REKLAMA

Jeśli organy państwa nie respektują wyroków to obywatel też przestaną - Jerzy Stępień, były prezes TK

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-06-05 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dominika Wielowieyska witam państwa gościem Radia TOK FM jest Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego dzień dobry ani ci drudzy w PiS uważa, że Sąd Najwyższy złamał prawo w ogóle zajmują się sprawą dotyczącą ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, bo zdaniem prawnika prezydenckiego nową Muchy sąd nie ma prawa oceniać kompetencji prezydenta, bo to znaczy mamy kolejny dowód, kiedy rządzący czy przedstawiciele rządzący stawiają się ponad prawem notabene Rozwiń » muszę pani powiedzieć, czyja to napisałem w styczniu zeszłego roku, analizując właśnie to uniewinnienie w takim poznańskim Uniwersyteckim czasopiśmie ruch prawniczy ekonomiczny i socjologiczne w erze to jest właśnie na tor to ułaskawienie w tym trybie wbre w konstytucji, bo takim sygnałem, że stawiam się ponad prawem nie martwcie się nawet jak zła mieć gdzieś prawo w służb, realizując naszą słuszną politykę do nas kończy z tym jak prezydent, który skorzysta zawsze z tego z tego prawa, ale panie prezesie losów zderzają się chaos w państwie tak, ale zdarzają się sytuacje, w których sędzia stwierdza ten sąd nie jest właściwy do rozpoznania tej sprawie czytam dalej dosyć mówi sędzia wtedy stwierdza, ale oczywiście PiS uważa, że tak głównym alergenem mama już konstytucja art. 7, który mówi o tym, że każda władza publiczna działa w oczy na podstawie w granicach prawa no, więc musiałby ten pan mnie minister wskazać konkretny przepis, który daje mu prawo do podważania orzeczeń sądów w Hiltonie ważne czy też Sąd Najwyższy 4 Sąd I instancji sąd to sąd wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł pisze tak, że w Dzienniku Gazecie prawnej w świetle konstytucji kodeks postępowania karnego nie może dopuszczać wniesienia kasacji od wyroku umarzającego z powodu prawa łaski już samo jej przyjęcie było, więc niekonstytucyjne dlatego ta sprawa wymaga reakcji Trybunału Konstytucyjnego oznacza po prostu Sąd Najwyższy nie powinien był przyjmować tej kasacji, ale przecież musi przyjąć kasacji skoro nas wypełnia warunki formalne, a takiej możliwości, żeby Sąd Najwyższy nie zajmą się żaden z nas się szybko sąd może odrzucić kasacje zlecić ale, żeby w ogóle się nie oni zajmować no nie może nie może znieść musi zakończyć jakimś orzeczeniem prawda o przyjęciu kasacji odrzuceniu uwzględnienie kasacji egalitarny teraz najprawdopodobniej będziemy mieli orzeczenie Sądu Najwyższego w składzie trzyosobowym, który zadawał to pytanie i on ostatecznie rozstrzygnie o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu kasacji w sposób merytoryczny na razie mieliśmy tylko odpowiedź na pytanie prawne, ale co będzie siedziało danych w takim razie ja nie bardzo wiem jak będzie maleć Mariusz Kamiński nie uznaje tej decyzji Sądu Najwyższego prezydent też z drugiej strony jest wysoki jest sprawa apelacji, lecz właśnie to jest bardzo ciekawie, bo nie teraz można sobie wyobrazić różne scenariusze najbardziej prawdopodobny to jest taki, że sąd w Gdańsku w składzie trzyosobowym rozpoznająca kasację wobec takiej właśnie odpowiedzi będzie chyba musiał nie uwzględni się kasacji sprawa wróci do postępowania w II instancji przed sądem powszechnym, by ostatecznie sąd powszechny zdecyduje czy pan Kamiński jest niewinny czy jest winny jeszcze orzeknie, że jest niewinny na to się Łukasz okaże cała absurdalna w tej sytuacji z ułaskawieniem prezydenta no bo jak w u nich łaska wiecznie winnego natomiast jeśli zostanie skazany to pan prezydent może go w każdej chwili ułaskawić oczywiście niektórzy będą twierdzili być może Kancelaria prezydenta, że ten akt łaski będzie już działał no ale Sąd Najwyższy wyraźnie powiedział, że wszystkie te czynności, które zostały wcześniej podjęte są nie była prawda, czyli jeszcze pan prezydent będzie chciał go ułaskawić musi jeszcze raz ułaskawić i pamiętajmy jeszcze 1 rzeczy mianowicie, że co do tego czy jest, a i tzw. indywidualne abolicja, czyli możliwość ułaskawienia przez prezydenta mnie osoby, która nie jest jeszcze prawomocnie skazana to jest może sprawa dyskusyjna, chociaż już teraz Sąd Najwyższy rozstrzygnął idzie ona stała się bezdyskusyjna, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pan prezenty nie mógł umorzyć postępowania karnego toczącego się w tej sprawie, a on po prostu umorzył postępowanie, wydając akt łaski i później jeszcze do tak skomentował, że postanowił uwolnić sąd od 3 oraz zarządzania od tej sprawy prawda, czyli wszedł tutaj w rolę sędziego nie zakładają Stogi łańcucha prawda to to tutaj jest mamy ewidentne złamanie konstytucji, ale przede wszystkim podział ginie 13 prawnik Magdalena widzimy, że teraz, ale opinie mają, o czym już nie mają żadnego znaczenia są 3 rozstrzygnął sprawę Sąd Najwyższy prawda już tę opinię nie ma znaczenia anomalią czy nie zrobić jak sąd łamie prawo do co może się odwołać się odwołać się do Strasburga jeszcze ostatecznie, ale na miłość boską dla daty w haśle rzecz polega, że dziś w pewnym momencie sprawa musi się skończyć tak jak np. nie ufa, że tak byłem w relacjach różnego rodzaju organów kościoła powszechnego w końcu sprawa ląduje w Rzymie Żyd rozstrzyga ikonie jest tak Roma lokum taka zła Fini ta tak samo tutaj Sąd Najwyższy jest tym Rzymem w postępowaniu karnym tam się sprawa znalazła tam sprawa zostanie rozstrzygnięta koniec próbka, bo inaczej będziemy pogłębia elit już właściwie w tej chwili narastający chaos w państwie, czyja mogę też jako obywateli jak sąd wyda wyrok w jakiś mojej sprawie powiedzieć, że ja nie uznaje tego wraku tu właśnie do tego, by to doprowadziło prawda no bo skoro pan prezydent może nie uznawać, iż to prezesi zejść jeszcze w tej sprawie nie wypowiedział, ale skoro generalnie prawda możemy jako organy państwa nie uznawać wyroku to dlaczego ja obywatel nie Musze, że ich szanować, dlaczego jak uważam, że jest niesprawiedliwy to go nie wykonuje np. prawda nie płacę jakiś tam wolno się na weekendy, ale także zdrada, ale też właśnie najgorsza rzecz, jaka się może w państwie zdarzyć, a anarchizacja życia publicznego żadna władza nie podkopuje istotę władzy sądowniczej no bo na nich się opiera w ogóle całe państwo i jeśli się nie szanuje wyroków sądowych, które są właśnie po to, żeby rozstrzygnąć definitywnie jakiś skomplikowanej kontrowersyjne sprawy no to właśnie prowadzi się do nas, mówi że w Polsce jest demokracja nie sędzia kreację sędzia w rozwoju, ale jest sędziokracja jest wypłynęły prezydenta operacja należą do Francji i demokrację niszczy senator kreacja i samorządową kreacja, bo władza stała się ona wynika, że ma swoją kreację, czyli władze władza publiczna jest rozpisana na szereg podmiotów jony się wzajemnie mają szanować współpracować równoważyć koniec Krupka będzie z 21 tylko wątpliwość co się będzie działo, jeżeli ta apelacja będzie się toczyć Mariusz Kamiński nie będzie się stadionie nie nie będzie go obrońcy naboru zwierząt to zbojkotuje w takim razie skoro nie uznają go rozjeździły ziemię no i jeszcze raz drugi jest realnym zwracamy się dotąd w procesie będzie toczył bez jego wizja udziału w tym bardziej żony Sąd II instancji to tam nawet nie ma obowiązku stawiennictwa wahaczy po prostu proces się będzie toczył wyrok zostanie ogłoszony na ogłoszonej wtedy wiadomo sondaże wskazujące nie wiadomo już wiesz co będzie się będzie uniewinniający na to z prawej sprosta jest prawda z i sprawiedliwości stało się zadość cała ta akcja pana prezydenta byłaby w Polsce bezprzedmiotowa jeśli natomiast sąd uznał, że nie jest winien no to jest winien i wtedy prezydent może go ułaskawić każdego z nas drenaże uznało uchwałę Sądu Najwyższego z nową ułaskawić drugi raz, a nie marnuje uważam, że nie ma innego wyjścia, bo przeciwny uważam, że w zajęciach już znaleźli oskarżają kolejne włamanie łamanie konstytucji, a słyszałam, że PiS chce zmienić jakość przepis, żeby rozwiązać ze mną już morze no może oczywiście myślimy teraz jeszcze w Trybunale Konstytucyjnym niebawem będzie miał większość pra w do sędziów także będzie mógł dowolnie kształtować system prawa w Polsce Zbigniew Ziobro szykuje się do przejęcia władzy nad sądami, bo mając wpły w na powoływanie prezesów sądów rzeczy o taką władzę zyskami nie miały być z krajową radę, ale także proszę pamiętać, żeby będzie miał nie liczy już nawet będzie mianował sędziów już nową scenę asesorów la SA Luboń podpisuje akty nominacji to jest absurd myśmy uznali to swego czasu za niezgodne z konstytucją, żeby minister sprawiedliwości powoływał asesorów od to będzie robił się asesorzy będą orzekać czy w zasadzie sądownictwo panie, bo u pań teraz powiem brutalnie ktoś zwrócił jeszcze uwagę na to, że sędziowie są bardzo trudnej sytuacji, bo nawet nie mogą odejść z zawodu, jeżeli będą prześladowani przez Zbigniewa Ziobry był przecież chodzi o emeryturę to oni wchodzą przechodzą stan spoczynku jeżeli, by zmienili zawód to znaczy, że jakby przez lata nic nie dłuży czas wolny, ale bardzo dużo sędziów nowy teraz nie ogląda się na ten stan spoczynku kod chodzi prawda rannych to przez nie przesadzajmy nie absurd, że im tego stanu spoczynku prawda no ale system emerytalny tak funkcjonuje, że dzisiaj, żeby mieć jakąś godną emeryturę to trzeba na nią odkładać i zarażona od wysokości składek, które się płaci przez swoje życie zawodowe, a sędzia nie odprowadza, ale z fazy Ministerstwo Sprawiedliwości będzie musiał odprowadzić składkę za tego sędziego Salata wtedy poprzedni, który poprzednie lata, jeżeli rano na lodzie z zawodu oczywiście jestem przekonany, że ZUS nie odpuści tej sprawy, bo skąd niby będzie miał wypłacać emerytury 50 zlotym ważność z mojej drużynie nie będzie nic by należało zatem nie wygra będzie mu się należało wg normalnego normalnego śledzą mnie przepisy, które gwarantują nowo w tym, że jest to po prostu oznacza, że ci sędziowie są bez bez wyjeżdżania muszą się podporządkować Lee Harveya Keitela specjalista w tym zakresie, ale i ja dobrze pamiętam to właśnie w tym w takim przypadku, kiedy sędzia odchodzi z zawodu to jest zatem okres, kiedy nie była opłacona składka skarb państwa musi zapłacić, bo przecież on tutaj przecież te prawa emerytalne nazywał spodziewa się pan, że sędziowie jednak będą nie będą koniunkturalnie w pewnym sensie Poznania jestem przekonany, że rzecz, że generalnie w swojej w swoim nie chce powiedzieć masz, ale większość z nich do dziś zachowała przyzwoicie tak zresztą zawsze było nawet w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych osiemdziesiątych prawda zawsze były jakieś Kreatury, które posługują się władzy na pewno się 1 czy drugi taki znajdzie, ale i z drugiej strony też pamiętam taką sytuację jak niektórzy sędziowie w siedemdziesiątym szóstym roku nobli przymuszani do tego, żeby skazywać za wypadki radomskie 333 czy w Ursusie, ale w osiemdziesiątym pierwszym roku już tego nie chcieli robić stanie wojennym w umowie pamiętamy co było 7 szóstym roku sędziowie też pamiętają co było w latach osiemdziesiątych prawda jak to się z jak sytuacja się zmienia, jaki ci, którzy dostają się, którzy wysłuchują się władzy na później stają się napiętnowani w swoim własnym środowisku zastanawia się nad tym czy no tak jak i jak pan sądzi jak ta sprawa się potoczy to znaczy czy czy PiS uchwali rzeczywiście taką wersję ustawy z radykalną jeśli chodzi właśnie o wpły w na powoływanie sędziów na koniu zakończenie czy przerwanie kadencji krajowej rady sądownictwa nie dojdą trudno mi powiedzieć ja nie jestem w stanie złym stanie powiedzieć jak będzie myślę, że pan Ziobro będzie dążył do tego wszystkimi środkami, ale z drugiej strony tak jak obserwuje życie polityczne sam był senatorem przez 4 lata wciąż wiem, że politycy bardzo nie lubią jak inni politycy, aby z ich obozu czy osiąga zbyt duże sukcesy grał, tak więc myślę, że zrealizowanie tego celu przez pana Ziobry byłoby bardzo silnym wzmocnieniem jego pozycja to niekoniecznie musi się w obozie władzy wszystkim podobać szli nie wiem jak będzie, ale myślę, że do końca chyba jednak te cele pana Ziobry nie zostaną zrealizowane w został pan prezesem fundacji Instytutu Lecha Wałęsy w Warszawie jej Fundacja ma olbrzymie problemy finansowe zobowiązania rozwojowe spółek skarbu państwa od ponad 1,51 000 000 zł, czyli czy Instytutu dialogu, choć nie potrafię powiedzieć, jaka to jest kwota być może jest to mniejsza kwota no w każdym bądź razie w tej chwili prowadzone jest audyt finansowy i będziemy znali jego wyniki od 20 czerwca wtedy będzie można je czuje pan zdoła spłacić taki długi wobec rodziny obraziły poszukiwali jakiś donatorów, którzy mogą może pomogą fundacji być z tego dołka, bo nie wyobrażam sobie, żeby Lech Wałęsa prawda myślał, że tak powiem zlikwidować Instytut Alana, bo Bond ostatecznie można wybrać taką sytuację, że Instytut zostanie zlikwidowany i koniec ci nie idzie, że wierzyciel zaznaczono, że prawda za tego na pewno nie możemy dopuścić ci jakoś z tym problemu na razie mówi jakoś nie rozwiążemy w każdym razie prowadzę różne rozmowy w ich jakoś damy sobie raczej dziękuję bardzo za rozmowę premierów, że się Radia TOK FM był Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego prezes Instytutu Lecha Wałęsy za 2 informacja po informacjach Rafał Kalukin Michał Krzymowski Piotr Semka poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA