REKLAMA

Jak działają wioski dziecięce na świecie? Rozmawiają Barbara Rajkowska, Małgorzata Łojkowska i Paweł Sulik

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2017-06-08 22:30
Prowadzący:
Czas trwania:
21:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM dwudziesta druga 372 część programu dość przemocy w studiu współprowadząca program Małgorzata Łojkowska i witamy kolejnego gościa pani Barbara Rajkowska dyrektor krajowej stowarzyszenia SOS wioski dziecięce w Polsce dobry wieczór dobry skład nie cierpię, gdy pierwsza część naszego, ale i najbardziej oczywisty słucham tej sumy zysków i pani perspektywy wiosek dziecięcych w Polsce albo w ogóle tematu w rodzin zastępczych jak rozumiem Norwegia jest krajem, Rozwiń » który jako, że jest jak najbardziej idealną wersję taką opieki zjazdy z żadnym kraju nie można powiedzieć, że jest idealny i ja na pewno takiego słowa nie użył, że w, jakim kraju może być ich ani obszar pieczy zastępczej obszar wsparcia dzieci jest potrzebny na całym świecie zawsze są kraje i zawsze są problemy w rodzinach nie ma rodzin idealnych i nieważne czy owym czy to jest Polska czy to jest Norwegia nie mogę powiedzieć z perspektywy SOS wiosek dziecięcych Stowarzyszenie SOS wioski dziecięce w Polsce mamy ponad 30 lat Bosch od osiemdziesiątego czwartego roku natomiast w świecie na świecie 135 krajach tak naprawdę od czterdziestego dziewiątego roku od powołania, czyli tych doświadczeń takich jest dużo, ale rozkopać z 1 strony czy jakiś kraj może być wydany czy coś może być dania rozwiązane skoro 135 krajach są SOS wioski dziecięce, czyli są dzieci pozbawione opieki, czyli są dzieci którymi trzeba się zająć, czyli są potrzebne rodziny zastępcze czy mniej więcej tak tak prowadzące rodzinne co się z tym wiąże dalej to znaczy, że jest potrzebne wsparcie dla rodziny biologicznej, dlatego że SOS wioski dziecięce to z 1 strony prowadzenie rodzin zastępczych, czyli mieszka mama tata albo rodzice z z dziećmi które, które nie mogą z rodzinami biologicznymi, ale jest taki drugi obszar wsparcia, czyli współpracujemy z tą rodziną biologiczną, o co o to, żeby dziecko właśnie trafił do systemu to jest zależy, czyli do systemu pieczy zastępczej, czyli pracujemy z rodziną biologiczną Elin to jest taka praca trochę asystentka trudne pracownika socjalnego, a tam jest też proces pedagogiem, czyli staramy się wzmocnić to rodzinne więzi i praca z dzieckiem nauczenie tej rodziny jak pracować z dzieckiem w tej dyskusji wcześniej była taka umowa o w Glenn odpowiadał Maciej o tym, że 1 z pani miała odebrany i nawet nie miał odebranego tego dziecka tylko, że było w zdefiniowana żona sobie nie radzi, że to jest małe dziecko, więc była oddana w tym ośrodku takiej weryfikacji czy, w czym była uczona umiejętności rodzicielskich weź pod uwagę, że tak się dzieje nie tylko w Norwegii dlatego, że jeżeli popatrzymy w Polsce, że mamy pracę z rodziną i okazuje się, że rodzina po prostu mam małe kompetencje rodzicielskie to też tego typu działania podejmuje, czyli uczymy być lepszym to może złe słowo lepszym lub postu uczymy być rodzicem i takie działania są podejmowane generalnie na świecie równi, ale SOS wioski dziecięce z Stowarzyszenie, o którym które pani reprezentuje jak rozumiem jest finansowany z budżetu państwa jest Stowarzyszenie, jeżeli powiemy ludziom Polski tak rozdzielamy troszeczkę Stowarzyszenie SOS wioski dziecięce w Polsce Stowarzyszenie SOS wioski dziecięce federacja zrzeszająca stowarzyszenia ze 135 krajów, jeżeli patrzymy na poziom Polski to mamy finansowanie z kilku źródeł, dlatego że w 4 wioski dziecięce, które mamy w Polsce w Karninie ślepca w Biłgoraju Kraśniku domki, w których mieszkają rodziny z dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych trafił do systemu są u nas, więc w tym momencie pieniądze z powiatu, z którego to dziecko zostało, ale jak, gdyby wprowadzone do systemu pieczy zastępczej przekazują pieniądze do nas, czyli pieniądz idzie za dzieckiem z powiatu wykorzystać część budżetu, czyli możemy powiedzieć, że z ogólnego budżetu powiedzmy stowarzyszenia w granicach 60 % to są pieniądze z powiatów, które idą za dzieckiem, a 40 % osób darczyńcy darczyńcy indywidualni są ludzie dobrej woli wielkiego serca firmy, które wspierają uczyć tak mniej więcej wygląda finansowanie natomiast, jeżeli przeniesiemy tona w ogródek, ale świata od tak mówiąc np. przykład ze krajów afrykańskich Kamerun to jest dosyć bliskie sercu byłam oglądałam w my jako Polska staramy się wspierać również SOS wioski dziecięce w Kamerunie i program umacniania rodziny to tam pieniędzy w systemie państwowym nie ma tam nie ma rozwiązanego, jakby problemów dzieci ulicy dzieci porzuconych, że mam, że mamy dom dziecka takich finansowany przez państwo tam wszystko jest finansowany tak naprawdę prywatnie przez organizacje w wolnym przez stowarzyszenia jest Stowarzyszenie SOS wioski dziecięce w Kamerunie, który ma pieniądze od darczyńców takich chociażby z Norwegii, ale nadal nie wymyślił, że ważną rzeczą bliższa dobra, ale i też ciekawe, bo tak z Maciejem Lampem podobne założenia pracy z rodziną w każdym kraju ale, żeby była to praca z rodziną to musi być system, który pracuje z rodziną, ale teraz w każdym kraju ten system jest inny, czyli na stadionie ma ponoć teraz znowu nadszedł czas, gdy w Kamerunie Diaz tak jak mówimy to mamy takie kraje, gdzie po prostu nie ma nawet przepisów bardzo dobrze regulujących te pieczę zastępczą nie ma systemu wsparcia rodziny inni, ale w Kamerunie, a nie, a tego systemu wsparcia państwowego rodziny tam się mówi coś takiego, że szkoła jest publiczna ale, żeby to dziecko do szkoły poszło to ten rodzic musi kupić mundurek musi kupić książki, a na to nie stać, więc to dziecko do tej szkoły nie idzie natomiast, jeżeli pojawiał się organizacje wspierające charytatywne to wtedy dają tu opiekę kompleksową na przykładzie SOS wiosek dziecięcych tam jest wioska, w której jest kilka domków w każdym domku jest dziesięcioro dzieci, które najczęściej trafiły tam ulice, ale poza tym jest przedszkole jest szkoła jest szpital jest centrum nauki zawodu, czyli to się tworzy nie tak jak w Polsce, że mamy wioskę i mamy w inne rodziny zastępcze mieszkający w wiosce tylko tam mamy całe takie centrum, czyli od małego dziecka do uzyskania albo dzieci są jakąś rodziną zastępczą czy są w LG g co stało w Kamerunie są bardzo podobne rodziny systemie stałych w co na całym świecie SOS wioskach dziecięcych jest taki sam, czyli jest rodzina zastępcza, gdzie jest mama ona mieszka w domku w ma dziesięcioro dzieci i Teresy porównamy chociażby Azję i SOS wioski dziecięce w Azji porównamy sobie Czechy Węgry Rumunię SOS wioski dziecięce tam to zasada dotycząca standardów jakości opieki, że jest to mama lub rodzice, że jesteś sześcioro ośmioro dziesięcioro dzieci w rodzinie, że jest praca z rodziną biologiczną jest możliwe jest taka sama, czyli jak punkt wyjścia, że chcemy, żeby ten standard był taki sam natomiast on musi być iść w parze z wymaganiami ich kulturą w tym co jest możliwe w danym kraju czyli, jeżeli jest to zgodnie z przepisami nierozwiązany w danym kraju to trzeba próbować wypełnić lukę zaraz, ale w tym Kamerunie to dziecko w w pieczy zastępczej wmieście sąd w domu to już tam jest trochę inaczej strach sobie wyobrazić jak to wygląda tak maleńkie smakosz życia w tym wkręca się dzieje złego w Kamerunie i kto interweniuje, ale wygląda inaczej nawet nie to że, że do końca co się złego dzieje w rodzinie, bo oczywiście tam jest może nie to, że sąd, że są też do służby takie państwo zakonne dotyczące kont innych kontrolujące jak gdyby cały w całym systemie natomiast tam jest bardzo często także dzieci są na ulicy, czyli nie wiedzą, gdzie jest, gdzie są rodzice, bo zostali porzuceni, więc w tym momencie to dziecko z ulicy trafia pod skrzydła, a jej bardzo nawet dziecko ma akcje wraz z raz właśnie się to powiedzieć, że tak jak my mówimy w Polsce, że podstawą jest praca i powrót dziecka do rodziny biologicznej, czyli dziecko trafiające do systemu pieczy zastępczej ten najlepszy idealny stan jest taki, kiedy pracujemy z rodziną biologiczną, żeby to dziecko z pieczy zastępczej do tej rodziny biologicznej mogło wrócić za stan idealny natomiast jako wzięły podwórko kameruńskie to tam nie ma z kim pracować tak to jest inaczej, czyli to dziecko trafia do tej pieczy zastępczej i ono w ni zostali 2 ludzie są jako szkolenie, którzy opiekują dziećmi w pieczy zastępczej czy są jakieś wszędzie na całym świecie tak samo jak w Polsce zgodnie z ustawą mamy wymagania jakie, jakie wymagania ma spełniać kandydat na rodzica zastępczego pracownik socjalny to tak samo w Kamerunie również mamy osoby, które się w tym specjalizują się na przykładzie SOS wiosek dziecięcych dostało osoby, które kończą o pedagogiczne przygotowanie psycholog pracownik socjalny, czyli też mają wykształcenie gotowe do tego, żeby zająć dziećmi z piecze tylko jak popatrzymy na podwórko kameruńskiej, kiedy mamy dzieci z ulicy, które trafiły do SOS wioski dziecięcej, a obok mamy program umacniania rodziny, czyli zdefiniowane te rodziny, które mają bardzo dużo dzieci i bardzo wielką wiedzę, bo tam jest jak gdyby inne problemy tego, że nie można sobie poradzić z wychowaniem dzieci najczęściej wynika z biedy, że nie można zarobić niemal w Oracle, a to właśnie w tych 2 tylnych chciałem zapytać czy wraca do pieszych część naszej rozmowy z różnicy między Norwegią polską Sternal Norwegia 20 aby, żeby dzieci trafiały do osób, które mają mieć przeszkolenie jakieś doświadczenie, a w Polsce jednak bać, żeby to była rodzina to w przypadku Kamerunu, do których który ma dać ja rozumiem także na wiatr w dzieciach, które akurat mają rodziców biologicznych to, żeby trafiły raczej do osób przygotowanych natomiast w ja bym powiedziała, że w podwórko SMS-owe SOS wiosek dziecięcych to zawsze są osoby przygotowane jest bardzo wysoki standard, żeby te osoby miały wykształcenia przygotowania, żeby były przygotowane do dzieci do pracy z dziećmi trudnymi, ale trudnymi w sensie po przejściach o przemocy po zaniedbaniach pod w ramach różnego rodzaju, ale i można, by zrobić takie porównanie, że w Polsce wykształcenie jest dostępny na wyciągnięcie ręki są zaniedbania edukacyjne dziecko, które trafia często do pieczy zastępczej ma bardzo duże zaległości zdrowotnych edukacyjnych trzeba to wszystko nadrabiać, czyli my mamy bardzo duży pakiet tych dodatkowych zajęć natomiast w momencie liczyliśmy na podwórko kameruńskie to tam generalnie bardzo trudno jest dostać do szkoły tam osiągnąć wysoki poziom wykształcenia jest dla bardzo wielu dzieci nie wręcz niemożliwe, dlatego że jest jest to bardzo trudno dostępne jest moment jak trafiają do SOS wioski dziecięce to mają taką szansę, że przedszkole szkoła studia szpital, czyli że będą mogło osiągnąć dużo wyższy wyższa rozwój taki wykształcenie i przyszłość, bo to daje pracę nie brać nie bronić niż zrodzi dokładniej niż w rodzinie biologicznej może stąd takie sytuacje, że rodzina biologiczna wysłać dziecko może nie to, że wysyła natomiast może nie do końca się interesuje, bo znamy taki przypadek, że było czworo dzieci i po prostu mama leniwa, że się rozpłynęła zniknęła gdyby, porzucając dzieci w, a on zajęci dziadkowie tymi dziećmi i w tym momencie tak ani dziadkowie dobrego przygotowania nie byli gotowi na coś takiego nie nie mieli pracy, ale i tam jest taka możliwość zgłoszenia się SOS wiosek dziecięcych, gdyby do pokazania swojego problemu i to rodzina została objęta programem umocnienia rodziny, czyli dołka współpracą, żeby pomóc im być razem skoro już niemożna znaleźć mamy i tej mamy nie ma, ale są ci dziadkowie jest to czworo dzieci to Pomóżmy tej rodzinie bycie razem wsparcie mikro pożyczkami wsparcie, żeby otworzyć malutki biznes tylko, że jak popatrzymy na Afrykę to jest biznes typu handel jakimiś warzywami handel jakimiś owocami i hodowla jakich się w jakiś zwierząt tak nie więcej to wygląda, ale ta pozwala to rodzina zarobi sobie na utrzymanie, więc jest to zupełnie inne podejście niż byśmy przenieśli na podwórko Polski, ale jeżeli chcemy jeszcze pokazać inną sytuację Tomasz kot kraje poradzieckie Azerbejdżan Izrael Kazachstan Kirgistan to są też kraj zwisał SOS wioski dziecięce tam system wsparcia państwa jako takiej pracy z rodziną nie funkcjonuje i pracownicy z ze stowarzyszenia właśnie SOS wioski dziecięce mają wybrane rodziny, z którymi współpracują i do nich jeżdżą po prostu z nimi współpracują wiedzą, że to są rodziny, które są mu na takim ryzyku rozpadu więc, żeby wzmocnić ich kompetencje rodzicielskie, żeby pomóc im być razem wyjeżdżają bardzo często wiele wiele kilometrów, żeby z tą rodziną pracować w krzywonosa w takim Azerbejdżan nie mogę nie funkcjonują takie wioski dziecięce mebelki dziecięce również dokładnie takie same jak wszędzie, jeżeli popatrzymy 135 krajów zastrzeżenia są one same dania 4 w Polsat futbol to taki jest bardzo zbliżony system, że to są osiedla domków jednorodzinnych tylną tak jak w Polsce to jest osiedle domków jednorodzinnych i wyznawca wspólnota młodzieżowa, gdzie starsza młodzież chce się szybciej uczyć samodzielności tak jest w Koszalinie czy, ale czy tak jest w Siedlcach natomiast w tych krajach, które mają mniej rozwinięte zaplecze socjalne nie rozwinięte zaplecze edukacyjne to są właśnie i przedszkola i szkoły i centra medyczne, czyli szpitale, czyli wszystko, że tam już koło wioski jest zbudowany całe zaplecze socjalne jak przeskoczymy na kolejne podwórko np. Rumunia tam też są SOS wioski dziecięce, które wyglądają podobnie, ale jest inna praca z rodziną, bo tam się pracuje z dziećmi Żeromski niczym z rodzinami wąskimi o to, żeby dzieci chodziły do szkoły, żeby nie szły na ulice żebrać, żeby wzmocnić rodziny w tych kompetencjach rodzicielskich potrzeby edukacji dla dzieci że, że to jest wiek dziecięcy i sponsorzy pochodziły te dzieci do szkoły ani szły na ulice teraz możemy przeskoczyć na inne podwórko i Węgry na wschód i Czechy zupełnie inny system, gdzie tam, żeby SOS wioski dziecięce mogą słono funkcjonować muszą być podpisane porozumienie rządowe rząd razem z SS występ dziecięcej mi i razem z SOSW rodzice, bo finansowanie jak wino serwis rządowy w twarz zupełnie inny system natomiast co jest ważne w UE w tym wszystkim, żeby zachować tożsamość kulturę religie i to wszystko co jest wdanym kraju, czyli z 1 strony mamy ten standard wysoki poziom opieki edukacji rozwoju, ale z drugiej strony zachowujemy bardzo dokładnie to co jest wdanym kraju, ale w tych systemach jak rozumiem takich nie służy scentralizowanych, ale tam, gdzie jest duży udział rządu to oznacza finansowy udział to znaczy, że te finansowe wsparcie w ciemnościach tak tak mają też finansowe finansowe wsparcie bezpośrednie jak gdyby rządowe u nas w Polsce jak otrzymywano to mamy w PCPR mamy mogą raczej tak naprawdę idzie z powiatu część pieniędzy i reszta to są darczyńcę i są i inne osoby z fundacji korporacyjnych czy Czech czy firm prawda, ale jak popatrzymy sobie na Afrykę tam pieniądze są od darczyńców z innych krajów tak, ale dla innych krajów, ale tak przy okazji zapytam czy n p . na wioski dziecięce albo system działania w Kamerunie Ciech SA afgańskich czy w Polsce państwo też zbierano też zbieramy my zaczęliśmy w zeszłym roku w bo też trzeba powiedzieć, że w Polsce jesteśmy ponad 30 lat, ale sam finansujący, czyli pieniądze z powiatu wzrost od darczyńców są dopiero od kilku lat wcześniej nas też wspierały inne kraje nas wspierali Niemcy nas wspierała Austria my dostawaliśmy pieniądze na SOS wioski dziecięce z innych krajów, więc w zeszłym roku oraz treść w Austrii była pierwszym krajem Wrzawy już po czterdziestym dziewiątym roku powstała pierwsza wioska, bo Hermann Mai ner po wojnie w VAT na taki pomysł, że jest bardzo dużo samotnych kobiet i jest bardzo dużo dzieci sierot powojennych i żeby zebrać 1 Szylinga od każdej osoby, a to pomoże zaopiekować się tymi dziećmi taki był pomysł i pierwsza wioska wtedy więź została wybudowana i to już tak wkroczyło pozwolę powoli Ameryka Południowa Azja Afryka nowe euro TV i luźno w wielu krajach i później co się stało, że te kraje wysoko rozwinięte no tak możemy dopowiedzieć i tu też jest właśnie Norwegia dania Szwecja są kraje, które zbierają bardzo dużo pieniędzy mają tak rozwiniętą świadomość potrzeby wspierania, że przekazują pieniądze właśnie na kraje afrykańskie na kraje Ameryki Południowej na kraje Azji, dlatego że tam jest tak dużo potrzeb i nie ma dobrych systemów państwa nie ma rozwiązań systemowych państwowych są potrzeby, czyli wsparcie dzieci wsparcie rodzin i pieniądze idą tak naprawdę z innych krajów ten zna do Polski czy to jest także z z pani perspektywy te potrzeby w Polsce i możliwości zaspokojenia jak to wygląda z rozmysłem przedłużono, bo proszę popatrzeć ponad 2910207000 dzieci w pieczy instytucjonalnej, a powinny być pieczy rodzinnej, czyli patrząc na na skalę potrzeb, a że lekarz innym językiem także w pieczy instytucjonalnej pieczy co, gdzie są w domach dziecka i prostą, bo gros czasu w domu dziecka, czyli dzieci, które powinny być w rodzinie, bo nawiązują więź bo, bo uczą się bliskości i potrzebują tego ciepła są w instytucji instytucji, w której nie ma przytulania nie ma zainteresowania takiego 1 osobą wg pani z sekcji oświaty dalej będzie dla nas także domów dziecka po prostu nie ma on ja nie wiem czy taki świat idealny, że domów dziecka nie ma powiem dlaczego, bo ja myślę, że zawsze się zdarza także niektóre dzieci wyłamują się całkowicie zbycia w rodzinie i nie pamiętam, w którym czy Hiszpanii było jest kraj, który zlikwidował wszystkie domy dziecka musiał tworzyć odnowa, dlatego że są czasami dzieci z takimi trudnościami, bo tak różnych przecież się w rodzinie nie odnajdują i myślę, że nigdy nie jest nie zdarza się tak, żeby stworzyć taki idealny system stan i jakby świadomość wszystkich, że instytucje żadnego rodzaju nie 2 alejek jest ono mogło być malutkie to może być dwoje troje i inny po prostu inaczej może, ale rozumiem w Polsce pani uważa, że w Polsce ewidentnie powinna być o wiele mniej dzieci w domu rozwijała uważam, że wszystkie dzieci, które mogą trafić do rodzin zastępczych powinny one trafić ale, żeby to mogło się zdarzyć to musi być dużo więcej rodzin zastępczych, które ciągle brakuje, a ciągle brakuje rodziców ma kandydat kandydatów na rodziców SOS jest trudna praca my i unikamy słowa praca przy rodzinie zastępczej natomiast jest bardzo trudna praca 24 godzinna dobę 7 dni w tygodniu 30 dni miesiące 365 dni w roku praca z dziećmi, które są pod ramię po przemocy bardzo często seksualnej wykorzystywane jest bardzo duże dużymi zaburzeniami z takimi trudnościami edukacyjnymi zdrowotnymi i te rodziny zastępcze muszą sobie 24 godziny na dobę z tymi rodzinami radzi państwo najchętniej tworzy taki przyjazny system, żeby one miały jak pracować z tymi dziećmi, czyli to on dostęp do tych wszystkich specjalistów jest bardzo trudnym, ale zawsze mówił, że im plus SOS wiosek dziecięcych to jest to, że na tym osiedlu domków jednorodzinnych jest jeszcze to wsparcie, bo zespół pedagogiczne psychologiczne czy jest pedagog widzeń holdingu ma na to, żeby tunel został znaleziony zaś mówimy, że oczywiście podstawa to jest mama rodzina rodzice drugie jeśli nie możesz być w rodzinie biologicznej, bo rodzina biologiczna z jakichś powodów jest niewydolny nie udali się im się to dziecko trafić do pieczy zastępczej to znowu nie będzie z rodziną z rodzicem z mamą i bajek odpowiadać na taki argument ERM, że wioski dziecięce często bywa długi temat chyba trochę za drugi na temat, ale żołnierze 2 minut ZL chyba jak i w urządzeniu rodzic tak jak sobie radzicie z takim zarzutem, że test taka izolacja trochę tych rodzina wraz z nim wywiad z Lechem z czego wynika dlatego, że to z osiedla domków jednorodzinnych aż 121314 domków jest, gdy na 1 osiedlu natomiast tendencja jest taka, że ich tam jest on plac zabaw każdy może wejść dzieci chodzą do rąk do szkół tak jak wszystkie inne dzieci i integrują się z innymi i tendencje światowe jest jeszcze taka, żeby te rodziny SOS wioski dziecięce, żeby już nie budować w tej chwili osiedla domków jednorodzinnych tylko, że to były rodziny rozproszone w mieście źli w tym roku w tamtym domku natomiast to jest to jest osiedle domków jednorodzinnych, czyli tak jak każde inne, tyle że jest więcej rodzin zastępczych w 1 miejscu musimy kończyć naszą rozmowę, ale wystarczy ciekawa na pewno wrócimy do tego tematu Świsłoczy foczki są zainteresowani tym w jaki sposób funkcjonują SOS wioski dziecięce albo państwo są np. w jakikolwiek sposób pomóc zaprasza na stronę internetową państ w jest brak wioski SOS grupka org powiem pani Barbara Rajkowska dyrektor krajowej stowarzyszenia SOS wioski dziecięce w Polsce do widzenia dziękuję bardzo za rozmowę wykradzenia mówiła Małgorzata Łojkowska z kurortu łemkowska współprowadząca dzisiejsze wydanie programu dość przemocy, a wszystkie programy dość przemocy są w internecie na www tokfm kropke nad pl w czwartek o godzinie 2002. i wymioty informacji Radia TOK FM w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA