REKLAMA

Powojnie bez retuszu. Ukraiński aspekt. Zapraszamy na debatę

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-06-06 16:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program ten TOK FM przesunięcie kłania się państwo w naszym studiu Piotr Tyma przewodniczący związku Ukraińców w Polsce dzień dobry dzień dobry spotykamy się w ramach zapowiedzi jutrzejszej debaty po wojnie bez retuszu ukraiński aspekt debata odbędzie się w kawiarni nowy świat muzyki przy ulica nowy świat 63 w Warszawie dla kogo jest ta debata, jakie zagadnienia menu podczas trwania poruszone, choć pomysł na debatę zrodził się w trakcie organizacji obchodów Rozwiń » 70 rocznica akcji Wisła, kiedy znowu z takim przekazie publicznym zwłaszcza, a pojawiło się skrajnie spolaryzowane oceny tego okresu powojennego, a i bardzo dużo tych ocen nie bazowało na faktografii tylko od dna publicystyce czy propagandzie okresu powojennego stan był taki pomysł, żeby zaprosić do dyskusji debaty specjalistów zajmujących się zarówno okresem komunizmu w Polsce, a ja jak i mający ogląd na procesy, które zachodzą w latach kurs EUR głównie w ostatnich latach, czyli polityka historyczna tworzenie pewnych nowych narracji, a ich stąd poprosiliśmy tak znakomite osoby jak prof. Andrzeja Paczkowskiego pana prof. Andrzeja Friszke prof. Rafała wnuka i Marek Łuszczyna, który zasłynął na publicystę, który zasłynął pracą poświęconą problematyce obozów w tworzonych przez władze po zakończeniu drugiej wojny światowej temat ten nieznany dla historyków wiele publikacji ciekawych monografii historyków na ten temat powstało natomiast w przekazie publicystycznym bardzo często dochodzi do takiego uproszczenia tematów, czyli do sprowadzenia tego do do dopytania nazewnictwa tak czy były to polskie obozy koncentracyjne czy komunistyczne obozy koncentracyjne natomiast nadal, a w przeszłości społecznie społeczności lokalnych n p . na Śląsku, a mocno doświadczonych właśnie tym okresem komunizmu i represji komunistycznych cały Śląsk był usiane obozami pracy obozami, w której więziono niekoniecznie osoby współpracujące z nazistami bardzo często były to przypadkowo osób o osoby przypadkowe ofiary różnego rodzaju działań wymierzonych w lokalną społeczność i ten ten temat bardzo często się nie przebija temat pamięci lokalnej nie przebija się do takiego nurtu, a centralnego stąd pomysł na to, żeby podyskutować w tym w Warszawie, ale z drugiej strony podyskutować też mając tyle głowy te emocje spory wokół akcji Wisła nadal pomimo tego, że mamy ustalenia historyków mamy monografie nadal są osoby publicyści politycy, którzy próbują legitymizować klasyczną stalinowską operacji, jaką była akcja Wisła, a usprawiedliwiać szukać różnego rodzaju, a miękkich określenie na pana na coś co są co nie pragnie w niej nie podlega dyskusji tak zastosowano zasadę odpowiedzialności zbiorowej wg kryterium Narodowego i t d . tak dalej, więc ta debata będzie takim przyczynkiem trochę do szerszego spojrzenia na ten okres 4447 oczywiście podejrzewam, że ten wątek ukraiński będzie ciągle obecny, bo są tematy, które mocniej wybrzmiały w debatach po osiemdziesiątym dziewiątym roku jak akcja Wisła, ale nadal w społeczeństwie polskim bardzo niewiele jest publikacji wiedzy n p . na temat przebiegu deportacji ludności ukraińskiej z terenu Polski do związku sowieckiego między czterdziestym czwartym, a czterdziestym szóstym, gdzie skala ofiar zastosowanej przemocy przez państwo, ale także przez podziemie, a różnych orientacji politycznych, a była znacznie większa niż w okresie akcji Wisła natomiast na ten temat powstała 1 poważna monografia prof. Pisuliński k Rzeszowa, a w publicystyce ten temat nie funkcjonuje, a dotyczyła 500  000 ludzi, których pozbawiono bardzo często pod przymusem mienia przesiedlono na tereny związku sowieckiego i ci ludzie, gdyż dzisiaj żyją w poczuciu utraty małej ojczyzny, ale też poczuciu krzywdy pytaniem, jakie rodzi się przy okazji tego typu debat brzmi czy Czech warto rozdrapywać czy jednak rozbudzanie tych resentymentów nie przyniesie więcej szkód niż korzyści w stosunkach polsko-ukraińskich akcja myślę, że to jest pytanie jak i jeżeli jeżeli narzucamy pewne czytelne kryteria debaty tak my zapraszamy wiarygodnych historyków z dorobkiem rzetelnych historyków bazujących na na źródłach od lat zajmujący się problemem to wiadomo, że debata na nie wychodzi poza tak jak pewien, a poziom natomiast to nie jest rzeczywiście zagrożeniem wykorzystywanie historii do bieżącej polityki to niestety ma miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo często, zwłaszcza w ostatnich latach, w czym spowodowane parę zdań, ale i historia jest 1 z elementów mobilizacji politycznej, a drugie historia nie wymagałaby wielkiego wysiłku tak można się odwołać do pewnych cisza, której funkcjonują tak w przypadku polsko-ukraińskim cały okres PRL -u mocno bazował na stereotypie anty ukraińskim, a i odwoływanie się n p . do akcji Wisła, a nawet w miarę neutralne powoduje, że w społeczeństwie odgrywają pewne utrwalone przez propagandę system edukacji media wzorce takie obrazy i pomimo tego, że z 1 strony mamy dorobek historyków i i pewną wiedzę to po drugiej stronie mamy jakieś emocje tak mamy utrwalone przez lata kalki, które powodują, że ta debata jest bardzo często nasycone emocjami i nie ma tutaj rzeczowej rzeczowej rozmowy nie ma dystansu, a nie ma też takiego na całościowego spojrzenia na mamę niestety taką tęsknotę za czarno-biały obrazek tak po 1 stronie musi być kat po drugie, ofiara natomiast naszym zamiarem przy okazji pokazywania tej debaty jest pokazanie złożoności tego okresu powojennego to nie jest tylko kwestia relacji polsko mniejszościowych, a ty jesteś coś na co zwrócił uwagę z niewielu polskich historyków prof. Zaremba na sytuację społeczną ekonomiczną powołanie, że te konflikty narodowościowe to nie tylko kwestia sporów o terytorium czy sporów ideologicznych to są też realia sporu o ziemię o majątek o o przynależność danych terytoriów czy NATO się też nakładają na zdarzenia sięgające bardzo często w setki lat wstecz taka rywalizacja na pograniczu np. wiedzy, więc nie da się w prosty sposób tych relacji czy tych sytuacji w krótkim okresie czasu, czyli na 4447 sprowadzić tylko właśnie tego okresu, a mamy taką pokusę tak, jeżeli się mówi o konflikcie polsko-ukraińskim wspomaga się wszystko do problemu nacjonalizmu ukraińskiego tak jakby nie było innych źródeł tego konfliktu tak sporą terytorialną Lwów o o dwudziestolecie międzywojenne przynależność tych terytoriów próby zawłaszczania, ale bardzo często też tą kością niezgody jest sposób w jaki oba kraje rozliczały się z własną historię tej pada bardzo często też ze strony Polski ten zarzut, że Ukraina dość późno zaczął od rozliczenia Asia myślę, że cały problem polega na tym, że niestety w Polsce narasta takiej pomocy empiryczne i etnocentryzmu sposób widzenia przyszłość, a to znaczy Ukraina nie była nigdy na tym samym poziomie co Polska, jeżeli chodzi o świadomość narodową na tradycji państwowości, a Ukraina jako współczesna państwo powstało 90 pierwszym roku z 2 różnych jak części tak tej części sowieckiej, która była pod komunizmem od siedemnastego roku, czyli dawnej rosyjskiej w Galicji te wzorce tradycji świadomości narodowej, a czy też np. wzorce zachowań społecznych relacji z sąsiadami były bardzo różne w Polsce mamy do czynienia z dominacją 3 głównych narracji polsko-niemieckiej polsko-żydowskiej polsko-ukraińskiej tak gdzieś na obrzeżach pojawia się oczywiście polsko-litewski spór natomiast przypadku ukraińskim to zróżnicowanie znacznie większe tak mamy rumuński węgierski, a mamy teraz mocnej konflikt rosyjsko-ukraiński czy agresji ze strony Rosji, ale też próbę emancypacji ukraińskiej od tych wpływów rosyjskich w kulturze masowej w tradycji historycznej mamy cały problem ludności i Ukrainy, która jest rosyjskojęzyczną mocno zakorzeniona w tych w historii Rosji historii związku sowieckiego, więc społeczeństwo na takim poziomie postkomunistyczne nie jest w stanie prowadzić od razu rzeczowej dyskusji na temat własnej przeszłości to jest właśnie pułapka, w którą pada większość polskich badaczy tego tego problemu, czyli stawia wymogi wobec strony ukraińskiej nie bacząc na, a że w okresie zarówno Krawczuka Kuczmy na Ukrainie dokonywano wiele chaotycznych ruchów tak próbowano pogodzić narracje narodową z postkomunistyczną teraz mamy okres wojny, jeżeli perspektywą ukraińska teraz codziennie informacje o tym, że giną ludzie na froncie, więc ten postulat rozliczenia się z przeszłością z trupami w szafie nie wiemy Europejskiego podejścia do kwestii bohaterów, a jest trochę postulatem na wyrost to Ukraina bardziej mieści się w w tej kategorii państ w postsowieckich czy Litwy Łotwy Estonii i te kraje, wstępując do Unii Europejskiej jak dokonywały czy były zmuszone w takim ekspresowym tempie dokonać takiego rozliczenia z problemem udziału w Holokauście tak z problemem formacji wojskowych, które współpracowały z trzecią rzeszą Estończycy Litwini Łotysze mieli zwarte oddziały, ale to zostało jakoś wypracowany tak, choć propagandzie anty łotewski anty litewskie anty estońskiej stosowanej przez Rosjan to był zawsze silny argument próbowano wykorzystać na Ukrainie to zwielokrotnione ten teren model sowieckiej propagandy, która każdą działalność narodową ukraińską tożsamościową sytuuje jako działalność nacjonalistyczną Quazi faszystowską ten model nadal funkcjonuje też zauważyć, że w trakcie zajmowania Krymu Donbasu od żyły te stare kalki i tak prawy sektor jako faszyści i tak ukraińska junta faszystowska i t d. tak dalej i to co się dzieje w Polsce bardzo często jest trochę echem tych zabiegów propagandowych Rosji, a nie dokończono odpowiada jak w temperaturze nastrojom społeczeństwa polskiego, a czy ta temperatura nie jest dość wysoka pana zdaniem nowo i z 1 strony dyskusja debata na temat akcji Wisła już się czytając informacje na ten temat, więc argumenty o mord Wołyński w dacie to nie jest dziwne, że ona to temperatura w Polsce jest podwyższana, bo od 2013 roku kwestia wołyńska kwestia presji na Ukrainę stała się elementem polityki wewnętrznej polskiej ta uchwała z lipca 2016 roku, a była przyjęta prawie przez aklamację takie nagłośnienie, dlatego że wszyscy tak myśleli tylko, dlatego że od 2013 roku Wołyń narracja wołyńska, a przeszła w tej kategorii narracji rodzina organizacji społecznej tak dalej do narracji, którą operują instytucje państwa media publiczne organy samorządu przyjmowały uchwały i t d. tak dalej i ta narracja trochę poszła w dobrze zupełnie jak GROM działa to 2 strony tak możemy sobie przypomnieć element w niedalekiej historii, w której można byłoby po drugiej stronie zarzuci dokładnie to samo raczej myślę, że jakby, jakbyśmy chcieli to to możemy jak długo rozmawiać na zasadzie analogii Targ, a ja myślę, że bardzo ciekawym w takiej sytuacji zawsze porzucenie poletka polskiego i z przyjrzenie się jak to wygląda w przypadku innych, a dla mnie takim przykładem jest na świat debata czeską niemiecka jest problem Niemców sudeckich wypędzonych po wojnie jest problem problem utraty majątków i t d. roszczeń Niemcy nie wykorzystywali swoje domy dominującej pozycji ekonomicznej politycznej, by wymusić na Czechach jakiejś ekspiacji za zbrodnie na nam na na Niemcach sudeckich w zadecydowano o pragmatycznym elemencie ani odwoływania i odwoływania się ciągle do przyszłości no i mam nadzieję, że ta debata jutrzejsza też nie będzie jedynie wzbudzenia tych resentymentów od, których zaczęliśmy dziękuję panu bardzo ci, którzy dążą łączące związku Ukraińców w Polsce Rumunii państwa gościem jest informacja o nich rolą co się stało, na który zaprasza Maciej Zakrocki dziękuję Przemysław Iwańczyk kłaniam się program wydawana Gutowska realizował Kamil Wróblewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA