REKLAMA

Wpływ smogu na iloraz inteligencji u dzieci.

U TOKtora
Data emisji:
2017-06-04 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska proszę państwa rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu kół dr ta audycja to druga część programu filmowi państwo usłyszeć wczoraj zarówno w ciele jak dzisiaj moim gościem jest pani prof. Ewa Kondracka mieszkające i pracująca w Krakowie dzień dobry dzień dobry pani dzień dobry państwu nasze nagranie ma miejsce w Krakowie w gabinecie medycznym gabinecie pani doktor, która jest kardiologiem i specjalistę chorób wewnętrznych w klinice choroby Rozwiń » wieńcowej i niewydolności serca w collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także pracuje w krakowskim szpitalu psy specjalistycznymi Jana Pawła drugiego nasze obie audycje są poświęcone wpływie wpływowi zanieczyszczeń na nasz organizm w dziale IT kwestia została już poruszona, ale chciałbym byśmy się troszkę zdobył uporządkowały poza tym nie wszyscy nas słuchali wczoraj na jej być może rozwinęli np. czyli w ogóle nie mówiłyśmy o dzieciach, ale inny chce jeszcze wrócić do kwestii wpływu na na wsi na to wszystko co wiąże się z naszym sercem na układ krwionośny to jest tak złe jeśli idzie poziom wiedzy do ludzi łatwo jest zrozumieć zaakceptować to się wydaje takie dosyć intuicyjne, że jeżeli wdychamy powietrze zanieczyszczone no to niszczy sobie płuca tam się coś dzieje ma problemy z oddychaniem natomiast ten wpły w na serce wydaje się być jakiś bardzo enigmatyczny najemca ma pani jeszcze raz powtórzyła, jaki jest mechanizmy tego, że zanieczyszczenia powietrza co znajdują się w naszym układzie krwionośnym zanieczyszczenia powietrza zespołu Belki z układu oddechowego przenikają do płuc i oczywiście częściowo ma również płuca są takim filtrem są zatrzymywane w płucach natomiast najdrobniejsze cząsteczki pyłu zawieszonego poniżej 2 ,5 µ m średnicy aerodynamicznej w płucach mogą wywoływać rodzaj takiego chemicznego stanu zapalnego angażuje to oczywiście cały układ immunologiczny i prowadzi do uwalniania różnego rodzaju substancji chemicznych substancji białkowych, które z płuc dostają się do układu krążenia i mogą wywołać układzie krążenia stan zapalny mało z tego są dowody naukowe, że to najgroźniejsze substancje chemiczne mogą również spółce dostawać się do układu krążenia, a stamtąd przenikać do innych narządów wewnętrznych już wywoływać proces zapalny w tych narządach wewnętrznych stąd ni pacjenci, którzy chorują innych, którzy są poddani zanieczyszczeń powietrza mają problem nie tylko z układem oddechowym, ale także mogą mieć inny problem z układem krążenia Stanów zapalnych ogólnoustrojowych powoduje, jakby opuszczanie się naczelny to nazywamy jest wzrost oporów naczyniowych to oczywiście pogarsza przebieg nadciśnienia tętniczego powoduje zwiększoną oporność na leki nadciśnieniowe to powoduje u pacjentów, którzy mają już jakąś chorobą układu np. chorobę wieńcową może prowadzić do nasilenia dolegliwości dławicowych, czyli bólów klatce piersiowej wykazano także inne także w biednej spraw, które jest w trakcie przygotowywania do druku w naszym szpitalu, że w okresie nasilonego zanieczyszczenia powietrza zwiększa się często zawałów mięśnia serca oczywiście na to wpływa cały szereg czynników wizową umieścili na zawał serca pracuje się całymi latami, ale wiemy, że stan zapalny blaszki miażdżycowej, który jest spowodowany zanieczyszczeniem powietrza również może spowodować inne zawał mięśnia serca tak jak skok ciśnienia czy infekcja nie układu oddechowego poza tym wykazano to zakład prasa niemiecka, którą teraz cytuję, że osoby, które mają predyspozycje do zaburzenia rytmu miały części wyładowania Cardiff Wertera defibrylatora, czyli takiego specjalnego rozrusznika, który wplątuje się osobą skrajnie chorym na serce, który ma zapobiec nagłej śmierci sercowej TIT Time Day plantacje NT wyładowania były częścią w okresie nasilenia zanieczyszczeń powietrza wiem, że koledzy w Warszawie 1, by w ubiegłym roku czy na początku tego roku, kiedy było takie nasilenie zanieczyszczeń powietrza wykazali w częstsze występowanie zaburzeń rytmu serca to było migotanie przedsionków w porównaniu do okresów, bo nie wiem wojskowymi inny wojskowej Akademii medycznej innym wojskowym Instytucie medycznym wykazano częstsze występowanie zaburzeń rytmu w okresie nasilenia zanieczyszczeń co są jeszcze ze strony układu krążenia pacjenci chorzy już na niewydolność serca oczywiście unikają wychodzenia na 1 na powietrze w okresie nasilenia zanieczyszczeń, dlatego że mają nasilenie duszności jak się zagraną przez co mówiliśmy o tym, o tym wczoraj, ponieważ wyszła książka, której pani jest współautorką wpły w zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, które zbiera wyniki badań zrobionych na całym świecie też przeczytałam, że wówczas wzrasta liczba udarów to może się łączyć z tym może być lataniem przedsionków znaczy są takie prace, które wykazały związek między zanieczyszczeniem powietrza udarami niedokrwiennymi Emu zbójnik potocznym, ale niedokrwienny mi oczywiście może się wiązać ze zwiększeniem liczby firm gola w przeciągu, które są częstą przyczyną udarów mózgu, ale także ten proces zapalny inne oznaczenia, które może powstać potwór zanieczyszczenia powietrza również jest badany na okoliczność zwiększenia częstość udarów niedokrwiennych tym problemie w samych naczyniach nie tylko jako źródła zatoru owego drugiego tylko zapaleniami zapalenia chemicznego naczyń inny, bo to są takie głównego o wyższą śmiertelność w obronie powiedział ma wpływ śmiertelność związek między zanieczyszczeniem powietrza śmiertelnością znany jest już od lat pięćdziesiątych od czasu wielkiego smogu londyńskiego, kiedy Ernst album olbrzymie ilości osób zmarło z powodu powikłań krążeniowo oddechowych generalnie przy przewlekłym narażeniu na zanieczyszczenie powietrza wykazano, że zwiększa śmiertelność z przyczyn krążenie owych przyczyn oddechowych około 20 %, ale także śmiertelność ogólna, czyli wszystkich przyczyn 20 % tak średnio wyliczyliśmy że, że zanieczyszczenie powietrza skraca życie średnio kilka lat to jeśli idzie o kwestie w ogóle wpływu na nos w życie, jeżeli żyjemy krócej niż takie takie są też wyliczenia pani mówi o kilka lat wyliczenia są pewnie dla różnych krajów czy można powiedzieć, że tutaj też, by przodujemy w związku z tym czysta dno czy myśmy próbowali zrobić się innym dla Polski, że kilka lat oczywiście nie uwzględnia wszech chorób i to Tobacco przeciętnego mieszkańca, który założyliśmy, że nie choruje na na żadne choroby to jest kilka lat natomiast, jeżeli weźmiemy przedwczesną śmierć pacjentów z niewydolnością serca czy z chorobami układu krążenia na co ta liczba nie będzie znacznie większa ryba swoje państwo odsyłam do pierwszej części naszej rozmowy, którą znajdziecie państwo spotka strach, dlatego że nie chce byśmy to po prostu powtarzały co było powiedziane, ale podkreślmy jeszcze te 2 sprawy, zanim przejdziemy do kwestii wpływu na nasz układ scalony urologiczne kwestie neurologiczne kwestie w kilku zdaniach kwestie onkologiczna jej kwestie Boenisch mówiła o wpływie na układ oddechowy, ale jeszcze raz kwestia innych chorób, jakie choroby taki stan chorobowy jakich chorób powiększa za nas zanieczyszczenie, a także ma wpły w na ich powstanie na pewno są alergie szczególnie w województwie małopolskim Anny i jest to widoczne, że w okresie jesienno-zimowym przybywa pacjentów w poradniach alergologicznych potem oczywiście najlepiej, gdy wypowiadali się alergolodzy nie oni będą oni oni mają tych pacjentów oni leczą oni diagnozują i to jest ciekawe, dlatego że najwięcej alergenów właściwie jest wlecze prawda, kiedy jest dużo pyłków Veno tymczasem okazuje się, że po pierwsze, najwięcej dzieci alergicznych i dorosłych Lenny jej jest w mieście tam gdzie, ale alergenów jest nieco mniej potencjalnie Enei właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy jest mniej pyłków natomiast zwiększa się liczba pacjentów poradni alergologicznych to może to być tylko jej 1 z przyczyn w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza modyfikuje odpowiedź układu immunologicznego na alergeny, jeżeli są wyobraźmy taki zwykły piłek trawy, który dla kogoś jest mniej mu nogę netto po przyłączeniu opłaceniu się takim pyłem zawieszonym zmienia swoją uzupełnia właściwości fizykochemiczne i dla kogoś, kto dla kogo nigdy nie był alergeny staje się alergenem, a dla osób, które uczulał może być silniejszym alergenem to jest oczywiście tylko 1 z mechanizmów, bo to jest angażowanie inne tysiące komórek i przeciwciał, które uczestniczą w reakcjach alergicznych, ale to już myślę, że wypowiedź pewnie się wypowiada się neurolodzy na ten temat inne mniej jest też istotne, że w Małopolsce jest więcej alergii niższy winnych obszarach Polski i to zostało np. wykazany w Polskim badaniu badaniu wraca królestwo za chwilkę wrócić do naszego programu, a naszym gościem jest pani prof. Ewa Kondracka kardiolog specjalista chorób wewnętrznych i struktura wracamy proszę państwa do naszej rozmowy z moim gościem jest pani prof. Ewa Kondracka rozmawiamy w Krakowie w gabinecie lekarskim pani profesor, który jest kardiologiem i specjalistę chorób wewnętrznych rozmawiamy o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie przypominam, że jest to druga część naszej rozmowy, a pierwszą znajdziecie państwo w Spodkach strach jest od była wczoraj w sobotę pani dr Ewy porozmawiajmy o dzieciach, ponieważ ja już dobrych kilka lat temu, zanim sprawa smogu prawda stała się taka, że wszyscy oni zaczęli mówić słyszałam o panu prof. Jędrychowski i o jego badaniach dotyczących kobiet w ciąży i dzieci tam prof. Jędrychowski poświęcił sporą część swego życia na badanie tego problemu mianowicie m. in. badały kobiety wciąż żywimy piją mniej im ich narażenie na zanieczyszczenie powietrza z w okresie ciąży i wykazał, że u kobiet w ciąży, które miały to narażenie przez cały okres ciąży w porównaniu do kobiet, które mieszkały na terenach bardziej czystych i dzieci pierwsze części rodziły się z mniejszą masą urodzeniową części też dochodziło do porodów przedwczesnych miały po urodzeniu niższy iloraz inteligencji miały częstsze infekcje, czyli miały, jakby słabszy układ immunologiczny potem częściej zapadały na alergię, a jest wreszcie uczęszczać dzieci częściej obserwowano również niektóre inne schorzenia nowotworowe, czyli cały szereg zaburzeń ze strony układu odpornościowego gorsze wyniki w szkole nadpobudliwość i 1 te wyniki, które uzyskał były wynikami znamiennie statystycznymi i uwzględniał w swoich badaniach również inne przyczyny, które mogły to powodować także te wyniki jego są najbardziej znane rodową przyprowadzą tu w Krakowie, ale mamy także wyniki w Europie w stanach Zjednoczonych i innych osób, które zajmowały się tym tematem i te badania są powtarzalne uzyskano podobne wyniki właśnie w obszarach, które są zanieczyszczona proszę pamiętać, że niektóre z tych krajów poziom zanieczyszczenia był znacznie niższe niż w naszym do tej u nas w Małopolsce, ale bez takiej wiadomości które, gdy docierają w usługach do kobiety, które wciąż, która ma małe dziecko mu bardzo deprymujące prawda, bo różne rzeczy był możemy zmienić dać tym trybie życia i t d . od oddychać musimy prawda nie uciekniemy od tego nigdzie nagle nie kupimy sobie, choćbyśmy mieli pieniądze lepszego powietrza w butelce i zaczniemy stąd jej brać je spotkam się z takimi sytuacjami osoby wyjechały z Krakowa być może były takie sytuacje, gdzie lekarz zalecił, żeby zupełnie zmienić miejsce zamieszkania zetknęła się pani z notatek pytanie, gdzie uciekać, bo my tak naprawdę nie mamy gdzie uciekać na podobny na wysokości powyżej 1400 m ponad poziomem morza jest mniej zanieczyszczeń albo jest inaczej jeśli chodzi o pył zawieszony przynajmniej natomiast tak naprawdę nie bardzo zbliżył się zboczy cały szereg tzw. miejscowości uzdrowiskowych, które są w Polsce w okresie jesienno-zimowym również są zanieczyszczonej nawet nie wiem czy nie gorzej niż duże miasta tak przynajmniej wskazują pomiary w tych miejscowościach więc, więc tutaj u nas w Polsce po prostu nie ma, ale nie ma gdzie uciekać, ale jedno z tych substancji szkodliwych, którą wdychamy w w Krakowie, którego w, którego przekroczenia są wielokrotne 7 ośmiokrotny średnie stężenia rozstępy są węglowodory aromatyczne Alfa benzo, a piren Wojtek kiedyś przeliczyliśmy, że kobieta w ciąży przez cały okres ciąży to spacerując po Krakowie to wdycha tyle alfabet z terenu ale jakbym wypadała co najmniej siedem-osiem papierosów dziennie tak niepalących oczywiście, a z kolei mieszkaniec Krakowa, który w, którym mieszka to, jeżeli przez cały rok chodzi wzdycha w powiecie krakowskim to tak jakby wypalał kilka tysięcy papierosów mierzy 4 godzin dziennie myśmy to przeliczanie znajdą się spaceru także no i jest to często jest to duży problem, ale potem skutki tego odbijają się na naszych dzieciach już w okresie szkolnym dzieci nadal narażone są na zanieczyszczenie powietrza partii i w związku z tym częściej chorują na infekcje w Małopolsce chorobowość szpitalna u dzieci, czyli taki stan, w którym dzieci my zapadają na na schorzenia wymagające hospitalizacji i dotycząca układ oddechowy i chorób układu oddechowego inne choroby układu immunologicznego jest większa niż w innych województwach na terenie Polski i toteż warto podkreślić, pomimo że mamy tutaj ośrodki uniwersyteckie i krótko mówiąc wydawałoby się, że poziom medycyny jest na przyzwoitym poziomie jak widać to nie mniej nie do końca 2 wpływa na na chorobowe już szpitalom co prawda Małopolanie nie żyją krócej niż inni mieszkańcy Polski, ale i w no bo są Małopolska jest wiodącym z województwem jeśli chodzi o inne niż chorobowe szpitalną z kolei z powodu chorób układu krążenia, ale także i oddychania czy te badania prof. Dmowskiego co jakiś sposób kontynuowany tu albo w innych ośrodkach w ogóle w Polsce WB wpływ zanieczyszczeń w inne także może aspekty zdrowia dzieci znaczy takie takie badania czy jestem lekarzem osób dorosłych, ale nie wiadomo ciągle pojawiają się publikacje w tym także w Krakowie na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci myślę, że był to najszerszą wiedzę będą mieli alergolodzy, którzy mężem i leczą dzieci chore na alergie ANN, ale także pediatrzy i pediatrzy są z pewnością ma podkreślą również inni zgodzą się ze mną w tym temacie, że tak jest takie badania są prowadzone myślę, że nie tylko na terenie Krakowa, ale także w innych miejscowościach wiem, że koledzy ze Śląska prowadzą takie badania z Warszawy po będzie za tydzień miał dr Piotr Dąbrowiecki mamy rozmawiać właśnie astmy alergii tego, o co zapyta zresztą z zobaczyłam tutaj w książce, której mówi jego nazwisko podpisany pod badaniami czy jeszcze coś jeszcze coś chcemy dopowiedzieć chce, by dowiedzieć odnośnie dzieci czy u dzieci ciągną się infekcje to jest oczywiście problem złożony, dlaczego tak jest ta jest też kwestia predyspozycji do pewnego typu im infekcji wirusowych, które teraz mają taki charakter siecią no ale jeżeli tak już mówiłam poprzednio na infekcję wirusową nakłada się chemiczne zapalenie wyraźnie nie no to infekcja się po prostu jak to mówi się brzydko kiszoną dzieci chorują dłużej układ immunologiczny jest wystawiony cały czas na próby i angażuje się pewnie to co trzeba to znaczy zamiast zwalczać infekcje krótko i sprawnie to angażuje się dodatkowo w zwalczanie inne, jakby stanu zapalnego wywołanego chemicznym podrażnieniem układu oddechowego nocą co nie sprzyja leczeniu infekcji to jak zły wyczerpanie z 1 strony u jednych dzieci układu immunologicznego powoduje, że one mają gorszą odporność i częściej zapadają na ponowną na ponowne infekcję, dlaczego no, bo znowu spóźnienie chemiczne drażni śluzówki będzie powodował łatwiejszą penetrację drobnoustrojów dzieci też, o ile jest mi wiadomo jeszcze coś pamięta może ze studiów, ale nie mają w pełni wykształconego tak układu oddechowego on po prostu mają krótkie drogi oddechowe, bo są w okresie wzrostu tak samo produkują często Miss bezprawnie śluz, które ma to działanie takie ochronne przed infekcjami, więc ze mnie przynajmniej częściowo ten też są bardziej z tego powodu inni nie w pełni wykształcony układ immunologiczny, który może bronić się przed zakażeniami w związku z tym są bardziej podatne na na infekcje, a właściwie jedyne co mogą zrobić rodzice to wtedy, gdy jest ogłaszany, ale na alarm, gdy w okresie siedzą poziomy nie wypuszczać dzieci z domu w nocy z PK decyzja nie otwierać okien i dzieci z domu nie wypuszczać nasadzeń tak nie można też, że jednolita czasami się dzieje prawda, że są mu ogłoszony alarm smogowy tak się dzieje, ale co można jeszcze robić no filtry powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, bo warto wiedzieć w pomieszczeniach zamkniętych, ale oczywiście jest znacznie lepiej niż na zewnątrz, ale stężenie substancji szkodliwych również często przekracza dopuszczalne normy można kupować filtry, które oczyszczać powietrze oczywiście one są na określoną powierzchnię doń to nie jest także 13 wystarczy nam na cały dom to są oczyszczacze, które mają filtry HP wi-fi filtry węglowe które, która zatrzymują zanieczyszczenia poza tym przed poszukiwaniem budzi wodą zwykłą po przyjściu z zewnątrz też częściowo usuwa zanieczyszczenia mórz czy gardła przy pukanie szklanką wody np. troszkę usuwa te największe cząstki prosty sposób groźnie Powiśle zobaczymy tam pomosty no tak no z tym mam wiedzę o maskach to jest cały osobny temat teraz wiele osób zarobiło na tym sporo pieniędzy rano trzeba wiedzieć, jaką maskę kupić pierwsze maska musi być szczelna, dlatego że nie jest szczelna to te zanieczyszczenia przenikają pamiętajmy też, że zanieczyszczenia wnikają przez spojówki oczu te najdrobniejsze maska musi mieć filtr epa inni i filtr węglowy taka czy ich odpowiedniki, aby zatrzymywała nie tylko był zawieszony, ale również substancje takie gazowe jak np. spaliny pytanie, kto może nosić maskę maskę nie mogą nosić maleńkie dzieci najmniejsze niemowlaki dlatego żona po prostu nie umieją oddychać przez usta, a oddychanie w masce wymusza oddychanie przez ustawę z niemowlakiem moglibyśmy zabić taką maską tom to jest odpowiednia dla dzieci, które są już troszeczkę starszy inny no i pytanie, kto jeszcze nie nie może nosić osoby na skrajną postać choroby obturacyjnej płuc niewydolności serca, dlatego że oddychanie w masce powoduje pewien wysiłek oddechowy, a takie osoby mają stałą duszność, więc byłoby im ciężko oddychać masę proszę państwa za chwilkę wracamy do naszej rozmowy i struktura Weissa trzecia część naszego programu przypomina, że to jest cały program składa się z 2 audycji pierwsza była wczoraj o godzinie szesnastej nie gości pani prof. Ewa Kondracka jesteśmy w Krakowie w gabinecie lekarskim i stąd być może troszeczkę inny dźwięk niż zazwyczaj w tym pani doktor chyba stosunkowo najmniej wiadomo, jaki jest wpły w zanieczyszczeń powietrza na centralny układ nerwowy no tak, ale badania na szczęście postępują i w i wiemy, że zanieczyszczenie powietrza również może potencjalnie wpływać w ostatnich latach zwraca się uwagę na zwiększone występowanie chorób takich degenerację mózgu zaraz wyjaśnię, o co chodzi krótko mówiąc to są choroby, które prowadzą do szybszego starzenia się mózgu, czyli głosu, gdy 506070 letnich mózg starzeje się na to Leszek Pisz Ełk części z nich dochodzi do nasilenia zaburzeń pamięci zaburzenia orientacji takie, które częściej spotyka się już posłów bardzo zaawansowanym wieku w oczy wydaje się, że rzezie, że jest to bardziej fizjologiczne inny podejrzewa się także udział zanieczyszczenia powietrza w rozwoju choroby Alzheimera wywoływaniu depresji Anny prób samobójczych, ale w dni to jest temat, który wymaga jeszcze badań takie prace pojawił się na świecie jest ich jest ich trochę, ale myślę, że to jest jeszcze temat, który powinien być dość dokładnie zwabione, dlatego że są to schorzenia tak jak nowotwory czy choroby układu krążenia schorzenia wielu czynnikom owe na pewno substancje chemiczne przez wywoływanie stanu zapalnego mogą się potencjalnie ne do tych schorzeń przyczyniać w ostatnich latach także radny zwraca się uwagę na występowanie takich rejon mózgu czyli, czyli gminę kankan Milejowa normalnie występują w mózgu, ale zwiększenia ilości tkanki krajowej ze zmianami zwyrodnieniowymi tego lepiej no to jest potencjalnej czynnik ryzyka nie tylko chorób degeneracyjnych mózgu, ale także również potencjalny czynnik występowania chętny może sprzyjać występowaniu nowotworów, ale ten temat nie został jeszcze do końca zagłębiony myślę, że to jest temat badań w następnych latach, które cały czas się toczą się choroby degeneracyjne mózgu i najbardziej reagujemy na słowo choroba Alzheimera prawda problem olbrzymiego, że społeczeństwo się starzeje kwestia opieki nad tymi osobami tak dalej myślę, że w wielu laboratoriach trwają badania w wielu miejscach co jest przyczyną od czasu choroby Alzheimera od czasu do czasu coś się pojawia prawda, ale za miękkie takie czasem efemerydy tak naprawdę, gdyby wynaleziono prawda skuteczne lekarstwo w na chorobę Alzheimera NATO byłoby coś co byłoby bardzo ważna dla ludzi dla innych jeśli coś dzieje jeśli o inne choroby degeneracyjne tak to jest pewien rozumiem znak zapytania prawda rynek traktuje znak zapytania te schorzenia wkłada się do 1 worka ono oczywiście specjaliści, którzy nimi zajmują potrafią jest ich zróżnicować, ale tak naprawdę wszystkie prowadzą do olbrzymiego inwalidztwa i tak naprawdę nie ma się, kto tymi osobami zajmować to są olbrzymie koszty dla państwa i olbrzymie koszty dla rodzin, które mają taką osobę, dlatego że taka osoba bardzo często wymaga całodobowej dla całodobowego nadzoru innych osób, a w warunkach naszego kraju Anne no i nasze możliwości przede wszystkim finansowych jest to proste do zorganizowania, bo tak jak mówię to osoby zupełnie tracą znalazł ich zdolności poznawcze potrafią zgubić się we własnym domu nie mam takich pacjentów którzy, którzy potrafią wyjść z domu np. niemoc trafić do domu niestety muszą być objęte opieką nadzorem całodobowym wiadomo co robić jeśli idzie o cel, którym jest zmniejszenie zanieczyszczeń prawda o tym w pod wpływem i działań alarmów smogowych w końcu zajęli się decydenci i miejmy nadzieję, że coś zmieni presji jakości węgla jakości pieców tutaj małopolskie przoduje prawda jeśli działo regulowania w prawny natomiast z punktu widzenia co w dal w filii tej w tym momencie może zrobić człowiek nota jesteśmy bombardowani informacjami to już wracam do tego co powiedziałam o przy dzieciach my jesteśmy mówię naprawdę bezradni wyjść musimy na zewnątrz nie możemy przecież w głowie się masowo zostać w do naszych domach i takie mam do pani pytanie zetknęła się pani kiedyś takim przypadkiem, gdy pani lub inny lekarz po prostu powiedział takiej osobie, mimo że pani, mówi że trudno gdzieś uciec jednak na Wybrzeżu zanieczyszczenia są mniejsze, gdy spojrzy na tę mapę Europy, gdzie kolor zielony żółty czerwony to widać, gdzie jednak można, by z Krakowa widać z tego radować nie wiem kogoś, kto jest składnikiem Lary dla kogoś, kto cierpi na blachę na POChP proch się wyjechać z Krakowa czy wszędzie to na nawet można wykorzystać różnice poziomów wszędzie we wszystkich miejscowościach, gdzie są Kotliny brata, czyli naturalne warunki geograficzne, które sprzyja z Chile sprzyjają zaleganiu zanieczyszczeń oto ich należy unikać na Wybrzeżu akurat wieje wiatr w mieście Krakowie i okolicy jest mało wiatrów, więc nawet, jeżeli wiemy, że uderzymy w niecce to jeszcze jest mało wiatru, więc należy wybierać miejscowości można zażartować wieczne najwyższy w największej wysokości albo na Wybrzeżu, gdzie te wiatry są silne na pewno troszeczkę zanieczyszcza przed zanieczyszczeniami chroni nas przebywanie w lesie, dlatego że lasy zatrzymują odrobinę zanieczyszczenia oczywiście to też wypadałoby, żeby ten las był oczyszczany, czyli po prostu tej igły oczywiście były spółki walne wodą, ponieważ możliwości zatrzymywania zanieczyszczeń roślina też w pewnym momencie się wyczerpują, ale los na pewno zanieczyszczeń do zanieczyszczenia czy zieleń w ogóle troszeczkę zatrzymuje za tak właśnie słowo zieleń drodze straciliśmy ostatnio w Polsce wszyscy chodzimy po Krakowie to możemy się cieszyć codziennie chociażby Planty mato znaczenie tak duże drzewa chociażby, które teraz tutaj widzimy przez okna jest też na ulicy Wenecja inne piękne drzewa mają znaczenie jeśli idzie o jakość powietrza drzewa mają znaczenie oczywiście w ogóle wszystkie zielone rośliny mają znaczenie i też zachęcam do hodowania w domu one co prawda mają 1 wadę też zielone rośliny, bo trzeba je podlewać jak to się z bardzo roztrzepany i zajęcy i zapomni troje usłyszeli nie będzie miało inne korzyści poza tym rośliny trzeba myć, dlatego że ona po pewnym czasie notatek kosmyki ich po prostu są tak załadowane pyłem zawieszonym zielone przestaną spełniać funkcję ochronną inny mówiąc, gdy żartobliwie mogę powiedzieć z 1 strony rośliny są potrzebnej np. niektóre miasta w Europie takie jak Berlin nieprzerwanie bierze w Berlinie z miastem, które ma najwięcej dzieci w Europie te drzewa są stale sadzone oczywiście wiele lat trzeba, aby takie drzewo urosły spełniało swoją funkcję skłania się dla wszystkich, którzy je wycinają, ponieważ wiem, że się sadzi nowe drzewa, ale nie mogę urosną minie wiele lat natomiast drzewa też paradoksalnie utrudniają podobnie jak nasze Bud budynki i liczne liczna gęsto zabudowa architektoniczna wpływają na ten numer na szczelność kanałów powietrznych prawda które, które powinny być drożne, aby można było mnie, aby te wiatry mogły przewijać się te zanieczyszczenia dna, niemniej jednak drzewa zatrzymują w przeciwieństwie do budynku wiele zanieczyszczeń także powinny być sadzone tak naprawdę nie mamy, dokąd uciec my możemy przestać palić papierosy, które wpływają zdecydowanie destrukcyjnie na nasze zdrowie możemy ograniczyć picie alkoholu możemy zwiększać aktywność fizyczną, ale nie mamy gdzie uciec przed zanieczyszczeniem powietrza, dlatego że musielibyśmy wyjechać albo opuścić Polskę i wyjechać do kraju, który jest nieco mniej zanieczyszczony dziennie albo po prostu gdzieś przebywać na odludziu, gdzie z dala od osiedli i zwiększonej emisji zanieczyszczeń to nie jest takie łatwe ciekawa jestem przy rodzi się z takiej synergii wzajemnego wpływu zwiększenia złego wpływu na nasz organizm palenie papierosów plus zanieczyszczenie jedzenie tylko tak każdy z osobna tylko, że właśnie to połączenie oczywiście, że tak, jeżeli mieszkaniec Krakowa w, jeżeli w dymie papierosowym znajdą się różnego rodzaju tysiące substancji szkodliwych w tym alfabet zapiera Gminnego imieniem my go o in handlujemy wdychając papierosa, a równocześnie handlujemy z ten alfabet zapiera zanieczyszczenia w powietrzu, kiedy dopuszczalna norma przez światową organizację zdrowia to jest jedyna ogromna metrze sześcienny ją w średnim rocznym stężeniu tymczasem w Krakowie mamy około 7 powiedzmy sobie znaną g en no to to jest tak, jeżeli chodzimy po Krakowie i palimy papierosy to jest tak, jakbyśmy dodatkowo paliwie kilka tysięcy papierosów, więc na pewno ten efekt jest tradycyjny, czyli bardzo szkodliwe dla zdrowia po rozum do PKB Grecy żyli robi się takie badania na ludziach dorosłych to wyborcom, że bierze byto oddzielić ten wpły w papierosów takie osobne grupy prawda pewnie palaczy byłych palaczy tych co w ogóle nie palą, ale oczywiście, że tak takie badania naczyń, o ile jest mi wiadomo nie ma takich badanie jeśli chodzi o o porównanie inni Polacy np. alfabet zabierano, chociaż to nie jest tylko 1 substancja jest wiele substancji, które wchodzą ze sobą interakcje no i oczywiście całe było zupełnie mi się grupy, które są 1, która w ogóle nie paliły te, które palą papierosy na dalej pytanie ile paczką Ola ile papierosów dziennie nie jest łatwo skonstruować, ale dałoby się zrobić takie badania epidemiologiczne wojnę określenie paczką lat do takich jak po szkole tak to określamy padła tyle ile paczek papierosów przez miesiąc przez lepsze i przez lata dyskutuje pani ze swoimi pacjentami na temat ich palenia papierosów oczywiście, że tak natomiast wydaje się, że u mnie dzisiaj łatwiej zażyć lekarstwo niż rzucić załogi 1 z tych nałogów jest nie tylko palenie tytoniu, ale również jedzenie ludzie jedzą często z nerwów jest ów w pośpiechu samej mi się zdarza niestety muszę powiedzieć ile często nie mamy czasu przygotować dla siebie zdrowych posiłków jemy to co najszybciej możemy zrobić, a zresztą mówiącą o wpływie zanieczyszczenia powietrza to czasem zastanawiam się czy jest jeszcze COS co do zjedzenia zdrowego dlatego, że jeżeli weźmiemy przetworzoną żywność, która jest powszechnie dostępna w tej chwili ne i właśnie Apropos skażenia powietrza to warto powiedzieć, że zanieczyszczenie powietrza również dostaje się do organizmu drogą pokarmową remisowy tego na co dzień nie uświadamiamy, ale to wszystko co opada opada nasze grządki na nasze pola i np. metale ciężkie dioksyny furany niż panele chcemy po prostu zjadamy razem z owocami, które są przecież bardzo zdrowy jest zalecane z warzywami te zanieczyszczenia dziobią nasze kury wolnego wybiegu zjadają nasze krowy my zjadamy produkty o tych zwierząt zjadamy mięso tych zwierząt w ten sposób zanieczyszczenia krążą w łańcuchu pokarmowym, ale również także, jeżeli ktoś myśli, że ma działkę ekologiczną, dlatego że nawozi naturalnym nawozem to może być w błędzie, jeżeli ta działka znajduje się na obszarach zanieczyszczonych, kiedy ten Kongres międzynarodowy pani doktor myślimy o jesieni tego roku spotkamy się przed lub po może po i porozmawiamy o tym co mądrego powiedziano na ten temat także ci, którzy z zagranicy przyjadą lekarze do nas to ma być poświęcone wpływowi zanieczyszczeń oraz tak wpływowi zanieczyszczenia powietrza na zdrowie będą też ekolodzy i osoby zajmujące się tym, ale muszę powiedzieć z różnych branż nie tylko branży medycznej, dlatego że w UE lekarze to jest tylko wycinek osób, które zajmują się tym tematem bies bardzo wiele osób innych specjalności uczelni technicznych, którzy mają duże doświadczenie organizacji działających pro ekologicznie czy ekologicznie Klemensa wpły w zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mamy do państwa kilka egzemplarzy książka jest dla osoby chciałyby trafiła w ręce osób, które zajmują się sprawą zawodowo najchętniej do lekarza, by nie pokazała zgodzi się pani udostępniała myślę, że zielone miejsce chyba najbardziej przez co z tym przystosowano dla lekarzy, dlatego że osobiście muszę powiedzieć, że czyta się ciężko i smutnie, ponieważ 3 przedstawione tam wyniki są goście dramatyczne jest to książka taka bardzo specjalistyczna tak naprawdę dobrze panowie i panie doktorze, że na słuchaczy proszę napiszcie w weekend wymowa, a to kropkę FM wpły w zanieczyszczeń powietrza na zdrowie najnowsze badania nasz gość współautor tej książki bardzo serdecznie pani dziękuję pani dr prof. Ewa Kondracka kardiolog specjalista chorób wewnętrznych była naszym gościem dziękuję państwu dziękuję pani całej audycji wysłuchać w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm PL i Kosznik audycje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA