REKLAMA

Jak powinna zachować się UE wobec zmian zachodzących w Turcji? Karol Wasilewski w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-06-07 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Olsztyn Igor 1342 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry, a będzie mówić o relacjach Turcji i Unii Europejskiej po tym, jak Erdogan wygrał referendum i ostatecznie zaczyna być wdrażany system prezydencki właśnie za już zaczął natomiast niewątpliwie teraz ta droga będzie łatwiejsza ten proces może przyspieszyć proces właściwe nie wiem mimo rosnącej pozycji Rozwiń » prezydenta chyba mało powiedziane już autorytaryzmu, który tam zaczyna chyba rosnąć ale zanim do tego przejdziemy, zanim przejdziemy do takich spraw bardziej ogólnych może warto spojrzeć na ostatnie doniesienia Europejski Trybunał obrachunkowy przeprowadzi kontrolę wydatkowania przez Turcję unijnego wsparcia finansowego, które otrzymywał ten kraj od 2007 roku i czytając te czytamy takie zdanie to co jest największym pojedynczym beneficjentem pomocy zewnętrznej i partnerem strategicznym w głównych obszarach polityki dotyczącej spra w zagranicznych obrony migracji walki z terroryzmem i handlu jak dotąd Trybunał nie przeprowadził jednak jeszcze kontroli w zakresie skuteczności unijnego instrumentu pomocy przedakcesyjnej na rzecz Turcji mówi się też o tym, że nieobecny postępy w negocjacjach akcesyjnych Turcja są niewielkie, jeżeli chodzi o reformy w ostatnich latach zaobserwowano regres, więc można wreszcie powiedzieć, że Unia zaczyna widzieć, że to Turcja, która ma nie status takiego zewnętrznego partnera tak istotnego nie do końca zaczyna pasować do tej układanki politycznej, którą Unia Europejska próbuje być znacznie oczywiście rozumiem argumenty z tym, że Unia już od dłuższego czasu dostrzega pewnego rodzaju zmiany w Turcji, które nie są pomyśli komisji już wrócić z Unii Europejskiej do tego mówi komisji Europejskiej, ponieważ komisja Europejska rokrocznie przygotowuje taki raport, który ocenia przygotowywanie czy stan przygotowania Turcji do spełnienia kryteriów kopenhaskich już od dłuższego czasu te kryteria kopenhaskie na to komisja zaznacza w tych raportach, że Turcja raczej oddala się wypełnienia kryteriów kopenhaskich oczywiście to nigdy też nie było tak, bo często pojawia się tego typu opinia, że Turcja była bardzo uchwalona i t d. oczywiście była chwalona w raportach komisji ochrony zdrowia jednocześnie każdy, kto czytał te raporty wie, że komisja tak często jak Turcja chwaliła zapewne postępy, na które były w minionym dziesięcioleciu 815 lecie tak z punktu widzenia kryteriów politycznych ekonomicznych kopenhaski tak samo często wskazywała Turcji, gdzie tego typu różnego rodzaju niedociągnięcia się znajdują i m. in . to coś co ostatnio jest czy może inaczej ostatni jest bardzo głośno o tym, też przedmiotem sporu między Turcją Unię Europejską, czyli to prawo antyterrorystyczne to jest coś na co Unia Europejska zwraca uwagę od pierwszego raportu, że prawo antyterrorystyczne w Turcji jest ono delikatnie ujmując zbyt szeroko skonstruowane i może być związku z tym zbyt szeroko interpretowane i nawet kiedy Turcja wykonywała pewne zmiany w tym prawie antyterrorystycznym, bo wykonywała tak Unia Europejska zwracała, że nadal to może powodować się ta konstrukcja tego prawa antyterrorystycznego dość szeroka może powodować to, że będzie ono nadużywane to teraz może przez do tych spra w bardziej ogólnych, czyli ta nowa Turcja, której budowa przyspieszy po wygranym referendum czy to będzie Turcja, która w ogóle będzie korzystała z Rio kopenhaskie zahaczała, choć to czy będzie to Turcja, która w ogóle będzie odstawała od telewizji to jest właśnie bardzo ciekawe, bo z 1 strony te procesy, które zachodzą w Turcji od dłuższego czasu one wskazują na dość daleko idącą konsolidację władzy w rękach tej pary Dolan pozwalają też, żebyśmy zastanawiali się czy tak naprawdę Turcja jest nadal krajem, w którym stosuje się zasady rządów prawa, bo jeśli dochodzi np. do takich sytuacji, że parlamentarzyści w parlamencie podejmują głosowanie tak decyzję w ramach głosowania w zasadzie o przyjęcie tych poprawek konstytucyjnych natomiast czynią to w sposób niezgodny z konstytucją jednak pojawia się problem tak no jest jednak sytuacja, która jest prawnie uregulowana jest nie wypełniona, a przychodzi jakiś taki trudny do zrozumienia w państwie prawa w sposób kolejną taką sprawą jest, kiedy ta najwyższa komisja wyborcza tak ta 1 z najbardziej w zasadzie najbardziej kontrowersyjnych decyzji we wieczór wyborczy, czyli podjęła decyzję o tym, że uzna głosy, który nie został wcześniej obszedł odpowiednio ostemplowane przez oficjeli zaskoczą powinny być uznane za nieważne i wydając taką decyzję decyzję, która to też prawnicy doradcy między nimi wskazują, że jednak w gestii parlamentu tak Renacie oczywiście tutaj w takiej skali, bo pochodzi z Kalet aż noże też jest to naruszenie zasady rządów traf Ford i tym samym mamy te procesy, które jednak Turcja nawet jeśli są usprawiedliwione tym co rząd, by tak się tym dużym zagrożeniem terrorystycznym, czyli tym, że Turcja przeżywa to też argument, który bardzo często się pojawia traumy w związku z tym nieudanym zamachem stanu to trudno nie zauważyć, że od dłuższego czasu Turcja rzeczywiście oddala się tych politycznych kryteriów kopenhaskich mamy ciekawe jest to też z tego względu, że Turcy twierdzą, że nie właśnie mnie, że to co się teraz dzieje ta zmiana w Turcji to jest właśnie zmiana, która pozwoli tureckiej demokracji przeniesie na poziom wyżej i dlaczego dlatego, że wreszcie w całej historii Turcji po raz pierwszy będzie miał miejsce takie wydarzenie wysadzić taki proces, że tzw. wolę narodu znajdzie odzwierciedlenie w poczynaniach tureckiego państwa to przedziwna konstrukcja, która wypożycza uwolnienia się tak m. in. tłumaczyć się zmiany w sądownictwie do tej zwracano uwagę na to, że po tych reformach konstytucyjnych przynajmniej w tym kształcie większość najważniejszych sędziów w państwie będzie wybierana przez polityków i dodaje znam je zwracano uwagę m. in. komisja wenecka zwraca uwagę na to, że to jednak narusza zasadę niezależności władzy sądowniczej i jeśli dobrze pamiętam sam premier Binali Yildirim wspomniał, że no nie nie do końca, bo teraz tak wolę narodu, czyli wyborcy tak wybierają prezydenta i wybierają polityków, czyli wolę narodu jest czas wybiera prezydenta i polityków ci to agitacja jest dla mnie wybierają najważniejszych sędziów, Ergo Wola narodu wybiera sędziów w 2 Sneijder jest takie i to jest takie tłumaczenie TSL w Bytomiu pili, ale oczywiście, że część inaczej, bo ta jest też trudne pytanie w przypadku Turcji takie, odnosząc się do ogółu czy ludzie to fakt, że na razie oczywiście jest część wyborców partii wolności rozwoju to różnie oczywiście szacuje się do grupy na ile to jest taki elektorat obecny sztywny, który traktuje absolutnie Type -R Donek do takiego jako takiego o ich winie się rzuci i powie Pasterza stada tak takiego przewodnika, któremu będą wierzyć od ADO Zet we wszystko i zgodnie z tym poglądem wypełniać wszystkie, jakby na sformułowanie po smyczy w cudzysłowie polecenia czy po prostu wizję, którą Type -R Dan głosi jest oczywiście taka grupa natomiast na sam rezultat referendum Konstytucyjnego pokazuje, że jest spora liczba to spora część Turków, która się nie zgadza na tego typu stan rzeczy tak tutaj możemy jednak jest bardzo graczy moim zdaniem dość dużo nad wypracowaniem jest tego, że ten wynik tych z około 409 % wyborców, którzy odrzucili zmiany w systemie tak zmiany systemu na prezydencki to jest od razu grupa osób często się pojawia taka narracja też grupa osób, które bezwarunkowo popiera powietrzny zachodni model cokolwiek miałoby to znaczy funkcjonowania państwa tak demograf z wielu norm prawa i t d. to jest jednak pewnego rodzaju interpretacją Tommy Smith zmienia to faktu, że to pokazuje, że jest silna grupa osób, która się pomysłom Type-R dana i bardziej swoje włości i rozwoju sprzeciwia się do nas może jednak tak bardzo ważna rzecz, która nam wynika z tego wszystkiego i między nim, która wynika z tego co to właśnie to nam pokazał ten wynik referendum, że Turcja jest krajem bardzo mocno podzielony i teraz pojawia się pytanie czy w świetle tych tych podziałów politycznych, które widać tak, ale to są też przecież podziały religijne prawda podziały wynikające z tego, że w ramach Turcji funkcjonuje naprawdę wiele grup etnicznych czy takim krajem da się rządzić bez jednak wprowadzenia na jakiś bardziej aktywny, że tak to określę formy demokracji w tej od dłuższego czasu zresztą eksperci zwracają różne prawdy uwagę na to kto nie chodzi tylko ekspertów zachodnich tak, bo wiadomo, że to jest taka narracja to jest bardzo często powtarzana i lubiana przez ekspertów zachodnich, a część ekspertów turecki też zwraca uwagę na torze przy takim podzielonym kraju tak nabrzmiała polaryzacja polityczna tak nabrzmiała podział w społeczeństwie są jednak groźne i no i autorytaryzm czy konsolidacja władzy w rękach 1 osoby może wcale nie być rozwiązaniem problemu i to jest rzeczywiście coś co co należy śledzić w czy można powiedzieć 1 władza, ale Turcja jest jedno Turcja Natali jest problem to jest mi o to od dłuższego czasu to powtarzam, że jedno z takich najpiękniejszych określeń Turcji, która kiedyś miałem okazję usłyszeć co ciekawe od Odry wyborcy dość mocno związanego z partii sprawności i rozwoju było takie, że jesteśmy jak mozaika każdy z nas jest inny, ale razem tworzymy piękną całość tak tego oczywiście pojawia się pytanie i to jest też zagrożenie, które eksperci zwracają uwagę, że jak co w sytuacji, w której tak bardzo często podkreśla się podziały w Turcji z czasem może dojść do sytuacji, że to po podział rzeczywiście rosną takiego rozmiaru, że Turcja nie da się normalnie rządzić na razie to się talibowie regionowi mniej więcej udaje tak też musimy pamiętać, że to jest na to się na doskonały pokerzysta, który wie, kiedy przycisnąć wie, kiedy odpuścić, ale jednocześnie ciągle balansuje rzeczywiście na granicy ryzyka w no ale to jest z drugiej strony można powiedzieć tak Unia sama miała problemy z takimi krajami, które już zaczną stosować tę retorykę narodu i woli narodu, który to naród musi mieć kontrolę nad władzą wykonawczą i kontrolę nad władzą sądowniczą Polska jest choćby tego rodzaju przypadkiem ale gdy nie jest jedynym krajem w unii, który ma takie problemy można powiedzieć to już zaczyna się dziać w środku Unii w związku z tym pytanie ile to będzie przeszkodą przed zbliżeniem z Turcją zasadniczo problem jest 1 taki do siatki szerszy i podstawowe rzeczywiście Unia Europejska, która sama ma problemy ze swoją tożsamością tak samo ma problemy z tym jak ułożyć relacje wewnątrz Unii chociażby i czym tak naprawdę chce być na scenie międzynarodowej może mieć trudności z wypracowaniem jednolitej takiej konsekwentnie, bo jest realizowanej strategii wobec Turcji i też jak ten podstawowy problem tak nie jest my nie wiemy do końca czym chcemy być to trudno zdefiniować te relacje z naszymi partnerami jak ona może nas koledzy, którzy inne prawodawstwo natomiast jedno 1 rzecz jest bardzo istotna w tych relacjach między Unią Europejską, a Turcją rzecz, którą ma też wiele osób wyśmiewa także to, że ciągle te negocjacje akcesyjne trwają natomiast zwróciłbym uwagę na to, że z punktu widzenia Unii Europejskiej to jest jednak dość mocno może przesadzam, że dość mocno oczywiście sytuacja się zmienia, ale jest to sytuacja korzystna, ponieważ negocjacje akcesyjne są takim dość specyficznym instrumentem układania relacji z innymi państwami tak to nie jest już tak wyrażę, żeby to, żeby to troszeczkę uprościć może może aż nadmiernie, ale to nie jest taka relacja, przy którym w, której przy stole siada 2 równoprawnych partnerów i rozmawia ze sobą słuchali zrobimy tak zrobimy inaczej tego to jest sytuacja, w której pewne państwo wróż owych listach do do spełnienia pewnych kryteriów z tego punktu widzenia z punktu widzenia właśnie Unii Europejskiej jest dość korzystnym rozwiązaniem, żeby te negocjacje akcesyjne utrzymać tak długo jak się da no oczywiście w ramach pewnych tak kryteriów, ale umówmy się, że skoro Turcja nie robi postępów w zakresie kryteriów kopenhaskich związkowcom Unia Europejska nie otwiera nowych rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych, choć te akurat kwestią jest ważniejsze, że nie zamyka tak no to wszystkie tak powiem elementy formy i sztuki zostają dopełnione dziękuję bardzo Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był ze mną 10 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA