy co to jest także to tzw. pełne zatrudnienie, bo to brzmi, jakby chodziło o to, żeby było zerowe bezrobocie nie pełne dat mniej znaczy, że zawsze jest w gospodarce jakich zatrudnienie frakcyjnych ludzie chcą zmieniać pracy, dlatego że w rysunku przeprowadzają się są niezadowoleni z warunków pracy z różnych powodów ludzie zmieniają pracę rąk także może być niedostosowanie związane z kwalifikacjami i kilku latach pracy w porównaniu z tym zawsze jak dobra gra bardzo dobrze i jest zawsze jakiś w części Tosię nazywało się bezrobocie w fikcyjnym dzisiaj często używa się tej kategorii hominidy naturalnej stopy bezrobocia, która jest tak kategorią dosyć niejasną, niemniej warto tutaj powstał bliżej wchodzić, ale w każdym razie problem jest taki czy ponad to bezrobocie w fikcyjnym mamy sytuację, w której mechanizm rynkowy jest tym nie jest w stanie zapewnić pełne zatrudnienie czy rzeczywiście ci, którzy nie pracują oni Brasil show tylko, dlatego że wybierają oni chcą być bez przerwy na urlopie prawda, a i im się nie chce pracować, gdy chce też przydane w stawkach opłat czy też to jest bezrobocie, które wynika z tego co oni byliby gotowi przyjąć pracy czy istniejących stawka proc tylko dla nich pracy nie i podstawowych załoga kwestiach w tym miejscu jest taka, jakie są kategorie łącznego popytu jest popyt konsumpcyjny, który wychodzi ze strony gospodarst w domowych i popyt inwestycyjny, który jest związany z tym, że firmy kupują nową halę budują i t d. i oczywiście, że one ci przedsiębiorcy po to jest bardzo trudna decyzja każda decyzja inwestycyjna to jest 1 zaangażowanie przede wszystkim własnego kapitału poniesienie ryzyka, że może stracić często także potrzeba zapożyczenia się, bo nie ma dostatecznie wiersz własnego kapitału, ale też i przedsiębiorcy masowo dzisiejszych warunkach i gospodarstwa domowe o oszczędzaniu i oszczędzanie jest ważną cechą świadczy o przezorności ludzi oszczędzamy na starość na wypadek choroby, dlatego że chcemy dokonać jakichś większych zakupów przy czym cieczy w domu czy mieszkania 3 samochodów teraz chodzi o to czy skłonność do oszczędzania, a mówiąc inaczej nasz zamierzone oszczędności są takie żonę w całości będą wchłaniane przez tych, którzy chcą pożyczyć tych oszczędności, żeby zainwestować w, czyli umownie czy to co my wpłacimy do banków w formie lokat następnie ten bank pożyczy przedsiębiorcom, którzy zechcą inwestować, czyli czy przedsiębiorca zgłasza się do banku, bo mają te pomysły inwestycyjne i ten popyt widzą, że mogliby zainwestować tak trochę to porównanie jest ryzykowne ja mógłbym pisze pan pozwoli za chwilę do niego wrócił, dlatego że na to, że za chwilę do niego wrócę z prawa podstawowa jest taka, że gros przedsiębiorcy część zysków i rusz udzielają to są mrożone zyski w postaci dywidendy i konsumują część z nich Szlendak, ale część część nie rozdzielają właśnie dla sfinansowania swoich inwestycji na ogół tak gotowość do inwestowania ze strony przedsiębiorców tych zysków, których nie rozdzieli bankowcom włożyć palec jest większa niż wielkość odłożonych zysków, więc oni pożyczają od sektora gospodarst w domowych za pośrednictwem naraz tak tutaj nie ma żadnego prawo takiego, który by mówiło, że Tosię musi wyrównać co więcej statystyki pokazują, że na ogół są, o ile my chcemy zachęcić naszych zamierzonych oszczędności są większe niż to co przedsiębiorcy chcą od nas pożyczy, czyli jeszcze wejdę panu słowo, bo cały czas mówimy o różnicy między ekonomistami n p . między panem, a Balcerowiczem nie rozumiem, że mówimy o tym, że nie jest prawdą, że jest taki mechanizm, że jeśli w sposób naturalny społeczeństwo będzie więcej oszczędzać więcej w tych bankach będziemy mieli bardziej przezorni, jeżeli włożymy do banków to te oszczędności zostaną przeznaczone na inwestycje, bo przedsiębiorcy się zgłoszą i zaczną inwestować, czyli umownie pan, mówi że nie ma mechanizmu, że zwiększanie oszczędności oznaczała zwiększanie również w mocy tych Maciek zagra gospodarka zacznie kręcić może być także oszczędności zwiększają nic z tego nie wynika tak go przez cały czas mówimy tutaj o inwestycjach w kapitał trwały firm z firm to oszczędności, które pan Jan czy ktokolwiek inny z naszych słuchaczy czy oszczędza mogą być lokowane w inne instrumenty dłużne prawda tutaj przez cały czas chodzi o pomoc równość pomiędzy czy braku równości pomiędzy wielkością oszczędności naszymi zamierzeniami dotyczącymi oszczędności, a zamierzeniami także części z nas jako przedsiębiorców oczywiście jeśli chodzi o inwestowała przy tym te decyzje inwestycyjne jak powiedziałem jest bardzo ryzykowne i trudna sprawa czy, jeśli więc zmniejsza się dziwić że z dane statystyczne tutaj nie ma żadnego prawa, których nie można powiedzieć, że tak musi być, ale dane statystyczne za bardzo długi okres pokazują, że to co jesteśmy gotowi zaoszczędzić z reguły jest więcej niż to co przedsiębiorcy są gotowi zainwestowała aż do, jeżeli jest to się nazywa w dni, kiedy ktoś z angielskiego Invest czy Sejm Wings Klatt to znaczy jest za duże oszczędności na inne na nadmiar oszczędności w stosunku do tego co przedsiębiorcy chcą zainwestować i to jest sytuacja dzisiejszego świata i nie tylko dzisiejszego także tego świata z lat trzydziestych i teraz jest ważna sytuacja kryzysowa powiedz tak w kryzysach tak zawsze, bo to jest także, jeżeli następują zmiany w strukturze podziału dochodu Narodowego wracamy teraz tutaj do pana pierwszego pytania od czego naprawdę zaczęliśmy, jeżeli następują zmiany w strukturze podziału w kierunku zmniejszenia udziału w niskich dochodów w tym dochodów z wpłat to co znaczy, że spada w tym, bo praca w torcie, którym jest PKP PKB spada udział płac Strada odruchowo tak jest Otóż to jest znowuż prawo, którego dzisiaj nikt nie kwestionuje, że oszczędza się tym więcej im większe są dochody mu swojego zmniejsza się tam część w tym ogólnym torcie, który się znacznie więcej konsumuje to w chwili, gdy zmiany w strukturze podziału, które występowały w ostatnich latach dodają do tej nadwyżki oszczędności w stosunku do zamierzeń inwestycyjnych jeszcze jeszcze raz, żebym był pewne, że to rozumiem chodzi o to, że jeżeli nie mówimy o tym, że płace spadają mówimy o tym, że rośnie tort i PKB wzrośnie natomiast w tym torcie ten kawałek, który jest przeznaczony na okładce jest coraz mniejsze zdaje się, że w Polsce w od lat dziewięćdziesiątych było 60 % PKB to był udział płac teraz jest około 40 %, jaki jest trochę więcej no ale nie mniej niż inni wskazują, iż w razie tendencja jest niewątpliwe ukaże się z nią i teraz tak ja rozumiem że, ponieważ jednak drugi w Chinach, a ponieważ płace napędzają gospodarkę w tym sensie, że nowa spłaca wpłacę wydajemy na to, żeby kupić pralkę telewizor, żeby kupić żywność tak dalej, jeżeli w tym Bochnia ta struktura tego tortu jest taka, że on jak ten kawałek, który rozkręca konsumpcji jest coraz mniejszy not ta konsumpcja wysiada tak to o to chodzi tu Hok przy czym to jest także gospodarkę napędzają także inwestycji na inwazję muszą być stąd, że ktoś ich kupować jest dzień wcześniej nie będzie robił inwestycji wtedy, kiedy ludzie nie kupują je gotowała w 2 po 1 z paradoksów polityki zaciskania w czasie kryzysu, która jest powszechnie rekomendowana przez ekonomię neoliberalną to jest go Grecja drogie dość żywo, jeżeli w niemal konsumentów to niema inwestycji oczywiście można, by ich proszę bardzo, ale na krótko to na krótką metę, ale ma długą metę w rezultacie tych dostosowań nastąpi pobudzenie gospodarki rozumowanie dosyć kłopotliwe może zostawmy, jeżeli czas pozwoli dostaw odłóżmy tę kwestię na dno mówi, więc jeżeli jest taka nierówność i ona na trwale się utrzymuje to wtedy w jaki sposób można zapewnić w miarę pełne zatrudnienie także nie było społecznych niepokojów, żeby pomnik, kiedy gospodarka kapitalistyczna lub w przynajmniej w w Europie to jest pewną częścią większej całości, która polega na tym, że chcemy mieć jednocześnie system demokracji demokracji parlamentarnej to i mechanizmu rynkowego jest musi być zapewniona jakaś spójność społeczną i teraz tam, jeżeli nie ma wbrew sobie na chwilę, że mamy do czynienia z gospodarką zamkniętą zapomnimy okupu od zagranicy prawda i o handlu zagranicznym tylko na chwilę lub lotu wtedy, jeżeli nie ma tego popytu, który wychodzi ze strony gospodarst w domowych z sektora prywatnego to wtedy musi przyjść pomaganie ze strony wydatków publicznych wydatków publicznych finansowanym z długu, bo jeżeli pan dobić finansowo przez zwiększenie podatków to pan z zmniejszy siłę nabywczą gospodarst w domowych o wielkość podatków po to, żeby to wy chrztu to tu pompki to nie panie prezesie pomiarów tak jest to nie jest ten mechanizm i teraz są w badaniach statystycznych, które pokazują do 2000 siódmego roku ja podam pewne statystyki od z lat siedemdziesiątych do 2000 siódmego roku, czyli sprzed kryzysu, czyli można godzić w sytuacji gospodarki tak normalnie rozwijającym się już nie zmieni nie nie tylko Lisowski nie tego złotego wieku prawda, że było utrzymywane prawie pełne zatrudnienie także, dlatego że były zachowane względnie stały udział płac i zysków PKB to w Niemczech w okresie między 719702 tysiące siódmym roku 31 dla tylko 6 × była nadwyżka budżetu pozostałe przypadki deficyty budżetowe przeciętna wielkość deficytu ponad 2 % PKB Wielkiej Brytanii 72  00717 nadwyżki w pozostałych przypadkach deficyty prawie 3 % przeciętny deficyt w okresie we Francji jest trochę krótszy okres 7827830 obserwacji ani razu nadwyżki nadwyżki przeciętny deficyt około 3 proc we włoszech 32 obserwacje ani razu, że to tu są okresy, gdzie występowały polityczne koalicje czy rząd o bardzo różnym ubarwieniu kałem i konserwatyści liberałowie nie mogą ile przez tak długie okresy w tym kraju występowali artyści będą niezwykle rozrzutni ministrowie finansów, który nie wiadomo ile będzie mógł bez żadnego ograniczenia hamowania wydawali lekcję wideo to pokazuje naprawdę, dlaczego te deficyty były konieczne były konieczne dlatego, żeby utrzymać spójność społeczną i za poziom zatrudnienia od jedno Tychy generował dostatecznie wysokie i płacy i zyski wydaje teraz powstaje czy to w dzisiejszych warunkach jest utrzymanie, ale właściwie jest temu winien pan lubi słuchaczom odpowiedź na wcześniejsze pytanie dotyczące banków tę to jest rzeczywiście takie pewne uproszczenie to co pan przedstawił je w ciągu właściwie wszyscy potocznie wierzę, ale można się oprzeć się w naszych oszczędności do banków albo do funduszy inwestycyjnych prawda już one dla nas dokonują alokacji tych naszych zasobów tacie alokacji takie rozsądne, że są z tych funduszy korzystają przedsiębiorcy zgłaszają się dostają na dobry procent kredyty te fundusze sprawdzają czy inwestycja ma sens prawda to prawda, ale został 11 funduszy inwestycyjnych ku, które głównie zajmują się kupowanie gminnych lub fundusz papierów dłużnych w bankach mówimy o finansowaniu naprawdę mówimy o finansowanie mikroprzedsiębiorst w on widzi jak banki funkcjonują jeśli chodzi o 12 Koszalin 7 Otóż naprawdę żadne Pański moje dzieci, jakkolwiek oszczędności nie są bankowi potrzebne do tego, żeby udzielić kredytu inwestycyjnego, jeżeli pan przyjdzie dzisiaj w Polsce do dowolnego banku czy gdziekolwiek na świecie z dobrym projektem inwestycji ci urzędnicy kredytowi obejrzą te papiery świetnie ten projekt finansowania nie wiem fabryki rowerów czy komputerów czy czegokolwiek kin jest absolutnie o płacach prawda, a więc tymi oknami czy jeszcze czymś innym drzwiami podłogami strzelił 60 koni, a problemu się tym bank bank odmówi kredytu po, jeżeli nie będzie miał dostatecznej płynności tą pozycją na rynku międzybankowym, bo jest tam pełną kasę to już niech nawet nie chodzi o to, że mamy nawet wtedy nikt, gdyby nie było to przecież wtedy zadaniem banku centralnego jest dostarczenie takich płyny do Chin, żeby nie to zapotrzebowanie na kredyty nie prowadziło do wzrostu stóp procentowych w USA krótkoterminowych stóp procentowych i wobec tego nie ma problemu używki i do dzisiaj właściwie nikt w tym głównym nurcie ludzi, którzy zajmują się bankami centralnymi innych nie ma wątpliwości co do tego, że pieniądz jest tworzony przez banki komercyjne pieje z gotówką w jest tworzony przez bank centralny, ale gotówka stanowi bardzo niewielki procent całości podaży pieniądza głównie pieniądze pieniądz jest tworzony przez zdarzy zapotrzebowanie na kredyt, ale to ma instrumenty w ten sposób, że pan spłaca kredyt no tak, ale to pan kwestionuje taką podstawowe założenie no n p . planu Morawieckiego prawda to znaczy, że musisz tam jest mowa o tym, żeby się, że muszą wzrosnąć nasze oszczędności, żeby było więcej do 25 % zdaje się teraz jest tam mniej do tego, by żyły, żeby rozruszać inwestycje po pierwsze, chcę powiedzieć, że tak to nie jest moja teza po to w jaki rzecz, żeby za banki komercyjne tworzą pieniądz jest wiedzą powszechnie znaną pandą pomoże znaleźć bilety na banku Anglii, by nie najadł większość banków centralnych i t d. my jeśli chodzi o ocenę planu czy pana premiera malware u Morawieckiego to zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim członkowie rady polityki pieniężnej nie zajmują się polityką jest w latach pozwolić na arenie szczególne chwile od tego pytania Ling i aleja realia boginię ja nie pytam teraz plan Morawieckiego kobieta ma to założenie, które funkcjonuje w mediach również, że to też neoliberałów obłowili, ale też nie tylko powtarzają że, żeby rozruszać gospodarkę to musiał skończyć naczelną muszą wzrosnąć oszczędności, żeby było na inwestycje pan mówi, że to mechanizm tak nie działo w, jeżeli tak, by było to dzisiaj w Polsce powinniśmy mieć zalew w Invest SA już mamy olbrzymią płynność, jeżeli rzeczywiście oszczędności miały być tym wąskim gardłem jeśli chodzi o finansowanie inwestycji to budżet taką płynność, jaką dziś ma sektor przedsiębiorst w w Polsce, ale nie tylko w Polsce w ogóle na świecie to bardzo wyraźnie pokazuje, że zaprzecza, że rozumowanie biegnie winną stronę, że przedsiębiorcy po to, żeby podejmować decyzje inwestycyjne muszą wiedzieć muszą mieć pewność, jakie będą możliwości zbytu, że będzie zbyt ich produkcję w przyszłości, jakie będą przyszłe ceny, jakie będą przyszłe płace koszty zmienne jak i jakie będą regulacje dotyczące opodatkowania oraz inne regulacje wchodzą podstawowe czynniki, jaki stopień wykorzystania aparatu wytwórczego ku długotrwałej czy to w ogóle Czyżyny to zaraz momencik warto, żeby było, żeby uprościć to jakiś stopień wykorzystania aparatu wytwórczego, czyli jeśli mała fabryka okien to, jeżeli ona pracuje na 90 % mocy to ja się zaczną dostawać może postępu postawił obok drugą, dlatego że już już prawie dochodzę do albumu uruchomi drugą zmianę albo uruchomi drugą zmianę zatrudnia więcej ludzi o trojga natomiast, jeżeli wykorzystuje ją na 50 % albo 60 % to po prostu nie inwestuje no bo widzę że, owszem, są wyłącznie koniec końcem to się opłaca co cię zarabiali tych ludzi jestem w stanie opłacić miedzy skalę już niema po co inwestować teraz oszczędności rozmiar biorą się stąd, bo rzeczywiście tak jak pan mówi to znaczy co polskie firmy nie wszystkie oczywiście, ale jak się policzy całość jedzona Kasza to znaczy to jest jakieś chyba 200 miliardów rocznie oszczędności ma no i te pieniądze nie są wydawane na inwestycje światowe firmy siedzą na Górze pieniędzy, które te największe giganty mają po prostu jakieś rzeczy to są po prostu suma, które są porównywalne z PKB Niewiem Polski tak dawno i też nie nie nie są w stanie tego inwestować i rozumiem, że nasze, że to ględzenie o oszczędnościach nieustanne, które pańscy koledzy uprawiają chodząc po różnych programach ekonomicznych jest trochę, jakby nie pasuje do dzisiejszej sytuacji on był w niewielkiej części jest prawdziwy mianowicie, jeżeli pan weźmie przedsiębiorstwa rodzinne przedsiębiorstwa mikro 3 osoby fizyczne, które próbują dopiero chcą rozpocząć działalność gospodarczą to one z reguły mają utrudniony dostęp do kredytu w kredytowaniu, bo nie mają nowej historii choroby mchu nie mają własnej historii w relacji z bankiem i dla części brakuje środków do tego, żeby te działalność rozpocznie się z tego punktu widzenia to wszystko to także jest zawarty z programu, gdy pana premiera Morawieckiego co dotyczy tej wręczać Kapital wspomagania tych najmniejszych ten, kto to jest oczywiście czasu na pewno słuszne działania działania BM od działania mówiły prawie wszystkiego od bardzo dawno, którą jej i pan premier Pawlak i wielu przed nimi po nim, ale tej podstawowej, choć tu nie brak oszczędności decyduje o słabej aktywności inwestycyjnej brak perspekty w i nawet wtedy, kiedy poziom wykorzystania aparatu wytwórczego jest nawet lepiej niż 90 % ocenia się w tej chwili w Polsce w Polskim sektorze przedsiębiorstw przeciętnie stopień wykorzystania aparatu wytwórczego 90 parę grono firm z udziałem ich ojcowie mogli wystawiać do fabryki a dlaczego nie stawia nowość, jeżeli to nie jest brak oszczędności to już wiem, że nie schowki w podstawowej ma 6 osób i średnich w dużych przedsiębiorstw i brak kosztem, więc to jest to tylko jeśli chodzi o tym, mechanizmem chlebem i ich rolę systemu bankowego w Tunezji jak pan widzi trochę bardziej złożona przeznaczona jest koniec także, o której nie ma, ale jest w Tatrach z nich, ale wiąże się z mitologii zdrowa trans misja jest, ale nie jest tak, że duży przedsiębiorca ma kłopot z kredytami istnienie jestem już nie mówiąc o tym, że, jeżeli ma kłopoty z Belgii w Polsce około połowy i finansowanie inwestycji pochodzi z zagranicy jest, nawet jeżeli tutaj są niedobre warunki i finansowania zaciągania kredytów i to dotyczy nie tylko czy spółek zagranicznych, które funkcjonują w Polsce inwestują w Polsce i powszechnych inwestują w Polsce, ale także krajowych przedsiębiorstw, ale to ja rozumiem panie profesorze przypomnę, że naszym gościem jest przez rząd Jerzy Osiatyński to ja rozumiem panie profesorze to główne mechanizmy, które powoduje, że ta struktura dzisiejszej gospodarki kuleje jest taki, że ten tak jak mówiliśmy, że w tym torcie ten udział płac jest mniejsza to jest to to główna w tym główne spowalniacze na w polu z tu nie występuje w warsztatach z tak i kraje, które naprawdę pełen tego najbardziej doświadczyły to są stany Zjednoczone i to jest wielka Brytania ten trend występuje także w wielu innych krajów, ale w Polska jest w nie nie na tym tle tym te zmiany nie są tak silne wydają się, że spadek z 60 do Tytan 60 par do 40 paru to jest jednak dużo są od lat dziewięćdziesiątych udziału płac PKB chodzi o to, żeby nie umiem dobrze powiedzieć w imieniu nie mamy chyba dostatecznie dobrych informacji na temat tego w jakim stopniu ta statystyka zależy także od zmian klasyfikacyjnych związany z czymś bardzo duży błąd osób fizycznych rejestruje się jako przedsiębiorcy i właściwie trudno jest po ich na swoim o płacy Tamizy bardzo wiele dziedzin problemy z nauczaniem w powiedz jak i byłoby, gdyby nie ja powiem, bo samozatrudnieniem nie jestem całkiem przekonany co do normy Niechciał przywiązywać zbyt dużej wagi do no tak, ale rozwiąże transpozycja też więcej ten trend także wpły w występu, więc to jest to kwota ta podstawowa relacja to, jakie są nasze zamierzone oszczędności w relacji do inwestycji albo robisz tak mu wyobraźmy sobie to w jaki jest mechanizm dostosowawczy, dla którego potrzebna jest ta interwencja państwa głowach sobie, że nie było tej interwencji państwa no to wtedy powiedzmy, że pan postanowił zaoszczędzić i nie poszedł pan do fryzjera lotów fryzjer nie zje obiad też przykład to realny restaurator nie rok nie pojedzie Nowaka drogi, ale jeżeli to jest powszechne występuje w całej gospodarce to jakiś czas jest mechanizm dostosowawczy nie jest tak, że jest brana wielkość produktu i następują przesunięcia między oszczędnościami na konsumpcję, ponieważ nie ma popytu na rowery, które pan w twarz albo samochody komputery cokolwiek innego albo fryzjera to wytwórcy tych produktów zmniejszą zatrudnienie w UB tygrys zmniejszą się pańskie dochody i okaże się, że pan już niemal ośle te zmiany struktury podziału one dokonują się przez to, że te pana zamierzona hymnów ich nie zrealizują one się zrealizują najpier w jako niesprzedane zapasy niechciane zapasy zmniejszenie zatrudnienia zmniejszenie dochodów i wobec tego zmniejszenia od czynności, jeżeli pańskie decyzje inwestycyjne są jakąś określoną stałą przez warunki pobytu stopień wykorzystania aparatu wytwórczego i t d . to tu o dostosowaniu oszczędności było ich rozmiarów pożądanych inwestycji następuje przez zmniejszenie rozmiarów produktu i zatrudni, czyli inaczej mówiąc mechanizm rynkowy pozostawiony sam sobie w pogłębia kryzys mechanizmu powiedziałbym raczej mechanizm pozostawiony sam sobie będzie generował tacy, bo dla cykle to cykl prawo odmówić oddało i tak i potem apotem baniek po nim nie ma ochoty zrób to niekoniecznie musi być bankach taka, ale będzie spadek wobec czego będzie poprawę stopnia wykorzystania aparatu cyfrowego wobec tego co będzie wpływało na decyzje inwestycyjne polskiego będzie wzrost zatrudnienia wzrost dochodów chodzi o to, że inwestycje są tym psem, który macha ogonem oszczędności na manię oszczędności machają machają Invest tak jak często są Andrzeja czy to jest przepraszam czy to jest to podstawowa różnica między takim ekonomiści ekonomistami jak bank, a takimi wykonawcami jak mec Leszek Balcerowicz z całą pewnością to jest 1 z głównych różnica w tym myśleniu znaczy u Moore presja na Balcerowicza to założenie jest takie, że mechanizm rynkowy i zapewnień w ciąży w niedostateczny popyt na, ale pamięć Chazan w i zapewnił, bo ten mechanizm i teraz musimy otworzyć gospodarkę to, bo tak wielu z nich obraz pracowali przez cały czas przy założeniu był zamknięty jest taki model stworzony w mu to teraz otwórzmy te gospodarki jest eksport jest są inne kraje dookoła i jeżeli następuje właśnie to zmniejszanie udziału do kraju z to położna czy IT jest to co w latach właściwie o pH S1 hard bywało tak dzieje się od lat 90 tych dochodów z początku lat dziewięćdziesiątych płac realnych w Niemczech w Stambule wałów, czyli oni musieli postawić na eksport to jednostkowe koszty pracy w tych przedsiębiorstwach malał, dlatego że cały czas był wzrost wydajności, a jak pozostają oto, by chcieli ich konkurencyjność na rynkach gusła i okazywało się po jakimś czasie w porównaniu z krajami, gdzie był wzrost wydajności pracy i ale jednocześnie wzrosła w czynie być zdrowszym oni tracili na konkurencyjną Chin Hiszpanii okazało się, że tam poco kupować hiszpańskie lodówki zamrażarki, jaki artykuły gospodarstwa domowego czy samochody stawały się droższy w tych samych pozostałych parametrach i Niemiec, bo Niemcy pilnowali tego, żeby te płace rosną rosną dużo wolniej niż wydajność to jest ten kanał, w których występuje w ostatnich latach, który także komisja Europejska ma właściwie prawie wszystkie te neoliberalne synka Hanki zalecała ją jako podstawę prowadzenia polityki gospodarczej jest poprawa konkurencyjności po roku, czyli o nią zajęcie płacy pilnujcie płac no z tym jest kilka kłopotów, dlatego że KE i rzeczywiście na przestrzeni tych kilkunastu lat konkurencyjności Niemiec w stosunku do konkurencyjności i mówi o o Grecji, gdzie tam były ekscesy jeśli chodzi o wzrost wydajności pracy o wzrost płac sprzedawcom, ale w stosunku do Hiszpanii w stosunku do Francji Francja straciła 8 punktów na konkurencyjności w stosunku do niej tamte kraje z debat 158 Chiny Dochnal to wygląda wszystko cudownie na alkohol to wygląda cudownie jak długo nie ma problemu poprawnie nie bierze się pod wagę problemu narastających deficytów na rachunku bieżącym bilansu płatniczego osoba może udzielić kredytu w rok 0203 . ale jeżeli te kraje mają trwały deficyt to próbki świetnie uczniowie dobrze, ale momencik, bo weszliśmy w jak w stosunki między krajami, ale też Niemcy, których konkurencyjność rośnie przez wiele lat rosła, bo płace no stoją w miejscu, więc konkurencyjność jest w Polsce zwiększa, więc ta lodówka niemiecka, która nie tylko z dobrej jakości, ale też zaczyna być tańsza niż hiszpańska się lepiej sprzedaje Noto, gdzie tutaj jest kłopot dla Niemiec on bowiem kłopot jest taki dobór jeszcze w czasach, kiedy ja byłem, gdy doradcą ds. gospodarczych pana prezydenta Komorowskiego i przyjechał na nie mieliśmy takie spotkanie z 1 z wiceprezesów Deutsche banku Pekao dali nam mówią, że ten problem z Grekami to naprawdę z tymi polegał na tym, że ci Grecy kupowali tt naszych wód wagę i BMW prawda mercedesy i brali w tym kredyty, bo nie kupowali je na kredyt od 2 w greckich bankach czy greckie banki i nie miały pieniędzy ktoś chciał ładne miasto chce byśmy je finansowali prawda no i teraz okazało się, że nie są mi mienie nie wypłacali prawda dlatego my mamy kłopoty, z którymi sobie poradzimy ja mu wtedy powiedział, czyja dobrze rozumiem, że analizie to jest główny problem testy w tym greckich banków jest chyba dobrze rozumiem, że naprawdę chodzi o to że, że ci Grecy nie tylko nie powinni ten zaciągać kredytów czy na kupno samochodu, ale po prostu nie powinni ich kupować tych ważnych samochody robiły co robi się odpowiednio większymi i bezrobocie w tych zakładach volkswagena BMW po ewidentnych mówi o Indianie w domu niestety muszę się ze mną zgodzić prawda, więc to nie jest ta, że to jest zupełnie błyska jechało się dziwić, bo ona prosi o VAT nie zapłacił mi w rachunku pierwszym roku w drugim roku, ale jeżeli to trwa kilkanaście lat tu można zadać pytanie czy nie bardziej opłacalne było zamiast byłoby zamiast pożyczać Grekom pieniądze nazywają Mercedes wydawać z deficytu prawdy, a jednak niewątpliwie po wypłacalności mógłby obligacji Bundesbanku i byłaby niewątpliwie znacznie lepsza niż te papiery, które zostały mu głosy tych niemieckich bankach komercyjnych, gdyby nie to, że to jest atak absolutnie sprzeczne z reguły my z pewną pewnymi dogmatami, które funkcjonują w niemieckiej gospodarce się jak powszechnie wiadomo kredyt i grzech po niemiecku mają ten sam termin Schulz prawda na nie rozumiem, ale partie odrębna sprawa, ale pani resort ziemia dobrze zrozumiał, czyli chodzi o to, że zamiast pożyczać Grekom pieniądze na swoje mercedesy Niemcy mogły prowadzić taką oto polityka, że pilnować popytu wewnętrznego bacznie opierać się tylko na eksporcie, bo oni jechali przez długie lata na eksporcie dzięki temu, że te towary ich, że nie rosły pensje, więc towar był konkurencyjny tylko mogli bardziej dopuścić pod podwyższania pensji na swoim rynku, a robotnicy z tych państw hitem to zamach na umorzenie mercedesa, ale te produkty nic więcej, by kupili i rozumiem, że gospodarka niemiecka byłaby bardziej zrównoważona to znaczy nie nie opiera się w tak dużym stopniu na eksporcie nie musi, aby pożyczać Grekom pieniędzy, żeby te towary kupowali i toby było bardziej zbilansowany atak mówili wtedy być może nieco nie były potrzebne tak deficyt budżetowy, żeby zrównoważyć przecież tu w okresie tzw. złotego wieku i gospodarki kapitalistycznej od początku lat pięćdziesiątych do połowy lat siedemdziesiątych jednak prawidłowy Ficy i prywatne niskie raty długu do PKB, więc oczywiście się, że z tytułów nie był potrzebny co więcej w ostatnich latach w gospodarce niemieckiej obserwujemy wzrost płac tak nawet minimalna ich 10 lat zdała ten wzrost PKB przecież chodzi o to, że w tamtych latach rzeczywiście były to olbrzymie nadwyżki radnym, że jego autorką rzędu 567 % duszą teraz też rzetelna debata nadwyżki są dużym, ale dynamika PKB była stosunkowo mizerny, a ty le Mans mamy jednak wyraźny wpły w tego przełożenia od opłat to do do wzrostu PKB panie profesorze, jaką w takim razie ktoś tak jak pan, czyli uczeń Kaleckiego wydawca jego książek Meyer ekonomista, który ma inne poglądy mieści bardzo często wypowiadają się w polskich mediach kompresor mężczyzn i kartograficzne staro staroświecki telefon, w którym ja marzę, bo ten nowoczesny w kółko coś, czego się do mnie chce klub ruchu, bo w dole rzeczywiście zapomniałem go wyłonić panie profesorze, jaka tak wyczerpany, bo zaraz będziemy kończyć, którą pan w skrócie powiedział, jaka w co robić podjęła to znaczy, jaka odpowiedź takie ekonomisty jak pan na zatkanie, którego od, którego doświadcza wie pan tu dziać coś zrobić, żeby ta polityka pełnego zatrudnienia co państwo ma robić, bo one nie mam dobrej odpowiedzi na własność to jest problem z Ole dojedzie pancerz jest problem to to jest problem, który wynika z tego, że ten kapitalizm, ale dzisiejszy dla to jest jednak zupełnie inny kapitalizm szkocka liga 33 lat siedemdziesiątych i tu nie chodzi tylko o to, że przy pełnych zatrudnienie przestało być przedmiotem zainteresowania państwo i te nastąpiły też niewątpliwie zmiany w strukturze podziału dochodu Narodowego i tutaj trzeba dbać o to, żeby jednak, żeby płacy rosły w takim samym tempie jak rosną zyski wytyczyć rośniemy PKB nastąpiła globalizacji w ramach w tym także globalizacji finansów publicznych i to jest tak, że dzisiaj jest bardzo niewiele krajów UE mogą sobie pozwolić na to czy prowadzi działania przeciw cyklicznej już nie mówiąc o trwałej polityce pełnego zatrudnienia bez uwzględnienia tego, jaka będzie reakcja światowych rynków, na których one są zadłużone, kiedy był kryzys z lat 20089 wielkość długu Wielkiej Brytanii do PKB deficytu była po by podobnie jak w Hiszpanii, ale rynki finansowe zaatakował w Hiszpanii, która była w obszarze euro i naprawdę spowodowały, że po wymusiły bandą drastyczną możliwościom, jakie jest oszczędzanie wyrzeczeń i nie zaatakował w wielkiej Brytanii, dlatego że wielka Brytania powiedziała w Syrcie naszych obligacji w strefie naszych funtów będziemy ich chętniej emitować tyle ile rynki potrzebują to samo dotyczyło Szwajcarii czy mieli swoją walutą nie jest to samo dotyczy Stanów zjednoczonych po, ale tak naprawdę albo też takich krajów jak Japonia, gdzie cały dług czy prawie cały dług jest finansowany przez Japończyków to bawi się do śladowe udział zewnętrznych źródeł finansowane rozwiąże pan prezes chce powiedzieć, że dzisiaj, jeżeli jakieś państwo pojedynczy zdecydowałby się stosować teoria anty cykliczne prowadzić politykę pełnego zatrudnienia jakoś bardziej niewinna zwiększać dług, żeby tak dalej, jakby ponad to co jest uznawane za dopuszczalne to po prostu natychmiast zostaje po głowie rządu jest takimi odsetkami i jak Grecja, czyli że właściwie nie można stosować polityki, którą pan proponuje pan powiedział tak przy to jest wniosek zbyt daleko idący dlatego, że jeżeli nie będzie się stosować tej puli to, w którym będziesz po co się powszechnie nazywa taką nową falą populizmu i ten termin nie bardzo się podoba oddalony jednak oddaje pewien wyraz frustracji bardzo wielu bardzo nielicznych grup społecznych tym co się dzieje i w stanach Zjednoczonych i w wielu krajach Europy ich, że go może zagrażać temu w powiązaniu z wartości demokratycznym ska wraz z kremem tak jest i gospodarki rynkowej i tytuł może wyznaczyć będziemy obserwowali zmian w w Kubusia wciągu najbliższych kilku lat od chodzenia od takiego bardzo rygorystycznego przestrzegania tych rygorów zaciskania kryteriów fiskalnych na razie 3 zwiększanie spójności społecznej ze stron w tym także pan jak niedawno w domu była bardzo smutna rozmowa, ale też nie mogę powiedzieć, że robi zupełnie oderwana od rzeczywistości czytam rozmowy Jacka Żakowskiego wpolityce już nie pamiętam nazwiska tych Górkach socjologa tak to co by na tym terenie będą to świetna rozmowa, w którym powiadano to te wielkie zmiany odbywały się albo przed rewolucją był przyzwoity prawda kryzys niż daje tytuł poczucie, że to jest prawdziwe niebezpieczne mówi żona naraz, a nawet może nas naprawić wymusić ach, panie profesorze bardzo dziękuję za przyjście myślę, że za jakiś czas jedno jeszcze raz spotkamy, bo to była bardzo ciekawa rozmowa z naszym gościem był pan prof. Jerzy Osiatyński audycję świat się chwieje przygotowali Grzegorz Sroczyński i Anna Piekutowska zapraszam państwa w kolejną niedzielę o godzinie dziewiątej, a teraz informacji Radia TOK FM po nich Dominika Wielowieyska i wybory w toku, a wcześniejsze jak bardzo dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA