REKLAMA

Z paszportem prosto przez granicę. Od niedzieli rusza ruch bezwizowy z Ukrainą

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-06-08 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dwudniowy program Radia TOK FM przesunięcie kłania się państwo robi Ksenia Naranovich z fundacji rozwoju oprócz granic jest moim państwo gościem dzień dobry incentive rozmowę w związku z niedzielą 11 czerwca, kiedy to po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z ruchem bezwizowym z Ukrainą pierwszy pytanie, kto będzie miał z tego największe korzyści może obie strony polsko-ukraińska służy niewątpliwie obydwie strony będą na tym korzystały natomiast jest też znacznie Rozwiń » więcej beneficjentów po stronie polskiej po stronie ukraińskiej zaś zostaną odciążone wszystkie biurokratyczne procedury, które dotychczas miały być pokonany przez obywateli Ukrainy bądź też strona zapraszająca obywateli Ukrainy czy to były mieć dobry pracodawcy czy to były osoby bliskie znajomi, którzy dotychczas starali się z zarejestrowania zaproszenia w 2 we włoskim urzędzie, a czy to były też małe firmy, które dotychczas bardzo często trudniła się pośrednictwem tak Wood uzyskiwanie dokumentów wizowych sute na szczęście jest ogromna ulga dla wszystkich stron obywateli Ukrainy będą mogli swobodniej planować swoje pobyty na terytorium państ w Schengen, ale nie będą musieli tak wiele trudności po drodze pokonywać ta liberalizacja dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii oraz Irlandii także nie są państwo należące do strefy Schengen, więc nie dotyczyły to rozwiązanie ruch bezwizowy dotyczy tylko strefy Schengen, a więc też państ w spoza Unii Europejskiej przykładowo mamy do czynienia też z Francją Hiszpanią Szwajcarią, a Norwegią dobrze, bo jest myśli możemy na czym polega ruch bezwizowy do czego to będzie obowiązywać po rozum, że nie są paszport będzie stanowiło to przepustka do bezwizowego wjazdu czy paszport biometryczny będzie koniecznym, by nie bez paszportu biometrycznego nie będziemy mogli mówić o ruchu bezwizowego z tak naprawdę to jest teraz czymś co ma zastąpić, a przynajmniej w domyśle tom biurokracja, którą wójt jednak obywatel Ukrainy będzie nam swojej drodze tak czy musi pozyskać paszport biometryczny, który póki co oni nie są Irlandczyk nie nie były wydane wszystkim obywatelom Ukrainy raptem 7 % populacji w tej chwili ma takie paszporty, więc też rolę mówi to w skali UE, z którą może mieć do czynienia w przypadku o rozpoczęcie ruchu bezwizowego, ale rozumiem skoro ruch bezwizowy jest wprowadzone z jego postawą z paszportu były też Ukraińcy będą masowo występować do paszportu, a występują natomiast skala w wydanych już dokumentów to zrobi to troszkę ponad 3  000 000, a i szacuje się to owszem, takie szacunki są na stronie ministerstwa po stronie ukraińskiej, że do końca roku to najlepszym razie będzie nieco ponad 5  000 000, a w istotnym ONZ no może trochę zbyt niż 12 proc populacji obecnie Ukrainy, a tu znów nie wszyscy obywatele Ukrainy będą mieli taki znów łatwy dostęp do kraju wszędzie natomiast ci, którzy będą mieli te paszporty biometryczne będą mogli swobodnie się przemieszcza się nie polują szczególnie tej podróży jedyne warunki, które muszą nadal spełniać, a zamiast uzyskania wizy muszą spełnić te warunki, które dotychczas było rok był stosowany także szły do posiadaczy Visy, czyli muszą posiadać aktualny paszport, z którym przekraczają granice, a środki wystarczające na pokrycie kosztów pobytu oraz w przypadku Polski to 100 zł na dobę, a w przypadku pobytu nieletnich poniżej 3 dni to musi być zawsze 300 zł, ale rozłożystą pobyt długo z tego powodu zdeklarowaną tak to deklaracja przywieźcie tak natomiast na tym, by ten cel deklarowany i długość deklarowanego obrotu może być po to, czy musi być udokumentowany nasz uczeń Straży Granicznej takie dokumenty muszą być okazane, więc jeżeli to będzie studium będą studia, a to może być dokument poświadczający rozpoczęcie nauki na jakiś cień po może być to też sytuacja, w której, o czym teraz się nie mówi, a cudzoziemcy w ruchu bezwizowym mają prawo do pracy w Polsce pod warunkiem posiadania zezwolenia napracować posiadania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy z takim dokumentem wjeżdżając do Polski, ale też do faktu mogą swój cel realizować to nie jest tak wiele razy podkreśla, że mi paszport biometryczny te pieniądze i ubezpieczenie też było ich rozliczenie z taką 1 z warunków nie zapominać, że nie jest jednocześnie zezwoleniem oglądaniem prawa do pracy do nauki oto trzeba występować osobno czy euro nie ma czegoś takiego w Polskim porządku prawnym jak prawo do nauki natomiast oczywiście jest dokument poświadczający przyjęcie na jakiś tam konkretny kierunek na konkretnej uczelni taki dokument może poświadczyć cel mam planowanego pobytu w Polsce dzień dzisiejszy wystawy o cudzoziemcach mamy 25 celów wydania wizy, a rovese, gdyby każdy z nich może być dokumentowany i w przypadku każdego z nich Straż Graniczna może prosić o przedstawienie stosownych dokumentów z kontem ruch bezwizowy z udowodnieniem, ale też niesie za sobą ograniczenia choćby czasowe jeśli idzie o powrót do 3 to są takie same ograniczenia, jakie były stosowane wobec osób posiadających wizy typu Schengen, czyli tzw. wizyty docent, a ich dotyczą tego, że nie może to być być dłuższy niż 90 dni 180 dniowym okresie, a w praktyce to się liczy w ten sposób że, przekraczając granice przykładowo polsko-ukraińską Motoru Ukrainy muszą mówić to jest przypomnieć sobie co robić w przeciągu ostatnich 180 dni liczy raptem nie było także spędzili w Polsce więcej niż 90 dni w tym okresie, jeżeli tak się stało nie będą wpuszczeni na terytorium Polski w ruchu bezwizowym, a tu będą musieli odczekać aż minie ten okres PRL 180 dni, w których mniej niż 3 dni, kiedy spółka chętnie spędza w Polsce nie mniej niż 90 dni w całokształcie czy zawsze może być także będzie wpuszczenie tego dnia, kiedy będzie 80 dziewiąty dzień wstecz przykładowo, jeżeli będziemy to wyczynie mógł odwołać się do kalendarza, a za punkt z półświatka łatwo sobie wyobrazić, że jutro w niedzielę w tym do Polski przyjedzie sporo obywatele Ukrainy na wewnętrznych paszportach będą mogli spędzić w Polsce 90 dni, więc około 9 września minie ten okres diewięćdziesięciu dniowe, a więc kolejny okres, kiedy będą mogli wjechać do Polski w ramach ruchu bezwizowego po dziewięćdziesiątego trzecie musieliby opuścić kraj i po kolejnych 90 dniach dopiero kolejny raz mogliby wjechać, więc 90 m 90 dni tam i z powrotem tak teoretycznie to może wyglądać mogą być też krótsze pobyty kilkudniowe kilkutygodniowe, a który występował po przerwie po pobycie oraz powrotu na Ukrainie mówimy na razie o konsekwencji o konsekwencjach i proceduralnych tej decyzji o ruchu bezwizowym Opowiedz o koncesji o konsekwencjach społecznych chodzi o zbliżeniu Ukrainy do dachu grożą stworzenie możliwości do spotkań stworzenie możliwości do kontaktów do zapoznania się z europejskim dziedzictwem to zapoznanie się z historią kulturą współczesną miarę Europy czekamy do stworzenia okazji do spotkań i tak naprawdę do tego, żeby przybliżyć Ukrainę Litwę i Europy tak, żeby ten kontakt mógł być bezpośredni nie byłby już tak bardzo uwarunkowany możliwościami szuka zarejestrowania wniosku wizowego w na stronie konsulatu w po co obecnie stanowią ogromne ograniczenie, ale i tak naprawdę ogranicza możliwość planowania wjazdu planowania termin oraz rozpoczęcie zatrudnienia w dość istotnie rzutowało na możliwości współpracy tak czy chociażby przy organizacji konferencji czy przy organizacji różnych ras kotki nie zerowe pani zdaniem to przede wszystkim będzie korzystał z tego udogodnienia, a wszystkie strony ja nawet Widzew dość spore korzyści po stronie urzędów oraz chociażby urzędów konsularnych, które będą istotnie odciążone, a jeżeli zobaczymy statystyki zeszłoroczne to Polska wydała ponad 500  000 wiz Schengen, a dla obywateli Ukrainy, więc w tym momencie to jest to nieco mniej niż połowa wydanych i opracowanych wniosków wizowych oznaczałoby to, że to pracuś nie będzie musiał być wykonywana, a to samo tyczy urzędów wojewódzkich wojewódzkich część wniosków związana z rejestracjami z Wall zaproszeń dla cudzoziemców po prostu nie będzie musiał być opracowana obywatele Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę tych osób, które korzystały z tego trybu tda tryby zaproszeń, ale też na pewno ukróci się procent mówi trener King nie do końca uczciwe postępowanie pośredników, które zachęcają okres do przyjazdu do Polski do pracy wykorzystujący system oświadczeń, więc zakładam, że też w najbliższym czasie z istotnie spadnie skala rejestrowanych oświadczeń, które już od tych, które dotychczas służył głównie o to, żeby zarejestrować wniosek wizowy uzyskać wizę wjechać do Polski, a tak naprawdę dopiero w dalszej kolejności mogą być wykorzystywane do poszukiwania w fakty faktycznie pracy właśnie Bob też bezpodstawne są zatem obawy o to, że ruch bezwizowy spowoduje zale w na rynku pracy tych Ukraińców, którzy poszukują niekoniecznie chcą robić w zgodzie z prawem uczy się toczy robią to w zgodzie z prawem czy nie to jest zawsze decyzja pracodawcy dojdą do pracodawcy oczywiście do sterowania rozdziału na rondzie zezwolenia na pracy jest umrzeć, którym w samą granicę nie zrobi, więc zawsze przynajmniej wspólna decyzja już leżenie w nie odwrotnie tak czy gdy gdzieś to pomiędzy tymi stronami zapada natomiast, jeżeli chodzi o postępowaniu wobec NATO w tym pracodawcy w dalszym ciągu mogą się starać się dokumentem i muszą wręcz się starać dokument zezwalający na podjęcie pracy dla obywateli Ukrainy, a natomiast istotnie skorzystają w tym momencie, że będą mogli zaplanować tak termin przyjazdu termin rozpoczęcia współpracy będzie to znacznie łatwiejsze dzięki temu, że urzędy będą precyzowały zmniejszą ilość dokumentacji teraz mamy na Mazowszu o bardzo obcy to bardzo różnych form spory ruch, jeżeli chodzi o wydawanie takich dokumentów czy to w Warszawie czy to w innych powiatach to samo się dzieje na Pomorzu o w urzędy wojewódzkie nie wyrabiają, jeżeli chodzi o dokumentację przekładane przez pracodawców głównie chodzi o zezwolenie na pracę bądź zezwolenie na pobyt praca dla cudzoziemców jest w tym dominują obywatele Ukrainy co jeszcze istotnego się zmienia to to jest to, że w tym momencie obywatele Ukrainy będą mogli z ruchu bezwizowego także składać wniosek o zezwolenie na pobyt pracę, ale czy znajduje się w ruchu bezwizowym także mogą wykorzystać ten czas do znalezienia przyszłego pracodawcy ewentualnie, ale i w wszczęcia postępowania zezwolenie na pobyt czasowy, czyli zostać tu aż do momentu wydania pozytywnej decyzji w sprawie, pytając panie o tym kto będzie największym beneficjentem tego tej decyzji mają nam się też młodzież, która będzie też przyjeżdżać nie wiem, odwiedzając wymiany w poszukiwaniu kultury też szeroko pojętej tak tak po stronie polskiej, a na pewno będą to wymiana, które będą mu łatwiejszy do zorganizowania w obecnych warunkach, czyli znów głównie, choć odczują odciążenie biurokratyczną oznacza znaczne, bo oszczędności związane z kosztami postępowań wizowych tak, że będzie to też wiązało z tym, że obywatele Ukrainy już mogą skorzystać z pewnych ofert polskich firm czy to przewoźników, którzy już poniekąd zaczyna się orientować na ukraińskiego klienta, oferując chociażby strony internetowe w języku ukraińskim, proponując ciekawszy coraz połączenia z mniejszymi miejscowościami niekoniecznie Lwów Kijów teraz mamy autobusy bądź też linie lotnicze, które docierają do mniejszych miejscowości to na pewno dogodnie taką współpracę, a widzimy też, że otwierają się na obywateli Ukrainy przyjeżdżających tu też, że kierunek na któryś z moją usługami telefonii komórkowej i coraz więcej takich ofert skierowanych stricte do obywateli Ukrainy, a zakładam, że zawsze to zaś z ruchem bezwizowym z nadzieją na to, że część z tych osób zdecyduje się pozostać w Polsce i będzie próbował też układać swoją przyszłość dziękuję pani za tę rozmowę Ksenia Naranovich Fundacja rozwoju czy wręcz moim państwo goszczą co ukrywać informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA