REKLAMA

Nauka, pseudonauka, metoda naukowa i rozmaite ograniczenia poznawcze, które powodują, że rzeczywistość i jej obraz w naszych umysłach czasami bardzo się od siebie różnią. Z dr Pawłem Boguszewskim rozmawia Tomasz Stawiszyński

TOK Powszechny
Data emisji:
2017-06-08 19:00
Audycja:
Czas trwania:
01h 50:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry państwu bardzo i miło państwo przywitać ślub w teatrze powszechnym, a nie byłem już w miejscu, w którym obsesji konto odbyło się tutaj ostatnie spotkanie z zimowego oraz zimowej odsłony filozofii był w teatrze powszechnym czy w zimowym ogrodzie teatru powszechnego ma to w miejscu, które od tego czasu stało się niezwykle kontrowersyjne stało się miejscem chętnie odwiedzanym przez osoby, które zazwyczaj do teatru chyba nie chadzają ich, ale na szczęście dzisiaj Rozwiń » chyba nie ma ne i bank nie będzie przynajmniej nieraz były w czasie spotkań o nasze będą odbywały do końca lipca może od razu najpierw przywita naszego gościa finisz tego że, zanim powiem co jeszcze w programie wkrótce tych spotkań jest dziś gościem dzisiaj myślę znany państwu i strat powszechnego i może z audycji trafiło w TOK FM neurolog dr Paweł Boguszewski neurofizjolog z Instytutu Morskiego w Elblągu, a będziemy rozmawiać i nauce i pseudonauki c ale zanim w tej nauce i sam, bo mało cech lotniczym jest metoda naukowa co, a słowa o tym co się tu jeszcze będzie działo w czerwcu minima za tydzień państwa gościem będzie prof. Agnieszka Pollo to jest cel kosmolog szkła i astronom kasy Uniwersytetu Jagiellońskiego z barokowego centrum badań kosmicznych tekstu ma sił, bo zajmujemy się badaniami przestrzeni kosmicznej i właśnie o kosmosie o różnych tajemnicach kosmosu mniej lub bardziej przerażający będziemy mówić, a mostem uczynimy taki cytat z filozofa, którego Janeczka bardzo cenię za ocean jego Saja czynne są tak mniej więcej do końca lat dziewięćdziesiątych publikowane, bo później stał się symbolem ne no i powiedział po dość drapieżnych przekonań i takich ocierających się o daleko idącą ekstrawagancją mówiąc delikatnie Otóż mogą tam będzie taki cytat z sali Bogusława Wolniewicza i ten cytat brzmi ani wszechświat nie jest skrojony na naszą miarę ani by na jego ich właśnie o tym czy jesteśmy strojenie na miarę wszechświata czy wszechświat na naszą miarą jest, że nie jest skrojone i w ogóle o różnych koncepcjach kosmosu wszechświata sobie będziemy im Ks prof. Agnieszką polo rozmawiać później 2001. z czerwca będzie państwa gościem prof. Jacek Hołówka lub po mówi o sensie życia o tym czy życie ma sens z o tym, skąd w ogóle ta cała kampania na rzecz nadawania mu sensu życiu, dlaczego tak bardzo nam zależy, żeby jakiś sens życiu przypisywać może to w ogóle jest bez sensu to całe poszukiwanie sensu życia o tym, będzie nas profesorem połówką rozmawiać po 2008. będzie przerwa w GM, a na początku lipca pierwszą środę lipca będzie prof. Małgorzata Jacyno w państwach gościem w czasie zajmuje emocjami kulturą terapeutyczną w perspektywie socjologicznej dopłaty sama tego spotkania jeszcze po mieście w lipcu będzie Jacek Dobrowolski, ale oni są też czy pokoju jak będzie czas dziś natomiast w mózgu, ponieważ przyrost gadałem niestety załatw to tu podaruje sobie w stan, który czyha w naszych do naszej tutaj dyskusji, bo znowu zajął on jest wiele czasu, ale zaczął od tego czy jakiś czas temu niewiele lat temu to już było chyba 1516 rok mu zrobią taką rozmowę jeszcze jako student z mojego drugiego roku filozofii zrobią taką rozmowę z prof. Bohdan Chwedeńczuk Jan wywiad dotyczący tego jak się ma filozofia, ale u schyłku dwudziestego wieku, jaki jest kondycji, jakie przed nią zadania czy po raz zdarzył się filozofia skończyła jak i głosić głosiło wielu wówczas nic dzisiaj także jeszcze mocnych przedstawicieli tej dyscypliny maj Teresa Adamczuk udzielił tego jak bardzo radykalnego i powiedział coś co stało się tytułem tego powiatu i to już w druku ukazał mianowicie koniec filozofii nauka wystarczy tu chodziło o to, że wg niego nauka to współczesna nauka wysoko rozwinięta wyspecjalizowana, ale też dążąca do pewnej interdyscyplinarność, czego najlepszym przykładem są euro nauki właśnie, że nauka współczesna podejmuje na problemy, które tradycyjnie podejmowała filozofia z powodzeniem rozwiązuje ją łódzkiego zoo już nie, bo filozofia nigdy żadnego problemu nie rozwiązała najwyżej komplikowała te problemy już istniejące bądź marzyła o nowe natomiast nauka te problemy z powodzeniem rozwiązuje jest też taką dziedziną, która ma szansę udzielić odpowiedzi na bardzo wiele takich pytań, które w ramach tego dyskursu czy perspektywy filozoficznej pozostawały pytaniami bez odpowiedzi minimum i teraz ruch zaczął od takiego bardzo ogólnego od takiego bardzo ogólnego pytania czy Pavla jak ty właściwie cały rozumiesz to pojęcie pojęcie małą i czym jest nauka na ciebie, bo to jest taki obszar, który właściwie jak się nie wiem jak poziom z 1 strony na matematykę, a z drugiej strony nie ma geologa i jak się okaże, że to smaki z południa odrębna dziedzina czy dyscyplina, która wszakże jak z maja, ale są tym 1 słowem czy występują pod 1 etykietką nauki właśnie się bał się przeciwstawia różnych domach aktywnością, które nie naukowe są albo ana łukowe albo para naukowa albo pseudonaukowe, o których też będziemy dzisiaj mówić myślę, że wokół tego pojęcia Małki też bardzo wiele mitów narosłych nieporozumień na toczy jest nałóg to czy nowych państw nasz los czy tanie dosyć trudna odpowiedź jeszcze trudniejsza, ponieważ nauka jest pewnego rodzaju słowem terminem używamy w języku potocznym to jest 1 z większych problemów z nauki ogólnie, że bardzo często spotykam takie terminy, które każdy wie, o co chodzi o tak mu powiemy no to teraz powiedz, o co chodzi z definiują ich prześpi to zaczną się lub rok tak jak słynął w korku nie każdy człek to, czego wyborcy skoro natomiast, jeżeli byśmy chcieli także zdefiniować sobie to jest to zjawisko ja uważam, że nauka jest pewnego rodzaju zjawiskiem społecznym i tym jest zbiorem pewnych zasad nie nauka nie jest zbiorem wiedzy ani też pożyczkę zmienia to tylko nauka złość i procesem, który pozwala nam dotrzeć do sedna rzeczy do pewnej prawdy obiektywnej oceny prawdy absolutnej i dlatego wiele dziedzin możemy nazywać naukowych ich region rzeczywiście oddają się lub o te reguły stosują pewne reguły konkretnego wnioskowania o wprowadzeniu do świadczeń bez sprawdzania wiedzy testowania wiedzy otrzymania tej wiedzy o suszy, jakiego rodzaju błędów ludzkich błędów poznawczych i innych takich albo rzeczy przeszkadzają dotrzeć do obrotu sedna prawdy i dlatego właśnie im obca są taksówki czasami dziwne i różne dziedziny jak np. właśnie teoretyczna matematyka i my i np. mogę tylko tak Gollob jak 3 czy dany dział historii z drugiej strony jedno jest też można powiedzieć nawet najlepszym sposobem poznawania czy rok do rzeczywistości o tym co przyciąga do rzeczywistości możemy do nich podchodzi też z innych kierunków w kierunku wspominał kochanek chociażby filozoficzne, który w Moma to do siebie, że małe kupuje się wydaje lecznic postój, że próbuje wyjaśnić jak to działa przy czym czy zasady jakiś zjawisk niekoniecznie od władz 7 PIT i tylko raczej, stosując pewnego rodzaju produkcji myślał, jaką jest oczywiście, czyli może być ten sam obiekt badania, ale właśnie pochodzili z różnych kierunków i w te złoża ma przyćmić inne metody Poznania takich kamieni naukowe takie objawienia 3 czy czymś czytanie pism, które ktoś kiedyś objawił w początkowej tak źle interpretowali je na wjazd wydaje się, że właśnie to co może być tym wspólnym wyznacznikiem dziedzin naukowych jest to właśnie do szkół platyny i pilnowanie się pewnych wyznaczonych wypracowanych metod, które pozwala dotrzeć doprawdy pomimo tego, że się tylko łącznie ludzi, bo naukowcy czy nauka tworzą naukowcy, ale oni są też wysiłki, czyli tutaj bym powiedział, że to nie jest dla mnie blok wiedzy to jest raczej metodologia sposób poznawszy w sposób, który pozwala nam dotrzeć do setki spraw są różne etapy rozwoju nauki i to współczesna formuła naukowości mój to jest owoc lub wielu wieków szkół wysiłków siły modyfikacji, ale uczenia się na błędach weryfikacji pewnych normach to z rewizji wniosków już i t d . i t d. istnieje pewien rodzaj takiego myślenia czy mówienia o nauce winniczki, które powiedziałbym, zwłaszcza silniej jest obecny w takich dyskusjach o charakterze światopoglądowym, których przedstawiciele nauki występują jako aktywnie zaangażowana stronom lektury to sposób mówienia czy myślenia o mało co definiuje ją jako dyscyplina czy dziedzinę opartą podobnie jak różne inne pozycje światopoglądowe tym wspomniał się o tych pozycjach światopoglądowych, które wiążą się z lekturą książek dawno na samych albo egzegezy o pewnych objawień, czyli subiektywnych doświadczeń i komunikowane następnie pewnym, że w języku jakoś racjonalizować samych nut Otóż istnieje taki sposób myślenia i mówienia o nauce, który po ja po i nie jest to bynajmniej nie sposób mówienia i myślenia charakterystyczny wyłącznie dla przedstawicieli płynnej ponowoczesności czy postmodernizmu po prostu, którym opowiada się nauka jest tylko 1 z wielu możliwych sposobów orientowania się w rzeczywistości i mówienia o rzeczywistości ostatecznie mecze te wszystkie aktywności, które podejmujemy w jakimś polu społecznym polegają na tym, że snujemy opowieści o świecie tworzymy sektę reprezentacje świata, bo religia no katolicka np. 1213 wiecznej Europie generowała pewien obraz światła i następnie podawała ten obraz innym ich jako obraz obowiązujący i prawdziwie właśnie jako adekwatny opis tego jak rzeczywistość jest skonstruowana jak działa, jaki w nich obowiązują prawidła naj podobnie czyni nauka wyższym konstruuje pewien obraz na jego rzecz przedstawia go szerszej publiczności powiada w ten właśnie sposób rzeczywistość jest zbudowana tak i prawa i obowiązują dni wolnego, ale właśnie jest ona tylko 1 z wielu dawców szkoły tego rodzaju obrazu świata i nie ma żadnego powodu, żeby ten język akurat wyróżniać, bo on jest jakimś sensie tak samo dogmatyczne czy tak samo tak samo uzależniona od różnych przyjęte z góry założenia każda inna postawa i tutaj oczywiście, bo tak to co ona sama dyskusja nasila a gdy ZUS jak Basia leci, by słowo sól Tomasz Terlikowski do czasu odbywa ją pytamy, bo też żalić Eliasza w programie wspólnie pozdrawiam serdecznie się pasji, a ich, ale bardzo często się coś takiego pojawia się na LM dyskutują o jakimś problemie np. o problemie nic nie wie związany z Luce sporem o legalizację czy legalność eutanazji, ale pies jest zakładana perspektywa religijna, której się Boga waży tylko Bóg jako dawca życia jako ten, kto czeka ich życie sprezentował jest władny, żeby je odebrać, bo tam jest wszak część założeń właściwie nawet gdyby przyjąć go 1 auto właściwie, dlaczego tylko miał zawierać no różne są po te problemy, ale przeciwstawiamy to czy temu wszystkiemu co o człowieku wiadomo z refleksji naukowej czy z badań naukowych powiedz dostaje odpowiedzi na dobrą sprawę to jest tak samo poznawczo wartościowy pogląd jak ta o tym, że kopułki znawcą i pożyczek go może ją nabrać siły nie ma większych różnic oba stanowiska są oparte o pewne założenia, więc są równoważne posła, że sporna całości lub państwa nad jakością oraz Azji w oczy to mogłoby opowiedzieć o odpowiedź na kilka osób w akcje oraz sposobów jest to, że ma jednak, że ten w Operze problem o wszystkim podważaniem nauka jak i jako tej rzeczywiście najbardziej efektywnej taki obiekt 1 drogi do Poznania rzeczywistości to jest tak naprawdę w luksusie ludzi którzy, którzy mogą czy pozwolić tak większość tych ludzi, których nie stać na luksus przy tych co nie przyjął w tym tzw . pierwszym świecie oni tak naprawdę zależą bezpośrednio i zwyciężył bez przyjął nauki tak atak się ze swoim teraz oni też tutaj to Shoper dzięki takim prostym kocim 30 sekundowy filmik pod wyciąg dołki z komuś odpowiedziała o tanim w oddziale jest tu serwerze z filmikami dostępnych do podziału na kasie już za coś to jak zacznie robić samolot smoki latają, a muszą wyżyć za okno jest banał Kopron tramwaje jeżdżą samochody spalinowe działają tak to po prostu działa nie powiem jak zakończył wypowiedź, ale chętnych jest tak duży bagaż itp 3 każdy klient może set Global brzydkie słowa takie, że język ulicy pań jest także na dziś takie powiedzonko z, tak więc to zakończyć się zobaczy, że mam to rzeczywiście jest de facto odpowiedź znaczy, że nauka przy okazji poznawania rzeczywistości, że tworzenie tej rzeczywistości tworzenie pewnych urządzeń czy przy po rozwiązaniu problemów to on najczęściej działo to po prostu możemy zweryfikować sposób namacalne, jeżeli część jest oczywiście powiedzieć ta metoda naukowa jest ono tak naprawdę 4 Malaga boimy się powiedzie pewnym takim podejściu jeszcze z filozofii starożytnej musimy zacząć od uczonych i arabskich na przełomie dziewiętnastego dziesiątek piętnastego wieku tak dalej tych ojców tej metody naukowej z bardzo wielu, ale żyć po weźmie pod uwagę ostatnie 200300 lat rósł ćwiczona to jest największy skok cywilizacyjny naszej też gatunku największy jej nie bierze nas do tego dołączymy, jaki zdobycze techniki oczywiście wcześniej też były zdobywane tablic obok regulowaną co to za przyspieszenie widzimy gigantyczne przy tak naprawdę nauka pozwolą nam się dziś tu teraz, bo aż budynku używać urządzeń nagłaśniających w Sofii, gdzie ukrywa to jest więź z zwrotną po sztucznym to po prostu działo na miasto problem z tym podważaniem z takim prawo ośrodkowi także bierzemy sobie kogoś, kto nagle jego objął jakąś wizję ja muszę tutaj je od niemal do końca wiedzy, ale on czuje czujesz np. lanie od tych przykładów takich pseudo uczucia testy z bardzo wiele i rząd ma federacji to racja musi być na równi z nauką są też zespół wie jak osoba z szyi czuję najgorzej jak były jak zaczną o tym, mówić, że zaczną przypływać innych jeszcze gorzej jak zaczną być równoważona przez media jako coś co jest równoważne z kimś słabszym oczywiście pod domem problemem o osi wiał i Lipnickich wyłysiał kończyć się spełnił swoje życie, poznając się właśnie zjawisko lub co jest niestety tak jak, choć na początku to jest troszeczkę taki pogląd tego pierwszego świata, gdzie nagle z powodu naszego komfortu odwracam się po to, by zdobyć aż o zdobycie zdobyczy i ja myślę, że w tym podejściu, o których inne powiedziałem mu w tym podejściu mu jakiś sposób karykaturalny przedstawiającym naukę jako forma właściwie teren i czy jako forma i w każdym razie postawy fundamentalistyczne opartego na ślepo przyjmowanej niekwestionowane założenia takie, które właśnie nie poddają się to młodszy powiedziałaś nie poddają się tej weryfikacji empirycznej polegającej na tym, że dobra teoria naukowa nie tylko musi w rzeczywistości opisywać, ale też musi przewidywać w jaki sposób rzeczywistość będzie się zachowywać, czyli ten może to można powiedzieć mechanizm weryfikacji jest nią budowanej przy punkcie wyjścia musi zapłacić w każdym razie, jakim się możliwości tego, żeby przewidywać zachowanie się w jakiś przynajmniej wycinków wycinku rzeczywistości, ale że w tym myśleniu jest takie wsi w taki sposób patrzenia na naukę jak na dziewiętnastowieczne scjentyzm czy na naukę w takiej postaci jak i Roma występowała w dziewiętnastowiecznym stacje też, jakoby ruchu, ale intelektualnemu, który naukę właśnie widział jak koło coś co przyniesie ludzkości odkupienie zwapnienie mówi wieczną szczęśliwość, gdzie właściwie znał postrzegamy jako panaceum na wszystkie możliwe dolegliwości ludzkiej kondycji nie tylko ludzkiej kondycji to u teściów w oświeceniowej idei postępu bardzo się biegło obecna takiego postępu rozumianego jako postęp cywilizacyjny czy technologiczne połączone wraz z postępem moralnym zrzekł się rozwijać technologicznie powiększamy obszarach swojej wiedzy to zarazem stajemy się lepsi stajemy się i dążymy też do jakiegoś punktu, w którym osiągniemy stan optymalny, w którym te wszystkie dolegliwości, które dzisiaj nas trapią zostaną anulowane i mam takie poczucie, że dziś, mówi że wcale nie jest tak, że dzisiaj do końca on rodzaj takiego proeuropejskiego myślenia o mało c zniknął rzecznikiem był daje się rzeczywiście usłyszeć jakiś motyw tego rodzaju myślenia choćby właśnie w wypowiedziach opisał lot powiedziałeś Legia Maćka osobiście bardzo głupie bardzo dużo i bardzo dużo dobrej grze czym popularyzuje naukę jej światopogląd racjonalny i prowadzą tam jakichś oczywiście, aby ją, bo zupełnie odmienne reguły, ale zarazem myślę, że w tej i innych tej zawalczy gości jego krucjaty, którą prowadzi przeciwko wszelkim formom i racjonalizmu ten rodzaj takiego problem ten list jego no i ducha i jest obecny bowiem czy się za kółko aż to jest też trochę takie myślenie o tym, że naukowości przyniesiono jakiś rodzaj spełnienia zbawienia, a nie dawał odpowiedź na wszystkie pytania trochę tak jak bez uchwytnej ciut wiaty powiedział, że goście wszystkie problemy którymi się na zawsze się zajmowała to nauka z powodzeniem rozwija się na za wyjątkiem tego jako czyn o złych emocji i handlem wszystko chodzi o Lechu właśnie na tym by, jeżeli byśmy, jeżeli miałbym postawić tak co nam wyjaśni czy sal w oczy, bo wg, których nie ma sukcesy córką żyć, ale coś co ja nazywam się przybliżyć to raczej będzie to nauka niż jakiś inny rodzaj posła tak może być umorzona nie będzie w stanie nam odpowiedź na pytanie o naprzeci w pytaniom gminie, ale jeżeli już miało być coś na to odpowiedzieć to będzie to najprędzej od tak wg mnie to jest właśnie może rzeczywiście to o siłach był taki właśnie ten ma Końskie 4 Stock, a najlepsze najciekawsze co byśmy znaleźli, ale rok to działa fakt, iż już bierzemy się naukowo za badanie konkretnych zjawisk to zwykle jesteśmy w stanie wykazać istnienie nie możemy wykazać nieistnienia sporu chodzić bardzo prawdopodobne, iż obecnie od związku z tym rzeczywiście OJ dana taką obiektywną możliwość luz są oczywiście jest to czas walka mogą jednak jako gatunek, gdzie stworzyli lub twórczych szkół to nauka to oblicz zespół reguł co możemy przejść do szczegółów przyjdzie jest uczciwy czy drogi publiczności ich oto szczegóły też obok ciekawe natomiast czy ona musi tak apolityczne wykreślić to naszą irracjonalną wewnętrznie przeżyć to wewnętrzne zewnętrzne cechy czy ich mamy ludzi, którzy zajmą się nauką liter muszą pilnować i bardzo, ponieważ los ludzi tak mają pewne cechy to nas właśnie ludzie z BOR dziś populacji ogólnej czy takiej, która z nauką ma styczność z ochotą w szkole o nic nie no właśnie te cechy naszego gatunku torze musimy myśleć na skutek, żebyśmy szybko myśleć, że tak naprawdę czysto, ale nie wiem, dlaczego podejmą decyzję, że do wydaje nam się coś działa taka jest zupełnie inaczej no to, z czym w ogóle ludzi właśnie osób jest to okaże się całkowicie willa przy stole z centrum ateizm tę właśnie między nimi dołki z wielu innych RM naukowców, którzy właśnie chcą pokazać, że tak naprawdę te metody nauki opracowane Silvia są fantastyczne metody oraz soliści, gdzie tak nie chodzi nawet obciąża gmin czy urzędnik wstaje rano, gdy cel naukową lub herbata n p . z jaką naukowo od ślubu w sposób krytyczny naukowe n p . do wyboru kredytu albo samochodu albo do czegokolwiek innego jak szosą takie kluby bardzo cenna książka mojego szybko załatwić systemu zrzekać swojego zupełnie plon naukowa, która tak naprawdę daje skrzyneczka z narzędziami, które używają naukowcy się w codziennej dla ludzi na co dzień poleca Lisbeth także nic nie stało stąd z żalem, że niestety z Muszyny ten mechanizm naukowych przy czym jeść, ale co do tego czy tylko przyniesiemy i ciął zapanuje to mam bardzo duży sceptycyzm, ponieważ jednak układ i Rosjanom i racjonalności Lucy w innym torze innymi metodami, które wg niej nie są metodami poznawczymi rzeczywistości bez metodami sprzedawania koncepcji poznawczych jest jest zarazić inwigilować dużo wygodniejsze są dużo szybsza nauka niestety wymaga wysiłku, a jako gatunek jesteśmy jak wysoki jest tu, bo aż przez naukę oprócz, skąd brano go po prostu działo przeciwko naturze zwrot trochę to właśnie, bo po zastanawia się ten wątek jest bardzo cieka w jak popatrzymy na różne wydarzenia, które aktualnie dzieją się wokół nas nowa dominujące w obszarach rzeczywistości światopoglądowe trendy tak to określił np. na popularności różnego rodzaju fundamentalizmu i rosnącą popularność różnego rodzaju bomby, tak więc Bochnia Brzesko fundamentalnie zła religijnych, ale także pewnych formach fundamentalizmu świeckich np. no to Lech to można odnieść na taki powiedziałbym rosnący obszar właśnie tego co irracjonalne we współczesnej kulturze i to nie tylko chodzi o takiej figury w rodzaju w rodzaju trampa np. który z jakimś wcielanie ich racjonalności po prostu tylko także różne zjawiska, o których wspominam dosyć często rozmawiam o 3 czy rozmawialiśmy tak jak my rozwój ich czy popularność rosnąca popularność różnych form pisał do medycyny n p . czy tzw . tzw. medycyny alternatywnej, które ja nie chcę absolutnie w czambuł potępiać, bo tam się, że wiele jest tam też czy ból po 1 to troszeczkę tak bardziej zbilansowany do tego stosunek PR niż te to znaczy też, że w tych tradycyjnych formach i wschodnich medycy n p . jest zawarta bez mała wiedza dotycząca ne czy kumulacja pewnych pewnych obserwacji dotyczących np. różnych kwestii związanych z funkcjonalnością organizm głos z ludźmi jak i jakie reguły pozwalają zachować siły na dłużej zdrowiej tak dalej i t d . przez ten wymiar taki jak państwo słuchają tynkami widzom, bo jeszcze nakrywa się nasza rozmowa będzie prosta mowa w podcaście rzecz jasna to wzrok to prawo wszystkiego teraz bardzo ich bardzo surowo nieomal nie zrażał Hakiel hak LVMH jako zinterpretowanie go jako wzroku czy Włochy ale by nie braliby to tak, by w razie ich natomiast no tak jest popularność tego co mi irracjonalne każe przypuszczać, że rzeczywiście jest tak jak mówisz to znaczy, że to, że ten światopogląd z racjonalnych czy ta postawa racjonalistyczna właśnie nacjonalistyczna i naturalistyczną chłopak zdefiniował ustawa naukową, a postawa się streszcza przekonaniu, że rozum jest najlepszym narzędziem do tego, że w rzeczywistości się orientować rzeczywistość to tyle co przyroda po prostu tak w skrócie tak tak to taki pech to określił tymczasem nowa dobrą sprawę obserwujemy pod różnymi postaciami powrót z światopoglądu uszu prac naukowych czy rację ma pasji trenera w człowieku jest niezwykle silny, bo i zastanawiam się 2 inne to właśnie na rozwój nauki to właśnie taka ekspansja Małki ostatnich 200300 latach tego światopoglądu, który przeorał kompletnie inne cel to co te sposoby myślenia o świecie i doświadczania świata charakterystyczna dla epok przykre naukowym właśnie na ile to wyparcie tego co ich racjonalnej zdefiniowanie tego jako jednostronnie jednoznacznie negatywnego zaowocowało właśnie taki jakiś potworny Bakalarz mógł dzisiaj, który dzisiaj widzi czy nieufność do nauki stół, a właściwie trzecie nieufność jak coś co wynika bezpośrednio spod mego domu czy z cech pewnego paradygmatu, który naukę WOS-u publiczność oprócz nauki dla o człowieku na czatach i psycholog Jan fizyczna i t d. która właśnie w jakim sensie prawnym to pod uwagę i znaczenie elementu racjonalnego człowieku spycha na drugi albo trzeci plan reguluje to dziś poza jak poprę tego co istotne ważne, bo powiat na gruncie rzeczy to co tylko przyroda to tylko rozum to tylko racjonalność to tylko naturalizm i tym momencie cała sfera, która wiąże sięgnie, więc tym co ich operacja analizuje i racjonalność człowieku co rozgrywa się na poziomie nie wiem obrzędu rytuału Reni kim jakiś obłęd inności jest coś zostaje zepchnięta potem powraca w takiej formie karykaturalnej grosz i Wisłą na ile uważasz, że to rozwój światopoglądu opartego o naukę właśnie czy ekspansja oświecenia i słowo jest odpowiedzialna za to co rozwieszają serii gier to nokaut po 5 ziemię po dziś bardzo, bo dług jest Beauty, a nie znaczy taki był bity wydaje mi się, że nasz nauka nie rzuca tej racjonalności człowieka ma raczej stara się poznać, bo mam się, że to, dlaczego ludzie lubią naukę o tym, stwierdzam, że mogą mi sobie mogę tyle o jak i co jakiś czas jest szybsze niż ma szansę, że nie ma docencie to aż tak właśnie mamy internet w ciąży na przejście od PRL też picie cisza mówi, iż złożyła też trochę się że, gdy ktoś hoduje marchewki nie chłopak, ale ich, ale nie było lokowanie produktu po przyczyniły się dziś o romansie z taką aplikację napisał niedawno Kusiak Kamil Kliszcz z PRL to wracając do naszych Baranów bez fejsa to czy ludzie lubią Kahna montował majątku beton asfalt mamy czy miejsc, gdzie mieszkasz sztuczne el w te tkaniny można się ubrać i jest, by gorzej, ale ona, mówi że z zwierzęciu wtedy jest co tak często sama nauka jak za anioła uznaje za rzeczywistość tak samo poznaje właśnie nie znają z taką Alojzego ciasno cha cha to jakiś plus mamy nadzieję z naszych, bo nasze spotkanie nie będzie takich powitać Moskal dalej na leżąco realnej oceny jest pan powie dość małe rozmiary, że jesteśmy właśnie jednak ciągłością światem zwierząt po to jest coś co jest dla większości ludzi do przeskoczenia no i wskazuje konkretne dni mechanizmy można badać wiele leki, o czym przesądził brzmią absolutnie leki nie działają tak samo u ludzi zwierząt są najczęściej z obrońcami zwierząt ja jednak nie lubię tych działań Rosji samą robotę w korze arytmią leki działają od 3 i przepisując leki przeciwdepresyjne są na co człowiekowi tak czy jednak działać chodzi o to, że jeżeli nauka wkracza w ten tak i czy ten obszar bardzo byśmy chcieli jednak zachować się, że jestem tą piątką nasz nasz ludzka to o w Rudnie to najbardziej buduje ten taki od tak czy wtedy minie tak nie może być poszukajmy dziś odpowiedzi kim jesteśmy niech tym miejscu, które powie, że tak naprawdę przez cały cały i jak to jest i 400 szczególnie pomiędzy matką tak jakaś aktywność elektryczna tkanki jakoś, żeby nie miłość to jest po prostu pewien koktajl chemiczny aptek tego ludzie strasznie go szukać pomocy przy czytać także w jakimś piśmie kolorowe molem, żeby w to wierzyć tym za bardzo to kto wierzy, że np. dla mnie to nie jest problem, że jesteśmy maszynom biologiczną pociągi obręcz jest fantastyczny tak można, by robić to możecie śledzić i rozmawiać z rzeźbami jest wręcz nobilitacja nie właśnie z pomocników, a którą, ale z tego co wiem to większość ludzi ma z tym ogromny problem co więcej nawet naukowcy bardzo dobrze my z bardzo duży, o ile chociażby już kilka razy próbowaliśmy o 6 różnych kwantowych to jak umysłu Jan Chwedeńczuk wtedy zaczyna się szukać w głowę mówi co miał on do tego on niewiadomą jest niski kwotowy natomiast ja w stronę mózgowej też musi szukać, bo też nie są one mają do tego jest 1 poziom wielkości dalsze sprzedaj przepięknie i oczywiście póki to robi laik, by ostatnio znalazłem książkę o kwantowej psychoterapii napisanej przez ginekologa i ich, a mam nawet zdjęcie okładki wściekła nie ściemniał polskiego All in ginekologa nikt dokładnie co tam chodzi bo, choć w opis stół przydługi, ale z niego można było wycisnąć odrzuceniu słów świadków, czyli kwantowy molekularny i t d . że tam jest ulica natomiast nawet naukowcy i wysokiej klasy tylko, że pan Gołos, który jest tak wysłał do nagrody Nobla, który jest kosmologia no właśnie w swoim czasie też uznał, że jednak, iż musi pchnąć klub opuści człowiek od czają zabrać stoi dialog i dziś właśnie włoży jak świat nieokreślonej właśnie fizyki molekularnej z postępu naukowo w tym rzeczywiście jest dla ludzi, a ja im służy ekipy zaczną o nich o ich kondycji mówi się takie rzeczy, które mi za bardzo chcą utrzymać monopol uciekają mówią, że po niej nie ma fajniejszych drugich Poznania kondycji ludzkiej natury ludzkiej, ale wróćmy z powrotem do ksiąg to Vobisu do innych rzeczy tak Miastko, rzucając swojego, ale w swoich wypowiedziach tych mądrości jak w naturalnej medycyny koło to nie jest także nauka to odrzuca absolutnie przecież nawet 3 lata temu poczta je przy nagroda Nobla Liu z medycyny, bo przyznano chińskich badaczy rok dokładnie z szukała zioła spółki w myśl medycyny chińskiej leku na malarię tylko, że to ona zrobiła to coś zabrała wszystkie preparaty skrupulatnie oczyściła go ciągnęło substancji czynnej z 700 już ubek zrobiła prawdziwe badania naukowe izolować, bo substancje i to, bo podejście całkowicie naukowe także to jest także nauka i nie cierpi inspiracjach nie bali czy inspiracja tylko, że jeżeli jakaś tradycją już coś działa nauka i nasz czas pokaże to, o czym wiedziało daj spokój Balczun już obecni byli eos pochodzi z, a wracając do ginekologa kwantowej, a dziś NLP psychoterapia obniża od drugiej strony Otóż nie został on zastaw ginekologii, a po i psychoterapii bankową, a to jest pańscy właśnie moment były niezwykle istotne konwoju, który wskazała, iż to przejście przy czym ta zmiana w postrzeganiu n p . w pozycji człowieka w odniesieniu do ne w pozostałych przedstawicieli Królestwa przyloty no bo to jest moment rzeczywiście, kiedy ktoś, kto jest reprezentantem światopoglądu religijnego i to nie mam nawet nie ktoś, kto ma tego rodzaju podejście powiedziałbym dość radykalne co gmina co coś co Tomasz Terlikowski czy raczej inni przedstawiciele takiego bardzo wyrazistego mu o wyrazistej fundamentach Demokratycznej w jakim sensie postawy religijnej właśnie, ale nawet tacy, którzy są nowe dno osobami powiedział przyjaznymi światopoglądowy naukowemu i reprezentującymi pewnego rodzaju otwarty model religijności nawet ci właśnie przedstawiciele tzw. otwartego modelu religijności właśnie powiedzieliby, że tutaj ty jako biolog jako ktoś, kto zajmuje się biologią jako naukowiec biolog, wygłaszając tego rodzaju PZU ogłosiły, że on, czyli że człowiek jest zwierzęcia nie ma jakościowej różnicy pomiędzy człowiekiem o zwierzętami jest pewne kontinuum po prostu pewnych zmian, ale nie ma skoku żadnego wygłasza aż w gruncie rzeczy kazałem metafizyczną mówisz co siłą z porządku, który nie jest porządkiem w obszarze, którego możesz się pełnoprawnymi jako naukowiec poruszać przekracza 3 innymi słowy swoje kompetencje i wkraczać na terytorium zarezerwowane dla Maryli z kolei Rosję o złych właśnie ulubionych określeń to tworzy to terytorium jest zarezerwowana dlatego, bo wypada zapytać, jaki sposób Legia sobie zarezerwowała na terytorium, dlaczego mawia do wkraczania na jakiś jego jakiś jego psia nowość, ale że tu się odwołuje do koncepcji otrzyma z wanną, a la King ma histeria, a czy mam czas nauka religia to są takie ma nel Universal, który się ze sobą w żadnym punkcie nie stykają i nie mając atut zajmuje się tym co metafizyczne, czyli co nie fizyczna właśnie co poza tym co dotyka albo widział jak sam Diego walne mierzalne właśnie tak dalej, a nauka bada materia i dłużnej na takie rzeczy, które da się policzyć pomierzyć ich to wszystko co są w o n p . za pomocą różnych eksperymentów można zweryfikować stać się nie styka ze sobą nie ma tego konfliktu, bo Ula i zazwyczaj to właśnie ci naukowcy tacy jak ty lubują Pankowski wzniecić, ale nie ile z Chin i oczywiście na barykady też to znaczy no to jest i wracam spod tego podejścia filozoficznego tak, bo od strony filozoficznej to rzeczywiście jak zdefiniujemy, że pewne sprawy związane z tomu z oliwek sól właśnie kurz czy świadomością sztuką ością trudno się wyniki wymknął zawsze i tak i określimy tak zdefiniujemy, że nigdy nie będziemy w stanie ich przyczepić eksperymentem czy rząd obserwacją to rzeczywiście możemy mieć taki obszar dosyć niezdefiniowane, gdzie o liczbie można umieścić na miasto też m. in . z uczniem szczegółowy opis 3 czy czy denata takie stwierdzenie, że akurat przy konflikcie z Poznania świata w sposób religijny jak słusznie zgłosił się do żadnej okazji ogólnie tego podejścia takiego właśnie i 5 z tradycji i serem mogę powiedzieć, bo przekazów versus poznanie empiryczne czy tak naprawdę oczywiście bazujemy na doświadczeniu naszych poprzedników politycznych całej w każdej chwili skłonić do tego, żeby po prostu porzucić błędne i niezgodne z eksperymentami my jakichkolwiek przekonania czy pokazy czy de facto jesteśmy gotowi do tego albo odrzucić tradycję przodków naukowych czy torze ten konflikt pokazuje rosnącą rolę nauki tak naprawdę te poznanie Regina chodzić taki występ ten Bóg ukryty w coraz drobniejsze pszczelim i 3, jeżeli zaczniemy od samego początku żony był grzmot uczuciowo przyznał sam rząd chce zająć się wkurzył rzuca gromami z Olimpu Lotto przy bardzo mamy wyjaśnienie, skąd ci żyć, bo tak długo położył się z kurzu dokładnie, bo zrobi coś dobrego my no to wtedy już jest wyjaśnienie przyczynowości skutku i całego zjawiska łącznie z przebiegiem tak, że podpiąć tablet bez końca w lewo nowość pośliznął i bakalii na rynek są macierze i powoli wszystkie tego typu zjawisko naturalne zaczną jaśnie za pomocą nauki to coraz mniej jest tego wszechświata do wyjaśnienia właśnie dla innych lub inny sposób Poznania, więc w tym, by ten kokpit jest i by rzeczywiście nauka i mógł je inne metody oznajmia nam też filozofię co poszli od czego rozpocząłem już męża i że potrafi wyjaśnić zjawisko jakieś to wtedy to zwykle jest to prawda jest bardziej obiektywna jest bardziej uchwyt najbardziej Kowal jest kosztem pytań niż ten konflikt istnieje natomiast Małkin panie i może rodzic mógł się, ale ci oko ani tych przerwach będą bardzo osłabi, choć zostają bardzo niewielkich przestrzeniach tej tezy tej rzeczywistości to czyste ograniczyć także wg niej jednak jest to może nie wojna, ale jest pewnego rodzaju konflikt no i to, że teraz jest nauka koszyczków odbywa się tu wg mnie właśnie to jest troszeczkę to jest właśnie ten efekt być może tego, że stać się stan na tyle mamy świat Jaś jony żelaza przekonał, jakby poza też ten zdobycze nauki zdobyczy techniki medycyną no tak wrosły w nas, że już nie pamiętamy żona tak, że bez nich było naprawdę kiepsko, bo to jest najprostszy przykład, że był pan Szczepan, po który w, bo śle potwornie jest ich efekty tych dróg w mieście i włazie dosłownie w ciągu 234 lat stać po roku o krok to musi zapomnieć jest ich nic nie przekłada się takim, że to jest kuleczki zwarty obszar to jest to dla mnie właśnie przeja w tej nowoczesnej i racjonalności, gdzie z TOZ powodu jakiś zły interpretacji czy to pseudo badają czy badani udzielał dbają o szyby przekonania, których rodzinną nie jest w stanie go kupić ktoś tu możemy zacząć tak ale jakby wątek wiele czasu styl, ale właśnie tego wykorzystywania tych właśnie zdobyczy łącznie zdobyć tylko udawanie nauki przez przez pewnego rodzaju ludzi organizacje przy czym firmy o to, żeby właśnie go sprzedać olej z dużo to jest bardzo ciekaw no to cała sfera, a czegoś co jest, a z nauką sam pomału Coe to też pokazuje moim zdaniem abstrahując już od różnych ról negatywnych konsekwencji np. swój takich, które wiążą się z różnymi właśnie z automatycznymi użycia i autorytet Małkin więc, jaki mamy do czynienia np. ruch szczepionką, która też korzysta bardzo silnie z takiej naukowej nazwijmy to retoryki co znaczy mówi sam sobie, że na naukowych badaniach się opiera dr Wakefielda n p . bardzo osobliwych postaci, bo już niedaleko to już nie dokonał ich aż odebrano mu prawo mu wykonywania zawodu lekarza w każdym razie pokazuje to niewątpliwie ogromny autorytet z jakich mało Kasi cięższym taki społeczny autorytet co jest paradoksalne, ponieważ bardzo często mamy do czynienia z takimi postaciami niektóre przypuszczają frontalny atak na Annę i nauka w ogóle i różnym formom Poznania naukowego przypisują sztywność zamknięcie się w automatycznych o założeniach nie wiem po negowanie różnego rodzaju pozytywnych ważnych mówi przełomowych odkryć, które na, które ten ktoś właśnie dokonał 3, których to ktoś dokonał, więc z 1 strony krytykują takie postacie nauka bardzo intensywnie z drugiej strony twierdzą, że to one właśnie dziś na badaniach naukowych czym się opierają właśnie nauka jest dla nich czymś niezwykle istotnym jak powiada pokazuje to bardzo rozbudowane siły, by autorytet, jakim nauka się w zachodnich społeczeństw i cieszy ale jaka jest po książki, które w latach dziewięćdziesiątych my się ukazywały nakład bo by wydawnictwo von Bora już istniejącego, na których straciłem po prostu zaparkują lektura na wiele linii książki Martina Gardnera bardzo ciekawa postać filozof nauki matematyk wieloletni publicysta takiego dni czasopisma, które dzisiaj się okazuje z kapitału i Kłaj 3 × po zrzesza przedstawicieli w Ustce artykułów wielu naukowców UE w światowej sławy klasy jakoś się z ruchem identyfikuje Gardner minę pani tam jako jego książkę ekscentryczną teorię oszustwa matactwa no bo wejście małego można dokupić we Lwowie współ arcyciekawa lektura jest taki eseje o różnych pseudo naukę właśnie u tych postaciach, które poświęcały całe swoje życie to okres psychologicznych okularach nie bardzo ciekawe są do lutego Sejm są postacie, które poświęcało ogromną energię na produkcję jakiś niezliczonej ilości książek lektury w całości właściwie wypełniało jakiś kompletna bzdura, by ochrzcić, ale te osoby były przekonane, że dokonują jakichś niezwykłych odkryć zazwyczaj były to dość ekscentryczne właśnie w tytule ne koncepcja bohaterami tych książek Gardnera były takie postacie n p . Manuel Terlikowski taki człowiek, który miał bardzo rozbudowane teorie kosmologiczne właśnie na przy pomocy pełnię swoich ogrodzonych na skutek kontaktu z istotami duchowymi no bo kanał z Poznania niedostępnych zwykłym śmiertelnikom odwiedzał inne planety bardzo szczegółowo opisywał ich długość ich konstrukcję i istoty, które tam zamieszkują napisał mnóstwo książek mapę po akcji całe życie się utrzymywał z tego druga postać sił też niezwykle interesująca któreś tam pojawia 1 z moich ulubionych absolutnie też polecam ZAK Arias i Chin do ZAK Arias niczym to ściek, który skądinąd pewne takie innego Smolorza liczne wątki badał David, a nikt taki współczesny propagator teorii spiskowych i cieszyły propagator koncepcji my istnienia reakcji ja, czyli zmienna kształt jaszczurów udających ludzi Otóż David, a jak się właśnie bardzo intensywnie na pracach naukowych pracach z Harris trzyma ich popiera Neue jeszcze wiele innych takich postaci Rona Hubbarda n p . tam było opisywane również twórca scjentologów i które na początku występowała jako naukowa właśnie metoda terapeutyczna pierwsza pierwsza książka Rona Hubbarda diabetyka uda się go w latach 50 ukazała się po książkę korzystała z języka współczesnej psychologii z analizy gładko mieszanką różnych różnych idei i dzisiaj także wiele takich postaci w rodzaju mięs Harris i Chin, by mogła być Dzikowskiego czy przy domach aparat działa jest mnóstwo różnych takich figur, które był inwestują ogromną ilość energii czasu i siłą swojej właśnie produkcję i całkowicie absurdalnych teorii i inni teraz to powiedziałbym popularność różnych wstępował dzisiaj, gdy państwo takie jak wskazuje na głębokie autor tych linii a jaki się, jaki się nauka cieszy, a z drugiej strony w tej epoce zwane epoką postprawdy czasach 1 technologie informacyjne są rozbudowane o Neill ogromnego poziomu, który właśnie funkcjonuje w obszarze tej wirtualnej rzeczywistości niemający często narzędzi do tego, że nie każdy jest praktykującym naukowcem jest w stanie ich jakoś to miara racjonalnie się szybko zorientować co jest hubu nie ma co jest oparte są na rzetelne badania ciąży pewna, że rzetelną naukę właśnie, a nawet naukowcy nie wyspecjalizowali to dziedzina nie potrafią często takiego testu szykować się z powodzeniem tak od razu chce, by wydaje się, że ten moment, w którym jesteśmy, w którym te wszystkie te o wieś zalało ich akcjach bojowych tej globalnej wirtualnej sieci na równych prawach, których ta ten przymiotnik naukowości ten autorytet naukowości pojawia się przy okazji bardzo różnych dyskursów, które są naukowości nie mają żadnego związku powoduje, że społeczna recepcja Małki ni i co za tym idzie także to co znał ich wynikach mowa w rzeczywistości społecznej dlatego jak my funkcjonujemy jak nie politycy działają te dalej aż z Opola wszystko stanie poważnego zagrożenia wiedziałem, że tym językiem i nie bylibyśmy jak też stary chłop 3 najciekawsze w ogóle naukowa koncepcja opłaty od, gdzie jest OSiR talia no dobrze znaczy to ja akurat z tym to znaczy takie dostęp do informacji ma plusy minusy rok jest taki, że skoro możemy mieć dostęp do dowolnej formacji, a nie potrafimy je otrzymywać to znaczy, że jeżeli chcemy znaleźć się, że ci się okazało leczy raka znajdziemy ją ostro walczą, ale trzeba to Polska chce tego co chcemy znaleźć znajdzie oczywiście nie będziemy wpisywali nigdy, że ona nie leczy lokalu w związku z tym nie będziemy wiedzieli tego nie robi to jest problem pewnego rodzaju dostępności informacji błędu poznawczego i tego samego banku afirmacji 4 no to jest w ogóle przepraszam czy bilety są, ale ty jesteś niezwykła, bo nie wiem czy państwo jest nazistą koncepcję cieciorki Muzy leczących raka to jest taki leciało w tej chwili nazwisko, ale jakiś ciągot nazista George jakiś tam opracował temat okna tak jak dziś samozwańczy samozwańczy właśnie onkolog amator kwantową onkolog chyba to jest w ogóle test tak absurdalne głęboko, że gości trudno uznać, że ktokolwiek mógłby przyjąć siły poniesienie ponad życie dzieciom i je po to, by jeszcze około pół biedy polegała ta metoda po prostu na konsumpcji cieciorki cieciorka umieszcza się w ciele taki ziaren kosić worki umieszcza się w dziale najpier w iż, dokonując w dziale jakimś takiego utworu od tych osób po swojemu to znaczy zrobić taką dziurę w nodze mówiąc krótko tam się wkładać Dzieciątka nosi jakoś wszystko o bandażu ujęta Wieczorka ma tam jakoś nasiąkać płynami ustrojowymi w owej nocy właśnie wymienia się toczy ciotka co jakiś czas pesto stek, iż wszystko, lecz jakiś totalny absurd, a zarazem przyznaje tak twierdzą lekarze onkolodzy jest to metoda ma to on jednak przypadkowa za, bo za mnie wie co jest mało znana z volvo w PRL dziś, ale tez jest to, że ja ja rozumiem, że w sytuacji ciężkiej choroby śmiertelnej głaszcze po jesteśmy w stanie wszystko przyjąć to jest też upiorne, że tego typu figury jak u George, a jego nazwisko lekko się nie przypomni czerpią z tego jakieś profity korzyści, bo pałac jakąś książkę o dzieciach co i t d. natomiast jest rzeczywiście już coś tak ekscesy jednako głęboko tak dziwacznego, że napaść Tomku soi mamy też oswoić się bić za kasą gorsze są gorsze Apple Google, a dziś wieczorem mamy co jakiś czas audycji właśnie różne są medycznych w Laskach z siebie, robiąc tekst i przeglądy sieci co można ciekawego znaleźć na naprawdę jest fascynujący tutejsze słowo, ale ma wręcz cisnął na ustach stwierdził lgnie do internetu nigdzie na świecie z tym pilotów ich są po prostu z HR są absolutnie śmiertelna z bali to do jego powiedzenie to przeżyło bajki robotów i wszystkim decydują się, ale dziś to jako podział taki jest w tym jakaś taka Lęborska po prostu już taka to on to muliste swoistą Łoniowa i Jerzy jako pierwszy intelektualisty, który jest tak po prostu wyspecjalizowanej wybitne i inni, by gigantyczną wiedzę i t d . tak po prostu strzyka swoim miastem trochę tych idiotów takich odczytuje stan ich, ale z drugiej strony jest także właśnie problem polega na tym, że właściwie jak to zaczyna się wszystko czytać jak Boniek czytasz te książki czy waszym strony internetowe te doniesienia te opisy oglądasz film oczy jest mnóstwo filmów propagujących różne dziwaczne metody rodzaj np. tych 2 części filmu o Stanisławie Burzyńskiego, który też już się tutaj wielokrotnie rozmawiali średnio na antenie dziś na antenie Radia TOK FM PL to wygląda wszystko po prostu niezwykle profesjonalnie jest zrobione także właściciel, który nie ma odpowiedniego aparatu krytycznego czy przygotowania po prostu nie jest w stanie ani akt, a dzisiaj to tu są już obszar tak wyspecjalizowane często związane z medycyną właśnie, że trudno mi czasami do kogoś pretensje przy czym nie ma odmawiać mu kompetencji intelektualnych dlatego rząd po prostu obcując, z czym się z takim komunikatem tak doskonale PR-owe przygotowanym po prostu daje się na to wszystko ma roczną, a właśnie i jest kwestia ta nie może toczyć się korki, bo to jest taki mocno pójdzie amatorsko naczep oraz w Polsce jest on albo kilka szkół tego, że wśród szkół mamy bardzo wiele duży Zagłębie tego typu różnych dziwnych rzeczy oraz, skąd się bierze na siebie, bo może być tak jakoś pozytywnie też mówi nie kurzy się nie dajesz stoisz lej MTP straż mniej jest zawsze noś uważam, że tak naprawdę Topshop powinna obecnie szkoła uczyć młodsze dzieci to by uczcić 3 podstawowych rzeczy to jest myślenie krytyczne w Polsce o boku Celltrion silna, że ich gniew jest właśnie myślenie krytyczne to jest język angielski z prostej przyczyny, bo większość źródeł i wszystkie naukowe są po angielsku mieszczą się programowaniem klaczy przede, ale i to myślenie krytyczne właśnie powinno zawierać umiejętność posługiwania się obecnie zalewem informacji, które mamy przez internet, bo to jest główne źródło problem z mediami i można po jakimś szeregowym, czyli nigdzie się uruchamiać guzik drogi przy telewizorze coś się na jego apel do głowy to jest też Zjednoczone niestety Sokół otrzymał Kublik bardzo kiepskie rozpocznie cykl dobrych redaktorów naukowych w Polsce można policzyć doszło na 1, bo od 1 ręki o ich wśród tych co pracują lub mediach to pewnie też to drugie co widzą głównie z radio przy tym jak z tym nie posiada tego typu dobrych ludzi, bo chociażby parę dni temu w par na szczyt ma temu w ogonie była rozmowa na temat z badania żywej kropli krwi, która bzdurą totalną jest rzepak lub lak i zrobiła uciekał na szkodę w boju czy niechaj EADS tam podobno widać wszystko masz nawet to czegoś nie da wykryć za pomocą ułomnych skomplikowanej aparatury to taki cel to diagnosta on to widzi gołym okiem podsłuch mikroskop soczyście rywalom zdołali to co tam diagnozują też o samorządzie, gdzie on ci dopiero na podstawie tej żywej kropli jakoś jednak do ciastek i u niego kupić po od razu Rzym kupujesz jak Command brak w kasie toczy, lecz takie plusy dokłada to musi więcej tym czułem kucharz w dacie jest to zupełnie, ale problemu taki, że tam akurat dokładnie rozeznać, jakie znasz dobrze, żebyśmy to uszczegółowić ich czy Tomasz pomyśli to jest coś takiego czystej krwi się wyczerpuje rzekoma alergie pokarmowe aż nadto nie można odróżnić ani produkt zaczął metali ciężkich tomów widać, ale lekarz pompowni się boję metal liczy, a nie naukowe ja nie mam nic na niego po okresie to kropla my Heart reż Lech po, gdyby to było na działkę to strategia może to wszystko mogłoby tam widoczne w oczy naukowo to niema nic wspólnego znał, bo tam dokładnie zostawi liceum chciał panią siano Anka sól diagnostom prawdziwym diagnoz o 0 i badania i ta pani po prostu tam był widać po linii Lamia, a taką minę jak ja z wcześniej i Jonasza herezja bzdura, że nie nie, że to jest to jest po prostu absolutnie test test nieprawda i została, więc dokładnie zaczęło na nią sprzedawać taką zwykłą kładkę, że to są prace naukowe i Piotr prostych Chin dla państwa aż za 50 tych zwykle się, by jakoś dobrze stąd wyrwać się raczej nie odwołuje z lat pięćdziesiątych, bo minęło ostrzejszą lat w międzyczasie IC dziwnego pan badania niemieckie upomnieli książki zdrowe Zagłębie w tych teksty tych lat taki w tej okolicy różnych dziwnych metod natomiast jest wydźwięk całości był taki, że być może coś dziś prawda leży pośrodku, że może tej pani ma taką opinię Ano taka opinia o tej tu mamy diagnosta, który bazuje na kilkuset latach czy w rzetelnej wiedzy, który posługuje się nowoczesnym sprzętem, który jest budowany robiono mamy kogoś sobie pod mikroskopem za 100 zł rozwiązuje krach nie ma nawet z wykształcenia medycznego i oni słowa to jest to jest problem z mediów w ogóle problem internet już dziś wcześniejszy stan, że nie potrafimy odsieczy informacjach wpiszemy hasło dostajemy to, cośmy chcieli uzyskać dostęp jest właśnie ta kwestia ta rola Chin, ale pamiętam przepraszam, że się jak na moment tylko, że pamiętam, że właśnie nowej stacji, którą zmieniła się w programie śniadaniowym prowadzonym przez dwójkę bardzo znanych polskich dziennikarzy nie wystąpił właśnie dr Burzyński ongiś były, którego też dzisiaj wspomnieć, by został przedstawiony jako wielki Polski lekarz, który wynalazł uległ na raka i te leki na raka został uznany przez właśnie po tylu tylu latach różnych kłopotów sporów przez FBI ćwiczy i Federal Drug Administration to instytucja, która w stanach Zjednoczonych się zajmuje po próbowanie różnych produktów dopuszczamy go do obrotu i to w ogóle wielka sensacja resztę w tym ten program jak dr Burzyński bardzo skromnie potwierdził, że rzeczywiście legł na raka już dawno temu balast mały Gutek niszczone przez różne firmy farmaceutyczne zależy na tym właśnie, że ludzie tego raka ubierali i to wszystko prosto poszło takim zachwycie tych osób, które przy, których rozmowy prowadziły ich mówiąc szczerze mało, kto obawia się o zakup nowego, bo to było tak skrajnie nieodpowiedzialnej tak po prostu wobec ludzi, którzy z tą chorobą zmagają się o bezmyślne żab stół to niestety jest to wina tych bez nich uwolnić ich nie stać na to, żeby zatrudnić naukowca kusi kompaktu po życiu tak się wszystko tak tak magicznie świecić Doniecka to uczy się lepiej kupować to jakąś gwiazd PLK aktu oskarżenia większy będzie za rok Excel rak to dobra zostawmy te media mogą one są nieszczęściem ci się stamtąd można czerpać wodę informacji naprawdę jest na szczęście z roku na rok coraz gorzej, ale wracając z niego czy pod numerami takiego sensu przeprosin lub Pisz nie jest to akurat trzeba, chociaż już kilkanaście wpadek takich ostrych było też ceny ukrywał naukowcy jestem miło było mieliście dużo nazwiska nazwiska kółko tuż poza tym ich natomiast proces tego medium powszechnie obok tak sobie gadamy gadamy już niemal samo możemy poradzić ludziom jak do tej sobie radzić w świecie, gdzie rano czytam, że amerykańscy naukowcy do dziś kawał przedłuża życia wieczorem powiedzieli, że kawa skraca życie tak i dokończyć naukowcy amerykańscy podzielić się jak ma w końcu wygląd, gdzie indziej szukać tej prawdy jest kwestia taka ziemista cera dokładnie bez pewnego krytycznego podejścia i bessy zdolność oczekiwania te informacje z Czeszką nie sprostał nabycia na różne dziś różne bzdury łapią ludzi, którzy wiedzą jak tu naukę czy uprawiać, lecz jest jedynie kwestia tak rzeczami bardzo, a tu stać się mieć status sąd nie, dlatego że bierzemy każdą ideę, ale tylko Kończal Miedź czy pewnego rodzaju zdolność do tak gorzej, gdy na obecnym lub przekonań czegoś, bo ktoś coś mi przekonał być może to nie do końca prawdą tak naprawdę podstawą metodologii naukowej stworzy mam wątpić nawet to co ty mówisz naraz co ja mówię jak najbardziej tak to to jest de facto kwintesencja to ja na wykładach ocierających masz jakiś uznawana za 3 bajki cytat nie jest z lektury odszukałem no właśnie jest takich konferencji sceptyków z handlu i Dydak Bolek i cykl w Kalifornii parę ładnych lat temu właśnie fantastyczny wykładów z różnych szkół osób, które propagują nauki etyki sceptyczne podejście to do rzeczywistości i ten cytat to pół jest on Hanzel 3 i naukowca, który przyjął ponad 1000 lat temu podział dokładnie, że jeżeli chcesz być mieć podejście naukowe chcesz dojść do tej rzeczywistości prawdziwej musisz być wrogiem wszystkiego co czytasz dochodziło de facto o, że musisz być wrogim sceptycznie do nauki do wiedzy klucz podają i taki naukowiec ma być oczywiście działa od parady płaci czyli, jeżeli ktoś ich z wielu bardzo wielu prac pokazuje, że taka struktura dna tak działają geny to jako przymus jako pewnik, ale jeżeli się okaże odpowiednia ilość racji przekona mnie, że tak nie jest to miał być gotowy, że do kosza obrócić natomiast w drugiej części tego co to podział, że przede wszystkim musisz być wrogiem też swojego podejścia w tym możesz mieć głowę może chcieć, żeby tak było w związku z tym to musi być to musi być oparta na tej, bo na tym, że musimy się sami przyznali do błędu czy, nawet jeżeli Zabrnie mega o 3 może mnie mówić jakoś specjalnie do tych straszliwych pseudomedycznych sprawa od chociażby nawet z takiej działki pedagogiczną bo terapeutycznej np. swój monolog i jak to jest taka terapia jest bardzo ulotna i strasznie ładna, gdzie już kilkanaście lat temu były dokładne opisy, że tak aktywnie działa czynnie działa ani od strony praktycznej, czyli nie wiemy jak działa, ale efekty są dziś efektu nie ma ani filozofia, która jest o tym w ogóle nie ma nic wspólnego rzeczywistość tak i to nie działo Toborek chłopaki ani o prawa działać ani w ogóle nie działa tak natomiast ludzie cały czas rozwijają i nie chcą mu przyznać się do tego, że opłaty w czoło tak wybierają te i działamy metodą naukową jest oczywiście zawsze wiemy, że możemy mieć głos w nauce robi jest przedział ufności i 5 % to znaczy jak coraz to sprawdzę moje ciosy są nimi istnieje to te 5 przypadków możemy wyjść to istnieje czynnik oraz 5 nie ma on pokazuje, że w przekroju całych stóp lub 5 też poprawę godził się licznie prawidło nie jechałem zjawisko to i to jest ten problem właśnie z tym przyznanie się do obłędu przyznaje się do inwestycji po nich metody przy czym, że terapie, które po prostu widziała, że to tego szansa czy przy sta łona siedzi w nas to jest de facto coś co powinni co jak ludziom, którzy chcą być naukowcami na początku tej musisz być podporą jest sceptyczny swoich przekonań i przekonań innych łącznie z tym do przypomnienia tego, kto do ciebie właśnie mówić do mnie czy tymi profesorów będzie czy na autorytet jest dobre dopóki jest dobrego miasta bądź zawsze gotów, żeby go po prostu powiedzieć, że pani książek jak on głupoty jak też kustosz stwierdził jak masz już uczą co 1 ród przyczynił się prof. Juliusz to prawda w Branicach to jest w ogóle lub skądinąd sól fascynujące i takie różne dyscypliny, które ani nie działają ani teoretycznie nie mają żadnego oparcia, czyli jest bez sensu teoria i praktyka niefunkcjonalna jest jednocześnie są wszystkie konferencje publikacje jakoś to rozwijana jest i tak już nie ZAK Arias trzyma Łangowski i t d. to były postacie, które coś takiego właśnie uprawiały różne konferencje osiągnie konferencję o swoją papieże są kompetencje, a jeździ są wykłady różnego rodzaju jakiś takie życie konferencyj ne jest tym alternatywnym zupełnie obiegło, oddając album Bocian czy HR aż ta część nosili znak, że działka znalazła się na nas to jest ściernisko dokończył mecz, bo to rozpoczęło zdradza most, a państwo, że przekaz ma do zażalenia posłucham stoją z dobrze w końcu handlarz nie w Raciborzu, gdy to znaczy no tak to jest jednak bez problemu drugi właśnie gdzieś przy ocenie tego czy coś działaczy są jakieś tam znajomy znajomego się pytał czy może sprzedawać preparaty, które są preparatami tak niż planetami diety co liczyć co działo a, któremu niż rzeczywiście są niewidoczne działa u przeczytałem, że miasto część naszych tak oczywiście z dnia i kozie jak to młodzi rozpoznać czy rzeczywiście to jest coś co ma jakikolwiek znaczenie u, chociaż można popatrzyć sobie na dostęp informację, że ich chociażby mamy taki to przekaz, że o tym, słynnej taka pani od 1 wypadku Rzgowa działa i mamy same tylko opisy ludzi, którym to wspaniale zrobiło to jazda obok takich opisów wygenerować i Kamil i wiele to niema znaczenia naukowe instytuty jednostkowe doświadczenie nie ma znaczenia może być obserwacją, który może rozpocząć badania co jest rzeczywiście najważniejszą rzeczą, jaką kwintesencją wyznacznikiem dobrych badań naukowych szkół publikacji z bobra publikacji oczywiście problem stąd zamiast leczyć miał bardzo dobre publikacja no tak, ale to to jest właśnie ten problem, że niestety sami naukowcy wymyślili, że tak Nisko nas nie chcą przyjąć lub czasopism naukowych Krupniczej własności pisma jest to bardzo skuteczna metoda, a teraz jeszcze powstał rynek to znaczy są czasopisma, które za odpowiednią opłatę drukują absolutnie wszystko i to wygląda bardzo pięknie jak artykuł naukowy tzw. drapieżne czasopisma co nieco zaciemnia obraz, który i tak jest życiem miasto to niestety musi się opierać na mocnym przekazie właśnie badań naukowych, czyli żądać dobrych publikacji ubikacje są bazy dostępne ogólno światowe, do których każdy może wejść zobaczyć w domach ubikacja, tym bardziej jest to pas jest w miarę wiarygodną i 39 % artykułów biomedycznych Anna musi znajdować elita tego nie ma najprawdopodobniej to nie jest nic wartościowego także od tej niestety to wymaga sieczkę Osiecznej między tak jak powiedziałem, że przykre jest to, że Tychy Bałtyk takich dziennikarzy naukowych na, a oni są oni są dopuszczani do mikrofonu przy uchu z trasami są, ale ciężka chociażby kamery bardzo rzadko to jednak, chociaż mamy kilku dobrych naukowych blogerów, którzy właśnie chociażby parają się od wielu lat walką z wszelkiego rodzaju takimi mitami, ale i wzorami i rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie, by tekstom nie jest bardzo dobrze udokumentowaną wygląda w oczach tekst naukowy czy są właśnie odniesienia do rzutu u twierdzi, że coś jest taki tak to możemy przeczytać pracę naukową rzeczywiście jest tak i tak już niestety żyjemy w czasach, gdzie zale w informacji jest jest jest ogromne i czas tej formacji sprzęt i pobierana od Jurka pseudonauki nawet niektórzy naukowcy się to dokładnie, ale MON jest nadzieja tylko właśnie w krytycznym myśleniu o odejściu i ich uczyć już ich dzieciom co to z państwa czy bardzo się właśnie to jest on kapel i Niemcom jest znacząco półki, więc czasami będę poprosił państwo o nie zawsze się las przemieścić się w tym przypadku, gdzie udał w ukryciu ja przyjmę stanowisko jak i Bożym temat zwykle dyskusja wisiał co mówisz, o ile walk i opłaty o doświadczenia wiem ile oraz o weryfikację, ale to jest znacznie działaczy, bo mało logiczne przy, tak więc z ZUS zawiesi naukę tylko służbowy przyrodniczej, bo tu bardzo wiele nawet ich udział w akademickich czystej wodzie naukowemu jeszcze, że socjologia i filozofia psychologia nie jest legalna Chojny zajmuje niestety na bardzo to od razu po mieście drogi, a nie nie bardzo, że ja powiem tak oczywiście nie wszystkie dziedziny życia ściśle obsługują metodologią naukową i oczywiste chociażby psycholog jest dobro dobrym przykładem, bo ma on taką część, która jest mniej naukowa bardziej właśnie na mnie czeka PiS to autentyczna, ale nawet tam można wprowadzać pewną metodologię naukową i akurat do psychologa i dużo bardziej naukowo z żoną do nauki natomiast jeżeli, chociaż socjologię bądź czy zna mnie też historię tak no tak, a z czasami odciąganie ich ściśle o czy nauka jest on dla nich szkodliwe, ponieważ np. jeśli potem samo co nic sobie nie wartością orzekł, iż rację Google widzimy to ciężko jest czasami w porównaniu z pustym po rozwodzie jest to taki podział Marcina science SIO z, czyli właśnie takie można powiedzieć dziedziny, które bardziej troszeczkę wesoło, ale przesunięte w kierunku takim nie można do nich stosować tak czysto i tych tych metod naukowych jest tam, gdzie rzeczywiście chcemy poznać rzeczywistość bo, choć też mapy czy chociażby w przypadku historii, gdzie mamy też badania naukowe o zwołanie na jej wykopaliska różnego rodzaju tej techniki czysto naukowego to tam 8 Sobczyk miast oczywiście cała ta dziedzina o tych, a de Gaulle to nie pożyczaj zlikwidować go Czapski przystań żonę być może nie mogą stosować metodologię naukową jest tym może nie powinniśmy nazwać naukowe, bo np. MOPS w ośrodku sztuki tak mamy może mieć nauką sztuce i tych rzeczywiście, gdy jakaś nauka to na czym bazują też można mieć po prostu tworzenie dzieł i tak już ciężko jest nazwa ślub z procesem naukowcy pod prąd, ale nie znam się, że dzieje się historia jest nauką, ale jest w stanie głosić bez poznawcze interesujący aż, więc wyrok zakłada, że zna cała Czub bomby innego nie będzie, bo utrzymywać zieleń jest spółką z czworga ustawy z alei jemu zależy, żeby uznać jego wiedzy wraz z postawy są 2 rzeczy, które mówią zaś złudnego, bo rzeczywistość i naukowego, ale z obu wysta w czy wyślę tam wjechać muł po to, zaszczyt go, by były też jego przyznanie rzeczy ma właśnie na tym samym tego typu samochody po co wydłużyło wściekłych kolokwialnie po połowie pensji, które w 2 połowy mocno, by sfinalizować były naukową było, gdy okazało się, że sama ogólnie naukowa jest naukowa, bo nie jestem Wierzba jest weryfikowana jest po prostu pewnym założeniem intelektualnym zasobnym poznawczo, ale ich dokładnie jak też do co ex na czele odejście eksperymentalnego dotarło do wielu nauk w sensie eksperyment np. czy i że chcemy poznawać się teorie ewolucji, a czy nie tyle teorii ewolucji, bo teoria ewolucji zakładaną pewne mechanizmy, które działają w przypadku Kulczyka słów, żeby i te mechanizmy są zbieramy w postaci właśnie stolik przy nie stoją w myśleniu potocznym to jest o nim pojęcia w nauce natomiast te prawidła odnosił do procesu historycznego i zadziało się tu na tej planecie tak i teraz ten proces tutaj historiom możemy historii poznawać pewny mechanizm MSL mechanizmy socjologiczne, które zachodzą w społeczeństwie lub prowadzono też podać przełomu w pojęciu rewolucji, ale jednocześnie, że ich trakcie np. iż rewolucji nie spadnie torebki zniżkować ziemi to to jest coś, czego jesteśmy w stanie w żaden sposób naukowo przewidzieć tak czy kimś może rozdzielić to historia ma badanie przeszłości, czyli tej konkretnej 1 przyszłość, jaka była i tam nie możemy stosować eksperymenty przez wiele będzie to przykład, że to nie jest naukowe tak, bo dla jednych takich bardzo ściśle osób korzystało tylko badanie eksperymentalne mas, a wartością naukową niecelnie z dnia nie możemy tego z tym nie możemy nawet zastosować do badania historii życia, bo mamy dziś dzień miast, jeżeli chodzi już o tą samą część teoretyczną ci badanie mechanizmów oto, a może Tusk są także no to stosowanie metody naukowej jest jak dbać ograniczono natomiast takiego Jump to na wstępie miał powiedzieć oraz metod czy właśnie 1 ligi inaczej czy filozoficzna 3 czy nauka w taka może chodzić luźniejsze w rozumieniu, ale wspierana przez metody na naukowe nam odpowie jak było to również o dość, że najbliższy rzeczywistości w ten sposób doszedł Daniel dobra, skracając do tego dodajmy, że bardziej podejść sceptycznie naukowe nam powie np. czegoś nie możemy wiedzieć, iż ktoś to on miał objawienie pojąć, jaki jest i tak ma być, bo w sporze PiS, bo każdy grosz wprowadzi chętnych teraz nie byłby on latem trudno będzie motywować się prawdopodobnie głos tak ona tak też będzie argument, że po co mówi ma jest bezsensowna, bo nie ma też poznać, bo były ku wiele rzeczy był uważany za zasoby poznawcze nie jest dziś jest nauką we, a ojciec Francja, aby było co do nauki, które stają się coraz bar ba nawet by pobudzić swoją pracę myślę, że i zabawy wspiera jest niezwykły z Balic jest, choć zawsze kojarzyły się w nich dyskusje przykład bodaj albo podaje się wobec tych tematów z nami, choć zamkami dziwactwa bardzo źle to jest działa obecnie wobec nauki, a obiekcje ma ukazuje obraz świata jest tak używany już w naszych codziennych wizyt świadczone żaków Wielopole było niezwykłym rok dziś tutejsi obok przeznaczył instrukcje wysłał uważa, że nauka jest posłowie PiS w świat na czytał lataliśmy na artykuły z pozwolą czy z oczywistych wad, bo choćby z 12, gdy ktoś podrzucił mi powiedział, że jest, bo abstrakcja i fantazja uznałbym za 2 wojnie o żadnej materii, bo rzeczywistość, która jest wieczna w kółko wezwali, żeby jest tak niezwykle atrakcyjne wytycznych możliwe, że to jest możliwe żywych jak wyzwolić tusze całkowicie zgodne co znaczy ktoś powiedział nie pytam o podział, że zaawansowanej technologii jesteśmy w stanie odróżnić płacz o ludzkich tak dokładnie itd to jest chyba dokładnie ten moment to znaczy wszyscy potrafimy się w miarę posługiwać technologią, ale coraz mniej dziwi jak to wszystko działo to jak, czyli wszyscy używamy codziennie kilkunastu mikroprocesorów tak naprawdę coraz mniej ludzi w ogóle rozumie co to jest tak także tutaj jak i absolutnie zgodni to statutu w wysublimowanej tej nauki techniki współczesnej rzeczywiście dochodzi takiego momentu, gdzie ciężko jest nadążyć ciężko nadążyć nawet naukowcy mity jak daleko tożsame są z naukowych i czym te zapoczątkowały nauka może to mity, czyli opowieści pewna fikcja, ale on trudno tak musi spoczywać zaczynają się, że są co do samych mitów, bo mity są formą pewnego rodzaju przekazu informacji i tak jest pewnego rodzaju przekaz informacji kulturowej innym torze człowiek z tego świata zwierząt się jak można w poprzedniej doby to akt, czyli jako dobry zły neutralni wyróżnia się to dodajmy, że właśnie 1 z podstawowych tak takich elementów to jest właśnie możliwość tworzenia zbiorowej wiec mity są de facto formą zbiorowej, więc to jest coś co na początku, bo przekazywane tylko koszty łącznie, ale zabierało pewnie po kuracji rzeczywistości tak naprawdę jest z pewnej strony można powiedzieć, że gromadzenie wiedzy przez ówczesną naukę tak naprawdę jest pewnego rodzaju nowoczesnym, że prawdziwym mitem, bo to jest no tak kwintesencja uczenie się kulturowe przekazywanie informacji kulturowej w obrębie gatunku, choć tak naprawdę to nas wyrwało się ze szponów zwykłej biologicznie ewolucji i mamy gatunki, które nie są w stanie przekazać informacji z pokolenia oni bardziej niż za pomocą materiału genetycznego tylko właśnie za pomocą uczenia swego potomstwa za pomocą przekazu lub pokazywanie naśladownictwa od już wiemy zaś tych zwierząt Gromada tych zwierząt, które mają uczynić to się poszerza bardzo modny ostatnio nikogo dołączyły 3 miasta i to jest coś jest fantastyczna siłownika lub nie bardzo fajna, bo bał się liczne grać w piłkę nożną od dziś mówić, bo te panie Krzysiu trzmiele kibole nie ma jeszcze, ale ambonie nie ma jeszcze chce on natomiast w miastach natomiast na pewno się dokupić pokój potrafił przekazywać sobie pełną informację ZUS o rozwiązaniu pewnych problemów poprzez uczenie się pomiędzy osobnikami czy de facto, że takie właśnie uczynić kulturowo i w tym przypadku można powiedzieć, że właśnie stare mity są de facto pierwszą Kubot i nie gromadzenia wiedzy wiedzy abstrakcyjnej wiedzy, która pozwala nam jako gatunek, acz przechowując w wiece technikach obecnie, przywołując wiele postaci publikacji, bo czy związek jest, ale ból już, czego zacząć od momentu ich różne kupić uważa, że należy być wyjątkowo ostrożnie z takim podejściem Euco po kulach w ten sposób przedstawieniem no i ponieważ w rezultacie może ono tylko poszerzyć grono, bo rozczarowany i nacjonalistów nie ulega wątpliwości, że nauka skutkuje wynalazkach i tego nie kwestionuje, ale obiecywanie, że nauka skończysz jak Łódź Arkadiusz łącz o o PIT za 1 na pytania, na które nie może od opieki, gdyż w pytaniach o Boga sens życia jak logiczna nie są tanie i naukowych i nauka nie może ani udzielić odpowiedzi, jeżeli będziemy stwarzali pozory, że może to zrobić, bo tylko grono rozczarowanych poszerzymy tutaj dla mnie biurko uczciwą postawę reprezentuje wypowiedziane w 1 z wielu zdaniem pięciolatek ma, mówi że my, na którą Misio powstał po jest trwanie w niej rozstrzygnięciu wobec pewnych pytań kwestii jest to postawa jak najbardziej naukowo i wysiłek polega na tym, żeby ubić trwać w takiej trudnej, ale najbardziej uczciwe postawie i tutaj zafascynował mnie sformułowanie, którego do rogu szewskiej użył, że jest dumny z bycia maszynom biologiczną tak jak i tutaj dopatrywać wiedzą, a i tutaj właśnie dopatrywałbym się od niej, ponieważ jej czy interesującego kierunku w jakim należy dyskusje z i racjonalista podjąć jak przejście lub pytanie do pana doktora o 3 powszechnego wizerunku człowieka czy tego, że jak nam się wydajemy jak i jaki jest status metafizyczna urojone łącznie, bo Polki trzeźwej bolesnej, ale uczciwej postawy, bo ja upatruję w tym jedyną drogę do MON dyskusji wiosna lista plików to odpowiem na dachach największe pytania czy tym metafizycznym, a ja, bo to miał akurat nie, bo nie uzurpuje sobie tak tak jak czym się zacieki przekład raportu licencji istnieje tak, bo jak nauka tego w 2 minut mówiła to po może być w Japonii pod telefon powie wam, że jest jakiś taki główny sens co do istnienia bądź nieistnienia, a właśnie tworów nadprzyrodzonych nauka, iż od samego założenia, mówi że nie może wykazać nie istnieje tak nie jesteśmy w stanie wykazać nic nie zawsze może być niedoskonała aparatura jest ona metodologia nie schowali ludzie, więc być nie może pogodzić, że nic nie złożą mer określić prawdopodobieństwo, że wszystkim zjawisko nie potrzebują danego elementu paktu dla was powiedział, że takiego i Napoleonowi ba imprezy to jakiś wynalazek przyda nam do pań zdobyła Joanna mocz chodzi tu jest miejsce dla mogą również nie ma miejsca nie ma potrzeby do takich pokazy jak i wszystko możemy wyjaśnić za pomocą tego co mamy dokoła nie potrzebuję tworzyć dodatkowego bytu także, której nauka łączy się nie powie nam, że coś mi istnieje natomiast może powiedzieć do wyjaśnienia tej rzeczywistości co widzimy zachowań ludzkich tak ani innych zjawisk, które przed nim do kład nie potrzebujemy Lu tego, bo śmiech bardzo skomplikowanego i złożonego rozwiązania, które tak naprawdę, żebyśmy chcieli mnie wprowadzić uznają to musisz godzić ASCO ogłosił, że fakt, iż widz jest wieczna co znaczy zwierz uciekł do będziemy pełną pętlę poznawczo tusz do formy są dużo lepsi, bo to było z kilku tysięcy lat tak natomiast ci bogaci pochodzi też się nagrało wszystko dobrze, ale czy problem nie polega na tym, że nauka już tej odpowiedzi udzieliła, a nie jest ona przesłuchana, bo uważam, że największy mogą liczyć na ich podstawie postawie egzystencjalnej komentuje Stencel, który spadł o piciu przyp jak imię i 7 stopni zafascynował to jeszcze przez przez po drogach, których zwieńczeniem jest tu pan z bycia maszyną biologiczną, by tak trzeba przebyć pełną drogę i właśnie on drogę chciał bym chciał pan za taką drogę Jakuszyce to chyba trzeba zalecić to by to jest długa droga po 3, choć ich przekonywać przyznać, że tak się stało można go logiczną nie jest natomiast co to właśnie przekonania sceptyków tych co le nie chcą na czym może też nie chcą w to uwierzyć nikt tak, by dawać z brać pod uwagę takiej opcji jak by to tutaj się zgadzam całkowicie to powodują, że stał się zgadzam z tym, że ludzie tego mogą popsuć nie chcą słyszeć o czują się czują, że jest inaczej są bardziej wyjątkowi i gdzie było w tym otworzy od czego zacząć i Jacques, a jeżeli po naszym dalszym niemal nie trza koniecznie także test rzeczkę także jak czek nie chce być przekonany to nic by przekonać tutaj chyba jedyną drogą jest to, żeby to osoby same chciały poznać czy w taką drogą oczyści większość z tego nie będzie chciała oddać się, że zasiłek jemu takich już nie zadzwoni na miasto coraz więcej tych wszystkich badań pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy jeszcze bardziej tą maszyną co więcej większość procesów w ogóle łóżkowych, które na zachód Łęczyca Kupczyk z nieświadomym bądź spot sami decyzyjna bardzo wysokim poziomie lub ich metą jemy coraz młodsi oraz lepić rozmowy z o nasze doświadczenia pokazują natomiast do artykułu, bo rzeczywiście taki trochę rozgoryczenie przybierze nie wiem czy się przebić do szerokiej publiczności czy czy my jednak ten nasz i racjonalizm ze nie jest tak duży żal i nic nie zrobimy natomiast Okaj nie musi o nich będziemy walczyli z naturą ludzką PiS o pracy są natomiast dobrze było, żeby ta i racjonalność ona była jednak pod jakąś kontrolą w tym sensie, żeby jednak ludzie na koniec zmian skali tej nauce, ale problem jest taki, że to co widzimy obecnie chociażby przy wspomnianych wyborach prezydenckich po el za oceanem nie powodowało, że nagle i zdobyczną obopólna odrzucane hurtem to do kosza, a i tak naprawdę wszystkich ustalenia lub odtwarzane na zasadzie niebo niebo, bo teraz mogę mówić co chce prawnikom co te akcje, ale dobrze Pp jako przysłuchując się od początku najpier w byłem zdziwiony, że panowie powiedzieli ICO rusz metody naukowej lub nieuprawniony i metod i pasz dla Boba pasteli i nadal moim zdaniem to nie jest on nie są oprawione w celu go potem nie podchodzić i nie powiedzieliśmy, że są równouprawnione kozie są tacy uważają oni też, że dowolne źródło Poznania jest równorzędny, a i to jest tak uważam co mi pan Saurona, by drugi temat pracy co upadają co nie przekonywali, a ich różnica między wiarą, a nauką jeśli po ich pierwszy pomnik powszedniego, bo ta jest za własne hobby to tylko rzeczowa, a zatem odpowiedź mnie czy owa wiele koniec po pechowym poważny naukowiec nie dyskutuje z takimi argumentami, a przynajmniej niech tai-chi dłuższą dyskusję o swoje dziękuję bardzo i polemik procesy z panem tutaj nauka jest zakład to łatwe do po ogórki to głównie dłużnika a gdy po 1 dogodnej chwili dlatego od ekipy to nie po nie, ale policja, by prawo no i proszę pani Thatcher poparli go mieć swoją teorię o 3 jedno, bo jak i rozumie ba umieściła na Kopernika wymyśliła swoją teorię wszyscy patrzyli jak pan jest ich po tej szansy wszyscy podeszli do tego panie mało tego i na stosach nie rozumieli, pomijając staje na jej promesy piękne powiedzenie nie pamiętam odpowiedział w nauce to jest piękne ze to co kiedyś było domeną geniusza i znieruchomiał przeciętnych, bo popytu w ostatnich ME, ale nie będę mówił, iż nabywa schedę chętnych po, a co to jest odpowiedź na pana ze za sukces pomału państewka coraz bardziej niedostępna dla ludzi, a w tej chwili jest niedostępna bieg będzie coraz bardziej puste, a pojedziemy to parki lasy to więcej ze, ale powiedz nastolatki dynamicznej i na temat mechaniki pan do grona 5 chłopa pizzę tego nie wie, o czym też nie podejmie też nie wymyśli takiego sposobu nauczania tego, że kłopotem dla ich, by tak sponsorzy Małka padło ofiarą samych siebie, bo nauka mieściła cywili na auta stworzyła cywilizację, a inwestorzy mamy zalew informacji dzięki czemu i nauce to i jego naukowców było strzela w 1000 ludzi na świecie muzeum bajki, gdy rzeczywista, a oraz ilu potrafisz zająć każdy, kto przeczyta sobie wiele artykułów w internecie niestety to jest model auta padło ofiarą swojej ofiary no i wymyśliła cywilizację myślą o przekaz po mapie projekt ten raz pierwszy lepszy artykuł jest mądre słowo tak podoba cokolwiek od razu wszyscy liczący ponad ISO nie wiadomo jak on być, bo oto co pan mówił, że zarówno powiedz po jest to jej nie ma innej metody Poznania świata natury jak metoda naukowa, bo jest go, aby takie jak i mostów ponad do galerii osobliwych postaci tych pseudo naukowców tworzących takie bardzo dziwaczna teoria plus sport domowego z misji czy nie to po prostu jest moja pasja trochę 6 lat państwo, ale też polecam, jeżeli chodzi o fizykę niejakiego jednak jak Szypuła jest zwykle też ciekawa postać rosyjski fizyk taki fizyk wykształcony, który opracował teorię pól to seryjne tzw. łączył tutaj bardzo dużo różnych Żak 3 m. in. właśnie od tez i fizykę kwantową m. in . jest promowany zresztą 1 i Szypowskiego koncepcję często przez takie naukowe periodyki jak nieznany świat np. steki albo już aż o Chinach albo wróżka, ale też taka ciekawa postać owiana pewnego rodzaju legendą, ponieważ część zaniku ten jednak, iż po i legenda różne jego zwolenników jest taka, że gdzieś został kupiony przez jakiś wielkie korporacje tworzące jakiś domyślne technologie wojskowe tam wytwarza jakiś urządzeniach, które porażki poruszają się jakiś zupełnie niezwykły sposób, bo to podobno całkowicie Ros Janin kota w powietrzu względności Aue wszystko co jedno grawitacji różnych sprawach związanych z poruszaniem krzyczał, bo tak jednak szybko, bo z do PKB niż wsi czy ktoś z państwa 6 Tomasz to drogową lub pochodzić z drugą uchwałę o Wisławie Szymborskiej, bo kilku tysięcy zloty przy życiu politycznym 100 wysiłku, aby w 2 udział w swej drodze, bo może bowiem działacze z 2 i oczekują, że takie były ponownie krytyka nie tylko do takiego uznałbym były przywoziła go mówi, by szybko padnie takie różne teorie spowiły pas, by po Nokii czy państwa byłyby już grubo po czworga, bo to miasto lub produkty z takim był też bogate dziedzictwo Wschodu bo, bo podjął taką były tu wysypisko i osób są bloki o obręb 3 z sobą, bo przykład to wstyd, bo uliczne posesję poseł po prostu cichutko otworzył podłożu stworzonych to jest to Wojtek ma o tym, by uczyć się potomstwa to po bo pojazd lub usług, o których z tą korupcją w umowie celu wzniesionych w technice w Polsce, bo lubię wykład o PRL, która może odniosę po kolei obierze polityka czy itp to jest rzecz tylko bardzo celne to oczywiście, bo bał się uprawia w instytucjach instytucji sieć oczywiście wszak do tego trzeba hołubić pod spodem siedzą ci co opierają się o drugim budynku co nie opierają się o tobie mamo to jest instytucja, która de facto Boruc jest stworzona z ludźmi jak każdy chce mieć aż roi się urazu w co powiedzą ku czci i nie ma dyskusji rocznic jak rząd nie po cały czas się do tego koszyka tak jest, bo nauka tworzą ludzie i oczywiście jest są instytucje, które mają jakiś tam tarcie między sobą tylko, że właśnie tu mówimy o tych mechanizmach nauki, które próbuje oderwać te wszystkie elementy ci to tworzenie polityki tego, że chce mieć nie wiem granty pieniądze za szczyt 1 przyjeżdżasz na konferencję w piękne ciepłe kraje, gdzie dostaje piękne zimne drinki o tego, że pomimo tego wszystkiego, że są jednak ludzie potrafimy wyciągnąć z tego jakąś ziarno prawdy tak dlatego też, że te wszystkie właśnie rzeczy, które z nauką ogłasza ogłaszam swoich pana Janusza przechodzi przez konkretny proces sprawdzania testowanie opiniowania publikowania weryfikacji Tourette, a wiele czasami wiele lat, ale de facto przez ten proces nam się udaje odrzucić te właśnie błękitne elementy no bo ludzie są tylko ludzi naukowcy są ludźmi, ale no ta metoda na najbardziej pozwala jednak do weryfikacji, bo w innych dziedzinach poznaniak np. metoda Reginę Ewelina Ziomek głośno to koniec lokat tak on jest nieprzywracalny i tak i zrobi swoich potomków i będzie szyld kręciło, ale nie ma weryfikacji hipotez nieco do tej problemu tych błędnych przekonań np. ciągoty test psychologiczny niektóre jak najbardziej te niestety to jest problem, którym wspomniałem przy okazji brnięcia w przekonaniu tych 3 nowych od roku też są wolni też z tym po coś robi właśnie powtarzanie pewnych eksperymentów, żeby dojść jednak sens i nawet ostatnio dosyć duże publikację podważały sens ogromnej ilości psychologicznych eksperymentów rządy są niepowtarzalne, że uda się powtórzyć Polska w podobnych efektów ludzie żyli i to czas, a ci to jest kwintesencja nauki właśnie to, żeby te testy nie wierzyć nawet jeśli powstały różne testy z powodu tego, że ona osobowościowe są Qumaka Andrzej niedziel i wszyscy słuchali, a grała w sztukę to jednak jakimś czasie z bloku nauki to rzuca takich testów rzeźby nie testy projekcyjne psychologii no bo wywalono wiadomo cały czas pokutują jeszcze Nabucco w Polsce znachorów czasza ruszasz, a dokładnie 13 to restrykcyjne że, choć cały czas się ich uczę w niektórych szkołach co pomimo tego, że np. amerykański stoczni psychologów jasno podziały są pseudonauką ileż tego w ogóle stosować, ale cały czas pokutuje test, a propos tej miary tej psychologii, ale oczywiście nie wszystkie testy są psycholog całkowicie nieoznaczony, ponieważ źle psychologia wie, że np. siłą inteligencji ogół bardzo złożonym oblepia gdzieś tam siedzi efekt z 1 strony umie złapać jak za pomocą intuicji czy to, że pies 1 z Paris z prawnicy i piątek ktoś jest troszeczkę mniej i oczywiście testów jest bardzo wiele, które wynikają różne to i chorzy najczęściej przeżywają te testy, które te pokazują rzeczywiście świadczy o 1 i oczywiście LSE musi stosować do różnych populacjach ludzkich albo funkcjonalność na to, że mogą przewidywać pomógł, bo taki sposób dają stały c także, a pytanie czy wciąż chcę jednoczy mogą się przydać oczywiście, bo niestety te zdobycze są często, w których realizowane włażą poza obręb nauki idą do takiej można wpoić komercji czy nie zawsze to dobrze wychodzi, bo jeśli można to poprosił, żeby pogoda będą mogli wejść w oczach pociągu z kimś nieporozumienia są jak się słucha tego świadoma lub odpocznie Korei jest ta zmiana misji wolni od miałaś mówiąc Lśnienie tu nie chodzi tylko przepychanki o szyły same instytucje tylko z książek czy powódź w naszym zasięgu podróży Lotus cukrzycy o kimś choćby dzisiaj jest, bo aż przez co sama koncepcja chorób psychicznych Moses, bo to miasto działacz społeczny albo jak ustalono, że to jest kursant po i taki spór czy spotkania, bo opór społeczny tutaj się akurat trochę nie zgodzę, bo jednak takie choroby istnieją to znaczy, jeżeli rzeczy chciałby obserwujemy istniejącą symboliczną wielkość to jakoś ostro z miast były przypadki są jego redakcją roczną są przypadki, w których ludzie nie okup miał być mój złośliwy wobec tego czy pod oczy mówi Dariusz oko no właśnie tu jest tak bestia dziel być może pannę o te euro neuronauki, ale koszty oraz przybliży, ponieważ to co powiedział o tej chorobie, która jest psychiatryczna nie jest to logiczna nie znaczy, że widzimy jakiś obja w, ale nie masz Nikola biologiczne i my i Drywash dokładnie być może nauka nie potrafi też zobaczyć jego rola to coraz więcej tego typu chorób ona jest de facto pokazujemy mechanizmy biologiczne Agcy i że pokazuje mechanizm logiczny potrafimy go wszystko to jest logiczne tak dokładnie o to chodzi skoro nie możemy o nich wiedzieć, o czym mówią, że oni także tych, które nie są tak jak natomiast tutaj problem w przypadku tych korupcja też jest to, że opisane są definiowane bardziej uznaniowo tak mocno sceptyczna podręczniki typu GSM czy go przede wszystkim DSM, który nam statystycznie określa co już uznamy za cios uznamy, że mama w sumie, ale też są inne podejście Maćka są takie podejście, gdzie mógł się, że nie wolno stosować już od naz w chorób, ponieważ Wolf naukowiec lekarz też jest człowiekiem, jeżeli ktoś dostanie diagnozy to on de facto nie jest leczony on holistyczne ta choroba, którą nazwali u niego tak czy de facto można całkowicie pomylić raczej społeczna, żeby spisywać symptomy unikać nas jak choroby to spisek dokładne pijawek lub soli w Ankonie leczyć objawy, czyli nie mógł im, że to jest przykład depresja Nicholls, a Czyż to nie jest element Otóż tak mogą dostać Rosję rządzoną przez kogoś butów Emu, bo już chodzimy do szkoły, bo w filozofię to potem rząd szkodzi może tak po, ale no nauka stara się jej dojść do tego czy rzeczywiście taka choroba jest czy nie jest, ale siatek pamiętać, że ona działa w jakimś takim obszarze społecznym akcji, czyli z kimś jak i zachowanie czymś albo jak działa to co boli tak jak temacie no to to jest, chociaż np. mam dość wysokim racjonalizmem lepiej być uznawane automatycznie nas przez świat naukowy za choroba to zostało wykreślone, czyli de facto nie nastąpiła znana zjawiska już dokładnie taki samolot nastąpiła 14 takich debat immunitet ma Łukasz też działa tu i teraz w tym polu rocznie to pokazuje ogólny po prostu spali noc to po może być sporo no nie obejrzeli w zmierzyły prędkość spadania kamienie na zimie to nie zależy od polityki, a więc oni na ziemię i z hal uczciwe kompleks o boku lub pośrednictwa tak tak, ale jeżeli mamy jakiś możliwość zdobycia prawdy obiektywnej aż o konkretną substancją trzyma nastąpi stąd np. pokutuje za hamowanie układu nerwowego osoby i spłacić, bo to co jest prawdą obiektywną to działo zawsze bardzo przepraszam nie zawsze jest śmiech jak go jednak jak jest żywa zawsze z pewną wariacją na kogo zna się tacy, którzy blokowali na obudzenie jak tylko 1 z surowego co pan powiedział bo, a ja jest okno bardzo bliska perspektywa, którą pan położył pan położył głaszcze po co Tomasz Sas napisał w swojej książce myto ma tam ich naz w w 1960 roku, że po prostu nowe pojęcie choroby psychicznej jest wewnętrznie sprzeczne pojęcia, ponieważ choroba jest na tyle zgodnie z definicją dziewiętnastowiecznego patologa Rudolfa i hossa, kiedy mamy do czynienia z procesem patologicznym tkance jesteśmy w stanie go zidentyfikować natomiast Maciek i mamy do czynienia z pewnego rodzaju subiektywnymi doświadczeniami myślami emocjami przekonaniami działaniami zachowaniami tak dalej na to nie mamy do czynienia z medycyną nasz nie jest Opole w ogóle, która może być polem, na którym działa medycyna i stosowanie pojęcia choroby jest jest absurdalna inny to samo n p . wielu współczesnych psychologów ewolucyjnych mówi, odrzucając parady ma medyczne w odniesieniu do depresji np. że ma pan Lotto PL jest taki czyn amerykański psycholog i najbardziej akademickie empiryczne psycholog, który właśnie mu coś podobnego to znaczy mówi ich do od 50 lat się szuka tego relaksu organicznego depresji, a niemodnie nie ma go nic nie wskazuje na to, że on będzie ich może już czas porzucić tak naprawdę na poszukiwania i przestać okno depresji myśleć w kategoriach medycznych co z kolei nie znaczą nic nie znaczy, że nie należy stosować leków psychiatrycznych czy leków psychotropowych, dlatego że elementem składowym tego co się dzieje z osobami, które doświadczają jakiś psychologiczny problemu zaburzeń 1 na rzece głębokiej depresji jest po prostu cierpienie i to cierpienie jest zły to pewnego stopnia można je też pech zdefiniować politycznie można powiedzieć, że cierpienie wynika z tego n p . że pewne rodzaje świadczeń przekonani są sankcjonowane społecznie, więc ktoś, kto wykracza poza tego rodzaju ne honorowane przez społeczność sposoby myślenia czy doświadczania cierpi nie dlatego, że to cierpienie jest nim Harald nie włączone ten sposób myślenia czy doświadczania, a dlatego, że to jest społecznie nie aprobowane nie jest sankcjonowane, więc podlega pełnemu pewnego rodzaju wykluczeniu społecznemu także samo wykluczeniu może z dnia może podlegać natomiast z drugiej strony zastąpi on uważa, że życia wewnętrznego nie mają co tylko zachowaniami no i że jest tak literata Janinę bosaki i taki po prostu radykalny Korwin filozofii psychiatrii HP, dlatego że że żebrze u, bo dom ma żyć jako obejście niezwykle radykalne, które w ogóle wpłynęło na czy zrewolucjonizuje mało w jakim sensie podejście do chorych psychicznie, bo krytyki byłe od lat sześćdziesiątych prowadzone były, bo krytykami, które mocno zmieniła też funkcjonowanie społeczne psychiatrii Jon jemu psychiatria wiele zawdzięczają to nie ulega wątpliwości natomiast nie bierze też pod uwagę tego, że w lęku głębokim różne zaburzenia kompulsywne i t d . jakkolwiek nie ma tego relaksu biologicznego właśnie ach, i ma to związek z różnymi przekonaniami zachowaniami tak dalej jest po prostu cierpienie psychiczne jest ktoś tego doświadcza ubóstwa cierpi Nate jest nie tylko realne do polityki, a zamiast kolei tak uważam że, że cierpienia psychiczne jest po prostu nie Kowal i czasie gry sposobu, żeby w oczach zmienia jak sposób łagodzić wysłano powietrze, a jest to widoczne nic, bo uznaje okrężnymi kina Zofia można wreszcie jest kimś jest takich jak i dobrze zapamiętała jako dosyć dobrze tego nie znam, bo za mało czasu, żeby poznać wszystkie to granie, choć takie ćwiczenia fizyczne, które mają poprawiać zdolności umysłowe dzieci w szkole egis kosę określił ósemka, którą stronę lewą ręką publicznych uczą matematyki i Ajaksie dotyka w programie lewą nogą to coś innego i oczywiście to nie jest tak, że ZUS, że mam kawałek sposób, mówi że absolutnie nie może działać, o czym wspomniałem o tym, że nauka ma nad morzem jak i 2 metody Maciej Matysek one 1 z wejść do 16 przyszli medycy nie znacie mamy coś nie wiem jak działa nie mam żadnego pojęcia jak działa zapłacił 300 efekt także te są odpowiednie metody oceny eksperymentu, gdzie ogniem z grupą kontrolną przy zachowaniu odpowiednich procedur podwójnie przypadku ściekowej wtedy możemy zobaczyć tak i pada można ewentualnie szukać jak to działa faktycznie takie podejście, gdzie młodzi medycy nie było, że jednak nim zaczniemy w ogóle sprawdzać jak ktoś zrozumie jak coś działa na 3 lutego od tego odchodzi bo być może czasami zrozumiemy z 20 lat dobrze mieć szlak teraz, a druga metoda jest taka, że właśnie zrozumienie mechanizmu działania władz tej metodzie ani mechanik bądź w ogóle nie zgadza, bo te opisy co te ćwiczenia robią to hołd dla osoby wykształconej obrobić Sołą dziwimy się taktyki tych opowieści z wolą Tomasz natomiast też były badania, które podeszły do tego wracać dobrano nie wiemy może działa może ktoś, kto wymyśli jakąś intuicję Super czy zróbmy badania i większość badaczy i nie chodzi tu także u plastyka gimnastyka mam już nazwało ich i bardzo popularne Sports, ale wg opinii naukowców z całego świata, którzy badali tę metodę wielokrotnie efektów poza aktami tak, ale nie swoistymi czyli, jeżeli te będziemy interesowali dzieckiem, ale i kazali mu coś robić bo kto wierzy docent zawsze jest to hołd efekt placebo w Kozielcu klientom zamknięcia określić mogła siódemki to większość państ w to właśnie szósty, zwłaszcza te 3 z rzędu szóstych z takich zabawkach jakiż to, że zainstalowany został kupy trzeba ich bardzo dziękuję dr Paweł poprze w Barlinku w my też bardzo serdecznie państwu dziękuję, że państwo przyszli po władzę dużo znajomych twarzy i z bardzo miło z tego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK POWSZECHNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA