REKLAMA

Kto nas obroni? Redukcja wydatków na broń w Europie

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-06-06 15:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program Radia TOK FM przesunięcie staną się państwo ponownie w naszym studiu Wojciech Lorenz Polski Instytut spraw międzynarodowy dzień dobry dzień dobry witam to oznacza, że mówi będziemy o bezpieczeństwie bezpieczeństwie w euro, które to należy postrzegać no przynajmniej w dwojaki sposób normy, a przede wszystkim mamy zagrożenia z południa i ze Wschodu, więc w Toronto 2 jakość czy 2 rodzaje zagrożeń rzeczywiście stały się bardzo poważnym wyzwaniem Rozwiń » dla całej Europy dla NATO i dla Unii Europejskiej, jeżeli popatrzymy na -li ne dla organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie, bo na tych filarach to architektura bezpieczeństwa Europejskiego się nie opiera niejedno zagrożenie terrorystyczne oczywiście utrzymuje się od dłuższego czasu i w nas, zwłaszcza państwa południa w 2, ale także wielka Brytania Francja czy czy Niemcy w tym postrzegają i oczywiście nasz główny sojusznik stany Zjednoczone postrzegają tego rodzaju zagrożenie jako taki najbardziej odczuwalne, bo jednak jest Anna wpływa na poczucie bezpieczeństwa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa obywateli zamachy zdarzają się często natomiast powrót zagrożenia czy pojawienie się zagrożenia ze strony Rosji jest czymś nowym strategicznym na dużą skalę czymś co w nowej sytuacji po zimnej wojnie nie wszystkie państwa są gotowe uznać jako wolny za zagrożenie strategiczne, ale rozum, że z punktu widzenia obronności te 2 rodzaje zagrożeń, jakie płyną z terroryzmem mi nie ewentualnej agresji ze strony Rosji należy różnicować, a należy rozróżnić całować w tym sensie, że w tony wymagają oczywiście innego rodzaju strategii, żeby sobie z nimi poradzić częściowo wymagają też innych zasobów i tutaj się robi problem, dlatego że po zimnej wojnie jednak NATO zaczęło przychodzić transformację, dostosowując się do nowych wyzwań, pozbywając się dużej ilości takiego ciężkiego sprzętu typowego do obrony własnego terytorium przypomnijmy, że jednak wtedy cała strategia opierała się na wysuniętej obronie na wysuniętej obecności olbrzymich siłach, które i tak nie były w stanie zrównoważyć potencjał związku Radzieckiego, ale o ogromnych siłach konwencjonalnych utrzymywanych przy granicach z NRD Alice Nellis Czechosłowacją, żeby z równoważyć dysproporcje między sojuszem Północnoatlantyckim związkiem Radzieckim mi innymi państwami układu Warszawskiego wspierano się tym komponentem nuklearnym strategii natomiast po zakończeniu zimnej wojny trzeba było przystosować siły do zróżnicowanych zagrożeń niż erozja pozwolić tylko na utrzymanie czołgów i artyleria agresja była z tym 1 z tych punktów wiodących gdzieś to była właściwie to terroryzm, chociaż cyberzagrożenia też oczywiście odgrywały tutaj dużą dużą rolę pokazywały, że nowe zagrożenia nie będą miały granic nie będą miały charakteru terytorialnego będą mogły dotknąć wszystkich niezależnie od tego gdzie są, gdzie się znajdują na świecie i teraz mamy rzeczywiście jest nas niebezpieczną sytuacją do czynienia, dlatego że z opublikowanego przez pismo z raportu dzisiaj jasno wynika, że Rosja wraca do takiej zimy na wojennej struktury sił, czyli przystosowała swoje siły do przeprowadzenia operacji przez zaskoczenie wszystkie właściwe jednostki utrzymuje wstanie bardzo wysokiej gotowości bojowej LIFG utwardzony kilkunastu miesięcy i to on to trwa ten proces zachodzi od od kilku lat natomiast wyraźnie od kilkunastu miesięcy czy od kilku lat widać w charakterze ćwiczeń w nasileniu tych ćwiczeń przy granicach NATO, że Rosja oprócz tego, że modernizuje swoje siły zbrojnej i przestawiła je na stan permanentnej gotowości bojowej to także poprawia zdolność do przerzutu tych sił do koncentracji w dowolnym miejscu tam, gdzie akurat sił NATO się nie będą znajdować może wie może skoncentrować swój potencjał przeprowadzić operację przez zagrożone zaskoczenie stworzyć inne fakty dokonane i wymusić negocjacje z zachodnimi mocarstwami na temat nowego układu sił w Europie i jeżeli popatrzymy na te trendy po stronie rosyjskiej na trendy jak w ostatnich latach zachodziły najlepsza analizowaliśmy tylko kilka głównych tych najważniejszych państ w w NATO dysponujący rzeczywiście istotnym potencjałem zbrojeniowym to jest wielka Brytania Francja Niemcy Włochy i stany Zjednoczone, zwłaszcza amerykańska obecność w Europie to widać, że większość tych trendów po stronie zachodnich sojuszników była negatywna, czyli bardzo głębokie cięcia cięcia wydatków cięcia w uzbrojeniu cięcia w ilości wojsk cięcia w rozmieszczeniu wojsk w obecności ich poza granicami z ćwiczenia na dosyć niewielką skalę Rosja największe ćwiczenia 155  000 żołnierzy NATO największe 36  000 żołnierzy trzeba czasu, żeby teraz ten proces odwrócić, żeby przystosować nie to jest bardzo ważne pytanie, ale często to są procesy godzą obstają mój, którzy są dobre Rosji trwają latami to jest po pierwsze po drugie, żeby taki proces odwrócić to musiałaby być też Wola polityczna i ogromne pieniądze, gdyby była Wola polityczna i ogromne pieniądze to można mówić o 510 latach, żeby tak naprawdę dokonać w dosyć szybkiej transformacji natomiast też trzeba pamiętać, że oczywiście sytuacja po zimnej wojnie zupełnie inaczej wygląda i Rosja nie stanowi takiego zagrożenia jak związek radziecki dla głównych mocarst w i obędzie się możesz się, jakby mieć sens może mieć konsekwencje w ich determinacji do ponoszenia nakładów związanych z zastraszaniem jak i właśnie z tym przestawianie się na dno na te nowe tory, o których pan mówi, zwłaszcza że tamten zagrożenia też nie znikną oni jednak czy to Niemcy czy Francuzi będą też chcieli utrzymywać te siły zbrojne to, żeby były w miarę elastyczne, żeby można było też przerzucać się na bliski wschód do Afryki północnej czy chociażby znowu do Afganistanu, bo zdaje się, że taka będzie potrzeba niedługo bo, oceniając zdolność obronnością poszczególnych kluczowych państw europejskich, które z nich zeznało takiego największego regresu wygląda na to, że Niemcy, dlatego że Niemcy oczywiście w czasie zimnej wojny dysponowały olbrzymim potencjałem konwencjonalnym to była taka filozofia, że trzeba mieć jak największej siły zbrojne, żeby nie trzeba było ich nigdy użyć i ponieważ to była pierwsza linia obrony to oczywiście RFN była najbardziej zainteresowane tym, żeby niwelować dysproporcje między układem warszawskim ponadto nerek i od zakończenia zimnej wojny cięcia w w Niemczech były najgłębsze problem w tym jest też taki, że w ciągu ostatniej dekady te cięcia też były najgłębsze Niemcy obok Francji Wielkiej Brytanii mają oni może nie spełniają tego wymaganego przez wskazywanego przez NATO poziomu 2 % PKB na obronność Noto w liczbach bezwzględnych oczywiście wydają w tej trójce są w wśród 3 państw najwięcej wydających na stenogram no, więc trudno będzie też pan przeforsować znaczące zwiększenie wydatków na obronność, ale widać, że pewne trendy zaczynają być zwracane liczba wojsk, które Niemcy mogą zmobilizować spadła tylko do 2 dywizji już zapadła decyzja o tym, że 13 dywizja trzeba odbudować do tej pory właśnie to on stworzenie przez NATO takich lżejszych wojsk łatwiejszy do przerzutu nie spowodowało, że główną jednostką taką operacyjną stała się brygada widzimy od kilku lat, że Rosja znowu przeszła na poziom decyzyjny, więc znowu wśród europejskich państ w NATO trzeba będzie przystosowywać się przechodzić na ten poziom decyzyjny, czyli wyższe, czyli zdolność do sformowania jednostki i wielkości 3 brygad z jeszcze z elementami wsparcia i z naszej perspektywy z perspektywy tego NATO, które się poszerzyło bez poszerzyła się głównie w sensie politycznym bez rozszerzania swojej struktury infrastruktury militarnej na terytorium nowych państ w członkowskich to zdolność do wypełnienia misję kolektywnej obrony opiera się w bardzo dużym stopniu właśnie na potencjale niemieckim jednak Niemcy są najbliżej najszybciej są w stanie przerzucić wojska już, pomijając ten proces decyzji politycznej, której też może niestety trwać najdłużej tam no ale to są te 3 państwa, czyli Niemcy Francja i wielka Brytania, na których potencjale wiarygodność kolektywnej obrony w dużej mierze w Europie się opierane są jak i amerykańska obecność jak my ty masz Polskę, a my Polska jest państwem bankowym, więc oczywiście w interesie Polski nie jest powinno być to, żeby utrzymywać posiadać siły zbrojne, które na poziomie konwencjonalnym będą zapewniały maksymalną zdolność do odstraszania zdolność do obrony własnego terytorium, ale przy tym jak widzimy, że cele strategiczne Rosji są dosyć jasno zdefiniowanej widać to chociażby po tej propozycji nowego traktatu Europejskiego, który byt de facto uczona móc mu odtwarzał strefę wpływów rosyjską na obszarze jej dawnego ZSRR i państ w układu Warszawskiego niedawnych przeforsowaniem tego traktatu może się odbyć się poprzez wywieranie presji podnoszenie kosztów dla Zachodu i i poprzez taką politykę nie kojarzy wymuszania zastraszania, ale może też czarny scenariusz się odbyć przez ten to, o czym powiedziałem podważanie integralności terytorialnej NATO i wymuszanie i wymuszenie negocjacji wtedy nasze terytorium może pozostać bezpieczne natomiast strategicznie i tak wpadniemy w jakąś szarą strefę szarą strefę bezpieczeństwa między Europą, a starą Europą mówiąc brzydko, a nie, a Rosją, więc w naszym interesie jest nie tylko wzmacnianie zdolności do obrony własnego terytorium, ale prowadzenie takiej polityki, żeby rzeczywiście na to główni sojusznicy włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z Francją wielką Brytanią, które dysponują niezależnymi potencjałem nuklearnym, więc mogą być mniej podatne na szantaż nuklearny i Niemcami, które są najbliżej i mają relatywnie finansowo największe możliwości, a jeszcze finansowe, żeby razem z tymi sojusznikami wzmacniać zdolność do prowadzenia misji kolektywnej obrony nie tylko w Polsce, ale też w państwach bałtyckich czy w Rumunii i dziękuję panu bardzo rozmowa Wojciech Lorenz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, gdzie wraz z gościem informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA